Skip to main content

Full text of "The Bible in the Original Languages (Collection)"

See other formats


ξ Γᾶ Γᾶ 


νιν. 6 -Γα 8 .ο ἢ 


1: «Αρϑηΐξδ ἴδ τᾶς Καοϊηδς σας πο κΚᾶς9». Νονιπὶ [69ιὶ] σῃγ σι! Ὁ. Ν. 
ΤοοϊπηθηζιπηΊ. (σι σπρΡΙΠ1|οεἰ ᾿ητογργοζοῖἊςοοηθ, Ὁ. ΕγϑηΪ, οἴ νοΐοη!ϑ 
Ιηἴογρυοθῖσ : ΗΘΥΠΊ ΟΠ ἴθ ονϑησθί!ςδ, οἴ ςορῖίοϑσϑο ᾿Πα6]ς6. 2 : « Ρϑιίοιι! ... 


ΒΙΡΙ6. Ν.Τ. (στοςε-Ι 11} 
[σϑηδνο], 1551 


ΒΙρΙΠοϊπαιο 66 σοηδνο 
ΘΉΘΙΓΜῶγκ: ΒΡ 2299 
Ρογοίσιθηζϊ ηΚ: ῃτρ: μαχ. οἱ. ογα710.393116-Γγ8- 6036 


νυν. 6 -Γ Γ8 (ἢ 
ὈΪ6 ΡΙα ΓΓΟγ ΠῚ Θ-γαᾶγα. ἢ πλϑοῃϊ αἷθ ἰῃ ϑοἤννθίζΖθγ ΒΙοΠ}ομβθκθη νογηϑηαάθηθη ὈγμοΚΘ οηἠϊθ νογσρϑι. 85 ϑροκίγυπη γοίςῃϊ νοὴ Βςἤθγη 
ἄρϑγ Κϑγίθη Ρἷ5 Ζω {Πιωςιγίθγῖθη Μαϊιθγίϑι!} θη - νοη αἀθη Αηΐϑησθη 6695 Βυσμαγμςκϑ Ὀἷκ ἰης5 20. [8 γα θυί. 


Θ-Γα γα. οἢ ργονίαθϑς οὐ] δοοθϑθϑα ἴο ΓῶγΘ ροοίκς ἄνϑία [6 ἰῇ ϑννίςϑ γα γίθϑ. ΤῆΘ Ποϊαΐησϑσ θχίθηα ἵγοπη θοοΚο 8η6α Πη8ρ5 ἴο [ΠΠιισἰγαῖθα 
πηϑύθγίϑ! -- ἔγοπη τη 6 Ὀθοϊηηΐηο5 οἵ ργηἴπηο ἴο ἴπΠ6 2ΟΙΠ σθηΐυγγυ. 


Θ-ΓΘ γα. οἢ πλοϑῖ θη [ἰσπ6 α6ς5 γαργοαμοίίἊοης πυπγόγίαμθς α΄ πηργηγές σοηϑογνές αϑης [65 οἰ! } οἱμδαμθς α6 διίςςθ. ᾿ὄνοηϊζαι! νὰ α65 [ἰνγϑς 
ΘιΙΧ ἀοςιπγθηΐς ἰσοποσγϑρηίαιδο θη ρϑϑςϑηΐ ρϑΓ [65 ςϑῇΐζθς - αος αέρωυϊς α6 [Π᾿πρ τ ΠγΘΥα ᾿ἰυσαμ΄ 8 206 οἰὰςοιίθ. 


Θ-Γα γα. οἢ πηθίϊθ ἃ αἰσροϑίΖίομθ ἰῇ γϑῖθ [6 θαϊζΖίοηϊ δηϊὶἊςθ σοηϑθνϑῖθ Π6|1|6 Οἱ} οἴθεμθ ϑνίζΖζθγθ. [8 ςο]]θΖίομθ σοπΊΡΓΘηαΘ [ἰργἱ, σϑγίθ 
σθοσΓγδῆςῃθ 6 πηδϑίθγί!θ ΠΠϑσίγαϊο σἢ6 γίσαιίσοηο 86] ἰηἰΖὶ 4618 τ{ροσγϑῆδϑ πο 86 δΥγίνϑγθ 8] ΧΧ βϑςοοίο. 


ΝιιϊΖζι Πσϑροαϊησι πσθὴ Ὀίθθος ᾧὈἰοίϊϑιῖσαὶ Κῆη κΚοξίθηϊγθίὶ ῃϑγιηϊζθγοθίϑαθη ννθγάθη. ὉΪ6 εἰζχθηζΖίθγαησϑθαγι ὑπ αἷθ 
ΝυϊΖιπσσροθαϊησαυποθη ϑἰπα ἰπαϊνία μ6}} Ζῃ [ρα θη θοκαπηθηΐ ἰη αἀθη ΤΙ ξογηγϑιὶ θη ϑησθοθΌθη. Εὔγ ννϑίϊθγα πογπηδιϊ οηθη ϑἰίθῆθ δςῇ 
[{ἰηΚ] 


Τοιπ5 οὕ 56 ΤΗΐς αἰσίζα! σοργΥ σϑη Ὀ6 αοννηοϑαθα ἴγθα οἵ σἤϑγαθ. Τῇ ἴγρθ οἵ [ἰεσθηϑίησ 8πηα ἢ θγπης οἵ 1.56 ἃγθ ἰπμαϊςαῖθα ἰη ἴμ6 {{π|6 
ἰητογηγϑιἊοη ἴογ θοῇ σοςσυπηθηΐϊ ἰπαϊνία μ8||γ. ΕοΥ Γαγῖῃϑγ ἰηογηηδίίἊοη ρίθαϑθ γϑίογ ἴο ἴῃ6 [θυπης οἵ ιι56 οἡ [{ἰ|ηΚ] 


ζοπαϊτίοης α΄ ε{ΠΠ|πῶϊῖίοη (α αοςσιιπηθηΐ παπγέγίαιιθ ροϑυΐ ἄϊγα τέϊέςεμαγοέ σγαιυϊοηηθηΐϊ. ϑοη σοἴϑίυϊ [τ αΐαμα οἱ ςος ςοπαϊζοης 
αἰ υὐΠΠΠ|ςιίοη σοηΐ ργέςϊςές αἀϑη5 58 ποίϊςα αέϊζαέθ. ΡουΓ α6 ρίμι5 δρ[65 ἰηογπγϑιίοησ, νοὶγ [{ἰηΚ] 


ζοπαϊζΖίοηϊ αἱ υἴ1Π|ΖΖὸ Οιιαςσῖο αοςιπηγθηΐο ριιὸ Θσϑογα σοδγίςῖο ογδιιταπηθηΐθ. || τἰρο αἱ ΠἰςθηΖᾷ 6 [6 ςοπαϊΖίοηί αἱ αἰ{Π|ΖΖὸ σοηο ἰπαϊςϑῖθ 
Π6Π|1|8 ποίίΖία ΟΠ} οσγαῦςϑ αἀ6] οσἰησοίο αοσμπγθηΐο. ΡΘΓ υἱζθυίογὶ ἰογπηδΖίοηϊ νθαΐ ϑῆςσῃθ [{|ΠηΚ] 


γνίσυϑ! ΤᾺ ΕΙΡΡΘΡα 

ΒΞ , 5 πρὸς Ὕ- ᾿Ρ, π'..»τ- στ νο,--.ὄὕ.ΨΨ - -- ΒΘΡε οὐαί ὦ» - 
ἜΣ τ πο ΜΞ ανο - Ἐν χό πο Σῶϑαν - -πτϑ ἀρ τ, πῆς: πιας- ---ἰπτ------ σὰ τ μρὸρπὸν ΝΝ 
Ἦ Φρν ἐ9 5 5. πῆς, - στα ἃ "ἢ μα ρ»"- εν, Ὺ 2 ὅ,“᾿΄ς τὰ ἢ ) 

. ΟΣ ἘΡΞ δε Ἷ τ νΣ τῆλντε », - οἰ, Ν 
᾿ - 
ξν κεγτφυν -- πον «0 ]΄«αχσσα σα ᾳ΄«0ςἀ΄να »» Ὁ - - -} “τ. ττ αὐὐσοττν τον τν----- - μετῆν τατν--.-------ς--- - --«- δας 

Τ "-Ξ- Ξ -- τς -»-. ἘῈ3 -π- ἀν, 
ἌΣ ΩΣ ΚΣ -ς νι -»-ς ἥν ρτσσακι σις ς, πε ρρβρ μ"- 

αν μα ἢ ἜΣ, ϑϑπντ’ ΤῸ ΚΡῊΣ τς ἜΥΕΣΕΣΣ τρῶς ὁ ἶσῳ ΜΝ πὶ ἕο πος ταταττ τσ πα 
« . Ὕ" ΝΥ ποτ "κα πὸ 


΄ ΕΣ] »Ψ, - . 
Στ ὙἘΥμτεπ δ τι δ ΣΤῈΣ ἐδ τα ἩΣΤΡΕΣ ΣΤ ᾿ΩΣτα πο σ΄ 
τ ΣΕ Ξς ΤΡ Σς Μετ ἐε τος ᾿ ἘΧΑΣΡΣ ΣΑτσῸς ΤΕΣ τι ὌΠ Ξ ΄ Ὡς 
ς ΤΟΝ π 2 ᾿ . 4.4 ε- -2.“" -- - ογυσ ἢ «ἥ- 
ὍΣ ΞΘ " - ; “: ν ΣΧ ΣΤῚ τς ν᾿ δ εἴ τ᾿ " 
» δος “Ἃ »᾿ε - Μ οπογς ἧς ᾿ μφι »" . πῆς "Φ - 
- Δῷ».- ᾿ς ς - : “ - 
᾿- Ῥω 4 5 
“ " Ἂ νν “ἐφαν 
-ὠ ; ἅ ἋΣ 
«ὶ Ἂ,» 
Ψ ᾧ «“ .. »ἥ ᾿ς ραν. 
ἜΨ.ΕΟΣ 
τρδο κοε τες σα ᾿ 
» 
᾿ -- ΄ 
- . 
“ ν ΄- 
» ΡΥ 
τ »» 
᾿ - ἊΣ . 
-- - Ρ.: ,-- 
“ς ὸ ῳ 
“, ἜΧΩ ἀφ τον 
» ῳ “ ας ΄ 
- - »πΝ τῶν ψἴχυ",.. “ »» 
-- - τ ΣΝ ἃ " 

ΩΝ ὦ 


κ᾿ ΤΕ ΡΥ ΡΣ ΣῈ οὗτος ἐξ “ς: .Ξ λ τσ Ὁ, 
“Ὁ ζ 

ΡΣ τὰ 


ΝΣ “- ν το ΩΣ ἐ Αγ Ὁ τον“ Κῆρ ἃς βς ᾿ 
᾿ ἰᾷς ὦ γα μ᾿ Σὰ 1 ΕΙΣ "Ἴ ἘΣ" ας πῃ ΠΣ Ὁ ᾿ με: πὰ ν" νι: 
7 ΝΟΣ ἊΝ δ δξα οετ δγὴκσι, ἤ6 Ὁ. τ, Ἐς ὯΖ τῶ ξεν ΟΡ: πῶ τωΣ" ὡ»“ὡ»- ἐς ρυχ ϑονς. 
᾿ ᾿ ἐσςε 
ὶς » ἮΡ. 

τ κα ΡΨ ΦΨΝ ΣΡ ΚΤ ΟΣ χε -- 

δ τς, Ὁ ξυν ᾿- τ ο «« ἘΞ ---- ᾿ 

“- « .-- «.- -- - πτπτος-- 

τὺ “τ “τσ ετας Σ -- κι. πων αν το 5.-ὸος- τὺ κωσος ἀπο ρῶς σου παν τττ τον πι:πΙ Ξ- τ χοοτ--τ--- --- ττ-ττ- τ --- -----. 
ΗΔ φ- νν" οὖ π“κ -.“.Ὁ» “- " “" ᾿ὡ . ιν - - 


ΜΝ - 
ᾧ,, " τ “- - 2 “ . 5 "- 
οπδπάζευ ΦΉΣ ὩΣ ΩΘν ἀσοι...Ὁ ν 
, 
-- τ᾿ τι ππς - ωκοΝ 
Ὡ- -- Ὕ 
᾿ ΝΣ 

| 
, 


' 


, 


λέν 
οι ΚΝ 
"δὲ ἂν 


Ὁ" ὦ. «ὦ 

- υμδρ.. το ον σὰ 


᾿ Ἐκ 


ςφ) Ξ --ρὉ 
ΠΗ, Ζ Ὥ μου 
᾿ - Ξτσξατασ πεῖν γα σπετετ τυ αν τυ σπηκλαςνι σε τοτεν Ἐπ Ύ τ πεσε 


πο μομσλθο, κεν... ἃ "Ἔνεπω νιν στ τον το Στ! ρος - 


“σδαεσες, τ τ ὦ κα 


᾿ 

ΠΑΝ Α ῆσ χα νης 
δ)ηαϑήκης. 


Νοιμῃ 1Ε ς ν Οἤπῇῆιϊ ἢ. Ν. 


Ἴ οἰ ΔΘ. 


Οὐπὶ ἀπρ! οἰ ἰηξογρτοζαζίοης, ). τὰ [ΐ, δύ εἴς- 
ΤΙδ ἸηζοΓργοείς : Ηατγιοηΐᾳ ᾿τοηὶ Ἐπαηρσοϊίςα, δ 
“ΟρΡιοίο [ηήϊςο, 
ΡΟ, - ὯΣ 5 ᾿, - 
ἦ Ὁ ἢ, ῈΣ 501 - Ξ 
εν ᾿ ἡ ΄; ἢ, Ἂ ΩΣ 
» 4 «ἡ .Ἅ - ! μ- Ἃ ,2 Ἂν 
ΠΣ ΩΣ 


" ὟΝ ΡἊῚ Υ βω» Ζ ξν" «ἢ 
Ψ ᾿ δ λτι 'Σῷ Ι Πλτα τ᾿ ΕΖ 
" ν ] γ , 


Ζ οἱ ᾿ 
ἤν ἢ 
4 


 ΕΧΌΡΊΟΙΠΑ [δ οσθεῖι στρ ΔηιΙ. 
ΤΌΣ ΜΝ}: 

( 

ἤδη 

ο΄ ἄϊεῃ 
Πρ ἕς 
Ϊ πο 
Δ ῃ 
Τίοτς 
ἄδςς 
ΘῈ ΪΩ, 
ςοηΐί 
Π|ὰς 
{πὶ 
τῷ ἐς 
ΕἸΣ 
ἼΘΙ 
1Π1|: 
τοὶ 
ΓΟΠῖ 
ὨΤΠ)} , 
Τῇ Τὴ 
ἐξας,, 
ο΄ Ἰίρϑηι 
πΣ Ο ΟΥροιὶ 
Τρ" 4." ῸΣ 
ΤΕ οἰ τγαι 
ἴογις ἱ 
ἴοχῃ 
ἕεγρῦς 
αυοά 
ἕω ἴῃ 


ἜΦΕς τ: » 


» 
“δ τοις ρα 

ὌΣ 
τ΄ ρῶς {ω... ,οὠυισεχσαβοχδνα, ον. 


Ἷ 
᾿ 

ἑ 
ἑ 


ΑΙ Υγίτηο 


ΤῈ ΟἽ ΟἿ, 


ΟὙὙΜ πορὶς ἴῃ φηίπχο εἴρε Νοῦμπὶ Τὸ- 
Τελτηθῃτιιπι, νῈ οἱὲ ἃ γοζογί [Δ οΙΡτοῖο 1, τὸ γοά- 
«ἀϊειιπη » ἘΧοιάογο; δά οέξίς5. ἐαπεΐπι Βιοιίδιις δῃ- 
Ἰοξατοη θις, τιλη] ας τό Ισσο 1 Π1, 1 ἀεί 11|Ὸ 
ἸΟῊ μεῖς Πάο]}ς ᾿[ητογρίοείς οἴ ςίο Ειπέζιις οἴαῖ, 
ἃι ὨΣΟΤΟΓΘΏΓ ΠῚ οἴ αὶ Ζι5 Ρυςί5 Ιοσοος ομίςσι- 
ΤΙΟΤΟΣ ΠΕ ΟΙοατοηξ: ( σααίος αὐ ίης ἀπο 5 απ 

“ΘΟ δ Δεγάτηὰς:) δος ἰδὲ δγηίοι αἰίαιιοῖ, Ππ- 
ΘΒ. Ϊατὶ νοτόσιο ΟΠ τ Πίαπα οὐιάϊείομο ΡΙδαϊεί, χαΐ 
ΠΟΙ ΠΙ 1 Πὴ τη οι Πδί ργοθατι ἡοσαπε, οἵδ οπίηι 
85 Θῃη Ποία οπος Ραγείπη Ὀγοιυίοτοβ ἰὰ ἢ, ρατ- 
{1Π} δε τὴ Πα Γπγοα! ἰῃ Ζαίθιι5 πηαίου ΕπδηρσοΙ - 
ς-» ἀοξξτίηα Βυτίξας ἀοΠάογατί ροῆϊε, Ηοτῖ Θσο 
σΟὨΠΠΟ αυμαπη Ραγοηάμπηι ρος ἀτςο- 
: "ΠΕΡΊ ΘΈΠατ πὸ ξαέξαγια ραζααι ἢ ΡΙο 
1Π|5 Ὀτουΐθαις, Ζι4 5 ΟΠ ἃ τὴς ἀοσοῦ τ, αηποία- 
τοηΐδιχς, εἰμὶ Ἀθη ς [185 .) τι ΡΙοηί μοτβοέξίηιις 
ΞΟΠ. δια υὶΐ νίος Ὁ ροῆθοηςξ, τὴ ργοχίπιιπι ἃμ- 
Πὰπὶ Ργραᾳγαγᾷ, ϑδοά πὸ εἰθί ραῦὶο ἰοηρίοῦ τπηο- 
τ ΤΟ] εἰλὰ {πτ, δύ γε ἀπ σοπηηοηζαγίος ΟΧΡΟ- 

“τα δ᾽ 1 ΓΟ Υ τ ἔς (η 'ρίο σοῃηΐοχτα ὀχουζίοηάο «{- 
ἰΒΟΠΕΟΥ Οχογρρας » Ἀσ(ρο ἃ τὴς πος οριιδ, ἴῃ {πο 
Οὐδ οῦ Πάθος ΝΝοιιᾶ Τοιαπηοηςῇ δά γοσι ΠῚ τα 
ΤηΔΠ ΓΟ ρ τα ΘΧΟΙΏΡΙδτία ὀχοιιπιχω: αἀΐοέξα ἄτι οἰ - 
Εἰ ἘΓΑΠΠ]είομο ς ἴῃ ἰπξοχίοσθ αυϊάοτη πηατρίηο, 
ἴογις ᾿ΠπΕΟΥρτοείς [ἢ ὀχέοσίοσο, Ὁ, Ἐτγαίηλ Ὁ ες δὰ 
ἔξ [γίς ἱπεοσάυὴ νοσιία5 ποῃηι ας ἴῃ ἤια ἰῃ- 
τεγρυοεδείοης ἤαθοῖ, χα ἰάοο ροῆτα ἔπηξ ἂν οὸ 
«ρα ἴῃ Οἴῶρο {οτηθηῃρ σοπηπιοοὸ {Πιϊσαιάίαη- 
ξυγίη 1, ακίηο ὨᾺ [ΓοπΠ|; Γυάϊοτίθιις μας οτίατῃ ἴα 
8.11, ᾿ ΓΝ οἵο ἧ- 
ΕΘ αἰίοτὶ «παταξὶ 
Ῥατγίο σοηῃίαϊοηζος, 645 τηΐῃ ΤΎΡΟΝ δέν πες 
πάπίπηι5., νὰ ἱπτογηοίοί ροίζιης, Δ ΧΑ, ἢ 
8 ὙΠοηοσι πορ!σο μάδπὶ ΠΟῺ ΟΧΙ ἢ ΐ 
τοπι γοΥ ΠΟ ποτ ΠΟΘ ς (15. ΡΎπλῦτ, 4818 
ἀρ ὕγίδι15. ΡΟΣ πη πὶ ἀς ΒΕΒΙΣ 4Ἑ ἡ] ατίς τα 
τὸ τὰ εἰς ἴῃ ἰοςίς5. νου Π|πὶ ὑπ η ἐγ ἘΝ ΤῊ 
εἰ ἰοςο οἥς νἰάοθαπι. ἐξιρεγῆμρ, ΘΝ Ῥοῆεο- 
τία Ὠοτηίηιιπλ τ] τ, νὰ νἱ χ ΘΟ Ρ: ἈΓῊΝ ἀὰϊς 
τηὺ,αιοά αἰτοσγᾷ οὔ αἰζοτα ἐρπίστεης Ἂν ἀδεν εις 
νοὶ] ταθἀϊοοΥίξο αταςοὸ ἀροξυθντδοι ἜΣ οΥ αιιοί- 
Ἑὐπρ Ὑς Ποιυ απο υίοζαισά ἈΠ ετηςς ἰά, 
Ὕ 2 
ψοῦΠίπηαᾳ Οταρσα 1 ατίμᾶαιιο Ὲ Ὁ αἴἰζοιι [Ὁ ὃ - 
Τα θη χορ τία [δοαεί, περ λήιον ἧς γίγαηιϊο 
{{π|5 τα {πτηῖι5 ἱπγίτατί,, αιιοά ΠΆΌ Β ΟΡ ζςΟο- 
ὨΠαῖίο Ροῖϊοξ οπχηΐπο οτοσίοῃς ΤΩΟ- 
[Γ Ὧὰ Ρτφίργοα, δυο 
τοχῦμ' τοήροηάοις, Αἀ ςαἰςοπι Ριδί ΓΛ Ηίς 
Ὠΐδτη Ἐπαηρο σα πὶ δ. ἱπάϊςσοπὶ ἐΓιες ἐς ΠΟΤΩ͂Ν 
ἱσίταν ἰπτοτίπ) ἔγιοτο, Τοζοτ,νῈ 1 ὙΕΥ ΚΝ ἀςῇάο- 
ΤΙΟΏ ΤΙ Γη, 85 αἰπίάϊιο συσῖα ἢ 
τίαχηα ἰοηΐπς ἔοτας, αἷς. 


ον να 


ἣ 


Υ 


ἘΝΑῚ 
Ἰατη 
ἄἀπιη 
ἔπι 


15. 

πς 
ηἰς Τ 
ΘΗ 
Ῥαιίά 
ΓΝ 


ΑΒν 
ξεπυίι 
σι: 
ἕστῃ 
Ἰᾷςοϑ, 
«οὔ δἂἹ 
πα] 
ὅς ἔταις 
ως, 


ταά; 
ζεῖ Ἑ 
Ῥῆξες 
ζαϊῃ ἃ 
ΙΏὩΣ. 
Σὸος ἃ 
Βεηιΐ 
Τοῦ, 
δ ἴδ ἢ} 
πΐς 

Ατὰ 
ἕετη κα 
Αὐνΐῃ 
Αηϊνΐπ 
δυκ ; 
Νασῆι 
ἃἴοῃ, 
Ἐςσπαὶ 
Σσηοτῃ. 
δλΐτηο 
ἕοπι ἷ 
Βοοχ 
ὮδΔΡ, 
ΘΙ {τ 
πεῖς 
εχ 


δεὰ 

ταίζοτς ἴ- 
οὐτὸ γεΐο- 
σαῖς 1ὦ- 
τ, αῖα 
Ρίατίς Οὐ 
τὰ πιοπλο-“- 
τ, Ροίγο- 
ροῆΙ τι 5 
γιπὶ Οἵἴδ- 
Ροῦ συοίς- 
Χίτηιϊι5, (4, 
νοῦ τς} 8- 
αἴοχα [Ὁ ὃ- 
16 γίύγααιϊς 
ἴσο ςσῃ- 
Δ. ἢ] αυτηο- 
Γϊ5., Ηἰς 
ΤΠ ἀπ ηοΐ8- 
ὌΤ, ἀςῇάο- 


Υ. 


ἘνΑαν οῃ 
Ἰαιη Γροῦ.- 
ἀπια Μαι- 
τ χαιιη. 


156: δε- 
-“ πογατίο- 
ὩΙΣΤΕςν 
ΟΠ » 1) 
Ῥαυΐά, ΔΓ) 
Αδγαῆπι. 


ΓΗ Ἢ 
δεπιϊΐς Τζᾳ.- 
σας ἃιι- 
ἕεπι βοπαίς 
ἴδον. 1ᾳ- 
“ΟΡ δυζέρε 
πιΐΐς Τάτ) 

ἔγαεχες ο- 
τις, 

Ταἄάὰς 4)... 
ζει Βεηυΐε 
ῬΏαγος ἃ Ζὰ 
Στατη ἀὸ Τῆα 
ΤΏῶσ, Ρῇμο. 
Σὸς διιςς 
Βεηιῖς, ΕΩ΄. 
Τοῦ, Εὔγοῃ 
δος 5ε- 
πΐς Αεξᾶϊω. 

Ασάτῃ ἃιι- 
ἕεται σεηαΐς 
Αὐνἰη αν, 
Δηλΐπηάλν 
δυκῇ σεηαὶς 
Νααῆσῃ. Νὰ 
ΠΟΙ ας πὶ 
εὶς ς]- 
ΠΌΤ Ν 
ΔἸ α δ.- 
ἴοπι σοηυΐε 
Βοου ἀε Ἀα- 
Παρ. Βοος 
τοὶ σου 
ππὶς οδιοά 
εχ Κυσῃ, οο. 

εὰ δυϊετι 

ἘἙΥΑΥΓΈΕΛΙΟΝ 
Ἅ' Ματϑαῆον. 


Τῴλος ἡνέσεως 
Ιησοῦ Χοιοοί, 
ιἷοιϊ Δαξ]ο), ὑδ 
Αθεωαμ, 

Ας δραάμ ἐγλύνησε κα Τ' 
Ισαάκ. τ ἀκ δὲ ἐ 
γησε τὸν Ταχφ. Ταχοοῖ 
δὲ ἐγωνησε τὸν ἵῦ δὰ νὰ 
Οις ἀδελφοιΐ ἀυτώ, 
Τουδας ὃ ἐ ἰύνησε δ 
Φαρὲς καὶ δ Ὁ Ζαροὶ ἐκ ᾧ 
Θά. Φαρές δὲ ἐγ 
γησε ἢ: Εσρι ὦμι. Εσρῶμι 
δὲ ἐγ ὐγαν τὸν Αραμ. 
Αραμ δὲ ἐγδύνησε δ 
Αμιναδας, Αμιγασὰς 
δὲ ἐγύνησε τν Ναασ- 
σων. Τααοσὼν δὲ Ἂ 
γήσε τὸν Σαλμῶν. 
Σαλμφον δὲ ἐπἤυνησε 
ᾧ Βοὺδ ἐκ τῆς Ραχε. 
Βουζῆε υνησε Δ ἢδ' 
ἐκ τῆς Ῥουϑ. Ωρῆο] ὃ 


Ἑ, 4 


ἙΥνΝΑΝΟ Ἐ- 
1 1 ἔοεϊάμ πὶ 
ΜΑΙ Πα [ἢ, 


ΒΥ βεηδ. 

Ϊ γαῖ ΤῈ 

τ ςν ΟἸΩΣ, 

ΠῚ Τλαιὶᾧ, 611} ΑῸ 
γα 1. 


᾿ Αὔγαμαπι ρβε- 
απ Τίαφο. [λας 
αἰτίη} σοπατ Τὰ 
ζοΡ. {ΠἸΆΓῸΡ αιτῷ 
σειλαθτ Ταάαι ὃς 
ἔγατιος οἷὰς, 


ἢ τυᾷας αὐ 61 
ποθι ΡΒ ατος ἃς 
Ζατὰ ὁ Τπαπιαῦ. 
ΠΡ]ιάγοΣ αὐτῷ ρος 
ααϊτ Είγοσι,, ἘΓ- 
Τοῦ ἀπτοπΣ σ6- 
ΠῸ1Ὸ Αὐατ. 


Αὐδπι αὐτειτὶ 
σοπις ΑὐἸΐπα - 
ἄἀλ. Αὐλϊπαίαθ 
αὐτῷ σοηυς Να- 
«Ἴἴοι ΝΑῸΣ δὰ 
τὸτι σοπαῖς 54]- 
ΠΊΟΠ, 


φΑΪοΙ Δ1 “« 

τ πὶ σου ΒΟΟΖ 

ἃ Ἀποῖαρ, ΒΟΟΖ 

αὐτὸ σοηυῖς ονεά 

ἀκιιΟδοά αὐ 
4. 1}. 


Ἡλι, τος 
ψιΟ, 3, εἰξώ 


β 

Οεπδ.λτ,ᾶιΣ 


Θεὕειςς, ἀ,τῳ 


ΙΝ 


Ἵ 
Ἢ 
Ε 


τ ΡΤ, Σ ἅ.ς 
τ νά 


Γ--.- 

ἔν." Ἑ, ἙἘΝΑΝΟ. Ψ. 
Ν Ἑ 
' δεπα Τοῦ, ἐγβύνησε χὸν Τεσσα ΠΝ εἴς δὶ 
Τεῆε αὐτοῖν 56 Ἐς ΝΘ ΝΣ τς 
τ. Ἀλξ τέ. Ϊ ς ό ΧΣΌὴ Ἂ κ᾽ Τεῖε δ « Ὶ 
' ' δι 17.8.11 πὶ Ὀδιϊὰ τὰ - ἴε ἢ - ἐγόνησε ΤΟΥ ει Βεπαΐε ΑΥ 
, ' ᾿ΒΟΡαΣΩΣ ΡΘΟΓῚ, Ἰθαιᾷ 841} Δαξιοὴ “' βασίλεα Δα Ῥαυϊά τεξξ. αι 
ἯἹ ΤΟΙ; Τὸν ἔφ ἘΠ}: βὶό .ἃ ὃ βα 4) " ἢ ΠΑΝ ἀξ χὰ τὰ 
Ἷ | 5 Οἱ ΟΠΊΟΙ 6 ἢ] ΟΧ ἰ , ΠΛΟΥῸ εν πιιίς ϑᾳϊοιηο τ: 
64 “τα ἔιεχαῖνχος γήσε Τὸν Σ Σολοικῶντα Ὡξεχ οὰ ας 
; Ι ὧς ξαΐς νχία 
: ἴα. ᾿ 2 
Ϊ λλτν; γῆς τὸ Οὐρίου. Ξῇ 
, ἢ, ἈΦ τι, 5.4} 5 ΟΪΟΠΊΟΙ α11- δ ὉἋ Ι 51] 
ἢ : ἕ -- “ἃ 55 , ὉΟΠΊΟΣ Ὧι 
᾿ ᾿ ) : Δ δι Κοῦο- ὅσ] 
ἢ | ἮΝ τϑὰ ὃ ἜΡΟΝ ΩΣ 70} : οξοαμι, Ῥεζοα με 5. ἀϊτηιβοβοςξηα ἘἸῚ 
᾿ Οὐ σοηιτ Α.- ᾿ Ἁ ! ι δυζεηι γὸ- 1 
' ] Β μία. Αδία απεξ δε Εὐευσε ᾿ Αια Ἀδὰ ΡΠ ΠΆΒΙ; ἃς 
Ι ' πὰ Δίᾳ, σὲ ἐγήυνησε ΤΟΥ Ασα. μὰν μή τῆς Δι: 
Αἰᾳ δυο σε- ΛΔ ».0} λ γα οὐ 
᾿ ! 8 Ασα σὲ ἐδι Δί δι - , 
Ἷ ἘΠῚ Τοίᾳρ αν ᾽ Ἢ ἥύνησε τὸν ἔετι δεημέξ σι 
, ] Τοῦ ρας αἰτ6Π Ιωσαφατ. ]ωσαφατ Ἀρβο δες κν 
»" Υ ᾽ ν ι.- 
ἡ, Ι ποις ΓΟ Ὧ1.10 ἐγυνησε τὸν τω ρα Ιω [ἐπὶ βεμιΐε Ὡὺ 
Σ Ι ΓᾺΔ} Δ 1} 5ὸ- ἘΠΕ ον ἯΣ 7 Ἰοχᾶπι, 10“ Λε 
᾿ αὐ Η ΟΖΙα 1) Ν ρᾶκμ ᾿ γέννησε ΤῸ ζίαν, ΤᾺ Π προ λόω ει 
᾿ Ἡοτίας ἀπτ6Ὶ “) ἐν δ. « δεπυϊοκίᾷ, ἘΝ 
᾿ Διὰ δὰ 6 9 Οζίας σὲ ἐ ἡ υγησεέ Π’ Οχίῆς δι.-ῳ 
ΘΠ ΓΟας ΠῚ, , ἣς νι ἰξπὶ βεπσυΐε ἱ 
Τοατἤ Δ ΠῚ} δι τοιη ἔα ϑμα Ιωά͵ωρρ σὲ ἀρϑξῃά, 1ο6 ἿΝ 
Ὑ κιφγ1γν ᾿Ξ ἃ διι[δ σ ἐν. ε 
δες ΔοῖαΖ. Α- ἐύννσε ᾽ Αχαζ. Αχαζ Ὡς Ας ὩΣ. ἵει 
ἢ οὗἶλὰζ αιιτθι ξ.- ΔοδῶΣ ἀιεδ δὰ 
Ἷ τ 4 10 ἘΖορίαᾳ ΠῚ, ᾿ έ) γέννησε τὸν ᾿ ζοκίαν ες ἘΡΕΒΝ ὐνὶς ἥν 
Ἀσρσιτο, , 1} ες εἴα γῃ, ί Ἑῃς 
᾿ ἰς χχ,α, Ἧ ἐπ ἤν ἘΝ Το Εζεκιας ὃ Ὁ, ἐ ύνησε Σ: ΒχΖεείας αι ; δε 
»Ρᾶτ,3.0,.) : πα ς Πα, ΤῊΝ ἘΝ ““.χ ἵεπε βεθυΐε ὑλα 
} ΜΜαλῆος αἰτεῖ ἐλ εννς. τας τὴ Μεβέθτα. 
Μρ ἧ ᾽ ᾿ } Μη: ᾿ 
Ἷ Ὶ δόμα Αοη.Α- ἐγέννησε ΤΆΑμῳ γ. Ακῶν πμραλριηνς ἕξι 
1πο] ἃιϊῖε] 56’ ΘΟ ἢν, ᾿ ! Δυλοη, Ατη 10 
᾽ Ἴ: ΙοἤλΠ, 9 έ Ἄχρι, τὸν Ἰώσίϑι, δικξ δεηίε Ρ Μ' 
νη] ὗ Ἷ 
᾿ ἡππανιβ 4: ᾿Τοῦας αἰτοῦ ΙἹ ἀρύζο οἷᾷ ἐλοννσε δ Ἰρῆδαι, 4 τῇ 
ΕΠ 14.5.1 δλἶς Ἰφοποηϊᾶ ἘΠῊΝ 5 
ἰ ρδι,)6.4. ὅδ : οἤτα Ιεγὸ ονγίων ὦ ἔεπι σοποΐξ υ 
Ἢ ᾿ 1 δέταιτος εἰμς ἐπ ὦ τον αὐδὲλ ΤἸεςβοπίδιι Ἢ 
ἢ ἜΧΙ ο ΞΒαΡργίο φοιῷ ἀυτνὶ 5) τὶ γῆς με- ἡ λεεεὲ δι ξε 
ὙΠ . 2 1- ᾿ 
ΜΓ} Ωοον ͵ κα ἕν ΨΥ, Ὁ 
γ : χοικεσίας 10 ΤΡ ταεοας 
"Ἢ Ι ς Βαουλωγὸ φ. Βεδγ]οηΐς, ὦ 


Ἱ 
ἢ 


᾿ 
! 


". 
᾿ 

ΨΥ. 


ξεῦὺουΐε εἴν 
ἵς, 

Τεῖε δι « 
ἔσιπ Ρεποΐξ 
Ῥαυϊά τε ξξ. 
Παυΐϊά δ “ 
ἴεΠΧοχ ξι-ν 
πὶ ϑαϊοϊο 
Ὠδεχ εὰ Ὲ 1 
ξαΐς νχία. 


β2]ο ΠΟ 
δ ΐσιι δ- 
πεῖς ἘΡΡΟΥ 
ἅτ, ΟΡ ΟΣ γα 
ζει Κὸ - 
ηπὶς ΑὈϊΩ, 
ΛΔΟΐὰ δυζοηχ 
Βεπυίΐς Δί. 
Αἴῷ ἃιι -- 

ἔεπι σεημΐξ 
Ιοΐαρῃαξζ,Ιο 
Τορθλς ὅὐ- 
τεσὶ βομἐξ 
Ἰοχᾶπι, 1“ 
Τασμ διιϊξεπχ 
ΒεημίτοΟχίᾷ, 

Οἱχίας δ}- 
ἴεπὶ σα ΐέ 
Ἰοδεμ, Ιο4 
τ αὐτῷ 5 ἐ- 
ΐξ Αεἤ ὩΣ. 
ΛΟΠΣ διε 
ξδεπυΐίς ΕΖε: 
εἰαγι. 

Βχεείας αι 
ἴετα κεθπαΐξ 
Μαπαΐξῃ. 
Μῷηδῖῆδες χὰ 
επὶ Βεηυΐε 
Δυλοη, Ατηῦ 
δι Βεημΐε 
Ἰοί ι. 

Ιοῖϊας δι1- 
ἕεπι σοπιΐξ 
Τεςοπίαπι 
ὃς ἔσαίτες ὁ- 
ἰὰς ἰῃ ἐγ 
πλϊσταιίοης 
Βαδγ]οηΐς, 


ν. 


Ἐὲ ροῖ ετῆζ 
τηϊρτακίϑηξ 
Βαδυ]ουίς, 
ΣεςΠοηὶίας 
Εεπιυΐξ ςἃ.-. 
«τῆ ες]. 5.2 
τῆ [εἰ αὐτο ῦλ 
δελυΐς Ζ0- 
Σοθα"ε], 


ΖοΟΣΟΡΡοΪ 
ΦΌΓΟΓῚ σας 
πές Αὐἰμή, 
Δία 4 δὺ.- 
ἕεπλ σεπουΐε 
ἘΠ οἶα. Ε- 


Σ αεὶτη δὺ - 


ἴςπι ιρ οηὶς 
Δτοτ, 


ΑΤΟΣ δι.- 
ἔστι σοποΐς 
β5λάος, ςχάος 
δυζεοηιὶ δε- 
πυΐς Δςοη, 
Δ εἰνπ 4- 
ἔσηι ρεπμίς 
ΕἸΐμα, 


ΕἸϊὰᾳ ἃ. 
ἔστι ρσεποΐς 
ΕἸξαζαν, Β- 
ξαζῶγ ἂι - 
ἕεπὶ σευυίς 
ΜαιΗῇῇ, Μμᾳ- 
ἐπα η ἀὈξεῖι 


δεπυΐς 15. 
εοδ, 


ἘΥ7)} Ἀ0- 
δ.) δεσιίςε 
Τούςρὶν υἰγ 
Μαασία, ἐς 
ἃ πϑίυὺς 
εῆι Εςν ς, 
αυΐ γοσᾶξις 
Οδτίβαν, 

σξᾷ, ἴτᾶρας 
δεπεζαχίοδε 
ἈδΑΡ τα τη 
Ν ἰς αὦ 


5ῈΟ, ΜΑΤΎΊ Η. 


Δ 42 .- 
Μεπε σὲ μετορία 
] “ ἫΠ 
σίαν Βαξυλώνος 1ε’.6-- 
᾿ ͵] ὍΣ ἃ 
γίας ἐἥωνησε ἢ" Σαλαϑι-- 
᾿ Κα, ͵ 
ἡλ. Σαλαϑιήλ δὲ ἐγυ- 
ἢ ἕ ΓΣ 
γησε τὸν Ζοροοαὐέελ. 
ΙὍ ᾿ Ἴ μ 
Ζοροξζας ελ εἶξ ἐγω- 
; ᾿ 
γησετν Αξιουσ). Α(ι.-. 
ὶ λὶ ἕῳ ᾿ Ἁ ἘΈ 
ουοΊ 2 ἐγήυτησε ΤΟΥ Ἷξ 
ὶ 
δια εί - Ἑλιαχείμ δὲ 
) ’ Α ζ ᾿ 
εὐγονήσετον Αζωρ. 
᾿ ν.ἦ, 0] “ 
Αζωρ δὲ ἐονησε 7: 
ἤυρνδν ' ᾽» 
Σαδωκ. Σωσδευκ σὲ ἐ- 
Ϊ ᾿ Ι 
“δύνησε τὸν Α χει. Α- 
! δἔι' δι ἢ ) Ὲ 
χίίμι Ὁ ἐγέννησε τὸν Ἐ- 
Ι 
λιουοῖ. 
ΣᾺ ΟΠ Ω 
Ἑλιοὺ σὴ ὃ. ἐγέννησε ἢ 
! χ Ι! ᾿ 
Ελεαζαρ. Ἐλεάζαρ σὲ 
ἡμέ, ὶ η: ͵ 
ἐγένγησε τὸν Μα )ὰμ- 
4 Ἱ ᾽ ͵ 
Μαΐγγαμε δὲ ἐόγησε 
᾿Ὶ ! 
“ον Ιακωξ. 
λ λ, Ι ϑ 
Ιακωζ σὲ ἐγῆυνησε ’ 
Ἁ ὶ Π] 
Ιωσηφ τὸν φόρα Μα- 
! 1 ὁ γ Ὁ Ι 
σλας δας ἐγδμυνήϑη 1ἡ 
φυ Γ Ι Ὰ ἔ 
σός, ολεγρκόμος Χ ρλφὸς 
΄ν "π" « ᾿ 
Πάστῃ οὡὺ αἱ ἥνεα) 
ἣν οὐ 
ὡπὸ ᾿ς ρααμ εωςδα- 

12 


13 


ἙῚ « 

Ῥοτγὸ ρο οχὶ- 
τὰ τὺ ΒΑ γ]οπὶ- 
εὐ Το οη ας ρ6- 
ΠΟ] 5 λἰφτῆῖο!. 
ΘΔ] Δ ΠΪο] αὐτειη 
σεοηθς Ζοίοθα- 
δε], 

Ζοιοβαθεῖ δα- 
0 ΠῈ βοπιιῖῖτ Α “- 
μιἃ. Αδίυᾳᾷ αἰι- 
τε ΠῚ σοηιὶς ΕἾ14- 
εἶ πη. ΕἸ ας πὶ αἷς 
το φαμεῖτ Α σ 
Ζοῦ. 


14 Δτοῦ διιτοπὶ ΚΘ 


τς 


τό 


τ ϑράος., 58- 
ἄος αὐτὸ σοπεϊΐς 
Αοὔΐι. ΑεἊπὶη 

᾿ ΐ Ἐ- 
αἰιτοπὶ σ᾽ πεξ 
Ιλιά, 


ἘΠῚ 4 δαΐεοσι 
σοισὶς ΕΙοΑΖαΥ. 
Ἐ]ΘαΖαΥ αἰτοπηρς 
ἡ Μαί ᾷ .Μαξ 
τῆ απ αὐτο Δ Κ0- 
τ ΙΔ οὉ. 


ἴαςοῦ αὐυτ σο- 
αὐΐτ Τοίορ ἢ πλᾶ- 
τί ταῦ ΜΜαγΪα, ΟΣ 
αὐ ΚΙ τι 5 Εαὶς 
ΤῈ Φςν 5116 αὶ 
ἀϊεΐιυν σμ ζιις, 

νης α ἰΐα 
οποία] 1169 ἃὉ 
ΔΡΥα 4 πὶ νίῳ δὰ 

αὐὐ ἢ, 

4.8εὲξ.14.Ὁ,6 
2. Ραᾶγι 36.8.9 
τῳ Ρ8.3.8.16 

τ. Β7..γ.8.Ὁ 
ἃς «ὃἂ(Σ 


ΔΡ. Ζ. 
Ἵ 
γ 
᾿ 
ὦ 
ΒῚ 
Ἵ 

ἣ Αγ, 

ἰασιτι συ: 

Ἑ. 


Ὁαυϊᾷ, σεπογατῖὶ- 
ΟΠο5 απατιογάε- 
εἶπι: ἃς ἃ Ἡδυϊά 
νίαχιις «ἀ ἀξεηλὶ - 
Βταιϊίοποπὶ ΒΑΡν 
ἸοΙ σα ΠῚ ΘΠ οΥΔ- 
ΟΠ ὃς. αππτιιοῦ- 
ἀδοίπι: ὃς ἃ ἀς πὶ -- 
ϑύαίίοπο Βαρυϊο- 
τῖςα νίᾳ; αὰ ΟΠ τὶ- 
{τσ οπογατίοηςς 
συατιογάςσοϊ ΠΊ. 

[Ε 5 νεγὸ σἢγ 
ΤῈ] παείε τας ἧς μα 
δες: ἢ πΊλῖοῦ ὁ- 
1 ΠΊ οἷτ5 Μαγία 
[ἀεΐρόίᾳ εἴτε Τὸ 
ἴςρἢ τ ρυ αἰ Π 
οὔφστοῦηι βϊἤοης, 
ἀσργοδοπίᾳ εἰ 
βγααίάα ὁ 5 οἱ γῖτα 
ἴλη ξζο. 


ΡούγΟ Ἰοίορἢ 
ΠΊΔΥ ΤΕΣ 61] ς,η 0 
1 ογαῦ ἡ αΐξις, ὃς 
ποίοθας {Π8 [1π- 
ἕατηαῦῖες., νοϊαϊέ 
οἰαπσι] Ὁ δὰ 
ἀϊπογίεῦο, 

Ηφς διε ηιῦ 
ἷς ἢ Δἰπιο γογ- 
(αγςῖ, ἐοος ἄροϊας 
ὩοΙηϊπὶ ἀη (ὃ πὶς 
νί τις ἜΠἸΠῚ,ἀϊςς 
[οὐ εΡἢ ΕἸ ϑαυϊά, 
τς Πτεζια5 εἰδὶ δὰ 
ἰυπσοῦο Μαιλαιη 


ἘᾺΝ, ΟΣ 


ι ἤ 
6), ἥρεαι δεκωτέασα, 
ΦΙῪ Υ̓ Ὁ 
ρές "ὦ ὄσπο Δαξὶοὴ ἕως 
Δ μετοικεσίας Βαξυλὼ 
. ! 
γος ἥνεαι δεκατεοσα-- 
δι. Δὰν 
ΡΈς"Ν, Ὄστο Τῇ ς μετοικε-- 
- “Ὁ ψ δ 
σιὰς Βαζυλωνος ἕως ὃ 
᾿ 
Χοιςοίῖ, ἥνεαὶ δεκα-- 
; 
τεοστιρές. 
Τὸ 3 Τησοὺ Χοικςοί καὶ 
! ε᾿ " 
οἥννησις δως ζω μψηςευ 
! Ὶ δι, ὙΔ 
ϑήσης γὸρ Φ μηΐξος ἀντ 
ΝΣ ὧν Ἵ Ι 
Μαρκὰς ΦΙωση Φ,ΦΡΙν 
“,᾿ ν ΪἾ ᾿Ὶ ε 
ἢ σωυέλθειν αὐτοῖς, 4 .-- 
ρέϑη ὧν γαςγοὶ ἔχυσε οκ 
πνόύμιαπος ἐγίου. 
Π ᾿ ΡΟΝ 4. ᾽ 
Τωσηφ σε ὀρηρ αὖ-- 
΄“-ν Ι 4 ᾿ ᾿ 
τῆς δίκαιος ὧν, κα! μη 
! ᾽ 
ϑέλων αὐτίω Δρο δὲ 
᾿ ᾽ Ι Ι 
γιάτισω, ἐξ ουλήϑῃ λα 
ρα ἀπολῦσαι αὐ τίεύ. 
Δ ΟΡ 
αὖ Τῷ Ὁ αὐτὸ ονῶυ .- 
͵ ᾽ ΔΝ 
μϑεντος ἰδου ἀγίελος 
᾿ »" 
κυραῦ κατ ογὰρ ἐφαύη 
᾽(» ! ᾽ ι 
αὸῷ. λέγων. ] ὡσὴφ ὑὸς 
Δ () λιν Ἢ -“ 
ο ἰοσἢ., ἢ φοξηϑης 
ζυδαλα( ἂν Μαρμακ 


νυ. 


υἱά σεπεσζα» 
εἴοπ ες η18- 
κτυοχάεςοϊπι 
ἃς ἃ λυ ά νῦ 
4ς δά ἐγ ᾶζ- 
τσ ταείοη δ 
Βαδγ]ουΐς, 
Βευογαεῖο- 
ὩσςΟΙΙὩΓΠΟΣ- 
ἀςείπι ; Κὰ 
ἐγ τ τιΐ σ χα 
εἰωπς Βαὺγ- 
Ἰοπὶς νίσυς 
τἀ Ομ τί, 
Βεπεγαιίὶοῖς 
αὐπεογάεεῖΐ 

ΟἸΣ ΠῚ δὰ 
ἔεσι βεπεγὰ 
εἶο ἔς εγαῖς: 
Οὐυπι εἴϊες 
ἀείροπίχία 
ΤΉΣΙΟΙ οἷ) ς 
Μασγίᾳ Ἰὸ - 
Τερῃ, Ἀπ τε 
(ΟΠ ΠΙχδιε, 
ἰπεπία εἰ 
ἷπ νίοσο μα - 
Βεης ἐς δρὶ- 
σΐτιι {λῃ ξζο. 

Τούορἢ δὰ 
ἴεπιὶ νἱχ εἷς 
αὔστα οἴϊες 
ἐιῆις, ἃ πο] 
ες ἐλ ἴσῃ 
ἄπεοῖς : νοῶ“ 
Ταὶς οςοιϊε 
αἀϊταϊτοσς 
ξαϊῃ. 


χε αὐεξ 
ἐοὸ «ορίξεδες, 
οοίς δῃρ εις 
Ὀοιλΐηΐ ἃρ- 
Ῥαγιυϊΐ ἴῃ Γδυ 
υγῖς εἶ, ἀἱςεξς, 
Ἰούζορῇ ΕΙ 
Ὀλιΐά, πὸ] 
εἰπέτε ἃεεΐ- 
Ῥότε Μαιίᾷ 

ν. 


υἱά σεπεζα 
εἴσῃ ες η118.- 
κτοτάεοϊπι : 
ἃς ἃ Ὁδυά νῦ 
4ις δὰ ἐγ - 
το σ τατοη δ 
Βαδγ]ουὶς, 
Βευοσγατῖο- 
πσφαΙΙ ΠΟ Σ- 
ἀςείπι ἢ; Κὰ 
ἐγ τι Γπιΐ σ χα 
τἴοπς Βα ὃγ- 
Ἰοπὶς νίαυς 
ἃ ΟὨσί πῆ, 
Βεπογαιίοῖς 
αὐηκιογάεεῖ 

ΟὨΣ ΠῚ δὰ 
ἴεστα βεπεγὰ 
εἶο ἔς εταῖς 
Οὐυπὶ εἴϊες 
ἀείροηΐχεα 
ΤΟΙ οἷ) ς 
Μαωγίαᾳ 1ὸ - 
ΤρΡῃ, ἈΠ ςᾷ 
ςοπαεηΐχδε, 
πε πία εῇ 
ἷπ νίοσο Βα - 
Βεης ἐς δρὶ- 
στίτιι Γα ζο. 

Τούρἢ διὰ 
ἕεπι νὶχ εἷς 
αστα οἴει 
ἰιῆις, ἃ πο] 
ες στ ἔσω 
ἄπεοῖς : νος 
Ταῖς οσειὰ 
ἀἰταἑτίοσς 
εὰ τ. 


χα οὐεξ 
ἐο εορίξεδες, 
σοῖς ἈΠρ εις 
Ὀοιΐηΐ ἃρ- 
ΡῬασγαυΐ ἰη {δυ 
τὶς εἰ, ἀϊεξς, 
Ἰούζορῇ ΚΙ] 
Ὀδλυΐά,, πὸ] 
εἰπέτε δεςί- 
Ῥοῖε Μαιίᾷ 


ν, 
ξοπἰ ἐπ, 
ἔπι, ημοά 
τη πὶ ἴῃ εᾶἃ 
ΩΓ ΠῚ εῦ, 

δ ϑρϊσίτω 
Ζοη ο «Π. 
Ῥαγίςε ας 
ἕειη ΠΙ τὰ 
, γος δὶς 
Ποπδῃ οἷμς 
Εςνμν, 
ἱρῇς Θ ἰχὴ 
ἅ] πὶ [,.- 


ξαείς ΓΟΓΌ,, 

(ῆος ιεᾷ 
ἴοξα πὶ ἔχ δῦ 
δ γὲ αἵ. 


πο 4 ἀϊξιῦ 
εῇλ Ὀόηινί- 
δοΡ Ῥγορῆς 
ΝΣ ἀἸςξες τ, 


Ἢ Ὧ ἄοῃες 
Ῥετὶς ἡ] 


5ἘΠῸ. ΜΑΤΤΉΗ. ᾿ ᾿ 

᾿ κα δέν νχογξισαπι, πᾷ 
κῶ στυ. 

ἀροοα τὰ ἣν Ρο συοά ἰπ 1114 (0171 

ἔα “γυννϑὲν ἐκ πνά- «εἐρίαπὶ οἵ ,ἃ 5 ρ]- 

ματς ὅξηγ αἷγίου. γτα (απᾶο ρὑγοὸ- 


ἔεδιυτῃ οἴ. 
Ῥατΐοι αι ἢ- 
1π|π}, [δς νοσεῖς 
ΠΟΙΊΦΠ Εαἷτις ΤΕ- 
5ΨΝΜ, ᾿ς εῃϊπῃ 
᾿Ἱυ ἔλεῖσε ρο- 
ῬΌΠα πὶ ὑσὶ ἃ 
Ῥεςσοατίς Πιίς, ὁ 
(Ροττγὸ ἐοσῦ πος 
ἐλδὺ εἴ νι Ρογῆ- 
ςογοῖαν 14 αηἰτοὰ 
ἀϊδα ἔιεγαὶ ἃ) ὺ 
Το Ροῦ Ῥγορἢς 
(ἃ, ἰτὰ Ἰο΄τι 6 1, 
Εςος νἱγροὸ οὐ 
ΡίαΡ πῆς, ἃς ρ4- 
τῖςε ΗΠ τ, ἃς νὸ- 
σις ποηϊῷ 6- 
τς ἘΠῚ Δ ΠΙςοΪ : 
αιοά Παχαὶς ποῦ 


! τ ὧν 
Τέξεται δὲ ΜΟΥ, ἈΚ, οὶ τὶ 
͵ ΔΝ ᾽ 
λεσὺς τὸ ογοίκα, ἀυτῷ Τὴ 
οὐκὶ ὙΥ ἐὟ 
σοί. αὐτὸς ΓῈΡ σωσῃ 
᾿ ε , 
λαὸν αὐτὸ. ἀπὸ ΔῈ 
οἱμιδοτιαῖν «αὐτῶν. 
“ ἡ { ! 
Τοῦτο 3 ὅλον γέγονεν ΣΣ 
τ" - δι. 4 ᾿ 
ἵνα πληρωϑῆ τὸ ῥηϑὲν 
« Νὴ ω» Ι - 
Ζῦῦ δ΄ Κυρκου, δα, τῷ 
Ι ! 
“δοφητου ΛΕ οΥΤὸ ς. 
ΝῚ ! ᾽ 
Ἰόὸδυ ἡ παρϑενος ὧν γὰ 1:3 
νψ ἢ ! εὐ 
φ ἐ ζεὶ, τέξεται ΜΟΥ, 
Ι λν 
χα] καλέσοισί πὸ ογομίῶ 
ὖ ο Ἁ “» 
αὐτῷ Ἐμψαανσηλ, δ ὅ6] 

Ι " 
μιεϑερμδωυδυορδνον, ἢ Ῥγσίσίαν,, (πα, 
ἡμδμ ὁ Θεος. Νοδί(οῦ Ὠςι5.}) 

᾿ «ε ᾿ - 

Ὡπνγτα ὝΥ Ιοίθρἢ ἃ (Ὅγηπο, 

εῦ ε 

σῊ Φ στῇ ὅ' “ἰὐδ ἣ ἔεςϊτ νὲ ἰπἰιτχο- 

σεν ὡς “ροσεέτο ξεν συ γαῖ {δὶ δηρεῖυς 

διὰ " ; Ὠ τη: ὃς 'ἴ“- 

πῃ ὁ ἀἰγζεχὸς Κυείου,ὰ ΟΥ̓ ἢ: ὃς δ ἥ 

Ἶ ᾿ .“ 

πωρέλαξε πίω γχιυαῖ- 


χίς ΠΡὲ νχοζοπὶ 
{πάλη}. 
κα αὐτοί. 


ΧΑ 9 γῇ ᾽ 
Καὶ δκ ἐγίγωσκέν αὐ τς Ἑξποη ςοῦπο- 
ΐ ἦς δλη, ἀοπος 


Ῥορευῖος ΔΙΐΩση 


δον 


δ, 97 .«2» 
πίω», εωὡς οὐ ἘΤΕΧΕ ΤΟΥ 

ας... 6,2: 


Αδν,4.8.1 


Ε(ᾳ,γ. τῷ 

! 


᾿ 
᾿ 


Ὶ 
| 
᾿} 


᾿ 

ΟΔΡ.1 1. 


Ἡλι τὸ 


Ι Ἀπς,ν .6 


“ἕ 


ν. 


(πατν ρυϊπιορό- 
τιϊςπ ΠΊ: ὃς ἀρρεῖ- 
1διιῖς ΠΟΙΏΘΠ δἷτι5 
ΓΕΘΥΝΜ, 


ζδρ.Σ, 

ΨαΠῚ δ 6} 

τατος εἴρε 

ἵοίις ἱπ 

ΤΟΙ ΠῚ 6 ΠῚ εἰαίτατε 

Τυάπα:, τοπλρὸ- 

τῖδιις Ἡογοάϊογς 

δίβν Ἔος Μαρὶ ἃ" 

Οὐϊςπίς δοςοῆξε- 

γι ἩΪϊογοίοἑγ- 
Π8, 


Ὠϊσοπίος, ΨΡῬὶ 
εἰ ΠΠς σαὶ παίιις 
εἴϊ τεχ τυάἀαοτῦρ 
ν᾽ ἀϊ πλὶς δπ π 1]- 
Τὴ: 6} 1] τὶ Ο- 
τἰςητς, ὃζ Δοςοῇ),- 
ΤῊ νὲ λάοτοπλς 
Εἰ πὶ. 


Δυάιειϊς αὐ 
Ηὶς Ἡεγοΐεος γὸχ 
κυτγθαξις εἴ, ὅζεο 
τὰ ἩΪοΥΟίΟΙ Υ πΊο- 
ΓὈΠῚ ντῦς (ΠῚ 
ἿΠ. : 

Ἐπ εοτποοσαεὶνς 
οὐ πίδιις ροητὶ - 
δεῖδιις ἃς ςουδυὶο 
ῬΟΡΟΪ ρογοοητα- 
τὺς εὖ δὸς νυῦὶ 
Οἰγ τας παίσοιε" 


Ὑ{γ, 


" 


4 


ἘΝΑΝ Ο. 


“ωῶ ᾿ ! 
αὐτῇ ς Τὸν "τ ΤΟΤΟ ΚΟΥ, 


᾽ Ι Ἂν 3 
"ἢ ἑκα λέσε τὸ ογοίκα, αὐ 


Ὡἰ ἸΗΣΟΥ͂Ν. 


κεῷς, β΄. 
ἼΞ 5 ὅΤησῷ νην 

τος ἐν Βηθλεεμ 
δ Τουδα! ὡς,ἐν ἡμέραις 
Ἡρωσνυ ζ( βασιλέως, 
ἰδοὺ μώλγρι Στὸ ὀυατο-- 
λῶν παρελοντο εἰςτε- 
ροσύλυμα, 

Λέγροντες, Πού ἴδιν ἃ 
τεχθεὶς βασιλόάς 8 1ν- 
δα!ων ; εἰδὸυϑυ γὰρ αὐ- 
τοι τῶν ἀςέρα ἐν τὴ ἀ- 
γατολῇ , καὶ ἤλϑουϑῳ 
ποθοσκουῆ σω ἀντί. 

Ακούσας ἢ Ἡρώδης 
ὁ βασιλδὺ)ς ἐτα φαιχθη, 
καὶ πῶσα Ἱεροσύλυμα. 
μετ' ἀυτῴ. 

Καὶ σιιυαγαγων παν 
ταις τοῖς δῤγιερεῖς καὶ 
γραμματεῖς ὅδ᾽ λαοί ,ἐ- 
πωυϑ)ανετο παρ αὐτῶν 
ποῦ ὁ Χριςὸς "βυγᾶται. 


Ἑ. 


ζχαᾶ ρείπλοσ 
ξευΐευπι: δί 
νοςαύΐς πο“ 
τάδ εἷσε 1 Ε 
ΝΥ Μ. 


σαρ.:: 
Ψψοπι εἴς 
Οὐ 
ἥδζις εἴτ 
Ἰεῆις ἰυ 
ΒεΕΉΪο πὶ 
Τυσάπα, ἐπ 
ἄΐεθας ἐς “ 
τοὰϊς τερὶς, 
είς Μαρὶ 
αὖ Οεἶξεε νέ 
12 41 07: 
70]γ πιᾶ πὶ, 


Ὀϊεεηΐες, 
ν"ὶ εἴ αυἱ 
ῃδῖας εἰ τέχ 
Τυάχοχιιπιἕ 
νάπας ἐ“ 
τὐἶπι ἢ ε114 πὶ 
εἷἰὰς ἰη Ο« 
χίξις, ἃ νέσ 
αΐπτις α (05 
Τᾶτο ξι1 1. 


Αὐυσδἔίεος 
διιέεται Ἡεῖσ 
ἄες τεχ τι τα 
Βαδίις οἤ, ἅ 
οὐτῶΐε 1Ὲ “ 
τοίοϊ γῆν εἴ 
1110. 


Βὲ ςουρτέ 
ξᾶπς οὐ 
ρτγίποεῖρες { 
ἐοστάοτα πὶ; 
ὃς ϑευ θα φρῦ 
ΡΠ , ταὶ εἰν 
ταῦ ΕΣ “5 
εἰς νϑὶ σϑτί 
ἤυς 


ΚΟΙΟΥ, 


ΠΡΊΝ 

Ἑ. 


μα ρείπλοσ 
ξευΐτυπι: δί 
νοςαυΐς τος 
τε εἷυε 18 
ΝΥ Μ. 


σαρ.:- 
Ψψυπιὶ εἴς 
ΘΌΡΗ 
Ὥδζιις ΓΙ] 
είς ἴῃ 
ΒΕ ἐπὶ 
Ιυάπα, ἱπ 
ἄϊεθας ες “ 
τοὰὶς τερὶς; 
ες Μαρὶ 
αὖ Οεἰξες νε 
πε Τεῖσ 
70]γτιᾶ πὶ, 


Ὁΐϊςεοηΐξε, 


νϑὶ εἰ αυἱ 
πδῖας εἰἴ τε χ 
Τυάκοχι πὶ 
ν]άδίπνις ἐπ 
τἰπι ἢ 114 πὶ 
εἶς ἰη Ο«ἷ 


γχίξις, ἃ ν΄ 


πΐπιις αἀο0 5 
Σατζο οἰ Π|. 


Αὐυσδίεσ 
διιέεπι Ἡεῖσ 
ἄες τεχ εἰ 
Βαΐυς εῇ, ἅ 
οὐπΐ, 1ς “ 
τοίοϊγπιᾷ εἴ 
1110. 


Ρε εουρῖέ 
ξᾶπς οὐπεν 


ρείηςρεσ 


ἐετάοτα πι; 


ὃς εν δα τρῦ 


ρα, τα εἰσ | 


ταδατασ 45 
εἰς νδὶ σμτί 
ἤωυς 


ΚΟΣΟΥ, 


παΐζο 


Υ, 
ΑΓ Η]} ἃ]. 


ἔς εἰ, 

Ὁ ΒεῖΠ]ς Ὁ 
Βεῃ ΤῸ ΕΝ 

Ὁ ἐπ {εγὶ 
Ῥίμ γε ῇ Ρεζ 
ῬΙΟρΙ ἐξα τ, 


ἔξει Βε ΠΗ. 
Ἰεῆςιῃ ἰσῖγαᾷ 
ἃ :; Π6- 
Μιυιαι γι ΐ- 
πὰ ςς ἴῃ 
εϊπεϊρίδας 
ἰάᾳ ; ἐχ ξς 
δ η σχίες 
Χ, αὶ γος 
δεῖ Ροριι- 
ΕἸ ἴ ξ α 
γα! 


Τιης ἢ 

[ «Ὁ 
ἴοάες ἣν ΕΥΤῚ 
γοζᾷ εὶς ΜᾺ... 
ΡΝ 


ἣ αἴα εὶς 


σὴ ξχς 
ἴυ», ἀδὶς.. 
ἢν: ἃ εζες 
ΕἸΣ ον. ς 
4 ἢ νἱ 


ΦΥΘΒΊΘΟΣ ΜΊΑ ΤΗΣ Σ, [ἡ 
᾿ ἐγογ) οἱ, [π ΒεΙΠ] ἐπ 
Βηδλεέμε ἃ ΣΟΙ ΧΕ Τπάαα : ἧς δηΐπὶ 
ἐ ᾿ἢ ᾽ὔ ᾽ 
ουτῶ Γὸρ γέγρωτβαι δώ [οτίρευτι οἱ Ρεῦ 
ἊΝ ) ῬΥΟρΡἨξΙΔΠ), 
16 οοφηπτου, 


Καὶ σύ Βηθλεὲμ γὴ 
Ιουδα, οὐδαριῶς ἴα- 
χίση ΕἾ ἐν τοῖς νγεμμῶ σιν 
Τουσὰ. ἐκ σοί γὰρ ὀξε.. 
λδύσετοι ἦγ ὑμϑμος,ὅς-- 
τς ποιμανεῖ ἢ λαον μὲν 
τὸν ᾿σροιήλ. 

Τότε Ηρωδὴς λάβρα 
καλέσας τοῖς μαΐχοιίς, 
ἠκρίξωσε παρ᾽ αὐτῶν δ 
χρόνον ποι φαινομδμου 
ἀςέρος. 

Καὶ πέμψας αὐτοις 
εἰς Βηθλεὲμ, εἶπε, Πορ 
ϑέντες,ἰκρι εἰςιϊξετα..-. 
σατε αἷρα ᾧ παιδγου" ἐ.- 
παν δὲ εὕρητε, ἀπαγζεί- 
λᾶτε μίοι, ὅπως κάγω ἯΙ 
θὼν τδοσκιυνσωάστῳ 

ΟἹ δὲ οἰκουσαντες 
ὅ᾿ βασιλέως, ἐπορδι.9η.- 


ΠῚ Ὺ 


ν γᾺΛ δος δ" ῖ 
στιν. ἰσίδυ ὃ οἰ ΞῊρ ὃν εἰ- 
ῳ 

[Ετ ει Βοεμ] ε 
δια Τὰάᾳ , πὸ- 
αι πα αι παἰΠὶ -- 
ΠΊΑ Ο5 ἱ τοῦ ρΥπ- 
εἶρος ᾿πιῶα: οχ τὸ 
ΘΠΪΠῚ Π}ΐ ργὸς- 
ἀἰτογιις εἴ ἀπ χ, 
4 συ θογηπδτιι- 
ταῖς οἱ ΡοΟρΡ.]ι πὶ 
ΤΊ ΘΟ ΠῚ ΓΠΓ οἱ, 

Τιη Ἡογοίος 
οἰ ἀπ ἀοςογῆτὶς 
ἽΜαρίς,, αὐδοιταῖς 
Ῥογαυ αἷς ἀΡ11- 
[15 αιιο τοπιροῦς 
ΕΠ ἀχραγυΐ- 
(οε, 


Ἐπ ᾿ς ἰγὸ ἴῃ 
ΒεΙΒΙ πὶ, ἀϊχίξ, 
Ργοοδὶ ἡ ἰπις, ας- 
οσαγαῖς ἱπαιγὶτς 
ἀερεείο : νϑὶ νε - 
γῸ ἱπισποτιεὶς, 
γΟΠ τα το πεῖ, 
νί ὃζ Ἔρὸ γοηΐα Π 
ὅ:ι αἀούοπι ι ΠΊ, 


Αε ΠῚ αὐᾷ ἐν 
ἴο Τόσο ρτοίεαιϊ 
ἔμπης: ἃς σοος ἴϊε]- 
ἷα αιᾶτὶ νἱάς - 


Μίςδ, ς.ἃ.: 
ἰομᾶ.γιξιᾳςι 
Οδρ.ΐῖ τ 


Ἑ. 


ταῦ ἱπ Ογἱεπίς, 
Ῥιύαςεάεραι 11οὸς» 
ἄοπες φγορτοῖα 

ἄλτει ἀρ Τὰ Ἰοειιπι 
ἴπ αο γαῖ ΡΊτοΥ. 


Ουὐσπι ὐ τ ΠῚ 
ψὶ ἀϊ ειῖ 611 1|, 
σαι (πὶ σαι- 
ἄϊο τπαρποναϊάς. 


Ἐπί Πρτο ΠῚ ἀο- 
ΤῊ γ) ἱπιιοπδ- 
ταπὶ ῬΌΟΥΪ Οἷ1 ΠῚ 
ἈΜατία πιαῖτς οἷ": 
ὃς ρτοῖτατὶ αἄο- 
γαισγαστ {ΠΠῚ1 1: 
δι αροττῖς τῃεΐαι 
τὶς (αἰὶς οΡτυογῦς 
ἀ1ΠΠ1 πιὰ πδγα,, αἰ1- 
χὰ πὶ ὅς τῆς ἃς 
ΤῊ ὙΥΓ ΒΔ 1, 


Ἐπ οὐδοιῖο αα- 
τποηἑὶ ἱπ (οπΊ- 
τὶς τις γειϊογτογὅ- 
ταῦ αὐ Ἡετγοάσπι, 
Ῥεῦ αἱΐϊα τι νὶα πὶ 
γουθτῇ ὅὐπε ἰπ τὸ 
σίοποπΊ {2 ΠῚ, 


Ὁΐρτοπηις αὰ- 
του 1115 δος π- 
σεῖτις ΠΟΤ ἂρ 
Ρατες ἢ (Ὀπιηὶς 
Τοΐορ, ἀϊσεως, 
φιιγρςο, ὅς αἰἴτηπις 


ΒΝ ΑΝ σι 


δον ς ον Τῇ ἡ ὀραιτολὴ 69 - 

"ἢν αὐγτοιξ; ἕως ἐλϑὼν 
ἔῃ. ἐπωίω οὗ ἰὼ πὸ 
παιδίον. 

ΤΟ Τδοντες δὲ τὸν αἰτίρα, 
ἐγδρησειν χοραν μεγὰ- 
λίω σφόδρα. 

1 Καὶ ἐλϑόντες εἰς Ὁ 
οἰκίαν, δρ ον τὸ πα! δον 
μΦ Μαρίας γῆς κυνΐῥος 
αὐδ, ὁ κι πεσογΊες ἐὐξυσεν 
"ὐγήσεαν ἀντ, ᾧ δ οί-- 
ξ ες τοῖς ϑησεωροις 
αὐτ', ροσηνεῖκαν αὐ.. 
τ δδρα λρυσὸν ζιὰ 
ῥανον, Ὁ σχεύργαν. 

ΙΣ Καὶ 
κατ᾿ ὀγάρ "" δὐακα μι 

αι θοὸς Ἡρωσέωυν, δ᾽ 
ὀδης ὁδοῦ αὐ εχώρησαιν 


χρηματίϑὲ γτες 


εἰς πίω Ὁ χώραν οἰ τῶν. 
12 Αναιχωρησαντων ὁ ᾿ 
αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγζελος 
Κυρίου φαϊνέτοαι κατ᾽ 
ὀγὰρ ἀΣλινη φ᾽ ΛΕ) γῶν, 


ἃ 
Ἐγερὴ εἰς «λαί ἐξ χῦ 


Υ. 


ἄεταπὶίη 05 
τἰςητςε, πἴες 
ἐςάεθαϊς εο9» 
νίαυς ἀπ παὶ 

γεπίεης 45 
τεῖ ἤυρταᾳ ντ 
δὶ ἐγαεριιεῖν 


ν]δεπ τες 
παζεν ἢ εἰς 
ἴςπλ, αυϊῆ 
ζὰης σαπάΐσ 
τραδπο ναἱσ 
ἄς, 

Εες ἱπίγα πη" 
ἴος συλ μιν 
ἰπυσποτγαπῖ 
ΡῬυεζαπι οὔ 
Μαγία τηᾶϑ 
ἴτε εἶτις : δὲ 
Ριοοσίευτον 
πἀὐοταῦενῖῆε 
Εἰιπ|: ὅς ἀρεῖ 
εἰς τηείαυ" 
τὶς Γυΐς, 955 
τυ!ετοῦς εἷ 
τη πογα, 05 
χα πὶ ς, δὲ 
σα γα πἃ πι, 


Βε τεοφροῦ 


ἴο ἀεςζερῖσ 
ἴῃ ον τἰςπέ 
τεάϊτεης ἃ 


Ηεγοάξ, ρε ᾽ 


ΑἸ ἃ νἱᾶ ταν 
ἀετῇ πεῖ 
τορίοῦ ἐμ 
Γυᾶ πὶ, 


Οὐ συαπὶ 
τεςς Π εν ὦ 


εἴος απ εἶν ; 


Ποπιὶιὶ ἃ“ 
ραγαΐε ἴα 

ζυπιης 165 
{Ὁ ἢ ὲ αἱ: 
«ες ,βϑυΓ“ 
δι ὅδ αςεἰρῆ 

Υ. 


ἄοσαπείη 9 
τἰςητεο,,πἴες 
ἐςάεῦλε εο9, 
νίαυς ἄτι πὶ 

γεπίοης 1145 
τεῖ ἔσρτα ν τ 
δὶ ἐσαεριιεῖν 


ν]Δεπῖες 
αὐτο 3 ε1-“ 
απ, καυϊῇ 
Τὰς σαπαΐο 
τραρπο γναἱσ 
ἄς, 

Επ ἱπίγᾶπ" 
ἴος συλ» 
ἰπαεπογιηῖ 
Ραεσζαπι οὔ 
Μαωγία πᾶ 
ἴτε εἶτις : δὲ 
ΡῬτοοί τατον 
παἀὐοταιεςῖῆε 
εὐπλ:ᾶς ἀρεῖ 
εἰς τοίου" 
τὶς Γυΐς, 955 
τα] τοῦς εἰ 
ταὰπεγα, 05 
στα πὶ τῆς, δὲ 
σα τχἃ πὶ. 


Βε τεφοῦ 
{ο ἀσζςορίο 
ἴηι ουπ ἷςπέ 
τεάϊτεης ἃ 
Ηεγοάξ, ροῖ 


ΑἸ ἃ νἱᾶ τέ 


υοτῇ (πε 
το ο οΠῚ 
{υᾶὰ πὶ. 


Οὐ αααπι 
τεοε ΠΠευ ς 
εἰςς απ ρρεῖ ς 
Ποπιὶυΐ ρ΄ 


Ῥαγαΐς ἴα 


τοπιηὶς 155 


{Ὁ} ὲ αἱ- 


«ες, θυ“ 


δε ὦ; αςοἰρῆ ; 


ὩὩϑρῦφῶςι κά 5:.9.᾽ 


»Ὁ 


“χω 


Υ. 


Ῥαυςταπχ ἃς 

ἸῺ Δ ΓΙ 1 ε- 
ἕως, ἃς ἔαρος 
ἴὼ ΑΒργρτᾶ: 
ἃ εἴἴο δὲ 
υἱαῃςῆ αἰ- 
(ἃ πὶ εἰδὶ, ἔα 
στη εῆ ς- 
δἰτα γὲ ῃς- 
Σοάςς αἰ5:- 
τας Ρυστὴ ακἀ 
Ρογτάξαῇ εᾷ, 
Ὥς ζ0:-- 
ἄσβεη ;, ἃς- 
τρὶς μῃς- 


φ 
Ἐξ εγας ἰδὲ 
“ὺς ἃᾷ ο.. 
δἰέμηη τ; 5 
τοκΐ γε κα. 


4 Ἐ Ο; 
παι διον "ὸ πίω μητέρος 
ἀυτὲ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυ- 
γῆον" τὸ ἰοϑι ἐκεῖ ἕως δὼ 
πω σοί. μιέλλ4 τὸρ Ἡ.- 
ρωδὴς ζητεῖν ποῦ ποι δον, 
ᾧ᾽ ἀπολέστῃ αὐτο. 

Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέ- 
ἣ 


! ; 
λᾶξε τὸ παιδὴον καὶ 


τίω μητεέρῳ ἀυτῳ γυ- 
᾿ } Ι : 
κτὸς, τὴ ὀμεγω ρησεν εἰς 
Αἰγυπῆον. 

Καὶ ἰὼ ἐκεϊἕως τὴς 
τελευτῆς Ἡρωδὸυ " ἵγα 
αν δοὺξ λ ἘΣ νὴ 
πληρωθῇ τὸ βη3Ὲ} ὑπὸ 
Φ᾿ Κυραν ἷ δγὰ ζ᾽ τροφή 
Ι , 

σοὺ λέγοντος, Εξ ΑΙ γ)υ- 
γῆν ἐκάλεσα Τὸν μου. 
Τότε ρω δὺς δὲν ὅ-- 

Ψ ͵ ὁ ΣᾺ ] 
τι ἐγεπαιγ θη ὑπὸ Τ᾿ μα -- 
Ἴ ! Ι ἃ 
γῶν, εϑυμ993η λίαν, καὶ 
δ τοςείλας ὀμξιλε παν-- 
σας Ὅις “ποὸ σὰς σοῖς ὃν 
Βηθλεέμ καὶ ἐν πᾶ- 
σι Τὶς ὅρκοις αὐτὴς ξ 
ἀπὸ δγετοῖς ᾿ καὶ κα - 
χωτερω )γ) ΧΤ' τὸν χρο- 

ΜΑΊΤΊΤΗ. 


ἘΡΣΟΥ 


Ῥθσγιση δος ΠΊᾶ“ 
τίοπὰ ἢΠ{πιν: ὅς ξιι- 
5. ἸΠΑΈργρταπις: 
ὃς εἴἴο 1Π}ς ἀο- 
το ἀΐϊχεῖο τἰδὶ, 
ξυτυτᾶ εἰ ἐπὶπλ 
νι Ἠεΐοάς5 αἰα- 
ται ριιεγῖ δά ρεῖ- 
ἀοηάϊι πὶ σα π. 
Π|Ὸ: γετὸ Ἴχεὶσ 
ἴατι5, αὐπιπιρῆε 
Ριυςγα πὶ ὅς πλὰ- 
τεπὶ εἶτ ποᾶτιν 
ἃς (οςο τς ἴῃ ΔῈ- 


δγρῖαπι. 


Ἑτέαΐς 1Π|ς ν΄ 
αἰῖις αὐ οδίτα Ης- 
τοάὶς ἐ νι ρεγῆςε- 
τοῖα αποὰ ἀϊδᾶ 
ἔιπεται ἃ ομηο 
ΡΕΙ Ῥιορβειᾷ ἀϊ- 
ςεπίοπὶ ἰ Εχ ΑΕ- 
πγρῖο νοσδυὶ - 
11π|1} ΣΕ 1Π]. 

Τιπὶ Ἡστοάος 
νοὶ νἱάϊς ΠΡ 11ὰ- 
(πὶ ἔς ἃ Μα- 
εἰ5. ἱπάϊρπακις 
οἴ νεβεπιοηίςοΥς 
ἃς ΤΑΙ 59 χατοΠ εἰ 
Βυς ἱπτοτέες τ ο- 
ΣΏΠΟΣ ΡΌΘΓΟΣς αὶ 
εἴδῦς Βειμ]εῷ ὅς 
ἀπ οπλπῖδιις ἢπὶς- 
διις Βει]ςε πη ἰτὶς 
εἰ, 4ιοταιοὶ εἰσ 
{ξτ Βισλα!]!, ὃς πκὲ 
ξιογες, ἑιχία εξ" 


Οἵεκ τι, 8,1 

ἧι 
Ν᾿ σλρ. 11, Ἑ, ΕΥΑΝΟ, ὦ , 


ΝΜ ἵ ᾽ ͵ ι ἷῃ 
φὺς αποά εχαδὲ δ : : ροὶ Ῥαεφυοά ἐχσ ἴεσσ 
᾿ «ορπουείας οχΧ ἕστο ἠκρίδωσε ἕω αυΐῆεται ἃ ἴᾷς] 


᾿" Ι 
ἽΜαρ!ς. ΤΠ Μμαγων. ἹΜαρὶς, 


τυης Ρεγξεδᾶ 17 Ἵ γος “ νὰ Τυὴς «κἀς 
᾿ τε ἐπληρώ ΟΝ τὸ ὺ Δτςῃς 
εἴ αιοά ἀϊδι πηι Ἔστι “Ὁ ἾΝΙ ἱπηρ]ςεῆ ε : 


ἵν ἐν τ ! 2 δθλσοι 
ξαοτας ἃν Ἠΐετο- 27) τῶν Ιερεμίου σοι 4:94 «ἰδῇ ἄχ; ρ 

τὶ Ἂ ῇ ! ; εἴ ῬΕΟΓΊεγῶς ἴοάς 

16 ΡΙορποία, Υ τη ἃπὶ ᾿σοσ 

ν “δοφ τυ λέελοντος Ρ ἴυο, 
| απιιγὶ αἷτ, φ ΕΚ ρόη, ΠΕ ΟΣ ἐ} ι 
Ἐπ διν νοὸχ ἐπ ἈΠ4- 8 Φωνῃ ον ράμω ἠκου-- ΟΗΝΣ ἑάπιο 

γ- -“ ι Ἢ Υ͂ 
σῇ Αἰάϊτα εἰϊ,1α- οϑή, θρίωος «1 Ἀλάυ- τοῦ ἀυάίτα ἐκκεῆτι 


Ιηφηταῖϊο, Ρ] τας β Ατχεος ἥ γ) εἤ,ρίογαεας 
Ὁ τὰς ὃζ δ ετας χη] ΚΘ ς Ὁ ὀδυρμος πόλις, εὐβυλιντῖ: ἱπαα, 
Ἁ ͵ Ψ" 


κὴ ΠΣ ἢ ' Ι 
τιις , Ἀδοῦοὶ Ρἷο- Ραχὴλ Ὡλω ουσῶ Τὰ “ε- εἱιεῖ ρ᾽οχαπ 


ταῦ ΠΠϊος ἔπος, ΟΣ ἘΝ 5. δος ἴμος : Ἐξ γε 
δι ΠοΙυιῖτ ΞΟ Ο] 8 κρὰ αὐτῆς " ψ ὅδ. η3:- ἃ ποΙίοΐς εῦς ΤᾺ 
εἰδὴ 5] οἵ, Ἴ Ν ψ {οϊατί, αἰ ἷῃ εἰι 
ΤῈ πηροξδα ἀἴδα ἐς, ΟΣ ἀλλον γόων τ οἷς το τι ον φιια γι 
5: ε] ἣν" ἄζᾳ; 
Σοη ἤπιε. σ7. ΕἸσΙ. ; ᾿ ἀρ 
(ατετ ἀείιη- 19 Ἰελούτη σοωτὸς σὲ γῷ Ὀεξυπδσ δι δὰ 

Η Δ ᾿ ἡ ν δυΐς) δ Ρ ς 

ἔϊο Ἠετοάς, εζος Ηρωόδδυ,, ἰδδυ ἀγίελος τοάς, οεξέ ἼΟΡἢ 
ΠΡ Ε]Ὲς Ῥοτηΐη! Ξ ͵ ον Ι βεῖας ΠΟ ἐν αὶ 
Ὧν ΟΠΊΠΪ5 ἀΡΡᾶ- Κυραῦ κατ οὐαρ Φάγε πιίμπί ἀρρᾶϑ ΠΥ ΈΝν 
χοί Τοΐορἢ ἰη ΑΕ- [4(Ὁ ἵ ΡΟ ἡξς Ι Ω τους ἷπ 10 ην9 Ι ἴδω 
τοῦ ῳἸωσηφ ον ΑΙγυπίῳ, τοῖς τούερῃ ἢ ᾿ 

δγρῖο, Δ ! Ἑ ο, ΛΔΕΡΎΡτΟο, Ν κα 
Ὀΐοεπς, συτρς, 29 γῶν, Ἐγέρ,ες παὰ--ὀ ἱντές,ς το δἰ 


ὅς αἴππις μεν ΡΥ ΤΆ ἵ ν 8ς, δι ἀξεοὶρέ ἵὶ γε 
θεῖα ρᾶλᾶοε τὸ παι δτον ἈΟῚ Ριετγᾶ ἃ πιὰ ἃηης 


' ὥς πλαῖτε πὶ εἶτ», ) ν ; 
' , ὙΠ ΠΑΤΗ, ν΄ ἔγειη δι, ὅς Ὁ Ῥιϊῇ ἃ 
] ὥς ναάς ἐπ τεύγα τη τέρα δ᾽ γ ΟὮ νράεὶπ τε" ἀἴςα 
μ ἢ 


Ϊ ὃ ! ᾽ εν . οὐ Ὁ ἃ 
Τδεἰ : ἀεξιπϑὶ πορώου εἰς γζω 16- ἐπ ΤΟΝ ; ἀείδει 
᾿ ὅππὶ σπίτι αὶ δ Ω ν᾿ 4 “δηΐ αυίηιι ᾳ, 
Ἷ αὐαγοραπε διἱ- ἐχηλ' τευ χα σι Γὸρ 9) χερατε απὶσος Ἑ 
ἵ “ν ᾿ : ς 
ΣΩΔΙ μοὶ, ζωυποιῦ τες πίω γυχίω σπᾷ τη Ρυοτί ἜΝ 
| “᾿ Φ' ᾿ Ὀξίϊο: 
| 715 ποιόίου. Ῥίφιμ, 
ΝΞ δὰ ᾧ ᾿ ᾽ ' Ὦϊ 
; Αὐ ΠῚς υτροης 1 Ο σὲ ἐγέρϑεῖς παρέ- πω ῊΝΝ 
ὑγδης, 
αἴυπιρῆς μὰς - Εν ΕΎΥ Χ ΣΣΩΙ : Ἡϊς 
λᾶάθε τὸ πομηον κὶ πτίωυ ««οἷε ρὰς ἀ 
ΚΠΊ ὃζ ΠΊ ΓΟ ΠῚ (ύς τα, ἵν" τι ἃ πιδεῖ πως 
δὲ 


’ ᾽ ἜΝ ον Σ 
ΠπΠὺς, δ νος κῆ τεροὶ αυτό, Ιὰ ἠλϑεν εἴων, δὶ νερῖς 

νυν, 


Ῥυξαυοά εχ’ 


αὐἱῆεται ἃ 
μαρὶς. 


Ἰυὴὰς 445 
τηρεῖ εἢ 
αυοά αἰϊκᾶ 
ἢ Ρεγ]εγες 
Το ἃ πὶ ᾿ΣΟ“ 
Ῥἤείαπι, 414 
ἐεπίςπι, 

νοχ ίπ σᾶ“ 
τοὸῶ «αυὐὲτ 
εἴ, ρ'ογαξας 
δι ν]] τὰς 
τυϊεις, κα“ 
οἰ) εἶ ρ'οχαπ 
δος ἕμος : 


ἃ ποῖΙυΐς εῦσ 
ζοίατί, αυἰ8 


που ἔμητξ, 


Ὀεξιπῆσ 


δυΐς) δ 
σούς, οτζέξ 
βοῖος 0 
πιΐπί ἀρρᾶπ 
τυΐς ἐπὶ Τὴν 
τι ἸούορῃΣ 
ΛΈΡΥρΡτο, 
Ὀϊςδε,Θ τ 
ἔς, δι ἀεοὶρε 
Ριετγᾶ ἃ πιᾷ 
ἔγχει αἰτις, δέ 
νδάς ἰπ τεῖσ 
ταιπι. {τἈ6]}2 
ἀοξαπηξιὶ {{ξ 
εὩΐ αὐυΐαιιῖα 


σφεα πεν, τ σπὦἕἔἕἔς««““ὡωἔαονς 


φρὐε όσον 


τῳ σ. ον» 


χεραῦε απἷἰσ. 


τπᾶτι ρα οεν 


Ουΐ οἴ 
ζυτρεης, 6 ὁ 
Ἑςερίε ρὰε" 
τὰ ὃς πιϑεζδ 
εἶων, ὃ γοιίς 


ν, 


ἴῃ ἴεσσαπι τ 
ζᾷς] 


Αυάϊΐεπε 
Ἀυἴονῃ αιιδα 
ΔΥςῃε! ατς- 
δθασος ἔῃ 18 

Χὰ ρῖοὸ ἢς 
ἴοάς τλζις 
ἴυο, εἰσι ὶς 
δ]ὸ τς : ἃς 
ἐμ πιοηίτος 

Ὁ 
ἐπεεῖίς ἐπ᾽ 

Ῥᾶτιςες 
ἔπ. ρω- 


Ἐὲ γεηϊςπὲ 
διαδίεαυίε 
ἢ εἰαίξαις 
ἀκ γρζᾳτος 
ἀζϑιςζῃ:νε 
ΡΪςις - 
ἴ αυοά αἱ 
δὴ εῇ Ῥες 
ῬΤΟΡΉ ει», 
ἀβουίς Νὰ- 
ἴκης ὼ 
«δίτως, ἐν 


ΟΔΡ.). 

Ϊν αἰ 
διιέςι {]. 

ὃ γεηὶς ἴο. 
Ἅπηςς ΒΒ... 


ΦἙἑἙΈΟ. ΜΑΤ ΤΉ, 


εἰς γίω Ισφαήλ. 

Α κου σος δὲ ὅτι Αρ- 
έλαος βασιλόῦ4 ὄχ ᾧ 
Τουδὰ ας δὐ τί Ηρωδου 
ἤν χαΐος ἀυτῷ, ἐφοξη-- 
θη ἐ κι ἀπελϑην. χρήμα- 
πιεϑεὶς ἢ κατ᾽ ὄγαρ, α;- 

͵ Ὁ α 
γεχώρησεν εἰς τὰ μέρη 
τ ον ρὴ 

Καὶ ἤϑων καΐωκη-- 
σεν εἰς πῦλιν λεχρμϑρίωω 
Ναζαρὲτ, ὅπως πληρω 
θ 5 τὸ ῥηϑὲν διαὶ ἣϊ σρο 
φητῶν, Οτι Ναζωραΐος 
κληθήσεται. 


κει, " ; 


2Σ 


ἐ; 


ΠΣ δὲ τοὺς ἡμέραις 1 


ὀκείναι ςὐοᾳγίνέ) 
Ιωαϑγης ὁ βαπηιςης, ΚΗ 
ρύοστων ἐν τῇ ἐρήμῳ τὴς 
Ιουδα ας, 

Καὶ λέγφν, Μετανο-- 
ὅτε ἡὙ{{κε γὰρ ἡ βασι- 
λεία Τὴ οὐραγων. 

Οὗνος τὸρ' ὅδιν ὁ ῥη- 
ϑεὶς τὺ Ἡσαΐον ἥ" 

3 


Ἑ, ξ 


ἴῃ τεύταπι [{{4ς]- 


γε πὶ αιπὶ 
«ιάἀεθς Ατοῆς- 
ἰαὰπὶ τερπαῖςὶπ 
Ιπάπα, Ἰοσο Ης- 
τοάϊς μετεὶς (αἱ, 
εἰτλτλε {ΠΠ|ις ΔὉ- 
γε : οἀ ογβᾷευϊο 
Δάἀπηοπίξιις ἐπ [ὅ - 
ῃΐς, ,(ςοςς ἰῃ ΡΆΓ 
τς ΟΔ]115 5». 


ἂς ρῥτγοίεδεᾳὦ 
Βαδί ται τίη εἰαὶ» 
ἴατε αἰ γροαΐατ 
ΝΑΖΑΥΘΉ γε πὶ- 
ΡῬίογεταν φαοὰ ἀἱ 
ἔχα ΠΔ ἔιιογαῖ ΡεΥ 
ῬΓΟΡΒοίας, ΝΆτα 
ται νοςαθίζατ. 


λΡ.3. 

Ν ἀϊεδις αὰ- 

το πΠ1 {1Π|Φ ἃεοςε- 

ἀϊτ Ιυαπηος Βα- 

Ριϊα, ργαάϊελης 

πη ἀοίογεο 1 - 
ἄχεα, 


Ὀϊσόπί;, Ρα- 
ὨἰτΕΠ ΕΠ} ἃ Βἰτς 
νἱιτα ρείοχίς: ἱπ ρτο 
Ρίπαιο εἴ οἰ πὶ 
ΤῸ ΡΠ σα] τῆ, 

ΝὰδΒὶς ες ἀδ 
40 ἀϊχὶς Ηεΐαίας 


ἨΔΥ. 1.12 
Μᾶσ.ν, α. 4 
Ἰκς.γ.8.} 
; 


΄ 
᾿" 


μά) ζλροῖ Ϊ ᾧ 


᾿ 


ΝΗ͂ 
᾿ 


Βία.4υ.8.} 
ἭΔΑΣο, 3.8 
ως.3.5.4 

ἐο πη, τ, ξν 2} 


ἽΜδτε.ν. δ, ὁ 


Μᾶδτγειτιδις 
ἴις δ. 


Ἑ. 


Ῥιορμεια,υίαῖξ, 
ἔνοχ οἰαπιᾶτὶς ἱπ 
ἀείεττο.,, Ῥαζαῖο 
νὰ Ὡοτϊηὶΐ, ας 
ἔϊας ἕαςίτς (δηλχὶ» 
ἴὰ5 οἷϊι5. 


ΠΠρίς νογὸ Ἰοΐ- 
Ὡς Ππαρεθαὶ ἰπ- 
ἀπ πιϑει πὶ {τ πὰ 
ὃ ῥἱ]ἐς ςαιηοϊοτ, 
ὃζ Ζο ΠῚ ρε]]}- 
απ σἰγοι πὶ 1ὅ- 
δος μος. Ῥοττὸ οἱ 
διις ΠΠ|λπς γᾶς 1ὸ- 
ουτξα ὃς της] (γ]- 
εςοῖτς, 


Τὰς Ἐρτεῦα 
εἴ δὰ “11π|π} ΗἱΪς- 
ΓοίοΙγ πὰ ὅζ τοῖα 
πάπα, τοτᾶσις 
τορίο υπδίᾳως δα 1- 
εἰτηα Τοτἀ δὶ. 


Ἐπ αρτίζαΡδη- 
ταῦ πη Τογάατς Ὁ 
1} 1|ὁὸ., ςοπῆτεοητζος 
Ῥεσοαία ίμᾳ. 


Οὐπσπ νἱ ες 


ΦΌ6ΠῚ ΓΕ ]!Ὰ}ᾺΟς 6 Χ 


Ῥματί(αἰς ὃς ς .ὰ- 


ἀπςαὶς γοηϊοπῖος 
ἃ Ῥαρτει(πιᾶ (ιῦ, 


Ταοίκἃ την δ 4. αἀϊχὶς ἱΠΠς ᾿ ἜΧΟΝ 


δεηΐες νίρεῖδ - 


ΈἜΝΑΝΟ. 


ροφήτου, λέ χονζος, Φω 
γὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
Ἐποιμάσωπε ἢ ὁδὸν Κυ 
οὐσ, ἀ(ϑείας ποιξίτε τοῖς 
σοιζοις ἀυτώ. 

Ί Αὐτὸς δὲ ὁ Ιωαύνης 
εἶχε χῦ ἐγδυμα. αὐτο 
ἀπὸ τϑαχῶν καυμιη λέ, Τὸ 
ζωνίω σδερμιαπίγίω πε- 
δα τίω ὀσφειὼ αὐτοί. ἡ 
Δικ ἀρ Νὰ οὶ. 
δὲς ᾧ (δέει ἀγόκον. 

ξ Τότε ὠξεπορα ετὸ 
ρῶς αὐ δ Ἱεροσύλυμα, 
γὰ πᾶσαι καὶ Ἰχδα! α "ὸ “πιὰ 
σὰ ἡ αἰδίχωρος θ1ορ-- 
δαψου. 

6. Καὶ ἐξαγῆϊζοντο ἐν ᾧ 
Τορδανῃ ὑπ᾽ ἀυτεὶ οἴξο-- 
μολογουμῆνοι τας οἱ με 
γίας αὐτῶν. 

7 Ἰδὼν δὲ πολλοις Δὲ 
Φαρασαίων κ᾿ Σαδίόου-- 
καίων ἐργομϑμοις 6 ὴ τὸ 
βαπλισμα αὑποί;, εἶπεν 
αὐτοῖς, Γενγήματα ἐς γι- 


Υ. 


Ῥτορῇβεῖαπι, 
ἀϊεεπίοπι, 
Ννοχ εἴαπιαῖ 
εἰς ἰῃ ἀεῖςτα 
ἴο, Ρατγαῖζα 
γίατη ο-» 
τΐαΐ, τς ξιαξ 
ἕαςεΐτςς ἵςπιὶσ 
τᾶς εἰι-ς. 


τρίς δι5 
ἔστ Ομ π5 
Ὧσς πα θεδαξ 
νεϊίπιδευ πὶ 
ἄς υἱ!Π9 ἂς 
τι οἱογαπε, 
ὃς σοπᾶ ρεῖ“ 
Ἰίσεαπὶ εἶτα 
ἐκ ὑπὸ: 
{υος: εἴζα αὖ 
τῷ εἰ" ἐχαῦὶσ 
ευἵα ἃς χαεῖ 
Ζγ]εἴτε. 


Ἰυπς εχὶσ 
δαι αὐ ει 
Τογούοϊ γᾶν 
ἃ οπιπὶς 16 
ἄχα, δὶ οὔτ: 
τὶς χερίο 
εἶτοᾷ Ἰοτάδσ 
Ὡοπες 


Ες Βαρεῖζᾷ 
δᾶτζαν Ὁ ἐσ 
ἷπ Ἰοταάδπδ, 
ἐοπῆςεπεες 
Ῥεςέδεᾳ 8. 


νίάεης αὖ 
ἔεπι σα ἶ τοῦ 
ΡῬῃασ πο “ 
τυῦπι ἃς φ4ἀ5 
ἀυςκποταπ 
γοπίεπεεσᾶ 
θαρείζαχυσι 
ματι, ἀϊΐ“ᾳ 
χίε εἰς, Ῥτο" 


βεαΐος Υἱρόῦ 

ῆἉ3ΨΊΨἝὌΨ ως πὸ 
- μῦς ΣΝ Ξοοὺς 


ξι 2 Ὁ οἱ 


Υν. 


Ῥτορβεοιαπι, 
ἀϊεεπίεπι, 
Ννοχ εἴαυπιαῦ 


εἰς ἰῃ ἀείοχσ 
ἴο, Ῥαᾳαταῖ. 


γἱδῖὰ Ὅσο“ 


ταϊαΐ, τεῖαθ 


ξαςεῖΐτς ἴσπιΐα 
τας εἰὰς, 


τρῖς αὖ 


ἔστι ομπ5 
Ὧσς μα εθαξ 
νεϊιπιδευ αι. 
ἄς νἱΠ|9. οα5 
σι ]οσαπε, 


ὃς Ζοπᾶ ρεῖσ 


Ἰίσεα πὶ εἶτα 
(κα Ἰυπιρὸς 
{υος: εἴζα αἱ 
τᾷ εἰ εἐχαῦὶσ 
εὐἵῖα ἃς πεῖ 
Ζγ|υεῆτε, 


Ἰυπς εχὶσ 
θαι δἀ ει 
Τογούοϊ γιηᾶν 
ἃ οὐχπὶς 1 
ἀκα, ὃ οὔιπ 
τὶς χερίο, 
εἶγτοᾷ Ἰοσάδσ 
ΣΥΝ 


Εε Βαρείχᾷ 
δᾶτας «ὖ ἐσ 


ἷπ Ιοτααπῷ, 
εοὩπβεεπτεν 


Ῥεςεαῖᾳ [8 ὁ 


νίδεης ἂκὖ 


ἔσει πιο ΐτοῦ 
Ῥῃασίίκο σ 
σιπι ἃς φ4ἀ5 
ἀυςποταπν 
γοπίεπεεφα 
θαρείζι αν 
Γὰὰσπι, ἀΐ“ 
χίε εἰς, τοῦ 


βεπῖος Υἱρόο 


Ὥς, ὡς ς ἔσο ΟΡ ΟΝ ΕΣ 
Υ. 
ΣΆΣΌ ΠῚ, χιῖς 
δεπιοηξτας 
είς γοδὶς ξὰ 
Βεχεὰ ϑὐγειι 
δυζα ἱταν 


Ἑᾳεῖις οἱ. 
ἔο ἔσα ξατα 
εἰπῆ Ρα- 


Εξπὸ νεῖ 
τὶς ἀΐςεσο 
Ὠζγᾷ γος, 
Ῥαγξ μηδὲ 
Σηυς ΑΒερ. 


τς Ἰαρί αἱ} 
: ἀν Τιυοίτα 
ἢ! ος Α- 
ἜΤ 
Ἰαῖῃ εἢ πὶ 
δξεοισὶς εἀ 
Τα ἀἰςεη ἂχ. 
ΟΥ̓ πη ρου 
τὰ εῇ. ο. 
ζῃ ηἰς Γ 
ἄχθος παν 
Ὡδ ἕᾳεῖι ἔτα 
ἢ δοπα πῃ, 
ας ΐξας, 
ἷπ ἰ ἢ 
ΠΥ Κόδρου 
ἔβο συ ΐάξ 
Βαρεΐξο γος 
ἃ ϑηυα ἐμ) 
Ῥαη οηεῇ, 


υἱ δ τ δ ἢ 


ΕΟ ΜΑ Τ Ὴ, 
δγὼν της ὑπέδῳξεν ὑμῖν 
φυγεῖν δ'πῇ τῆς μιελλούσης 


Τ7γης; 


Ἰπριἤσατε δίῳ καρποις 8 


ἀϊξίοις γῇ τῆς ῥιεταγοίας, 


Καὶ μη δῦξητε λέγῳν 9 
ὧν ἑαυτοῖς, ἸΠατεξοι ἔγο-- 
ἐδ τὸν ᾿Αθξααμι. λέγω 


Γὸρ ὁ ὑμῖν δι δωύατε ὁ ῦ 


Θεὸς ἐκ ΤᾺ λίϑων που-- 
Τῶν ἐγεῖραι τεβγα τῳ Α-. 


(ρααίω. 


᾿ ΥΡϑεϑ ἧς ξγη Ὡρὸς 10 
ῥίζαν δὲν δέωνρων κεῖ-- 


Ἴζω. παν οἷὧὼ ἐρια 
“ποιοί κρυρπὸγκαλον, 
κοηήετου κα εἰς ἥὺρ ἐὰν 


λεται. 


Ἴ Ν ΘᾺ ἢ “ 
Ἐγω Μὰ βατηῆι ζω ὑμαι τ: 
᾽ὕ ἢ , ) 
ον υοΐδτι εἰς μιετανοιίων " οἱ 


) ! 


ξ ὁπιστυ μου ἐρχόμδνος, 


ἰλυροτερὸς μου δεῖν, οὗ 
ὅκ εἰμὶ ἵκαγος ᾧ ἴτο- 


7 αγίῳ κὰ “πυρά, 

δήματα βαςεύστῃ " αὐτὸς 
ὑμαΐ βατῆϊσῃ ἐ ον ην 


δ μα- 


ἜΝ ον 


γ11Π|,41ἷς γοδὶς 


ΓΙ ποι γδαϊε 
νὲ ξυρεγοεὶς ἃ 
γοπειῖτα ταῦ 
Εφοὶτδ Ισιταῦ 
ἔγα δ ὕχυ! ἀςροᾷς 
Ρα τ η τα ΠῚ, 
Επτς Πεὶς ας 
Τηδιῖς νὲ ἀϊςα- 
τὶς ἱπίγα γος ἀρ 
ἴος αν ὉΠ Πα- 
ΒΟΠις ΔΌγταδᾷ. 
ἄϊΐοο ἐπ πὶ νοὶς 
αιιδά ῬοΙΠῚς 9 
ἔαᾳςοτονῖ οχ Ἰαρὶ 
αἰ 0 Ηἰ5 ΕΠ τὰν 
δάςτ ΑΡΥ πιο. 
[ἃ γον ὃς ἴδοι 
τς αά ταράϊς ἂν 
ρμοτῖ ροΐτα οἴ, 
[Οπγηΐ5 ἐδ ταν 
ΑΥ̓ΒΟΥ αἴτια: πῦ ἔῃ 
εἰτέτα τ Νοπᾶ, 
ὁχοίά τειν, ὅς πῃ 
ἱραξ πγέτείειις, 


ΙΕρο αυὐἀ μὰ 
ΡίΪζο νὸς δηϊιὰ 
αὰ ρου δία Πι: 
αὐ 16 αἰ ροῖ 
τὴς νϑτατις οἵ, 
ἔογτὶοῦ πὶ οῇ:; 
Οὐἦτ| 5 ΠΟΤ {ἘΠ1}} 
ἰφοποιις νὰ τας 
σρα τη δία ρογιώ; 
ἱρίς νος Βαριεῖζα 
δὲς 9 οἰγίεα [3ης 
ἔϊο δι πη]. 


ὑ,1. 


ΤΟῖ.7.ς.3Φ 
αζτιι),. ἄχ 


ἱπέσὴ γιοι 


ΗΔΤΓΟΣΤΑ 
Ματγο,ι. δι 
[ ..2.ς.16 

9 1}..τ. ἀν τό 
ἀὐξ, τ. ἃς 

δὲ χ.ἃ.1, ἃς τ, 
οὐτό, δὲ το, ἢ, ἃ 

- ΤῈ 


᾿ 
ὶ 


"ἢ" 

᾿ 

Υ 

ΙΝ 1 
" 


"4 
ἢ 

"ν 
᾿ 


"((αρ.ἴ 16 1ς 


᾿ ΕΝ 


ΝΜ Μασ. .Ὁ.9 
Υ [ἰὰς,3.4.}2 


Ἑ, 


ἡ Οὐάιις ὙΠ 14 κ. 


γα τὶ τὰ ΠΊΠΠΙΙ 
ἱρπ’, ὃ γεραγρα 
διε ατγεοᾶ Πιᾶ: ἃς 
σοπρτορ δίς ταὶ 
τσ ΠῚ {τι ἢ 
Πούγοι ΠῚ, ρα! οᾷ 
ἀατδοχοσςε ἱρ ηἱ 
ἐπ χτίη σα 1], 
ἔΤιιὴς ἀρροάϊε ἢ 

Ἰοίας ἃ ΘΑ 8 
αὐ τοτάαποηγ αα 
ἸΟΔΠΙ6ΠῚ, γε δα 
ῬυΖαγοζιιν αὉ 
1110, 


ΔΑ ἸΟΔΠΠος 
ῬΓΟΔΙθεΡας 1, 
αἰσοης, ΜΙΝ ο- 
Ῥὲις οἷ᾽ γὲ δδς τὸ 
βαρτίζον., ἃς τὰ 
γος μα πγοὺ 


ἘΥᾺΑΝ᾽ 0. 

Οὗ τὸ πύον ὧν τῇ χίθὰ 
ἀυτέ, κα δηα κα ϑαρλς πίω 
ἄλωγα αὑτοί', καὶ σιευά- 
ζει τῦν ον αὐτοί εἰς ὃ 
δοχήν, τὸ σὲ ἀνχύρον 
καΊακαυ σε πυρὰ αἰσβεςω. 
; Τότ αὐδαγίνετω ὁ 

Ιησοίς ἐἰπο τῆς Γαλ:λα,- 
ἃς ὄχι ἢ: Τορδανίω φῤρὸς 


λ 7 ον Ἵ εκ“ 
τον Ιωσύνίωυ, τὸ βα ἡ τοϑὴ 


γα! πο. ἀυτώ, 


ἵ ] ! 
14 Ὁ δὲτωαννης δηεκω- 


ἣ ͵ ᾿Ὶ 
λυεν αὐτὸ; λέλθον., ἔγω 
Ν ς λ 
χρείαν ἐχὼ χτῶυ σοι βὰ 
γῇ οεζῷ ᾿ ὃ σι ἢ 

᾿οζου αἢ γ ἀφ. συ. ἐρχ! 
͵ 
ὥξος Με; 


δ Σ Ὁ" 
Ἐοίροπάεης τς Αποχριϑεις 20 Ἰησοιῖς 


Διο Π} [οὕς «].- 
ΧΙ δα 1 Π|, Ο- 
τὸς πππς; ῆς 
ΟΠ ΠῚ «οςοοξ πος 
νῈ ΠΟΙ ΡΙ Θὰ ΠΣ 
ΟΠ ΠΟ] ἀπ1}}.- 
τί ἢν, Τ ὥς ΟὨΊ - 
εἰς {1{Π1Π}, 
Ειθαρείζατις ἢ 

Τούς αἰσξάϊορ- 
εἰ πς ἂν ἃῆϊια, 
ὃζ δος ἀροχιὶ 
ἤλητ {ΠῚ σα] ἃς 


εἶπε ρος αὐτο, Αφες 
ἀρτι'ὅτω Τὸρ τ ἐπον δεν 
ἡμίν πληρῶ σοη πᾶ σειν δὲ-. 
καμοσιιυΐωυ.. Ὑοτε ἀφίη-- 
σιν αὐτὸν. 

6 Καὶ βαπιϑεὶς ὁ Τη- 
σοῖς ὀψείῃ ὄϑυς πὸ ηὖ 
ὑσίωτος, ᾿ ἰδοὺ οὐ ἐῳ γίη ᾿ 


᾽ ς Ὑ ν ἃ 
στιν αὐυτω οἱ ουρανοι, «αι 


Υ, 


Ουΐι γὅε 
ἐπ αῦχιυμι ἱα 
τη η 1π|8) 
ἃ ρογιπυσ 
ἀαδίς «τεῦ 
Τααπι: ἃς ςὅ2 
δτεβαυνίετη 
εἰσ ἐπ ποῖ 
τεῦ Γυὔ ,Ρᾶ 
Ἰεὰς διιεξ οὖ 
δυγες ἐρηὶ 
Ἰεχεῖ αἰ δὴ} 

Τυῦς γνῶ 
πἶς Ιεὔὰς ἃ 
ΟΑΠ χα ἱπ 
Τοτάδπηςεπι 
Ἀὰ τομῆς 
Ὠσηχινῖ δᾶ. 
Ῥεΐχαγοτι 
ἀθεο. 


Τοβαππό 
δ ς6η} ΡΟ" 
᾿νὲδ εθας εἶν 
ἀΐςεης, Ε80 
ἃ τς ἀελεῦ 
δαριεϊ χατί; 
ἃς τὰ νει 
δα πιςὺ 


Ἀεΐρδάὅ 
Δυῖεπὶ 1{π 
ΐως αἰχὶξ εἰν 
δίης πιοῦσ' 
ἤς ἐπ πὶ ἀ 
σεῖς πος {Π’ 
Ρίετε οπιθέ 
ἰυπ απ 
Ἰυης ἀἐηι" ᾿ 
ἢε οι πιν 


Βαρεῖ 8" 
ἴιις ἀκα 
Ἰεῦις, (οὐ 
οῆίαι 44 
αἷς ἀς «4 
ἃ εςες ἶ 
Ρεγεὶ ὧν 
εἰ «εἴ τὰ 


Υἱάϊει 
ταπιῦ 
Ζτεηας 
ἤςως ς 
4πι, 
ὭΣ ἢ ξι 
Ῥεγ] 
Εε Ἐξ 
ἐς σρ]"} 
ζεῆς, Ε 
δίς ᾿ 
αἰἸεξει 
40 ν᾽ 
ΞΟΠῚρΡ]; 


Οα 

ΝὩς 

ως 

ἕξες εἴ 
ἀείςρια 
3 Ρἰτίζι 
ξταγειι 
ΜΟΥΥΝ 


Εξ οι 
Τεϊμ η ἢ 
“θάττω 
ΣῚ 4ἰεδα 
ὅς αὐ ᾷα; 
ξίηξα ἢ 
δίδεις, οι 
“ῷ Ἔἴ 
ἕξ ἃς, 
ἄεης ἴξῃ 
ἴοι ἀϊχ 
δ ΑΠμος 
ςς αἷς γε! 

ἄες : 
Ῥξπες ἢλι 

ες 
δὴν 


- 


᾿. 
.Ν Υ. 880, ΜΑΤΎΤΗ. δε γὦ 
Ουΐιν γὅα ᾿ υἱάϊε βδρίγί. " ᾿ “" “Ὁ ἡ ἦν ΨῚ 
ἐΠαθσυπι δ. ταπιδεὶ ἐς: Εἰσίξ 70 σγευκκα, ΦΘεῖ Κα, νἱ ἀϊε 5Ρυπα Ὀεὶ 
ποι 1), ξἰεηδρῃξρ ), “ον ΓΦ ϊ ἀείςεπάςφητ τᾷ- 
ὅς Ρογιμῃσ ᾿ ἤζεν τς (αξαῖγον ώστι πὐϑαςεραν, 118 ΠΊ ςοΙ πρᾶν 
ἀαδίς ατεῦ ἘΣ ΘΟΨΕΣ 157... 0) Ὁ Ν᾽ ΔῊ Ὁ τὴ ; Ἷ 
Ζαὰπι: ὃς -ὅ ϊεῃξοτ χὰ 1 ἐργοιϑρον ἐπ αὐ τον. δ γε Π] πίεσῃ ἴα 
Ετεραυίεαη, Ῥεε ἵρίαμ, Κ δ...) Ι ἢ ες σὰ Ρεγ ρει, 
εἰκῇ ἐπ μοῦ ΠΡ ΕΟ ς ὧν ἰδδυ φωνή ἐκ 17 Ἑτέεζοενοχ ἄς 
τεῦ (υὔ ,ρᾶ (οἰ ῖς 4 0 “ ! ἐξ οΣν ἐοα σας 5 ΔΟΡοῖο, α, 
Ἰεας αιεέ ἐδ ἑξῆς, ηἰς,ᾳ, οὐρανῶν, λέλ)ρυσω, Ου -- ΄ςα] 9 ,ἀἱοῦς, [Ηἰσ τεῦ, ἄν 
δατει ἐρηΐ ΙΝ πρρὰφς τ εἢ τ ῦ οἵ ΠἸΐτις πγοιις 
Ἰεχεῖβα θη! αἰϊεξεις, ἃ γ δον ο μος μου ὁ αγὰ [ἀΠφέλιις, ἱπ αιο οοΙοία,ε,,» 
Τὰς νεῦ ὅὰο μι} πηπὸς, ἐν ᾧ ἀσὲ εἰμί βδης οὔρια 
αἷς τεῆς “ΟΠΙΡΙΆςυ], 17ὺ ς ον ῳ εὐ ρος ἘΠΕ ἢ. : 
ΟΑΠ χα ἱπ ! ΘΟ οἰ, 
Ιοσώδπειπ να δ κεξν, σἢ. Ξ ΟαρΡ.4. 
. ὼ ἢ ᾿- « [ω ᾽ »τ 
ἀπδήυσὦ εἷ τὰ ἀυ- | Οτεὺ Ἰησαφόνη θη ἄς Τεύας ἕδος κα] δ 
ω ᾿ πὶ ΠῚ . ν ἃ ς «ἵἴ, 
Ῥεϊχαχοῖατος δέρμα, εἰς ἃ ἜΜΘΩΡΑ ὑψοῦ ἀιδὲς ξαΐι Μῶχρ, διιΣ 
ὃ το. Ϊ Φρίκϊει ἐς μη. 1) ἀο ου τα Πλ 1αςι να νι 


΄“ Ι! “ 
ἕξταγοιας ἃ 7 πνοαί ματος, πει φοιαϑῇ-. 


Ἰοβαππθ ΐαβο!ο, ΣΈ δας ; 
βποα,ς Ει ἃ "αι χοῦ 75 σδγαζξόὁλου.- 
δ εθας εν, Ἰεϊα πῆς Κ } ! τὰ 

ἢ ιν - 
ἀἴκειν, εξ, διότ, αΙ γησδυσας μι 
Ὑ ξς « αἴεδὰ; ἃ, βᾶς πεοσο ροΐκονγα, καὶ γι'-- 
ἐλιά, δ μιλιὰ α Κα τεσαιφοίωνπε κα εὐ 

᾿ ἸΣῚ ψ υ- 
δα πιεὲ Ὶ δίδις, ροὶ ᾽ τελῶ ξακοντα ) 
᾿ “ἃ εἴσῖς, ΦΈΡΟΥ ἐχεγασε. 

Ἀεῆ δά ι ἔ ἄσξος, Δ ἢ ᾿ ἣν 
εἰξειν ΖΝ ] ἑκα ἐξῃιος Και “ΘΟ σελ ων αὐ .- 
{ως αἰχὲξ εἶν, ἱχίξ οἱ ἢ - ! ἮΝ τῷ 

; ι ΒΗ) Τῷ Ὁ πεὶ ζω Ε 
βίης πιοάδε, ἰὸς Ὁς “ἢ ξφέζων εὐπεν.. Ἐὶ 
ἔς οπ πὶ δ «ει άϊς γε], Ὁ. δ᾿ δ λρλεο 
εεῖ πον ἐπ Ρίάες χη θς εἰ ψ Θερς γΕἼπε ἰγα, οἱ 

ἘΠ Ῥέπες πςς 9. Π0. ᾧ " ᾿ 
Ρίετς οαιρές, Ἐπ λιϑο 5γοι οἱ ζυ “ 
: 710! γέγων,). 
ἀης ἀϊονη οὶ ἂς ὋῸ δὲ τὐλείαι εἶ 
. ᾿ ς ΓΟ" ὁ “» 
μὲ ΘΙΠῚΣ Ξε βςεὶ τῇ γἐ “") ᾿ φὺ - 4.3) 
τ οι ἰη »“ )ξαπια Οὐκ ἐπ αρ 
14" 0 Ι ͵ "7 
ταν Εμμεῆ ϑίνες ἤναι, σῷ μιόγῳ Φήσετα) δύβρω-- 
ΓΝ ο, ἢ γιὰ φὶ ἃ Σ 
Περί μῶν δπας γερο “πος, ἀλλ᾽ ὄὅλι παν ῥή-- 
᾿ ο 
ἀἰε ἀε αὐ ἀρ δό Ῥῖοες ἀπ ἐκ ,, ς 
ὅς κε ΑΓ γος ἐδ ος Δ οκπορθυουϑμῳ σγὰ 
Ρεσεὶ {" ᾿» ϑθκατος Θεοί, 


εἰ ««ἰἱ τ΄ 

ἃ ςρἰγίτιι,νε τοι 
ταγόζιι κ ἀϊα- 
βμοῖο. 

ΕπαΙΠ 11 ἰοὶϊτι.» 
τα Πος ἀϊος τας 
ἀταρίητα ἂς πὸ- 
ἅλες φιυδάγαρὶ η- 
ἴᾳ, τὰ Πάἀε πὶ ς- 
(αν, 

Εἰ αι φοςοίς 
Πῆϊεε δά φὰ Π} 1116 
αυ τοητατ, ἄχ, 
51 ΠΠἰτς. ἐς. θεὶ, 
ἴδε νὲ ἰαρίάψες 
ἢίγραπος ἤλητ, 

ΑΕΠΠς τοίροι 
ἀοης ἀἰϊχίτ,ςογὶ- 
Ρίι πὶ οἴ, ΝῸη 
(Ὁ]ο ραπὸ νίϑιι- 
5 οἱ Βοηηο,, 
(ςἀ οηηηΐ νοσθὸ 
αιοά ἐρτγοάϊτιν 
ΡοΥ οςΣ Τεὶ. 


θκ ἐν δὲ 


4 


Ὠεμ, ὃ..3 

Ι 


Π 
] 
] 


] 

" 
Ὲ 


᾿ ! 


ε 
᾿ 
᾿ 
᾿ 


ΘΑ ΤῚΣ. 


ΦΩ͂, σις τε 


ὕει. ,ςε.κτ6 


Ἑ, 


Ταῖς Αὔιι πλὶς ς 
11 ἀϊαθοϊὰς ἰπ 
5Δὴ ἔϊδπῇ οἰτιϊῖα- 
ἔς ΠΊ,κίϊαταῖς οὔ 
(αρΡοΥ ρἱ πηας]ᾶ 
τς Π1}}}1: 


Ὀίοίταυς 111, ς 


51 Π|ϊτπ5 ὃς Προ, 
ῬΙποΙ ρίζα τὸ ἀο- 
οὐἴα αι. πᾷ ἔρτὶ- 
Ριῦ οὔ, ᾿Δηβ εἰς 
(εἱς τῇ ἄἀϊαταγις 
δἰ ἀς τὸ, ἂς ἢχα- 
εἰ ΤΟΙ ὕτ τς,η6-ς 
υαπάο πρὶ Π- 
85 ἰη ἰαρί ἐς) 
Ῥεάσπι τὰ 11, 


Ὠἰχὶς ἢΠῚ Τ6- 
(ας Ἀπγΐιηι (οτὶ 
Ῥύι οἵδ, ᾿Ν οι 
Ὁ ἔρπιαδὶς Πομηὶ- 
ΠῚ οι Π 
ΤΌΠΠΠ, 


Ἀπγίωα τι αἢιι- ᾿ 


στο 1 Ππτὰ ἀ14- 
θο 9 ἴῃ τποη- 
6 ΠῚ ΘΧΟΟΙ(α ἢ 
ναϊάς,, ἃς οοηλ- 
ΠΟΙ γα τ οἱ ο- 
Ἁγ} 14 γΟΡ πὰ τη 
αἱ, ὃς δἰοτία πὶ 1- 
ἸΟΥΕ ΠῚ. 

Ἐπ ἀϊςὶς {Π], 
Ἧας οπλΐα εἰδὶ 
ἀρο,ῇ ῬΙοῆγαν 
δαρογαιοτὶς πιο, 

Σῆς ἀϊοὶτ }} [ς 


Τῷ 


ἙἘἙΥ͂ΑΝ 6, 

Τότε αὐραλαμ ας 
αὐτὸν ὁ διάζολος εἰς 
ἁγίαν πολιν, "ὰ ἵφησιν αὐδῇ, 
ὅχι σὺ πἥερυγιον ὃ Ὁ ἱερδ. 

Καὶ λέγ ἀυττ Εἰ ιος 

7 Θεὸ 4. βλέ σεαυτὸν 
ΚΡ. 51: γὸρ, σι 

Ὅς οἰγέλοις τ Ὁ τ 
πιλέϊτου αἷδα σοζ' νὰ 
ἠρων δῤοῦ σι σε εν 'ποτε 
“ξοσκόψης ὥθθς λίθον 
τὸν πύσίὰ σου. 

Ἔφη τῳ ὁ Τησοιξ, 
Πάλιν γίγεαπῆαι!, Οὐκ 
ὠκπει ροίσης Κύρμον πὸὶν 
Θεὸν σου, 

Πάλιν αὐθαλαμβά- 
γ4 αὐτὸν ὃ δγαξολος εἰς 
ὄρος ὑψηλὸν λίαν, δ δεῖ. 
κγισίν αὐτο πεί σεῖς τας 
βασιλεῖας Τῷ κόσμου Ὁ 
τί δόξαν αὐτῶν. 

Καὶ) λέγᾳ ὠυτωΐ Τ' αὖ 
τα πεῖνα σοι δώσω, ἐαν 
σισῶν φρφσκειυήσης μι, 


Τότε λέγᾳ ἀυτώ ἡ ὁ 1η- 

Υ, 


Τυῆς ἃ 
Τασιρῆε εὖ 
ἀἰαδοϊος 5 
δα δξαπι ( 
εἰἰτα τοι» δ' 
ἤΠαχυΐὶς εὖ 10 
Ρεγ ρίπδοι 
Ἰα πὶ τρ! 


Βε ἀἰεῖε 
εἰ, δὲ (1 
Ὠεὶ ες, πὶ! 
ἴς ἴς ἀεοῖς 
{υπὶ.. 17εἰ 
Ρίατα εἴ ἐ 
πὶ, Οὐ] 
δ Ἀηρεϊί οί 
πικηάαδίξ 
ἄεῖτςε, ἃ 15 
πα δ τ 
Ἰεπιὶ τς, 5έ 
ἔοτις οὔεπ 
ας δὰ [Ὁ 
ἀξρεάέ ευῦ 

ΑΙ ΠῈ 
ἕως, κΚυπ 
Ζετίρεῦ εἴς 
Νοῃ τεπ’ 
ταὶς ροιπΐ 
πιιπὶ Ὠεμ 
ἔιι Πι. 

Τιετῇ αἵ; 
Γι πυρῆς εἴ 
ἀϊαδοϊας ἱα 
πιοπε ἐχ’ 


εεἴζαπι γᾶ". 


ἄς: ἃς οὔτε 
αἰ εἰ οπ’' 
ΠΥΡῚ τον, 
ταπάΐ, " 
ΕἸοτί εὐ" 
τυ τ, 

με ἀεὶ! 
εἰ, αι σ΄ 
Ἐ ΕΑ ει, 
ἄλῦο, 
ἄειις 400’ 
ταυετὶν Ὁ 


ἀν 
τυπέ 
εἰς εἰ "5! 


Υ, 


ἴα: νας 
ἕδη ; {τὶ 
Ῥέμιη εἴς 
ὮΪπὶ, Ὁ τι 
τ ραν 
ἴὰ ἢ ΕΠ 
τοδὶς, ἃς 1] 
20]: Γοταΐει 
Τυυς στε] 
γυΐς οι τη 
ἀ δ 014: δ 
τος ἈΠ σ᾽ Ὸ] 
ϑεςεερῆι 
πιΐη χα 
ΤῊΝ εἰ, 
Θὰ ηχ αἱ 
πλ δας 
ὅς] Εξγς 
4 δὰ Ιοω 
ἅππος ἐς 
αἴτος ἐᾶξι, 
τος ΠΣ Θὰ 
ΤΠ] ρα ιτι. 
εἰ το] δ 
Νάχαςςι, 
ὕοηΐς ἃ. Ἢ 
ἰξαυς Ϊπ 
τε ΐξρες σ8 
ἸΔΓΠ ΔῈ πὴ 

Υ, ᾿ : 
ν. ΡΟ. ΜΆ Φ Ἡ. Ἑ, Σ᾽ 
᾿ τυῆς ΓΟ ΕΞ 


οἰ, . Ὁ" .“" ͵ Φ 
Δ ἀωδς ἄς, τανε πε σοῖξ, Ὑπανο (ῶτωυ ὦ, γί- {8 ΑΒ! ἄταπο: 
! Ἱρίαπι οἵ ὁ- 
ἧς ἡ πε ᾿ ᾿ ; ᾿ ΟΥΡ 

..ἢ ἢ ᾿ς 51π͵ Ποιὶ 2070 ΩΝ γὸρ ν Κυόμον τὸν Πἰ πὶ, ΠΠου ἑ Ῥεπε. ἐς. Ὁ 


ν ὦ δ ΠΤ } " «ἃ, 
ΟΟΤ' . πρτυὶξ εὐ ἘΝ τὴ δι Θεὸν σου “ροσκιωήσες, Ῥοιι 1). τατι α ὡ- ὅς το. 4.19 


Ἦν Ϊ [νι 1 Ἷ 2 ΝΙ Ζ Ι λν- ᾧ, 11] 
ἐρῷ, ῬΞΓΡΙπᾶ Σαδὶς, ἈΠ Ν » ! “«,! ΟΥ̓ΔΌ]5 »ὃζ 11πΠὶ 
τ ι αι ἐἐρ!!ς. ) 2ο1 1 Γεσαΐες, ψ αὐτοῦ μόνῳ λῶ ῥαύσῳς. (0]11ΠῚ οοΐος. 

Ἢ ΟΝ ΟΠ τ τ ὐτοτο ἰνριν αὐδὴν δ τι. ὙΒης, οὁχηϊεεϊε 
εΕΙ, Ἷ 1:π ᾿ Ν 

ΟἿΌΝ γεὶ ες,πιϊσ ἀἸαδο Ως ἃς ! . {ΠῚ} ἀἰα ΒΟ] ὰςΣ: 
ἴο τς ἀεοῖς ξίος ΔῃροΙὶ δγαβολος. Ψ (δου ΚΟ Ἐν ὅζεςος Ὁ ΤΟΙ ὶ 6“ 

Οπ ἔαπι.. {τίν ϑεςοῆεγῆς 


ω5 
“ 
᾿Ξ 
2: 
ε 
ῥ --Ἱ 
- 

᾿ 


᾿ , λοι “Θοσὴ λθὸν κ᾿ δγηκα-. σοιοδαητ,ας ΠΪἷς 
“ κῃ, οὐ πὶ εἰ, γί) ᾿ Δ 0 οἱ. 
ΧῸΝΣ ΕΓ τ ατὶ ἢ . : Ἶ 
ΤΟΥ ἘΝ ΑΔΕ νι ΕΠΉΤΤΑΝ Ακουσοας δὲ ὁ ΤΙησοῖς 12 [Οὐ 11) δι ἀ 0 Ἡλι τό 
ποτε “τ, 8. ΤΕΣ γ υ , ἥ (ει ατεπι Ιοις βϑτεδιτα 
πιαηΐ δ᾽ ιοἱ ἡαὰὰ ἴΙο-. 00177 Τωανγῆς παρεσδϑη, ἠδά ἰδεδεξέν, Τα σνκις τῷ 
ἴον Ἰεῆι τς, πὸ ΔΉ σΩΣ τα : ' λ ἶ δ Λα ἐλ λΑ ἰο ἤδη. 4.8.3 
ἔοτις οὔεπ, ΐ τὰς οἴει, ἐγώ ρησεν εἰς τίω Γα-- ἀϊτις οἤζε, [ [ἐ- Ηαγ.1.17 
ἄς χὰ ἰαρὶ {Ἔπειθ ͵ ΟΠ ἰπ Ο411: 
ω, ἀερεδέ “ἢ δες, ᾿λιλαμαν, ῬΕΙ͂, 
. ἐ ΠΣ δ. ἡ ᾿ ᾿ Ν ς 
γα ὐ ΗΝ ἈΝ Καὶ καταλιπὼν πίω 12 [ΕττεΠ δα Νὰ- Ἠλί.1.28 


ν ἈΝ Ζαύ οί, ρτοξοδϑ 
Ναζαρε} » ἔλϑων χα- Βαρίταινϊτ ῖπ σας 


᾽ ᾿ 
ΤΏ σεν εἰς Και περγασμο ροϊπαιπι.,, ηταν 


: ΩΣ οἷν εἰαὶ «ἢ 
τίωυ «Οαϑαλασίαν, :Ψ εἰαίτας ΠῚΔΤΙ 


Τὶ ἢ ἐΐπτα, ἰπ ἢ τ ἔδιις 
Ἁ 
ορκοις Ζαζουλων , Νς- ΖΑΡΌΪΟοπ ὃς ΝῸ»- 


» 
)υκ Ζετίρεῦ εἴν, 
ν΄ Νοῃ τε’ 
ΠΟΥ ταὶς Ὀοιηί, 
τι πὶ ει. 
ἔτι ΠΊ. 
δ ! Το «ἵν 

ν» ἀϊαδοίμε δι ᾿ ῖ 
’ ΕἸς πιοπεέ ἐμὴ φ,αλειμι. ΡΒ [1 Π1, 
σδεί.. ΠΣ ἤμ᾽ ἐεῖμι αἰρίς Ϊγά, πλ θη καὶ ψε πΊρΡ γεν 
ᾧ ο ' “) ΝΜ [δ ἥ ἼΟ ἃ Ὑ 
ἀΐι εἰ οδ΄ Ἤ χοΝς βῶν! βἢ- τά. 


αιοΐ ἀϊ ἢ Εἰ. 
Ἢ Ν γαῖ μοῦ "οί ἰὰ ΠῚ 
Φητου, λέλογγος, Ῥιορδμειἃ ,ἀϊοδεῷ 
Ἰν δὰ ᾿ Τοῦτα Ζιθιι. Β(. γι. 5.2 
ἃ τεῦς ΓΗ ῸΖ δ» δι ' [ἀ.γ.. 
“Ἐξ ἀν ᾿ ΟΝ ! Ζαξουλὼν Ὁ 7115 Ἰδὴ δε τεῖτα Νὸ- 


᾿ Ὶ ] 1 
Γαυ εἰ, 5. ἐν ια Τγ8- Νεφϑε λεῖῥε, ὁδὸν ϑθαλασ ΡΒΈΒ 4} 1 πὶ ἰαχία 
Ε πιπίαᾷ μ ᾿ τα Ι ΝΕ "ἰς ἸΏ 
τῶν ἀλδο, ἡ ιν δε 0ᾳ. σης, πέραν τῷ Ιορ ἢ ου, ΥἹὰ ΠῚ ΠΤ σὸν 


εῇ λ λ ᾿ 
Τοῖς δἴὰ τεῦθι, Ῥεῖ ξζἴδηὶ 9.» σγα Ἡσαΐου ὅ' ωρὉ-- 
υ Σ ταυπαάΐ, ὦ Ῥιορῃς 
εἰοιίᾷ εὐὐὶ Τ 
τ, δ} 


- 


» 


ἄεις αὐ. ΝΣ Θρῃς ἩΚΔΑ ΕΣ τς {τα ΤἸογάληὗ,Ο4- ᾧ 
οὐδᾷι ταῦτ θα, ἝΝ Γαλιλαία δ ἐϑνων. {1554 ΘοΙ εἰ απ, 
ΤῆΡι, δα ἀν ἰδῶλῃ ΜΟῚ μεῖς Ὁ αν ΡῬοΡαΪς σεὶ 

ἄψος Ο λαῦὺ 0 Και ν μ“ἕΨμῪο ὃ ἶ ᾿ 

εἰς εἰ 15] ᾿ , Ἶ ἐδ 9 τό (ρςἄςεραι 


, δ, 

ΞῊ'α-- -- --αὐ ταν. 


ΟΑΡΟΙΣΤΤΤ, δ 
ῬΎΕΤΑΙ Ἔ, ΒΥΑΝῸ, ΨΦΨ ν 
᾿ ει ΠΥ ΆΡ ᾽ 
᾿ 1η τς ΠορΥῖς, ν] ἀπ ᾽ ΄ “ «᾿ ἢ ἕγες .] 
' Ἰιοξ πηαρ ΠΑΏ.: “σκότει, Εἰσὲ φως μεγα, ΠΡΕΘΩΝ δῆτ ; 
. . Ν Ὁ σε 
δζ αι] ἰφἀοθαπε κ τοῖς κωϑηυϑρο ᾽ ! τηϑρηῖ: ἃ δὲ ης 
ὃ ῳ . , ἐς ο γω- ΠῚ δ 
ἴῃ τορίοη δ ϑενη) Ἢ χς Σ » Τεάεηεῖδας ἔγεηι 
Βγὰα πηούείς Ια χ βᾷ ἵ σκιᾷ ναγατου, φως ἐς ἀν. Ἀδυΐ 
ΦΡΕΣΣ ; Ὑῃ τ ν, γδτᾷ Ζεδεά 
ΕΒ --- ἴα οἵ εἰς. οὐ ἘΤΕΙΛῈΥ αὐ ΤοΙς. Τιαοσιὶς, Χ ἴσς ἐλ 
} τι δ. τό [Ὲχ 6ο τοῃ1- 17 Α ἊΝ ΓΑ Χ Υ, Ξ οἵζἍαᾳ εἢ εἶσ τεβοϊδι 
ῬοΥς ζαρ τ Ἰείας “ (ἐς ἡρξατ τὴς ς ΚΝ ἘΠ ΝΣ 
Ῥυαάϊοανς, ὃς ἀϊ- σοῖς κηρυσσειγ κα] λέ δ ΔΙΔΕΣ ϑιν αι 
“ ρ. , 2 τ ὅν ᾿ 
οΥς ἈοΠΡΙ (οἰκο. ον. Δ τοῦ ὅς αἴκετε, ΠῚ ς 
Ἰηλε οηΐπι γα. νὰ ἘΤΟΥΌΕΙΤΗΣ ἡ γγικε Ῥαπίιεα Ἀλεία 
ἘΠῈΝ ,) ἅδίιο: ἀρ’ Σ Σεῖ 
5 ΘΙ ΟΥ̓ Ω1. ͵ ἡ βασιλεῖα ΠΝ Οὐ Ρτορϊᾳιᾶ ἃ Ρᾶξχε 
ραγῶν αἷς σὴ ἐπὶ Γέ ἕαἀτι ἢ 
᾿ " . δ δι Π, 
Ματς τ δ,ις ᾿ ΑΠΊΡιι] ἄς Δ.1-- 18 Π ΕΡΜΗΣ; ξπαϊο ὍΝ 
ἘΕῚ}} Το΄ις ἰ χία ἐραπα τῶν δὲ ὁ [γ-- Απραϊά ἶδας ἃς 
ΔΈ ΟΑΠΠ]ας, σοῖς χοροὶ τίω θεηίλασ- κ ΑΤΑ ΤΩ Ἰπδα 
νΙαΐς ἄμος ἐγ ον ΡΝ τ τὴ 
ἃ- ! ἊΝ ; ς 
ἈΡ Ὺ στ , ' “Δ, πιᾶτε ΟΑ] 5 Ὁ ΜΡ δν 
ἴτε, 5 ἰ ΠΟ ΠΟ τῤίλμα Γαλιλαηας, εἰσ γα γαῖ πηρορὶ 
᾿ "᾽ 1 “ τ 
ἐπα γοΟρΑΡαξαΣ σιὼ οἰδέλφοις, Σ κωγὰ ἜΗΝ ΠΣ Ἐ 
ΘΓ 5., ἃζ Αἱ ᾿ " ,γ5 γὸ5, 51πι|07 δὴ 
᾿- πγλεοριβ ζ ν᾿ πδαι, αὶ 8.611 
ν τὸ ἀφ} οο ο)2 ἢ ὼ 16 πὶ, 61} Υῦ ΠῚ 
ἀγοαπὶ ἔγατγῷ ο- κόμα Η τ᾽) Κ6ὴ εὐτον ΜΈΣ δαΐ : ἃς 
δῆς ἡ 


᾽ Ἄν» ἊΝ ὩΣ ἱ ἐς 
ΤΣ κ ἘΤΕΣ τοῖς Ανδρεαν τὸν οἰδεέλφον αὐ τλμαρρδνος ἴχῃρ 
ΤΠ ο(Πᾷ ογᾶ Η ' Ἶ ἀἴσοπι ἐ" 

ἱ ΄ ζ σοῦ (ον ΙΘ, ὶ ῇ 
Ρ ίρατοτος) γοσήοντας σιέφις λη- εἰ ο ΒΉΒΝ 


᾿ ι ! 
2 ΟΥ εἰς τίω ϑαλαασαν ταᾶτς, (τᾶ! 
εὐἰπὶ οἱ Ῥυϊο 


, ΚΦ γιὰ Ὡ 
ἘΣΤΟΝ ΗΝ (σειν γὸρ δ λιεὶς ) ἴοχος, ) ἕπ ἃ} 
ΤΟΙΓ ἱΠῚς, 19 ἐκ γος ἢ Ὑ μι ρίηΐος 
ἘΡΜΠΕΓΏΙΠΙ Τηρ, Και λέ) 4 αὐτοῖς, Δευ 1] εξ αἵς ἴ " τοι ' 
ο αοὶ . ᾿ " ͵ ν - ᾿ νει ἄτῃ, ἃς 
» Ἰπβν νο5 Ρὶ ΤῈ ΟἼἾΤ] στὸ βου ᾧ ποιήσω Ῥοῆ'πῖς, ΕΝ 
ἀζο! ὃς Ποηλιὶ “- ς ΩΝ ὼ 3 Σ Ι ἕᾳεοϊ νος ἔ ΘΗπδς ΠῚ 
ὉΠ, μᾶς ἄλιεῖς δυθρωπων. τὶ ρἱζοαίο’ Ὑ ἤᾳθξι 
ΑΕΙΠΠΕ “οἵ Δ. έ ᾽ν», ! “ Σος Βοπιίπ ἃγχὶϊς ἴα 
ἢ ἱ το δὶς 20 Οἱ σὲ ὄύϑεως ἀφένγ- Δὲ Π τ διιουίδις 
ἴζο Γαῦθες ἴοι Ὑ νὴ, ΐ , ἢἰπυὸ ταῖν ἴοχιηξεὶς 
εἰ (ὰ πε 1], τες τὰ δὺκτυα , Ἡκολου-- δἰ- τοι δ ΓΕ ΟΝ 
ϑῃησων ᾽ ᾿ εὐεὶ (ας ἐ"" ΠΤ: ἃ 
Ἐΐ ΡΥΟσΥ 2.9 δες ἃ ἢ 
οἷ. ἘΠ - ἃ ἡ)». ὦ “τ ἃς] 
ἔς {ΠῚ ΕῪ Και οοί( ας ἐκεῖ Βὲ ῥτοίξ' Ἀφεὶς 
΄, νΙα]ξ όδο οἷς εν, ἘΡΕ ἱπόδο ἀτα]γ εἰς 


ὁ Ὕ " Ἀ 
4105 ἀτο5. ἔχα- ΕἸ δὲν αλλοῖς νὺ οἵ Ζὲλ-. ΥδΙ: τ 
ἄμμον {8 

ἐξα, 
Στῖς 
φὼς 


ε 

0 Τη- 
᾿ ΐ 

Ι λέ- 
" 
γγκε 


ου-" 


)εγ- 


οὺυ- 


Ρ, 


ἴῃ τεπεδεΐιος 


νἱ αἷς αςεπὶ ] 
τη ρηᾶ;: δ 


Τεάςη εἶδαν 
ἷπ τερίοπε, 
ἃς νὰδτᾷ 
Ταοσιίς, [υχ 
οἵζἵαᾳ οεἢ εἶν 
Εχίπάς 
ς«αρίε εἴα 
Ργαάϊςατε Ϊ 
ὅς ἀΐεεῖο, 
ἐεῖμ τη ἢ 


“ἀὧμβλι..ς 4.0. 


αρίτο : 2ρ 

Ῥτορίᾳυαη, 
αἷς ση ἐ πὶ τς 
ὅπ) (ὦ 
Ἰοταπλ. 

Αὐιδυϊᾶς Ι 
ἀυζοπι [Ἐπ 
Τὰς ἰωχιεᾶ 
τατε Οα1}5 ; 
Ἱρεας, γἱάϊε ᾿ 
ἄιος ἔγᾶ 
ἔγεβ, 9: π|0΄ 
πεπι, αμί γ Ὶ 
κατοτ Ῥεῖ, ᾿ 
ΚΑπάγεαπι 
ἔγατεοπι ἔς, 
ας, πιἰ τε 
ἴοςς σεῖς ἱρ 
ταῆσς, (εὐ 
εὐΐπὶ ρἰα 
ἴοχες, ) 

Εε αἱ 
1ἰς, νειΐ 
ρῬοῆπας, ἅ 
ξαεϊὰ νος δέ 
τὶ ρἰζεαῖον 
τος Βοπιίπῇ 

Δ 
εἰπὸ τεγ, 
ἐτὶς τοι 
ευκὶ (ἴς ἐ5' 


Βι ρτοί, Ϊ 
ἄεος ἱπόδώ 
νἱαϊς αἰἱον, 
ἄμοῦ {τ 


“-ὦ» 


ν: 


ἕτες Τρ οος 
ἢΠῚ Ζοῦς.- 
ἀχὶ ᾿ ἄ Ιῖο- 
απηξ ἔγᾳ-. 
ἔγεηι ςἰἢ ἴῃ 
Ὠλιὶΐ Τα πὶ 
Ζεδεάχο Ἔ 
ἴσς ἐογπ, 
τεβοίξιες ες 
τία χα: τἄγο 
ἐφαΐς σὸς, 


ΠῚ μεξ 

ἀτί πὶ σοὶ ΐ- 

5» σΣεεῖδες 

Ῥᾶισς, ἴε- 
εὐτὶ ἤγης 
ἘΠ, 

ε εἰτεί- 
ἂϊ Το 
ζοίξ Οε- 
ΠΣ χα τη ν(οο.-. 
“ες ἴῃ γγ.. 
τωδορὶς εο 
Τὰ, ἃς ρτχς 
ἀΐταης ΠΕᾺ 
Β.ΙἸὰ π χρυ 
δαΐ: ἃς (ᾳ- 


λῆς οπιηξ 


ἅΠι δαογσηχ 
οἴ ΠΟΙ 
ἰῃβεονίξ. 
ἐπ ἴῃ Ρο- 
Ῥυϊο, 


9. ΕΟ. ΜΑΣ 


φοις, [ἀκώξον ᾧ᾽ Ζείε 
δ: τ Χ ὃ Ἰωσν! ἱυ Τ αὐδὲλ 
φὴγ οὐδ΄ ὧν ᾧ ΤΑ δίῳ κῃ 
Ζεξ εὐ ν᾿ ᾧ παΐης αὐτ', 
κα ταρτιζονταςα δκτυα 
αὐτο ἡ ἐκάλεσεν αὐτοις. 

Οἱ ἡ 9) ϑεως δ οὐ :Σ 
͵ὸ πλοῖον καὶ τον παΐ Ἰεέρῳ 
αὐτῶν, ἠκολύ ὌΠ αἰυττώ, 

Καὶ αἰριδ δ ὅλίω Ὁ 13 
Γαλιλαίαν ἃ Ἰησοῖς, σὺ- 
σδέσκων ἐ οΨ τρῖς σιιυᾶῃρῳ 
λὲς αὐτῶν : "ὴ κηρύσσων 
τὸ “(αγίέλιον τῆς βα.-"- 
λείας, κὶ ὃ ϑεεαπεύων πῶ -- 
στὸν Ὑδ ΌΥ καὶ " πῶ σειν μω- 
λάκίαν ἐν τῷ λαῷ. 

Καὴ ἀπῇ λϑεν καὶ αἰκοὴ 
αὐτῷ εἰς δλίω γίωυ Συ- 
δῴαν ) καὶ φροσήνείκαν 
υτα πω τοῖς Οις καχοος 

ἔχοντας, ποικίλαις γ.- 
σοιὶς καὶ βασανοις σιυς- 
χράκανοις, και δ ΛΛΟΥ -- 
ζο ιϑοις, καὶ σελ, ωια ἴο 
( υοι ς, γὰ ῳὐροιλυπικοίς. 

:4 


Ἑ, 12 


τς Γαδ ἀΠ 
Ζοβοίαὶ, ἃ Το- 
ποι ας ἐπ) ὁ- 
105 π τατιὶ σα ἣλ 
Ζουοάασο 
μο 9, (τ είοητος 
Το ι1α {τα : ἃ γο- 
σαὶ ΟΣ. 


Ῥαᾶτῆς 


Αὐ ΠῚ ρτοιὶς- 
πὶ το] ἰὅὰ παι 
ὅὃζ ρατίο ἔμ: ο, [ο- 
αὐτὶ (ὰ ἢ τ οὶ ΠῚ. 


Εςαγοιπν θαι 
τοῖα) ΟΠ Πγ 
Τοία», ἀοσοις ἴα 
γραροῦ 5 1110- 
ΤᾺ ΠῚ, ἃς ργακ - 
οαϊ5 ΟΠ οἱ ὦ 
τερηὶ, ὃς ἰαπαπς 
ΟΥ̓ ΠΟ ΠῚ δ ἢ 
ὅζ οπηηοπὶ χπ- 
δ ΟΥ̓. ἢ μὸ- 


ΡῬαΐο. 


Ἐ ἀϊηαιιατι ἦξ 
ἔατια {{Π|πς πὶ τὸ 
[Δ ΠΔ 5 Υ711Π|; ἃς 
«αἀάιιχεγις αἄ 
11 οπλπεὲς Πγ8- 
Ις αἴ ος,γάγὶς 
ΠΊΟΥΡΙ5 ἃς τοῦ - 
τχΐεἶδιις οὔ εὶς 
ὅζος, διά ποηία 
σος»ἰκ διΐςος, 
ὃζ Ραγαϊγείςου ; 


8.111], 


ἮΥ.1.29 


' Ευς, ἔ,ς.10 


Ἰ Ζιαις, (, ς.1Ὁ 
εἴα. ἔτ...) 


Ῥῴ],) τς 


Ἑ. 
(παι τταις 11 - 
1ος. 

Ετίςαια τα [εξ 
δι πύρα πη8]} 
τῷ ἃ ΟΠ} πὰ ἂς 
Τὸ σΑροὶὶ ὃς Ηἰς- 
ΤΟΙΟΙ γηηὶς ἃς [ὰ- 
ἄκα, ὃζ ἃ τορίουία 
Βυς τα Ὡς Ιογία- 
ΠΟΙ κεἰς. 


αρ.ς, 

Ψα νἱ ας 

ἴοι αὐτῷ τιῖς- 

Γ᾽ Βας αἰ 
ἀἰτῖπ πηοπςο πη: 
ἃ αι ςὄράι, 
(ςτ,αςοοπογᾶς α« 
ἡ]1 αἰ ΓοραΠ εἰ; 


Ετ ροϊζαηϊατη 
ΦΡΟΥΓΌΣΠΟ ος Γι 
ἀοςσοδαῖλ!οςΣς αΪ-- 
(6115, 


ἱ βεδεὶ βαῖρε- 
ΤῸΝ ΓῥρΥγ ται: ατϊο- 
Π 20} ΠΠοτῦ οἱ 
γΘΡ τ πὶ σῳΐον 
ΓῸ Ὠ. 


[Βεατὶ χεὶ [|- 
ΒΘ; σα ἢ} 
ἱρῇ οσ(οϊαείοιιᾷ 
δοοσίρίοηξ, 

ἱ Βοατὶ πΐξος; 
αιοη ᾶ ἱρῇ ἢ α- 
τοάϊ ταῖο δοςὶ- 
Ῥίεησ τούγᾷ, 


Σς 


Ι 


ἘΨΑΝΟ. 


ὉΧῚ Ι " 
γ,. εϑεούπευσεν αὐτοῖς. 
ὟΣ καὶ Ι [ ᾽ 
Και ἠκολου ν΄ αὐ- 
τῷ ὁχλοι πολλοὶ ᾿'πὸ τὴς 
Γαλιλαίας καὶ Δέκωπο- 
λεώς ἢ Τεροσολυμίων ὃ 
Ἰουδααὰς, καὶ πέραν τος 


Τορδανο υ. 
κεζ, ε΄. 


δὼν σὲ ζις ὄχλοις. 

οἰνέξη εἰς τὸ ὀρος καὶ 
καϑισοινποςἀυτθ πσροσ-. 
ἡλϑὸν αἀὐτῳ οἱ μωϑητοὶ 
ἀυχὼ- 

Καὶ ὁὀὐοίξας τὸ φῦμα, 
αὐτοῦ, ἐδγοίχσκεν αὐ.- 
τοῖς, λέγων, 

Μακάφκοι οἱ γήωχοὶ 
τῷ σπνδυμίατι" ὅτι αὐτῶν 
ὅξιν καὶ βασιλεία ΔῊ ου.-. 
ραγῶν. 

Μακώρχοὶ οἱ σενβᾷγ.-. 
τες, ὅτι αὐτοὶ πωρῷκλη- 
ϑήσογτου, 

Μακάριοι οἱωρᾳέϊς" 
δι! αὐτοὶ ΚΛΗρονοῥΟὴ σου-- 


σι τίω γέ, 

ν, 


ἃς εὐχαυΐε 
εος. 

Εις Υ͂εααιΣ 
τὰ χης εἴ 
ἕυγθα πλὰἷσ 
τς ἐς Οα]ΐκς 
Ιχἃ ἃς Ὀειᾶν 
ῬοΟΙὲ δι Τετον 
Τοὶγπιὶς , ἅ 
ἀςεταάρα, δέ 
ἔσαης Ιοἵπ 
ἄαποπι, 


ΟΡ.» 


Τέεας 


δυζοπι 


Τείας εἰς 
ας, αἴζεπσ 
αϊε ἰποΣ 
ἴσην; ἃς «ᾳυῇ 
Το ἴες, αοα 
ςοἤοσαπεαά 
εἴ ἀϊζοίραν 
1 εἴας. 

Ες ἃρε- 
τίςῃς ος 5" 
Ὁπ, ἀοοεσ 
Βᾶε εος,ἀ 
ἐοῶς, 


Βερεὶ ρα 
Ρετος Πρ τίς 
τὰ : ηαοπὶ 
ἰρίοσαϊης 
το ηαπὶ (85 
Ιογυχα. 


Βεαεὶ 4! : 


Ἰωρξε: αασ“ 
πΐαπι ἰρ 
ςοηΐοϊαθοβ 
ἕυτ, 


Βερτὶ πιΐσὶ 
ἕες:; φυδπηὶ 
ἱρῆ γροῆιί 
ἄεδυπε κεἴ ὶ 
ζεῖην 


΄ Ἐ “ 
Υ͂, 5ΕΟ, ΜΑΤΤΉΗ, 
Ὗ Βερεὶ ααΐ γῈ ἱ πεινῶν 6 ελρτὶ αυὶ οἴα- 
εατὶ χὰ ι ᾿ 
, ἃς εἰσι υἱὲ ὠ ἀξ μὴ; Μακωρχοι οΙ ΠΝ ΜΠ Ππὶ ὃς ἤΠεΐιπε 
“" “είαπε ἰμ6} δυῶν τίω σ)-- ἐἘἸ εἴα πῇ : αιο- 
Τε 
ἥν τ ταθα ἐὐμα φαο- Τες καὶ δγῶὶ ς Φ ηἰλπὶ ἱρῆ ἕβειν 
τὰ σὰ ΡΥ ΓΤΟῚ ᾿ ͵ 
ῆς ἕαγρα ΔΝ Δεαταδέαι, Χα!οσίυ ίου ὁ αὐτὸ ΧΡ Ταθιπίαγ, 
ἼΦ κεὰς οαἸὮ ὑξ, ΠΣ δ ἣ 
"- χα ἃ Περαν τοι αὐζω σονται. ΟΣ 7 Βδϑατὶ πλϊίρτί- 
ὦ ἱ : ᾽ : 
(με ΡΟΝ οὐό. ἶ Ἵ Βεεε τη ΐ- Μακαρκοὶ οι ἐλξηκῶῦ- ςογάἀδς:ΠἸοπία τι 
οἰγπιὶς, “γίζογάες ; "ὦ ἢ ν ἜΡΕΜΑΜΟΣ 
ἵν ἐς Ιαάςᾳ, δὲ Ι που ἰῇ ἱρῇ γες ᾿ ὅπ αὐτοὶ ἐλευ... ἱρῆ τ εγίσο 
)ς ἔγσγδης [ο΄ ἀπ ἰΓονίςος.- ΑἸ Α σδίςαι δεν, 
ἰαπιοπι. ἴατῃ ῃ 
; ᾿ ἀὐδαεαοος μύες ! ᾿καϑα 8. ᾿Βερτὶ πππάο Ῥ(αὶ, τώ. 4 
; ἜΡΟΝ εἰ Ἐπ πρὸς Μακαάρμοι ἔσθ ᾿ Ἑ“οτάο: συοπίαι 
ῤ.-, Ι ο ζςοτάς : Ἶἰς Α " ᾿ ΠῚ] ᾽ ᾿ τὴρρα ἱ δο 
Ιήῴεῆς “ρα απ ἡ βΟι ΤῊ κωρόυᾳ " ὅτι αὐτο ΤΡΙ ΤΠ διιπ νἱᾳ 
ζ. δυο ΡΠ Ὁεῇ γὶ- πε χον ᾿ {π|- 
αἱ ὑραν ΠΗ ΠΗ τρηρος ἜΝ ἡρίω Βολε ρας οί: 
ΓἼ βὰς, αἴζοηῦσ ᾽ : 0- ὁ τ τ ΕἼΤ; 
αϊε ἐπ ΟΝ εἰδεμ Ρα- "Πα ξιοὶ Ὁ ἡβ ἤν σα, 1411 ἢ ΠῚ 
ὡ α πὶ ἼΩΝ ἰϑαν ἐρῇ ἢ Πρ!" 7) αὐτο! υἷσι Θεὸ Ὀεὶ νοςαῦιπ - 
0. 1εαἰῆεε, ' ἱ Ὁ οὶ 
αν ἀν νοσᾷ Ι ΚΓ. " 
ςοἠοτα τᾶ - Β α , -- ᾽ . ιΡεῖ,}.ς. ω 
ἵν ΝΟ τὰς, δία. 6 0 [βιὰ αὶ ες 
1 εἴας. ' Ῥευίεαε Μακώθκοι οἱ δεδγω (δαϊιτοι ὃ Ρα- 
Ες ἃρέ- Ι ᾽ ᾿ . ἴοι 
ἐ(...: “΄ πο ρᾳείξ.. ] ΩΡ μν κ- Ὑ{Ὲ} ΠΕΣ ΡΙοΡ ἊΣ 
) ἐπ ίοὴΝ ἔαρ ρεορες, 2μεγοι ΕΥΟΚΩΥ δγκα συ ΠΔΙΔΕΣ αὐδὴτα 
- 1ΠῚ»ν, δα : ᾿ ε 
"-" τὴ μὴ διρις νης" ὅπ αὐτῶν δειναὶ βα.- ΠΟΥ πὶ ΟἱΈ γος 
κῶν : Ὁ ΕὐμΝΝ ͵ ᾿ ῃ Ἷ σα ΟΥ̓. 
᾿ ΠῚ γῶν. 85 ΠῚ 6 : εἰ 
οἱ Βερεὶ ἨΈ ᾿ “Χἰοσῃηη, σ, λεία ν᾽ οὐρα; " Βορτὶ εὔίφαυ 
Ὁ ῬΕΡΤΡῊΝ ] μὰ αὶ τ Μακαρ οἱ ἐςξ ἘΝ ἊΣ ΡΙΟΡγα ἰδσορίης 
" ἴα : ἢ 4 Ἰχᾶϊος ᾿ ᾿ “ 1 ὃς ᾿ ἴα 
᾿ ἰρίοσυις ἴ ἴῃς γο. » ν ΟἹ ὑμκκὰς “(ο ΣπΠ νος,ὅς πῃ |- π-βεῖ, 4. 4,14 
᾿ς χερηιπι ἐδο δὶς Βοηνὶ. τ ἘΕΥΘΑ "Ἢ " τὶ ἔμοτγίης, ὃ. [ ἀἱ- 
ἐὐήμηρὶ παι ρει δγωξωσι ἐὸν αβι μάρν ο ΧΟΥΪ ΠΟΙ Π6 Πγᾶ 
͵ : γου ζ; ᾿ ῳ ᾽ ς εἶν 
Βεδεὶ «υ! ἐαδείης ἃ στιν Πογηρον ρῆ κα, καὶ» 11] ΠῚ νΟΥ δι ΠῚ ὃς 
ΠΤ αἴας Ἰράς, ἀαλμε τος παν πογηρὸ ἕνεκεν ογίας νου, πρός 
ἡβαεῖ ΨΩ. ραιν ες υμδ ψευσδυϑροι, ᾿τἰεπέςβ, ΡΙΌΡΙοΥ 
" εοπίοϊα ἔξ, δ, ο 
᾽ "» . ΓΠδ, 
τ τέ δέον ρε, ας ἘΛΑοσ᾽ ᾿ “ πάείς ὅζοχαῇ 
Οχυς, ζω κ᾿ αἰγαλλιῶ.. 11. Οδιις οἱ 
εἰ πιΐσ ἃ ἐχιγάςέε Χαίρετε ὠον,, τὸ ζαῖο, ΟἹ] ἃ 11) οὐ" 
Ψ δα ᾿ ἕαϊς, " . Π ς ΓΗ Σ 
ἕες: φυδης ἢ δ ΘῈ ἢ τος αϑὲ, 01] 0 μέοϑυς υμδν πὸ ςος νοῖι τ ὐβοξο 
- ἱρῆ ρμο ξ νοῆγ δι ῳ ὮΝ ᾽ ΕΣ Ν ἷῃ οὦΣ 15. 
ἀροῦδι κεἴ“ ἱρΡίοχῃ ἢ λον Ος ουραψοις οὐ Τω εἴ 
ζατην δ κα], ἧς 
ἽΜοΣο, 9. δ. {0 
ἴχς, χά4. 8.34 


ῬΛΈΤΟ, 4. εἰ 
ἴως, 0.16 
ὃς τι.ς.}} 


τ Ῥε ..,.6.11. 


Ἑ, 


επὶπι ΡῬογίσοατὶ 
Ἑμπογῦς ΡΙΌΡΒο- 
ἴχς αἰ ξι ΘΥ 1: 
ηῷ}6 νος. 

νος οὔειὶς (Δ] 
τοτγα. αυ δά ἢ (α] 
ἱπξατιιατῦ ἐπ δείτ, 
40 (ΑἸ εεαν} δά 
ΠΙἨῚ] γα]ειν!γὰ, 
ΠῚ νὰ ῥγοϊϊςΐ4-- 
τι ἔοτας, ἃς ςο ἢ σ- 
ΟΠ σφτασ Ὁ Πο- 
τί ηἱθιις. 

γος εἤὶῖὶς ἴπἰὰχ 
ται. πο πὶ Ρο- 
το ορρίἀα αδῦ. 
σομ δὲ ἔργα πη 
το Πτυ 1 : 


[Ν σις ἀςοοη 
ἄτη ΠῈ ΟΟΥΠΆ ΠῚ, 
ὅὃζ ρΡοπιιης ἡ Π 
{Ρίον πιοάϊιτη, 
(εὰ (αρεῦ σατιάς- 
Ἰαθγι τη, ἃς Ππιςοῖ 
ΟΠ} δι: 5 αἰ (ἄς 
ἴῃ ἀοπΊο. 

5 Ἰοαῖ Πχ 
γεῖτγταςογαπὶ ἢ Ὸ 
ΤΠ διι5,} νὲ νἱ- 
ἀεδινεῖγα Βοπα 
ΟΡοΥα., Ρβ]Ἱου ῆ- 
σξητῷ ρατγῷ νε- 
{γι αὶ οἴ ἰπ 
οἰ ῖς. 

Νε οχὶ πη δεῖς 


“αυδάνοπου πιά 


ἀεϊγιξάλιςονξ, 


12 


14. 


Ὶ 


τό 


17 


ἘΥΝΑΝ 6. 


γὸρ ἐδγὴξαν ζει ζδοφή 


Ἁ ᾿ς 
τας Ὧις οο ὑμὴν. 
“"Ἤ, ΝΠ ῳ 
γμκεὶς ἐςε πὸ ἅλας ἡ 
"“ γ ᾿ ἣ λυ 
γῆς. ἐὼν σὲ τὸ λας μρ- 
“Άὖ᾿ ! { ) 
ρανθὴ, ἐν τίγι ελιοϑήσέ!; 
Ὑ . μὰ ᾿ Ι ἡ ᾽ ᾿ 
εἰς οὐ δὲν [ον εἰ ἐπί εἰ μὴ 
Γω] "" ἃ 
βληϑίωαι ἐξω,ὶ κατα-- 
- ε λ ᾽ 
παΊειανα] ἧσο Δ ὁ} - 


βρωπῶν. 


Ω 4 ᾿ “ ν 
Ύ μεῖς ἐσὲ τὸ φως τῷ 
Ι "" Ϊ ͵] 
κοσζιου.ου δωυώτου πὸ-- 
οι," ! " 
λις κρυξίωα) ἐπώψω ο-- 
! 
ροῖς κριμδμῃ" 
ν Ι ! 
Ουσἕ κα! οἱσί λύχνον, 


ῳᾳ 


! 40. ἢ ε 
ξ 1“ Θεασιν αὐτοῦ καῦὸ 


Μὰ 


μόδιον, ὃν" 5): τίω λυ- 


’ Ι φν γ"ν 
νίαν "ὰὺ λάμπει πᾶσι ἴο!ς 
- 


, Ἤ, 
ον Τῇ οἰκίᾳ. 


Ἰα ! ! . 
Ουγὼω λαμψο τω Το 


“ ς » δ᾿ 
φως ὑμδ ἐμαοφοϑεν τ, 

" ͵ Ἴ ᾿ 
ὀρβρωπῶν., ὅπως ἴδιωσιν 


ἕ Ὶ κν Ἱ 

ὑμύμί τὰ καλὰ ἐργα; κα! 
5 ! ι ! ς 

σδοξζα σωσι τὸν πτοτερῳ ὗ.. 


μὴ ἢ ἐν 


Όις ὁ υρανᾶϊς . 


᾿ ! ΠΣ ΦῪ 
Μη νομέσητε 01 ἡᾺ- 


Ὁ ἡ Ι 
“ὌΥ κωτάλυ στ 7 νομὸν, 

ν. 


επΐαὶ ρετίέ 
εὐεἰ ΓπεΡεσ 
ΡῬΠείᾳς ααΐ 
ἔπεγῆς πῇ 
ἴσο νος, 


νος: εἐἢ ᾿ 


ΤᾺ] τοτγα, Ψ' 
ἢ 14] εἰ“ 
παεγίς, ἰῃ 
410 ζα ες 
τυσὺ κἀ πἰἷσ 
ΗΐΤαν νοΐ εξ 
Υ]εσὶ, αἰ ἴνῖ 
τὴ ἱκέκειτ ἴσ 
χας, ἃς τοῦ“ 
εἰϊςεῖιτ ἂῦ 
Βουχίηΐδῦ, 


νο9 εἴἶίς 
ΙΧ πιά, 
ποῦ μοίεῖ 
εἰαΐτας αδῦν 
ςοπάϊ ζω 
ΡΙᾷ ποῦ 
Ροῆεα: 

Νεα; 80" 
σοπάμππε}ῦ 
σεγαπι, δ 
Ῥοηῆς εἈ1 
ΤΡ τηοά ον 
Τεάξαροτ (3 
ἀεϊαδ τᾶ, Υῇ 
Ιαεςαε οπί 
εἶδος 4υΐ! 
ἄοτο {ππν 


οἰς 1αεελὲ 
Ϊὰχ νοεῖ 
εογαπι [05 
τα ϊ αἰ διι 9, Τῇ 
γἱάεαπς δ΄ 
Ῥεγα νεῖ 
δοη, δὲ αὶ 0 
τἰεεης Ρ47 
{6 ΠΔ νεῖ 
αὶ ἐπ ΙΝ 
1ΐς εἴ. 

νοις 
ἕατςε 4085} 
γεηΐ (οἷ, 
το τερεέσι 


ν᾿ Υ͂, 5ῈΕΟ. ΜΑΎΥΎΤΗ. Ε, 


τά 
Ἶ ΠΕ ΡΌΟΡΗς “Δ,,»,. ἢ Ὁ ΠΣ Ν 
ΟΦ ἢ ΑΕ ας ΠΟη γῶς Ἧ ζις “Φροφητας " "λ- αἰ ῬΓΟΡΒδξας Μ δ 
αἰεὶ ἀμὸν χιὶ ἴο!αεες, ἴῳ ἐρτι τ ἐπχὸ ΠΟ] νεπηὶ γὲ 
ἀριότν ΚΡ τ δά ἴῃ - δον κα ταλῦ σα, ὀνηα 7λη ἀεἰγιαη,, ρά γε 
ΕΓΕ, ἝΝ Ἂ: 
ἐς ἧ [1 ἦρε ΠΣ δ γᾶ βώστῃ. ΠΟΠΊΡΙ Θὰ, 
Οϑὴς “ φυΐρ [Δ πὶ Ὶ 1ὰς τό, ἀν» 
. ΤᾺΪ τετα Φ θὲς ἀΐςο γο- Α ΡΝ λέ ω ὑ ὧν, 18 ΟΙ 411Ρ- ᾿ 
ἋΣ ἢ 11 εὐ δίς, ἄρηες Ωὰῤ } ἼΣ Ῥε ἀϊσο νοβϑὶς ,ἄο 
σε ἢ; ἜΡΕΩΣ "ΠΝ ἀρτεας οἷς ἕως οἱ παρέλθῃ ὁ 0 οὐ σις πεοργτογοαί 
ἧς 400 21 ες τὶ δὲ ξρςς ΒΗ ΚΝ, 
μὴ ἕυτ ὃ αὐ πἷ’ Σὰ ἴοία νηΐ νὸς κα] Ἵ γῆ, ἰὡτα ἕν, ἢ ἴα ὅζ [ΕΥΓα,10 
ΠῚ να! εῦ δυξ γΠῶς .-. ἴα ὙΠΕΠ)Ὶ, αἰ γα 
᾿ τὰ-- ὙΠ ΘΠΟΝ ἔοκ δῦ ρτς μία τέραα,. οὐ μὴ ἜΡΙΝ ΠῺῈΝ ἀρΡὸχ ποὴ 
" ΤῊ 1ΕέπΓΣΓ ΤΟΙΣ ἃ], ] μα νε κὶ ἢ 
ον) -- χᾶς, ἃς τοπ Ὁ ξε ἄσπετος ἐλθῃ ἀπὸ Ὁ γοβου, ἕως ῬιαΙοΥΙΟΥΟΧΙΟ 
εὐ]εεῖις αθ ΤΕ ἤχῃε, 8ς, σιιοδᾷ οη1- 
Βουνίη ἐδ. ΠΟΘ δρ τ σαντα γἥνυται. πα ἔα δια ἔπιον πε. 
“ νὸο9 εἶς ἴοΙδεὶς τ ΠΠΓαπὶς ἰσὶ. [Ἀ60.0:.δι.1φ 
ς ἊἪ Ιὰχ πη ἀΐ,ς ΓΝ ἧς ΟΣ, ος ἐ ἐὰν ΡῚ λύσῃ μίαν Ι Ιοι Ἷ ὃ 


“υ-- ΠΟΩ ροιεῖ 


πὶ ἄς μη ΤῸ (ΟἹ ογὶς νη 
᾿ς ἄἀκιὶς ; ἢ 
εἰαἴτας αὐ ταϊαἰ ναίεις, γι ἐ ὁπτολῶν Ουτων ἣν ΟΧ πγδιγ ΔΑ ]5 ἢ {- 
ΙΣ Ἰξοδά ΟἿΣ το ϑαετίς ἐς ἐλαγίςῶν, καὶ διδαξι οὕ- 6 ΠΠἰ ἔγῖς, ἃς 
ῬΑ λοσοοΝ οππιίῃος, ἀοσιοῦῖς ἢς μΠο- 
ἤκα: Ἷ ἸΏ] ηἴ τ» ν᾿ ἐ “"Ξ Ρ γδς, 
δα, .“" ΣΥΝ ᾿ τὰ δ δϑθρωποις, ᾧ ΤΆΙΠΟΣ., Πλ) Π1τηι} 
γῸν, σεπάππεῖῦ ᾿ ξέδπο σρῖο Χίσος κλυϑύσε! ἐ ον τῇ βα ψνοσαδίκιγ ἐπὶ τ 
Ἵν δεεπαπι, δέ ἴπ, υἱ 0 «τα ὰ 
Νὰ Ῥοηῆς «εἀπ'ὃὔἷ ἔς πὶ ἤπαδα σιλείᾳ ΦᾺΡ οὐραναν"ὃ οὐδ, ὃ τ ᾽ν προ το 
Ὧ πούς ἃ ἄσσον “ΕΠ ας πα τ Π 
λυ- Γάζαρεῖ οἷ ᾿ Διο τη συν οἷ ποιηση ", ἡ δγωξη, πῇ ἔερετῖς ὃζ ἀοειις- 
ν ἀεϊευτά, ΚΝ ΠΟ γου εν τ, ἰς πηαρπιις 
ὥις Ιτεαὶ σα. τερον ἀν ΤᾺ ΕΣ ΡΟΣ οΨ τῇ Στ ὯἸς πηᾶβηιι 
πἶδος αίΐ Ἰοζατη το Ἶ νοσΑ τὰ γ ἐπὶ γὸ- 
ἄοπιο {ιπίνς Ὀρδϑδῃς βασιλείᾳ δῇ οὐραν Υ, 5)ὸ οαἸογ τ, 
ζΓο 
8 ΑΕ ἂν 
͵ δὴ : 5:6 ἽΠΡΗΝ ᾿ς γοδίς, “λέγω μὰ ὑμῶν ὅ 07] ἐὰν 29 Ὁϊτο δἰπὶ νο 
υχ νος ἃ ηἰῇ ἃ- ᾽ ἱ - 
γν Ἵ τοτγαπι [0 ἀπά αιετῖς κυ) ἀΛοσεύσῃ ἡ Η δγκα!ο-- δῖ5, ἰῇ ἀραπάα 
ταϊαίδαφ, Ὲ ἢ ἰ γες πογῖς γοῖγαᾷ ἐπ Πὶ 
)ΟἿΥ ΙΔΆΠΘΝΝ Ι ἽΝ ΡΙαῦ, συγ ὑλδῇ! πλέον δ χαιω τία ἢ ρίας ἀπ πὰ ζμο τσ, 9 
ετὰ σον ἀλη ἐς εὶς ΩΤ 4; 
ὰ) ἔδῆν δι εἰ τῇ δι μὰς ματέων καὶ φαιθασα!ων, 5 οὐ δαυτῦ ὃ Ρἢα- 
εὐ χίβεεηξ ἣν γα τα πι, ΥΠΪΓὩΟΥΠ}., ΠΟῚᾺ 
ἔψ. ἐζοπι ΜΕΝ ἰπεαύ! ὁ μιῇ εἰσέλϑητε εἰς πίω ΡοΙΙεὶς πρτοάὶ 
- ) ᾽ τ ὖ “- 
δ ΣΝ Ἵ «οι ἐπῆ βασιλειαν Δ οὐρανῶν. ἴπτοβπςαϊοτῇ, 
" Νοιερις Αὐα ὦ [ "γε Διά εις αἰιὸᾷ 
Ν᾿ ῃ ν “ ΔΈΝ 
"λ- ἐγ ΤΟΝ δ᾽ Ἅυ1Ὰ αἱ Ηκούστιτε ὅτ ἐρρε 2 ἀϊδατη ἢν νοῖθ- ρχοά. 10,6, 
γεη 


(ΟΥ 


) δ ᾽ ͵ 
το τερεπι φμν, νοις Ο;ς ὄρχαϊοις Οὐ φογα -- τίθει ἢ Νοπ οο- ἀεμ,,ι 
πσὰς ὅπ - 
᾿Ξ --- στον 

ἴπο.η,7., 


Ἑ, 


εἰἀες:αυίαιιἑς ἀτὶ 
τἝοοοϊἀοτγίτ,οΌπο 
αὶ" οτἰς ᾿πάϊοῖο. 
Ατερο ἄϊςο νὸ 
5. αιὸδά ας 
αιὶο ἰγα(οϊ εν ἔτα 
τοὶ πο τοτῇ οἴο, 
οὔτ οχὶες οὐΐε ἷὰ 
ἀϊοϊο: αϊσιι ταῖς 
νετὸ ἀϊχοτὶς ἔγα 
τ] πο, γασα, οὉ 
ΠΟΧῚ οὐἶς οδοὶ- 
1ϊο:αυ ατιὶς αἰτῷ 
αἰ χουὶτιίατας,ο» 
Ποχίις οὐ “κε- 
πα ἱπσοςπάϊο. 
ἴγσααις ἢ οι 
Ἰοῦς πη ς τα 
δά αγαιτι, ἃζ {ΠΠῸ 
τεσοτάδεις ἔχον 
τὶς αυδάᾷ ἔνατον 
«οὐ παρες αἰἱαυϊά 
δάιιεγί ἢ το: 


ἘοΙΐπαας ἱΠ|Ὶς 
ΚΛ Πτς τα 11 ΠῚ (Ὁ 
τΑΠὶ αἰταῦὶ, ὃ. ἃ - 
Ὶ, ρῆτς τὸς 
εδοϊλετὶς ἔγαςτὶ 
τιιο,, ὃζ τι νὸ- 
τίεης οὔνον πγι- 
ὩῸ5 {Π|1|. 


[ππρεῖο Βεῃο- 
τοὶ ὅτ᾽ απὶ εὖ αα- 
τιογίατίο τὰο οἷ- 

᾿Ὶ ᾶ φ 
τὸ κἀυ ΠῊ ὃς πὶ να 
οὗ ΠΠ10Ὸ : παῖ Π- 
ἄοις τταλάαι αὦ- 


2Σ 


22 


Ζ᾿ 


;-ς 


ἙΥΑΝ δ. 
σης. ὃς σ᾽ δὴ φογάζσῃ, 
ἐγογος ἔφαν τῇ κρίσῃ. 

Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, 
τι πὰς ὁ ΠΑΟΝΌΩΣ τῷ τῷ 
ἀδὲλφ φᾧ αὐτο εἰκῆ, ὁ γ0 
χος ἐςαι τ τῇ κρίση ὲ ὃς “ἡ 
δε ε ἴ(ῳ ᾧ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
ῥακὼ, ἔνοχος ἔςαωι τῷ 
σιιυεδρίῳ " ἧς σ᾽ οἷὸ εἰπτν 
μορέ, ἔνοχος ἔςαι εἰς ἢ 
γέενναν τῷ πυρὸς. 

αν οἷὦὼ προσφέρῃς 
τὸ δῶρον σου ὅπ, τὸ 3υ- 
σιαςηρμον, κακεῖ μνηοϑῆς 
ὅτι ὃ ἀδελφὸς σου ἐχά πὶ 
ΧΤ' σοί, 

Αφες ἐκεῖ το δῶρον συ 
ἐμιροοϑεν ὃ θισιαςηοάς, 
ἡ ὕποιγενησοότον δ)αλ- 
λάγηϑι τῷ ἀσδελφῳ σου, 
ᾧ τῦτε ἐχϑὼν 9 σῷ ἐρέ 
τὸ δῶρον σου. 

1; ἀῤγοων τροληδι- 


Ὁ 


κώ σου ἃ γὺ ἕως δ τοὺ εἰ 
ὧν τῇ ὁδῷ μετ ἀυτώ. 
μήποτε σε ζῦ. ἡ χδῳ ἃ ἃ ὁ)»- 


ψὺυ 
εἶδες : 


ἃ ΓΕ ΠῚ τοῦ 
ἄςτίς, γοὺδ 
ετἰ εἰ ἀ! εἴοσ 


ἔνο αὐτά 
,. ἀἴεοο νοδὶς», 
αὐΐᾳ οατοΐϑ 
4»1 ἱταίςίς 
ἔς ᾿γαῖτι 
γ ἥμο, τέις 6- 
τὶς ἰὰ αἱ ἴἰοΣ 
φαΐ οὐεοπι 
αἰχετῖς ἔγασ 
ετὶ 0, τᾶ“ 
“8, τεῦ 
οεσίς εἐοηςίς 
Ἰίο: φιιὶΐ ας 
ἴεπι ἀϊχός 
εἶς, ἕατυδν 
τεις ἐγ [6 
φησ ἱρ ἢ ἶσα 

δὶ ἐσρο 
Εἰς 0 . 
αὰ τὰ ἃ αἱ 
ἴατο, ἃ ἰδΐ 
τεζοτάατυν 
βυςγὶς αὐ. 
ἔτατες τι 
Βεθες αἱὶσ 
αυἱά αἀυεῖ 
Τουπὶ ἔς, 

Ἀε απ 
ἐδ πη 
τυ [6 
ἃἴξωτς, ἃς γ8 
ἀς,ρτίως χ δ" 
εδεἰ! ατεῖνβ 
εἰἰ ἕο : δέ 
ταὺς νεῶΐ δ᾽ 
οἴδοτες πλ" 
πες τα τι πὶ: 


Εἢο εδ΄ 
εἰς αὐπιεῖκ 
{ατῖο τὸ ὦ 
τὸ, ἀἃ εν ἱα 
υἱὰ εὐππ ἐ0᾽ 
πς (οτεὸ τῷ 
ἀκι τὰ 4{" 


ἐ αὐξ΄. 


ν, 


ἀενίαι δὶ 
αἰεί, δρὶ 
ΕΧ ἐγ 
ἴο πη 
ἴῃ σὰσι 
ἔεηι πχέξε 
Ως, 


Α δ η 
Ἐρ τἰδὶ, τς 
τχΐος ζη 

Θηξςς τς 

“5 πομίῇ 
ἔλα τῃ ἢ ὰ 

Γαηίς, 


Αὐδὴῇ 
αυΐα αἱ 
εὖ " ἀἢ εἶσι 


Ὁ}. τα 
«Παδετίς, 


Ἐξο κ)ὔς 
ἕο νοδὶςς 
Ὁπιηὶς ὦ 
Υἱάειίς ΓΤ 
ΠἸετει ἃ 
οηςορίζς 

ἘΠῚ δῶ 
ἔτη τπγαεὶ 
τὰς ἐΠῈ δὰ, 
δ ςοτάς ζᾳῃ, 

υδά ἢς 
συ ϊως ἕω 

ΕΧίεσ ἴς. 
ἀλ] χαὶ ζ 
ἔχις εὺπ 
δι »ἱϊες αἱ 
δε χροΐ 
τη ΐπι εἰ μὲ. 
Ῥεγερε νη 
Σὰ διη δ το σι 
Τθοταηι, 
ἴοεξῇ τοτρι 
ἔπ τη ΐξες 
ἴδ ἰῃ δε} 

᾿ Βηϊς, 

τς { ἀεχι 
ἃ γλ ἢ ει 
ζοξη ἀλη χι 
ἐς; Σ ἐδζείρς 
τοὶὶς 

δ ἧς ρ 
ττη. 
ψ, 8 ῈΕ ΌΥ ΜΓᾺ 


«ἢ 
ῖ δ ἀν ἄρ ἰμάοχ ἐς τγας 
ται ἰὰ. ! Ρ 0 ὃς ἰὰ ὌΝ 
Υ. ΗΝ ς ἰᾳ- τιδῦκος ἐφ ψρδα Σ Ὁ « ἐϊ ἄκδι ΠΛ ΠΈγο, ἃς 
! τ Τῷ ὑπὴ- : ὙΦΠὶ σοΙ 
πες ΒΝ ὙΥ μλον ἀμολει 
ΑΝ ΔυΓἘπὶ Οὐό ἴῃ ςἄτοου ͵ εἰς φυλακηῦ ϊοὶαγὶς. 
, ἄετίς, τεῦ. ξεπὰ πιέξια. βέτη γ ἈΘῚ] ᾿ Ι 
ετἰ εἰ τα! οἷον τῆι; ΟΝ Ατηδη ἄΐτςο ἕ " 
υτὰ ΔΗ ΟΣ σἩ. ' 3 1ό Φ ΣΧ δὶς 11- 
)- ἔμο 3 ᾽ Ὶ ἵ στ! ου δὰ,ποη ς 
ΓΘ ΘΑ͂ΟΘΗΝ ΠΑΝ Αμίω λεγφ ψ πο, ἄοπες ρεγ- 
ἢ ἷᾳ οπιῃ ο [Ι τ ΠΟ. - " ἔν ω Οἱ 5 Ὃ» 
Ἷ ἊΝ ἰταίςία τχΐος ἰῃηάς ἡ ὠξέλθης κε, ϑεν εως (ΟἹ οΥ 9 ἀρὸβ 
γ0 Κλ ἰγαιτὶ ἄοπες τρή- ἣ Ἷ ἈΡΌΓΥ, τὰ ΤῸΝ ΚΔ ῃγῦ αἰφάἀγαπε, 
ἔχον τες ὅσ ἐς ποι ἢ. ἂρ ἀιγοόδω; ἼΩΥ ἐοα, ἢ ἩΑΓΠ2.1.81 
τὶς αἱ ἰος : ἔῊ ἃ ἴῃ 48» ͵ : ΤΙ ΠῚς ΄αιοά 
“τ ἢ Αιις 
᾿ «4υἱ Ὑον ᾿ ἰλοίεια, δραντίω. γνγε!] 17 ἔτ ἔπ οῦὶς αὐτὶ 
. αἰχετνίς ἔγασ ᾿ ΑἸΜΙΩΝ ! ὃ 7] ἐρρε 9» αὶ με οὔλ- Ἐχφά,1φ,ς, τῴ 
Ρ ετἰ ἴμο, ΓΑ δαὶ ἀπ μο Ηκουσῶτε ς αυϊς, ΝΟ ἢ 
ι εαὐθὸν οὐδ Ἂ Ι! ἐ- τῶν δάωϊτο- 
τω ΞΕ ἈΝ ἫΝ : « ἀπείααίς, ὥς Ὅῤγαίοις, Οου Μμ ΤλΠτος δὰ 
ΤΥ ΑΚ μη ᾿ ΟὩ ἐουστι , ἐν ΤᾺ} ΠῚ. αἱ γω 
“ἢ ἐδπὶ αἀϊχος «Παδεείς, χυστς. " σῶν γ Ἵ Ατοροὸ ΛΝ δ 
Το Ἢ ἔατυδ κΝ ἐγ 0- ΐ δά αιἱϊςᾶ- 
αἷς, ΟΣ - ἔγωυ ἰϑναᾳυοα αι 
ΡΟΣ γμ }. Ε Ἐλονος Ἢ ἔγω δὸλ ᾿ ν ἧ κα, με ΠΡ ΦΣΔΗὶ ψ- 
ἔπι ἐρ ἢ ἶφε ὶ “ς ἵ - 
ἐγ ο; Ουληΐς ουὲ Ἵ πὰς 0 βλέπων ξεορο, Σ Χοιᾧ κε} δά οὖ 
"ς ὅξτι Ν ὙἹάεεΐς τγὰ- ἣ ᾿ὄχιϑυ μὴ σαι αὖ υρ τε οα πὰ, 
ἕαστὰ ἃ ἙΣΕΑΣ δά ὥξος 70.0 3 ε Ρ του Π 
{Ὁ ἃς ἰδΐ Ξςοηςυρίζες.. " ΝΥΝ σεν αὐ. 18 Π}Ὲ ἄτι δὼ 
» ΡΟΝ ἃ πὶ ἐδ τη, τῆς, ἡ δὴ ΕΟ ῊΝ.,.... σι πὶ δὰ (ΟΠ, Π}.- 
᾿ς τε (8 ἔτη τ δ; Το. χο. 
ΕΝ ΠΟΤῚ ὁ ν τὸς ΕΠ ΘΑ τα τίμυ ΟΥ ΤῊ καρδιαᾳ τ ΠΤ ΠῚ ΤΣ οι ]7 τοΐγὰ ιν.4.9 
μεσ αν ἵτοτάς ζμο, ἰ δὲ ὁ ὀφγαλμὸς συ 2. ἰουῤάῆο τρᾶχ, 9.9.4} 
ΔΝ ! υδά ἢ ο- Ἐΐ δὲ ὁ ὑφ τ ᾿ τιιῦ ἀοχίοῦ οδίϊα- 
ἐὐανς Δ εὐϊηι ὅμας ὁ δεξιὸς σκανδαλίζι μὰ δὴν γὴν ἔιοΥς, 
δ ΟΝ ἀδ!κοε τὸ ἐπὰν ἡ βάλε δ'πὸ οἰ], ἃς αδὴ!- 
ἐνὶ πιυσυςς ἍΠΖας ςς, ἔξελε αὐ τὸν κὶ βα σΥὰ οὐϊξ 
δι. ΣΌΏΗΙ δϑδν ὅτις εὐ πη, ζ ἢ ψ 7 ἵγα ος ὃς ἴξ ΧΡ ᾿ 
ὃ ὅλατῶ, ΔΩΝ ἢ ΓΉερονς συζ', συμιφέρᾳ [ὃ τ πὶ} εἰ δὶ Μὰ δὰ 
ΝᾺ ἀρ ΕΝ ΐ ͵ 1: 8 γσυ τῇ πηόρτος 
5 Πἰατοῖ “πίηι εἰ μὲγς ᾽ δ ) ΓδαῦΨΥΙ 
υ ΟΉΜΑ ἃ Ῥέγεῃς νηΐ πολ ἐῇ δῇ ὯΝ { υ τῇ ἐπογ νας ποπ 
᾽ χει νεηΐδ ἐπ ειη δεογᾷ δὰ μοὴ ὅλον Τὸ στὸ κῶὰ σὺ ἐοιῇ ςούριις τι 
ξ τος πλιῦ ἐαόταζηι, δλνλ δτ ἑν αῖς, ἰῃ δος 
ῤ δέ ππα-, θεῖ ζοτρὰς βληῇῃ Εἰς γεννῶν, . ΤΉ Σν ὩΣ 
ἀπ τηΐζεα. “ ς ΘΠΠΔΙ, 
ι Ἔὴο (Ων δι διμεη δ Καὶ εἰ καὶ δεξιά σου ᾿ ᾿ Ἐλ ἢ ἀοχίῤγα 
- ᾿ " " 
“τ εἰξι ΑΟΗΝ ΩΡ ; ανόδαλίζει σε, ἐκ-- 3 ειια Πα ητι5 ΟΡ 
εἶ ΧΩ μα Ὶ τὰ Δ Ὡἤειἃ ΧΡ σκ ᾽ Ὁ ΔΝ ( χε τοῦ δὲ, ασηριισ 
τό, ς Ν 'π ἕο ἔοξη λυ κοψον αὐ τχίμῳ ἈΘῚ [μ᾽ 
Ϊ ραν δ ἀδγοίῃἀςε 
: ἣΣ νὸ ΤΟ θὰ, ζοὶϊΐςς 
ν» 9. 

τἃ ςἃ ἃς ΡΥοΐίος 
Τη γὰ τα. νν 
ἄεσειις. Σ4.ἅ.1 
ἸΠΑΓ,ΙΟ, ἢ, .4 
Τως τό, α, ΓΖ] 

τ οτ.).δ.10 


Ζευΐξιισ.ετς 
εχονὶ.10.2.7; 
ἀευῖ,ς, δι 


Ἑ, 


ἈΌΞ5 το: ΟΧροά τ ἐς 
Ϊ ΠῚ ΕἸΡῚ νὰ ρὲ- 
γαῖ νΠῈΠῈ πηΐο 
θγούιη. τιοτγῦ, 
40 ΠΟΙ τος ςοΣ“σ 
Ῥι15 τὰ ἢ σΟῊ ἰϊοίᾳ 
τ ἐπ σειιδηᾷ, 


Πιᾶπ πὶ οἵ χὰ 
ἴεπι,, ᾿ Ουϊςιιτ- 
ας Τερυάίαι!ο- 
γἰς νχούφπ ἢ, 
ἄεε {11 86] 1 
αἰ οΥε, 

Αἴ θροὸ ἀΐςονο 
δὶς αἰδά αὐ 
4115 γεριἀϊαι6- 
Τὶς νχούοῃ πᾷ, 
Π]Π σαυίατξιιρτὶ, 
ΕἸ οἷς νεὸ 114 ἤε 
φἀι]τεγα: ἐς ΠμΙῚ 
ςἄαιις γορυάιαεᾶ 
ἀπ χογῖς, αάτιτὸ- 
ΤΠ οοπηηλίτεῖε, 

ἈπὺπιΓι πὶ δὰ ἀἰ- 
{τὶς αιιθὰ ἀϊδ ι τὶ 
ξυεοτὶς ητίαιαὶς, 
ΓΝ οη ΡεΕΙογαθὶς, 
(ςἀ ρεγίο!αος 0 
ΠΎ1Π0 δα ααα 1ὰ 
ΤΑΌΟΥΪ, 

Αὐ ἐβροὸ ἀϊεο 
νοῦς, τς 1 γοτὶς 
ΟΙΏΠΪΠΟ : ἢςῆϊπς 
Ῥεῖ σΘ 1}, λα 
θτοπις ΠὨεὶ οὔ; 


Νεαις ροῦ τεῖ- 
ΤΑ, αιὶα Γι (εἱ 


94 


5) 


ἘνΝᾺ Ν- Ὁ. 
τὸ σοθ .συμιρέρ εὐ σοὶ 
ἵγα ἀπόληται ὁ ἐν ἔχη μια: 
λῶν συ, (α] μ() ὅλον τὸ 
στῶ μα σου βληθῇ εἰς γε-- 
ἐγγαν, 

Ἐρῥεϑη δὲ ὅπι ὃς δ 
ἀπολύσῃ χίωυ 
αὑτοιΐ, δότω 


γιυαϊ κα 
αὐτῇ ὥπο- 
φούσιον. 

Ἐγὼ σὲ λέγω ὑμὰγὸ- 
7 ὃς δὼ ἀπολύσῃ πίω γυ- 
γαϊ κα, αὗτοῦ᾽ » παρεκτὸς 
λόγου ποργείας »πριέῖ αὐ-- 
τίω μιοι χόυοϑορ ἡ ὃς ἐαὺ 
ἀπολελυμδρίω ΝΕΣΙΣ : 
Μιουχέζτοι. 

Πάλιν ἠκούστιτε ὅτι 
ἐῤῥε ἔφη Ὁ; Οιςδῤχαίοις, Οὐκ 
δληοριοισης,, ἀὑτοδωσης 
δὲ τῷ κυρ ὅλῳ ζις δρ- 
κοῖς σου. 

Ἐγω σὲ λέγω ὑμῖν μοι 
ὀμὸ σαὶ ὃ ὁλώς, κ(ητε ἐν τῷ 


»“ 


οὐραγῳ,, ὃ 017] ϑρόγος δς] 


Ὁ Θεοί. 


ἴ ! ὕ 
Μὴτε ον Τῇ γη.),0 71 υ- 
(0 


ΡΥ, 


ἅδε ες: εχρε 
αἷς εηΐπι εἰ 
δὶνε Ρετεδῖ 
ΥὨ Ὁ Πὶ ΠῚ ΠῚ 
θγοσῶ εἰὸς 
του πι,αυ σι 
ἔοζι πὶ ζοῖσ 
Ρὰς τὰ πὶ 
εξ ἧι 
μεπσππὶ 
Ὡἱΐ. τῇ οἱ 
ἈυτοπΣ, Ου 
σαυπαις 415 
πι!ς εὶς γχὸ 
τε ἔχ πὶ; 
ἄςξε οἱ Π66ε] 
Ιᾷ σερ υαἱ!» 


γὅ. 


Εξο αὐἱδ 
ἀΐεο γνοδΐφν 
«υἷ οπιαίς 
4υἱΐ αἰπιλ65 
ΧΙ ὙΧΟΣ ΠῚ 
Τὰ τὰ, εχξ 
Ρίη ἑοσηίτα 
οΩὶς ον 
7ᾳ, ἕαςεὶς εἴ 
ἸΘΟΡΩΩΝΣ 
αυἱ ἀϊη 
Τὰ ἀυχοτίῶ 
ἃ ἀ]ςοκαῖν 


Ἱτοσῇ αὐ“ 
αἰ ηὶς αυΐα 
αἰξιιλ Ἔ 
ἀτίᾳυϊς, Νό 
Ῥεγίωγα δίῳ 
χοδάες αὖἷἤ 
το Ποηἷσ 
πὸ ἰπχαπιδ 
ἕὰ τιι ἃ, 


Ερο αὐτό 
ἄἶτο νον ΐ δ» 
Ὡοπ ἰμταζό 
οὐϊηΐποιπῦ 
αι μὲσ οὐδπ 
Τατ Ρ̓ αὐἱα 
εὐκοπαν θεὲ 
εἰ: 

ΝΝ αι ὉΡ τοῦ 
:; ἣν 4.418 2] 

Ῥε]Πι 
Ῥεαι 
ἅως: 
Ρεσὶ 
Ἰγζη: 
εἰαϊς 
ΤΠ δ ρῚ 
ξις, 
Νει 
ἕᾶροι 
ἴωγαι 
αι ΐᾳ 
ἕες γ᾽ 


ῬΊ]] 


Υ, 


᾿ 
ὃς τε: εχρὲ 


αἷς εηἰπι εἰς 


δὶ νε ρεζεᾶξ 
ὙΠ Πὶ ΠῚ ΠῚ 


δγοχῶ εἰὸσ 


τυ ηι,αυδπιος 
τοῦ πὶ σοῖσι 


Ῥὰς τὰ πὶ 
εὰἂνὶ ἰπ 86“ 
Βεῆσσπι, 
᾿}}} 
ἈΓΟ ΠΣ, 
σαπαις αἰ σ 
πι!ςεὶς γχὸ 
τε ἔχῷ πὶν 
ἄςε οἱ Πδεῖ 
Ἰᾳ σὸρ υα]}» 


ἅς 


αἷπ 


ὠὰ ὦὍνο- 


Βροαιξ 
ἀΐεο γοδὲν : 


αιἷ οπιπΐς 
αὶ ἀἰ 16 
χὶξ ΥΧΟΥΕΩΣΙ 


{πδτὰ,ἐχοςη 


Ρίῃ ἰοσηΐο 
τοηὶς σαπ5 
7, ἕαεὶς ε 
της μαχὶ; δέ 
αυΐ ἀϊιι π΄ 
Τὰ ἀπχοτίν 
ἃ Δι] τοταῖν 


Ἱτεσῶ αἱἱΚ 
αἰηὶς αυία 


δ ἐκ 


Ἐς“ πο ἀκ μὰ ἐρσδσΩις, 


ἀΐδια ὦ 


δείᾳυϊς, Ν 
Ῥεεγίωγαδίθ, 
τοάάες πὐ 
ἴσο Ποιλῖσ 
πὸ ἐπ χαπιδη 
ἴα τιιὰ, 


ΒΕρο «αἱ 
αἷςοὸ νοϑΐδ 
ποπ ἰμυταζό 
οὐχηΐποῖπδ 
αἰορες οὶ 


αι, αυΐ 


«το ρεὶ 
εἰ: 

ΝεαΡ τοῦ 
τῷ» αὐ [τᾶ 


ΐ 
νἱ 
Ϊ 
᾿ 


ν. 


ΠΤ εἢ 
Ῥεάιη ε- 
ὼς; Ὥξαιϊς 
ΕΣ Ἰοσοΐο- 
γτηὰ, ὶ 
εἰαίτας εἰς 
πδρηϊ Σς- 
'ς, 


Νεαῦερος 
ζΑροξ τὰ πὰ 
ἰατα χες 
418 ηδ Ρο 
ἕςς γηῇ Ν 
ῬΊΠυτ, ἃ]. 


5ΕςΟ. ΜΑΤΤ., 


πυπῦσ)ον ὮΩ) ΤῊ ποσῶν 
αὐυτεῖν κοτε εἰς Ἱεροσυλυ-- 
Μία, ὅτι πόλις ὍΩ] τ μα- 
γάλου βασιλέως: 

Μήτε ἐν πῇ κεφαλῇ 
σου ὄλιφσῃς, ὅτι οὐ δειυα 
σαι μίαν χϑι χα λδυκήν ἢ 
“δίαιγαν ποιήσοι. 

᾿ Του ολ μλδν: 
ἴα! γα! οὐ οὐ": τὸ δὲ πε- 
ἐμοσὸν ούτων ἐκ γῇ πονη-- 
ρο(᾽ δῶν. 

Ηκούσατε ὅτι ἐρ ἐϑη, 
Οφϑαλμὸν ὀὐτι ὀφϑαλ.- 
μοί, χα! ὀδόντα οὐτὶ ὁ. 
δόγτς. 

Ἐγὼ ὃ λέγ ὑμῶν, μὴ 
ὀῤηςῆναι τῷ πογηρᾳ" δ᾽ 
ὑφῆς σὲ ῥα γησῳ ὅχι πίω 
δὲξιαν σῳ σιαγόνα, ογοέ-- 
ψὸν ἄτα ἃ τω ἀλλίω- 

Καὶ τῷ ϑέλοντί σοι 
Κριϑίωδαι ᾧ “ὲν χιτῶνά 
σοὺ λαβᾶν » ἄφες ἀντ 
Ὁ, πὸ κα τιοι. 


Καὶ δοζες σε αἰγγαραί-- 

Ἑ, 


11ππ| οἵ Ῥοάιπ 
Πα: ποαις ΡΕΓ 
ἩΪΟΓΟΙΟΙ για, 
υἷα ΠΊ οἰ - 
ἴα» οἱ" Μαρηὶ γο- 
οἷς: 

Νδαὶς ΡΥ οἂ- 
Ῥεττα ἐπι γα θὲς, 
ΡΙορίοιςα αιδά 
110 Ροΐδς» νη Πὶ 
Ριί πὶ, ΑἸ διε 
Πρ τα ΠῚ ἔχςοτς. 

ἱ 5εἀ ετἰς (ου- 
το νοΐξοῦ,, ΕΠ 
οἰ, πδιροττὸ 
ηἰοά ν]τα μας 
ἃ ἀἰαπρίταγΟΧ ΠΊὰ 
ἴο ργοῆςοί(οἰταν. 

Αὐα εὶς αιδὰ 
ἀϊδει πὶ ἔιονῖς, 
[Οσυ ιν ρτὸ ο- 
Οἰ]ο,, ὃς ἀςπίοπι 
ΡῬΙῸ ἀςπίο, 

Ατορο ἀΐσονο 
δὶς Ν . γοπ δεῖς 
ΤΏ41]0 : (τἀ αὐ. 
αἷς ἱπηρεροῦς 
ΙΑ ΡΑ ΠῚ ἰπ ἀοχίς 
ΤᾺΠῚ ἃ Πα ΧΙ ]- 
απ, οδαοττο {ΠῚ 
δκ ΔΙτογατα: 

Ετ οἱ αι τὸ νὸ- 
{πὰ ἀπ τλῆ ο- 
δ, δ {σα πὶ 
τιι ἃ ΤΟ ]Πογο, ΡῬεῖ- 
ΓΪτες 1111 δὲ ρα]- 
1 ΠῚ: 

41 Ἐταυΐτο χάοςο- 


16 


27 


28 


39 


40 


11 


1ᾶς, .Ο.1 


Ἐχοά, 1... 14 
Ἰεαΐ 4. 
ἀειμειιν, ας 


Χὰὸς, δ, ,19 Ἵ 
τΟΤΛΟΙΣ, ἦς τ» 
ΣΟΙ, ὅ, ν᾽ 


͵ 

' 


ε ( ᾿ 
| ᾿ ΓσΑΡΟΥ͂. 


] 


᾿ οῦτοιςὉ.3 


..- 


! 1.ε αἷκ, τ9(ἰεΣ 


κῃς, δ, ἀν 


ἴπε.1:}.6.34 
πξι,γιδ ὦ 
το, ΟἿ 


κυς δ. Ε.35 


; 


Ἑ, 


σεῖς δα 11} 4 Ὑ 11 
γΠπιπὶ, αδίτο οἵ 
ἡ1Ὸ ἀιϊτο, 


Ροίεη τὶ αὐοῖς 4: 


ἀλίο, δζ σιρίεπ- 
16} πλπτι ας» 
εἶροῦε δὃς τς, τς 
ὐογίοιϊς. 


Αὐάϊ εις αιδά τὸ 


ἀϊδυ τιν ἢ, [Π1- 

65. ΡΤΟΧΙΠΠ1 
τι τ, ἃς οὐΐο Βα 
δεδὶς ἱπὶ πιο πὶ 
Φ1111 ΠῚ. 

Ατερσὸ ἀϊΐςσο νοὸ 
δὶς, Πρ ίτε ἐπὶ 
τηϊεοςνοῆτος,»ς 
ΟΡ ες πὶ ἀς- 
πουῦδεῖθιις γος, 
δεπείαδοί το "ἰςααὶ 
γοβ οἀΐο ρῥγοίε- 
αὐσειτ,] ὃς οὐαῖς 
ῬΙῸ 1ἰς αυὶ Ιφἀᾶε 
δοϊπίρδειγνοβ: 


ἢ νὲ Πες δΙ|1 
Ῥαιγὶς νοτὶ ααὶ 
εἴξ ἴῃ αἰ: αὐὶα 
(οἵει ἔα πὶ οχ- 
οΥὐἰτὶ πηαΐς πιροῦ 
τιλΐοσας Βοπο 5, 
ὃς ρ᾽ πᾳ πὶ Ὠγϊ - 
εἰς Γαρεῦ ἰπτος 
ἕκχ ᾿ὐτπξος. 

ΝΑ ἢ ἀ{]16- 
ΧοΥϊος φὸ5. αὶ 
Δ σαθς νὸς, 
αιιοά Ῥγα πλΐι ΠῈ 
μαῦςεὶοὶ πόπης 


44 


ἘΝΑΝΟ. 


! ΔΨ ν 
σῷ μιλιοῦ ἐγ) πῶγὲ ΜΕΤ 
᾽ γ Ι 
ἀυτῷ δῶο. 
᾽ ΠΤΡΗΙ ! 
Τῷ αὐ ποίυτί σε δὲ δου" 
ὌΠ Ὶ [ πλὰ ἐν 
κα, Δ᾽ ϑελοντα ὄστο σα σὰ- 
“ΚΕ , ΠΕΣ [ω] 
γάσαὰχ, μ δποοραφης. 
Ι 4 γε! 
Ηκουσῶτε ὅτι ἐῤρὲ- 
͵ ᾿ ’ 
2η, Αγαπησᾷς 7" “πλησιον 
ἵ ! . Ἴ 
σου, καὶ μσησάφς τὸν ἐ- 
᾿ 
χῦρον σου" 
᾿ δι ἢ Ἵ Ι ὦ 
Ἐγὼ δὲ λέγ υμάν, 
᾽ - ὍΣ Ὑμέλ 
αγοπουτε ζις ἐχθροις υ-- 
Ρ ᾽’ “οι. 
μι, ἀυλογειπτεΐοις κατα- 
ἤ ἕ γν Ω 
ρωῳϑμοῖς υμκῶς .) Κῶλως 
ἔν Ο ! τ ἐ 
ποι) τε ἰοῖς μισοιταξυ - 
“ΨΨνΝ Ι ς« ολ 
μας ,). ἄσϑοσευ χίοϑὲ ΧΡ 
, ! ἕ ἔν 
δ ἐπηρεαζοντων ὑμας 
Ν , ε γι 
»ὰ δηωκοντων ὑμᾶς. 
0 ! ΔΎ Ὁ 
Οηῶὼς γηοῦς 6] ηῷ 
(ΤᾺ ε ὄΛῆρ “Ψ» ᾽ 
τχοος ὑμὴν. 1 οὐ ουρᾳ-- 
ΓΩ ε ᾿Ἷ « ᾿ 
γ0Ὸ! ζ.01| ΤῸ ἩΛΙΟΥ͂ αὐτὸ 
Ὶ ! σῷ δ ῖς 
Ἅ ΄ 
ΦΡΈΟΤΑΣ Ε΄ ἜΤΡΕ Χι 
᾿ σι! 
ἀγασοις, κα] βρεχα ὅ7! 
᾿ ! ι ᾽ ’ εν 
δγκαμοῖς καὶ ἀδεέύκοῖς. 
; ὶ ΔΝ ! 
Ἐὰν τὸρ οἰ γα ΤΉ σΉ ΤΕ 
ἃ ) Ω᾿ ἐ Ω 
ζις ἀγαπῶντος ὑμεῖς, 


Ι αὖ, ἿΚ , δι. 
πῶ μόδον ἐ χέτε; οὐ χι 


" 


πόσίε τα ἱ]Ὲ 
ρᾶῆϊως, ναδέ 
συ 110 
ἰΐα ἄυπο. 


αὶ αὐ 
Ῥεεὶς δες, 48 
εἶ: δι νοεῖ’ 
εἰ τημευᾶτέ 
ἃτε, τς 85 
πεξίαγίν, 

Αὐάί 
αὐΐα ἀΐξῦ 
εἴ, ὉΠ ρα 
Ῥτοχίπιυ 
ταῦ, ἄς οὐδ 
μαδερὶε ἐπ 
χηϊοῦ ταῦ 


Ερο «ιἱ 
ἀΐεο γΟὈΝ 
ἀπε εἰσ 
τΐοος Υε 


γος, επ 


ἔᾳεῖτε εἰ 
οὐετῶς νο" 
ἃς οταᾳε 
ρεείεαμεῦ, 
εἰδιις δι εὐ 
Ταπιη αν 
θμς γον; 


νε ΓΠ. 
11] αι 
ἢεὶ, αι 
ΠΤ ν 
ΤοΙεπὶ {υ" 
οτἰσγί (αἱ 
Τὰ ρεγθοῦ 
ἃς τ ᾶῖον 
ΡΙαΐε {δ 
ἰωῖος Ρ 
ἰυῖο., ἢ 


οἱ εἱς 


ἀπιχία 
αἱ νοῦ δι 
ΓΕ 
Ὁ 3 
ξυτ, 4 ῃ 
 εγεέδξη 
Ῥειΐὶ ἢ 


δ Ρῃ 
ἔος ἴς 


Ἐεῇ 
Ἰφιεχὶ 
ἔτες γι 
ἐπε, 
ἀτὰρ] 
εἰ τίς» 


ἕος ἔξ 

᾿ . 
" 


͵ ΌΣ 


σ᾽ Ἢ 5 Ε ς. ἍΜ Α Ἔι Τ Η. ἘΣ 17 
Ἃ δι ῬΒΙ ς,ηὶ ᾿ ἊΣ ἢ Ἢ ν . τ 
. δέτίε ταἱδς ΔΈΝ ἐεῆξλς ΧΡΙΡΙςαπὶ 4 
Ρευ ΟΝ δεπε Καὶ ἐδ ἜΛΘ Ρ ΟΡ αὐ ξαοϊαπτὸ 
συτα 10 ὃ 
αἰΐα ἀυσ ἢν ΠΕΣ ἀν ὑδν πὴ ρὴς 
νυ" ουἱ αὐτἷν ἀραεν ν ΩΣ Καὶ ἐὼν αι ασοισηοϑὲε 47 ἘτΠ ςοιηρῖο 
Ῥεεῖς Διοιάς ἔτες γεῖῆσχος 


ΤᾺ ; δὲ ἐς Ὁ ,, χὶ ξμπογίεῖς ἔγα- 
[χ-- εἰ: δ: νοΐεπης. ἐπτᾶ,, αυϊάᾷ σὰς ον ὕχὰ ΛΛΟΣ. τ δ» νοῆτος ἴῃ. 
“, ἰ πιρειλδ. - ἀρ υς ΥΟΥ γἱ πύρλοσον ποιέτε ; 1}, αἰ11 οχὶ- 
Ἡς. ἃϊτε, ΠῚ 3 οἰ εἰν ὅς ᾽ ἐ ᾽ τηΐυ ἔ [εἰς Ὁ 
“ἐξ περαίας. Π. δὲ Βρ πε οι ᾧ οἱ τελῶγαι οὕτω ἀρ τπἐεῚ ΑΕ Σ 
ρε- Αὐυάῆ ὅος Ἐπί; ΠΧ ΟΊ Ὡοηπο ὅς ῬῈΡΙν 
υἷα ἀἰδθι ποιοῦσιν; ΟἈΠὶ ἔς ἔαεϊα πιὸ 
ΤΟΥ ἐῇ ,ὌΠ σα, 1} 


, τυ ε γν ; Φ’. ἀν ἃ" 
Ν ΡεοΧ ΗΝ ΓΝ ες- ἘἜσεαϑε οὐ ὑάκειὶς πε- 48 ἘἙχεὶς ἰρίτην 
Π΄ ταῦ, ὅς ὁ δ᾽ ἐΡετ- ῳ Ἐπὶ Πα Ἅιοςς νοΣ Ρογοδϊ 
μαδεδίς ἐπ᾿ τα, ἤσας ὃ λοι. ὡεϑ “ὰ Π Ὁ μ 
τε αδος, δεκεεντῇ νη ώρ αν ὁ πατὴρ ὑμδ! νν Ῥεηίεδί αυξ 


δ.9 “ 
ὧν Ερο “ἰἶα αὶ ἰὰ ςα]ὶς 0 ον Οις ου 
᾿] 


“ν ͵ 
Ε΄. . δ βώνψοις ΖελεΕΙ-- νοίου φυὶΐ οἴ πα 
νε΄ ἀΐεο νοῦ δα, Ῥεῖ. 1, 


ἐξῇ ὃς «αἸὶς, Ρογέοσδιις 
ου- ἀπ ρ!εείον, : ν᾽ ΠΑ οἴ, 
ἷ γΕῸ 
τος ἤτοι μεῆῦ Α τιῖπις κ δὴ 5.9 (αρ.6 
2 “4᾽ ἷ: ει ἴα ’ ἣγοΦ ὯΠ γ «(ὦ 
χες ἐμεῖς ΝΒ 1. δε ἰμῆ! Ῥοσέχετε τίυυ ἐλέη γ Δ Τιζδϊες πς ὁ- λυ. 1.3} 
. δ ΩΣ ΠΝ γεδες Φ ΝῚ Ἰςε πιο Πα Π 
εὑ- ΘΩΣ δῆς Ἀεὶς ος Μίφσυνυ υμῦ ( ἢτατὴ νιχῆω. 
. ο εδιν ἅδ᾽ ίρι Δοταίς ποιξὶν θφοϑεν “ὮΡ οὐ ΣΡ ἘΠΕ 
᾿ Τατιηί αν, Υι Ξ),0»ὲ γί, Μ 1} 


ὅκοΣ τὶς σούδεη Πο- 
ΔΕ ἵ ΔΙΑ - ΘΙ ΤᾺ ξι 
καὶς Βως γον» Ἶ αἰε: αἰ σας ὠγῶν, δος τὸ ϑεα θη ἀρόκμς ἜΡΙΝ 
 ἀεεζράρ δα Δ ΤΡ ὙΑῊΝ, τ ἢ ΟΠλἰ Πὶ αν 1ΠΠ}ς: 
"ἢ ἐὸ μαθεδὶ ὑΩ! αὐτοις " εἰ δὲ ΜΩ74, ΑἸϊοαιὶ ρται 
ΣᾺΝ ΔῸΣ ΠΝ εαβ μά ρα βάέοϑον ἐκ ἐ ν ᾿ η ΠαΡροιὶς ἀρυᾷ 
ἘΥΟΙ ῬΗΙ͂Ν «υἱ τὰ ἡτᾶ τς δ λυ μεύ ο τα ῬΑΟ νοῆγυ ηλ 
ῃ [" " Ϊ Ὗ ς;Σ.- ε δι σιν ὦ 
ρῷ-- οαἸ είν, ὶρ εῃ, τῷ πασχα υμδ Τῷ ον οἱς 


ω ἢ αὐ οἱἙ ἴῃ ςαἰὶς, 
70] Ἷ μὰ: 
σος ον ἢ ΜΟΣ δ ουραγοις. 
νιν ΤὨρεΓΡΟ φ ἫΦ 
- [4 " " Ῥ 
᾿ οἶφ φὴς. Ὅταν οὦυ ἼθΙΗς λέ Σ {Πἰᾶηὰς πίιμσι Κοπινς, δι. 
Φ ἃ πιαῖοῖ δοίης ! ΤΌ ΥΚΟΣΣ Ῥτγαίξας οἰσο ΠῸ 
2.) ρίυϊε ἘΠ. Ὡοὴ ς ὃ ζω ν ποδῶν τ 
ΡΙίυ , ῖ σμυ (ἕ 
7: ἰμῆος ἃ ἴς ἈΝΝ ἣν λ ἘΕΛΉΟΙΡ γη 8 ΠΊ, πὸ τα δὶς 
ἰυῆον. ἐοῦσαι ἂν. ἐβέρδοοϑεν σου, ὠφΩΡ Ὁ ελιιαταν ἀηϊο τὸ, 
ι το Ν ἀν το , “ ἜΣ ( ποηδάπγοάι 
τσ ΝῚ ἵ Ὡυ; ΤΊΘΩ ποίου σὴν ἐν Ι ἜΣΣ χὰ 
σῊ ΤῈ ΔΗ Ἷν Ἴ τ δὴντις. ΕἾ χα Πγροογίτα βαεϊῶς 
Ὁ" [] “ ᾿ ς ᾿ “4. 
ας, φῦ ΔΉ ἀριΐινο στευαι γωγρῆς καὶ τι ταῖς ῥύς Ἰα΄ ορπειανα- 
γ Δ χῃεζζῦ : ὡς ς δπτω σ δ. ἸῚς ἱπ νἱοὶν, 
Γο υῦϑ {αι δξαςϑῳ σὰν 
υχί νειν. ΣΎ Σν ον ς νὲ Ιου ἤσοπεις 
Ἵ ςἰς 
ὲ 

Ἑ, ἙΥΑᾺΑΝ 6. Υ. Ἷ 


ἰἰδις, ΡΠ ΟΥ̓ ΎΌΡΗ ἢ ἃ Βοπιΐοῖν ὅδ ο; 
ατπὶῦ ἀΐοο νοὶ β» ΠΡ ΚΣ ὦ Ὑν 07 ἀΐεο νοδὶς» ΥἹάξει 
μΚ ΚΡ γορᾷ 65 μάν. Ἴ͵ὭἜόλυ- ᾿ 
μαῦοπε πιειοοὰδ μέω λέγω ΧΟ τεζερεταπέ τοδ 
ἃ οἷ ς- ὦ εξ εὶ, 
{8 Π|. σΊ ΤῸΥ μιά δον αὖ τῶν. ἐλετοά ας ὑ 
Ἢ ᾿ Ν ν . Τ τεπὶ Οες 
σπίοτιΠΊ τι 2 ἈΣΥ} σὲ ποιοιυπος ς-- ἘΠΕ Ἂ: ἐξ): ᾿ 
αππππὶ ΡΥ ΡῚ5 " λ Ι ξΕΙΠ ΟΣ σρΏ]ει 
εἰεειηοίνηἅ,ηΘ- λεημοσιο) ἣν ᾿ ἈῊΣ ΟΥ̓͂ΣΙ περῖαὲ ΤΠ 4ηὶ, ἢ 
ἱ ἐχεὶ "Χο ξαεῖας ἀςχ' ὑπ; 
τετὰ τα: ἐφιῶ σου ᾿ ]ὴ 8] 
νι πὲ εἴα εἶος- 4 Οπηῶς ἡ σου ἡ ἐλεῃ- Ἔὐε ΠΕ ΟΝ ἀν πῶ 
: ͵ ΟἿΥ ΕΤῚ 

τηοΐγηα ἰῇ οὐ- ΠΡ ΈΣΘΟΝ ΝΑ ΡΟΝ Ν 
στ ᾿ ΟἹ 
οΪῖο : ὃς Ῥαίοῦ ων , ἄτῳ ῷ κρυπῇᾳ! δ. ἴο, ὃς ΡΩΝ 80 “ΠῚ 
τις αἰ νἱάςς “ΤΗΡ σου ξλέπσων ἐν ῶ ἐπῶν (ἀπε δἰ εἰτξ 
, ς ᾿ . ν ι ἷ ! Ε ἣ ἴῃ Ρ 
7. οσοιτο, ἱρίς κρυπῆῳ, αὐτὸς διἴποδω-- εδάϊεο, τὰ ὃν, ἢ 
γχεάάςε δ] πὶ ᾿- δ ἀει εἰθῖς Ὅρας δὲ 
Ῥαζιϊο. σῷ σο! ον τῷ φανερώ. δίπ πῆι 

ὃ . γ δῷ] 
Ἐπαι πὶ οὐα- Καὶ ἃ ! πα Α, 

Ν ν ον Ὡϑοσίυ Εὲλ αὖ δὶς 
τοῦς, ΠῸΠ οὐ ἢ τῷ σεῦ: οταῖίς, ποῦς νος ςςς 


ΦΙ:, .2) ψ ες ε Η ᾿ 
ασυρηγαάηποάαπηι δσΉν ΣῊ ὡς ὧρ 0! Ζοῦκρ, εεἰεὶ- ἡ πρὶν 
Βγροοῦτας, πὰ πὶ “αὶ ΡΞ φιλοὺ σιν ὧν τῶς ἐμ “Ὁ ἴλας 
1111 ΓΟἹεπτ ἐπὶ σθαι Ἶ Στὸν ἴπι τγπαβο Δἰβερι 
ΟΠ θα ]Πἰς ἃς ἴῃ σίωυαἰγώνγοη ς κι ον τως γω εἰ: ἢ ἀν ΠΝ 
5 ΡΞ Ἐν δὶ Ἶ -».ν ΠΏ, 

ΦΠΡῚ]Π 5. Ρ]αῖοα γίαις δ πλατειών ἐςῶω- φεεν ΠΕΣ τι ϑαεη, 
γι ἤληΐος ο- ; ἢ τος οσασῶν γδπῆ ει 
γατο αι ςοπίρὶ τες ϑοσευχίοϑο ζοπῶς νἱἀεάευτ 


᾽ Φ Ὁ ᾽ ΩΣ »"ν ᾽ ἱ ἰδ: ὅσῃ ἢ 
οὐ πε ποπλἱηΐ- ὸν φανῶσι ὧις ὀυβρω-- ΟΝ ὰ οἷο 
διις.. ἀπηοη ἀϊςο 


᾿ 7 ἃ ἵ .-΄ὦ ὦ νοδίφς, τεῦ ἢ ἕεσγς, 
ψοδὶς αιδά ἢ 8- 70 !|ς αμύωυ λέλῷ υ.“- γ»0- Ῥεγυπί υγ Ῥῃῃξ 
Ὄ Ὑσοάς (ιᾷ ὕω Ἃ νυ. φεάεδὶ ᾿ Ὁ ἢ 6 
δὃε χηογοοάῷ (ιᾷ τί ἀπεγοισι δ μίοϑον αὐ, τὰ ἔρε 
Ά Ἧ ἐφ ! " Ἰς δ ἢ 
Τιινεγὸ αὰπὶ 6 Συ σέοταν ὥϑοσευ-- τὰ μπῇ διρνκα τ 
“ὦ ἡ ἐς ᾿ »" ᾿ ἢ .“ συυπι ἢ ο ἷς, 
ΟΥ̓ 9, ΠΊΥ͂ΓΟἶτο ἴῃ χη ΕΙσελὴς εἰς πὸ ἅμιει-- Ὡ ΗΙ ἐπι ΠΤ 
ςοποΐαιιο ἔα 11Π1, “ ; ἐχι ἰς ἐς 
᾿ς ͵ ᾧ π Δ ἴῃ ῃ δὶ 
ὃς οςαπίο οὗϊίο ογ σου, (ἃ κλεισὰς τίωω ϑυ ται εὐ οἕῇ 


δ΄ εἰς οἷν, 
τὰ Ῥαᾳι 6 ΠῚ ΜΘ, ἄς εἰαυίο, ἐδ Ὧρς 
ΠΕ ΘΝΤΣΝ ἜΡᾺ ϑὺ πΕΚ' νοὸς ᾿σευξα! τῷ πο ΟΝ δεῖν 
5 ἔτγε 
“ΆΚΠΤΕΑ σοὺ γῳ ὧν τῳ κρυ- μ εὐγον ἸΣΠΝ μ 

ἥ 
Υ͂: ν ΦῈΟ, ΜΑΥΤΗ, ἩΠΠ ὴ κ 

"8 Βοπιίοϊ: ὅϊιο; ἃ Ῥηω - 

Χ,-- διις ς ΔΕΗ͂Σ ο ἕο ἴσας ἘΠ γἤῳ: δὲ 0 πατήρ σου 0 ; βλε Οὐ ᾽ ἅ Ῥαξοῦ 
ἀϊεο νοῦὉ», ΑἮὉὙάεεὶ [ ΤΠ 5 ΕΠ νἀ οεὶπ 
τεςοροχαπξ ι ας, ΝΗ 1.2} ὃν τῷ κρυπήω, ΔΥτΟ σ) ΘΟοτο » ῬεΥ [ο]- 
τετοςάςπι 
ΠΣΈΡΝΙ [ στ σοι! ὃν τὠφανερᾳ! ἰδὲ Εἰ δὲ 1ῃ ῬΙΓΟΡΆ 

ἐ- Τεαυέεπε Ὀεᾶξες χὰ 10. 


ξαείϊευ ες με ἕεῃη ΠΟΙ τς ΤΙροσευγῴμδυοι δὲ κεὴ 


ξλείεπες ΟΝ ἀρύμον 7 ογιπ) ογαπ- 

εεογπᾶ, ο- τ Ἢ 
ΤΩ βεῖεῖας βηϊ ἷ ἐμμοαε Ε- βαπολογήσῃτε, ὥρα οἱ ΤΣ ΠΡΟ σας 
τ ΕΝ ΤΣ ᾳα ς ΤΠΟΘΕΪ,, σὰς Ε- 
ἀνα ΤΠ: ἀρκοΝ ταῦ; Ῥυιῖς ἐϑνικοί δοκοῦσι ἣρ ὃ ΟἹ πη ϊςερυξαπεἐ- 

δ Ὁ Τῷ ὧν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν "ἴηι ἔοϊο νέο» Β 
νεῆε εἶθ το μος Ἔχ. Ζ.γ}}1} 1} αι} 1111) 
ἯΤΟ κλοίγμα εἰ ΡΤ οἰσαχουθήσονταν. ζαὔ ἐχαιιάϊἄτουν 
ν ὦ ἱπεροπδ, ΝΟΙ τς ᾧς ἜΣ ΕΣΒΝΩΣ 
7 Ὁ ξο, δε Ραἰεῖ δο ᾿ὐδίδιμα "Μη οἷ ὁμιοιοϑῆτε 8. Νείρίτιν εθ1- 
πὰ 


Ν ᾿ ᾿ ἱ] ᾽ ῃ ' 
ὥ-- ᾿ 


ἀειεὶδί, ὅϑως δἶνο ζω ΤΣᾺ γχρέαν Γ Ὡρο ῬατοΥ νέζεεν 41. 


ἃ 


.) 
ΝΥΝ “μα τ ὑμαξ αὐ τὴ σαι αὐτὸν. διις τὸ Ρ ΟΡιις ἤξ 


Εὶ αὐ 


Ἐξ: νοΡὶ5 » ρυϊυίηι ἃ 
ἐ 
ΧΙ οταιίς, ἈΝ δρὰ οἰτξο Οὕτως οὐ φεοσεύ- Ῥοζαῖῖς 1110. 
ετἰεἰς ἤωϑ ἐῖῬαξες Αἀ ἤιης οὗ 
ορ Ἠγροοτῖ, ὥς; 4υὶ δὰ χίθε ὑμεῖς: Ράπρ ἡ- τηοάῇ δο 
ηὐαἱ απιαδ ἰῃ αἰ τας ἐδ ἐς Ὑ αν ἘΑΤΡΑΙΞΙ Οὐαὶ οἵαίο γος: 
Ἂς ἦπ: ἐκ τνὴς ΄ ὑραν ἀδίκως ᾿Ρατου ποῖον ΕΣ χας,πνῃνς 
γωυ εἰς ᾿ ' - ἐὰ ταις γιαοϑή χω χὰ ὀγομκα σου, ἐς 1) ςα]ὶς, (ΔΘΑ 
τς ΔΏΡΟΙΣ Ἷ ΤΌ, Αὐπερὶςε Ἐλϑέ βα ὲ ΘΟΕ ΠΟ ΠῚ τ} ἢ, 
τες ογαγέδι, δος τα ῆ, τῶ ἡ Ῥδ Ια 70 Ψερηϊαῖ το σηΐ 
ως γἰ αν ΣΝ : μι μνεία σου. “ἡυηϑήγω τὸ 70 ϑέλη- τι ἢ, ΕΪαὲ νΟΙ ἥξας 
! Ἠοπιὶπ ἢ 
ὧτ- “«ἰλεῆ ἃ Π να ΚΑ] ἃ, μα σρυ), ἧς ὦ οὐρανῳ , τι, ψιῤαἀπιοάᾷ 
Ὁ νοβίς, ζεῖ ἴα, Ὗ ' 1Π σῷἶο, ἢς οιᾷ 
᾽ 0-- φῬεσγυπέ ΓΝ 


.) Ψε} 3 οὗν 
Ψ- ςεὐεπὶ μ᾿ ἢ; δ πο ᾿ γῆς. 1 ὙΣΣΚΜΗ ποῦν 
"Τ,, ἢ της ἄρεσς Τὸν ρτον μδ Σ ὕλη ὙΠ ᾿ 
! ἡδείας πκος “ιοτίάϊᾳ πι11} εἶχ 
δῶ. Ὑτη ἀπ οὗσιον δὸς είτε ΠοΡὶς ποάϊο. 
.-“ ἔ λν ἦν Μ ΩΣ 
ἃ 1 ὰ πρρν εδὶ- φει ! ξοϑο ι [υἱς ἀοθῖτα ποῦν 
᾿ Ἀν ἐλ ἃ, {.. ληκατα μδν ὡς ἈΟῚ ἤοιις ὃς πος τὸ- 
ἔχοι ἀα ἡμεῖς ἀφίει, υ Οὺς ὀφει-- ΤΆ ΓΕ γι» ΓΝ 
Ὡρῃ Ὁ 4 : τοτίδες ποῖ ες. 
τς λέτοως ἡδ. ΟἿᾺ 

Ἷ 


, 
᾿ 


ἔσ1Ρ. ΥἹΊ, 
ἵν 


Ἰυΐχὰ 1}.ς.19 


ΔΤ ας, τί 
φςςἷ,.),2.1 


ἩΔΎ 1,11 


ἘΥΑΝΟ., 


Ἐπ πεϊπάιςας 1 
Ὧο5 ἷπ τοπταῖίο- 
Ὧ6Π1 χν(ρὰ ΠΡ ετ 
πος ἃ ᾿ πηαϊο. 
Οὐἱα ταῦ οἷξ τον 
στη, ὃς ΡοῖςΠ- 
εἶα, ὃς ρίοιΐα ἱπ 
ἔσουϊα Διθπ, 


Ὰ "Ὁ ! ε 
αὶ μι" εἰσινείκοις ἡ- 
μας εἰς πειρᾳα σίου, ὀνηα 
ῥῦ στῃ ἡμας υἰπὸ τῇ πονἡ- 
ροΐ ὅτι σοι δὲιν ἡ βασι- 
λεία, ἢ καὶ διωίαμις,νὸ ν᾽ 
δόξα εἰς Ὅις αἰῶνας. 

οἰμίω. 

Ἑαῤ τὸρ αἰφῆτε ποὶς 
ὀῤῥρώποις ἃ αὐραπω- 


ργοϊηάς ἢ τὸν 14 
τηϊ τς ΠΟΙᾺ Ϊ- 
εἰδαςογγατα ἴα, 
τογηΐττος ὃς νὸ- 
δὶ» Ῥαϊεῦ νοῖϊϊεῦ 
ςαϊςῆις: 


ματα αὐτὼν, ἐφησα ὰ 
ὑμὴν ὁ πατὴρ ὑμδ ὁ οὐ -- 
δφίγιος" 

ἙἘαὴ δὲ μιὴ ἀφῆτε Ὧις 
ὀὐῤῥρωποις τὰ ρα πήω- 


᾿Οἰδάᾷ ἢ πό τας Ἂς 
χηϊίοτίτὶς Ποηὶ- 
αἰ) εὐταῖα πα, 
τος Ῥαῖογ νεῖζεῦ 
χουηϊτος οὔατα 
νοῖῆτα. 


οὐ ἦν (ἡ ε 

ἅπα αὐτῶν,οὐδὲ ὁ πα- 

Δι κᾧ 5, οὐκ ιευρ δ 
τήρ ὑ δ ἀφησῳ τὰ πει-- 
ἾΣῸΙ ματα ὑμὰ, 
Ῥοιγὸ 411 χ6 Οτῶν 3) γησεύήϊε, μι Ὗ 
ἑοϊυ λα ἐσ τὶς πς 
ἢτὶς νεϊατὶ Ἀγρὸ 
εὐἶτα τειτῖςΐ : οδσ 
(ραγαῃτ σπἰ πὰ ἔὰ 
εἰςείαας να ῬοΥ 
(ρίσαι πὶ ἢτ ιο- 
τὶ πῖδιις ἱρίος ἱς 
ἐυπαύςτήδη ἀϊ- 
οοὸ νοῦ δβ, Βαρειξ 
χηειοεάξ {πλ1||. 

Τιι γογ τι π|ὶ 

ἐελαμπας.,, νρς Ἶ7 


ψ Δ. ᾿ 
γξοδε ὡς ὯΡ οΙ κι χστριτοι 
Ι » ͵ὔ 
σκυῇρωπο!. ἀφανψίζοισι 
λ ᾿ ἔ δἰ ον 
Γὸρ ἃ ὡοόσωπα αὑτῶν, 
σ -»" ν ᾿ ! 
ὕπως φαψῶσι τοῖς ὀρῶρω 
! ᾿ ᾿ ! 
στὶς γηςευογτες αμζω λε 
Γῆ ΣΡ, ᾿᾽ ' λ 
γυυμίένοῖι ἀὐτεχοισί ΤΥ 
ἃ ε γι 
μέλοϑον αὐτῶν. 


' ᾿ ͵ Υ 
σὺ σὲ γηςτυῶν ἀλει- 


νυ. 


Ῥὲ Ὡς πδῦ 
ἐπάυςας ἐπ 
τειτατὶ οπξ; 
4:ὰ Ἰ᾿ἰθετᾶ 
τος ἃ τηῦσ 
Ἰο. Απλεπ. 


οἱ εοἱπὸ 
ἀϊπιϊ ον 
Βοπιΐσιυν 
Ῥέςοιζα εὐ’ 
ταπι, ἀπ) 
τες ἃς νοῦ! 
Ῥαιες νεῖεῖ 
«α]ολὶν 6’ 
}ιδα νεῖ: 


δὶ αδυςῖ 
ποι ἀἐιαίίς 
τἰ εἰς ποσὶ" 
πἰδυς, "' 
Ῥαεισ νεῖέ 
ἀϊπιΐτεῖ γῦ 
μὲς ρεςίδ 
νεῖἶχα»- 


ΘυυδΠ) 2 
τεπὶ ἰεἰυδὲ 
εἰς ; οἱ 
βετὶ ἤευΐ 
Ῥοςγέτδ ι 
ῆες: εχ 
αὐέυ δὲ ἐπὶ 
ξαςὶες σ᾽. 
υὲ ρατο 
Βουιΐη!ον 
ἰεϊα παρ, 
«τε ὁ" 
νοδί 45 "αι 
ςε ετοί 
ἐρρι ων 

τι ἂν “ 


“ 


υυσι “ 
ἐμπῶ} 


Υ. 


δεζρῃ 

ἀτυρ , ζον 

«ἰςπὶ αὶ 
ἃ: 

; Νς νἱ 

Σὶς ΠΟ ῃ. 

"» 

νυ. Υ͂, 5. ἘΠ ΟΣ ΔΑ Ἑ, 19 
δείαρυξ ει. ; Ι' ς Ω 
.,7, ΠΑΡῸ ται 1, ἃς 
ἄμα αν, πα δας ψα) συυτίω κφο ζω; ἃ ἕαςς πὰ ται πὶ ἃ 
Γ΄ ἐμπάυκας ν τς τυληι ; ! ἢ ὐ κα , 
δ φρηξακοπξ, ἃ: 10 ΘΟ σζυπον σο ψα; 114} 
“ ἰδ ετᾶ ᾿Ἡχενὶ; ᾿ ἀρ σι ͵ 
πε Ἧ τοῦσ εἰν σι Οπως κοὐ φαψὴς Ὅις :'Β8 Νἧς σοπ(ρίοι 
ΤΊ ἸοιΑπιεπν "ἰεϊαπῆς ΤΕΣ Φ, ΤΟ συδος πε Βοπηίίδεις τς 
ι ; Ρᾳτη, ὀυβρωποις γηςσευῶν, ὄν α Ἰεῖ παῖς, ἴρά ΡᾺ- 
ὑξ: ἕο αἱ ο ͵ 3 ὐ δ ἱ ,» ( 
ἣ Ἰὰ ᾿Ἀρλρὰς Τῷ πεισρα σου τῷ ὧν τῷ ΤΠ] τὰ αΐ ΟΥῈ ἐπ 
ἡ Οὐδείς: . ἀ«χιὴ ͵ ε οσςζαϊτο: ὃς Ῥατοῦ 
τὰς ομὲ νἱ- Κρυηήῳ" ἢ ὁ πατὴρ (ον ὁ τι 5 41] νἱάςος ἐπι 
- ες ὶ β ! Ων ᾽ Ἶ ω 
. εἰς Ὁ βλέπων ἐν κρυπήω͵ δὺσο αϑάϊτο,, τοάάος 
᾿ εε . ἰδὲ . 3 “ 
εἰδὶ, ! Στ ἅ ὯΙ πὶ. ΡΥ Οραζιι 
᾿ς αἱ εαἰπ ἣ δὼ σῷ σοι ἐν ᾧ φαν ἐρῷ. Ιο 
Ιξς καἰπιΐζοτι εἰν ἴο] ες ε ἣ Ι “ ὃ » 
! ΕὐΣΙΗΝ ἀὐγγρα Μὴ ϑησαυραζετε ὑμῖν τὸ Ἐς τεροπατῖς 
᾿Ο ρεκζαῖα εοῦ ἡ ἐπείᾳυ- 9, ἀπο αδρ ται νο)ῖς τῃοίαιγος 
ἘΉΤΩ, ἀἰηνὲ Σοῦ "Ὁ ἕει- νησσζωροῖς 61 τὴς γῆς, πῃ τοῖγα, νθὶ τὰ 
ἱ ἃ,νΒὶ ἈδυγῶΣ., 
ἔα ἀεβα ξο ἃ, τΑδα ὅπου σὴ ὃ νὰ βρῶωσις ἀφα ὅο ἃ εἰποὰ σού- 
ΣΉ ἐξ’ «ἀςπλο τις, γίζι ν ᾿ 5) δυο τ} Πρ ῖτ, ἃς ν ὶ κὰ 
ν:δα νεῖ ταραι ἐακει ἸΑΑν, τ ἣ Ἶ ὀρῥῳ: το 5 Ρογ ρα ἰὔξ ἃς 
᾿ δὶ αὐ: ξιταριας, βυοσοισι κο κλετηηοισί. ἔωταπίαγ. 
" ν Τρία 4 Τα ΜΡ ᾿ς οὐ γοσοη τς χυς τ, ἀνε 
ΤΠ γέ Ὦ χρις ἘΠΉΚΑΣ Θησαυράζετε ουμεν 39 δ Νὰ «πείλατος κτοτέδα, ἐν ἀφ 
Ν ͵ Ὑοὶ Ὁ τὰς ψ » τῆ εις 
μέ ὶς ν : 
ὅρον γεῆε βιτος ἐς ϑπστωροις ῳ οὐρανῳ, 05 ἱπρςαϊο,νδί πε- 
ἐπ Ἁ { ςχο: " Ὶ » -“ Γ᾿ 
ἀϊπιίμεοεῦς “εὐ οίης ἤσῳ οὑτεσήςουτε βρωσις 41ε ἄτυβο πς 
ὶς ρεκίᾷ . γυβο, ; ἘΦ εἰπε σού - 
ζω » Ρ Ἔξοις ἿΝ " " ν ὦ “"" ᾿ 
ΤΈΣ ἀκ τας, ἀφανίζει, ἈΘ᾽ Οὐ πρέτυ. γύῥλρίν, ἃς γο δὰ 
ὕ ἃ νϑὶ ᾿ ! . Ἴῇο- 
Δ αὐ ς ἐνὶ ἔατος γήαι οὐ δγορυοσοισίν ου-. τες ΟΠ Ρογο 
Ἢ τεηὶ ἰεῖ νης πες οἰῆς ἄδχ52,.2 ἀΐα πὶποαις ἔι- 
; ΡΝ Κρ ὴΝ κλεπίοισιν. ΤΑ] ΤΕΓ, 
,τἱ ἤευ ν Ὁ - 
ἣν ἐοεείμ Ἢ εἢ ὑἑαίαι Οσπου γὸρ ὅξιν ὃ. )η-- τ ΝΑΠῚ νδὶ ξιό. 
ἢεν: εαίό τὰς τ ΡΤ ὦν Ν τἶτ τοί ασις νὸ- 
ὡς ἐδὲ 
νη. ἀαίοῖεεα σαώρος υδχ, ἐκεῖ ἔστω ἤτον, {Πἰς ονὶς ἃς 
() αοὶ δος ! Ρ Ἴ 
Υ ΛΟΘΟΝΝ Ἡ «αρόγα ὑ(δκί. ζςοῦ νεΐϊγι. 
Ῥω μοί ηἰδν ͵ “"" ; : 
ἰείαπαρος Ω λύχνος τό σωμά- χ ᾿πυσογηα σοῦ- τευ, ειϑῷ 
᾿' λε ᾿} “ν ͵ ᾿ ᾿ “ἧς δ ιἰις ς 
᾿ γοδίεαεΐ Ἧς ὅξην ο ἀφϑαλμιός: ἐαὺ πῶν πῷννμες: 
ΤῸΥ ὑϊ ΩΝ ρος ' ἢ 1 ἰρίταν 
κεϑέ (μϑ τὐθοῦ ὀφϑολρς σου αἰ-- τις Πρ] οχέις 
Ν υ Ὁ .ὩὉΝ εἴ ἃ γν ͵ -. ὶ : 3 
τυ 8 σ΄ ἥλοις Δ ΌΘΛΟΥ τὸ σῶ μκα τίς, τοιῦ ζΟΣΡυ 
- φυσι ς - {4.1}. 
ΛΕ Σ Υ 
Συ πῶ} 

π- 
-Ὡεῷᾳ 


ὶ ἣ 

ἱ 
᾿ ! ΟλΡΟ., ἵ, Ἑ ς 
Η Ἐ σκνα 
ΕΠ : Ἂ Υ 
᾿ τι Πιςὶ 4 οΥὶτ 8 γιὴ ἃ νυ. 
᾿ σου ω ΝΥΝ 
ποιὰν, Ἢ ΟΟΕ15 5; φ Ἴεινον ἐφ" ΠΆΗΗΣ ἱμεἰς Σερας 
Τ4]" τιν ν ὁ ΤΊ : Υ 
ΤΑ ΑΝ ἠδέ τον Βαὶ. δὲ ὁ ὀφθαλωός δλαάοΣ πὰς 
οἵ ΠῚ σού ταῦ σὺ σῷ ν᾿ φυ ὑὸς οὰ» ἈΡΠΝ Ἰ: : 
ἀπότομα εὐ ᾿ ἡρος 20 Ὸ} τὸ σῷ τὶς πεᾷ, τον γὸς. 
] 50 ῇ 71: Υ μιὰ σῇ ᾿ " τὰ εοτρ᾽ τυΐ Ῥίωτ 
ΘΠ 6. (ἢ ἵΠσΠπ ἊΝ υ σκοῆεινον ἐς τεπεδτοῖῦά ΠΝ 
ἐμα οἹἘ ἐπὶ τοῖα εἰ ἐν τὸ φῶ συν ᾿ 
| νι ἜΤ ΡΣ ΦΩ͂Σ Δ ς Τὸ ον σθ!, σκο Ἐπ πὲ 4υ0 ου 
ΝΈΠ ἔ Ι 2 ξ 
ἴξιας τ, οι οὐτῶ αἰ ἄταὶ ς ὁς1, τὸ σκότος πύσην: μῶν δ τε οἰ γε 
᾿ ΓΝ ΟΠΊο ΡῬοιεί 2.1 Οὐσεὶ ! ᾿ ἐρῃ ἀρ κτ᾿ ἫΝ ἀν 
᾿ ἄτι ζ ὝΝ ξ εἶχεν εἴεῃς ἃ 
ΤΣ ἀοπιίμῖὶς σὴ κυρά ' ᾿ ἀπτητσὸ, Φ ΟΝ τε κᾳ 
ΓΟ: ΓΟΠΙΙ Θλοις δδυ ΓΝ Ὰ Ν πιο Ρῦ Σὰ πὶ 
πῆς Βαρεδὶς ἀ γὸρ ν ἕ λδυειν ἡ τε ἄπουν «δέει 
ἄϊο ἃς Ι τε ω- 70} εγα “μμισησῳ ΟΡ κβ ἀουιαὶς 1 ΠΗΓΓΗΤΙ 
διο, ὃς αἰεοιᾶ ὧς ἕτερον ἀγαπή 4 τὸν ἀμεῖ μοῦ, με 
ἘδΟ πε μις ,αἁ βον ὥγαπησᾷ ᾿ ὴ ἐν ͵ πίη νη Πϊπχον 
ἸΥ δἰ, ὃς αἷτο ὀῤϑεξεται ΝΣ Ι Ἵν ΩΝ ΒΛῚῚ ἐπε 
ἼΔΟΙ, μΝ ς , κα ΕΝ Ξἐρ 
χιϊ περ] ροτιποπ ἡμῶν Ν᾿ Χ ΤῸ εἐτέρου αἰϊὲρ εἰ: αυί ΣΧαῖς ΙῚ 
Ῥοτςίς Ὧδο (ὃν φρονησῴ. οὐ δ (υῇ ἔτὶ αι 
εἰς ἃ χη; αϑὲ οεώ , - πεορίτ, ἃς αἵ Ζο εἰς 
14 Π1»5- Ὁ δουλά, Ἢ ἴςγα πι δ Ὧ]. 
1 ἐὐλτῶς : ΘΠ ΚΘ. ἀὲὲ ὈΟΗΝΣ ΤῊΝ 
τς ,}: ᾿ 
ΠΕ ᾿Ργορίογοα ἀϊ- 5 ΚΟΥ͂ τεῇ!, Ὅεϑ Ὀΐξο 
φίαϊ.ςς. 40:7 (ὁ νοδὶς, πς Πεὶ ) ΔΙ. ͵ πῶς Τεταίτς ἄ ΔΜ 
φῬθ ]ιορ. 4.8.6 (οΙοἰϊεὶ ΚΠ ΤῊ: 19 ᾿ 7ῦ λέλθ υμέγ ζΣαάπιοπᾶ: Ἵ πες 
Σελχα. 4, δ,8 ΕΞ ς πιῦνσ ΜΗ μεολμν -“ ΑΜ. ᾽ τάοο οἰ Οσηῦ ἢ) 
᾿ : απϊά οἴατχὶ ἢ " ΟΟἿΌΟ ΤῊ ψυχὴ νοδίς,πε ῦ ΣΝ Ἵ 
εἰς, αἰ δ δἴζασιί: δ τὶ φάγητε ᾿ ιἰ Χ. Μεια ἤεἰς 3’ κεἰς ζοι 
δαὶ αξὰ ᾿ 71 7ΤῚ"-. αἰ ν ον 5. εἢ 
Ἰρὴῦς ςογροτῖνο τε, κοηὲ “ 7 μ «ἀἱὰ ΑΔ ἐδ γῃς 
- 418 Ἰἀα- ἽΝ ἢ 5. Νὴ στὸ ΚΑΤ] υ -- ἀυοειίς, δ πε, 
τδεὶς νιτ.Ν ὅ- ἐμὴν" τί ογοδυσῃ αὃς " Κτ αὰὺς τοεροῖ εὐ 8ὺ 
αἰδις νι νας Αἰ ἀανανδι οὐκ Ἐηαλ δὰ 
Η ρ “ “«Ψ«-“-""» ααπλ πη 
οὔ 4 ἃ ΠῚ εἶδι Ὁ [μ ΙΝ ᾿ ΕΟΥ ΟςἽ 7 ὁ Ἂ Νό ᾿ Π εῇ, ἃς ἕ 
δ οἷν 5» φὴ ὰἷλ ς 09 πῆς ἅἢ, ὯΝ 
ΤΟΥΣ ΡΙΠτὶς - Ίς. ἸφῚ Τὸ σῶ μα, ᾿ πὰ Ρ]υς ὦ ἀνθ 
αιᾷ ἱπάϊι πηξεῦϑ ἐγσδωμιώτος πϑμις ἐἰψνμεντο Ὥρας ἧς 
Ψογείςο ᾿ ͵ ; ᾿ ΣΝ 
, Οὐ οοι]ος χό Ἐ ͵ Σ αυὴπινεῖ ἢ θα 
Εν νοΪαῦ ἴα οα- μξλεψατε εἰ ῳ ταοπίαπιΐ ρος ὅν 
11 : φαΐα ἢς ᾿ 7τ! ΤΕΣ, κν ς (ὰ "“7έ- κείρί εἰμ ἐς ἄϊξς 
τι πὶ [ο- γα δ ουρωῳ Η: « ᾿ νοϊατ τ ἰὲ 
: πὐνΠΘα Προ. δδοι ἐπε “Ἢ ᾿ οΟη ου 11,4πο πα ἀΝοΙ ες 
{πτιτ, Πδαϊς ΠΟΙᾺ Ὁ ῥόσιν, σε ϑεραζῳ τ {εταπ ἥς ὧϑι 
μοπαηείη ΠὸΥ οὐσὲ " ΟἽ. πο α; πιεῖν οι ἰςξ; 
10 «. σμυάαλου Ἄλφν δὸ εξ" ἀ ἀ χη 
ρυσην εἰς Ὅ)το α,᾽ ἄτα δὶ 
᾽ δ- εἄε1 10}. μι ἰτῃ 
υὶᾳ 

1.4 


Υ. 


ἔσαπὶ ἱεΐ 
ἄἀιϊιπὶ εσίε: 
δἱ αιιςξ 0“ 
«α]ἢ εὐ ἢμε 
τὶς πεῷ, το“ 
τῷ σοτρἤτυ 
τεπεδεοῦά 
εἰ κι δὶ εγρῦ 
πὶ αυοὸ 
1 ες εἴ, τε’ 
τποδχκίυπῦ 
ἐρίρεεπεῦσε 
᾿ ητ 
αιπξζὰ ἐγ 
Νεπιο Ρῦ 


τεῦ ἀυοῦυ 


ἀοπιΐιὶς 1 


αἷτο αὐ 


χαΐτὰ νπυΠ 
οὐΐο μαϑὲ 
δὲς, κα! ογ 
αἰτεῖ: αὐ 
νππὶ 710 

ποδίτ, ὃς αἵ 
ἴεγαῖι εὖ 

πείιηοπ ἢ’ 
τεῆϊς Ὠεῦ 


{εχυΐτο ὦ 


σὰ ἀπιοῦᾶ: 
τάεο αἰῶ 
γοδίς,ς 3 
1ϊειεἰ εἰς 3’ 
πἰτισνε Ρ 
αἱά τη 
ἀυιῆ 5" 
ας εογρῦ 
φεἠρὸ «υἱὰ 
ἰη ἀυιαπιίσι 
Νόπης “ 
ταῦ 105 ἡ 
ααήπι εἰν 
ἅς φοΥΡ᾽ Ῥι, 
αυὴ πινεῖῇ 
ταοπίαπι 
κείρίς 


νοϊα δι 
1 ι ἮἾ 
δ ἐεγαπῦης 
πιοα; πιξ 
πεᾳ; (Οβ 


ει ἐπ μι: 


ΠῚ 
{{ 


ἱ 


ὁ ἢ 


λῶν ἢ 


Σοα τς Ρα τες 
Υοῆοχ (ἃ ]ς.- 


δ Ραίοίε ἢ] 


« υἷε... 
ξε γεβγῆμᾳ 
«οκίεῆς, ο- 
ἕο ἀμ να 
εκ ὅἴι - 
τὰπὶ ζῃαγα 
Ξυ δέξαι γο. 
Δ τγχὺ 

Βε ἐς γδ. 
 πητο αὐ 
Ζο] εἰ εὖ 

ἰσὲσ οηἤάς 
Σαῖς 18 ἃ- 
δτὶ ἀῃοίῃο 


5ΕΟ, ΜΑΥΤΗ, Ἑ, 


τοι: ὃς Ῥαΐου νο- 
ἴξοῦ “Ι ῖς αἱϊὸ 
1114 πῃ πὸ νὸς 
Ἰοσο ῥγαςο]]- 
τς 1114} 


20 
! ΔΉ ἐ ἵ ε 
ϑηκας γ) καὶ ὁ πατὴρ ὑ- 

ς ᾿ ! ) 
μ᾽ ὁ οὐράνιος σρὲφφᾳ 
»] Ι! ᾿᾽ « ἔν ὄν 
αὐτὰ. οὐχ ὑμεῖς μα λ- 

͵ νυν 
λον διαφέρετε αὐτῶν, 
ἈΠ Υ ἃ « ΐ ,« 
Ἔ ρι ἐξ ὑμδμ με- 2) Οἷς αὐτξ ὁχ 
γνοδὶς (οἱ ϊοϊτὰ τὸ 
Θαμν ὧν δεμίατωι Φόοσ- δίαπάο ροιοῖξ 
ν ᾿ ς Ι ὡ "ς 
ϑειγαι ὄχι πίω ἡλικίαν. ἀδάεις κά ἴαται 
; “ ᾿ ΓΔ} (τα πὰ σαδὶν 
αὐτὸς Τηγί εὐω Ὶ {1 ΠῈ νΠ1111]. 
Καὶ “δὰ ὀγδύμαπος 28 ἃς ἀς Ἰπάτιπηξ 
Ξ , ἴο αὐἱὰά [0] ]οἰτὶ 
τ μεέριμγατε; κωτακα, ΟἼΕΙ Θ. Ομ ποίοίτο 
ϑε7ε ἊΝ κρίγα Ὁ χοοε 1118 ΡΤ ΠΟ ΠΊῸ 
δον του") “ ἀο οτοίσα τ ποῖ 
Τῶς αὐξαρ4 οὐ ΚΟΥ͂Πᾳα, 


Ἰᾳθογαῖ, ποις 
᾿ ἱ ΠῚ 
ουδὲ γῃ 96 Ποηῖ: 


Λέγρ δὲ ὑμῶν ὅ 7] “σὲ 29 Αἰτιαπιῷ ἀϊςονο 

τ' δεν το δὲ εῦ. ἐν δὶς, τς ΘΟ] ΠΊο- 

“ὐλοίίων ον π ἐν μἐτ δὸ πῷ αὐὐάξ ἴῃ νηΐ. 

ἢ αὐτοί “πἰδλεξάλετο ποτα σ᾽οτλα ἤια 

ἈΣ Ὶ ἤς αὐ δαὶ 
ὡς εν Τυτων. 


ΠΡ ον ἴς γι νηὔ εχ Ηὶς. 
Ἐ; σξ, σὸν χόρτον “οὐ Ουδά ἢ ρσγα- 
ΑΥΣ μΣ οἱ " Το ἀρτὶ, αι οὐ 
οι, 
λερὰ ΡΒ πα ΚΟῚ Ἠοάϊο φυιιπὶ ἤε, 
ἄσξκοῦ εἰς κλίξ ανον βαλ οἴ 51Π ΟΠ Ρα πτ 
: ς λ , ; 
λορόμον ὁ Θεὸς ὅτως ἀμ 
! Ν “ 
Φιεννισιν οὐ πολλῳ, Μα λ- 


τ τεἰ τι, οιις 
ε ἕω . ! ) 
λον υμας ΣΟΙ ΟΠ ςΟΙ} 


20 


ἤς νοῦ τ ΠΟΙ 
ον 


ΤῊ ΕΪτΟ Πγαρὶς νὸ 
δὶς 4 βαεῖει ὃ ρατῇ 
7) Ι 
Μη ὅν μεραμνήσηε, γ1 
! ; " Ἂ 
λέλργτες, τῇ φαγωρμϑν. ἡ 
ΟΙ ἴ 


Πάσητο.» 
Νςε Πεῖς ἰρίτυν 
Π 4“ ! Ο 
“πω ρδν, ἢ πὶ πἴρί(α.. 


(ΟἹ οἰ τὶ ἀἰσειτος, 

Ουἱὰά οὐοη)γ", δτιξ 

αἰὰ ΒΙΡοπηες ᾿ 
οὐ, ᾿ 
ζᾶ. ΤΊ, ᾿ 
: ΑΝ 6, 
αὐξαυῖδυς ον ο- τ 
εἰσπλατῇ ᾿ λῶ ᾿ ἷ 
ἜΤΕΙ ΩΣ Σ : θαι " Βεπιὰς, φυῇ τιλθοια 
χἷα 22 ΤΠ ἰ»»ω 4ιὸ ορεσὶθ' Ὁ εὐ] 
1 Οὐηΐος οχ- ᾽ ὐφὐλῃ Γὸρ ζυτα ΜΕΝ Στ ξιῷ ΚΑ 
αἱ ν ᾿ ᾿ “6 ον ον ἩκΧχ ἷ 3 
ΠΟ ΤΟΣ αν. ταν λψμ χυντι: ἐν 
αἴξ γ6- “τα, « ὦ ηὐΐτῆς: ἱ 4 
Ω Ὁ Δ ὦ Σ ; τήρυ ΚΣ» , ὅτ: 161 Το 
βονκαἸοβίκαι δά ὅ ρ ὑμδαῦ ὁ οὐραύιος τορος ἔπιε ὁ 
ΟΡ" δαρεδιὶς Ἀἱ 07] ὝΘΗ ! . νεῖῆος αυἱῷ Ἐγαῖς 
ἜΤΗ Νιβιὼ ἰιὶς “ΧΕ: ζεπε Φυτων ΠΥΞ Ηἰς οπιπὶ δ΄ ΠΡΗΝΝ 
, τ “ΠΟΤ. ἐπαὶρ εις, δὰ ἐς 
᾿ ἈΟΟΝ Ροτῖα 5 " “ὦ ᾿ - το ἴὰρ; ἃ 
4 ταν το ρΥ ἡ. πὶ Ν ΕΊΤΕ δε ΦΤΟΥ͂ αδτὶϊε ἘΣ ΙΝ 
τορσπισι ᾿ οἱ, ὃς τίω βα π οῦλον ιν}: ρει μαῦ ο εἰ 
χα {Ἐἰτἰα π οἱ Σ ἔ σι! λείαν πὸ Θεοῦ χερπῦ θεῖν 
μα ' ἰτις ὃς γα γί ᾿ δ Ι γ) ἃ ἰυῆίιαπ, Ἦγρο 
Ἵ Ὁ Οὐ η ἀης, ἢ κα!οσωυΐευ αὐὖ-- “155 ἀ μᾶς ὁδηεἰΐος 
Ὁ ΕἸ αὐγι ἫΝ “το παῖς οἰπΐα αὐϊὲ ἀπ πὶ 
γοδὶξο 3 ὙΠ; ΐχυ τα. “πω τὰ εἰδτυτς γ δ’ δὲ ἄς Ν 
ϑοςτεῦν ΝΟΣ 
᾿ Νεῆεὶςΐ ἰξίταν ς 'σεται ὑμάν. "Ω υἱάεθίει 
οἷἱ οἰτὶ πῃ εἴ αἰεὶ 34 Μὴ Ἣ» ΝοΙΐ ες ΕΓ ξεῖς τὴ 
τι} ἢ δ. ) μαεοαμνήσης Εο {ο!!οιε «ἃ ἀς ὁ 
Ὁ ἃ σαὶ ἊΣ ᾽ λ " εἴτ ἷὰ εἴ" ἔχω ς 
τις ἀϊ ᾿ εἰς τίω αὐοκον ἡ τὸρ αὐ- τύ 
ἘΣ Ἷ συταπλ , ἥ Γὸρ αω .. κὐχανς 
δ , εηΐπι Οἱ" 
μι βὴεῖς ΚΑΠΕΩΝ ἐν μοοηϑηδῃ τὰ ξςεαῦὺ-- Ἐὰν Το! εἶταν ΝΟΙ ει 
ἃ αἱςὶ ΤῊ ετἰς Πδρυν ;ς Γ, 
ΗΠ δῖο. ς: ἀρκετὸ ὃν τῇ ἡμέρᾳ ἡ ζαβίεῖε αν τιν 
κακία αὐτὴ χραλ εἶα ταν’ Μ᾿ ταί τα 
: ΟΔΡ.7. φ- ΟὩΡ.7' Χαατσατὶ 
ΔΙ, τ.14 ΟΙϊτοϊ ἀϊςα- κεῷδ, οἰ νεῆχας ἢ 
Συς.6.ς.1 ἵ ἢ Ἶ Σ φ ζὶ ἰυάίοῶη Ῥοῦζο 
ΠΡ ἡ Ἢ γ τὶ ἐσὺ το ἰαῖος Η κρίνετε φ Ὁ ΤῊ ἃς πὖ ἷν" Ὀσίς ἕξ. 
Ἐ ἐϑεϊδ, νιν ὮΙΠΙ|Ι, ν γγο ΜΗ ἀἰκα δ ποίη! τεῆς ἔλε: 
! Ὧὕο Ομ ἰὰ-“ ᾿κριϑητε. τιοῖίες εὖ ἀἴδας Π 
ἀϊοῖο ᾿πάϊςατὶς Σ Ἑ παῖς, δὲ Ὁ τ οπα 
ἐξ γοὶ 5.» γ ᾧ ῃὸρ κ εοπάεμιη, Ἰτατη 
ΝΜ ἊΣ; ΠΣ χά φ τον μου Νὰ ρίμαπι κρί- δικαλαῖ γος, Ρὰ 
.ἅ .(.ς το ΤΥ νῖ ἐν Ὰ τ “ Ι Ρ 
Ἰ Ὡς, ὁ.ξ,31 { ἰ5,δζ) μα 13 ἈΡΙ ϑησεαϑε" "καὶ ὧν ὡ αἰ μάν ἀμιμς 
ἀεὶ ΠΊΘΤΙΤη Ἰηὶν μὲ τῳ με Νὴ ἐπα ςαυεῖις τὐρὰ 
ζὰ ΤΙ ΓΙ γοὸ- ι ν ἐὰν} Τῷ 17Ὲ ᾿] δ)071-- εἰς, ἑἰς ἃ ἜΑ 
Ῥὶς αἹ]}. μου ΟΝ σέτοι ὑμιν χη ί αἱ : ὅἷν δ ΡΌΪΩ 
Ουΐ αὐτῷ νὶ πα νς ἐλδλί το τς 4υκ πιεῖ ἃ 
ΣΕ ρα ΠῈ αἰ εἢ φο Στ μέξ: καρ μὐγε)ν τουπεῖ Οἴπηΐι 
τι οου]ο ἔγαιτὶς : ς τὸ ον τῷ ὀφθαλμῷ ἕ εἴυς τὸ ν᾿ ἐπεὶ : 
εαἱΐ, τγαδὲ δυτςῷ αἰ δελφοι “ γυΐά 90 φα Ρίε ὁ 
ας Φφου σοὺ τίωυ ν᾿ νἱάὲν ἐπα ἵξ, ἴῃ 
᾿ δὲ : Ὠΐε; Ὶ 
εὰ ἰπ οὐ " 
᾿ ΐ δὴ Ρ 
ἐσαιείντυν τὶ ἂῇ 

Υ. 


Βεπιὰς, φυῇ 
4 ορετὶδ 
Δα τ 

Ἡζχς επἰπὶ 
οἷα Οἶεες ἴσα 
ηὐίτῆς: 7ωῖξ 
εὐΐπι Ραϊεῖ 
νεῆεν αυἱῷ 
Ἡὶϊς οπιῃί δ΄ 
ἐπαΐειν, 


Ουαχίις, 
ἐτξο ρει 
χερπῦ Ὠε» 


ἃ ἰυπία 


εἴυς: ἀ μᾶς 
οιπΐὰ «αἰ! 
εἶδε νοδιν; 


ΝοΙΐς ΕΓ 
80 {ο!ϊείε 
εἴα ἰὰ ἐγ" 
Πἰπα : γᾶ 


τὰῦ επἰπι ἀ΄ 


ες {ο] εἶεν 
«τὶς Πρ» 
Ταβ εὶς αἰεὶ 
χα εἰα {υΆ» 


ΟΡ. 


οἶκε 
ἰυά οᾶν 


τε, ἃς δὶ 


ἀἰεαδίταίοι 
ποιέες εδό 
τᾶτς, δ " 
εοπάειιη3 
δἰπιὶ πὶ» 

1 υσ δ΄ 


αἰπιίδίιν ι 


ὰ , 
αἰ ςαυεῖ 


εἰτ ἐμά εανὶ 
χπίηΐ : 

4υκ πιε' 
χὰ στὰξι! 


τὶς, τεσιεῖ 
εἴὰς γνοδδης 
εἰά 
νἱάες [εἶ 
εὰἃ ἱπ οὐὐνς 
ἐταιγείητυν 


πἴος 
ΠΝ 


ἥ Ἠγροςτὶ.-. 
» ΕΙΙςς ἱ 
συ ΒΕ 


5 ἘΌ ΜΑΤΤΗ, 


" ἡ ω.) -“ ᾿ 
Ὁ» ᾧ σῶὼ οφ Ἴχλμίῳ σδοκΩΥ 
ου καταγοέ!ς } 


Ἡ πῶς ἐρέϊς τῷ ἀδὲλ 4 


φῳ σου, Αφες ὀκξάλω 
τὸ κάρφος δπο τῇ οφϑαλ 
μοί σου" ᾧ ἰδοὺ ἡ δυκὸς 
ὧν τῷ ὑφ)αλμῷ συυ; 

Ὑποκριτα, ἐκξαλε 
ἥἄσόζστον πίω δοκὸν ἐ;: πῇ 
ὀφ)οελρίος σου, χαὶ τίτε 
διαβξλέψᾳς ὀκξαλῶν τὸ 
Κοίρφος οκ σὺ ὁφ)αλμιᾷ 
τὸ ἀδελφοί σου. 

Μῇῃ δῶτε τὸ ἅγιον Ὁῖς 
κυσι, μησὶ βάλητε τοις 
μδργαράτας ὑμδϑ ἔμνωρο 
«ϑὲν ἢ γείρωγ᾽ μήποτε κῶ 
τάπτα τή σωσ!ν αὐτοῖς ἐν 
Ὅς ποσὶν αὑτῶν, ᾿ὸ φ»α- 
φέντες ῥήξω ΟἽ υὑμεῦ. 

Αἰτοῖτε,, κα δοϑυσεται 
ὑμὰνγ' Κη τε, ἃ εὑρησῆε" 


σκφ᾽ καὶ τῴ κρούοντι ὀῤροι- 

Ἑ, 


ΣΙ 


αὐκ εἢ ἷπ οσϊο 
ζυο πὸ αιἱπγαά- 


λογὶς ἢ 


ἼΔυς ΄ιοτηο- ὑπο δ. 5.41 
ὧἦρ ἀίχος ἔγδιγὶ 
ΤΟ.) 5116 ΟΧῚ πη 
ξοίιιςα ΠῚ δχ οςὰ 
Ϊο τὰο : δζ δρςὸ 
τγαθος ἴῃ οοι]ο 


τιῸ} 


Ἡγροοτγίία, 6- 
ἰΐσε ῥα λις τταδῷ 
ΕΧ οοσιΐο τὰ, ὃς 
τὰ ἢ) Ρεγρἑοίος 
νὶ ἐχὶπλας οί» 
(αὉ δχ οοιϊοῖτἃ 


τιὺὺς τι], 


Νῇῆς ἀςεῖς αιιοΐ 
απιηι εἰ οα- 
ΠΙ δῦ πος ργοίεος 
Υἰεὶς τηαγ βαγὶταϑ 
νεϊτας ἀπο ΡΟΣ 
ζοΚ" : ποασῃαπάο 
Ὧὶ σὔσι]σοηξ φὰς 
Ῥεάϊθες Γιῖς,, ὃς 
1111 νετῇ ἰῃ νος ἰὰ Β 


σύγθηῖ νος. 


[Ροξίτο, ἃς ἀλ- 1πηξιὶ τ, Β.1Ὰ 


δίτατν οδής: 4 
τῖτς, ὃς ἱπαδπὶς- ἰομάπ,τᾷ, διτλ 
εἰδ:ρΡΠατς., δὲ ἃ- 


ΣΤ ατι 14 


-- Ἰὰς", δ. 9 


ὃς τό.ς.14.. 


Ῥεγλοίοῦ νοβὶς. 
Ουἱίηιϊιίς οὶ πὶ 
Ῥοῖῖτ, ἀςοῖρ 1: ὃς 
ΠΌ σΠαυς ας» 
ΤΣ. ἱποφηϊς: ὃς 
Ῥυϊίλητὰ ἂρε- 


ἰχεον τ, ς 


ἸΘΑΡΥΙ , 
᾿ 


πῶς ἔς γε 
πον. 4... 


ἐπα 6.1}.6.14 


᾿ 


Ἐ, 
τί σία, 


Απ απ τι 
εἴ νετι πὶ Πὸ- 
Το, τ, ἢ ΠΠπ9 
εἷὰ5 Ροῦλοτ ρα- 
ΖΘ, Ιαρἰ ἀξ ἀ4- 
διγ15 Πε1}11} 

Αὕτη Ρ τοι 
ῬοιίοΣς, πη ἔρος 
Ῥοηίοπη φῬοῦτί- 
δεῖ ΜΠ 


δῖνος ρίξει, 
συ 11π|5 γα], 
Σιοῖτὶς ἀοπα Ρο- 
χη ἀατε Πἰ]ἰς γο. 
τυ 15,10 Πγα 
δὶς Ῥαΐοσ νεῖεῦ 
υΐ εἰ ἴη οα]ὶς, 
εἰ ῖο θοπα,ῇ Ρο 
“τυϊεεὶς ὁ ἢ ἱρίου 


[Οτηηΐα ἰρσίξαν 
αιισοιηαιις νοΪὰ 
οὐἰτὰς νὰ ἔαοϊαπε 
νοὶ ΠΟΙ Π65» 
ἴις ἄζνος ἔλοϊτε 
Τὶς ας δηΐτ εἷς 
Τὸ χ ΧΡΥΟΡ μεῖς 


ΠΠπεγοῖΐς Ῥεν 
αὐτὰ ροτγεᾷταιο- 
τᾷ ἰᾳτὰ εἰξ ρουῦ- 
τὰ ὃς (ρατὶ οἵα νὶὰ 
απ αδάιτιοϊξ ἢ 
εχὶτί απ» πλ}} 11 
ας ἔππε αὶ ἰπ- 
στεάνιητυῦ ΡοΥ 
ΕΠ ΕΝ 


9 


10 


τ 


12 


13 


ἘΨΝΑΝΟ. 


γήσεται. 

Η ἅς ὅν ἐξ ὑμδν 
δὴ ἢρωπος, ὃν ἐαὺ αἰτήσῃ 
ὃ υἱὸς ἀυτ δρτον, “υἹ λί- 
ϑον ὄχιδω σὴ ὠντῳ : 

Καὶ ἐαὶ ἰχθωὼ αἰ- 
τήσῃ μὴ ὄφιν δχιδωσα 
ἀυτῳ; 

Εἰ οἷὦ ὑμεῖς, πονηροὶ 
ὄντες, οἴδατε δόματα 
ἀγαϑὰ δυδογαι Ὡς τε- 
Ἁψγοὶς ὑμδν, πυσω (ῶλλον 
ὃ πατήρ ὑμδ! ὁ ἐν Οἷς ὁ- 
ρᾶνόοις, δωσῳ εἰγαϑαὶ Ὅϊς 
αἰτοῦσιν αὐτὸν" 

Παύτα οὐ ὅσα δὺ 
θέλητε ἵγα ποιῶσιν υἱμῖν 
οἱδυβρωποι, τω καὶ ὑμέϊς 


ἤ ᾿ “»"ΝἝ "ως ἐΥ 
“0ΙΕἸ ΤΕ αὐ Ἴ1ὸ:ς (απ ξ.. 

ἀν ἢ « “ν 
σν οὐοίίος "ς ΟΙ Τροφ ἡ 1) 


ἍΠ}}1}, ἱ Ὁ“ 
Ἐϊσελθϑετε δγα, Τὴ ς ςῈ 
φ Ι « Δον ξ 
γῆς πυλὴς " 11 “λα!εια ἢ 
͵ Ὑ] ͵ δι ὦ 
πύλη, χὴ ὀυρυγωρος ἡ ὃ- 
; ἐ Ὁ ἠξ Δ Ὶ Ἁ 
σὸς κἡ οαὐπούχουσα εἰς τίω 
᾽ Ϊ ΓὉ) 
απωλειαν, "ὃ “πολλοὶ Εἰ σὴν 
ξ.539 ᾿ Ὑ ΦΙΡΌΥ 
Οἱ εἰσεργόυϑυοι δ αὐτης. 

Υ. 


Σίειατ. 


ΔΑυε φυΐ 
εἴ ἐχ νοῦ! 
Βοιῦο,, 4 
ἢ νειΐεσίεῦ 
1ἰὰς ὅς ρὲ 
ποπὶ, 11’ 
αυΐά 1᾿ρ δέ 
Ροσχγίρεξ εἰ: 

Δας 1 ρ'" 
ἴσετα Ῥεῖῖεν 
σὶ ει αυ 
Τετρεηεοπι 
Ῥοσχίρεῖ εἰ! 

δἰ εσξο 
γος» οὐὐἷἱ ἢ“ 
εἰς πιαἰ ,πῦ 
ἢὶς θοπα ἀβ 
τὰ ἀατε ἢ} 
ἰς νει είοι 
απᾷπεο πὶ 
Εἷς Ραεσνς 
“ες απὶ ἱμ 
εαἰὶς εὔ, 6 
Βὲι δοιϑ τι 
τεπιίδις 1ε 


οπιαΐ 
ξο χυπεῦῦ 
αὺς γυΐην 
γε ἐαείάς Τῇ 
δὶς ΒοΙ 
πος, ἰἱτὰ ὁ 
γο» ἐκείιεἶ 
1... ἢκε ἐ 
εὐΐτ 1ῈΧ 
Ῥτορμεῖζ: 

Ἰηςγαῖζε 
δῷς υὔλπὶ 
Ῥογεῆ: υίδ 
λια μοι» 
δ ζρατίοία 
νία εἴ φυῦ 
ἀυεὶς κα τ᾿ 
ἀϊείου ἐπ, 
χα εἰ 
ᾳυὶ ἱπεγλδ 
Ρεσ ἐπὶ 


ὦ ὡς οὐ Κ 
πω 0 ὅδ ὦ δ) ὙΦ ὦ 


Ψ 


Υ. 


ΣΙειΣ. 


Αὐε υν 
εἴ εχ νοϑίς 
Βοιῦο,, 40 
ἢ νειίοσίς 
Ἰὰς τὰς ρΆ 
το Πλ, ὨΠΠ’ 
αιά Ἰαρί4έ 
Ῥοσγγί εξ εἰ! 

Δαε (ρα 
Τοετα Ῥεῖῖεν 
τὶ τ, πα αὶ 
Τεχρεηεομι 
Ῥοσχίρει εἰ 


δὶ ετξο 
γος αυῇ ὕ" 
εἰς πλαὶἱ,πῦ 
ἢὶς δοπα ἢ 
τὰ ἀλτε 81} 
ἰς νεϊείφ:, 
αυῶπίο π’3 
Εἰς Ραᾳεσν 
Ζ“ἴεσ απί ἱμ 
εαἰὶς εἴ, 43 


. 


4 


μὲς βΒοπᾶ ᾿ 


τεπτίθις 


οπιαΐα τς 


ξο ᾳυκευῦ 
αὰς γυΐ 
γε ἐαείάς τῦ 
δὶς 


μοι ἱ 


πος, ἰτὰ Ἕ 


γο» ἐκεῖίε 


114. κό ὦ 


εἰΐτὰ .ΕΧ 


Ῥτορμεῖῖε 


1ηςγαῖέ 
δ δ ΠΑΡς 
Ῥοτεῖ; αὖ 
Ἰχεᾳ μοι, 


ὅδ τρατἰοί! ἣ 


νἱα εἴ 4υῦ 
ἀυεὶς «ὁ Κ΄ 
αἀἰείου επ, 


χαοϊεὶ 100 
4υὶ ἐπεγλδέ 
δες “ΠΗ 


μεἱ ΠΡ 


ἅ 


ν᾽, 


Οὐάπη "ἢ 
θυ μοι 

ϑζέζᾳ γίᾳ 
Εἴ σὰς ἀι. 
εἰς αὐ νεῖ, 

Ρδυςὶΐ Γῆς 
“υἱ ἐυιις ἡ). 
Ὡς ς πη, 


, Αἰτεη ἀ 
δὶ ἔα !ῃς Ργο- 
ΡΒεεὶς, αιὶΐ 
γϑαΐαης χὰ 
γος ΠῚ γο ἢ] 
Τὴ εὶς οαΐῆ, 
ἀπ σ ἴδοις 
ππια ἴὰαπι 
ι 
ἀρ Ὥριν 
ΔΑ ἔτυδις- 
ιις ἕοσ 
δ Βοίςεεὶς 
Ὁσ,ηῇ οἱ 
τολ δ ῦι ἐὰ 


Ρίηὶς νας, 
ΕἾ 


5ῈΟ, ΜΑΤ ΤῊ. 


᾿ ε Ι Ἁ 
Οἵ ςΈνῃ ἢ πύλη ,}Ὁ 1ε-- 14 


θλιμμένη καὶ ὁδὸς καὶ ἀπεί- 
γρύσω εἰς πίω ζω, καὶ 
ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑράσκογ- 
τες αὐπτίω. 


Προσέχετε δὲ ἀπο Δ 5 


ἕν «“ 
ψευσὸ ὩΘΟΦητΩΥ,, οἰ τίνες 
" δ “ἰ ἄν). κϑ 
ἐρχοῦ) πρὸς ὑμαξ ἐν ὧν- 
’ Ι " 
δυμιασι Ὡροξαΐων͵ ἐσω-- 
η ͵ “ 
δὲν σὲ εἶσι λύκοι! ἀρπαγές 


Ἑ, 


22 


ΟἸιοη λα πὶ ἃ ἢ. 
δαίξα οεἰἙ ροτίᾳ, 


διε ζα νία αιας 
αϑάποῖς λά νἱτᾶ, 
διραιοἱ ἴαπε αὶ 


ἱπιυφη λας 11, 


σαϊοῖς νογὸ 
γολδὶς ἃ Ρίςιάο- 


ῬΙΟΡοεῖς., αιιΐ Ο 


γεηΐαπε αἀ γος 
ἦπ νοϊίτι οἱ, 
(ςὰ ἱπεγϊπΐεςις 
[ἄς Πιρὶ ΓᾺΡ (65. 


Απὸ Δ καρπῶν αὐ-τ6ό Αὔνιδιίδις δο 
τι ἀρ ποίςςεϊς 


᾿} ΄ ᾽ ’ 
τὼν ὄγχιγνώσεοϑε αὐτοις. 
Ι Ι δ δ ὃ 
ΜΠ συλλελροισίν Ὄστο ὦ- 
᾿ 


ἕν δσ Ἐπ ων 
καγϑων φα φυλίω ,ἡ δ'πο 

͵ -“ 
τοιξολωγσυκω: 


605, [πὔαιιά ς01- καεις,ἔ, ζ.4;. 


᾿ἰραης ἀς (ρίηὶς 
Ψι4 Π1 ,άτιξ ἐς ετί 


δι] ς Πρι ς᾽ 


{ ““ ἿΝ δὶς οῃγηΐς αἵ- 
Οὐτῶ πᾶν δενόρον ἀρ ΟΥ̓Ροπα γι 87 
θοπος ἔλοϊο, Ρυ- 
ΕΓ Διο 81- 

οὔ ἔγιδιας τηλ- 


3 ι Ἵ 4 
αγαϑον καρποῖς καλοῖς 
ποι "τὸ ὃ σααφθν δέγσιρον 
καρποις πονηροῖς ποίει» 


Οὐ δεευά) σδέγδρον αἰγα τ8 
Ν ι 


ον ἴαρποῖς πονηροῖς ποῖ! 
᾽ν γ) κα " Ὶ 
εἰν, ου δὲ σέγσοον στον 
( -“ 
καρποῖς καλοις ΖΟΙΕΙν. 
“ κ" λ 
Πὰν οδένστρον μοι ἰὠγὼ ὸ 
ἣν .] δι 9 
ὁ καρπὸν κώλον ἐκκο-- 


ἡ), ἃ εἰς πὺρ βαλλῶ). 

9 


ἴος ἔκεϊι. 


Νοη ρΡοξεῖξ ἂν 
ῬοΥ͂ Ροπα ἔγιῶ 
τηαῖος ἔχοογο: ης 
“πςσαΥθοῦ ραεγὶς 
ἔταδιις θοιος ἔχ 


ΤΟΙ, 

ἩδτΠλ,1,3 ς 


[Οπχηὶς ἄτθον Ξαρτῇ γ.8.το᾿ 
αἰα ποπ ἔμεὶς 


φοπὶϊοίταζ. 


ἔγιιδ δοηῇ, χα 
εἰάϊταν δχὶπ ἱσπᾶ 

Κοτ.:. ".1} 
ἰαςοῦ... ἀ.51 


Ὁ 

Ι 
] 


 πο.17.6.16.17 
ΤΡΩΪ..9 
᾿ 


" 
ἢ 


βας,ἐ,8.47 


! 


Ἑ, 


ΤΡΊΤΟΥ οχ ἔχ ΣῸ 


διϊδιὶς ἱρίογι τι 
αν] ποίοοείς 608. 


ΓΝ α συϊ(ητιὶς 
αἀϊεὶς πὶ, θ ὸ- 
τοῖης ΠὨοπηΐπηο, 
ἀπιγοΐδίς ἴῃ τὸ- 
ΦΠῸ ΤῺ ΟαἸ ΟΥ̓ ΠῚ: 
{τἀ φυὶ ξοςεγίτνο 
Διυπίατοπλ Ῥαϊὶς 
ΤΏΙ αἱ ἱπ οα]ϊς 
εἴ, 

Μιϊτὶ ἀϊσοιὶ 
τὶ ὶ 1 Χἰἴὸ ἀϊὸ, 
τλοτ δος Ὁ 01}1- 
τς » πόπης ΡοΓ 
Χο ςσὰ τοὖῦ ργο- 
ῬΠοιαιί πηι», ὃζ 
Ῥοῦ ποΐοῃ τοῦ 
απ οια εἰεοὶ- 
Τὰς» ὃζ ΡΟΥ πο“ 
ΤΏ ΘΠ τι} στπλι1-“« 
τὰ νἱττα τος ργῶσ 
{1 πλι5ὃ 

Ας τι σοΠ- 
πιοῦν 1Π| 9 ἘΝ ἃ 
ΠΩ ΠῚ οι] νο5: 
ἸἀΠςοάϊες ἃ πὶς 
ηΩ οροταιπὶηὶ 
ΣηΙα αἱ ταις 1, 


Ἷ Οπιῖς ἱρὶ- 
τιν 50] Δυατ οχ 
χδ (οὐ πδς 
Ἦος ,'ὥὰς ἔλοϊς ἐοὸς, 
αὐππιΐαθο 18 
υἷγο ργυά τ αὶ 


21 


11 


2 


:4 


ἙΥΝΑΝΟ. 


ΡΤ 
Αδῷγε στο ἦν καρ- 
ον " ἕν ᾽ ! 
πῶὼν αὐτῶν δ 7:γγωσεαϑε 
Ι 
αὐτοῖς. 
᾽ -- ! 
Ου πὰς Ο ΔΕ.γΥ ΜΟΙ, 
ἘΠ ! ᾽ ! 
Κυρκε Κυρκε, εἰσελόυσε-- 
ΕῚ ὶ Ι δὴ 
τοῦ εἰς τίων βασιλείαν π' 
7 ΔΉ Φὶ τᾷ ΄ν .] 
οὐρανῶν "θὴ 0 ἼΌΙΩΥ τὸ 
͵ ξν ͵ ΄ν 
Θελημα τ παΐζος μου τ 
ὧν οὐρανοῖς. 
δος “σ΄ ! 
ΓΌλλοι ἐρουσί μοι ἐν 
᾽ 7 “-ς ! ,» 
ἐκιγη Τῇ ἡμέρᾳ, Κυρκε 
τ, ᾽ ρ λλδει τον 
Κυρκέ,ου τῷ στὸ ογομία- 
ΔΙᾺ ἴδ “ῳ 
τ προεφήϊδυσαμϑυ, ἢ ὦ 
“Ψ ως! ! ΓΑ 
σῷ ὀνόματι δαιμόνια ξε 
ἡ ΠῚ “ῳ.}} 
Θάλομδμ, ἢ τῳ σῷ ὀνγο-- 
͵ ἵ 
μαπι δωυαμιεις πολλὰς 
᾿ ! 
ἐποιησαμδρ᾽ 
Ι ! ε ! 
Καὶ τῦτε ολιολογήσω 
-ν «“ ᾿ ’ " 
αὐτοῖς, ὅτι δ όδέποτε Ἐ γῶν 
μας " Ὅσο ὙΦ ΡΕΙΤΕ εἶπ 
" εὙ ! ἃ 
ἐμοί οἱ ἐργαζοιδμοι τίω 
᾿ 
ὁρομέαν. 
-“ ΄-΄.υὐ ᾽ ! 
Πὰς οὐὼ οςτις ἀκουφ 
᾿ ͵ Ι 
μου Ὧοις λογοῖς πουτοῖς, 
Ὕ ΓΩ ὖ᾽ ι ε ! 
χ, ποιεῖ αὐτοῖς, ομμΟΙὦ στ 


ὃν ᾿ Ὶ " ε΄ 
αὐτὸν ὁμσιο! Φρογίβκῳ,ος- 


Υ. 


ρίξω ἐσ 
ἔτ ἐδ ἐο 5 
σταπὶ ςοξπῦ 
1ςετὶς εο 5. 


Νοπ Ο Ππ|- 
εἷς αυἱ ἀϊπ 
εἰς τὐἱῃ 5 
ταΐῃ ς Ὁ 0Π|ὶ 
ως, ἰπεχ αὐΐέ 
ἴῃ τορύῦπι 
επὶϊοτῆ: {εὰ 
«υἱ ξαεῖε νσ 
Ἰυπιατῷ 4“ 
ετἰς πιεί αὐ 
ἰὰ εα]!ς εἴν 
δρίς ἱπεγᾶν 
δε ἰητερην 
Ἑςα]οτιιπιν 

Μιιϊεὶ αἱ» 
«εὐτι ἢ 
1114 ἀϊε, Ὁ 05 
τΐης ὉΟΙΣ 
σι πόηπε 
ποιηΐηςίυ 
Φρβειαυΐσ 
τὰς, ἃ ἃ π΄ 
σηΐης εὖῦὺ 
ἀρτηοηΐᾶ ἐ" 
ἰοοίπιας» 
πὰ ποαιΐσδ 
ἕυο νἱγευ τε 
τηακας ἔέπ 
εἰ πχο τὺ 

Εε εὔς ἐδ 
ἤεεθοτν ἡΠν 

αἰὰ αὐπῷ 
ΡΥ 
εεάϊες ἃ πιξ 
οἵάμος αὺ 
οΡεγαπ πὶ 
ἰηΐᾳαίεαίεν 


Οπιοὶς εἶ 
ἔο αὶ κ΄ 
αἷς νεγρᾶ 
πιεᾷ χῶ, 
ἐχεὶς εα,3 
ΠΥ ΕΠ 
νἷτο ἵἕαρὶ" 
εοιΐ, 4 

ΤΩΝ 


"Ὁ 


ὡς-ὁ ο«- 


Υ. 


Τρίτως ες 
ἔτ εἰ δ ἐσ“ 
ταπὶ ςοξπῦ 
Ἵςετἰς ἐὸν» 


Νοπ ΟΠ" 
τἰς αυἱ ἀϊσ 
εἰς πὐἱῃ 5 
σχηΐῃς ὉῸ 1 
Ὡς νἰπεχαῦδίε 
ἘΠῚ ᾿τερουπι 
εαἱοτῆ: 1ὲ 
αυἱ ξαεῖε ν΄ 
Ιυπταιῷ Ῥᾶ“ 
εὶς πιεί σὰ 
ἴῃ «α]!» εἴν 
ἡρής ἱπεγᾶς 
δὲς ἰητερη 
ἐα]οσιιπὶν 

Μι]εὶ αἱ: 
«εὐτιἑηΐ ἢ 
1114 ἀϊε, Ὁ) 05 
χτΐπς ὈΟΠΣ 
πςιπόηπεΣ 
ποιηΐηςίθο 
Φρδεκαυΐ 
τὰς, ἃ ἃ π΄ 
στηΐης ἰυσ 
ἀριηοηΐ τ" 
ἰοοίπιας, 


- 
πϑασεσυψῃ ----.-..-.---.... 


πὰ πουλί 


ἕὰο νἱγευτ, 
τη]τας {ἐπ 
εἰ πχονῦ 
“ φ ὦ 
Ε- εἴς εὐ 
ἤεεθον ἡ 


Αὐέα ΠΌΡΟΣ ᾿ 


πουΐνοῦ: 
ςεάϊες ἃ πὲ 
οἵαῃπος αυΐ 
οΡεγα πίη! 
ἑπίᾳαί τ, 


Οσιοὶς ἐτ 
ἔο αυὶ α΄ 
αἷς νεγδᾶ 
τσ ἢ Χὦ 
ἐχεὶς εα,3 
ΓΤ ΤΠ ΣΟ 
νἷτο (αὶ 
εὩιΐ, 4 


8 Ἑ ς. 
γὶς ῳκοσόμοησε τίω οἱ- 
“Καὶ κατείη ἡ βροχι, 
ζ ἤΛΘῸΥ οἱ ποτα μοὶ, καὶ 
ἐπναύσαιν οἱ ὀμρέμμοι, καὶ 
“δοσέπεσον Τῇ οἰκίᾳ ἐ- 
κείνῃ" ἃ ὑγι ἔπεσε. 1ς9ε- 
αϑηίωτο τ ὅ7: ἢ, πε 
Καὶ πας ὁ αἰκούων 
ῥίου ζις λογρῖς Ούτοις, 
᾿ὸ κυ) ποιὼν αὐτοῖς, ὁμοιω 
ϑύσετοι δ δὶ μουρῳ, ὃς- 
ΠΝ ἐν οἰκίαν 
τῷ ὄχι πίω ἀἰμμκον' 
Καὶ κα τέξῃ ἡ βροχὶ, 
ᾧ ἥλϑον οἱ ποταμοὶ, καὶ 


αΥ. 


, ἔπγοαύσαν οἱ ὀρέμίοι, καὶ 
ἐοις κοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐ- 
κείνῃ" κ ἔπισε, «αὶ ᾿ἰω ἡ 
ΤΣ αὐτῆς μεγάλη. 
αἱ ἐγῆυετο ὅτε σωυε- 
τὴν Ἰῃσοιῖς ζις λῦ- 
γος τούτοις, ὑξεπλήοσον- 
πὸ οἱ ὁ Ὑλοι ὅλ; τῇ δὲ-- 

σὰ χη ἀυτυ" 
Ην τὸρ δησδδζσκων 

ΔΑ ΤΥ ΤῊ, 


ἧς 


26 


27 


28 


29 


Ἑ, 47 
φὰϊ Ποκιὶτ ἀοπγ 
ἔχσλι {ΡΟΥ Ῥε- 
ΥΩ ΠῚ: 

Ετ ἀείοδάϊ εἰ πὶ 
ΒεΥ, ὃζ νεπούιπε 
Ελιιπλὶλα,, ἃς [18- 
πδγι τς νοπεὶ, ὃς 
υγασγητ ὶπ ἀο- 
τὰ ΠΠ| 4 πὰ: ἃς πὸ 
εἴ ργοδγαια. [- 
ἐαλία οὐ πὶ ἔμ ό- 
ταῦ (ἀροῖὺ ρῥετιᾶ, 

Ἐπ οπιηὶϊς αἰιὶ 
ατιάϊτς ἃ πῆς ογ- 
ΤΠ ΟΠ 5 ἤος, ὃς 
ΠΟΠ ἔαςίς δὸς, 
απ λ ]αδίταν νῇ 
τὸ ἕλτυο, αι αἀϊ 
ἤρσαι τς ἀπ τ 
{τ Π| ἴα ρεῦ αἴς- 
ΠΑΠῚ: 

Ἐπ ἀείςοεπάίε 
ἐτθεῦ,, ὃζ νοπεὸ- 
ΓΙΠΕ αἶα, ὃς 
ΕἸ Ἰ ΘΥ ατ νοι τὶ, 
δι ἱπιρορ εῦῦς ἱπ 
ἀοπιιπὶ {118 πὶ: 
ἃς ἀεϊοδα οἴ, ὃς 
ξὰυῖ ταϊπα {ΠῚ Ὸς 
τῇαρσηδ. 

[Ετξαδαηι εἴ 
ντ αυτι πες 
Τούς (ογπλοπος 
δος, οβῆεριιον 
της τυσθα ἴα ροῦ 
ἀοᾶγίηα {ΠΠ1π|5: 


Ποοςρατοηΐπλ, 


Μαχέ. δ. .8 
Ἰὰς, 4.ς.7. 
Ι 


: 
Ι 


᾿βεαίετᾷ 8.9 


᾿ 


ἸΚΑΡΙΨΤΙΣ, 


Ἑ. 


ξο8 νοΐος παβῦῶς 
«υὐλογίξαίδπ,, δὲ 
τὸ Ποιυκεὶ οτῖθ:. 


(ΔρΡ.8. 

ΕΠ ἀοίςξ- 

ἀΠΠδε αἱὶ 

τεπὶ ἐς ᾿ηοπίο, 

(ςαααῖα ἤιπὶ εἴ 
τυῦρα: πλιϊτα: 


[Ἐξ εςος ἴσρτο 
{τς ἀεοςοάςσης ἃ- 
ἀογδυϊς δὰ πὶ, ἀν 
ἐδεῆς,, ὨοπΊϊης, 
ἤνεϊὶς,ροῖες πῆς 
ΣΙ τάαγο, 

Ῥγοϊοηίάαιο 
ΤΌ ἁτ τειρὶς 11- 
1 Τοίις, ἀϊςοη 5, 
ΨοΐΙο : τπιυπάιτι5 
εἴτο. ἃς ΡΓοτῖπιι 
ΤΠ ἄατα (εἰ 11- 
Ἰὰς Ἰορτα. 

Ἐὲ ἀϊοῖς 1116. 
(ὰς, νἱάο πδοιΐ 
ἀἰχουὶς τ το αδὶ, 
οἴδεπάς τε ὶρ αι Π 
(χεεγάοτὶ, ὃς οἵ- 
ἔεν τηιιπς! σαοά 
ἀπΠῚ: οἴἶετεὶ Μο- 
ες, ἴῃ τοπίτηο- 
Τἰ τσ ἱρῆς, 

ΠΡοΥτΟ 4 ΠῚ 
ἐπ ργεήῆτις ἔα 76: 
Τείι5 σαροῖπα- 
ἘΠῚ, 2 Ἶτ δὴ πὶ 
ζεπίαγίο., οδίς- 
ΦΥΔΤ15 (111}}; 


ἘΝΑΝΟ. 
αὐτοις ὡς οξοισίαν ἔχων, 
ούχ ὡς οἱ γραμμαί ς. 
κεζζ, γ΄. 
σε Αταξανπι ὃ εὐυτοῖ 
δπο τὸ δροίς, ἠκο-- 
λουϑησαὶν ἀυτω ὀΎλοι 

πολλοί" 

Καὶ ἰδοὺ λεωρος ἐλ 
ϑὼν θοσεκὺνᾳ ἀυτῳ;, λέ 
γων, Κύρκε, ἐαν θέλῃς, 
δουμασα! με καϑαφίσαι. 

Καὶ ὀκήενας ἢ χέίδα 
ἥψατο ἀυτϑ ὁ Ιησοΐς, λέ 
φν, Θέλω, καϑαρφλοϑη-- 
“π.Καὶ ὄνψϑεως ἐκαϑαρά 
οϑη ἀυτῷ ἡ χέωρᾳ,, 

Καὶ λέχᾳ ἀντῳ ὁ Τη.. 
σοΐς Οὐδ, μυμσιενὶ εἴπῃς" 
ὁ, ὕπαγε, σεαυτὸν οεζον 
τῷ ἱερει, δ «ροσέγεἴκε τὸ 
δῶρον ὃ “ϑοσεέταξε Μω 
σὴς εἰς (ἰδ δίυρκον αὐτοῖς. 

Εἰσελϑόντι σὲ πῳῖ Τη-- 
σοι εἰς Καπερναουμι, 
“Φξοσὴ λϑενἀυτῳ ἑκα τὸν- 

Ἰαρχοςϑϑοικαλωγαύᾷ, 

ν. 


φος ἤςσιε Ρ8 
το αςδηαρέν 
ὃς ποῖ ὅευΐ 
ϑογί δ ΦΟΥΙ͂ 
ἃς Ρμασίίεν» 

Οδρ.ὕ: 


Ἃ νι1πὶ δ0 
() κα 
΄ἀε- 
Τειελα {εἴ 
ἄς παιοηΐξι 
ἿΖεεὰτα Γυηΐ 
εὐπὶὸ ταγδῖ, 
ΣῊ ΌΪε2: 

Ει εἰεεῖμ 
Ῥίοπις γέ" 
πέσης δάδ' 
ΤΆραὲ εὐ 
ἀΐεεως, Ὁο’ 
χαΐης, ἢ ΥἹὴ 
Ῥοίςς πιὸ 
χη ἀκα τῶ, 

Εῤ εἐχέεδ" 
ἄεης 1εἴυ! 
ταδί, κει 
εἰς εαπι,ἀ 
«τῆς, νοΐ’ 
Μη άαζέ, 
εδίοδι πιΐ 


ἀαια εἶ ε΄, 


τᾷ εἶς" 
᾿ βεαὶε ΜΝ 
Ἰεΐως, νἱ δέ 
ποπιίηΐ 61" 
χοῖὶς οά Υῇ 
ἀε, οἤεπάξ 
τς ζακοτάο' 
εἰ, ἃς οὔεῖ, 
τὰ πὰς ἐπ 
αυοά ρταζέ 
Ῥἷξ Μογίεν 
ω τεῆίπιον 
ΕΠ ΠΡ’ 

11Π| 

ἐεῖ {πιτοῖ 
7ειῖ Οἵ ἀν 
χιαυ πν, ψ0( 
ῇι κα εἴ 6 
εὐτίο,τοβἢ 


ει, 


ν, 


Ἐὲ ἐϊς 
Ῥοπηΐη, 
ες ΙΉ δα: 
«εξ Ϊῃ ἀι 
Ῥαζαῖγι 

Τηδ]ὰ 
αῃςειις, 


Ἐξ αἱ 

εἴας, ἢ 
Ὑξῃ ΐ χη 
ἔυσαθο 


Ἐε χορ 


οος ἤςσα Ρϑ 
το αςδη δέν 
ὅδ ποι ἢευξ 
ϑογί δας ΣΟΙ 
ὃς Ῥμασίίεν 
Οαν.ἴ: 


γαπὶ ἃ 
ΟἿ 
ἀε’ 
71εεπια {εξ 
ἂς ταοηΐζῶ 
ΤΖοςυϊα Γυπΐ 
6 ΠΊ τατῦῖ Ἴ 
ΣῊ ΌΪ2: ᾿ 
Εἰ εεεεῖ 
Ῥίοπις γέδ 
πΐεης δάσο’ ' 
Ταραὲ εὐὐῦοὦ 
ἀΐτεις, 0’ 
ταΐης, ἢ ΥἹΝ 
Ῥοίςς τι 
χη ἀατῶ, 
Εἰ εχέεπο 
ἄεῃς 11εἰ 
στηδηῦ, κει 
εἶς εὐπι,άϊης 
«ετς, γοἶοὶ 
Μαυηδατε δ 
εὐίςῆιὶ πὶ 
ἄλια ε [η΄ 
Ῥτᾷ εἶν» Ἱ 
Βεαὶς 
εις, νίΔέ 
πεπιίηΐ 417 
χειὶς τὰ Υῇ 
ἄς, οἤευάξ 
τς ζαεοτάσ' 
εἰ, ἃς οὔεῖ, 
ΤῊ ἢ: τὰν Ἢ 
αυοά ρταζέ ᾿ 
Ρίε Μογίν 
ἰη ιεῆίποι - 
ΕΝ 1} 
ΩυΠὶ γῇ 
ἕο ἱπιῖῦ , 
ΥΖεῖ σαρβᾶ, Ὶ 
πιδ ιν, ἈοΎς 
ῇι «ἃ εἴ 0: 
εὐτίο, το", 
ει, 


τ φας, τὶ. 


ΟΣ 


κατ εν: 


απ δο. ας. ς 


' 


ἥ 
β 


Ἐξ ἈΠ 
Σεξος, ΒΕξο 
Ὑξῃΐψ τη Σ 
“Ὄσαθο δῇ, 


ὅεης Οεπία 
Σἷο αἱ Ὅο. 
ΣΠΠ 6 Ά πο 
Ζὰπὶ ΓῺ 


ἴῃςο, Ἑῶς 
ὃς, ἃς ξαεὶς 


5Ε Ὁ, ΜΑΤΤΗῊ, 


’ ε 
Καὶ λέγων, Κυρκε, ὁ 
ν ! 3 ΄“ 
Ἴδα ς μου ββεθληται ἐν τῇ 
Ἄν Ἱ 
οἰκίᾳ φὐ)οφιλυτικὸς, δὲ.- 
“ Ι 
ἕως βασωνιζουϑμος. 
» Διά γῇ ᾽ ς 
Καὶ λεγ4 αὐτῷ ὁ 1η-- 
“ : Ϊ᾿ ) 
σοῖς, Ἐγὼ ἐλϑῶν )ε6ςι-- 
! ᾿ 
πευσω αὐ τὺγ. 
ἡ ς,ὁ 
Καὶ ὀσοκριϑείς ὃ ἑκα 
ὶ " ! ᾿] 
ΤΥταργος ἐφη, Κυρκε,δὴς 
- ) ε ) ΄“ « Ἁ 
εἰμι καγος ἵγα μου υἱπὸ 
᾿ ἴ. ᾿ Ἴ 
τίωυ φεγέωυ εἰσέλθῃς. ἐλ. 
Δ; ὲ Ι ᾿ 
λᾶ μόνον εἰπὲ λοόλον . Κα 
᾽ ἤ ἃ “ 
ἰαϑήσεται 0 σας μου. 
»ε "νὰ 
Καὶ τὸρ ἐγω ὀυϑρω-- 
’ Ἵ ε ἘΠ 7 
τος εἴμαᾳ ἴχου ὠϊξοισίαν, 
“4 ς 7.5 ) 
ἔχων “σ᾿ ἐμαυτοῦ ςκα-- 
͵ Ι 
“πωτας"κὶ λέγρ ὥυτω, πὸ 
{} ν ΕΉΣ Τ ΝΑ 
ν Ὁ νὴ ποραΐ ἐτα, "καὶ 
α' » δ Π 
“Ἰλῳ,έργου, ἐρχέτου" 
! 
Ὁ τῷ δούλῳ μίου, ποίη σον 
ὕσο, κα ποίει. 
͵ ε ““ 
Ακουσας δὲ ὁ Ἰησοῖς 
ῶν 'μᾶσε, κὶ εἰπε Ὅ!ς ἀ-- 
Κολουϑουσιν. Αμίω λέε- 
)9 ὑμῶν, οὐδὲ ἐν ΦὥΊσρα- 
Ἧλ Ὁσαυτίω πίςῖν εὗρογ, 

ὄ 


7 


ο 


Ἑ. 24. 
Ἐτάϊοοης,) - 
Τηϊπς, ἔα πλαΠι9 
τοις ἀσοιτηθὶς 
ἀοτηλ ραγαϊγεὶ - 
ΟἿ, ἂο βιαιίξον 
αἰ ογμοϊαξαν. 

Ετ αἰςὶς 1111 16 Ὁ 
ίας, Εξο αιι νο- 
ΕΟ , τηράςθος 
ΧΠ], 


Ἐετείροπάεπῃ 
Οεηεισὶο ἀϊχὶς . 
Βοπιίης ποη ( 
Ἰάοπειις νε τε 
ΣΘ1Π) ἔαθοας,, 
πιὸ ταπειὶ τη ἀϊς 
νογΡι Πι, ὅς ἴδ πα. 
δίταν ἔλπχαϊας 
ΔΉ Σις. 

ΝΠ) ἅζ ορο 
ἔμ Ποῦϊο αἴτει 
εἴας ΡοΚο εἰ (ὰΒ- 
ἐϊειις., αι μαβοὸ 
Γὰ} τὶς ΠΣ] 1ς65: 
δζ ἀϊςο ἢ αἷς, νὰ- 
«ἐς, ὃς ναῖε; ἃς 21- 
ΤΟΙ], Ψεπὶ, ὃς νου 
τὐἶτ: ὅς ἰογο πο 
Ἑᾳς Βος,, δὲ ἔλ- 
οἷε, 

ας δυι σε 
τὐάηος Ιεὔς 
Τηϊγαΐις οἵὉ, ἃν 
αἷς Γοφιοπερας 
΄ς, ΛΏΊΘη ἀΐςο γο 
δὶς, πὸ ἱπ 1 λοῖ 
συΐάδπι ἔαττα τ 
Πάεὶ τεροῦ), 

ἢ 
ψ}} 
Π| 

ΗΧΥ ΤΥ 
Ἰμασ.ν οι σφ 
᾿}υς. γε 

Ϊ 


ΠΜἄγε.ν. ς.7} 


᾿ 1ας.4...40 


Ῥ ] 
ΝΠ! 


Ἑ, 


Ὅϊεο πὐϊόπὶ τί 


νοδὶς αιὸδά πλὰὺ} 
εἰ αν Οτίοητς ὃς 
Οεςεϊδεπῖς νὲπ- 
εὐτὶ απ, ὅς δος 
εὐ ροητ εὖ Α- 
Ῥγαιαιῃ ὅς τἴλας 
ὧδ Ἰάσοῦ ἱἰπ τὸς 
ΠΟ σα οτ γῆ: 
ΕἸΠῚ νοτὸ το- 
5] εἰ οἰ τον Π1π 
Ἰοποῦτας οχίζο- 
Σ]α5 « {Π|ς- οἷς 
φΙογαζις ὃς ἢτὶ- 


ον ἀεητίυτη, 


Ἐὲτ ἀϊχίς Τοῖς 
σεηταγΐου !, ΑΒ, 
ὃς αιοπγαάηγο- 
ἄστη ογοάὶς,, [τα 
ἤλτιτὶδὶ. Ἐτία πα - 
ἔιις οἷ ξαπηΊζις 
εἷὰ 5 ἰη ογα 1114, 


ΤῈ τ αὐτῷ νεπ ς- 
{εἴ Τοῖς ἰπ ἀο- 
τ πὶ Ῥοιγὶ ,νἱ δὶς 
{(οεν Πα ς πὶ Ἰς 
ὅχο ἀεοπροπεῦ, ὃς 
ξερνὶ οἰ τα τς: 

Τοειίστταιις Πγὰ 
σα τ ἢἰ 1 πς , ϑὅζγο- 
ταις 1ΠΠπὶ ἔρος 
Ῥτὶς: ὃς Γυγγοχίς, 
ς πιϊηἰ γδαὶς 


111|1-. 


᾿Ου αὔταρρς 16 


εἰΠεινοίρετα,Ἕἀ- 
ἀυχογσε ἀφ. 


ἘΜΝΑΝΟ. 


Ὁ Ἂν 


! Ὁ ζῚ 
Λέγω δ υ μὲν ΟΤἹ "Ολ 
δ ύφι. 80 ἢ, 
λοὶ ὅ'πὸ ὀνατολών να δὲς. 
᾿ ! 
ξοισι; ἢ ὁνακλιϑή-- 
' ᾿ ᾿ 
σοντοῦ μ᾿ Α,ρααμε κοὶ 
᾿ ᾿ "» Γω 
Ισαακ ὰ Ἰακωθ., ἐν τῇ 
" 5 
βασιλεία ΦΔΕΡ οὐραν ὡν. 
ε δ ΚΝ [ων 
Οἱσὲ 0. τῆς βασι- 
Ι ᾽ ; ᾽ 
λείας ὠκδληϑυσοντοι εἰς 
᾿ ! ι ΠΑ ! ᾿ 
“ὸ σκγτοὺς τὸ ὀξωτερον. - 


« 


Χ,ΕῚ ἐςοῦ 0 κλ ἀυθμος κα] 
ὃ βρυγιιὸς Δ ἐσόγτων. 

Καὶ εἶπεν ὁ Τησοῖς τῷ 
ἑχατοντάρχω, ΥΎπαγε, ξ 
ὡς δψιςάσας, ἥυηϑήτω 
σοι. Καὶ ἰάϑη ὁ πο ςἀυτὸ 
ὧν ΤῊ ὡρᾳ ἐκείνῃ. 

Καὶ ἤϑων ὁ Ιησοῖς εἰς 
“ἰὼ αἰκίαν Πεέῤου,εἶσὲ 
ππνϑεραν αὐτὸ βεξλη- 
αδμίω ᾧ πυρέοσουσειν" 

Καὶ ἥψατο ἃ χήρος 
αὐτῆς, Ἀὴ οἰ ΦΉΚΕν αὐ πίω 
ὁ πυρέτος" "ἡ ἠγέρϑη , καὶ 
διηκονᾷ αὐτοῖς. 

ΟΥιας δὲ οπυοιϑνης 
“ϑοσηγείκαν ἀντ δα;-- 

Υ. ᾿ Υ. 


Ὅϊοο ααϊό 
νοβδὶς φυδά 
χη ϊεί 4Ὁ ΟἹ 
σίεπες ἃς ΟΥ 
εἰἀδιονεηΐξέ 
ἃ τεοὔδεπε 
εὰαπὶ Αδ τᾶς 
μὰ ἃ 1148ς 
ὅδ Ἰαςοὸῦ 1 
τορπο οὔ 
Σογο τς 


ΕἸΠ ΐ ἃ υἱέ 
χεξπὶ εἰἶϊειν 
εὐζυτσ ἐπ [ἐπ 
πςεδτας εχίξ 
τίοτες. ἰδὲ 
κτἰς Πεῖυ 
Πιίάος ἀεῦ 
εἰ πὶ. 


Βε ἀϊχί! 
Τεῆις σεσί 
τίουὶ 4 ν 
ἃς ἤεσιις οΥ 
ἀϊάιϊιπι, δι: 
εἰδὶ. Εἰ τσ 
εἰς εἢ ρυέ 
εα {Π|2 [:οἵῶ! 


Βὲ φυυ 
Ὑοῦ κε [ 
ζαεὶη ἀοπῦ 
Ῥειὶ, νἱδ 
ζοςτοσπι 
Σωαςεῦτέ ἃ 


υεϊείκα πίεξις. 


Ες «εἰ 
τ ἢ Π11π|ὶ 4 
δαϊπι το 
ξεδτί εδάανς 
γοχίς, 
αἰ ταθλ 
εἰ. 


νεΐρε 
δος ρδοὶ 
οδευΐεχῦ 


τ μῖτον 


ἀξ' 


᾽ 
ἝΩΣ ἐξ ὅ10 
ἴσας ἴεσὶς, 


01: 
᾽ 
εἰς 


Ἂ 


,, 8 - 

᾿ 
16] 
ΤΟΥ, 


εἰς 
ἃ 
λη- 
: 
ρος 


ὶ 


τίωυ 
ἢ 
καὶ 


ἤ 
μης 
δ 4- 


ν ἐὲ 5 ἘΦ. ΜΑΎΤΗ. ἘΠ ἢ 
'ϑηοηΐῃ δᾺ.-, 

Ὁἱοο ΑΘ ὦ πε" ἷς Σ 

νοδὶ; ΘΗΝ ᾿ εἰκείευ,ι τὰ μιονιζοϑροις - πολλοῖς, ἶ εἰμόμ νττενν 


σπαϊεὶ 4" Σίδης ἐν το; ὃζ οἱσοὶτ (ρτὶ 
σίεπες ὃς Οὗ διὸ νεῖδος ζεξαλε Ω π“νόϊμκατα λὰ 


» Οἤδς ἤγᾳ τι}κ γνοῦθοὸ ᾽ 0Π1- 
οἰἀξιογ ΕΒ Ἰς μαβεηξαι γῳ., ν Ἀ πάντας Οις κακῶς τ δίαες ΠΊαΪδ ἢα- 
δι τεοὔδεπξ, φὰεραμ βεηΐος (ηδοΙ 

- ἔ ᾿ . 
ΔΩ Ἢ δε αάτρ]ς ͵ 
ρδὸς ῃμ τῆλ ΣῊ Ὅπως “ληρωθῃ 7 ῥη17 νι ἱπρΙ] οσγεῖιτ 
Γορπο ΕΥ̓ΤΙΝ “ρ ᾿ᾶ ὃ: 
Ἰοια της ΣΥΝ ϑὲν δγὰὶ Ἡσαΐου δ᾽ ρο- “ο4 ἀΐδυπι ς 


ΕΠ αι Ῥτορἢ Τταῖ ροῦ Ἑ(ᾳἰδηῚ 


σεξπὶ εἰ εν τ επέεην,, φήτου, λέγοντος, Αὐτὸς ΡΓΟΡοΙαπι, φυῇ 
οὐτοτ ἐπ δίς ἰηᾷε, 


αἷς, [Ηἰς ἱπῆτν. Εἴα.»ν.δ.4 
πεῦταν εχῖέ ᾿ λίέατος ἐν ΓΞ αἰοϑεγείας ἡμδλῦ ἐ ΔῸΣ τγΐταῖος ποῆγας “ῬοΠλ να 
ἰοτες. ἰδὲ ἐ’ τὰς ὡςςςρ ; 
Ἐπ Πρ ΝΣ Ὶ ΟΥΝΝΝ δ ε,καὶ χας γθσοῖς ἐξά. Γυςερίτ, ὃς ΠΊΟΓ “- 
Πιίάος ἀπ, δοιοῆτες φούσεν͵ Ῥὸς ρούγδη τ, 
εἴ πὶ. ὑξ, 
ἀρ δὲ δ Ἰδὲ δ ᾿ οἷς ὁ Τησοιξ πολ- 18 [Οὐ τηνι 7. 1.ὰς.4.5..7 

βε ἀϊχίξ, ἃς δἰ λοις δ᾽ Ὅλ {16 ΠῚ Ιο 5 τὰ γ-- 
Τεῦις σεπί, απ ἰτο ἴς, ὑχλοῖς οὶ αὗτον, δας ΤΊ. τας οἰτ- 
τἰοαὶ ,γαδέν Ῥυΐοι ΩΝ ἐκελόῦσεν αὐπελϑεῖν εἰς τὸ ΟΠ [οἴ ο, ἰ ΠΠγε 
ἃ. ἤους «αρ ΤῊΝ ἘΣ ΡΠ’ Φεϊ ἢ νἱτοτίο- 
ἀἰάϊπί, δὰ τοι, πέραν, : 
εἰδί, εἰ ὦδΣ, νι Ασζοάξς Κ ΓΕΠῚ τέρα. 
εις ΕΠ ρὺ ἃς ξ Ὁεθενα Ἵ ὥ 19 Ἐπ αι ΠῈ ἃ» 
εα ἢΠ μος ἂἰς ἢ} ἸΩΝΝ α] ϑῶ Ω 1 


ἀἰΠᾶεε νηιῖς ςεγὶ- 
εἰῃ οἵ Ἐν 
“ ΠΕΣ ἊΝ γἐαμματεις ἔϊπεν ὐττί, μὰ ΔΙ ΠΝ δίς. 


τερί ει τ «ἄφας ζεῖ Δισχσκαλε »αἀἰκολουϑήσω σδρέου, (ξαϊατ τα 


ἀ ΐ . 8. 
καζα, ἯΙ ἐν σοι ὅπου ἐαὶ αἰπέργῃ. ἈῊΡ ἩΡΡΧΕΒ 
ΦΟΟΣΗῸΣ εἰξὰι ΤΎΜΤ 
ἐμεεηξέ Ἢ τ ἐΝα]. Καὶ λέγ αἰυτζι δ᾽ 1η-- 39 Βεἀ!οῖε 1 τς 
δεἰοία πίν' δαδεῃ οαξας σοίς, Αἱ ἄλω (ας, Ψψα]ρες ἔο- 

͵ Ἴ ὠπτέχες φωλε-- ᾿ 
Βε «εεἰείες, Τοδεμ. δε. κ ἐφ δας Παροπε, ἃς 


ἢ Ὁ ἽΡ» 
ΤΛΑΘΌΝΙ “ἢ 1 δίδον; 'Εϊ- ἐν ἔχοισι, ὡ τὰ πεϊειναὶ νοϊιιοῖος ςαἰξ πὶ- 
δαϊπι νος ΐ ἮΝ 


ξελτίς: ἀΐ,, Ἰ ἀμ εἰδὶς ὑ Τὸ οὐραγοφ Κα τασκίωω ἀἀοκιαιε ας πὸ- 
τοχίε, δι πὶ 


δι γρὲ Τηΐἷς ΠΟ ἤαροξ 
οἰ ταδᾶ γῇ κέν ΝΝΝ ὃ δὸς ῷ ἀὐῥρώπευ ὙῬὶ ζρας Γερο 


Ν ἔχ ποι τίω κεφα --ὀ ἠ Ἀ πεῖ. 


νείρενις ἑεο ὰς ἃ... λίῳ κλίνῃ. 
οε ἡ ἤ. ὩΣ Ν 4]. 


οὐευ!ειῖ,. ἕτερος δ, δ, μαθητῶν Ἢ 


τ μἶτον 


εἰ». ᾿ 


ΑἸ αὔτ ες πα 
πλοσο αἰ (οἰρι οτᾶ 
ἃ ὶς Ὁ ΘΑΡΟΥΙΤ1. Ἑ, ἘΥΝΑΝΟ. Υ. ν. 


(πού 21 ἀἰχὶτ εἷ, ᾿ δ ᾿ ν᾽ εἶ εἰ, αἰεἶνν Ῥογχὰ 
ἀυτῖ ΕἼΤΕ ἀντ, Κ υϑθλξ ποιίπει ΣΔΙΠ ες χη 


Το ΔΕ, ρους Ἐπ ἷ ᾿ξ τ: εἰ ἔχηι ἃ 
᾿ | τὸ αὐϊϊ ΡΥ 9 γε ὄχισρεψον μΜὸι ΡΟ ΤΟΥ νεϊώῃ ἱμ! ἐν, ἕξ 
αὐεᾶπλ, ὃς [ἐ- ᾽ οι Δα ᾿ ἃς {ερεῖμ Ἀΐς αι 
ὸ οἱ 7ὲ "καὶ {αι “15:- “πο νεηκὶ ἡ 
Ῥοι αι ρματγοπὶ ; δινλν τ ω Δ Ραεκοπι ν᾽ πος 
λει. τέρα μου. ΠΝ ᾿ ᾿ 
ω 5 ᾽ ᾿ Ι “Ὁ ὃ Σε υ' 
᾿ ἊΣ τείας ἀϊχίς 11 Ο σίς ΤΙησοῖς ΕἸΤΕΥ αὖ -- ιτεαὶ αἰεἷν 
1111 απο ΠΟ, ς ; νον 86 ΜΕ. Ἐρ ος 
ὃς ἥτις γε πο-ὀ τῷ, Ακολουϑή μοι, ὦ - ἃ αν Μὰ ο Ὶ 
ΡΣ ΈΕΥ ΕΝ 7 λ Ἀν ἡ ταοτζίῦῦ ὡς ἐγ 
τι} ἰδρειᾶς πΠιοῦ φὲς ζις γεκροίς “τε ψα] Ῥεϊέγε ΚΝ ᾿ ἔτ, 
τιον 105. ις - ! ἴωος {μ05 Ἑ σης. Ἂ 
Ὅις ἑαυτῶν νεκροῖς. ΠΥ αϑθροϑς, 
“ ᾿ Γπ (ἶ ΠΟ ΓΟ Συ 
᾿ οῆρεν “ς ἵΕτ αι πΠλ εἴς 13 Κ ' ὲ 6 Ι ᾿ Κ᾿ ᾿ Ες ἃ »ϑ Ὅς ρα τς γῇι 
πς,,ἀ4.1. “τς ΠΥΘΟΤΟ ΤΟΝ ΟὟ ΤΙ ΟΥἹ οεηἴς ἢ 8 
(εἴ ἱπρτοῖων πὰ- ἀμ να πον ΕΑΝ τι ἄιο Πα 


᾿ ὡς ἘΔῚ ᾿ ᾿ 4 ᾿ Ν 
εὐ πλ, Τφαὰαεὶ ἄς εἰς τὸ πλοίου, ἠκολουϑης (μι ἢ τὴ, πιο 
εἴ ἀϊ(οὶ 11 {ι, Δ: 3 ἐ ι ᾽ ) ειΠ ἤ 5.) Ο' 
᾿ ἀντῳ ο! μα ητοι αὐτοῦ τ ρυ!ἱ εἶν" «οὐμξείς Γ 
ἙἘπτόςρος Ποῦ 5 δὴ πλντὰ : τηὶς 
ν "ἶ 
ταᾶσθις ἕαδτας 1:4 Καὶ Ιδὸυ σῴσχμλος μιε- πιο ἢ Ὡς ΠΑΥ 
εἴτ ἢ πιαιλιαἀεὸ γας ἐΐώεπ ΡΥ ΣΝ 
͵ Φ ἅσῃ. 


νῇ πλυΐς ΟΡεΙΪσ “ ' δ , ἐμ γι πὶ 
Ρ σή ὦ (ΤΕ τὸ σλοιον κῶλυ- κεΐα ὁ 

γεῖαν ἃ ΕΠ δι ἧς ; ; 
᾿ Ω ς ͵ Γι 
ἱρίς υοτὸ ἀοῖ- “πὶ εὐ σὺ δ κυμα - δαμίραν ἀἰκξιε δε, 
Σηϊοθαῖ. ΓΕ ΔΕ ΟΕ 
" χων' αὐτὸς δὲ εκαθδιυσι. 
. ά ᾿ ! ᾽ ΔΩ" ᾿ 
Ἐξ ἀζοςάοητεςς, Καὶ “οροσελϑόντες οἱ ἔἰ μἱ ἕὰς ἡ “ΒΩ 
ἀϊςρυ Ἔχοϊια- ΟΡ τῇ ΤΙ 5 αἰ(ίρα 
πότε ἡ απ, μαῆητω ἡγᾷοαν αὖ ἀπο ἐξ μον Ἴδας 
ἱκ.» » ςΣ , ! Γὰ , 4 
ἀϊοεητος, Ὁ οἤλί πον, λέγοντες, Κυρκε σῶ- ταὐοῖῃ 
πιο ἰσΥἃ το: Ρ6- ἔπ πν μον ; ΣΝ ΠΆΘΗΝ 
ΧἈΙΉιις, σΌΥ Ἡμκας »ὀσολλυ μεθα, ταί ρει δθῃ ] τες 
Εν ἀϊοὶς {Π|ς ΤΡ ΟῚ "εἰ λιργοῖ αἱ Ι 
: ἀϊ Ὁ ΜΠΠς, 1:6 Καὶ λεγᾷ αὐτοῖς, ΤΙ! Εἰδοὴ ὕλαις 
Οὐά εἰ! ἀϊ ς- ΤΠ ΎΨΙΣ ἈΣ ὙΥΡ ΤΕ Αἱ μι τὰ 
{τς ,εχίσια ῬΓαᾶ:- ὅλο! ἐςε, Ολι θη ςο ΤῸ - εἰπὶ β᾿ ΟΝ 
ἽΡ " - ϑ ᾿ ᾽ Ι ““ 
ἀἰτὶ ἀιιοία "τῆς πε εγερϑής ἐπετμουσε Τοῖς ἀετέοι ἀρ ιοπςς 


σχοίταζιις ἐποῖο- γ -“ ! ἢ 
ὁ ειίκοις δ τῇ λα λεη" κασ εις ἔρις, αἰ - 


Ῥαιϊὶς νθῆτος ἃς ΠΤ ΟΝ, ᾿ , δι τ ἴοι, ἰδὲ ες 

ἸΏΔΤΟ : ὅς λα καὶ ἐήνει γαλίωη με- ἐδ αι Βίης ὯΝ 

Α 112. ! υἱ δος ᾿ δΐεςς 
Ὁ “ἰἘ τιαπαυ ταν γάλη. ἀρ 


ξΣηλπ Δ, 
Υ, Ἢ 5Ὲ 6, ΜΑΤΤΥΠ. ἀν 
ΠΝ Ῥοχχὰ . 
! εἰω» αἰεῖ ᾿ ᾿ ε Δλ᾿ν) ὶ " ᾿ ᾽ εἰ 
Κυθχε τοιπιίποῖ τ Αες ταΐτα Οὐ δὲ δυϑρωποι ἐϑαι, 17 , Ἠοηγίπες νς 
»Ἐ πΐτς Κ΄ τ ἴαπι ἀξ ᾿ ΤῸ φάπηϊγαθαη-» 
ζῦΥ Ὁ ΤΟῸΥ ΝΡ " «ἢ μα ἡξασοας λέγοντες, Τότα- ἴα, ἀϊσεητος., 
ερί 18 - " ον τ ὦ ᾽ Α 
Ὁ πα- πΩΣ ταπεὶ ἃς πὸς ὅν ὩΤΕ » θη κα! οἱ Δ 8]1ς οἱξ Ηἰϊς, 
πο εἰ δεάίμῃ Ἢ ἀκα « “Μ14 νϑηεὶ ητο- 
᾿ τὰν ἥρέμοι Ὁ ἢ ϑα λάοσα ὑπὰ ας ὃς ἤγαζὸ οὔὸ 
πεν αὐ -- τοῖα αἰαῖ ᾿ Κουοισὶν ἀυτῳ; Πα 11} 

" ϑεημεῖς δ. ᾿ ΐ ᾽ Μαζ,ς, ἃ. 
βὶ "ὰ αι- ἃ αἰμδὶι μὰν ΟῚ ἜΣ Και ἐλϑῦγη οαὐυτω εἰς 28 {ξεφααπι νάτει Ἰᾳς, ἢ, ἀ,χς 
ἜΒΗ ταογίθον Σ ἰσῆς ξρς Ἂ ᾿ ΤΠ ἃ) ΠΠΤος δὰ ν]τοιτίο- 

ν»: «Ὁ ; 
ῤ τ. {αι ΡΕΙΚΕῸΝ πείσει τς Τέραν εἰς σχίωυ χῶρ χρη γρᾶ, ἰη γος 
! ἕωοΣ ἵ ͵ β - 
γῖς. ΕἾ καίεπο γι Ση, Γεργεσηγωών, ὑπηντη-: διοηῦ Θεγρείο. 
ῇ ᾿ “υγσοτῇ ἢ ' , ΠΟΙ Οςσ γογῖς 
Ὗ εὐ" αὶ . στὶν ΡΝ : 
γ αὐτο μϑμ εἰ τῷ Βαῦ αὐυχχύ' δὺο δα μον ζὸ οἱ ἄϊο ἀπιηοηὶ- 
“ὦ ᾿Ὶ “ 7 ᾿ - 
λουϑης 0) ς οκ ΤῊΝ ἐϑηβμείων ὦ, ὰ ΤΠ ΟΠα Π165 
ἐλευ χυ ἶ. ὀξερ 4 ϑυδ) ἔχ ΤΙ5 ΘρΊΟΠῚ; ογα πε 
ἐγτύί ᾿ Χορ ΩΣ δεύον ἐς ΘῈ ΠῚ [σαὶ [ἢι- 
(κὸς μμε- αν, ὡςτε μὴ [εν ἀγα ρῥγα πιοάῇ, αἀὐοὰ 
’ ΣΝ Δι αδι τς ᾽ νὲ Π6Π1ὼὸ ροῆτε 
Τὰ Ἷ Υ α, ἊΝ Ρ 
ἄρα: ἠϊ λιν ὅγα ἃ ὁδοί ἐ γα ΠΥ ΡΟ νἱ ἃ 
γ κωλυ- Χέγης, 111 πὶ. 
ἈΑΜῚ ἣν ! ὺ ᾿ 
᾿κυμά.-- Καὶ ἰσυὺ ἐκραξαν λέ 29 Ἑτοςος γοςϊο- 
; "- ἢ τα θα πεῖν, ἀϊςοην 
αθδυσε. γλρες, Τὶ ἡμὲν ᾧὶ σοὶ Τῃ- Ππχι ἐΝν ΤΕ 
' δὲ... σττίς ἴος, Οὐἱά κεὶ που 
Ὄγτες οἱ σὺ ωε “ Θεοί; : ἡλῶτς δὶδ τόςι πὶ οἰ 1ω- 
᾽ ᾿ ἤι ΗΠ Ὠοἰδ νοηὶ- 
4φοαν αὖ σε Ὡρο καιροί βασα.- προς δες 
ἱ ᾿ ΝΣ ω Ὁ - ἘΠ δὶς κά ογιιοἰᾷ 
ο.Ε σῶ- πα μας; {ἢ πος ἄξε τόρ» 
.᾿ δ ψφν, Ὁ ᾽ “ 
'μεϑα. Ἦν ὃ μακραὶ ΟἹ αὐ- γσ ἘἙΓαταιτῶ ΡΙΟο- 
μΑΣ ἐΗ͂ΣΕΝ Ὁ 5 , 1] 1115 οΥῸΧ 
γοις , ΤΙ τῶν ἀγέλῃ χοίρων πολλώ; Ν : 45 11:5 8 τ 
Ἷ, ΪᾺ βο ο) ῬΟΥΘΟΤ 1 Π111]- 
στ ΤῸ - σχομόμῃ, ἴΟΥῚ 1 ραΐσεις, 
ν ε Ἁ ! 
μσε ζις Ο, οἷξ δα! κίονες σαρ-- 11 ὨαυοΠὸς νὸ 
! ἐκαλ Ἰ “ τὸ γτοραῦπλης ἐ- 
“λα ΔΣ Μ᾿ θάῴω αὐτὸν, λέλον - ὃ ἶ 
ἘΔ ᾿ πις. Ε᾽Ρ 6, ΝΑ δῦ ὅν Ὁ ΠῚ ,ἀϊσοιγζος, δὲ 
ἀἡ Μμε- ἐΥα ἐοκ αλλεις ἥμας, οἷος πος, Ρεῦ- 

γΐτῖς πΠοΡὶς νυ 
ΕἸ σ ΕΠ τς 


ἀ.1ϊ, 


ἔπ ρν ᾽ δε 
Τῷ εὐον ἥν ἀπελθὼν 
Ἵ 
᾿ 


ἢ 


γ᾽ 
Γ 

ΗδΔΥ.1. 41 
Μαχ., ἃ.ἐ 
ες, ς.ἀ.ι} 


Ἑ, 
ἱπ »υοροπὶ ροῖσ- 
ΠΟΙ ΠῚ. 


Εταὶϊτ ΠΝ, Α- 32 


0υἷκο. 111 νοχὸ - 
το ΤΙ αδίεταης 
ἰὼ σύν θη ρΡροΐ- 
σοζι πηι; ὅζ δος 
Γογοθδατζον τοτιι5 
ξτοΧ Ρούφογὰ ἢ 
ῬΕΙ͂ ρίαοςορο πῃ 
ΤΏ αΓΟ., δο ρεγὶςς 
Τιπτ 1 Π δαιὶς, 


Ρογιὸ αμὶ Ρᾶ- 5, 


(ρεθαμτιαιξωαρες- 
γὔτ, ὃς ἀϊρυοπ 
αἰὐϊτατό, τε τΠ- 
τἰαιιοτ ἄς οπληΐα, 
ὃζ αὐὰ ἀφο ἴδε 
ἀπ: πιοπίαςὶς. 


Ἐπ ἐςοὸ τοῖα 14. 


οἰυἴτας οχίαϊς πῃ 
οοσατίαπλ Τρία: 
ὡς αυιπὶ νἱ ἀ1{- 
ἴσα {Ππ|π|., ΓῸ- 
βαθαης νὰ ἀεος- 
ἀετες Πμθις 
ἐριίοτγμπι. 


λΡ.9. 


: Ὑ ἰηρτεῆις 1 


Παῖ61 ,{18-» 
ἱφοίτ,ας γοπΐς ἰὰ 
Γιά εἰ ἀταζειι, 


ἱξὶ ετος αἀάιι- 2 


ἘΜΥΝΑΝ Οσ, 
εἰς ᾧὶ ἀγελίω ἥ᾿ χοίρων. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Υ- 
σώγετε. Οἱ δὲ ξελϑοντις 
ἀπῇ λϑον εἰς τίω ἀγέλην 
ΠΝ χοίρων. Καὶ ἰδου ὡρ- 
ἤδησε “πὰ σοι ἡ γι ἐλῆ “δ 
χοίρων κτ' ὅ κρημνοῦ εἰς 
τίω ϑα λαασαν, καὶ ἀπε- 
ϑανον ἐν Ὅς ὑδχσιν, 

οἱ" βόσκοντες ἐφυ- 
29», δ οἰπελϑόντες εἰς αὶ 
πολιν, επηγζειλαν πῶ - 
ἅ,κχα! ἃ δὼ σδαι κκον (-- 
ζομϑρων. 

Καὶ ἰδοὺ πᾶσα καὶ πο- 
λις ὀξῆ λϑεν εἰς στιυ αὐ -- 
τησιν τῷ Τησο δ" τὰ ἰδόντες 
αὐτὸν , παρεκαί λέστιν ὅ- 
σῶς μαετας ἢ ΟΣ) Ρ ὅ-. 

ρλων αὐτῶν. 
κεν, ». 
] αἱ ἐμᾷ(ας εἰς τὸ 
πλό! ον, δηεπέρο σε, 
(φ ἤλϑων εἰς τίω ἰ2)7αν 
ΠΌΛΙ. 


Καὶ ἰδοὺ προσέφε- 


Υ͂, ν ΑΝ 
πὰ βτεροῦ ὅδηε εἰ 
Ροχιοχαπε Σαϊγεϊ ε ας 

ετ αἱὲ "Γ΄. «επιξ ἰῃ Ι 
Ἰἰς χες Αἰ δο; ἃς δ ας 
᾿" ᾿ἐχευπί Ἰεῶς ἥδεπ 
ἀδίεσιιαεα, Ποτυ η α 
Ῥοτοοῦ: ΧΕ ῬώΓΑ]γι 
«εἰς πλῦβὴς 6’ Οοηῇᾳ 
ἱπιρεῖα οὐ" Πΐ, τε πίει 
ἐς τοι χε τας εδὶ Ρε 
Ῥεῖ ΩΝ “κέλ ἔα, 
ἔπ χιᾶζει 
πατοῦν 
ἴῃ ἀφυΐθν Ἐξ ξξος 

0142 ἃ 
5εγἰδὶς αϊχ 
ἴης ἴῃς 

ναβοια {δι Η|ς δ. α, 
τὰ ἔαρι Πεηγῃς, 
ἄνευ ει ἀἰδι ιυῆ νὶ 
ἰῃ εἰαί ον ἴςι ἔσίῃς 
αὐείαμο δίξατίος. 
δ ες οπιην Ν “οχῇ, αὶ 
διάς δὲ ἐδ], 84 
ἀχιηοηὶ: μὰ διϑες 
Βαδυο ρα τος 

Ϊ γοῆ ὶς» 

ει εκ 
τ εἰαίκόη ξ υ α εξ 
εχίίε ο , ον δε, ας, 

Σεΐω: ΔΝ τον Ὀ τΐες 

εο, τοῦδ: ιἱ νερΣ εἰ δὲ 
εὐπ|᾿ ΠΝ ΠΝ αν {Ὶ 
ἵγεῖ ὴ Ἷ δῖ αἰ ςερς, 
εοτῶῖν δι ΕΠ 
γε 
ἀνε, μα 
οὐ ἀΠ ἰὰν πδίηι 
( ὁ Βαβι 
Υ̓ 3 Ῥοξρῃ οι 
ἵ͵. τὴ Ὁ}: 
Ε δε “ ἴεσγῃ ἀ 
α' ἈΝ ἰυ 
7υ915 2 ἕξη. ἰ Ῥςς 
εὐ] πη} Ῥα ἧς αἷς 
ἐγοιαυμὴ δὴν: γεῖςο 
νεῖ Ρῃ ΣῊΝ 
υἱεῶτε νας ἐπ, ἃς 
ἈΠ» χων σὸς 
ει εἰς ,. της ἅξῃ, 
οβει" 

ψ, Υ. 5 Ἐς, ΜΑΤΤ, Ε, 27 
ὃ 1ΠΠὶ ρατα 
“3 ὔὥὕδηε ,ἰἱ Ρα- ἸΆΣηῇ ΧΟΓῚΠΠ Ρ 
ρων τ ΗΝ ᾿ς αϊγεῖοα 1ᾳ- ΡΟ ΡΟ Ἰγεῖσιιη ἱπ 16. 
ὦ Οζι ᾿ ΄ 
ν ΓἜ αε νι, δοιᾷ ἮΝ ὅγι κλίγης βεξληκμδυον' ἐο ἀοειγβοπ- 
ἕν ί Η - 4 ξ΄ 
Ὁ) - Ἰἰφ τες ΑΥ ὡς ἢ ΜΙ ΛΩΝ λας ρα ἴοπη: ΤΠ 116 
ϑογτιίς " ΡΙΝ Ππιοεὰνα αἱ, Ὁ ἰδὼν ; ἴησοες δος ΠΕΉΡΑΝ, ἴοῆις ἢ- 
Ὶ ἵ αὐϊέσι χίρ -“" δ, ᾿ ἄντε “- ἌΡ, 
ἜΡα Ῥοιεον: ὁ ἐδ δΑΣΥς ςγ αὐτῶν, εἶπε τῷ ωἷϑο.-. ἀξ ΠΠΙογῆ » Εϊχὶξ 
ΑΟΛΗΥ ἕκες ταὰβ "'. ΑἸῚ τοπ ἐᾷ - ς : γαΤαΪ γεῖςο, Βο- 
᾿ ἃ πνοὰς, ΤΕΧΨΟΥ͂ ΡῬάτς : . 
υυ ὥρ- ἰαρεμ νι τρέξε, λυτήδως, τΑΡδΥ ΣΟ ἡ αἰδηρδιεπδι ΙΝ 
λη ,Ρ ρεγρεξα “ἰδ της, ἀφ εώνγται σο! αἱ αμιδο-- 1 ΓΘ Πγἐτε πτατ 
λη ] " ἐπ τιᾶΓεῚ ᾿ " ἰδὲ Ῥοςορῖα ΤΩ, 
γοεἶ εἰς πτιοιτα νι, Ἐξ ξες ἼΩ σου. εἰ αἰδᾷ 
0ο ἴῃ ἀᾳυ νι 8 ἈΤΟΝ Ὧν 4 τ δοςς ἡ 
᾿ αἰπε.-. ἱ ϑεείμα 4 Και ἰδδυ ὙΟα Ξ βογ δὶς ἀϊοορᾶε 
͵ ὶ ὅϑε ἴητε ματέων δπον ὧν ἑαυτοῖς, ἰπίγα ζρίς., Ἡΐα 
, ΜΠ] ΤΗΣ μ)» 6. φος ν ΒΙΑΓΡΗ δ ηγαε, 
᾿ ὅν πεπηας; 5 ὗς βλασφυμεῖ. ] Ἂ 
᾿ ἐφυ- «ΒΝ ὁ ππδς πεν ἐς “κ ᾿ ΥΙ 
ΡῈ Δλ δινευίεθίς, ἀν Κῶ ἰδεοὼν 0 Ἰῃσοιῖς ΠΡ Ἐξ σαπ ἢ) νϑ ς 
εἰς εἰσι οἰ κα εΐου ὰ ; ΟΣ ἴοι Τοΐιις ςον ἴτα - 
, ἢ ἈὔΕΣΝῊΝ ἐξ ξοχῇ, αἰ ογϑυκοήσος αὐΤΩΥ, ΕἸ Εν, ΤΌΠΟ ς ΠΟΥ τ, 
᾿ φησ - Ὡςς οπ ἐξ νεδη; ἢ οὖ ν ΠΣ ᾿Ξ 
διάς ΒΡ “οξίεα ἴγατι υἱεῖς ὀγϑυμίραϑε αϊχίε, ματα " 4 
ΜΟΥ -- ἀχυνοῦῖδο ΤΆ] ἴῃ ἐδὲ ἡϊος »" “7, σοριίαίςϊς πηγαῖα 
7 Βαρυο ἢ ΝΕ ΖΌΥΗ ρα, ο τὼς Καρσ!-- ἴῃ σογάίθις νὸς. 
Ἀν αβ) Ρι τ οι αἧς ὑμῶν; {γ].} ὲ 
ΧΗ Προ’ ᾿ς ἐἰαΝ ξεως. ἢ ΧΡ). Σ ο ΜΈΓ ΠῚ ἐπἰ πὶ 
ΣΝ εχ!ς δ “ες, οἱ» αἶ- Τὸ τὸρ ὅν αὔκοπωτε- “ Πἰς δ ΤῊΝ 
μυανπ τεαι ι ἐξα ἜΑΣΙΝ ; Σ 
ἊΝ ἐν τοις ἜΡΙΣ ὅλος βΟΥ, εὐ έν, αἰφεωγτχαι σοι οεἴς, Ἀογηϊξτα πο 
σον, ΡΝ ΒΕ ΤΥΒΩΝ : Ἄν νττν ταν εἰ δὶ ροζοαίας: 
.] Ὁ ᾿ αἱ : - 
, ὅς, ἵγεῦ νὴ Ὶ ἔτος ὕες “ ἄμαρπιαι ἘΟΝ 8 ἀϊςεῖς,, 5- 
βῶραατοι .. ἔδονν γρω ᾧ φδαπαάτει; δες 8. τη α]Α» 
0.- ᾿ γε ἂϊ: Νὰ εἰ "Ὁ τὸ ῃ ἰατὶς 
ὮΙ ᾿ πικροῖς δΗΝΝ ἵνα σὲ ἐδὴηε ὑγηεσον. δ᾽ “σε αθεὲ ἢ ῥ- 
"“" ΠᾺ ᾿δανὶ ’ ᾽} ᾿ς ΤΑ ΕὋ “ΝΨ» ! συοσά ῬοΙς ἀτὸ 
κί! α' ν ἠ ἊΣ δας σαν εγά 0 μος γύ ὀυβρω-- Βαρεας ΕΠ 5 ἢ Ὁ 
ἫΣ : " οἴοσῇρςς. ᾽, ι “«Ψ ζω ᾿ ) ᾽ Ἂ ΠῚ ΤΟΥΥΆ 
πάτο 38 ἀμῖη τὰ ον, ποὺ ὃ “"ς γης ἀφιέναι ΠΕΜΝ ὅν 
ἽἼςζ 70 κγο ἱξεξα Ὁ. Υ ! ! ͵ ΟΠ τ ης ἐπ 
᾿ ΩΝ διδεεῆς τις ἀμκαρπας' (τοτε λε)}4 τῷ ΓΑ [αι (της ἀϊςὶς 
ἐν υἱάσι ἂχᾳ) ’ “ ς ὙΡΑ 
ἜΣΤΕ ἐκειαυΐμνς δὰνρ το.) φὐδαλυηκρ .) Ἐγερϑές ΡΆΓΑΙ γεῖσο,) 51 
ἰδὺαν νοοῖ τῇ ΤΥ Ν ΣΝ ὶς “ν “ ἣ , ι ξς »ἕἴο δ 1} ΠῚ 
οἷαι γϑὴς ἴῃ δ ΚΡΟΥ σοὺ χίμυ ριγίω,κα) Ιϑδατῆ, δὲ δὶ ἀρ 
1}» » Ὡ ς ν που δρ, Ὁ τς 
: τ τ δ στονς εἰς δι οἰ κέν σφῃῃ. ΤΙ ΠῚ ΤΌ Α ΤΙ. 
σεφε-- οβεῖ 4.11}. 
" 

Ἱ ' ἐδρ.1 φῇ 


ἬΔΥΟΤΙΑΣ 


Μαγχ. δ.τ4 


ἕως .1.17 


Ἑ, 


ἘπῚ1:ς ἀἰτο- 7 


αἰταθίπταις ἀο- 
τῆι ΠΔ (ὑ ΠΊ. 
Τυτῦα νεῖὸ 
αἰα: νἀ οτᾶτ,,ά- 
στα ἕπτ, ὃς 
σιν οι ογαπς 
Ὠεῖ , οὶ ἀςάϊί 
οι ροτοίζαιτξ τὰ- 
Ἰολ ποιά ο". 


ἱεπτ ρυαζουῖ ἕς. 9 


Τούς 1ΠΠ|1πςν νὶ- 
αἰ ποηλὶη ἀς- 
Πάοπίεπι δἀ τες 
Ἰοηἑ ἢ, Μαῖ- 
ἐἰαῖιι πλο ΠΊΐπδς 
ἀϊοίταιις εἰ, 856- 
Ἅ“ἰςγ6 Πλδ. Δίαις 
ἃς (αὐρεῆς ἴσαι 
ξιις Εἰ φὰι ΠΊ, 

Εν ξαδιιη) οἷ 
ντὶρίε ἀςοὔδεγοε 
ἦι 115 πάθας, 
ὃς ξοσο πγατὶ μὰ 
Ο]ϊοαηὶ ὃζ ῥόοοα 
ἴούδυ “ΖὉ1: νδηδ- 
τᾶς, {10] οοὶι- 
Ῥιιοιςν οὔ Ποία ὃς 
αἰ οἰ ρα} » 1} 5. 


ο 


Οια Ἰα δ [ΠῚ 1; 


νἀ ΠἔἜξης Ῥηατί- 
{αὶ,ἀϊχοῦῆξ αἰ [οὶ 
ῬΠ 5 εἰ", σὴν ο 
ῬΟΡ᾿ σα τις ὅὄζροο 
καζου δος Γωπγΐζ 
οἰ ργαοορίοῦ 
ψοίζοιν 

«Αἱ Ιοςγυῦλαι 


Σ 


ἘΥΝΑΝΊ 6. 


» ν᾽ , )͵ ὦ δ 
Καὶ ἐγέρϑης ἀπ λὲν 
" δι, ..2.. ς 
Εἰς πον ΟΙΧΟΥ αὗτοί. 
Ι ᾿ ε ἢ 
Ἰόόντες δὲ. οἱ οὟλοι 
" ! ΟὟ ν᾿ ! 
Ε ϑσίυμκῶσοιν γὺ ἐδόξασαν 
. ᾿ ᾿ ! 2 
σὸν Θεὸν, τὸν οδντα ὡζου-- 
! ! τ" ᾿ 
σίαν Ὁιαυτίω ὧις ὁ}- 
Ι 
Ὡρωήοις. 
σ ! ες 
Και ὐοφίγων 0 1η- 
ΕΝ τῷ δ γὼ " " 
σοίς οΚΕΊ)εν, εἰ δὲν ὀρβῇρω-- 
Ϊ ᾽ ΟΣ δ᾽ 
πον κου ϑμον ὅ1| πὸ τε-- 
Ι! .“ ! 
λώγιον, Ματϑο ον λ6)9-- 
Ν ! ; 
μδμον"κ λεγῴ ἀντ, Α- 
! Ὁ ᾿ Ὑ 
Χολουδή μοι. Καὶ ὁνα- 
ὦ ! » ΗΜ 
ςος ἡκολουϑησεν ἀστώ.. 
λιτὰ ͵ ᾽ ἢ ῷ 
Καὶ ἐωετο ἀυτὸ ἀ.- 
᾿ ᾽ ν » Ι 
γακείυϑμου ον τῇ οἰκίᾳ, ἃ 
» ᾿ ᾿ ω τω ᾿ ἢ 
ἐσδυ πολλοὶ τελώγαι Κ6Ὶ 
Ὕ Α ᾿ ! 
αἱαιρΊωλοι ἤξϑογτες συν- 
͵ Σ [ ᾿ 
ΧΥΈΚΕΙΨΤΣ Τῷ [ησοι καὶ 
ζις μαϑὴ τοὺς αὐτῷ. 
᾿ λ» κα’ ς 
Καὶ (όδντες οἱ φάοκ- 
στ! 0] ξ΄πτὸν Ὧις μα ϑητοῆς 
ἀὐυτο, Διο Τ᾿ Δ τε- 
λωγῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐ- 
ΜΕ. κεν ! « 
οϑ'4 ὁ δη)σῶτκαλος ὑῶν; 


τς ,“" ᾽ ! 
Ο δὲ ἰησοῖς αἸυ- 


ν. 


Βε {υτδ 
κὶι, ἃς «"ὴν! 
ἐπ ἀοπιθ 
Τιλπλ. 

νέοι 
ας εὑ 
εἰσ εχ 
ἃ εἰοείπαι 
αελιας ῬΩΝ, 
αυἱ ἀεάϊι 
κείξατεσι ι 
Ια μοῦ 
αἰθι5. 


Εις αυῦῦ 
ἐταπ τε 
ἀς τοί" 
ἀἰε αι 
{εέιξ 1 
Ἰοπίο ἢ 
τ αυπὶ δον 
αὐιΐπε' 
ἡ], 5εαινι 
πιο. εἰ Ι 
Β ες {εἰ 
εὐ εὐτῦν 


ει δ 
εα, ἀἰουν 
θευις ε΄ 
ἀοπιον 
ταὶ Ἷ 
ςαἰὶ δ ᾿ 
εατοῖῖ 9 
τἰεηζο ", 
εὐμιθέθ! 
εὐπὶ τ 
αἰ{εὶρῦ 

ΠΤ 
ον εἰ! 
Ρ αι ίει 
εεδαπί ν 
Ρλ» ϑ 
ὐΑ τε 

υυἹάΡη 
γες εὐ Ἁ 
ΡῈ μόν 
ταῦ ἐδ 

τὸ ἢ 
Ἢ μ' 


Υ, 
ἀϊδς αἱ, 


ΟἸΤΟ υ 
Ἰξείδις 
ἀϊςας, ἡ 
ΤΆ Α]ς ἢ 
εἶδως, 

Ἷ φτν 
ΤῊ ΘῈ 
Ὕ 


᾿ ΓΤ 
η Ὑλοι 
γᾶν 
ἰζκ 
)Φούστιψ 
, “ 
χ ωζου.. 


'ς ὁ}-- 


ν ὃ 1η-- 
" 

ὀρῇρω-- 
ἃ 

ἘΠ 


ἰκία, ἃ 
α! καὶ 
τες συν-- 
Νδ χα 
ἜἝ 

φαῶρκ- 
υϑητοὺς 
δ τε- 
γῶν ἐ- 


ΔΩ 
ΝΣ 


ς 
συμ; 

ν. 


τ΄ 

Εἰ ΠΡ 

κι, ὅς 89. 
ἷπ ἀοδὶ 

Τὰ λπλι- ᾿ 


νίάομίθι 


αὐτξ εὐτϑῇ, 
εἰναι εκιον 
ἃ εἰοτίπο Ἵ 
πολιας Ὁ, 
«αἱ ἀεαίε, 
ἐείξατεσι τ, 
Ιεὰ μοῖρ 
σιΐθ 9. 

τ αὐ 
ἐταπ κει νι, 
ἂς ΠΝ 
ἀϊε μαι, 
{ἀξιξ 


᾿ 


Ἰοπίο ἢ ᾿ 
ταύ δῆς. 


εὐἰπειδ ᾿ 
Πη,,βεαμα 
πις., Εἴ 
ες (ἐὐὰ 


εἰ εὐσ 


Βι δ, 
εἴ, ας ᾿ 
μεηις “ἢ 
ἀοπιον δι, 
τα αἰεὶ μ 
«αὐὶ ἤ 
εατοσῶρ 
πΐοηεε ͵ 

Ἶ 
ὯΝ μρὶ 
αἰμείρυν ; 

ἜΝ: 
“Ἢ τἰδτ. 
Ῥμδηίδι, 
«δαί 

ἢ 
ΕΝ “ 
ρου οι. 
ρεςοθιθ 


Ρ μόδν 


ν. 
αἰὲν αἷς Νὅ 


ΕἸ ορης να 
Ἰξείδιν της. 
ἴσας, (οά 
ΤΆΑ]ς ΠΏ Ὰ 

εἶδως, 


υἶος (ρὰ 
Ῥεζζᾷτοχες, 


Τῆς ἕω 
«εετιθεν 
εὖ ἀϊτείρα. 

ἰδ ϑαροὶι 

ζ ἴεςς, 
ἷς ποι ρῃν 
ΣΙ Γχὶ ΟΥ̓ 

ις ἴτεχῃξ 
ἕξ; ἀϊτεῖρα 
Τὶ αιξοιη ταὶ 


ἕξ αἴξ ἢς 
ἰτέας να 
ἣν ε᾿οδας 
': 
Ϊὰν Ῥοπῇ 


» Ἢ ε-. 
ἃ Βᾷμὶ τὰ. 


ΦΈΘΟ ΜΑΤΥΎ Ἢ, 
στὶς εἶπεν αὐτοῖς ν Οὐ 
χρείαν ἐγοισιν οἱ ἰοϑ νῆες 
ἰαζός[, αἷλλ οἱ κακῶς 
" 
ἔγογτες. 

του ῆψας δὲ μα - 

)εε τί σειν, Ελεονϑελω, 
οὐ θυσίαν - οὐ τὸ ἤλϑον 
καλέσαι δγκα!οις,, ἀλλ 
ἃ μδοτωλοὺς εἰς μετά- 
γοιαψ, 

ΤῸτε χυϑοσέργογταὶ 
αὐτο ἱ μαϑηταὶ Ιωαννῳ, 
λέγργες, Διατί ἡμεῖς ᾧ 
οἱ φαραστί οι γῃς δ, ομῶμ 
πολλά, οἱ οὐ μαϑηταὶ σου 
οὐ γης δι οισι; 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃ 
Ἰησοις, Μὴ δειυανταὶ οἱ 
οι πρς γυμιφῶγος. πεν- 
θεῖν, ἐφ᾽ ὅσον Μετ᾿ αὐ- 
τῶν ὅφιν ὁ γυμφίος ῃώ 
σονται ἢ. ἡμέραι ὅταν ἀ- 
παρθὴ ἀπ᾿ αὐτῶν κ γυμ.-- 
φΦίος, τὴ τοῦ: νης αἱ σοισιγ. 
Οὐδεὶς δὲ ὄχι ἄλλει 


ε ᾽ ! 
ὄψι δλυμαῥάκοις αγγα- 


1 


΄ᾷ 


Ἰῤ 


ό 


Ἑ, 28 


ἀϊαϊΐε, ἀὐχίς ΠΠς, 
ΝΟῚ οριὶ5. Πα- 
δεῖ Ηὶ αυὶ ν1]]- 
ἀΠ πε πηοάϊοο, 
(εἀ αυὶ τα]ς μα- 
Βεπε, 

ἰουἱπ ρΡοκίας 
ἰξς, ἀκ ἀϊ(οἰες αυΐᾷ 
ἢπτ 4, Μίζοι- 
σογάϊᾷ νοῖο, ὅς 
ποηίᾳογὶ ἤοίτι 1: 
11ὃ 6ηΪπΠΊ νοηὶ κά 
νοοαιάᾶ ἐπξος, 
(ςἀ | ρεςολίοτες 
δὰ ρατιἰτοπεὶᾷ, 

᾿Τῦς Δἀεῦς οἴ 
αἰ (οἰ ρα] Ιοδη - 
τἰς ,ἀἰςξεος, Ουᾷ 
οὗ ολυίμη) ΠῸ5 
δι ΡῬΗ Δ αὶ ἰςὶαν 
18 1" Ρ]ογἤφιίς, 
αἰ (οἰ ρανεῖ εὐὶ 
ΠΟΠ Ἰοἰ πα} 

Ἐε ἀἰϊχὶς {Πὲς 
Τείας,Ν ΠῚ Ρ οἵ. 
ἔχης ΗΠ (ροπῆ 
Τα ρογς,ιιδη ἀἐι 
Οὐ} {ΠΠὶς ΟἹ [ρὅ 
(ον ηΐεηε διι- 
στ ἀΐος ἡ ΠῈ 
ΤΟΙΙοτσ ἃ} εἰς 
Γροηῇις, ἃς [Πρ 
ΣΟΙ Ππαθι τς. 


ΝΌΙΠῸΟς δυο 
ἰπιηγἱτείς α7ι- 
στη οητῦ ραηηὶΐ τὰ 

ἀ 1. 

Οἴεκ.ἐ. ον» 
ἱπέσα ττᾶνν 


το ἴσαν, εν τς 


ἽῬΜδτζε.".ς.ν15 
πο τ. 

"2τ.1.41 
ΔὰΓ «δες 
λοι, ρα 

Ἐ, 


ἀὶς ἴπὰ νεῖ νε- 
τούοπι: αἰξεγί ἐσ 
πἰπῈ ΓαρρΙεπιὅ- 
τα πι {ΠπΠπις ἃ νο- 
{ἰπγξέτο δ. ρείου 
τα ρτατα ἥς, 


Νοαηϊς πλἰτΠὲ 17 


ναι πὶ ΠΟΙ Π 
ἱῃ νίτοδς νεῖογοο: 
ἰοῦ τὰ πηρῦ- 
ταῦ νύγος, ὃζ νἱ- 
πιπὶ οἴ πάϊεαγν 
ὃζ ντῖος ρογεῦτς 
[οἀ ταϊτοι πὶ νὶσ 
πιὰ πουι γι πὶ 
γος ΠΟΙῸΣ» ὃ( 
γίγας, ἤπλμ} [οτσ 
ἐϊαιλτι 


᾿ ας φυῦ Π|-: τᾶ 


Ἰοαιογθτι, Θοος 
ΡΥΪπια 8. αὐϊάα τὶ 
ψνοηϊζ, ὃς φάἀοια- 
εἶς εὖ, ἀϊοῦς, Εἰ- 
11 πιοα πιοάὸ 
ἀεξζι δα ς; (οἷ 
νεπὶ, δ. πλροπα 
τηαιῖ τὰ ἃ (ἀ ΡοΥ 
ἀ] 1] λας νἁϊιςς. 


Επιυγροης ἴ6- 19 
(υς (ἐαιμεις εἰ 
ΕἸ ΠΊν ἃς ἀϊίοὶρα 


1. Πὰς. 


(ΕἘτ ἐζοθ πη ΠΟΥ 570 
ας (ἄρυϊπὶς ᾿- 
Εἰ αἰο Ἰαδόταιια 
ταῦ ἀιιοάος πΔ απ 
τος ναςοοά ὅς ἀτοῦ 
σοὺ, σεείρίς ΠΠ}- 


ἘΝΑΝ,᾽Ο, 
φου ὄχι ἱμαπίῳ παλω 
αἱρᾳ Γὸρ “πὶ πλήρώμα αὐὦ-- 
σοί ὑπὸ τῷ ἱμαπον, καὶ 
Ὁ“ Ι Ι 
χέιρον ολσμμῶ γιγετοα. 
Οὐδὲ βάλλοισιν οἶνον 
γέον εἰς ἀσκοιξ παλα;)-- 
οιζ' εἰ ὃ μωγε, ῥήγνυται 
οἱ ἀσκοὶ, ἃ ἃ οἶνος ὧκ χοι- 
ταῦ, "ὸ οἱ ἀσκοὶ ἀπολο 
ταν" ἀλλὰ βάλλοισιν οἶνον 
νέον εἰς ἀσκοιξ χαινοιξ, 
αὶ ἀμφότερα σιευηρδν 
Ταῦτα ἀυτὰ λώλδν- 
τὸς αὐτοῖς, ἰδοὺ ἀργῶν 
ἤϑων “ρφσεμὺγᾳ ἀυτῳΐ, 
λέγων, ΟΠ ἡ ϑυγὰ τηρ μία 
Σρτί ἐτελδυτησεν' θη ἠ- 
ϑὼν ὅψ!9ες τίω χεϊ δοὶ 
σου ἐπ᾿ αὐτίω να ζησί. 
Και ἐγερϑής ὺ Ιῃσοίς 
ἠκολούϑησεν ἀυτῳ, ᾧ οἱ 
μαϑηταὶ αὐτὰ, 
(Καὶ ἰδοὺ γιιυὴ αἷ-: 
μιοῤῥοοῦσω δωσδέκα, ἔτη, 
“δφσελϑουσο, ὀππαϑεν, 


ἥψατο Τὰ κραασέδου πα 


ψΨ, 


ἀϊς ἴῃ νεῖ 
ταςηξοπι γέ 
ται οἰ οἾ}} ἐπ 
εἶ πὶ ρ! εηΐ δ 
ταάἐπὸ εἰυν 
αὶ νει πιξισ 
ὃς ρεῖος ( 
{τα ἢϊ, 
Νεα; πιίζ 
τῶι νη 
πουῦ ἱπ τ" 
ἐτες νετεσγῶ 
αἰἰοφαΐπ τ 
»ὕξζως γϑδ 
ὅς νίπυ πὶ 
{πα το, 
νεγες ρεγεῦ 
{εὰ νἱπῦ πῦ 
οὖ ἐπα νον 
ποῖος π|}΄ 
εὐμτ, ἂς ἀπ’ 
Βο εοπία" 
ἡ πτΙΓν 
ας {Π|0}} 
αυξιε «ὐν 
ὃς, εἰς ἘΠ 
(εὈ 5 νη " 
εεἰἶϊς, δᾶ ᾿ 
γαθηῖ εἰν 
εεὺς, 91, 
τς, Πα πὶ 
τη οάο ον 
δαςεῖ!: ( 
γεμὶΐ, ἱπιρ 
τς τϑῦῇ ι 
τυ ληι (ν 
εἴ ,Ξ τἰμο 
εα {τ 
τες {4 
Βατυγ 
ὃς ἀϊεν 


εἷυ. 


(Βεεζέξ 


ρ 


"τ φυδν 
εαἰπὶν, ἢ 
χῇ ΠΝ 
τους ὀυον 
ἀπῇ ἦδν “η 
ἤετειτῦοι 
«εἰἰρ} 


Υ. 


ϑείαηιγεῇ- 
χα δητκϊὶ εἷας, 
Ὀΐςοθας ς- 
ἘΠ) ἴσα ἴεν 
51 τεείσοσο 
ἕιητατη νς» 
Τε πηδᾷ εἰν, 
Ἀλὰ Ἔγο, 
Δε Τοὺς 
Ξοπιοτίας ἃς 
νἱάες ἀἰχὶι 
ζοβάς δΙϊα, 
ἘΣ ἔχ ΤᾺ] 
ὯΔ ἰζ- ἔεεϊς, 
Ἐτ ἕ]μᾳ ἐμ. 
ἐξ ςἢ τημ.- 
ἱτσ οχ δ) 
ΟΥᾳ,}) 


Ἐς συ 
β ἐν} 
Υεη ει γε ξ 
ἄ5Ίη ἀριηπ 
Ῥεἰπείρὶς, δὲ 
Ὑ] αἴας εἰ! 
εἰ 

αἰφ: 


᾽ 
, ἀ“,- 
λ 


(9ὴ 
οἶνον 
λα)-- 
(υ το 
(χει - 
χο 
οἶνον 
Ψοις, 
ὅν. 
ἐλαν-- 


’ 


βχῶν 


᾿ 
Ἶ 


ΚΝ, 
Ἡρβιδ 
0» 
[α ἡ- 
χει ΟΟᾺ 
σέ). 


σοις 


ο ὦ οἱ 


. ξ 
Ἢ οἡ- 
Ψ ΤΉ. 
Ια, 


υ πῷ 


ν. 


ἀϊς 'ῃ νεῖ ὶσ 
τὰεηξαπι Υό 
τι οἶς ἐκ 
αἷπι 


δι ρεΐοτ (ἰξ 
{υτα ἢ, 
Νεα; ιαΐε 

Ιεηἷσ 
ταάὲπξ εἰν 
αὶ νεβὶ πιέξιος 


τῆς νἱ πα ; 
ποιῇ ἱπΥ" 


ἐτες νετεσῶ 


ῃ 
αἰοααΐπ ι΄ 


ρὕτζωυτ νίχέν. 
ἀ νέπυμι δι 
{ὰπ αἰ το," 


ν 
γιγες ρετεῦ 


{εὰ νἱπῦ πῦ 
οὖ ἱα Υἱοῦ 
ποιὸ ὁ ΠΊ ( 
ταῦτ, ὅς ἀπ 


᾽ 


Βο «οἱ αηὶ | 


Δ Π͵ΙῸΓ- Ι 
Ἡζχς 11 7 
αυξιε ω 


“ 
Ν 


Ϊ 
ον,ειες 


(εὈ 5 γ 7 4 


εεἰἴϊς, δᾶ εὐ 


Ϊ 


ἐδ 


γαθαι εἶν δὴ 
ἐευς, ὉοΙθ ἵ 


δ, {114 πρὸ Υγ 
τηοάο δέ 


δαεῖ: 


γεμὶ, μι : 


πς τοῦῦ 
τυ δηλ τ 
εἡ »δι νυ δὶ 


τεὔα: (ν 


υδ 


4, 

Βαζυζ “ἢ! 


ἃς ἀϊεῖν" 


εἶν, 


ἣ 


(θεέ ᾿ 


1ες φυΐξιν 


πη ΐρ τ 1} 
ΓΝ τειγῦ, “ῥ' 
«εἰ!» 


ἱματίου ἀντ. δυίαιτι νε πὸπ 
τὰ 1115. 


ἔλεγε τὸρ ἐ ὧν ἑαυτήν, 21 
Ἑ αὐ μόνον ἄψωμω, τῇ 15 '-- 
ματι ἀντ, σωϑήσομαι. 

Ο σὲ Ιησοῖς ὄγηςρα.- 22 
φεῖς καὶ ἰδὼν αὐτίω πε, 
Θά. ϑύγατερ, ἡ πίσις 
σου σέστωκέσε. Καὶ ἐ ἐσώ- 
Ὁ ἡ γιμυὴ ὑπὸ ἃ ἃ ὥρας 
ὀκείνῃς. 

Καὶ [ ἐλϑῶν ὁ Ἰῃσοῖξ 
εἰς πίω οἰκίαν χη Τῷ δργον- 
τὸς ἰδὼν ζις αὐλητας, 


Καὶ τὸν ὄχλον ϑορυξου-- 
ΟΥ̓ 


Ὀϊοεθας οὐΐ τ. 
ἱπέγα [ες , οἱ τᾶ- 
τιὶ ΠῚ τειίσετο νδ 
{πο ει 1111, 
εἴ (αϊια. 

Αὐ Ιοίὰς σοῦ“ 
πογίας ,νε νἱάϊε ἢ] 
1 πὶ, ἀϊχίς, σοη- 
Πὰς 6|1|Δ, ἢάες 
τι (Δ! πα τ τὸ ἔς 
οἷς. Ἐξ (τα ἔα- 
ὅϊᾳ ξαΐς πλοῦ ἃ 
το ρΡοΥ 6 1}10.,}) 

Επ φ} γὸ- 
πἰἴεε τείας» ἢ ας 
ες ρΥἰπηατὶς, νἷσ 
ἀἠἼδεχιις εἰδί εἰν 
ον ζ ταυτ δὰ εἰι- ’ 
τχὰ τἰϊα πο πῃ, 


23 


» 

Δὲ) αὐτοῖς, ἀναγω- 
ρέϊτε" ου ᾿τὸρ ἀπέϑανε τὸ 
Κὸ ξοίσιον » ἀλλὰ καθέϑῦ- 
δὰ. Καὶ κατεγέλων αὐ. 

τε δὲ ὀξεξληθη ὁ Ἶ 
ὑΧλος͵ εἰσελιϑὼν κε ἐκρατη- 
σέ τὴς χέρος αὐτὴς " χα] 
ἤγερϑη τὸ κὸ ροίσιον, 


Καὶ οἶλϑον ἡ Η φημω 


αὕτη εἰς ὅλζῳυ τίω γέ 
ἐκεγίω. 


14 Ὀϊοεὶξ ἱΠὶς, 5ς- 
σεάϊτο : πὸ επί ἣὶ 
τυογέια εἴ αἀο- 
Ἰοείοεπεα]α., [τά 
ἀοτηγΐε. Ἐπ ἀογὶ- 
ἀοραπς ἀ]Π π. 

Οὐ 17} Αι το τὰ 
εξ εἰοῖα τσ 
θα, ἱπιγορστεῆιις 
ζε πὶ ῖϊς ΤΏ ΔΠΙΠὰ 
ἡΠ1ΔΠὺ 5: ὃς Γιττοχὶς 
«ἀοϊοίσοπειϊα. 

Ἐπὺπ Θπλαι δ ἶδ 
ΓαπΊοῦ πἰς ἰπ τὸ 
ἕλιλ τΟΥΓΔΠλ κἀΐ - 
ἦλῃι, 


16 

ἽὝ 
! 
Ϊ } 


Ὁ} ἐἃ}.1 Χ, 
}} ] 


ἢ 


᾿ 


" ἄστος Π|λης 16- 

᾿ {ι5, (εαιεὶ (α πε 

ἀ}1ὰ ἀϊιο οὔ οἱ, εἶα 

Τηᾶῖος ἃς ἀΐϊσοπ- 

᾿ τος Μίίογοῖε ποὸ- 
{||} {1 Η1} αι ϊά. 


Ὁ Δὲ αἴπὶ νο- 
εἷος πη αάος, 
«ἀϊεγαης {ΠΠπη͵λ 
«αοὶ ὃς ἀϊςῖτ}}} 19 
Ἰοία 5, Ογοάϊεὶς 
τὴς δος ροῆϊς ἔα- 
σου οι Εν 
Ἑπατ ΟΠ) 16, 


Ἰῦς τειῖρ τ ο- 

αἰἴὸς Πού ,ἀἱ 

᾿ σεις, Παχία πα 

' νεϊγαπι δῖ νον 
ἷ 


Ὧϊς, 


Ἐπ ροχεὶ ἤϊπε 
ΣΠογιτλ Οοα : ὃς 
ΣπΠτογτηΐϊ αι" εἰξ 
Ἐς ᾿εΐὰς, ἀϊεῦς, 
ν άςτςς πεαιιὶς 
{υἱατ. 


Δτ ΠῚ χὰ ἢ 
ΑὈἸΠΠ ητν αἰ !- 
ΓΕ ἐα ΠΊΔ Πὶ 
ΧΙ 1 5 ἐπὶ τοῖὰ τοῦ 
τα λια, 

1} 5 αὐτέ ἐρτςε 
ἀϊ εἰ, ἐεος αἀ- 
ἀπ χογαπτ} ο 
τοΐϊςπι χυτὰ, 


Ζοειτι, ὃ... 


Ἐπ απτη ἀϊΐος 27 


ἘΝΑΝΌΟ. 
πὸ ΞΘ «Α[ὁ ν᾽ Ι͵ Π “Ὁ 
ζαὶ αὐὐοοιοντι ἐκεῖ- 
ἈΠ ὁ ΓΞ 
9εν τῳ ἵησοι ἠκολου 9η-- 
͵ ! : 
σεν ἀυτ δὺο πυφλοὶ, 
! Α Ι 
κράζογτες Κι λέγοντες, -- 
Ι ε Ὅ εν" 7 
λεῆσον ἡμᾶς 8 Δαξιο). 
ὔ ι ᾽ ᾿ 
δ᾽ Ἐλϑόγτι δὲ εἰς τίω 
. !] -“ ᾽ 
οἰμαν, οθοση ΑΘῸΥ ἀντ 
ς : ! ᾿ -- 
οἱ τυφλο!, ἢ λεγᾷ αὐτοῖς 
- Ὁ ! [ἢ 
ὁ Ἰησοις, Πιςαῦ ΕἾ ὅτι δύ-- 
γαμαι ζοἶ τὸ ποιῆσαι; λέ- 
᾿ ..»! 
γρισίν οὐστῳ Ναὶ Κυρκε. 
4, ψ Δ} 
Τότε ἥψατο ἢ ὀφϑοιλ 
»)»-.-"» ! ᾿ ι 
ἐδδϑ' αὐτῶν, λέγων, Κατα 
᾿ ͵ ε ͵ 
τίω πιςῖν ὑμδδθ ἡἤυη9.- 
τῷ ὑμῶν. 
δσ.ν, ᾽ 
3232. Καὶ ὀἠεῳω θη αυ-- 
ἕν εν " ΝΥ 6 
τῶν οἱ ὀφ)αλ μοι " τ ὧνε- 
ξραμσοιτο αὐτοῖς ὁ 1γ- 
“ ! “ ἐς 
σοῖς, λέγον, ΟραΤ μη- 
᾿ ! 
δὲις γγωσκέτω. 
ε ἘΚ Υ "ς ! 
3. οὐδὲ ἐζελϑοόντες δὺε 


Ι πὶ ᾿ εἰ ΄΄ 
Φημέστιν αὐτὸν ον ΟλΗ ΤῊ 


29 


7,! ὁκείγῃ, 
3, Ὁ Δ ΥΖ ! 
3Σ Δυτῶν δὲ ὀΐξεργο μια 
Κ ' ͵ ων» 
ων. ἰσου «φοροσηγείκαν 


ἀντω ὀυθρωπον κωφόν, 


ΥΨ. 


Ἐε εγάϊ 
ἔς ἰμάεῖς 
Ζεαααι μ 
ει ἀυοῦ 
εἰ, εἰαιπῖν 
ἃς αἱςεηῖθ 
Μίτειεγε 
ποῆεί 
Ὁλαϊά, 


ΠΝ 
ἐεια νεῖν 
ἀοιαυπ 
ςεἤοσῆι Ι 
«απὶ τ 
ἀϊεῖς εἰ} 
ζας, στε 


. 68 μοξέ 


{πὶ (με 
νοδέο νι, 
εἰ, νυ 
Ὀομιίδο 

ΤΆΡΝ 
εἰ σώ 


εοτῦ, “ 
ϑεζυσῦ "; 
ἄεπι γἷ 
ᾷαι νοῦ! 
Υ. ν 
. Φ4Φ Ὲ 
πο χρίηδοϊ ἀδεηξζχῃ, ΩΝ ΐ 
..,)}} ἷ ἐυῦ ΦΣ ἴῃ ᾿ 3 ᾿ “ἢ ν "ἢ κ» ἡ 
. αὶ εἰοϊ Ἰοοιεας τῇ Καὶ οκ ὄληϑέντος 15. 33 ἘΣ εἰεᾶὸ ἀπ:- 
ὭΦΛΟΙ, ἃς αἱ εεπιθι ΤΑυ τα» δι τη] δαὶ γί, ΕΗ ε ΤΏΔΟΠΙΟ; Ἰοαιεῖι- 
οντες.Ε- ΜΙΝ ταῖα ζὰε ρς ἢ ξ ΤΟ ΔΕΡΟΗΡΈΗΡ ἈΏ τὰς εἰξ ππιτιις : 
᾽ ὉΟΙΗΝ τ αἰξεμιος Φος κ εϑαυμώσον οἱ δ ἃς λἀπηίταῖα; [ἀξ 
Δαζιο). κῶν Ῥάταιε ἧς Ρ χλοι ,Ν Ο ἊΝ ταῦθα, ἀϊοςητος, 
εἰς τίω Ι οὐστς δύχε), ᾿ Ὁ Πτς πουσός υπαιδᾶι ἄρρὰ 
" [ἢ 3 ᾿ “ ᾿ 
᾿ ΔΟΙΔΗΝ “7ῸΤΕε ἐφαθη ουτως ον τῷ ταὴε ἤςῖη 1{040]. 
ον αὐτῶ «εεεῖαν Ϊ ͵ 
, σ 
4 αὐτοῖς «κι ϑὰ ἐΠΙχὶ τὰ Δὲ Ῥμαγί (αἱ ἀἱ 
ΣΝ 4} ς Ν Γ ΓΩΣ " 
ὁ ΑΟΤΟΙΡ ᾿Α{|Ε8}8} δ οοτι αἴ. 5 Οὐ δ΄ φαρισοῆοι ἔλε- Μ΄ ὙΦ ΛΆΤΕΙΘΙ αἱ 
πλανα τα ΟΝ εἰρς « τα : ᾿᾿ οορᾶτ, ΡοΥ ρυπ- Τοΐτά τοιδινῷ 
πίον ὌΦΗΝ μα διοτῇ εἰϊοις 2» Ἐν τῳ δργοντι ' δὰ!- οἰρεπὶ ἀφιμηο τ ΠρΆκενεςοῖς 
Ἵ - ἰὦ Ρ ΄ Ν ΐ ᾿ ΐ [δὴ ,. δον, 17 
πον νοδένι, ἴρῃςς, μβογίων ὠκ( ἀλλῴ πὸ δα!-- ΠΙΟΤῸ ΠῚ εἰϊοὶς ἀκ: 
ΙΚυρκς. εἰ, Ἷ ᾿ μόν τηοΠὶδ, 
Ε οι δο, εἴσεῃΐ. ἰα. 
, ὀφϑαλ τουπέ μ δῃς Ἰξηνα ἣ οὐ : ; 
᾿ς δἰε οὐ ᾿ ταπεε, Καὶ ὥραν νυ ὁ Ιησοις 35, ἱ Ἐπ᾿ εἰγοιιπης μι χες, κα, 
γ» ζαταὰ εοτῆ δες, τοῖν ὅς πῃ “πὲ σὴ ' ἣ ἣ ἴδας τούας οἰ ἐ- Τα νει, 
, 54} Ὁ ἀοέ; 9 πῦλεις πῶσοις καὶ τὰκ, τᾶϊες οἴηπς ἃς 
ἡ η5»- ἀεὶ Ἧ Τράβορὶ ῳ ! ὃ -“ νίςοβ, ἄοος 
βαὲ Ὁ οτῦ, ἃ Χϑοκας͵, δ) οἰ σκων ἐν ταὺς , ἀοσει5 ἐπ 
ἷ τλϑι ξυΐ- σμυὰΐὰ, ΣΝ γ), ὦ" ᾿ (γπαβορὶς 1ο- 
ἣ ὦ 2 Ι! ἐν Ὲ 
“ΚΗ ἴμπε ἡ ταπέι, ι.. ἠρυοσων τὸ ὀῤαγγεέλιον φἂΠ5 Ἐμπδηρε! 
Ἀγ) ογε- εοτα “] Εἰδι δ κεν ἢν ᾿ ς τορηὶ, ὃζ (ληλ 5 
μον πιΐπλί “ Ὠῆγιηὶ 5 ᾿ς βασιλείας ᾿ ὃς ον ᾿ ΜῊ π 
'ς ο1η- {πῸ τὰ "Ἀὰς Ἢ ͵ ἡ) τς ΟΠΊη ἐπὶ πηοῦδ ἃ 
γ! ΑΨ Ι Ἁ » 
Ὡς αἰςξν ἡ πόύων πούσοῳ γοσὸν κα! Ν ΟΌΛΕΟΣΩ ᾳ1.- 
απ Π[Π Ὅτε ῃ “ὦ ͵ Ε Βιοῖοηλ .π Ρο- 
ζεϊαἴ: στὶν Μαλαμίαν ον τῷ Ρυϊο. 
" γΩ λας. 
! Ι γ᾽ (ἢ (γἷς 
γτς δε ἩῈ,,. φῶ ρα ᾿ Ϊ Δ] 
εἰ ΄ο εχειο ταὶς τι Ὄ; Ἰδὼν δὲ ζ ἊΝ 36 Οἴτῃ γἱα1- ἮΔΥ,.2.7. 
ΠΟΛΗΤΗ ἐαιρά! ἴδιος ΡΟΝ ἌΝ οχλοῖς, “(ες ἀιτοπι ταῖῦ- Μαγιόι 4. 
͵ ΚΡῊΣ αχαι, ἀν ἐατλα [χνίοϑη ΓΟ αὐτ' Ῥας,αἴοδι τΐίς 
Ὗ ἴςς ἢ « Ο 5 τὶς . ᾧ- ἴ μὰ 
: Ι εἰ ὁεςς πᾷ ἮΣ 0171 στιν κι λελυυϑθοι λ ογάϊα τς «εἴ 
ερχολιά, ΜΠ ἀααδλς ας ον, Μελυμῦμοι ὃ ετξαηιο; φυδὰ 
ὑβή μα τω ᾿ ἤορῃ, ΓΡημάμεγοι ὥσει ροςα εἰἴϊξε ἀςἸτατὶ ἃς 
᾽ ᾿ ᾽ 
Ϊ πὸ ») ! ἀρ ἼἸατ ο- 
ν᾿ εἰ μὴ ἴε., ΜΗ ἔχοντα ποιὅμα ΡΕΓΗ͂ γεϊαξο 
κωφον, “ ΟΝ τὸ ; Ἶ 5 τδς ΠΟ αθοι- 
ἂν 0Τε λὲν) Τῆς καϑη- ἴςς Ραϊξογεπ, 


2) ὙΤὰς ἀϊεὶτ ἀϊ(οἱ 


ῃ 


" 


᾿ 
ἢ 


Ϊ 


{ΠΕ} 


! 


ἡ 
ἣ; ᾿λ ἐν, «τ 
ἢ}}} Ρ 

᾿ἤΠ πις. το, 2.2 
ἤρδδι, 4. κα,» 


'ἴατ. εἶ 
ἴμασ. ,.δ.13 
| Ὡς, γ».8..2 


Ἑ, 


ΡυΝς (αὶς, Τρία 
αϊάξ πλο ΠῚ» ςο- 
Ῥὶοία, «ἀτεγιλ τι 
ΟΡΕΥΑΥΪΐ ρδαςὶ. 

Κοραΐε Ιδίτατ' 
ἀοπγΐηι πὶ τηεῖς- 
ἤς νὲ σχιγιιάαε 
ορδγατίοϑίῃ πιο 
ἔριη 41. 


ΟδΔΡ.1ο. 


Ὑ δρἼοογῇεϊς χ 


ἀμοάεολχ εἰ 
{ςἰ ρας (αὶς, ἀό- 
αϊτ εἰς ροιείξατῷ 
δἀποίίης ἐρλγὶτ) 
ἀυλιπαάος., νὲ 
ςσοσηῖ εος, ἃς 
ἰλιλαύδης ἡ ςιλ- 
ὮΪ5 πιούθα ἐκ 
4ςηλεῖς ᾶριο- 
ΓΟ, 


Ῥογό ἀιιοάο- 


οἱπ Αροίζοϊο - 
γῇ ποηγίπα ἤϊπὶ 
πο: Ῥαΐπγιις, φὶ"- 
Ι0Π, αἱ νοςλ- 
ΤΡ δεγισιὅζαπ 
ἰγεας ἔγατον - 
Τὰ 5: ΤΙ ΠΟΒΡ 5 ΑἸ παρ 
“Ζευοάαὶ, ὃς Ιοᾷ- 
1165 ἔγΆτΟΥ οἷς. 


ΡΒ ρριις., ὃς 
Βαιτποϊοπχαις: ἦ 
ὙὨοαπαο, Μδι- 


ἘΥνΝΑΝ οΟ. 
ταῖς αὐτοί ,Ο δὲ 9ς6.- 
σζμὸς πολις , οἱ δὲ ἐργά- 
ταὶ ὀλίγ»!. 

Δεήϑητε οαὺ τὴ κυ- 
οάου τῷ ϑεδασχιοί ὅπως 
ἐκξάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν 
ϑεδάσμιον αὐτο. 

κεῷν ἡ. 

ἀ) “«ϑοσκαλεσαί- 

] υϑμος Ὧις δωσεχα, 

μαϑητας αὑτοι 3 ἐδῶκεν 

αὐτοὶς ϑξοισίαν πνόδυμώ-- 

χων ὠἀκαϑώρτων, ὥςτε 

ἐκῥαλλεν αὐτὰ , νὰ ϑερᾳ 

“τεῦ ΕἸ σπίὰὸ στιν γΟσον καὶ 
σὰ στιν μωλακίαν. 

Τῶν ὃ) δὼ δεκα, ἔπο.- 
φΌΛΩΥ ἴῷ ὀγόμαπα ὅξι 
ἕαυτα' ποῶτος, Σίμφν ὃ 
λεγρμῦνος ΤΙ εἷος ᾧ Αν- 
δρεας αἱ ἀσέλφος ἀντῴ. 
Ιάχφζος ὁ τῷ Ζεξ εδὰι - 
ου, χα] Ιωαϑνης ὁ ἀδελ- 
φος ἀυτώ͵ 

Φίλιππος, "ὰ Βαρϑολο 
μι ος᾽Θωμας ΐ κ Μαΐ - 

Υ. 


Τὶς Γι ΐς, με 
ἤς φυϊάειβ 
πιῶ, ΡΟ, 
ταχὶϊ αὐτεῦ] 
Ῥαιεί, 


Ἀοραίεε 
ξο ἀουὶσα 
τος ντπΠὶ 
ἴαῖ ΟρΟΓΆΓΝ 
ος ἰη πι 
{8 π|- 


σαρ’" 
ΤΠ τὶ εδυζ' 
Α, ξαιίφαν 
οὐςεεῖπι 
{εἰ ρ} 9 { 
ἄἀεαΐ {||}: 
Ροτεῆαιεῖ 
{ρι γί! 
χη ἀΟΥὙΠ}) 
νί εἰἰςεξέ 
εος, ἃς συγ! 
τος οἱ 
Ιαπρυοτην 
δοπιαξ [πη 
ἢκιη ἑκαίεην» 


Ῥαοάειϊβ 
διτοπι αἱ ; 
Ρυϊογᾶ ἈΡ 
γαϊηα 7107 
Βας: Ῥεπι! 
ϑἰπιοη 4 
αἰείτιῖ Ἂ" 
οτισ; ἃ ΑΠ 
ἄτεὰς {{παἴ 
αἰ: ΕΠ’ 
Ῥυς, ἅ μι 
τολουιν 


ταςοῦ" ᾿ 
μεάκὶ, δ᾽" 
μαππες τ, 


κεῖ εἰ": Σ 
τὰς ἃ Μ᾽ 


Ὑ, 


ἐθ σις ῬΌΝΙ 
ἐαηις ἃς 1. 
τοις αἱ 
ΣΟΥ 
ἄσυς, 


βἰτηῦ σα. 
πϑηπας, ἃ 
τὰ δας ἸγραΓ 
Οἵες » υὲ ἃ 
ἔα άἰαΐς εἢ 


Ἐος ἄυο. 
ΠΥ ΠῚ υχΐῃ, 
λείων, ΡΓας 
Ῥίεης εἰς ἃ 
«εὩς, Τὴ γὶ; 
(εμτία ἢ 
Ἀδίετίεὶς, ἃ 
τε οἰ αἰξα τος 


τῷ κυ- 


δ ἐγ 

Υ, 


1|ς ζαῖς, ΜῸ 
ἤς φυίάεθ, 
τυ! α, ΡΟ 
ταχὶϊ αὐτεῦ!ς 
Ῥαιεὶ, 


Ἀοραίεε ' 
ξο ἀοπιίσα, 
πιο τί ενπις, 
ταῦ ορογάτ, 
ος ἰη πὲ 
78 πὶ» 


σαρ 
ΤΠ τ ἐδυόη 
Ἂς, καιίφάαης 
οὐἀεεῖὶπι δ΄ 
Τοῖρ] 9 { 
ἄἀεαΐε {Π|: 
μοτεῆαεδι, 
Τριεἰει !ῦ Ι 
χη πάοσπι, 
νῖ εἰἰςεγέ 
εος, ἃς ουγάτς 
τος οὐδε 
Ἰαπρύοταν 
δοπιαῦ 1Π" 
“Ὁ 


Ῥαοάειϊβ 
ἀὐτοπι αἰ 
Ρυϊογᾷ νὴ ἧ 
μχΐηᾷ {" ἡ 
Βαε: Ρε . 
βίπηο 4 
ἀϊείτυς Ῥὲ ἐ 
ἐτυσ: ἃ Ἀπ’ 
τες τα 
εἰυ: ΡΝ 
Ρας, ἃ 841 
τποδοιι 


ὦ ΦοΣ δὲ ὁ 


ταοδ 
μεάκὶ,, δ} 
μαππεν 
κει εἰ": τρῦ 
τὰς δι Μ8 


Υ, 


θα ας ΡΩΝ] 
ἐδπας; ἃς ᾽- 
“Οθὺς κἢν 
Ρ"ρίῚ Βα 
ἄκξυς, 


βίτηδοι. 
ὍΔ ἤδῶς ι 
Τιάας Ἰζραεὶ 
οἵες ν φοὶ ἃ 
ἔα ϊαϊς εὰ. 


Βος: ἄυο. 
ἀεςίχη ταΐῃς 
εἴας, Ῥγαοὶ 
Ρίξης εἰς, αἱ 
εὐκτί ἃ 

ἀδίεε εὶς, ἃς 
τ οἰ αἰ τα το 
δαιποςί κα ηο 


5Ὲ ὦ, ΜΑΥΤΗ. 
ϑοΐος ὁ χελώνης" Ταχοο-! 
ὅος ὁ τὗ Αλφαίου,ὶ Λεξ 
Θαἷος ὁ ὄχικρηϑεὶς Θαδ' 
δας" 

Σίμων ὁ Καναμίχης, 
ὁ Ἰούσας Ισκαραωτης, ὁ 
"Ὁ ὐοῳ δοις αὐτον. 

Τούτοις ζις δωδεκα 
ἀπέςηλεν ὑἸησοΐς, πα- 
δα γξιλας αὐτοῖς, λέγων, 
Εἰς ὁδὸν ἐϑγῶν μωὴ ἐπὲλ 
ϑτε, ὰ εἰς πολιν Σαμα-- 
βει ΤΩΝ μοὴ εἰσέλθητε" 

Ποραΐεωϑε σὲ μιζλλον 
ὥξός ᾧ ποφζατα ᾧ ἀ- 
πολωλο τα οἴκου Ἰσραήλ. 

Βορευοιϑμοι σὲ κη- 
βύοσετε, λέγοντες, δι ἡ- 
γικεν καὶ βασιλεία ὴρ οὐ-- 
δαγών, 

Αοϑενοιῦ χεῖς ϑερρι-- 
πόσες, λεῶροις καϑα- 
φάζετε, γεκροῖς ἐγείρετε, 
ὅδ, μόγια ὠἰι Θομεῖε δωρε 


ω 


αν ἥαξεῖε, δωρεαὶ δὺο. 


᾿ ᾽ ἢ 
Μῃ κγχησηοὃς χρύσογ, 9 

3. “ 


ἐπ αιις ααὶ ἐμεταὲ 
ῬΟΡΙοάπΠις : 14- 
φοδιις. δὰ. ΑἹ» 
ῬΠαὶ, ὃς ΤΕ ΡΡα 
ΞΟΡΠΟΙηδηΐΟ 
Τμαάδάκις: 

δ᾽ ΠΟ (πηδᾶν 
ται ὃς Τὰς 1- 
ἐρατίοιος,, αι ὃς 
Ῥτοάίάϊε 111 πὰ. 

Ηοϑ5 παπιεσο 

ἀποάοσοϊπι 6Πλὶ- 
ὅτ [εἴα ς, αιδιις 
Ῥιαοοροίας, ἐϊ- 
σεπΣ,ἴη νἱᾷ ΘΟ. 
εἶτ πὶ τς ἀδίοτῖν 
τίς, ἃς ἰπ οεἰϊτα- 
το πὶ 54 Π|αγ118- 
ΠΟΙᾺ πες ΠρΡτα 
ἀϊαταϊηὶ,, 

56ἀ ἴτε Ροζίις 
[4 οἷος ρεγάϊ- 
ἴλ5 ἀοπι [{ταε]. 

Ῥγροξοαιὶ αὐτῷ 
Ρταάϊοαις, ἀϊοῦ.- 
ἴες, Ἀρρυορὶπ- 
αἰ} ΓΘΡ ΠῚ ΠῚ 
ὉΘΙΟΥΈΠ,, 


Ιπῆγπλος ἔα" 
παῖς, Ἱερτοίοϑ 
Πλ Πάρζο, πηοῦσ 
τιῖος {(επἰρίτατς, 
ἀαπητοηΐα εἰϊςεὶ- 
τοι Υαταϊτο ἀοος 
ΡΙ τς, σγαευϊτο 
εἰαῖς, 


Αὔεν 5.4.0 


ΗδΥύ.Σ.Σ. 
Χας, 9.ἃ.8 ᾿ 


ΝΕ ροῦϊ- μασιν: 
ἀςαῖλς δυχγιι ᾿ Ἰὰς, ϑεδιλν 


χΣ, ἀν}9 
ἢ ), Τἰπιο. τ" ς.}8 

ἡ 1} Β 
Ἀ αςο. Ὁ. 8 

᾿ Ἱ 

) ᾿ | 

Π] " 

Ἀδινι 
Ἷ ὅς τᾶ, ὑεδ 


" 


ἢ 
"} 
" 
᾿ 
ἢ 
᾿ 


Ἑ, 


σπισαυσαγρ δεστ, 
πος 3:5 1Π οΓιὶ- 
Σπεηϊς νοίεγς. 
Νεαις Κ: 0} 
«ἀ ᾿τογ,ποαις Βὲ 
Τὰς ζιιτη σας ,116- 
αἰ σαϊοοα τ ρη- 
τα ,πφαὰς νἱτρᾷ, 
[ἃ ἀϊρηϑεῖ ορς 
ὙΑΥΠ 5 οἷδὸ ἤιϊο, 
᾿ 5: ἃ ἰ φιδη- 
σα πο οἰ τατῷ 
«ἰιτ νὶςι Π {οὶ 
τὶς ἱπ συ ε ΠῚ, χα 
611 τ αι οί ρα 
ζτ εἰ τη τιςταταις 
1} ς τη ποῖς ἀο- 
πὲς οΧρατὶς, 
ΟὟ} πα 6 Π} 
ΔεγΑ δ εἰρἀ οηγῆ, 
{αἸιυιίατο ἢ] τη: 
Ετ αυΐάξ ἔπος 
τὶς ἀοτῃ" ἀϊρπα, 
ὙΘΠΙΔΕ Ρᾷχ νο- 
ἤγα ἔπ ροΥ 1141: 
{ππ τΐπις δι ουίς 
ἀΐϊρπα, ῬᾶΧ νο- 
{ϊγᾳ δά νος τοιοῦ 
ἕαῖιγ, 
ξὲ αὐυϊοὔασις 
πὸ οἜχοεροηνος 
Τιοο; δἰιάϊογὶτ ον 
τιομες νεοῆτος, 
ἐχοιιπίςς οχ . 
ἀϊδθιι5 αἰ εἰ αι ἷτα- 
τ 111, [οχοιεῖτο 
ῬΌΠΙΟΥ ΠῚ Ρεά 
γο τοι Π,. 


- 


4 


ἘΥΑΝ Ο. 


ΔΊ Ἁ ὰ 
ῥυηοἷὲ ἄργυρον, μων δὲ χαλ 
᾿ Ϊ᾽ λΨν!] ς Ὁ) 
ΚΟΥ εἰς παῖς ζωνας ὑμδ. 

Μὴ πήρῶν εἰς ὁδὸν. 
Ι ἕν ᾿ 
μηδὲ δὺο γιτωγας., μοησε 
ε ! ἈΠ Ὺ] 
χαουδηματα,, μοησὲ ῥά- 
»ε δ ὁ Ὁ [ 
(σον. ἄξιος Γὸρ ὃ ἐργα- 
τῆς Τῆς ῥοφης αὐτῷ ὄδέιν͵ 
᾿ εἰ φτ, ἃ ’ Ἃ 
Ἑὶς ἰω σὴ ὁρ πολιν ἢ 
! ἀλλ ΤΑ ἢ 
κροίίζω εἰσελϑητε,ξετα-- 


! ᾽ “" ἕν "Ψ- ! 
σοῦτε ὡς ἐν αὐτῇ ἀξιὸς 


“Ὁ Ἵ "» ! « ἡ 
ὁςι κακαὶ (εἰγῶτε εως οὐ 
| 

ε ξζελῆητε. 


Ἑἰσεργορὅμοι δὲ εἰς Ὁ 
οἰκίαν, οἱ ασούσειαϑε αὐδ- 
Καὶ ἐα δὲ κὶ καὶ οι- 
κα ἀΐξια, ἐλθέτω ἡ εἰρη- 
ΨῊ ὑμὴν εα᾿ αὐτίω": ἐαν 
δὲ μοὶ ἡ αἴξία, κα εἰρίωωη 
ὑμδ πρὸς ὑμαῖ ἴζῶ:- 
ςραφήτω. 
Καὶ ὃς ἐαν μυὴ δέξι.- 
᾿ “ κυ χ᾿ ! 
ΓῊ μοβαύμας δ δ 
(οές λογοῖς ὑμῶν, οἰξεργο 
μϑμοί τῆς οἰκίας ἢ τὴς πὸ 
λεὼς ἐκείνης, ἐκηγαξατε 


Σ ΚογιΟρ τὸν Τποδῶνγ ὑμῶν. 

Υ, 


πεαὰς «εὐ 
ἔπι, ΣΙΝ 
Ρέσυπία ἵ᾽ 
χοπίφνοῖηι 
Νοπ ρέ 
ἴῃ νἱα, πε 
ἀυῶς δε τῖ 
᾿ς, πε ὦ 
ςεαπιξια, 
ἥυς νἱγβῦ 
αΐε πὰς ἣν 
« ορεγαπ, 
ιν οἶδο {ι0᾽ 
1 φυλη 
οὐπφας ἅψδ 
τεῦ ΟΣ 
αὐ «4Πε}} 
ἰπεγαιοῖι 
ἑηεειτοκῆι 
αυΐς ἐπ φ 
ἀΐρπας ἢ" 
δι ἰδὲ πιαδῦ 
τεάοπες “7 
εἰτὶς, 
τηεγπεν 
αὐτῷ 15 60 
τοῦ α1υ 
εδιη ἀἰοξις 
Ῥαχμυ!ϊό 
τη τὶ, , 
Βι ἢ 4" 
ἔμοτίε ἀογ᾽ 
1 ὰ ἀϊρην 
γεηίαΐ Ρ᾿, 
νεῖτα τ} 
εᾶ: {ἰ αὐἱΆ ἥ 
ὀ 
δ ἐμεεὶ! τ 
πᾶ ῬΕΣΣ 
ῆτα τεῦέ 
τὰν «ἀ τον 
Εἰ αυΐεν 
ηυς πόῇ 
Ῥὶι νον " 
υαὐϊεῖ 
παρα στες 
Τευπιο πὸ 
τος, ἐχόν, 
ἐἐς ἔογΆ 
ἀοπιο μ ῥ 
υἱκα το ἐπ 
εἶτε ρυ!ν ! 
ἐς ρεὐ! 
γεβείν 


! Ὰ 
ὍΛΙΥ ἡ 
“ 
ζετὰ -- 
Γ ’ 


οἰζιος 


᾿Φ ΟΤΕ 


δ. 


ξιδαῖε «τ 
ἔτι; Ἡφαμ!, 
Ρέσυπία " ΓΝ 
χοπίονεηι 
Νο με 
ἴῃ υἷα, πε 
ἀυῶς εὐσίν 
ςἄς,πφα; ὦ 
ςεαπιξί, π 
ηυς νἰτρῦ. ἥ 
ἀἰξ παν: «ἢ 
«Π ορεγαδι 
ιν εἶυο {ισν, 
Τῃ υληη, 
οὐπσθο “ 
ἴε πὶ 61 ἰηᾷ 
ΕἾΤ ὠὐβεῖ 
ἱπεγαποῖὶ 


ἰπεειτοβοι : 

αυὶς {π 
αἀἰσπον 
δ ζοὶ Νὴ 
τεάοπες 5“ 
εαιτὶς, 
τρεγρίς, , 
αὐτῷ τη ὁ ἢ 
ταῦ ΟἸαμῖς 
ε1η, ἀἰοέις 
Ραχμαΐε 
τη τὶ, 

Βεῆ φἱ 
ἐμετίε ἀόμῖ ᾿ 
ἡ ἀἰρημ, 
γοηΐίαΐ μ" 
νεῖται 3" 
εἷ: ἢ αὐἱ΄ 
ηδ ἐαοίεν, 
πᾶ ρχτι ᾿ 
ἤτα τεῦεῖ 
τον αἀ τὸν “" 

Ες υίον 
αυς ῃῦτ 
Ρὶε νοῦ; ϑ: 
φαεαυάίεῖα, 
Γευπιοπις 
τος χες ] 
ἕες ξοτᾶ! ἀ 
ἄοπιο "ξ “ὦ 
υἱκατεεῖθι, 


ἕ 
εἶτ ρυΐνει 
ἂς ρ΄ ἴω. 
γεβξεν : 


" 


Φ.Ἑ: 6; 
Δμίω λέγω ὑμῖν, ἀ- 
γεκτότερον ἔστι γ7) Σο-- 
“μα κα ΤΓομιοβῥων ὧν ἡ-- 
μέρᾳ κρίσεως, ἢ τῆ πόλει 
ὀκείνῃ, 

Ισὺυ ἔγω δ τοςελλω 
ὑμαῖ ὡς πεϑξατα ὧν 
μέσῳ λύχῳν' γνειϑε οι 
φρόνιμοι ὦ ὡς οἷοφεις, ῷ 
ἀκέραιοι ὡραὶ αἕξιξεραι: 

Προσέχετε δὲ Στὸ δἿ 
ὀῤβρωπων. φὐϑοιδωσοισι 
Πρ ὺ ὑμας εἰς σιυεόρια, 
ὃς ὃν ἢ: σαυαιγθργεῖς αὺ-- 
τῶν μαριγωσοισιν ὑ ὑμαξ. 

Καὶ δι κα ἡγεμόνας ὃ 
καὶ , βασιλεῖς αἰχῥησε- 
ϑεξ [22.5.4] ἐμοζ, εἰς Δ» 


τύρχον αὐτοῖς καὶ γοὶς ἐ- 
νον, 


Ὅταν δὲ φϑοριδεδῶ- 
σιν ὑμαῖ,, μτὴ μμεραμνη- 
σητεπῶς ἢ ἦ τ λαλήσητε" 


κεένῃ τῇ ὥρᾳ γί λαλησεῖς. 
οὐ ΓᾺΡ ὑμεῖς ἐξε οἱ 


λενν 


ὑμν ἐν ΓΕ 

ΜΑΤΤΉΗ. 


Ἰς 


16 


4 


19 


Ἐς, «αὶ 


ΔΠΊση ἀΐςο νὸ 
δὶ5, τοϊ θα δὲ] πὶ 
εὐ τοῦτ 5 οάο- 
ΠΙΟΙΙ ΠῚ ἃς 0» 
τηοΥΓ ποτ ἐπ 
ἀϊοια ἀν οἱ, ὰ πὶ 
Οὐ τα τ 11}, 

[Εςςε ἔρο ε- 
Πλῖττο νος νεἰις 
Οιο51Πη Πησά το " 
Ροτᾶ: εἴξοις ἰρ!- 
ΤΥ ΡΥ ξιες γο- 
ππ| (ογροητου ,ς 
ἤϊηγριΐςες ἔρως 
ΠΟΙ Ρα, 

(λιοῖς δι ςΩ} 
ΑὉ {Π|ς Ποιηϊπὶν 
βμι5: γα ἀξ ἐπὶ πὶ 
γνοίη ςοΠοΣ ας 
ὃζ π σοποί αθα 
115 (αἷς ΕἸα τίς οας 
ἀςιςγος. 

Οἰΐηῃ ὅς δα 
ΡΙΪποῖρες ἂς Γ6- 
βΒες ἀμποςπχίηὶ 
ΡῬΙοΡίε πῆς, ἰϊῃ 
(οὐ πιοπίϊπι ἱ- 
Ρῆν ας Οεπεῖθας, 


ζαδιτ4.6.Ὁ 


[Δὲ αἰειπι ἔγα- Μάγον δινρ᾿ 
ἀϊάδοτίπε νος, πς ἔμοι δια 
εὶς (ΟἹ οἰ τὸ απο - 
πχοάο ἃ αὐΐᾷ 
Ἰοαιιαη}: ἀα δὲ 
τὰν σηἿπὶ νοδὶς 
ἐπ {1 Βοτὰ φυΐά 
Ἰοφιαπηὶ πὶ, 


20 Νὺ οπῖγου ςἶὶς 

τους διδιψν 
᾿οῖν, . δι΄ 
δ ιοσο 

ἕ, 


417] Ἰοαιιξεες, (εᾷ 
Φρἰτῖτις Ῥαιτγὶς 
ψοίτὶ αὶ Ἰοαυὶ- 
εἰν ἱπ νοβὶς. 

Ἰταάεξι αὐτο πὶ 
ἔγαῖοῦ ἔγατίςηχ 
ἦη πιογεῷ, ὃς ρᾳ- 
τοῦ ΠἸλι πὶ: ὃς π- 
{υτρεπς ΕΠ] δά- 
πσγῇις ραγοπίος, 
δὲ τηοτὶς αἴιοϊδε 
405“. 


Ἐπ εὐ εἰς οὐϊο 
Ἠαδὶτὶ αὖ οπληΐ- 
Ῥιις Ῥγορῖευγ πο- 
τδη ποθ πη να 
τὰὐτπηφοὶ (ιίπις 
τὶ νίαυεὶπ πὸ, 
πίοίαϊαις ἤσε, 

Οὐ πὴ Δ ΠῚ 
φεγίεααπτι νὸ5 
ξυετίπε ἐπ οἰυτα 
τε μᾶς, ἔξ σίτο 1η 
φ᾽ἰα τ. ΑΙΠ161 65 
τιὶπὰ ἀΐςο νοδὶς, 
πιὸ ῬογαΙ 11 - 
ποτὶ τὶς οπληος οἱ 
αἰζατος [{γΓας]ὶεὶ- 
ςας,αὐὶπ ἰᾶνεπο 
τὶ Ε1}1) ποπιὶ πὶς 

[Ν ου εξ ἀϊ(οὶ 
Ῥυΐϊὰς ἔαρτα γα 
ςερίούοπι, ποαὶ 
(εταὰς αρτα ἀο» 
τυΐπατι ἔτ τὰ. 


«ὐιοῖς ἀἰίς- 
Ῥυΐο νέ 


ἘΥΝΡΑΝ 6. 


ἴω » Ἁ ἢ ΄χῳ 

λάλοίωτες, ὀα, τὸ πνεὺ 
“ σλ ς ὍΔ 

μα τῷ παΐδος ὑμήν τὸ λὰ 


γὸ 


14 


ὃς 


᾽ « 


λοώ ὧν ὑμῶν. 

Ππαραδωσῳ δὲ ἀδελ- 
φὸς ἀδελφὸν εἰς γώγα- 
ον, ἃ πωτήρ ΤΕΚΨΟΥ κα! 
ἐπαναση σογτοῦ τέκνα ὅλ) 
«ον ῶς, καὶ ϑαγωτωσοισὶν 
αὐτοις. 

Καὶ ἔσεοϑε μίσου με- 
γο! ὑπῦ παύτων διαὶ πὸ 
ὀγομ μου. ὁ ὃ ἰπσομει- 
γας εἰς τέλος, ὧδ: σω- 
θήσεται. 

Οτον ἢ δγωχφοσιν ὑ- 
μας ὧν τῇ πόλει χαυ τη, 
φδυγετε εἰς τίω ἀλλίω. 
Αμίω Γὸρ λέγ ὑμῶν, οὐ 
“μη τελέσητε ποις πόλεις 
Φ᾽ Ἰσεαὴλ, ἕως δὺ ἐλθη 
διΐος ϑυϑρωπου. 

Οὐκ ἔς! μαϑητής 
ἐῶρ τὸν σδισδοίσκάλον, 
οὐδὲ δοῦλος ἐαἷρ τὸν κω- 
Θλον αὐτοί. 

κῶς ὧν 
Αρκετ' ᾧ μα)ητη 'γὰ 


4 ͵ 
Τεὰ φρο τιν 


Υ; 
ἧ τοηυ πο 


Ῥαιείον 
αυΐ 1οα}} 
ἰῃ νοδὶδ: : 


τταάει 
ἐοπὶ ἐγάμ 
{γαῖγεπι δὶς 
Ἰποσζεπη ἢ 
Ρατες ΠΝ 
ἃζ ἐπύμ 
ΑΕ ἰη ΡΝ : 
ἴεν, ὅς πῖς Ὡς, ἢ 
ες Φἢἢ «ἵν ΐτη ΜΠ] 46. 
εἰεμζε 


Εἰ εἶεν 
οὐΐο οϑι 
διδοῖ ᾽ 
Βυς »τῸΡ 
ποπιῖῖ κι 
πηι, αὉ " 
τΈ ρετέ 
τααετί Ϊ 
1 ἀπεπ ᾿ 
{αἱυῖν εἰ τ᾿ 

φυυνὶ ο 
ΓΓ γε 

πῖῦ Ες 
ἴα εἰμ 
ἱπα, [08] 
1π αἰτὰνοὴ Υγ, Υ. 
δι ἤρκει 
-᾿ ἃ τοηυίπί φίῆει μον 
νγευ τρὰ ΦΡΙΕΝ Ἔτι ἢ. 
᾿ Ῥαιγίον κἂξ ἀρ χη ἢ» 
τὸ λα αυὶ 1οαι} εἴας, ἢ Ρᾳ- 
ἐν ΤῊΝ 
μι, Βδείσεν 
᾿ τὸ Ὑγδῦ Ν Θεορις σῆς 
ἰδὲ ΣΝ ἐγιβ, ὕδηιο ἀν 
, “ {ταιγεπὶ ΕῚς ἄρσχῃς. 
γα πιοτεπηι Τίςος εἰμι, 
ἀ)}ὸ «τε ΠΝ 
γ ΚΑ πδ μη ἢ οι 
5.) δὶ 1 ΡΡ, εἰδιις εν, 
α τε: δι τις τ δ ΗΙ] ε- 
Ι ᾿ ͵ ΠῚ 
ο5 ἃ “ἢ ΕΠ 0, 
)σοισιν ΠΝ Ἷ ἥν, φιος εἷς 
οἰρεαι δι 
᾿ σου ἴχχῃ 
; Εεὶ αἰ ἤρα τ» 
ουμε- οὐἱο οὗ, Ζεΐξεας, 95 
ΠΝ τῇ 
᾿ δι59 80! 
γα, τὸ τ ρτόρ!έ, «ο γορὰ ἀϊ. 
σολίς!-- ποπιοα τῷ ΠΝ ϊἋ 
Ν: ἀπο εἰτε ἐπ ΩΩΝ 
Τ' στυ- τῷ ρον, Διο ; ἃς ἀτηὶ 
τα σοί τι της τὸ μος 
τ ἀηεπ 4,1 - 
ΟΙμαν Εἶν αἰεῖς, ρεκα 
Ἶ αἷὰ "2" Κᾷξς ἴωρει 
σιγυ- «ΣΌΣ εξ, 
Ι 
Τῇ ἐπα, ἔξ ἢ]; 
αυ ἐᾷ, ἣν εἰυΐαν τἰτηοι Ξ8 
Γλλίμω. πα, ΠΡ φαΐ οςς ἐδ 
.“ ὙΚΕΧῈ-. αἰτῶν αν ποτα, οι, 
μὰν, ου ἀἴοο ἘΠΝς δι 
! Ὥ Υ 
πΌΛΕΙς χιαρίι ἢ 
λιν εαἰκαξεν “ἢ 
υ ἔλθη εἴ, ἀοῦ 
ἰχῖ 
μοπηΐα “ 
᾿Ὶ ΝΟ 
ΧἼηΤΗς αἰκὶρ 
εις "" ᾿ 
ΚΟΛΟΥ ) ἤταοΝ ἐν ὰο 
᾿ - 
ΤΟΥ Μὼ ἐν: ἐσ ς γα ρρα τις 
πὺπὶ Ὡ ἰς πὰς ΧΙ 
ὠ (Ἀ. 
ἔν “" ευβιιν “ει Τὰρς; 

δα μείων. 


ἀν ' ᾿ Ἰ 

(κα, τίωυ Ἄ ψυχέω κῃ σὺ -- 
γὸ ὅρων ἀπο χΊ ἔνα!" φο- 
ξ ͵] 

"ακδρον κα ψυχίω ᾧ σῶ-. 
κα ἴσο ! ᾿ ! 

λέσαι ον γε ενγῃ, 
ἃ 


αι “" 
ἃ ἄρχου “ΠΩλειΤο ἢ ἈσΙ 
[7] οξ 5ΕΟ; ΜΑΥΤΗ, Ἑ. αὶ 
͵ ε ε 
ἢ ὡς ὁ δ)οϊέσκαλος ἤε ἤσας ΡῬΙοε- 
4 Ἔτη ρος .« ς ἡ Ρτογίρῆιις: ὃς νέ 
αὐτὶ 0 ὄδυλος ὡς ὃ κυ [εταῦ ἢ ἤσας ἀο- 
ὅλος ἀυτά- εἰ γον οἰκοσὲ.. Ἀπ κέ λυμ ἢ 
! δ κοΣ τρία πὶ ῬΑΈΓΟΠ, ΓΑ 
ἀπυγζιυ Βεελζεξουλ ξ του Σὲ ὙυΔ πὸ: 
Ι “ 
χαλεσον. ποσῷ {μαδλον 
ν΄; Α 
τοῖς οἰκιακοις ἀυτ : 


ΤΠ ΒΟΟΙΖοΡα], 
ρον -“ 
Μη οὐὼ φο(ξηϑῆτε :6 Ταΐὰ τενδ.12 


αιᾶϊο πηλαρίςἀο- 
τη ο εἰσος 11Π| πὴ 
Νο ρίξαν π|6- 


ον τι ἔπ Α τὶς θοὸς, [181] Μανς, ς. οι 
αὐ - : 

τοίφ οὐδὲν τὰρ ὅξι κε 6Π1ΠῚ οἷ τεϑιῦ, [ἰας.7...» 
χαλυμάκεγον, ον ὅπο- αποάποπῆςε κο. 8. 11.8.3 


καλυφον ΕΣ τερεηάα πη: ὃς Πὶ- 
ἢ) ἀρ ον 19] κρυ ἘΠ ΘΟ , απ 
Ογ.0 οὐ γ᾽ ωοϑὴ σετοι. ἔπεισα πῇ ἢξ γε 


{οἰατατ, 


͵ ς«-ν ΕΣ ν 
Ο λέγ ὑμῖν ὃν Τὴ 


ἀκ κ ῦΑ, Α ΄ 27 Οἱοάάϊεοο νο 
“κοπία,, Εἰποοτε ὧν χῳί φω- δὶς ἴῃ ΤΟΠΟδΙΪς, 
. Ὁ] Ἁ " ͵ .». ἶ 
1 ὁ εἰς χὸ οἱς αἰκούς- ἀἰϊεῖις {πΠ|Ίαςο: ὃς 
τ σειρά ἴῃ Δι Γο πὶ 


“ ““Ι᾽ὔὁ-ἭδΒ 
μ ψηρυξατε 677 αὐιάϊ εἰς, γα ἰςἈ. 
το ἰπ τορῶς, 


Καὶ κυρ φοδηϑὴ τε δ πὸ 28 Ἐΐ πη πηδῖια, 
ἫΡ δα υνα, τ Ο Εἰς γοδίς ἃν» Ηὶς 
ΦΕΙΨΟΥΊΤΩΥ Τὸ στὸ αὶ οοοϊάϊιπε σοῦ 
ΡῈ, 4111 Π|4 ΠΊ αἷς 
ἴςΠ) η ροῆιιπε 
οσοϊάογο: Γοὰ πδ 
τοῖο τη ρὶς 1Πἅ 
αὶ Ροτεῖ! ὃς αὶ 
τη ὅὃὲ ξογ ρὕρεῖ- 
ἀογεὶη βοη πα, 
Οὐ μ ᾿, 19 Νόπης ἄπο 
Δ δὺο δρόμον ΡαΠεγου]ΐ τηΐπα 
ἴο 176 νεποιτῖς: 
ὃς γηὶς οχ 110 
Τὶς οη ολάςσι ἐπ 
εἰς 


᾿ 


. "“Ψ" Ὶ 
ἡητεῦ μἰζλλον τὸν δύ. 


Π αγ.),,ν8 
Τα ς.9.ς.λό» 


ἃ ταν δ. 


ἈΠ) 


καξιτι, ἔνε 

Ἑ, 


τογγαῖα, πε Ῥὰ- 
τς νεϊζγον 


᾿ο ες 


19) 


ἡ εν] νοῦδ'᾽ 3ο 
οτία ΠΊΡῚ ΠῚ σαΡὶ- 
τὶς ΟἿ 65 πὶ ς 
τατὶ πτητι 


ΝΟ ΡΙταΣ 16- 
τυ δῖνος ΡΠ ῖς 
οὔς αιιᾶτα π211]- 
τὶ ρα ΠΌΥΘΌ], 


21 


᾿Οπηηὶς ἐσ τειτ 12 
σἘΪ οοπ Περδίειν 
ΠΟ ΠΟΥ ΠῚ Πὼ- 
ΤΠ δῖις., ἐοἡ ἢ - 
τοῦοῦ ὃζ ἐρὸ 1}- 
ΤΠ σού ΠῚ Ῥὰ 
τὸ πο αὶ οἴ 
1 οα 9. 


Ῥοτιὸ αὐῃμὶς 31 


ΠΡ Αι οΥ τὴς οο ἢ 
τα ἢ ΟΠ ηἰ νιῖς, 

ποραθο ομτ ἃς 

ΘΡῸ σού Ῥαίτε 

ΠῚΟΟῸ αὶ οἱ ἴῃ 

ἐπ] ςς 


ΕΝ ς ΑΥΡ τς τ], , 


τὶ αι ἀνοηοΥ Π1 
αὰ πηἰτιζἀ ρας 
ἦη τοί: πὸ νοπὶ 
νὰ γϊττοτῷ ραςῦ, 
(εὰ σἸαά τι Π, 


ΝᾺ νοηΐνε ἀϊ '΄ς 


Πάονς ἕαλεϊᾷ Πο- 
τη ἀάιιογῇις 
ῬαςΓ6ΠΊ ἔπι Π|, ἃς 
Αγ αἀιοτίις 


νν 


Ἑ ν ΔΑ Ν Ο. ν. 
ΠΗ " “ν ᾿ς τεγχαῖα [δὲ 
πίω γζίω, δι τῷ ποίῥος δες ΤΣ 
ς ὦ ἤτοὺ 
μι. " 
νεβεί ν, 
Ὑρδν δε ἀὐαδιγές εἰν ΖΝ 
τς . Ρἰ ΠῚ εαρὶ 
ΤῊ ς᾽ κε φαλῆς τῶν σὰ! ἠδ ῳ ΤΥ ΓΝ 


! 
θαι ῤϑιίαι εἰσι. 
᾿ “τὸ ᾿ .Ὁ ΕΗ 
Νὰ οκὼ φΦορηϑητεῖ, ΝοΗΙ 


2 
πολλῶν φοουϑίων δηαφ ἐ- πναϊείς ᾿ 


{εὐ δυεῖν 
ρέτε ὑμεῖς. Ἰίοσες ἐ 
[Ω] 7" εἰ ε γο.»- ι 
[ἐς οὐ οςτις οἰκλο οὐηρίς 
! ᾽ ὶ " δο 4 
γ σι ὧν ἐμοί εὐ δοοϑὲν βεουίευῖ, 
ΕΝ Ι εοζγᾶ "ΟΝ 
γὴν δυῦρ ὠπτῶν » ὁμολογη.- πἰθαΝ( 
τερον ἀπ 
σῶ.] κάγω ὃν ἀυτῳ “ἐμ- ἱπΠα (ον 
ΡῬᾳῖτέ 
χὐδος ϑὲν 7 παΐος ῦυ ὅ αεἱ ἐπα 
7 εῇ, 
ον οὐρὰν οἷς᾽ 
ΠΡ ΨΗΙΝ ! ουἱ “' 
Οὐςτῖς σὴ ἐν ΘΡΥΜΟΉ ΤΟΙ. φαυεής 
" ον Ι εοἵὰ 
μὲ ἐμιτυθϑοϑὲν Ἶ ὀρῴρω. τῆς μον 
ων ἐΣΡΙ ἡσοίμαι αὐτῶν κα ξαϑδ κι 
. {7 τέ, ν' 
7. 4“ ἐμιασθ Ὅο οὗεν ἣν “πείθος Ῥαΐ 
αἱ ἐπ 
μου Ὁ ἐν οὐραῖς. ἢ, ν ομα 
Μη νομί: τε 1) σλϑὸν νἰειεην 
ῬεῸΝ 
βαλεῖν εἰρ' [ωην δ' ἢ «ἰὼ πιίτεεῖς ψ 
᾿ τεττλτι' 
γέ δ Κ ἤλθον βαλᾶν Ε1-- - νη 
παΐεαοτι 
ρήνίω, ὀγνὰ μα 5 ὑραν. εἰαδίοῦ, 
ΠῚ εἰ 


Ελϑον οὐδ, δεχκίσαι {ε “η΄ 
δι: ΡΟ ΟΥ χΤ' Ὁ παΐας μα 


ἀυτὺὶ μὰ Ἰνεβιοὶς κτ' ᾧ μην! 


ταςτγαϊ (μ. 


εἰ ατεῖό 

ν. 


ἴεσσαῖα (μὴ 
πείζος Ῥᾳῖγςε 
τοῦ 
νεβεί Ἅμ' 
ται χὲς πὶ ἃ (ὦ 
Ρ ΠῚ ταὶ, 
“ ηθ.- οἰ δς πϑ' 
ταςγαιὶ 
[ω] Υ {πα 
ἡ τε’. μμῦ 
, ὮΝ 
Ὁ) 5... τυϑεῖς ἢ 
γαφε {ετί δας, 
Ἰίοτες ὁ 
γον» 
δίζθλὸ Οιπαίμη, 
ἔο «υἱ 
9 οὐδεν ξεούια 
! εοτῇ ἢ 2 
(0. 0}3.-.- πίραν 
Ι }) πιρτλᾷ 
«(4 “-“ ἱἵπᾶὰ οὐ 
᾿ (ὯᾺ ΡῬαᾳῖτέε ἣ 
μου Ψ φε ἐπε 
εῇ, 
γν, ! ᾿α 
ΜΟΥ ΤΟΙ νερεομῇ, 
. Ι εοτ 
Ἷ δᾷ ἡρω σηϊηϊραίῃ 


ἡ 


ξαῦο 
ὐ ἐν κα ἐπ᾿ "" 


γω Ῥαζγέ, 

πεῖι ζος φαΐ ρ δ 

(ς εἶα 
τ ὩΛΘῸΥ μέγας 
ἥ ν᾿ Ῥβξε μ΄. 
6} τίμυ παι ἢ 
λα «εάν 

ὑλέμν εἰ-- . νεῖν 

παίει 
ἀρῶν. ιαάρτς, 
δ γεπὶ Ἢ 


ἊΝ ΓΤ πῇ 
Ὁ παῦᾳς πεν, 
{αὐ ῦ, 
Πα 


ο. χτ' ἃ 
Ὗ, 580. ΜΑΊΤΤΉ, ἘΠΊ ΤΩΝ 
Ἢ ΟἿ ἸΡᾺν Ὃ {8Π|, ὃς 
τ ἈΠ βῆς ἐς αὐγῆς. χα) γύμ. πραξτε ἷ 
τῶν τας ΠΩΣ τ Κα οι Γροπίμπι αδάιιετ- 
πνεῖ ττιμη ηίω, ΚΤ' τῆς πενϑεράς ας (οογαπι (μᾷ. 
αὐτῆς. 
εὐ η π ΤΣ νον... 36 ΠΕΡΙ ΝΠ ΉΙΗΝ ΜΗ Α 
δοταϊηὶς ,40 Καὶ ἐγῇροι 75 ὀρ ρω 3 [Επ|π|πηϊοὶ πο 7 
ΣΉ Πςὶ εἰ». εἰ ψού τ Δς ΓΏΪΠΪς ἐσᾶς ἴα Γαῦ 
Θυΐ αν, οὔ γ6! οἰκιακοι ἀυτῳ. ἀοπιο οὶ ἱρῆ, 
Σδπεα ἃυ Ο φιλῶν πατέρο ἢ 37 ἴθ αὶ ἀπιαπονὶς Γιςαφοεις 
πρό ν Ρ}» ΡατΙ ΠῚ αἰ ΣΠ4- 
Χοῃ ἤνμῳ, μεν τερῷ τ ἐμὲ ὅν, ἐ-- το {Ὡ ργα" Πη6, 
δἴξηι δ, 'δ ἃ “] βίου ἄξιος: ᾧ ὁ 0 φιλῶν ΠΟη ΟἿ πῆς ἀϊ- 
ΑΥΤΟΝ ὰ ὧν ἡ ὑΔὉ 5.Πι|1ς : δ αι ἀπΊα 
Ἐδτῶς ΠΑΝ , ϑυγαπερᾳ ὑπ ἐ- ἐν τ ΗΠ πὰ ἀπε 
« 


ἐς ς ἠϊ- μξ, οὐκ ἐς μου ἀξιος. ΠΙϊἃ αρτα ΠῚδ, 


11 61 πιὸ ἀἱρηῦ, 


ἘΠ] 
Ἐξ φυΐ ηῷ Καὶ ὶ 
Ἀτείρις ἰ δες ὦ ος οὐ λαμιξ αγει 28 [Ἐπ χιιΐ πὸ ἃς- Τηξτὰ τέ, ἀ τη, 
ἃ κι ίβεη τα δτυρον, αὐτοί, ᾧ «- ΟἿΡὶτ οὐ ος ΠῚ [- ππαες, ἃ, ὦ, .34 
“αυΐεῃν Π Ϊ Ἰὰς, 4.ς, 1, 
δ βθα ἢ Χολουϑεῖ ᾿ὀπίστω μου, οὐκ ἋΣ ἀγέννανις δι τᾷ ἔα» 
ἰδῆς, ; 6 δ 
Θυὶ ἐξ! μου ἄξιος. ἀΐρπας, 
5 ΠΤ. τ Μαᾶγ, ϑ. .ς 
Ἐὶ 1] ΠΠ11161|6- 
ἔαρ ας χ ἔρον γί ψυχέω τ τς Ἔκ 
ἄω “ἡ, θεξο ε ἄ ἘΣ 17... 
νὰ ΙΝ αὐτο, ἀπολέσῃ αὐτίων" Ρογάϊ ταν εἴ οἃ: ἴοβαῃ. ΤΕΥ 
“Ὲ : ΠΠΆΤΗ {τὰ τό, 
τς δα πγοις 0 ἀπολέσας τίω; » ψυχέω ὅζ 4ὰ] ΑΝ ΠΕ πο νον 
ἡ Ῥτορεες ΠῚ Πα) [πα ΠῚ 
εἰ ἐϑάεηὶ αὐτοί ἕνεκεν κα ἐμοῦ, εὐὗρη-- πιρὰ σαί, ἰπτιο 
ν σῷ αὐτίω, ΠΙςῖ οα ΠῚ. 
αὶ Γεεὶ. δἰ, Ἴ ὑοὺ . ., Σαυσιιοιοιιά 3 
Ἀν ὅν ὴς οΟ ᾿δέχοιϑυος Χμ τῆν 49 ἱ οὐἱ ΤΕΟΡΙ ἰομ απ, 1}. ς 
Ρίενϑς αὶ δ᾽ εν νΟ5 ν ΠΕ ΥΟςὶ τ: : 
πα δορα, τ ἐμὲ δέχεται να, ἐμέ δὲ- δὲ αὶ πιὸ ἐᾷ 
ἦτε τλὶθις χόιδυος, δέχεται τὸ ΤΟΥ δγτο-- Ρἷς, γοοΙΡ εξ δι 1} 
να] ἫΝ Ξεἰλανγα ας. 4.1 ΠΊ 1: Π16. 
Ρι 
δὰ ϑμῆς. Ο σὲ ὃ - 4 Οἱ Γεσρῖέ 
της" το" χόμδν ὑξίοις φη ῬΙοΡειᾷ ἰπ πὸ- 
τς τὔγεες εἰς ὄγομια πξοφη- πΐπο ῬΓΟΡΉςτα:, 
Η Ρ 
Ἢ 


πιοίοσάοπὶ Ῥγο- 
Ῥβςεα αἀςοίρίεῖ α 
ς.ἷϊ, 


γμέῦϑογ χγροφ του λή- 
νων 

ΠΝ 

᾿Π1».Χ 

Ἢ Ϊ 

ἡ ᾿ 

ἽΠ 

4} 

[ παν 
͵ 


᾿ 
ἵ 1} 


Ι 

ἢ] 
"] 
" 


ἢ "ΠΗδν.:.6 
1} 


Ἑ, 


ὃ αιι τοὶ ρὶεἰτ- 
ἀὰπὶ πὶ ποηηῖ- 
τὸ ἰυἰ; Πγεῖος- 
ἀξ ἰυἴπιὶ ἀςοὶ ρίεῖ. 

ἱετ ᾳυϊοῦσις ς 

αὐ δϑίοέάα ἀεάε- 5 
τὶς νηὶ εχ ΡῈΠ|- 
1ὶς ἷς Ροσιῖιι πὶ 
ααυα ἔτ σά τᾶ- 
τι ποπηΐπο ἀϊπ 
(οἰ Ῥα] ,αηγξ ἀϊςο 
νονὶϑ πὖ ρογάϊ- 
τιζας εἰξ τογοο- 

ἄἀσπι [4 Π1. 

ΟΔΡ.ΙΤ, 

ΕΤ ἔχδιτη ε ἷ 
4απηὶ Πα πὶ 
ξοοϊ ες τείας τᾶ 
ἀκηάϊ ἀιιοάεςοϊ πὶ 
ἀϊοὶρυ]ς Γυΐς,, 
ρτοριςῖ) 61} 
ἰἰπονῖ ἀοςεγοετιᾶς 
Ῥιαάϊςατος ἱη εἰ 
εὐτατίθιις ΠΙογ, 


" ΠΙοαπποραυτ Σ 
ααιπὶ ἁυά οι 
ἀπ οαὐροῖς ἔλα 
ΟΕΥΙΙ, στ ἱοιις 
ἀποῦας οχ αἰ(οὶ- 
Ῥυ]ὶ5 (αἷ5, 


ΙΧ, Τὰ 
ἐς ἢ|1Ὸ αὶ νε πε 
τις εἴν η αἰτογ 
εἐχροξια Πλιοὴ 


Ει τείρδαάξς Ι6- ἃ 


ἘΨΥΑΝΊ 6, 

ς ! ᾿ ι 
ψαται" ἃ ὁ δέχόμνϑμος. δὲ - 
κα!ον εἰς ὀγομω δηήαιον, 
μέοϑὺν δκα!ου λήψεται 

Καὶ ὃς ἑαὐ ποτίσῃ ἐ- 
γα Δ μικρων τούτων πο 
χήθλον ψυχροοί μόνον͵, εἰς 
ὄνομα, μωϑυτο, ἀμίω 

Ι! εἶν ᾽ δὼ», ! 
λεγωυμάν, οὐ μὴ στολε 
σὴ τον μέῶον αἰὗποίΐ. 


κεξι, ια΄. 
. ἵ «. ; 

δὸς ἐγ 470 ὅτε ἐτε- 

λέσεν ὁ Τησοῖς δγα-- 

τόσων Ὁϊς δωσέκω μα- 

ον ἕ Ι ἦ 

ϑηταὶς αὐτοί ματεθη ἐ- 

κέϑεν τᾷ δὺσασκ ἀν χοὰ 

κηρύοσειν ὃν τοὺς πολέσιγ 
αὐτῶν. 

Ο δὲ Ιωαύγης ἄκου -- 
στὶς ὧν τῷ δεσμιωτήράω 
ᾷ ἔργα 78 Χραςοί, πεμι-- 

[ - 
ψας δὺο 4 μαϑητὼν 

Ἐΐπεν ἀυτῳ, Σὺ εἰ ὁ 

᾿ ! ᾿ εἶ 
ἐρχοόμδμος, ἡ ἐτερον ὥσθοσ 
δοχοο,ϑρ 
ωῸ ς 
Και ἀποκριϑεὶς 0 [η-- 


Υ. 


ἶεξ : ἃ 4υἱ 
Σ κεειρίἰυῆ 
ἱπ ποαιίπέ 
ἰα , πιετέξ' 
ἀξ ἰωυπὶ δ 
εἰρίεε, 

Ετ αὐ 
4τις ροέιμ 
ἀςάεειϊς νηΐ 
εχ αὐἰ αἰ 
Δ οἰ 
ἀαυς ἐδ" 
ἐν ΠΝ 
ἰπ ποπιΐρέ 
αἰεὶ ρα! δ, 
τς ἀἰεο τ 
δὶς ποπ ρα 
ἀει πιο 
ἀστα {215 


οἂρ 
Ε τὶ 
εἶ, 
ΠΥ ΠῚ μων 
{7ετ 1 εἴα εν 
εἰρίεην 
ἀεὐϊεῖ αἰ 
Ῥυ!ὶς ων» 
ἐγαπῆϊε "ἢ 
εἰς, Υἱ ἀοί 
χει δὲ ΡΥ 
ἀϊεατεῖ 
εἰα ταῖν 
εοτι πὶ. 
τομᾶπνν 
δυςςπι ἢ" 
αὐάϊῆει 
ναοῦ! “ 
Ῥεταᾶ μ 


ἢ, παίει, ' 


ἀε 
αρα!ην 
" 


Αἰτ' 


Τὰ ἐπὶ ( 
γεπῦῦ “' 
δι 41 ἢ 
νεδασι 


Υ, 


ἕμε αἱι ἱπΠς, 


ἕυης 
ες τὸ 
εἰ τεῦ 


ϑῖς Ἰοἤη 

γ 


ἡ- με Ἀφ ς Ἧ 5ῈΕΟ. ΜΑΤΎ Ἡ. Ἑ, 'ς 
τ΄ χεειρι ει δὲ ας ἔπ, ἤις. ἀἰχὶς {ΠΠ|ς, 
Ι ἱπι ὉΟΩΜΡΝ ' τ πα νεεθῖ σοῖς εἶπεν αὐτοῖς, Πορόδυ-. ἴεο, ἃς πλ επεῦδα 
ου ΠῚ 1,πὶς ΟΊ : 
[Ὁ ἀξ απ δ δια οι ἄχ. ϑύτες ἀπαγ[είλατι Ιω- ΤΟΙΟΔΠΠὶ δὰ αι 85 
ἱρίςς, 5 ἃ γὶ- Ἴ Φ 
ὑκο, ἐπὶ φυίων, ἀἸηις, αὐγῃ εἷ αἰκου εἰ ἡ λέπιἶε. αἰιαϊεῖς δε ν]άςείο: 
1 ξ- κᾳις ροίι Οαεῖ γὴς σὰ εἱ ν᾽ τη τς- 
Ἵ ΞΗ ἀεάεης Ὑπι και δἰραρι ἫΝ ὑφ λδ ὐὰ δλἐποιῶ.. ς Αἰ ΝΜ ὐπεθ δείάυς 
᾿ νἹ ) ἅη ᾽ 
᾽ ἱλὶς “Ὥ Ἱερτοῇ χη ὃ χολοϊ αἷδιπατοῦσι, λέ αἱ ἀπ] πε, 16- 
εἰς ἐς παν, Ἢ Δ ἢ ἀδλῃ- 
᾽ δ αυα , ὼς Ὁ ἴΟ πλυ πάδη 
ὉΣ κῶν κοι άΐοαι, ᾿ καϑαξίζονται, ῷ ὮΡ ἃς Πιτάϊ διι- 
οπὶ Σ ; πον οον, 
ἀπε ναί ἀρᾶς, ὰ κῶφοι οἰκεύοισι ᾽ νεκροὶ αἰ τιιπογία ἐχ- 
ΤΟΛῸ, δ ἀἰοο δε - Ἐν ἔρονται. ᾧὶ γηωγοὶ ὄζα [ Οἰτα ταν, ὃς ραιὶ 
τ ΟΝ ἄγμν χ' ΡεΓος Ἰᾳπτὰ πὶ 16- 
ε 
ΠΝ ἀρ μα, γελίζογται. εἰρίππτειδηρε- 
ἐν σαΡ πο ὀθϑτὰς Και μιακείριος ὅξιν 1] πι πείτπι . 
ἐτε- ΤΗΣ] ὅ ΓΝ. Ἐπὰν. 6 Ετ θεατὰς οἷ 
εἴα. « ἰεας. τ ἐαν ἢ αψοΐα λι οἷς ΨΗΡ 
γα .-- ἐοππιπιςι εὐἴταν ἴῃ ΓΜ οκ συ ὶς πὸ ἔις- 
{δε οἴαξι δὲ ον ἐμοί. Υς οἴἴευι5 μοῦ 
μμῶω" εἰρίεπν ὧν {ὦ ἰς αὐιὲ Τῆς, 
ἐ ἀοοια Ν καρὶ εἶδαν “Τούτων δὲ σύκϑυος ν᾽ Ἐππεῖριι5 αιι-- 
«-- 1 . ς Ν 
᾿ ᾿ ἐταπαῖς ἰν δίδει ἊΣ ἐδ ων. ἤρξατο Ὁ Τησοῖς 161} {ΠΠὶς » (αερὶξ 
"ΚΟ ἀἐἃ, ΕΟ μὴ ἄορ λέ Τοίις ἀϊ σοῖς τὰν- 
λεσὶν «ἰρατεί ! «τίη, ἐϑ Αἰ ἯΙ ὀχλοὶς «δι δὶς ἐς Ιρᾶηης, 
εἰαϊκαιίννν, ἀ καπι γι. Ἰώωσγν ΤΙ ἀξηλϑετε εἰς ΠΛΟΗ Κ πν Ἰὰ 
εοευεν τὶ ὅσυῃς πίω ὦ ἀοίοτει πη νὲ νἱὶ- 
' ἢ ξ ΡΥ αὐοη 
ἰκου -- ἃ ΧΗ : ἀρ ξαις, ἔἴο πον ϑιασα ᾿ εἰεγοίὶδ ὃ ΠῚ: 5- 
ι 
! αὐυάίῆει καῖλα μὸν ἴσο ὁ εμίου τυ τάϊη οὶ 4118: 
ἀρταν μετ τ τὰ σχλευοκᾷμον ; αρίτατιν ἃ νῶτον 
Ῥεῖ ΩΝ δ ἱ Ἃρς αιἱά οχὶ- 
“Τε.- ᾿ πιἰ . δχὶ “υϊὰ 8 8 4 ᾿ 
ἧς ἀν, δὲ δε τὶ μα τίδες Αλλα ζ ὀξηλϑετε ἱ ν Πὶς νι γἱάογοιὶς» 
ἭΤΩΥ {εἰρυι μοι, 5 ἘΣ σεν ; δδιύρωπον ἐν μαλα- ΠῸΠῚ ΠΟΙ οὶ 
Αἰε' , ἐς ἐ εςςς κοὶ; 10 011 δὲ5. νος 
δ ἃ. τῇ “Ἧ γεῆὶ ἸτΝ εὐ τοις Ῥμφιεσμε- διι5. αἰϊιι πὶ 
υ Ε10 τεοῖοι σ', ἐδ ιοαίδας ογ ; ἰδοὺ οἱ Κῶ μάλακα: δοος αὶ Π10]] 1 δ 
4115. ἃ χ (ἢ. ἱ Ν 
ὥξοσ τξαλάι "ἢν Φοροίώτες. ἐν Οἷς οἴκοις δεῖϊαπε, ἰη ἀο 
" τῇ θ᾽ γερὰ ἔμ, 
εἰν εὐδι αὐς Ὧ᾽ βασιλέων εἰ εἰσιν. 
ὁ Τῃ-- ἀεθε -- ὶ ᾿ ὩΝΝ 4 Αεαυϊάᾷ οχὶ ἢ ἐν 
; Αλλα τί ὀξήλϑετε ΜΕΝ 
λα ἶλοΐ,3. 8: εζ 


κασι, ἀ,1 


Ἐς 


ν᾿ ἀογοῦπα πη ῬΥῸ 
Ῥμετατηγοοῖτς ἀὶ 
ςο νοδὶς, ὃζ ἐχ- 
ςοΙ]δπείογξ Ργο- 
Ῥδεῖαᾳ. 

Ἡὶς εἶ δὶ πὶ 
ἄς αυο (οΥρτι 
οἰ, [Ἐρος ορὸ 
ταλϊτέσ πιιπτἰτι Π 
Γῆ ΠῚ απίς ἔα- 
οἷδε εἰ14117) αἱ 
Ῥιαραγδίαγ εἰ 
νὶᾶ εὐὖ δητς ἴο. 

Διγσῃ ἀϊςο νὸ 
Βὶς ,πόςχου ιηε 
ὑπίοῦ φο5' αὶ Πὰ 
{ςὔταν ὁ πχαΠοτὶ 
", πιαίου Ιοᾶπὸ 
Βαρτ τα, αἰταπλῷ 
ἷς αἱ πλίποῦ εἰ 
ὔορπο ςαϊοῖῖ, 
ΠΑ ΟΣ ἀΠ10Ὸ εἴ, 


ἹΡοιτὸ ἃ ἀϊε- 
διις Ιοα πηὶς Βὰ- 
Ῥεϊα νίηις δά 
Ἰλῦς ἀϊἸ6η) ὕορηῖ 
σα] οΥ νὶ πὶ ρΡὰ- 
εἰτιισ, ὃς νἱ οΙ ἐπ τὶ 
γαρίτιτ Π|ά, 

ΝΑΠῚ ΟπΊΠδς 
Ῥτορδεῖα ἃς ἵρ- 
(Δ 1οχ νίηις κἀ 
Τοδληπῷ ργορςο- 
ταὶ Πτ. 

Ἐτῇ νιυιϊεῖς το- 
εἰ ρογο, {ἰρίς οἷ 
ΕἸ Ὰς 1Π|Ὸ σαὶ γῷ- 
ΕΙΣ ΟΥβῖ, 


Το 


ΤΠ 


ΙΣ 


13 


14 


ἘΝΑΝ 'Ο, 


ἰδεν; αοοφήτίω: γα λέ 
γὼ ὑμῶν, ᾧὶ αἰθδλοσοτερον 
“ροφήπου. 

Ους γὸρ ὄξει τὰ 
οὐ γέγραπῆαι ΟΙδὸυ ἐγὼ 
δποσελλω τὸν ἀγ[έλον 
μίου 69 προσώπου σου, 
ὃς κατασκευάσῳ ἢ ὁδὸν 
σου ἐμίασδφοϑεν σου. 

Αμίω λέγω ὑμῶν, δ}. 
ἐγήγερται ἐν “γυνητοῖς γυ- 

Ὁ" ; Ι τ᾿ 
γαφκῶν,μμειζων Τωαϑγῳ ὃ 
Βατῇ (ςο' ὁ δὲ μικρότῳ. 
ρος ἐν τῇ βασιλείᾳ Τ᾿ οὐ-- 
ρανών, μείζων ἀυτοῖ δξιν. 

Απὸ δὲ δὲ ἡμεροῖν 
Τωαύνου τὰ Βαῆηιςοι ἕ- 
ως ΔΡΤ,; ἡ βασιλεία, ἣν 
οὐρανὼν βιάζεται, κὶ ς ὦ 
τ] οἱρπωζοισιν αὐτίω. 

Ταύτες γὸρ οἱ ὥΘΟΦΗ 
ΤΟΙ κὲ ὃ γόμιος ἕως Ι͂ωαγ 
γου “δοεφήτευσειψ. 

Καὶ εἰ ϑέλετε δέξα.- 
οδα!, αὐτὸς ὅσην Η λίας οἱ 
(μέλλων ἐρ χέοῦτῃ. 

Υ, 


ν᾽ ἀεκεῦνι 
Ρμεγά ἡ τ 
ἀϊεο γόδης 
Ῥίις 4 

» τὸρῇ εἴν 


ηἰς εἴ 
πὶἷπὶ ἀξ 4, 
Τεαϊρτῦ δ᾿ 
Εεεε εδὸ 
ἕο «ὐρον 
πχόαπι ἅὉν 
ἕαᾳείειι ε 
αυΐ ρίαν 
χαῦίς Υἱν 
εαῇ ἀπίοῦ 


Απιεδδι, 
ζο γοδινι 
{ακτεχίες 
ἴοχ Ὁ 
ταῦ εν 
πιαίοῦ, Ἵ 
πε ΒΑΡ! 

αἱ αὐτῇ 
χαΐποῦ μἱ 
τερποέ " 
τ τι }Π1} 
ἐΠ 1» 

Α ἰδ 
αἰιτπ|ὶ ἣ 
τὶς " 
ῆςσ Υἱ4; ΠῚ 
χερ μι Ρ 
ἸΟΕΕΡΗ ἠ 
γαῖα" ν 
ἈΜΑΜΤ 
γεν 


[ 
ο πιδίν 
πὶ τ: { 


Γ- ἃ 


ν, 
Τὰ 


ἐξ 8 
ἀἰεια 
ἄϊλι, 

Οἱ - 
ΠΤ ΡΤῚ 
ΤΙ λςμο 

Φεγαείου 
᾿ αιηξ 

ς εῇ 

Τεβρητίν 
ΟΥο: αὶ 
τ᾿ Ὦξες ς 


Ὀΐοᾶε, 
λίγη ἃς 
ὶς, ἃς ΠΥ 
ἘΠ Ὶς ἢ 
ται ΐπγης 
ἤρὴ ΙΣ. 
ὩΣ 
ῆϊς. Ρ 
ΗΝ Νεπὶς ς 
οἰ ζῃ ες ᾿ς 


4ιις ΓΟΥῚ 
" 
ζϑης τ 


! 


] 
᾿; γο.λε 
(ΟΣ ΤΈΡΟΥ 


5: αἷδὰ 
,ου ἐγω 
ἀγζέλον 
που σου, 
ἃ ὁδὸν 
ου. 
ὑμῶν, δκ 
ἡγοῖς γυ- 
ὡαννν δ᾽ 
ἀικβότῳ- 
ᾳ Ἱ οὐ-- 
πῷ Ὦ ΙΕ, 
ἡ, μβρω ἷγ 
Τοῦ ἕ ε- 
εία, Δἢ 
ον λὸ ξια 
αὐπίω. 
ξ 
᾿ ὥρϑφη 
ςς Ιωαΐ 
γψ. 


ἢ ς 
ε δξξζα-- 


Ηλίας οἱ 

“ 


νἱ ἀεκεῦνι 

μειά 
ἀιεογοίν!, 
Ῥίις 48 ἱ 
Ῥχορβεῖᾷ 


ἢ 
ἩΗΐς εἴτ 
πὶπὶ ἀε 4 
1ετῖρτα " 
Εςες εβοῦὶ 
ἕο ἀπϑῦ 
τὰ θαπι 0 
ἕαείεια 1 
αυΐ ρίαν ᾿ 
χκαῦίς Υ, 
τυῖ ἅπις 


Λανεαῖι, 


ο γοδίην ᾿ 
ΠΗ 
ἴοχ 
πιυ ἰετμῖι } 
πλαΐοτῦ: Τὴ] 
πῃς Βᾶ Ἂν 
αὐὶ ἂὖ 
μενον 
χερποίτι, 
κασι " 
ΜΚ ἡ 
γέ Με ν 
αἰὐιεπ| νὴ 


ῃὶς Ἵ 
ῆς νη 


τερ λυ α ᾿" 
Ἰοῦς " 
Ραείθεη 


οπιθθ 
οἰονεῖ 
τς ὯΠ 
τό ῬΡΝ Ἰ 


ται ότι Ψ 
με τ 


εἰς τε! 
ἱρ!ς Ἷ 
μετ; μ᾽ : 


ΣΟΙ ω.}»» Ϊ ῳ 
Κι μή ξαυτὸ ὅν ἐἰετιγοῃ 9. 


Ο ἔχων ᾧ' ὥτα, ἄκουεν, ὶς 


αἶκὸ υέτω. 


Τὰ σὲ δ ὁμοιώσω 7 


ἡυεαὶ ζυ χίω ὃ ὁμοία ὍΣ 


παι οΐχ οίοις ὧν ἀγοραῖ ξ 


αϑνμδνοὶς ) καὶ ὧόοο- 
Φωνγοῦσι Ὁ Οἰς ἑταίροις αὐ: 
ἠῶν͵ 


᾿ ᾿ Ι 5 
Και λελροῦσιν, Ἡύλη- 
σεέυϑυ αὶ εἰκῶν, ξ 5Ἐ ὥρχι- 


σοζαε " ἐβρ ἱωησαμδρ ὑ- 


Αγ κὶ ὅπ ἐχοψὰ οϑὲ. 


Ν ν Ηλϑς ἢδδ᾽ Ἰωαννης κυ 


ἐφ; Ων “αι τὲ πιγὼ ᾽, " λέ 
2Ρι Α ἀριιονῆον ξ 4. 


᾿Ηλϑψὺ ἥδς Ψ οὐϑρὼ 


ποῦ ἔοϑι ον νὴ γἤγων, ᾧ λέ 
“ρισὶν ΠΤ ὀδρωπὸς φὰ 
δος ᾧ ΟἰγοπΟ 70; 
φίλος ἀμ ἡυτωλῶν. ἰὴ 


ἐδγχα θη καὶ η σύφία ὑπὸ 
ἥἤρης γνώ ων αὐ γὴς, 


» 


ἤους ἡρξ ατὸ δγεις).- 
ζεν σας “πὶ ὰ Φ 


» 
“2 λεὶς ον αι 


᾽ 
͵ οω 
δ ύοντο αἱ ΛΟ 


)ς. Τί λώγῶν 


- 


. νὰ 


(Ὁ οὗ :6,-- 


ῳ 


5 ΕὉ, ΜΑΥΤΗ, ἙΕ, 36 


ῬΙΟῦγαΓο οἰ114- 
«ἰδ ,ἱπιηἷδ ὰ 
τῷ ἔπ σγᾶς Ῥἰν1- 
Ὡλϑν ἱγευτος ἱρη7ὔ 
αιδά ἐζεϊετῇ φὰς 
τὸ Ρα τι ξε, Οὐ παροὲ αι. 
ΤῈ 5 αὐ διιάϊεπάῶ, 
αἰάῖατ, 

᾿5 6 οι αἀῆ- Ἠδγ.7γ.8 
ΤΉΠΑΡθΟ βοποία- Κας, 7, εν 
0 Π 6 Π Πα ποῦς - 
ΤΆ] ς εὐ ΡῬΌΟΓΙ 5, 
αἱ (ράθπε τη ἔο- 


ΤΣ ὃς ἀςοϊατηαπῖ Ο 
Γοάαϊίθις [εἷς» 


ἃς ἄϊεσιπε, Τὶ- 
δία σοί λ νὸ 
μὲς, ἃς ποῃ [μ]ζαυ 
{ἰςὰρ ἀδτία σο- 
Οἱ λεγο, ὃς 
ΠΟΙ ῬΙαη ΧΙ εὶς, 

ΟΠ ΠῚ Π1Ὸ 
ὩΠΠῸς ΠΟ ράοῃς 
τος οἱ δ ὅς, δζαϊῆς, 
ἀαπηομ Παθεε, 


ψρηλε ἘΠῚ) ΗῸ 
ΤῊ ἷἶς φάθ ς ἃς 
δὶ θην, ἃς ἀϊοᾶε, 
Ἐπ᾿ ποηχὶπῷ κου 
πγξάοπῷ ὃ γἱπηὶ 
Ροτουθνραρ ας 
ΠῚ ἃ ΠΊ1ςιι ὩΓΡΟῸ 
οαξοῦ θα», Ἐπ ἀκι- 
Πιῆς "ἴα οὐ φαρὶ 
δε ἃ ΗΠ ἰἰς [αἰς, 


Ι 
᾿ ὍὯ ἢ ΟΧ- 
ἢ Τῦςς ἊΣ Ὁ ἴν- τι ξιτοιξν 


ΓΗ͂Ν 


Πα ην σῳπσαασα 
᾿ 
ἽΝ 


ἢ Ϊ 


ἌἊΡ.Χ Ι. 


--- Μ 


Ἑ, 


να τῦ σπο- κσἱ 


ταζίῃ νὰ τἰρὶ 
Βειιίαϊ ἀλη: 
πᾷ ἢ ἴῃ νεδὲ Ὑγ- 
τὶ ἃς ςΙἀομΐς ἔα- 
δα εὐ Πδξ νίτία- 
τος αὐ ἕα δα (ἄς 
ἱπ νοδὶς,, οΟἸ πὶ 
πη ίαςοο ὅζ οἶπε- 
Υς 1ςεἱετῦ Τιοτῇ ρος 
πἰτξεϊᾶ ορῖεης. 

Ατίαπλθη ἄϊοο 
νοῦ , Ὑγγο ἃς 5] 
ἀοπὶ το ον 12 
εὐἰεὶη ἀὶς ἐππά τ 
οἰϊ, αι ὰ πὶ νο 5. 

Εὸ τι» Οαρού- 
παῖ πὶ, 8 65 ν]- 
ατις αά οαἰᾶ οχ- 
αἰταῖα, νίαχιις δά 
ἱπέογος ἀφεγαῃε- 
τὶς : αιοηίαπι ἢ 


ἐπ 9οάοπ)ὶς αἀὶ- 


τὰ ἔυ Π οπε γὶγ- 


Ὦ τατος αἰ αιἀΐτα: 


Γαπεῖῃ το,πχᾶη- 
ἔςπτ νίαᾳις κα πο 
ἀσγπι ἀϊθ πΠΊ. 
ψογπΠία 6 Π 
ἀϊςο νοδϑὶς αιιδά 
τοῦτα 5 οὐοπιο- 
ΤᾺ ΠῈ ΤΟΙ Οὐ ὈΪΠἶτις 
οὐ ἴῃ ἀϊς ἐιά]1- 
εἰΐ, φα ἃ εἰ], 
ΠΠπ 1110 τεπι- 
Ῥοῖς τείροπάδς 
Ιείω» ἀϊχίτ, Ογα- 
εἰας ἀδὸ τἰδὶ, 


ε. 


τᾷ 


Ὡς 


ἘΥΑΝΟ. 
φὶ “ἢ ) 
Οὐαι σοι Χορᾳζιν, 
ΑΝ, ᾿ ἘΛΕῪ Ὁ 
οὐαὶ σοι Βηθσοωϊσαν., ὁ τὶ 
εἰ ἐν Τύρῳ ζ΄ Σιδὼν, ἐ- 
͵ ε ! ς 
οἥνοντο αἱ δεωυώμεις αἱ 
! ᾽ ξ ὃν ! 
ἥνομϑναι ὃν υμίέν, πώλα! 
λ ! ᾿ -“ 
Ἵ ᾽ δ, 
ον ον ( κκῶ καὶ «ποσῷ 
μέτενο ἡστψ. 
Ι ! ς-ὦν Ι 
Πλίω λέγῳ ὑμέν, Τυ 
Ν Ὁ» ; ͵ 
Σ 
ρῷ Σιδῶνι ὀβεκτότερον 
ἔφξοη ὃν ἡμέρᾳ κρίσεως, 


Καὶ συ Καπεργαουμι 
ὦ “Ὁ Ἴ 
ἡξως 18 οὐρανοι ὑψω- 
ϑεσα ἕως ἀσδου καταῖ - 
(αοϑήσῃ: δηι εἰ ἐν ΣΣοδὲὸ- 
βίοις ἐγ οντο αἱ δεωυά- 
Μκεις αἱ ἥνοιϑναι ἐν σοὶ, 
ἔμειναν ον μέχρι τῆς σή-- 
μμέρον. 

Πλίω λέγω ὑμῶν ὃ- 
΄ 7 Σοδδμφον ὀνεκτὸ-- 
τερον ἔοι! ὧν ἡ μέρᾳ κρί- 
σεως, ἡ (Οἱ. 

Εν ἐκείνῳ τῷ καρῳ 
ἀτοκριϑείς ὁ Ἰησοῖς εἰ-- 
“πε, Εξοκολογοῦ μα! σθ!, 

Υ. 


νς εἰδί 09 
τοζαῖ, ὙΣ 
δὲ Βειμίν 
ἀαταυία 
Ὑγτο ἅ 5: 
ἄδης [485 
εἴϊέπε Υἱῷ 
τατος αχ ἢ 
δα {μη 
ψοδίς, οἱϊα 
ἴῃ εἰ εῖο 
εἴπετο Ρῦ' 
αἰςτεπείᾶ 
εἰἴεης, 

ψετυπί 
ΓΟ αἰ 
δὶς, ΤΥΊΣΟ 
5ἰἀοπὶ Τῷ 
της εἰ 
ἐπ αἷς ἰμ 
εἰ, αὖ 
γνοδίφ» 

Βε τα σ΄ 
Ρβδεδαι 
πιιπασ ἡ 
ἄπςε ἰα εἂν 
ἐχα!εαέην 
γίασε ἰοτς 
ΠΑΝ 
Ἷεεπ ἀ69: 
ἢ τὰ 5000 
πχὶς ἔα 
ει Γερο 
τὐζες 4" 
ἔπ ΤῸ 
τε, ἔοτιε 


ἢῆτεας ῆϊ ὶ 


ἰπ μᾶς κα 
ἀϊεο ΜΝ" 
48 τεῦς 
ἀοπιοῖβ, 
ταὐ 9 ἢ, 


᾿ 
αζιν, 
᾿ ψ 
ν γ07| 
Ὡ 8- 
ς αἱ 

Ι! 
πο λα! 
ποσξίω. 


Ψ Ι 
ἐν Τὺ 
" 
ΠΤΕΡΟΥ͂ 
, 
σεως. 


᾿ 
ἀουΐ 


ταῦζι-: 
! 
“ οσδ- 
Ι 
ἡευώ-- 
᾽ ᾿ 
Ψ σοί, 
ν Ι 
1ς σ- 
᾿ς“ .“ 


Υ 0- 


ἈΚ Τῦ- 


’ 
. κρι- 


ις εἰ-- 
χ᾽ σο!, 


ραν, . 


Υ. 


νε! εἰδί δ 
τοταῖ, ὙΣ 
δὶ Βει μῶν 
ἀλ: ἰφυΐα ἤν 
Ὑγτο ἃ δ 
ἄδας [485 
εἴϊέπε ΥἹ 
τας αὐ 
ἔκ (πεῖν 
γψορδίς, οἱ 
ἰπ εἰἰεῖο ἡ 
εἶπεζε 
αἰκεπείά δ΄ 

ἤφτητ, 

δ ψετορῦν, 
τας αἰ, 
δὶς, Τ Ἢ ἤ 
5ἰαοπὶ Τὸ 
τῇ 9 αἱ ὦ 
ἐπ αἰς ἰμῶν, 
εἰ, αὖ 
νοδίφ- 

Εε τα δ᾽ 
φδαγήααι, ᾿ 
ἈΠΉΘΟΝ Ἢ 

ιπεῖπ Ϊ 
ἀας τ 
γίαας ἰοῖς 
εχ ηυ 
(ςεπάον! δ 
ἢ τὼ 8505 
χυιὶς ἐᾳδξ ἵψ. 
ἐὰ ΠΤ στ ἄχ 
τὐτες 4 ἢ ἷ 
ἂχ (ρον 

τε, ἕοτίέ 
στον νὴ, 

ἐπ μὰς δ " 
νεγῦ 
ἀΐεο Τὴ 

ἃ ταῖν 
ἀοῦδαι λὴ 

ταϊη νος 

ῃ ἀϊε “ 
ΚΠ ᾳ 1 ἣν μη 

Ιπ ἱρρ 
Ῥοτε τε ἝΝ 
ἄτας Τέρρ, 
ἀϊχίε,Οῦ Ἢ 


μοζῖ ἱ ; 


ΕΟ, ΜΑΊΉΤΉΎΤΗ. 


πατέρ, κύριε, Τό ὅ οὐρανοῦ 
κα] τῆς γῆς, ὃπι οἰπέκρυ-- 
ψὰς αὗτα πὸ σοφων ἃ 
στιυετῶν, καὶ ἀπεκαλυ- 
ψὰς αὐτα γήπίοις. 


γος Ἱ ει] υ 
Ναὶ ὁ πωτήρ, ὅτι οὗ-- 16 


Τως εἶνε στο ὄ σοκία ἐ εμι- 
δ εϑεν σου. 


Πάντα μοι παρεσδϑη 7 


χοῦ τῇ παΐος μου. καὶ 
οὐδεὶς δλυγινωσκῳ κα 7 ἡον 
εἰ κα ὁ πατήρ" οὐδὲ τὸν 
τατιρᾷ ἐς δ)ηγινώσκῳ εἰ 
μη ὃ ἡος ας ὡ ἐαν βούλῃ 
το ὃ (ος Χτοκαλύ' αι. 

Δεὺτς ὥξος με παν-- 18 
τις οἱ κογπώγτες ὸ ἀλμαι 
τισλαέγοι »κάγω ὀυαπαυ- 
σῳ ὑμαΐ. 
ΟΝ Δέσσε αὶ ΤΟΥ ζυγον Κιὺ 29 
ἐῷ ὑμαξ, ᾧ μώϑετε ἀπ᾽ 
ἐχεοό «ὃ ὁτιωρᾷος εἶμι, ξ 
ἅπεινος τῇ, καρσᾳ, καὶ 
εὑρήσετε ἢ ΉΑΤΝΝ τοῖς 

χοὺς ὑμδν. 
Ο γὰρ ζυγός μου χρη- 39 

Ἐ,. ὦ 
Ῥαΐοῦ,, ἀοπηὶτς 
«αἰ ἃς τοῦτα, 
απὸά ἀρίζοπάο- 
τὶς πα ἃ (χρὶςπ- 
ἶρις δὲ ῥγαᾶςη- 
εἰθὰς, ὃ. τειις]α- 
ΤῚΝ δα ΡΑΥΒ 115. 


(είς Ῥαίοι, 
ῆς ἔυϊς Βοπα γος 
Ἰυ πα ἀριιά ἐς, 


[Οτληΐᾳ τὶ 
ἐγλάϊτα πητ ὰ Ρα 
τς Πθο: [ὃς τ6- 
τὴ ποις ΕἸ]1Π, 
ΠΠΠ Ρατογπεαὺς 
Ῥαιγο ΠῚ αὐ αι 
τοῦτ, ΠΙΠ Ε1117, 
ὃζ οὐΠοσιπαιςεῖ νὰ 
Ἰαογίς ΕΛ λτς τὸ» 
εἰς ]άτς. 


γεηϊίς δὰ τὸ 
ΟΠΊΟς αι ΙΡῸ 
Ταῖς ὃὥζ οπογαεὶ 
οὐπὶ ς ὃς ἐρο τε 


ΟἸΠἸΆΡΟ νος. 


ΤΟΙ το πα στιὰ 
Τηοῖ {ρεν γος, 
ὃς αἰζοῖτε ἃ πγὸ: 
παρὰ ῃγἱτὶς ἢ ΠῚ, 
ὃς Πα ]ἐς ἐοχ- 


ΤΟΉΔΏ,γ.,.6 


Ιομᾶπ.δςε, 4 


ἐς, 1 ὃς ἱππεπίς- τοῖς, , κα 


τἰ5 γα. 61} ατηΐ- 
Ταθας νοϊετὶς, 


{πππρῖϊτι ἐπ τὰ τοἸοβατ, νᾶ. Ὁ 


ΓΦ Π ΓΟ ΠΟ" 

ὍΔΡ.ΧΙΙ. ἘΝΑΝ Ο. Υ, Ἰεβε,ος Υ 

4.3 ' ! ν ἀεε δ τὶς χὰς 

ἄπ πὶ εἴτ, ΟΠ ΙΙς ςὺς οὶ “0 Φορτίον μου ἴα δὺς τε ἄοχες πε 

ΣΟ ἴοι δῇ. τσ - ΩΝ Ρίο Ὧι; 

ς Φρον ὄξΙν. δα, γίο οι 

ἂΡ.12. Ι ! ρ" Πὰς ς; 

ἢ : κεφ Ιβ. 6 ἐ- τηίης ὕώῃ 
ἘΠΤ.1.47 Ϊ ΝΙΠΟ ἴοΠρο- οἰ δ ,} Ν “οἱ 

ὍΛΩΤΟΣ, ἀ.1) τ ρας Ιοπὰς Σ Ν ὁκενω τῷ χα ρς Τρονευ Ὀΐζο χμὶ 

ἴπς, δ... ὩΔΡΒΑεΙς ἐρΐο, : ; Ὑ “χρίων με γορδὶς φιὶ 

ἀςμτιΣ», εἶ, 1ς Ἱ ἈΤΝ Ἶ ἐπορό 3η 0 Ἰῃσοῖς τὰ αὐϑαῦν ἐεπιρο ἴὴης 

δοτος : αἰ(ο ρα}: “νη νι φρρ αἰεὶ. ἴοι τῇ πὰς 

νέζο ἡΠἰΠῖς οἷι- ὥς σας (ἀσὶ δα 7 απὸ κι εἰ ΦΥν ἀὐϊεὴ 

Ὑ ἘΑΟΟΜΝ ! ««ἡ δ,» ἘΠΕΕΟΝ Γρεὶς γι] 

τὶ θαπε, ὃς ζςαρε Θαμῷν "9, Ὁ ματι αὖ- ταπέγεια «ἢ, ΠΝ 

τὰς νΟ]οΥς Γρὶ- ρν ! λυ, ὦ Τρ οᾶν, φοεαί γος 

ζ 5 Ἀοοπιράογο. 700 ἀρ λυ οἷν ἥρζοων- αιιοεξζῦν κ ἈΡ ἕᾳς τὶ. 

͵ Ὁ ὙΠ “λα λῃ :ῃ 

70 ΠΠΛΑΑΥ σου γυὰς, κι Ἐοϑιάν, οὐδ ΉΡῊς 

ᾧ ς τ οὶ ῃ Παρ 

Δὲ Ῥηαι αὶ 2 Χ τ Ῥμ Ἀηρ κει τις 


ἜΝ ΑΥ ἤν ᾽ ͵ Ἶ 

... ) ΄ } ΤΟ ν.- ἰδ 

δι πὴ νἀ Προς, Ν ΟΙ . φάρασαι "δὲ ἀμ ον αὶ δ 

ἜΦΥ ἐς } ᾽ ᾿ . τε . 

ἀἰχογα τ 11, ἘῸ [ες Εἰπὸν ἀὐτω. Ισδυ οἱ εἰ Βοιεν δ πο. ΜΈΈΙ. 
ἐς, ἀϊ οί ρα τὰ] ! γοινοὶ ΤΡ αἰς στ 

αςίιητ αιοά ἢ ὅ μιαϑήτοι σου᾿ ποιοὺ σιν ὃ ἀντι ἌΡΟρμ 
ποπ 


δ5᾽ ΚΗ ῖ " ΝΣ Ω» » 
Ἰϊςεῖ Γαρεῖς ἴῃ δΉ.ν ἐζέξί ποίειν ἐν σὰζ- ξαςετὲ ἐν ἀἄυμι 
ΔἈΌΡαῖο. ἜΟ Βαεβῖνν "τὴ “γα ῃ ἢ 
4)" ᾿ ΔΕ ΤΙΣ 
ὖ᾽ " φ' "Δ μ' Τρῆς Σ Η 
1116 νογὸ ἀὶ- 2 Ο σὲ εἰπὲν αὐτοῖς, Δ ἐοι δ ο βόδι 
τιϑατα,τνδ,ς ΧΙ οἷν, ΝΟ Ἰορὶ- ἡ ἠ4] ΙΝ τς ἘΣ μὴ 
{πἰς αἰὐϊὰ [ἔς Οὐκ ὀρέγγωτε ὧι ἐποίησε ἐκκο ἰὴ ναὸ ἤρ 
4 Υ ἥ οὶ « ᾽ ͵ ᾿ ᾿ υ 7 ἢ ἢ 
ἰλαιϊὰ διατὶ Δαζ(ζ)ο. ΟἿΕΈ ἐΠε γοσὲν αὖ ἘΠΕ Ιν" τ Ὡς αχὶ 
Υς - Ὑ, 2. " ς τ ἴῆ ; ἃ, 
Υςτ ἱρίς, ὃς {ϊ αιιὶ γον δς δις 9 εχ β ὀενας τς ίης 
δ ᾿ ει εὖ ἕξγγ 
ἙΓΑΙζ στ Π} 1110} ὍΝ ῶ μῤνανυλ ἀντ; ον εἰς, ἀμ 
) Υ ᾿ ἕν ἡ ἔν Ο, ᾽ » ἢ} " ὁ ἐν] 
Οἱ οπιοίύο ἰπ- 4. Ἰτως εἰσ λϑῳν ΕἸς ΤΟΥ μαιαν! ἀ τρυϑὶ ἱΐςες 


ΘΊΟΙΤς Πεϊπ ἀο- ϑ εν λα ΒΝ ἢϊςς 
Ο “ ΐ͵ .“ ἃ ᾿ σοπ Ἢ ζῶ; ) ε 
: ΟἸκον πὸ Θεοῦ, καὶ Ὅις Ὁ- Π εἶνε 

ΣῊ ἃ. Π} Ὡς, (ἃ Ῥ- ω 9 κ ἃ ἀπο, ἄξρῃης εὰ 

᾿ς ἢ : ὅγΩ Ὁ θυ στοῦνρ ς- ρόδον ἴῃ, 
δι δ ῬΤΟΡΟΙτο- “τοῖς Τῆς ὥθονσεά 6 Ῥ. Ῥουῖ δα} 
1|}9 σάρστὶξ » ΠΟ Κ 
1011 0 Προθας : Ὁ αν ΤΑ ᾿ 
εὐοτ δ, Πδαιχις ᾿ἰς 7ίω φοωλγεν, ουδὲ Θις ΚΕΊ 
ΟἿΣ σεσῖλ 1110 ὁ- , 


ἡ πάθον αολο πολ ὦ ον, ᾿ 
; ᾿ ΙΖ οὐ", ἴ 
φα γγυ,οἱς ΠΥ ΟυὐὐΟΥ ἕὺ ἂν αυ ἘΠ. ἐευ ᾿ς ἃι- 
᾿ ἐδ ιν» ΙῚ αϊχὶς ἱ 
τὸ, πῇ ἕ δ 


᾽ »"} ᾿ ς 

κε σνθνιί σα ᾿ . ε ν 4ῦ! Υ γ" ἔρις οδὲς 
) , 

στὰς, Εἰ μὴ οις ἸΈρευ σι οτΆθΕ αν δες, 4 δὰ. 


Ἰεοΐς εἰ να ΤᾺ ΠΤ, [ἱαορυ- ! ἉΜΡῊ τς ἡ γἱ 
τ μὐοΣ Ὑἢ ἀοικίβμιις (ΟἹ Ὁ ΟΥΙς. εἴ ΠῚ 
ῶ ΧΆΝ ΕΝ, 7.1 ᾽ αὐ ἦν 
Αἰεπῦ Ἰορ ΤΠ ς Ἡ δὴ. φυέγγωτε ἐν ιερῖ 

5Ὲ ρ, ΜΑΤΤ ΕΗ, Ε, 

μ΄ Ἔν ηᾳ (ὃ ὙΌΣ 18 
᾽ υε εἰἴῦ ᾿ς Υ͂. Ϊ Π “Ὃ ΄ 
"μου ἴα Ὦτις πιϑὴ τὰν ἸΝΝΝ, τω κῳ .07] ζις σὰ. 1 ἴρφρς, χιιδάζΡ 
εις οἰεθῦς. τς 8115 ἰασογάοτο 
Ἡ γρρα οἱ ἱερέις ὧν τῳ ἷε- αἀοῖὸς 


10 τεαγρίο (αν α 

! ! αν ΠῚ 
οἂ ΘΕΟΙ͂Σ 
εξ Ιβ Ν ᾿ τη ης ἡ ρῳ τὸ σα θαπν βε ἐΐξῃ Φ Σι ΠῚ ΡΓΟΡ 1 ἃ 
Ν μοι! ΤΡ Ἧ ᾿ να τ, 
ῳ χα! ρᾳ Τ ρονει Ὀϊζο ΕἸ λοὺσι ᾿ οἷν αὐ] οι εἰ ΟἹ 2 ἘΣ ΡΟΠΉΡΕ ΜῈ 
ς “ Τροίας ρα γοδὶς δ 11} 
0 Ἰησοῖς τα ἀὐδαθ, ἢ 5 Ἴ" ᾿ χω δ ὑμγδη » 6 Ὅϊρο αἰεὔνοδὶς 
-- αἰζοὶρα Οὐ ἢν 
"Ἢ στο ἌΟΡ "ν : τς ὑὰρ ἀειζ ων 14 ἪΝ ὡνΊ.. πο β τρρίο 1)}-- 
νι ΝΙΝ {εἰκριὶςος ν᾽ ἢ ὁ ᾽ ἸοΥ ΟΕ μος αἰ οοο 
1720, κὸ ᾿ ᾿ 591 }| ᾿ 
Ως τυμε γε «ἢ, Μέλας Ε Μώχαιτι τί ὅς γ,.7 το ιοαῆ, (ωϊςο- 
ν - ἤρ ροῦν, φοιαϊ νο] ἡ {ἰς ἢι 
Ἡρξζῶν αἀποαζν, Ε ηῦ ΡΩΝ Ἵ ϑιλά " Χ, ὅ θιυιαν, ἘΠΕ ἀκα “ΜΙ Οἴεα ςι-, 
ἌΎ, Ωὰ; 5. ᾿Ὗ Ὁἱα! ἃ γοΐο 
ὩΣ "Ἢ Ὡς ͵ 
ΠΟ ελήν «σἀξῃυ πα γν ᾳ τισι Ἰχεΐσ σζυγχε ζις 1 οΥ Πρ ἰἤ,Πος- 
Ε] Ρ 1 - 
40! [σν-- ἰιίοιπ να] Ἄκξιεν ρα 1] ἌΎΝ αὕδοιι εἰ (ΟΠ 6 ἢ) 
᾿ ες ἀἶχς δρὶ ταθὺς ΠαΤς τ» 1 τος 
συ οΙ εἰ μα η Ἡδι ἜΣ Εἰ Κ υδμος ὰρῚ ὁ] "ὶ Τοῦ 8 Νὰ ΤΙΣ 
ἣν δ χρίραὶ χὶς δῖος 6 
ἰοὺ ΟἿ᾽ ὁ αὐ θ᾽ ΚΡ μο μ5ἘᾺ σὰ ὁφώγου ᾿ ὑὸς τος δῤ-- εἴ ἃς [αὐ ραιὶ Εἰ- 
γἱ, ὶ 
ἐν Ω6. δὰ τοι ᾿ ὕρω ποῦ, ᾿τὰν ΟΣ ΔΙ], 
τ 
Βαι ἐν. ἣ ἢ ἴγᾳ 
ῃ δύνει μν δ} Ὁ τ μεταξας ὄκει-- 9 ᾿ [ΔῈ Ῥτοβς(- πάγην 48 
2) ὦ 11 γχά κὸν 115 ᾿ 
αὐτοις, μων Ὁ του δ. Βἐϊῃ πηλϑῳ εἰ εἰς χίμυ σμυα- Μἰλας, γρμΐξ Μαγοώναιι 
ς ᾿ ἦ ἐ ἤν τς " ᾿ 1η για γ ΒΟΡΔΠ) ἷλ ας, 9.6 
ΠΟ σὲ μΘΝΝ ᾿ δύ τὲ τς ἢἣρ γζω) αὐτῷ γ, Ἰογω 
 ΟῈΥ ᾽ μἱά αυλν παν ϑάδηῃ Καὶ Ι 4 
δὐν οα, εἰα εν ἐν ἀριν ! ἀσί- δυο υυϑρωπεος ἰὼ το- Ἐξευσδ Βόπο 
ο: εὖ εο οἶος ΣΕΥΩΝ τί χύα ὁ ἔγαν ξιραν: οὐ Δ Π}. ἣκ 
, ᾳυοτ εϑὴ, δὰ ΠννΝ κ ἐπ) ὕοΣ5 ἸῺ}: ἃς 
΄ ε ) ᾿ 
τἰς ΤΥ αι ἶ τρυδν πέρ Πρώτη ἀν αὐτὸν, λέ- ἱπεείτοβαδληυῃ 
ζις οψΑΕ κει “ τατοῦνε τα γντες, Ρῤς ἐξές; 1 Ὁ; ὀ "δ ἐδ Ἰὼ τ σοι 1 ἱ 
[ ἃς ζὰ ΚΤ Ἢ δίης 
᾿ [7 σοι ποι ϑατὶ 
ΑΓ δ. ἬΝ σὰ σα συ Ἔ ριν. ἢγ5 ᾽ "οἱ 
ἀρ βοὴ ἐορλξάε ͵ ὃ ἦ “ραπτύει γα κα γα νι ρου ίᾳ- 
Ψ ᾿ ͵ ᾿ 
αὐ «υοι πη ἱεη τς ἃι δορήσωσιν ἀὐτύ. ἔξΩ 68}, 
{ ξε εἱ τι, “ἰχίε ἢ ΟΥἿἿΝΦ 
ς ἀιετ᾿ τοπεθ αν Θαὶ 2.0 Ἰ γ ν οι 6. 11, ᾿ ᾿ 
Ἰ δ αί ἐδεη!, ᾿ ὑός ς Ἴ πρμλν 6 αἱ Δα ΠΠς ἀἰχίς 
ἱἔρετ σὶ οἰλ θεῖ αν δεῖν ἢ Πα, ἱξοιν! μὰν οἱ βώπος, 5), Οὐδ ΟἿ χ 
ἀοειρεϑὶ { Ὀδειν πε γω ος ἐξέλτ δ᾽ ᾿ νο τ οὰ: δ ΠΊΟ, σαὶ 
“ Αευ ἐρεὶς ἴξ9 ζατον ον ((" ] 
᾽ αὐ! οἢ ΠΣ ΕΤῚ ἐὰν αὶ ἐκο “ ἊΨ ᾿ΑΡΟ τ ΟΠ ρηΣ 
ΤῈ οὐ νεἰδν τεσῃ 7 το Οἰς σὰς μαι, ὃὲ ἢ εὰ 


ληιριζουῖς ἴαθνα- 

μ“" 


ἫΝ 
Ι 
᾿ 


' 
" 
" 


᾿ Υ}" 


ἢ) 


ΟΑΡ.ΣΧΙ ΐ, 


Ἐς 

εἷς π᾿ ἔοιιφαττι, 
πόπης ἃρρυομὅ- 
ἄτι εᾶ ὃς οτὶρ οι 

Οὕδητῖο ἰρΊ ΓΕ 12 
φισίϊαπτίον οἱξ 
ΠΟΙΟ ΟἿΟΣ Τ ἰςος 
ἵρίτασ (αρθαιῖ8 
Ῥεηςξῆςϊο αἴἴιςς» 
Σς. 

τυῆς ἀΐοϊς ἣο 12 
Χΐπὶ, Ἐχίρηδε 
ΤΑΙ} Π| τᾷ. Ἐτ 
ἐς οχιδα ἰξττας τὸς 
{τυ τὰ εἴ ( πἰτὰ 
τὶ Ποιϊτ αἰ τοῖα, 


Ῥοιγὸ Ῥῃδτὶ- 14 
αὶ εἐῤγεΠΊ σδρο- 
τας σοπηΠ] λιν 
ἀἀιοΥπις δι ΠΊῈ., 
«αοητσάο {Πι|η} 
Ῥετάςγεηξ. 

ΔΕΊΟΠΙ ν᾽ ΠΟ κς 
εὐἴος, ἔθος ΠΠῸ 11- 
ἴΐπος: θουταια 
ἕπεο. ταῦθα: 
τ ϊτῳ, ὃς. (χπ8- 
Δὸς Οπληδς. 


ἘΠῚ πιο τ πᾶ- ἡ ς 
τιις εἰ 1ΠΠς πὸ 
ἔχλεςτοητ Ὠχαηξο 
Ζϊι ΠΊ. 

νει οὔρ]ογοεαν 
ἡυπρά ἀϊδ ἃ ογας 
μὲν Ἡείαϊἃ ρῥτὸ- 
ῬΒοΙΑΠι, αι αἷς, 


Ὶ 


ἙἘἙΥΑΝ 6. 


γ ἃ θ 3. 
βασιν εἰς βοθωυον, οὐγι 
) γι ἣν 7 τὸ Ὁ" 
Κρῶτησ αὐτὸ κα] ἐγέρε!; 


! ξο ! 
᾿Ποστ οὐ δὴηαφερει 


δυβρωπὸς “σροξ που: ὡς- 


τε ἐξες! πὸῖς σας ξασι κα 
λῶς ποιέϊν. 

Τότε λέγ τῷ ουϑρω- 
πώ, Ἐκεῖνον πίω χῖξο 
σου. Καὶ ξέτεινε" ὰ ΔΥΌ -- 
κατεςα 3η ὑγιὴς ὡς ἡ 
ἄλλη. 

Οἱ δὲ φαρασοῆοι συὰ 
(ούλιον ἐλαΐξον κωτ αὐ- 
σοί ἰξελϑοίες, ὅπως αὐ- 
τὴν ὑπολέσωσιν. 

Ο δετησοίς γύοιξ οὐε- 

! ,,ὦὦ, ν.}} ! 
χῶρῆσεν ὁκ ει γ᾽ κὶ ἡκολό 
γῆστῳ ἀὐτῳ ὄχλοι πολ - 
" ἐϑὃς ροίπευσεγ αὐ-- 


λ Ι! 
“οῖς πίὼ ταῖς. 


λοι; 


γυ ᾿ " ͵] "1 
Καὶ ἐπετιμύυσεν αὐ-- 
“" [7 ' 


᾿ 
τοῖς ἷγὰ μι φανερὸν αὐὖ- 
. ’ 
ΤΟΥ “ΠΟΙ στυσίν. 
““ἣτς 
Οηγῶς πληρωθῇ τὸ ΡΗ 
ἃ ᾿ . ἄν 
ϑὲν δγα Ἡστῖου τῷ θ9-- 


) ! 
φητου, λέλργτος, 

Υ. 
παι 


υςα1η,ἢ 
ιεπεδίτᾶ 
υαδίς ε 


αὐδίοῦ 
εὶς τα εἶϊο 
εῇ μοι 
πιεὐχεαῆνέ 
εει ἢ , 
εὶς δεῖ 
ζςεζε: 

τυπεῦ 
Βοκιΐμιη 
κξάε πὶ 
ἜΜΕΝ 
τεάϊε: ! 
πετᾶ Ἑ 
Γαοΐιαι 
εας πιο 


εχευϑ 
αὐτοπι" 
εἰα ον 
1 πὶ 
ναι 
{ιις Πὰν 
χηοδο 
ἀετέϊ εἰ 


τεί "ἢ 
(ἀξ τῆ 
ἢι ἰπάες 
(οι | 
πὶ" 
ΤΟ 
εος Ὁ 


ῃ 


Ει νι 
ἱς 9} 
Ῥ μοί 


5Ε5 ΜΑΤΎΥΤ Ἢ. Ἑ, 


39 1 
βρβ τ Ὲ (σταιις Β[α, τινα, 
γ᾿ πες ΕΣ ΑΙ δι 8 [Ἐρος ν᾿ 
, Ι μ᾽ “ἰεξὶ ΧΗ , Ἰσὸυ ὁ στη φγέθυ,ον ἢ ΠΊΘῈκ αι} οἷο. 
δλεμῖς νΣ 


φ᾽ ἃ 
᾽. ουμ τς 81,8 ἢ ΕΓῚ 


ς Ἵ ΄ 
ρβέπισα" ὁ ἀγαπητὸ ς ((δ, 5 1: ας ἐτακ της, 
ἱεἀϊ “θοῦρος, τ ! ὶ ΠΡῚ θεῖς 
7 τ ιεπεδίτᾶ τις (Ὁ χη ἕ Ὅτι δι « 1 610 : ' 
1 ἘΑΡΕΙΣ μορίοις ας ἙΠΡῸΣ Ὄδτς αὐ δδιησεν ἡ ψιχι ΠΟΙΏΡΙ] αοιὶξ απὶ- 
γαφέρει ουδιον, ϑρίν Ροιᾷ βίου" ὃν σῳ τὸ σνευμῶ μόὰ χη πηρᾶ: ΟΠ 
᾿ Ὗ ἱερεῖς, ἔωρεν μπᾶ ἐπὶ ὅτι] ξ ! ᾿ ζῆς 5 ρἰτἰτα ΠῚ τη 
Τουγως- πον ἱμπ οι ὁ. τὸν, ΚρΙσὶ {ὰρογ 11, ὃς ᾿ὰ- 
με Ἶ Οξεΐδη δ ἃ ) “Ψ διτῷ “,. 
(ασι Κῷ, τεὶ ἐμ ἀαρι πὰν ἔθνεσιν ἀπαγ|ελέί., μον ππεγσρον 
ταῖς θ6Ρ Νοῆ Οὐχ ἐὶ ) 19. ΔΠΠῚ ΠΕΡΙ τ, 
Σ υ αὖ ἴο ὡ 
Σ 2. ἀδε πέρας Ι Ἐκ ων οὐρῇ ὃ Νοὴ οδτοηάςς, 
᾿δυβρω- τυῆο τιαταρβίεῃς )σ οὐδὲ ἀκού σῃ Ἴφ ον “ ἤραὰς οἰαπλαθς, 
ΨΡΡΡΗ βοιρίια παν κε τοὺς "“λαΐε! ς τίω φω- ρα; διιάϊοε αι 
᾿ χιξὰ ἐξά εἰὐ Ῥἱᾳξεὶς ἢ, νῦν Αἱ 414 πὶ 11 Ῥίατοις 
ἄτι, ἐῶ πυξν, εἰ γοςᾷ γίω ἀυτῳ ἵ 
{ ἈΚΤΟ -- τξάϊε "ἄν ἍΝ ᾿ . ΨνΟςΟΟΠῚ δἷκς. 
ὕες ΠΩΣ παΐδξ Κα ἡὐεῦ Δταπάϊη οὅ- 
υ πτοςς , 
ον. ἢ κρία : τουηίεῖ αι μδμ δ ον Ι ἀετοῦ ς ΤῊ Πιιἕα ΠῚ π οὖ 
" ταίδαιει ἔμ ἢ ἐν κατα ξ4 ) ὅδ ς ἔγίηροες, ἃς πᾶ 
, ΕΧε ᾿ ἐχείῃ,, δὃ γ0γ ; “ἡ πδηρᾶξ πὸ ῥα. 
1 στον ΣΝ. οπςε εἰς ἕῳ ἣν μ ; ν ἦν τἰηριοῖ ; ἀοπες 
ὯΤ ἀπ ἸΩ τ εἰς ῥάνιαο ν ΩΙ Τλῃ εἰς γικος οἰϊοίαε χὰ νὶᾶο- 
δον ὡϑν, δΑΆΤ ὶ καϊςίᾳ, σίου Χρίσῃγ. ΤᾺ Τὰ ἰιά ἐς λι 1 Π1: 
΄ ταν τον αὐ ἰὰ Ὧο.. ἘΣΎ ΝΥ, ᾽ Ἐπ ἱπ ῃοηΐ- 
ἀετέι αν Θεαρος μὰς ὑπτὰ Ὑ ὦ ὀνόματι αὖ- αἱ ΠΟΙ] ας ΘΟ πζος 
τξ ὀμε- το ἴάδυης ἐς τοί εθνῃ ἐληποῦσι. ἐρειΆθιπε, 
ἔν χ, ἴαῆς ου ᾿ ͵ Τῦς αἀάιιᾶ 
ἐῶν Ι {ωὸξε, ε ἴχιῃ οὗὔ- ΠΡΟ ᾽ :Σ ἘΠ φαάιιξξις ἩΔΥ Σ ΤῸ 
. ἩκΟλδ ἤε ἱμέρῳ ΤΕΣ “ῷ τ σηγε γῇη ἂν ΕἿΕ αὐ ΘΠ, 4] ϑυρτγὰ 9,.22 
γη πολ- ὅδφι ; δὰ μονιζομδμος, 70. ἀαπιοηΐο ἀρίτα- 1υρονδιῷ 
, ΝΣ Φλος καὶ ἐρβΆγος ὙΠ ΝΙΝ, βάτετ, σαοιις ἃς 
-- ς - 
7} αὐ- κρε ὃ ς ν ὯΦ Ὁ κεα ΤΆ τις : ἃς [χτΔ- 
τ αὐτο, ὥςτε τὸν σὺ ὑ1Ὸ ἡ] πὰ, ἐξ γε 
λ ἩΑΩΝ “ ᾿ 
ΝΣ, Ὅλον κὰ ἈΦΟφλγ καὶ λώλεν ὄἄριις ας Πημζας 
“ ἐλ καὶ βλς ς Ιοσιογρέιν ἃς 
ΟΥ αὐ.-- "ἢ ΄ ἘΡΕν ζέγπΠογοε, 
5) ] “ὦ 
ς νεῖ οἱ δλρι, καὶ ὁ , ΟΥΠΠ ΚΣ ΤΡ α;, ἀὶ 
ἂν ξ Γ - 
}η τὸ ΡῊ γἱεε οἵ ; δ ϑ λΡΡΚ ᾿Μηπ ςερθάηεηας Νὰ 
Ν 40 τὸς ὁφγνκ καὶ ἰσ1; ἰςεξ ΠΙς Αἰζας 
δ οὐ. “ἢ οος Δαζ!; 1 
Ῥιοῦ 


αι 


1} 
Ϊ 


." 
Ι ἣ 
ἢ ἤ 


[΄ 
᾿ 
" 


ζαΡ.ΧῚ ἵς 


ἢ} 

] δαρτά 9. ἃ.14. 
| ΧΩΏΓΟ, ). ΟΣ Σ 

ποιεῖν 7 


--.-» --- 


Αὐ Ῥῃαι (αὶ 
σαϊτηι αἰιἀ τε, 
ἀϊσερθαπε., [ ΗΟ 
ΠΟΙ οεἰϊοῖς ἀπ ηῖο 
πἰα πῆ ργα άϊο 
ΒοοΙΖοθι} ρυὶη - 
εἰρὶς ἀφηῃχοηΐο- 
ΤΙ}. 


Τούς αὐτδπ 
111} (οἰτεῖ το- 
ξἰτατίοιμος 1ΠῸ- 
111 ΠΊ. ἀϊχὶς 1119, 
Οπηληδ τ ΡΠ πὶ 
ἀϊαϊι πὶ δάιιεῖ- 
(τις (οίο, Φείοϊα- 
Ἐι1}: ὃζ ΟἿ ΠῚ" ο1- 
Ηἰἶτας αἰτὶ ἀοπηιὶς 
ἀϊιϊᾳ - αὐ ονίις 
{εἰ ρί ἅ,πὸ Πα Ρῖς. 

Ἐτῆ ἰᾳταπας (Δ 
1 Π4 0} οἰἰ εἶτ, ἄ- 
πργίις (οἰρία 
ἀτυῖις οἵ: 4105 
ητόάο ἱσίοιτ {Δ 
δῖε φρο ὔ ἩΠ| 5) 

ἘΠῚ ὁσὸ ρια- 
ΠῚ 1ϊὼ Βοοῖζεδιϊ 
εἰ ἰοὶο ἀπηγοηϊα, 
ΕἸ νο Υ αὐἰπις 
Ρτ Ιᾧ ἰο εἰϊ οἰ ὅτ 
ΡῬτορίούσα ἱρῆ τα 
ἀϊσαραπε ἄἀθ νο- 
δὶς, 

οὐ άῇ ςρἰτὶ- 
τι Το φρο εἰϊοὶο 
ἀφηλοηία,; οΥρῸ 
Ῥεγασηϊδαᾷ γὸβ 


24 


-ς 


ΠΥ ΑΝ Ὁ, 


Οἱ δὲ φαρασαιοι ἐ-- 
κουσα πες ΕΥτοῦ υτς 
δὅκ. ὠ (αλλά ταὶ δα, μὸ- 
γα, εἶ μοὶ ὧν τῳ Βεελζε- 
δ οὐλ ἀρΎΟΥΤΙ δ σα, -- 
ΛΑΟΥ͂, 


“3 ᾿ ἐδυ ὁ γον ῖ 

Εἰδως 5. ὁ Τησοῖς ται 
» δ ) ᾿ “ ἰδὺ 
ον μ σὺς αὐ των΄, Εἰπὲν 


" ἕν ..} Κ᾿ ! 
αὐτοῖς, ἸἸασα βασι λεια, 

Δ οϑιὶ -“» 
ῥι(εθκαᾷχ εστὶ κα ἢ εαὐτν Οὲ 


" Υν Ἁ ἕν Ι 
ὁ βρη κ(υταυ" κ, πὰ σὰ πολις 
9 »! : "“ ἴᾳ 
Ἡ οἰκία μέρκοϑεισα, καὶ}ῈὉ 
ἕ ΣΝ ᾿ ς , 
ἐαύπὺς ου σφι ῶν σέτοι,. 
᾿ ΝΥ ΜΠ [ω] ἃ 
Καὶ 2, ὁ σῶτου ας τὸν 
4. δῦ 
οκο αλλά 
ῃ ΡᾺ Ἴ ! ὃ ΄“ Ὕ 
τ ἀυ ἐἀλε ΘΛ ἢ “πως δ 


στυταν αν . ἐφ 


͵ὔ ε ͵ 
ςου ϑΥ σεῖο ἡ βασιλεια, 
ἀυτιὶ δ 
ΕΊΥἐτΥ, λιν 
Καὶ εἰ γὼ ὧν Βεελζςε 
- ᾿ Ἂν ΟἿ, »-λ 
ξουλ οκχλλω ίᾳ 


! ἕ 
Λιοϑια. οἱ 


Λ 
σὰ! - 


ἔ ν᾽ [τ γ᾽’ ! 
μοι υὑχ ων πῆγί 


᾽ ! ᾿ Υ ἔν 

οΥ ζα λλουσὶ ὔᾳ ζου Τὸ 
᾿ ν᾿ Ὁ συ ΤᾺ ’ 

οὐὐ Τὸ! ὑμ. σὸν ) Ἀριττῦ. 


4 κ 


. 5 " ͵ 
Ἑ, σὲ ἐγὼ ον πνευκα- 


.Ρ» ! σ'λ 
“ Θεοῦ ὠκξαλλὼ ἴᾳ σαι 


ᾳΜὩ“ 


᾿ Ψ »' ΕἾ ε 
(κογια Ὅρα ἐφ γασίν. ἐφ 

Υ͂, 
μα 
Ὡτ γι ᾿ 
ἀϊεπίζν 
χεΡιίπίν 
ηδ εἰϊεί 
τοπε ᾿ 
ἐπι Βέεμ 
ΒΡ ΠΝ 
ρε ἀκ 
πἰοσαπι 


Ἢ 
τοῖο 


πα οι αἰ-- 
Σ Ὄντος 
δα, κὸ- 
Βεελζε- 


ὑ δα- 


ΓΟ ῖ 
σοῖς τοις 
, ν 
γ΄. ΕἸ πτὲν 

͵ 
αἱ σὶ λεία, 
ϊ Γω] 
εαυτης, 

Ι 
γα, πόλις 
, καὶ 
Ἐ7.. 

ου Ἁ 
"ας στὸν 
λᾷ, ἐφ 
“τὸς σ᾽ 

Ἷ 
σΊ λεϊα, 


Βεελζε 

γκλ 

“ οἷχ, -- 

Π»ὔ ! 

᾿ ων {4 

Ύ, ζυ πὸ 

, 

κριτοῦ. 
͵ 

νευκκα,.-" 
ἃ 

) ζ σαι 


σέγ. ἐφ᾽ 


Ῥῃάη" 
ὐγσπὶ 
ἀϊεπίο 
χοτιίπίν, 
πὸ εἰθεν. 
τοπ ἢ 
Ἢ βόες 
Βὺν »ηὴ 
ρΡέ ἀκρὶ 
πἰοχαπιει, 


τῆι ὅς 
τὸ πὶ (Ω 
εορ σιν, 


πος ἐὐτς 
ἀἰχίεαιν 
γῆ τέ “᾿ 
ἀϊαϊαηε 
τα Π γ΄ 
Ιαϑέευσει, 
πὶ Ὁ ἐΐ 
τῆς ὙΟ καὶ 
ΓΤ 
εδιτ 
ἢ; 2 

δὲ Ἧι 
πος Ὁ 
εἰ εἰ 

Ἑ, 


γΓοσηατῃ οὶ, 


ΦῈΕ ΟΥΜ Α ΤΉ. 
ὑμα; ἡ βασιλεία φΘεν. 

Ἡ πῶς σδευατω ὥς 19 

εἰσεχθεν εἰς τίω οἰκίαν φ 
ἰοῶρος!, ᾧ γε σκαη αὐ.- 


᾿ ὁ γ,Ὰ ὶ 
τον! δγοιρ τω στ. ἐωὼν κυῃ 


45 


ΑἸΙοαεΐ απο ς 
πλοάο ροΐοῖξ αὶ 
4115 ἱπέτατο ἀο- 
ΠῚ ΠΊ Ροϊοηξὶς, 
δὲ ναΐᾳ {ΠΠ{πς ἀἰ- 
τί ρουΘ, ΠΠΠ ρυίτις 
ὙΠ ΧΟ ρΡοΐοπ- 
δ αρτε σρωὶ οἰκίαν ἄυτῶἠ ἴσπι, δέτπης 4ο- 

᾿ ΠῚ11 ΠῚ ΠΠἰης ἀἰτὶν 
δγα υ ποίσῃ ς Ῥὶς 

Ο μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ", 392. Θδ! Δ τὴς 

ΠΊΘΟΙ ΠῚ, δά τι|ογ- 
κατ (απ τὶς οἵ : ἃς 
4 Ποῖ σου τος 
5 48 ΠΊΘΟΕ ΠῚ, Γραῦ, 
δξη ἱ,, Μαλτζς, 1. ἀν 

ἐΡγορεοντα ἃϊ- Ἶ τ δ τρεν: 
ζο νοῦ!ϑ, ΟΠγης6 τ ἰομ,ς. 4.1} 
ῬΟΟσδτ ΠῚ ὃ σὺ ἢ 
ἘΠῸῚΡῚ Ε Ὶ ΤῊ ΓΘ ΩἸἑ τος 
τι ΠΟΤῚ πἰθιις: 
αὐ ΠΟ ΠῚ 1 11 
δ ΡΊ ΓΙ ΓΙ ΠΟ τὸ» 


γν Π ᾿ ᾽ ἵ 
Ὅβῳ γὴν ῆσῃ τὸν ΙΟΔΡΟΥ, 
͵ " 


2... δυο ΤΕ Ἁ 
ἐμοιὶ. ὅ61" καὶ ὁ μὴ 


ἤ 
σιγῶν Μετ ἐμοῦ, 


Ι 
σκορ’χζε,. 
σω ͵] ς- Οἱ ἵ 
«Διὰ ϑὺ τὸ λέγ υμ}, ᾽ 
πα σα αἱκιω....,. Δ 
σὰ αμαρπα καὶ βλα-- 
! ᾽ ἴ με ““- 
Ῥημια εἰφεϑύσετου ζς 
4 ἘΞ ὙΑΥ ὑὐπα " 
ὀρθρωποις:Υ οἷξ τῷ πνόϊ,-- 
" } 
ἰκατος βλασφημία ουκ 


᾽ ᾽ ἼΣ ᾿ 
ἀφεοσισχο νι, ἃ ΠΟΤΕ ΠΟΙΪσ 
Φεῦνσε ζς ὧυ ρωποις. ἰδ; 
ΡΟ ΝΠ ᾿ " ! ὑϑνδι : “ 
Καὶ ος ἂν ΕἸ ΤῊ ΟΣ ΡΥ 3Σ Εε σα σι παῖ 


ἀἰχοῦῖε νϑυθυ 
αἀπεύίας ΕἸ Πι πὰ 
ἢ δτγῖῖς γοπἱ τς 
τοῖν 1ΠΠ1:: 4] δὰ 
τῷ αἰ χογίς χάϊτιονρ 
Γις δ ἰτεῦ μπ- 
α'-- δδ,ποη Γέηλτῖς 
ταῦ εἰ ποηὰς ἰπ 
ΡΙαίεπεὶ ἔδουϊο 
ποσιοὶη ξαζαγο. 

Αἰτέαςϊις ἀἴ- 


τὶ ΤῊ πε ) » ᾽ ! 
ῳ Τὸ ᾧ οι" ηὗ δρβρωπου, 
! 

ΧΦΕεϑησεχοι ἀντι. ὃς οἡ᾽ 

ΕἸ » “ 

δρ ΕἸ πῊ γτὶ τ... γ] 

ΟΝ ΚΡ τῷ πναΐματος 
) ᾽ ὟΝ 

ὠ ἄγου, κι᾿ ἀφεϑυσεταλ 

, ( ὕ , “}᾿ 

“ Οὐτε ον ἰουτῷ ᾧ 

᾿ 9 ὅν γ" 
θυτε ον ᾧ μιξλλονη. 


Ϊ Ὶ ! 
Η ἽἸΟΙ σοΤε χῦ δένδρο 


γι 


γ 13 

ἤ 
ἥρβαΡ.Χ Ϊ Ἷ, 


κυς, δ. 5.44.᾿ 


Ἑ, 


δοιὸ Βοπαπι, ἅς 
ἔγιδιι πὶ δὐις ΒῸ 
ΑΥ1Π1|: αἴξ ἔαςὶτ6 
ΦΥθούεπ νἱτίο - 
Ἄδτη ὅς ἔχιιδ αι ΠῚ 
ΔΠΠ1Ὸ5 νἱτὶοία πὶ. 
παπὶ ὁ γι τ αὐ 
ῬοΥ ἀρποίοϊτιτ, 


ῬγοΟρδηΪΘς. νὶ- 
ῬοΙαΤί, στ οΠΊῸ- 
ἀο Ροΐϊοῖεις Βοπα 
Ἰοσυΐ,, 411π|Π} ἢ- 
τῖς Πγ4 11} Παι ἀξ 
ἴοχ ἀϑιυπάαπεία 
ςογάϊς ος Ἰοαιιΐ- 
ΤῈ, 

ΒοΙΠῈς ΠΟΠΊΟ 
ὁ θοπο:βοίμιγο 
σοὐάϊς ΟΧΡΥΟὨΊΪ 
Βοῖϊα : ὃζ. παῖς 
Ποπιο δΧχ πηαῖο 
«ποίει το ἄορτο- 
Πγΐ Πηαΐα. 


5 οὐ ἀἄϊσο νοδϑὶς 
αιδά ἐς αιιοςιπ 
ας νοῦρο οτἱο- 
(0 φιοὰά Ιοαιιτὶ 
ΓΟ Πτ Ποπηΐ πο 
τοάἀάϊτογ απ γα 
{ἸΟΠ6ΠῚ ἴῃ ἰδ ἐκ 
ᾷ ΟΣ) 

ΝΑ ΠῚ οχ ἀϊδὶς 
ταῖς ἱ ἤσαθο- 
τὶς.» ὅζ οχ ἀϊδᾶὶς 
τἰ5 σοπάςπ,λα- 
Ῥειΐξ. 


5. 


27 


ἘΨΝΑΝ.Ο, 
Ἱ Ν ᾿ ᾿ ΕῚ 
Κα λον, Χὶ τὸν αρπον αὐ- 
! ἡ ! 
σοι καλον" ἢ ποιήσετε τὸ 
! ᾿ ἃ Ι 
σδ)εγόδιον σαδον, Κκο ΤΟΥ 
ὶ - 7 
καρτουν αὐτπος σα οΥ, 
Ε' λ» ν κα 
ὡκ γὸρ τῷ καρποιῖ τὸ σιγ-- 
Ι 
ὅρον γιγωσκέτου. 
! ᾽ 
Τογήματα ἐχιδγωών, 
Ὁ ! ᾿ ᾿ 
σῶς δωυαοϑε ἀγανα λα- 
.-“ λ» ἔς Ἰ 
ἌΕῚΨ πογΉρο) ΟΥ̓́Τες ἡ οἷς ΓῸΡ 
σὺ ! 
75 ὠϑλοσευματος ὃ καρ- 
! ἙΝ, Ὁ“ 
δηας πὸ ςομα λαλάᾷ. 
" ᾿ » 

Ο ἀγαϑος ὀρθρωπος 
ἐκ τῷ ἀγαθὸν] ϑηστπυροεῖ 
.- ,κ! Ϊ ! -λ 
τῆς Καρδίας ὀκξ άλλει! 
3 ! δι “ἢ λ " 
αγασο" ὼ ὁ πονηρὸς ἐν“ 
ῦρωπος ὧκ ηὗ πονηροί' ᾽ν 

ςν. .Ά [ Ι 
στυρδ ὀκξ αλλά πογηρᾶα. 
! λεω ΨῳΨ “ 
Λέγω δὰ υ μήν 01| "χτὼν 
ετν δ ν ἂν. ᾿ ! 
ρήμμω δργον,ο ἐὰν χαλή- 
σωσιν οἵ δρῇρωποι, διστο-- 
! ἡέν ἢ " ! 
δωσοισι «ἴδια ἀυτὸ λον 
ὧν ἡμέρᾳ κρίσεως. 
ΔΕ α" “..} 
Ἐκ γὸρ τὰν λογῶν σου 
! ἥν Ψς, 
δὺο! θήσῃ, Καὶ οκμ 1 
͵ 
λόγων σοὺ κατασικῳ - 
Ι 
σΉ͵ 


Υ. 


ΟΣ δΠι; ; 
ξγαδυπι ἢ 
ας δοῦ 
δυτήίλοτε 
Βοτεπ "' 
Ϊατα, ἃ ἔν 
ἄαπι εἶμ 
ΠΡΊΩΝ , 
υἱάεσι 
ἀαδυαῖνν 
αρποίεί 


Ρχογε 
Ὑἱροσατο 

υοπιῦ 
ροιεβιε 
ἐν 1οαῦ ἱ 
αὐυτπ| ἐν, 
ταδὶ ὁ εΣ 
Βυπάαπί ἡ 
εὐΐπὶ οὔ 
ος Ιου, 

Βοπιυ 
πιο ἀεὺοῦ " 
ἐπ εἴαυτῦ 
εοτάϊο ὕ' 
ἔετε δοηϑ" 

᾿ Ε] 
πον αὐ- 
τοὰτε τὸ 
Καὶ τὸν 
ὥΘΟΥ. 
γὸ δὲν-. 


ιδγών, 
γα λα- 
ὡκ γὸρ 
ς καρὲ 


ΤΣ 


Ἷ 


ρωπος 
χυροκῖ 
γε! 
ὃς δύ - 
οὐ 9η 
τ πὰ 
πιπαν 
λαλή- 
Ὁ το- 
λθγον 


ΟΥ σοὺ 


. Δ 
ὑκῶ - 

Υ, 
δοπᾶπιν ἢ 
ἔγαξδυπι" 
ας δοημδ' 
δυτ λοτεέ 
Βοτει πὸ 
14πι, δ "1 
αῤ!" εἶν! 
τὰ απι: 
αἱάεσι 
ἐπαδιιαῖθθ 
αὐποίς 


υὰπ| 
ἀνα ὁ εαῇ 
Βυπάαηθ, 
εὐ ἷπὶ (Οὐ 
ον» Ιου, 

Βοπι 
το ἀενονὶ 
ἐπεί 
εοταϊς " 
ἔετε δοηῖν 
ΓΤ ᾿ 
το ἀε 
Ιο ἐἰείσ, 
φσοίεγ ᾿ 
ἷᾳ. 


τ 


πος, Το ἢ 
ἰοῦ «Ὁ 
το ἰηδιεν 
ἀϊεἰϊε "" 
Εχ νὴ 
οὐ ἷπ| ( (, 
οἰβοῦδη 
δια τα Ψ 
εἰς ἐ03ν 
παθεῖν 

ΕΟ. ΜΆΑΤΥΤΗ. 


δ 49 ! Ἢ . ᾿ 
Τοπ' ἀπεκρίθησαν {{ Ά8 ἵΤαποϊπεουγὸ ΗδΥ.2.11: 
Ι ., δάμθογιῦ εὖ τ Τυξτα τό, ἢ, 2 
γες ἢ ξαμμάτεων κα] ἅδην ἃ ςονϊδὶς ας ᾿ασιτιν ἀν 
, Ι τ ὙΆΑ, 7. 2 ΣΙ ΦΌΣΙΙ, ΓΙ 
φαρεσαίων, λέγρονῖες, Δι- ΡΗαγίίαιϊς., ἀϊςᾷ. 
δ “ἢ ἡ γὶ ἴο5, Ργασθρίου, 
σκαλε, ϑελουδυ δστο ΝΟ] γι εχ ἴο 
σο, σήμκειον (σεν. {Πρ η1ι1}} γί άοῦς, 
“ἦς ἢ Ὶ “" Ἶ 
ΟἿ δποκριϑεῖς εἶπεν 3) Αἱ ΠΠΠς τούροη 


αὐτοῖς, Τεγεαὶ πονηροὶ ᾿ 
Κιθιχοιλὶς σημέϊον ὅχιζη.- 
τε, ση(κεἶον οὐ δοϑησε) 
αὐτῇ. εἶ χοὴ “͵π ση μένον 
Ιωγὰ ηὗ τδοφήτου. 
τως τ γὰρ, (ὦ Ιωγαὶ 
Ἧι τῇ κοιλίᾳ ξ΄ κήποις ὅς 
ἡμέρας ᾧ σρεὶς γύκτας, 
οὕγως ἔςαι ὃ ἡ ὃς τῷ ὁὼ-- 
ὕρωπου ἐν γῇ καρδὶᾳ τῆς 
λῆς δες ἡμίερας γὸ χρέὶς 
υκχας, 
“Ἄνδρες Ν γδζτω ὁδα- 
σον. ἐν πῇ κρίση μδ' 
τῆς ἥυεας ἴυτης, κὶ κα: 
Τακριγοῦ σὴν αὐτίω . δὴ 
Μιετεγοησειν εἰς τὸ κήρυ- 
γκα [ωνᾷ "κα ἰδοὺ πλέον 
[ωγὰ ὡς, 


᾿ΥΜΑ ΡΈΕΙ 
Οἱ λιαστὰ γοδυ ξ)ὲρ 4: 

40. [Ουδαάιηηοά τομαὶ 


41 

Ἐς 4: 


ἄξδης ἀϊχίς 1115, 
Οὐδ πΠογαῖίο ΡΓΑ- 
τῷ ὃς Δάἀι] τοῖα ἢ» 
βῆμα αἰἰϑγὶς, ἃς 
Πρ ποὴ ἀκθ!- 
τίν 111, πὶῇ ἢ- 
πᾶ Ιοπα; Ρἴο- 
Ῥμοία, 


2] 


ΘΠ ΠῚ Εἰς Ιοπ ας 
ἵπ νῦεττς ςοτ τοὶ 
διὶς ἀϊοθὰς ἂς ττὶ 
δὲς ποδίβιι»,ς 
ΟΥ̓ ΕΠ.Ὸς Ποηλὶ 
115 ἢ σογάς τοῖς 
τὰ τυ θιι5 ἀἰ θὲ 
τιῖθιῖς ποΐίθις, 


ΨΙ ΝΙηἰαΐτα 
[ἀγροπε ἰὴ 1 
οἷο οὔ σοιιοίαι- 
οἴϑο ας, ἃ εὐ 
παρᾶς οἄ; ῳφίρῆ 
᾿ τεπραονπε δά τουῖ }δις 
Ρτααϊςατί ΟΠ 6. 
Ιοπ: ὃζ ρος Ρ! 
ἡ ἃ πη Ἰομᾶς οἰ 
ἨοοΙίοςο. 


Ι Ἀσρίπα ΕΥΤ ὐν] ᾽. σκιιο, ιν 
ἘΡΙς ϑΡαχαὶ, 9... 

ἢ 
ραν. Ἂς , 


ξυς ποτῷ 


ΣΦ Ῥεί.ν.ὦ,}9 
μεῦ.6.8.4» 
ὅχ τον εχ 


Ἑ. 


ζαγρεῖὶπ ἱπάϊαο 
οιπΆ σοπούατίο- 
τὸ μᾶς, ὃζ ςοπιάξ 
ταδὲγΓ εαπι:αυδά 
νομοῦ ἃ Ππῖθις 
τοῦτα δὰ αἰιάϊδ πη" 
ἄστη (ἀρ ἐπεῖαιτ 
ςοΙἱοτνοη δ: ὃζ δο 
«ὁ Ὁ" ἃ 50] οπτὸ 
εἰς ἱπὶ Ποοΐοεο. 


Θυ αὐτῷ ἰπὰ 
τ απ άτις ΓρῚ τα 5 
Θχὶοῦταῦὺ Ἀοηγἱ- 
Ὡδ, ΡογΔΉΡυΪἷδε 
ῬοΥ αὐοητλα ἰοώα, 
ααΥδις γα: 
ὥς ΠῸΠ ἀπ ΘΠ], 


τὰς ἀϊοίε, Ἀ6δ- 
Ὁογίατ ἴῃ ἀοπη 
στε νηάς οχὶυΐ, 
Ἐπ ΠῚ νοηϊῇ, 
τ ΡΟ εὖ ναςᾶτ 
δ ἰςορὶς Ριιγρα- 
τᾶ, αταις οὐπατᾷ, 

Τιπς ας, ἃς 
δάϊιηρὶς ΠῚ (ς- 
Ῥίς ΠΊ αἰΐος Γρί τὶ 
{115 Γςο]ογατίογος 
[ε, ὃς ἱπρτο 9 ἀπ - 
Πα τας 1Π|Ὸ: [ὃς 
πὔτ ροϊγεπγα πο 
ΤΠ 1Π|5 1ΠΠΠὺς, Ῥε- 
ἴοτα ΡυΪπιὶς,. ἢς 
εἰς δὲ ρσοπογα- 
του ποίς Ροῖ- 
ποτα. 


ἘΥΑΝ᾽Οσ. 
“ [ων ͵ 
θήσεται ἐν τη κρίση μ᾽ αὶ 
-Ὸν,» ) Ι 
ἥνεας ἴαυτης,καὶ κα ᾷ- 
΄“ Ν᾽ " Ψ δ 
ΚρΙΥ͂ΕΙ αὐ πίω "οτ| ἡλιοῦ 
τῆς γῆς 
φι. ιν Ἁ ’ ᾿ 
αἰκόυ στ πίλυ σοφία Σο- 
΄“ ᾿ ὶ - 
λομθύτος᾽ ᾧ ἰδσου πλείον 
Σολομθυτος ὡςῖξ. 
«ἡ δι᾿ 12 ’ 
Οτοανὼ “Τὸ οἰκαβαρτον 
“ 42! ὁ». ἃ 
πνεῦμα οξελθῃ ὥπο “οὐ 
᾿ " ͵ τᾺ Φ,Ρ ἢ 
δυθρωπου, δγερ να.) δῚ εἰ-- 


᾽., μ(ΦὋῸῥὈ ἀπε δ 
ἐκ δ᾽ περάτων 


’ ΄ ὌΨΙ κιἢ, 
γυσζοων σύπτων, ζηποῦ α.- 


᾿ ᾿ Υ Ν ᾿ς ἄϊι' ᾽ 
γουπουυσν ἈΚ, σ᾽ Χ δὺ βάσκ. 


ἢ "δυο 
44: Ἴοτε λεγάγδπιςρενω 
Γ᾿ Ι! 


᾽ ΨΕΩΣ « γῆ 
Εἰς ΤῸ ΟΥ ΚΟΥ μου, οϑεν οἰζ-- 
οι δὰ εν ἱ 4. 
ἡλϑῦγ. Καὶ ελϑον δ ρ.-- 
! 
σκᾳ οὐλαζογτα, σισαρω- 
! ᾿ ᾽ 
(δμον., καὶ κεκοσζίήμϑμον 


4 ΤῸΤτε πορά (1), τὸ το - 


! σὴν ς 
οαλαμ(ανᾳ4 μ᾽ ἑαυτοί 
ΡΤ ! 
ἐπ! α ἑτερο πνό ματα πὸ 

͵ ι Ἀ » 

γηρότερφ ἑαυτοίῖ, καὶ εἰσελ 
͵ “ας ᾿; γέ 1 
ὩΌΥ͂Τα ΚΟ ΤΟΙΚΕΙ ΟΚΕΙ" ΚΑῚ 

" σ᾽" "Ὁ ᾿ 
γνετο ἐοατὰ τό ὁυ- 
ῇ 5 7 ! δὴ 
θρωπου ὡκεινγῷ χερογα ἥ' 
᾿ “ Ν ν ὦ 
ὔοφτων ὅτως ἐς! Κὶ Τῇ 


“ .-“ 


[Ω] ͵ 
ἥνεᾷ ΤΧΟΤΗ ΤῊ πργυρα. 

Υ. 


: ἰαάϊεἰο 
εὐεταῖη 
τ τῆι, δ6 
ἀξπαρίς εἶ 
αυΐα Ὑ{Π|} 
βπίδας 
τα αὐάΐτε 
νἱεπεία 
ἰοιαοῦΐ 
ες Ηἷυ», 
ϑα!οπῦ 


αυυπῇ 
πὶ ἐπι 
ἀιϊις ζρ τιν 
εαἰετῖε ὅ 
Βοσιίπε 
ὙΠ 
αι ἀᾶ; 4", 
τὸς ἀν 
διαδλην 


τυσέ 
εἰς εμέ 
1ῃ ἀον' ὰ 
τμεῆπὶ τὰν 
ετίυΐ, Εἰ 
αἰεηφν, 
τὶς κἀν ο 


ΑΖ 

ν, ν. ΕΟ, ΜΑΤΊΤΉ. ἘΠῚ 
ΓΥ Ὶ : 
- οὗ 7} ᾿ “ ι 
γα, ΡΥ Ἐπ ἀντ λαλοιτος 46 [Οὕτπὶ δυο πῦρ Μόνο δα 
δΕΡ ΟΣ ἃ τϑας, ερκε ζ.} ἀμααγτ ἐν κν, φάδες Ἰοηπογο- ἴδοις, 
καζᾳ- ἀξῃανῖε εἶ, ἐτὴν ἐἰδς 'ς Οὐλοιίς δου, ἡ μοι- {7 συγ ὶς, σός, 
Ἧς ΩΣ 456 έν ἀδὲ ἔοεὶς, ΤΗΡ κα οἱ εἰσελφοὶ αὐποι τπηαῖου' ὃς Γγαέτοβ 
ὑεῖς ΚΡΘΝΝ Φαπτξιες δόλον ΡΨ τ αἷτις ἤαθάττ 5 
ης γῆς ΩΣ “ Ἴὲ εἰ, πρήκεισαν ἐζω, ζηπριῦ - τὴς ΘΠ τ65 οἱ 
Ἂ ΠῚ 4 γ » ξγυ ᾿ 
Ψ Σο- ΩΣ Ὀΐχὴρ ζᾳ τες ἄὐτῳ λαλῆσαι. Ἰοημί, 
πὲ ΄ ἢ ΠῚ " “ Ι! . ῖ .-" ᾿ ᾿ “, ἐς 
πλέον 5οῦθσ ιν ἴδε ψυΐ- Ἐΐπεσὲ ὡς εὗυτῳ Ἰδοὺ 47. ὌΪΧΙς δυξδ!] 
᾿ ἐρεεδε ΠΣ ΟὙ δὴ νέος 11 αὐήατ, Ἐςος, 
ΒΞ νος ἸΔΟΙΤΗΡ στυ χα" οἱ οἰσξλ- Τησίεγτια ὃς ἔγα 
ἢ ΡΊΩΥ αυππ θαι, ἄφαρ. Φο, σου ἔξω ἐσηχα σι, ζη- τγ5 τι} ἔογ!ς Πᾶς 
ἐςπὶ ῃΝ ζηφε ἐξα] Ἀν τ ααΥ ἔ:ς5 εἰδ110- 
πὸ τς δμν ἐπ: Αἰ ἐνὶ τί τες σοὶ λαλῆσαι" 4α!, 
«ΧΙῸῚ ἔγρ. ΝΥ Ἂ Ὶ ἰε Σ 
ΟΥ̓ αἰ- Βοπιίπει (βοπεῃ 4ϊ ΟἿ ἀσκρίθεὶς ε!-- 48 ΔΕΠΠς τεήροπ 
ν᾿, δα. Ν δι, αὐ , ρα δεβδιοβιράν, ) ἄφης ἀϊχίτ εἰ χυιὶ 
ἕω ὡ- «υἱάδν δε ᾿ εἰ πᾳ , αἰπογη ἄυτ Τίς ΠΡῚ Γοπιιπτίαο- 


τὲς ἀν ΤΣ ν ε (8, ἃ ν Ι 
Ν σκα διαδ᾽ηι ἴδει ἐγαεεῖ ὅν ἡ μοίτνρ μου, τὴ ἄγες ταῖν ὐα» οἿἙ πὰς 
β Να ἐν ΣΝ ς ὁ) , ΤΕΥ ΠΊΘΩ, αἴτει 
Ι' τυσέ" ; 61 σὴν ᾿ - Ζ ἮΝ ᾿ : 
φρέψω εἰεικεμεῖ Ἐξ εχεξβξς τ οἰ ἀδὲλφ θυ ,», [Ἃε ἔτγαϊγος πηοὶρ 
«- ἧ Σ , 5 
)εγ ὁξ- ἰὰ ἀορὰ (ἀρςς ἴῃ αἱ Καὶ ὀκλεινας τίω ΧΙ 49 Ἐε ργοϊςηίαᾳ 
, ἍΝ ον ἢ ξ γα" ν ΤΉΔΠΙ ἔς ἴῃ ἀϊ. 
« Ϊ { ᾽ ἔχῃς, Θῳ - ἦ 
᾿δυ ρκ- ἜΡΓ. τς ἔΕΡΣΝ αὐτοῦ 6}: τοῖς ἐς {κίρυϊος Πιος, 4 - 
σαρω-. πίξ ἐπα ' ἐν τὰ ἔτος Ἴητας αὐτοί, εἰ πεν, δου Χίτς, Ἐςος ΠΊτΟΡ 
ΓΊΧΝ εἰς ξ ! Ἶ Ι . ͵ ἡμὴ 
ὴ "ὃν Ρἰ πιῆ ουΐκα ἢ κητηρ βίου κα οἱ οἰσδελφοι ἈΟΑῚ ὃς, ἔγασγος 
͵ , 6ῃς ΠΣ ΟἹ, 
ἃ οἵ τηὶ : γ Ι! ὶ 
", πα - ταῖν τὶ; γο ἔδϑος ἱβου οφᾷς Γὸρ δ ΠΟ ΙΗ σῊ ζω Οὐ](αιις ΟΠ πὶ 
ἴ : : ἔα" 
«7 ἀ[ Ὁ) " ἔτχῃ Βα, “ελήλζα, ἣν παΐος μου ἣΝ Γεδρογῖς νοὶ ἥτατῶ 
Οὐ Τὸ ἘΝ τ, ταὶ πύρινον Τὸ ς , ἢ, Ῥαιγὶς Πγοὶ αιῇ 
αὐἿἸὰ πὸ τῆς ΤᾺ ἈΤΡΝ τερον »,αύτος μου κῃ ῃ οαἱίς, ἱρί 
χἕό έ; κ᾿ ἔτος : λ ᾿ ἃ ! 
κα Εἰσελ ἐγαπίζι: τος ἃ ἴον ον βλθοες ὥ αἰσδέλφῃ, ΚΘ ΟΝ ἐὐύρλθος 
« Ι μἰεῖε , ἵεγ εῃ ᾶς Μιῆγυρ ὯΙ ΝΣ: ἼἸς 
Ε1" τ] ἤυ» οὴ ὃ Εἰ, 
ἘΌΝ ἤπιᾶ ΝῊ Ρὴ, εν, ὥδνυ.1;. 
Τό ὀμ- εἰν ΠΡ ἴδδῶιο δος ' ἡ τι ΒΝ κεφ 4 ᾿ ὝΡΙΣ 
μὴ «ς ᾽ ͵ ᾿ Νε 
ἌΡΡΗΝ ἰοτα τὰ ὡς [ὰν Νὃ Τὴ ἡμέρᾳ ὄκεί- 1 ΚΝ “ἰς γεγὸ "1 Ἡλγ.7.: 
βῦ 5 γῇ. φεὺμν γη ἐϊξελιϑὲν ὁ ΣΝ ἰδ τ εἴτις Ἰούα 5. Ματς. 4. ας 
Ὁ] Ἂ ΤῊ οἱ μυὶξ ΡΜ Ὁ ἰησοις ὸ ἰσο θῖν: 
«, ͵ 


Ο, ζκάϊε 
. βῆ, 


γηρᾷ: 


ἀνγο αἱ οἱ 


᾽ 5 ! 
Μέας,, ἐκα θη 
Ἶ 


᾿ 
ἴσαρ. ΧῚ6Ὶ ΤΙ, Ἐ, ΕΥ͂Α Ν΄σ, Υ͂, Υ, 
ΕΣ η Γ Ις 


ἰπ Χία ΠΊαΥ6. . .4.} 41 
ἀνκλ λα β τυ λα οὶ τίω γαλασσον. ἐὐτὴς ΣΤ ἊΝ 
Βεὲ οοπαῖορα: Σ Καὶ σιωηχθηγ ὥρος εἰ εὐ Ὁ 

ΤῊ ΠΠ] 4 δ λύ ὦ) ΤΡΡΕῪ τα (ἀπ ἃ 
τα [πε αἀ {Πα τὰ αὐ ΤῸ ὁ λοι “ὌΛλλΟΙ ως ΤῈ λην ΠΩ ΤΣ 
ταῦθα πλα]τα;, ἃ- ΠΥ δον ἀλνς μἱ ΟΡ ας Ἐεσρς τη δὸς 
ἀδὰ ΕΙΣ μὰ: ΡΤ Εἰς πο ΛΟ ΟΥ ΜΠ Ἰὰ παυΐοῦ τι, ἃς ἐᾷ 
ευὖηι ἱπρυο Πς Θαύτα καϑὴ ἂχ. καὶ Ἐπ αἰεμάξι μὰ τοϑῦ; 
(φἀοτοῖ: ὃς γιιϊα οὐ ε" ἘΝΘΒ: ΜΠ ΞΕ ΜΗ βρῆ, αἰ μα 
ἴα ταῦ ἰπ 1ἰξο- " ὌΧ “1 ΠΥ αἰγα- ἠαδαε αν δ αιᾷ 
τε ἴἴαθας. λον Εἰ φΉΚΕΙ. τοζξ. τυ ν “ἰτεᾷ- 

! Ας ἀϊςοδαε ἐΠ19 πε αν ᾿ ν' υἱ 
3 Και ἐλάλησεν αὐπὶῖς ἕ' 104 ΩΝ 


τ] τὰ ΡδΥ Πηλιὶ- ἐὰς ἐ ᾳ 
ἢ λ ὙΩ ᾿ Υ " ΠῚ 
"ἰειιάϊπος, ἀἰϊοςῦς, σολλῶ ον δῷ Θολάϊς ται μα οι. ἐϊ ον 


Ι Ἑ χὶϊΐ Ἧ ͵ {2 3 ὼ ὃ ταῦ οἱ» ἵ Βι 
(ςἐ 65 πὸ 4υ116- λέγων, 1σὸυ ὡξζηλθεν ὁ «επφ,βοε ἘΣ ΡΩΝ 
ταΐπαθας ,αἀτς- ᾿ ΤΣ χἰϊε αι ας Γεῖρ 
ταϊ πα Πἀι1Π1.. σπειρῶν 1 σατε! ρεὶν. αὐἰπιαίν οὐρεῖν 
Ἐλ υῦ (επλπα- ΚΔ ἰϑοι σὰ Ἀντὶ , Ὁ πατῶν Ἔαρος 1Ὁ5 
Ἂ- ΤΒΟΣ Καὶ οὐ ᾧ αἀπτείρν αὖ - Βε 48. αὐεει ἢ ,9- 
τεῦ, αἰἰὰ υΐάειι Ι Γῳ παιἰαάοϑ ἷς οἰςὺ 


, Ἁἂ λιν» Λ΄ δὰ ᾿ ἡ 
ἐεοϊδετιπείαχία ΤΟ γῶ δι επίσε ἡ το οὸ Σ΄ τς «εἶπε : 
ἥςεεις ἵ ᾿, ΕῚ Θεὶ τεῖρδ 


νἱατι: ὃς νεηετῦς ἐσὺ ΝΗ πε] 
: τὰ 6 69ὸγ" ΧΩ ἡλϑε τὰ πεῖ ε|--ὀ νεποῖθ "ἢ 1 ἢ] 
: -" 


νοϊποτδο, ἃς ἀό- νι ὦ. 1οἸῊν 5, Οἱ 
γᾶ; κατέφα ἣν αὐτὰ. ἃ «οὐ δὲ; πεν 


ἘΟΥΑΠΟΓ ΠΕ ςα ἐ μν ΨΉΜ ἀν 
ΑἸΪὰ νεῖο σθεῖτ ς Αλλα ἢ ἀπεσεν 611 Φ “Δι " Σὰ ἘΡΉΓΡῈ 
ἀογα πε τι Ἰοέᾳ [45 ( "ἢ ψ 4 δεν τον εεεἰ ἀετϑ Ἰογῃ τ, ἐπι 
χοία, νϑί πὸ πιά- ΡΟ Λον Σ Ο ΧΟ ΤῊΝ ρούμι ἐρ τη τον 
Βεδζετιμα τὸ. πολλίω; νὴ οὔϑεως ὑξα- πδνν ΩΝ 
τας: ὃς Ῥεὶη) ΟΧῸΥ ἢ ὑπ τ ἀρ νδδ ΝΑῚ " φεῦ δ πκ να φῆ η 
[ΔῈ 5. δ)ο τὸ μὴ ἐχὴν ΚΝ ΝΜ ΧΘΤΕ 


κα [ἀξ Ρίογεα Φ : ! ἱ 
πὸ Βαβογξε ρύο" βαϑὸος γῆ ς" τὰ δ τμν δαδάρμν ὁ 
ξαπάϊεαεξ τεῦγᾶς ας Ἡχ δ ΘΝ υμμμν ΤΩΣ Ὡδ μα 
Οὐ αἰτῷ ὁχ- ὑ σοπσ λοας ΜΝ Τὶ ἔρθει “ιοὰ 

“' 


...2 3 ! . ι [έ ᾿ ᾽ ἴχξος 
οτεῦ εἤξείο! σα: τος ἐκαυματι θη" ὁ δὰ τα σΒ ων ἊΝ 
αἰἰτὰ {ππτ| ὃς ατϊα δεν ον ΔΊ ΟΝ ) ΠΝ χὰ οἷδρ 

"ἼΌ ΦΑΥ ΚᾺ .] ΖΗ - ΠῚ Ὁ 80] ἃ 

ποῦ παρορᾷς ταὰ- ΓΝ ΩΥ ρῶν, σοῆ- δ οὐ ἃς ἢ ]ο- 
ἀϊοῦ, οχαυτιογῦ αὐ 9η. ταὐϊκέ Υἱάςῃςς, 98. ( 

γι, ρ γ 7 ἢ τινα ΝΟΣ δδ 


ἈΠ ταυτί ον. 7 Αλλα τς “Δ, -ῖι "΄] ἀϊε οΚ 
λλὰα ὃ ἐπὶ 7] ΑΠΡ ἴξεςςς δὰ 
ϑ, 12 π σεν 61 τοις εἰεἰ 0} ΡΝ πὴ 


(ρίρ! ἐς ἰδ Ὧςς- 


εἰάσγιπε ἐπ Γρὶ- ΆΕΝ γν- ἀν) 
πᾶς, ἃς ἰατο- ἄκχονῶσς 7 (6 ὀρεξη" 

ΥΩ ὑρ σον 5ῈΟ; ΜΑΤ ΤῊ. Ἑ, 43 
᾿ 5 : 
᾿ ζεσας προ παι βτέρὶς στιν αἱ ἀκαγϑ ) ἐπέ- ΧΟΡΕΙΠΕ (ρίπω, ὃς 
Ἷ “ “Αὐεζιῃρὲ ΤῊΝ ἄνα (ὐΠοςσδυογῦς δα, 
ος Εἰ εοὔδι ἥν) ζῶν αυτα- ᾿ , 
Ὥς ξλῖς μεν ἐ ΩΣ Ὰ ΝΎ ἀρὰς ΑΝ 8. ΘΑΙΪΑ νεγὸ οεοῖ- 
ὥφΤΕ εὐ πῇ ρα τδ. . Αλλα Ὁ ἔπεσεν ὅλῃ δὶ ἀονπείη το ἅθο 
᾽ ται; Ὦ Ὁ Ἁ Ἁ 2 φῳ τι 
᾿ ἐμμπ' ἴὰ πὰ αἱ ἐαανδὲ δα. )όιΟ πίω καλίω, καὶ ἐ- ᾶ, διάφάογᾶς ἔτι 
᾿ς ὡς αἰρεπάξινι αἰοἰξυδῇ δ ΓΔΑ ἑολ ς δᾶ : αἰϊυά αυ!ἀ 
υκύμς, ταρὶν τ ' ποῖ ἀμ ἃ αν ΚΎΡΟΥ ὍΛΑ ΕΟ, - σδειρ!, ΑἸΠὰ να 
3 ΣΠΠῚΣ Υ, ΔΑ ἐο 4 Δ " - - 
χγιοι-- ἀχραε αν ΜῊ ἀσως 00 ἑξήκοντα »ὐ δ σοια- ἴ ἰεχαρεςιρι, 
ἴοτεν τὸ δάξεςοῃ ΑἸ νογό ετῖρο 
Ϊ δἰρϑϑ, κογΐᾳ. ΟΡ] 111. Ὺ 
γ). -ν Ρὲ 1οα ἐῶ ἢᾳ. ᾽ “ Β ; ᾿ Ι Ρ 
χΟΤΟΙς οἰ ἐπ πε ϑυτει ,ῃ Ο ἐγὼν ὠτὼ οαἰκούειν, 9 (αὶ Βαρεε αἱι- 
γι παρ ἐα δ τλδλ, φὰν 2... Ὁ το αὐ αιάεπάῶ, 
ΛΟὉ2), ΟΝ ᾿ έαος ὲ ΤΑΡΡΤαΝς δἰιάϊαι. 
Ὰ ε ἐσ. .» 
αϑεν ὁ ἐδ ῦ ὑὴ ἀἸκε ρα, Καὶ χοροσελϑόγτες οἱ τὸ Ἐξαάοιητος ἀὶ 
' Χεέγηης ὃ γ ἣν { ᾿ ΠῚ ἀὶ ὰ 
, πὐΐπαιι εἰ, , ΟΡ. ἀὐχουιπε 
τὶ τπιλῖῦν ἢ Ἔα ἴῃ Ῥὰ μαῆητωι ΕἸἼΤΟΥ ἄἀυτω,, Διὰ ΠῚ Οὐάγδ Ῥεῖ 
! κ᾿ Βε ΄ ᾿ 4υ οἷς Ιο. 7 Σ Ω᾽ ( Ὁ “" ᾿ 
Ι ᾿ ΠΝ ετῖς εἰς; ΟΥ̓ δὲ ολαϊς λᾶάλαις ΡΑΤΆΡΟ]ΑΣ Ἰοατιον 
οἱ, ἹῸ αᾶ «εἰδι} οὶ ἣ «ὐηοις ᾿ ΤΙΣ Ποὺ 
ἠ 4 ἐρο ΤῸ ᾽ ᾽ν 
: τὶν ὁ βίῃ, Ο σὲ ἀποκριϑεὶς ἔ- τ΄ ΑΕΠΠῸ ἐοίρου 
ΤΑΝ ς Ρ Β 
οὐτὰ αν δα ας ταν αὐτοῖς͵ Οτ ὑμῖν δί- οπράικίεοίο, γο 
: τἶλδε γῆς. δ εὸς “ἢ ᾿ υυὶς ἀαιτῦ οἷ ποῦ- 
δὴ “, Σᾷῴκεεεἶ ἴτας ΚΣ ἀν 18 Ἂμ μύφηρκα ίξ τα ο"]ὰ γλρὴ 
(ΧΕ 7. ρεμοίνᾳ δαΐδας Τῆς βασιλείας ΔἿΡ οὐοόδος "ΘΕ ΘΕΙΘΥΣΥ ΣΙ 
Υ δ᾽ ᾿ ἄξει γαΐν ΟΣ ἀσκὸν αὐτὸ πὸ δ ἀκτῇ 
: Ο,,.- Ό, ἢ ΄ ᾽ ᾽ 
Ν ἤ δαὶ σας 20 ΚΕΙ οἱ ὃ ου δεσῦλ. " Ϊ Οὐᾳς ΘΠΪΠῚ Τηργα τριδνῃ9 
ἢ ἐχὴν ΠΝ ἐν (85. Ορης Γὸρ ἐχή, δοϑησε) πιαβοι, αδίταν ἢ]- 
δαπάνμν ἄγ δ χ Ι 1], ὃς γεάάοειν ἃ. 
δ ἘδΈΝ᾽ ὦ Δ ἦΠ αἶα οσευ ϑη σέ)" δπσδαοτγταυᾳς 
εἰλαν-- δεν φιοὰ “67|ς οἷξ ἐγ, ἐχή, νὰ ὃ ε αὐτῷ πὸ Βαδεῖ,ε- 
ἣ ΠῚ τεῆς ἐἀξεο οὐ οη ».0.» τἰᾶ ΠΠπὰ4 αὖ ᾿α- 
σδγὰ Ὶ ᾿ ἃ ἐρ ρυ σΈΤΟυ οὐπΤ 
Ὁ 1" οἵ .ἀἱ Ἔχις ἵπι ρα ἄλλον ᾽ Βδὲ, τό] δειιταρδο 
) ὥζη - κδ μαϑδ ἀιοιῦ 1ο-- Δια Ουτ ον προ- 13 Ῥτορίογἐα ἢ μὰ 
ΠΝ ΥἹ ᾿: ΕἾ ἐν , -ν ᾿ Α ν »"3 
ταό αν Ὑδαῖες ἧς ὑλᾶρς ᾳυτοις λαλώ, ὅτι ἐν ἀοιχοντοονν 
ἕννος ι ΠῚ ἀἰςῃ ῃ 8 Σ ; δὴ δέν ξ ὉΝΣ 
ὌΝ τοις εἰμεν ΝΥΝ ᾿οῇ βλέποντες ὃυυ βλέποισι, δ νἱάξι, και τὸς 
») " Ὡε ". χοῦ δ λλδου ἀν ὉΣ ΠῸΠ δά ϊᾶς, πος 
ὀἀυεξη- ὠρ ΟΝ οχτες ὅκ ἃ φλφθον ᾿ 
ἈΕῚ μον ἘΕΌΨΙσΙ, ἱπεοΠρσιιπε. 

ΕΥΔῚ 
ουσὶὲ στευιοῦσι. 

ΕΠ} . 
ἵ 
“' 
Ϊ 


ΠῚ 
7 
"Π 


Ἷ 


ἐδαρ. ΧΙΤΙ, 


Βίαᾳ.6.ς.φ 
χαᾶτ, 4.Ὁ.12 
ζως. κ.δ.19: 
ἐοαα.ι, ἔ 40 
δέϊξ.:ξ ἔ,τό 
ἀφηβοῖν, ἃ.3 


κα οτο, δ ,14 


Ἦλτ,Σ.}2 
Ματι 4 δος 
ΠΥ 


Ἑ, 


[ῈἘε οὔρίεταν 1 


ἐπ Πἰὶς ργορδ- 
τὰ Ηείλία , αἴας 
ἀϊςῖε,, Δυτὶθὰς 
αἰιά εὶς, ἃς ποῖ 
ἐπις! εὶς: ὃς νἱ 
ἄζιες ν᾽ ἀοδιεἰς, 
ὥς ποῖ σοΥ ποις. 


Τπογαῆατα τι 
«εἴ ἐπὶ πὶ ςοΥ ρο- 
ΡῺΠ νης, ὃ. αὰ 
τ τδυϊεοῦ αἱ“ 
ἀϊογαιιε, ὃς οοιιν- 
Ϊος ἔπος οςοϊία 
ταττ: ποηπαηάο 
υἱάσἄς οοι]λς, ὅς 
δἰ θις αἰιάϊᾷξ, 
ὃς σογάο πιο ἰν 
Ρ»ιἄτ,δς οδιιογίαι 
ΓυΥ ὡς ἰαφη1}]- 
1ρ5. 
ψεί νετὸ θὲ 
αἰὶ πε οςα]ἱ 
οηὐΐᾷ νίάξι: ὃς χιὶ 
τος νοῦτα:, αὐΐα 
διιάϊ τ. 


[Δ ῃ1ὅ εἴ άϊοο 
νοδὶ» να δά πλι]} 
εἰ Ῥιορίιεια;: ὃς 
ἑυ τὶ ἀοπάοταιιϊο- 
τιηῖ γίάρτς αὐπ 
νἱάἀεεὶς, ὃζ ηὖ νὶ- 
ἐστ; ἂς αἰάϊ- 
τε αἰῶ δἰ ϊὶς, 
ὥζ ηὖ φιιάϊεγαπε. 

γον ἱρῖταγ δὲ 


ἘΥΡΝΑΝΟ,. 

Έ Καὶ ὀῤωαπληρϑ 1) ἐπ᾿ αὐ-- 
“ς .7 
τοῖς ἡ ὠδοφητεία Ἡσαΐν 
΄ ͵ “,΄΄Ὸ Ι 
Ἡ λέγρυσοι ,) Ακεἢ ἄκου - 

Ν [Ὡ} ᾿ 
σετε, (ὰ οὐ μη σιωυὴ τε" καὶ 
, ! νν 
βλεπογΐες βλέψιτε, καὶ τὶ 
»» 
Μη) ἰδῆτε. 
Ι Α 
ις Ἐπα γυνὴ τὸρ καὶ Κὰρ 
! τ ἼΞΕ ͵ κ ν 
δα ὅ λαὸ ὕγου, κα ἴοις 
ἄν ! " 
ὡσὶ βαρέως ἡκουσαῦ, ἃ 
δὼ Ἱ ε -, ᾽ 
Φιςοφϑαλμοις αὖ τῶν ἐ- 
! ! , 
κωμαυσων, μκίύποτε [σι 
σιν , ἮΝ ᾿ Ν 
ῶις οφύτελιοις, καὶ ποις 
Φ.Ν ᾽ ! 
ὡσι! ἀκου σῶσἹ νὴ τὸ Κορ 
δ -“ νὴ - ἰὼ 
ὰ ἀαμὰς γρόὴν μάλλον, 
᾿ Ι 
᾿σλγκὸ ἰαστο μία αὐτοῖς. 
ΑῚ ! 5 
ιό Υμρλλ ἢ μωκαά μοι οἵ 
Ἵ ἾΕΡῚ ! 
ὀφύσχλιοι, οπ βλεποισι" 
Ἁ »λ ᾿Ύ ς ψ Ὑ 
α] ὦ τα ὑμῶν ὃ τι ἀ. 
͵ 
Κουει. 
ι ἃ [ εῖν 
17. Αμίω ὸρ λέλῷ ὑμῖν 
εἰ ᾿ ΄ῃ Ἁ 
0 ΤΙ 'πολλο! ΟΦ φη τοῦ κα] 
Ι! ᾽ ͵ ῬΑ" 
δὴχα οι ἔπεϑύμκησοιν [δεῖν 
οἱ ! ᾿Ν Υ , 
αὶ βλέπετε, κὶ δΊν Εἰ δ γ" κα 
᾽ Ὁ“ ἂι 0 ͵ ᾿ 
αὐχου στῶ ὦ οκουέτε., κα] 
᾽ " 
δ}. "κούσαν. 


ἕν ὴὴ γ ͵ 
ὃ Υἵμκις οὐ αἀκδυσατε 

ΡΥ. 
εε αὐΐα 
Ἱεεαείσι 
ἷ, Ῥτορϑι, 
εἰᾳ Βίαἶπι 
: ,Αὖ 
ἐῶ φὐάϊεῖν 
ὃς ποῦ [πν 
τίρεκίε: ἀὶ 
ἄεπιες τἱ 
δἐεὶς, δι 5 
νἱ ἀεδ εν 


τησαῖ 
ὦ εἴ εὐ 
τὸς ΡΟ 
μαίαν ἂν 


Υ. 
“π᾿ )). Ρε εἰἱὰ 
ΜΈΉΡΉΝ 
τορϑί 
ῦοῇν εἶα ἄρα! 
᾿ἀκού- αΒ δ νη κὸν 
“ ἢ Π 
δ ξ ὅζ σοῦ " 
“ΤΕ ΤΟῊ Ἰἰρειῖι ἃ 
τε. ᾧ ἀεπιοοῦ 
) (6 Βἰεὶς, δι 
νἱ ἀεδ δ, Ἵ 
{ «αὖ 
η καρ εὖ τρταν 
νος τὸς ΡΟ 
" γ ως Βυΐίυν ἀ! 
σα, ἃ τ τμῖ 


τὲ ἴδωσι Ἰ 
4«υ 
οἱ, 


καρ Π. 

ἀε μμ 
δεκεμι 
7αλῃέ ἕν 
! - ψείη ἥ 
αι ΘλοΙ Οἱ δον 
χε ποίϑὶ.- ἰραν 

" ἀεπτεὶ Ἷ 
, ᾽ γέ 


.- ζΚ6ῶν 
γ07| ἃ μον 


μι 
τοῖς. 


εἰν ἰδεῖν ιά εἶμ 
ἀπε 


ἡ δὺγ" ι: 
ἀεῖ ἰὴ 


᾿ 
5|Ὲ ὃ’. ΜΑΤΎῪ Μ. 
) ΄ν 
τί οὐρα ολίω τ αἀπεί 


Ἁ ἦ᾽ ; 
Παντὸς ἀκουοντὸς ᾿ 19 


λόγον βασιλείας ἃ μὴ 
συιυγέντος, ἔρχάται ὁ “ΟΥΗ 
ρος, κα αἷρπειζῳ τὸ ἐ ἐασαρ- 


μϑρον ἐ ὃν τῇ καρδίᾳ Ὁ 


οὗτος ὅὲιν ὁ ὁ ως ἃ ὁ. 
σὸν υὐὐήνὰς 
σὲ δὶ ᾷ πεσρώ- 209 


ὑια «σαῖς, οὑπὸς ὅδην ὁ 
τον λόγον αἰ εἰκούων, κὶ ὁ -- 
ϑὺς μὲ Μῷ λαρας λαμᾷξα- 
ΩΥ αὐτὸν" 

Οὐκ ἐχ ὃ ῥίζαν ἐ ὧν 21 
ἑαυτω ον φεϑσκαιρύς 
ὅῤι ἥνορδῥης ὃ θλίψεως 
ἢ διωγμιοί δ)α τὸν λόγον, 
δυϑὺξ σκαψοϊαλίζεται. 

Ο δὲ εἰς ταῖς οκαν- 
ϑὰς ; αυχρεὶς, οὑτὸς ὅδιν 
ἣ τὸν λόγον αἰχκου ὡγ- καὶ 
ὴ "μβδξαμωα τ ᾿α ωνες Οὐ 

του, καὶ κα οἰπατη φ' πλου- 
ἂν ἤφ, χύρρνν, τὸν λόχον, 


Ν 


ὃ ἄκαρπος γίνεται, 

Ἐς 4 


ἀϊεθ Ῥαγαβοϊαπὶ ὃ 


(ογαϊπαπιίς, 


Οὐτηι 4Ολιὶς 
Δαα τσ ΟΦ ἢλ 
γορηϊ, ὃζ ποπ ἴῃ" 
το Ι σοὶ ς, νϑη ς}]1-- 
ὶς Μαὶ", ὃς ταρὶε 
1ά αιοά (δι ἐπ - 
τι εἴτ ἢ σοτάδ 
Πὰς; Ἠἰς εἰς χυΐ 
ἴαχτα νίαπι (ςχχὶ 
Τιάτιις ξαϊε, 


ΔΕσὰαὶ ἱπρξεν- 
οοἵᾳ (ςπθη ἰδέϊα 
Εχοορεγαξ, ἢὶς 
εἰξ αὐ γογθϑὰ χ 
ἁιιάϊς, ἃς ργοιί πῇ 
σα πὶ σαι ΐο αὐοὶ 
ρει: 

Ψψεγῦ πὸ μαῖοξ 
ταάϊςβ ἴῃ (οηγεῖ-ν 
ἱρίο,ςὰ τόροτγωτ ἢ 
τς οἰτ: ροττὸ αα 
ἱποϊἀευ τα δῖο 
αὐ Ρίςαπατίο,- 
Ῥίοεγ (οὐ ποι ,οὅ 
τίπιο οὔξῥάϊτατ. 

Δε αὶ 1 (ρὶπαβ 
[ςπιὸ ἐχοορεῖαῖ, 
Ηὶς εἴ αυἱ νετρᾶ 
αἰιάϊς: ὃς στὰ (ς- 
οἰ] αΐις, ἄοςο- 
Ρείόῳ ἀϊυϊίανᾶ 
(υὔοοσας ἔογπιος 
το Πλ, ὅς ἰηἔγαυρ ἐσ 
ἔεν τεάἀάϊταγ, 

ΠΝ 
ἡ 


Ι] 


Τ σὰΡ.ΧΤΤΙ, 


ἘΠΑΥ.2.14. 


19) 


Ἑ, 


(ατετιὶ πὶ αὶ 
ἧπ τευγᾷ Βοπδπὶ 
οΧχοορ το πλδ, ἢ εἰσ 
ε{Ἐ αὶ Γουσοη ὅ 
αὐἰάϊε ὃς ἐπιτο11]- 
βίτιᾳ ἀδηΐης ἔσιι- 
δια σίους; τοάάϊε, 
ὡς ἔκοϊξ, αἸϊ αὶ - 
ἀξ ςοπειρ!ιπ, 
41) νοτὸ εχαρο- 
ουΡΙ ,αἸΐτς5 νογὸ 
ΤΡ ΘΟΙΡ] 1 Π1. 

ΔΙ πὶραύαθο 
Ἰᾷ Ῥγοροίεϊ εἰς, 
ἀϊεῦς, ἀπ λ114.- 
τῷ εἴ τορπᾶ οα- 
Ἰου Ποπηΐπὶ (ρ.- 
πἱ πα πτὶ Βοηῦ ἴρ 
τῷ ἱπ αρτο ἤιο: 

ςοὐ «Φογηδιεὶ- 
Βὲις ΒΟΠΊΪΠΙδθιις, 
ψοηΐς 1111} ἐλ τὶ 
οἴῖς, ζίο Π ἰ Παιϊ τ 
ΖΊ ταῦ ΐα πίον {τ1- 
τἰσα στα δίζταιις, 


Οιυῇ αὐτῷ σι οὐ- 
ταϊπα οι ποτα, 
ὃς γυδ [οςἰ οι, 
τσ ρΡραγυ γι 
ὧχ χίζαμία. 

Αςοοάξδεος. ατι- 
τοι (ΟΥ̓ ρατυ- 
ἔαυλ λᾶς ἀϊχενῶᾶς 
ἡΠΠῚ, Ῥοπιίης, 
πόπιις δοπῦς6- 
δ σηλἱ δ 6- 
5.1 10 Ἄρτον 


νης ἰσίταν [ἃ 
᾿Ν] 


» 


ἘΡΑΝΟ, 


3 Οὐδ δ 
! ΟΣ 


ὋῸ Ἀλλ 


γίωυ π' 


᾿ ͵ ΄ 
" »,“ Ὁ 
καλίωυ σσξίρεις, ὅπὸςι ΘΟῚΥ 


ε 


0 


Α ! Ἢ ! 
ΤῸ ΔΟΛΟΥ απουῶῦν καὶ 


Ὶ 


᾿ ε ᾿ 
στυθιν., ος δὴ καρποῷ ο- 


ΡΕ! γ»ὸ ποιξὶ. ὁ μὲμ ἑκα τὸν, 
ἐδ 
ΚοΥΤα,. 
Αλλίω «Ἰρο ολίω 


δ ἦ Ὕ ! 
“τὰ ρέα κεν οὐ οι ς Δ ΈέγΩΥ, 


4 


᾿ Ι ε ; [ ἢ 
Ὡμιοιωη ἡ βασιλεία ἢ, 


ε “ Ι 
οἰζηκούτο, 


«,ἡὶ ! 
0.2 πϑλα- 


᾽ Ὁ ἦ ! Ι 
ουράψων θρβρωπω ασει- 


; ! 
βογπ! κώλον ασερβκα εν ῷ 


εἰγεᾳὶ αὐτοῦ 
᾿ ’ 

Ἐν δὲ τῳ καθδυδὲὰν 

» ἢ ͵ φ᾽ ᾽ 

ὥες ὁ. ῦ ποῖ λὲν αὐ -- 


Σς 


σοί ὁ 


᾽ 4 


ἃ " 
ἐγχῦρος, κα) ἐασείρε 
; ὺ Π 


ΜᾺ ] ΄»“"»νΝμ ᾿ 
ζιζανια ὁ μιίσον τῆ σί-- 


ἥου κι, απτὴ λθςεν,; 


106 


᾿ ψ Ὁ ’ ( 
Οτε δὲς ἐξλὰςγ σεν. ὁ 


! 


8 » ς ΑΤΦΑ λα ! 
τὸ ἐφανῃ καὶ ἴα ζιζαρίὰ 


17 


΄“ ΄Ν ᾿ ; 
οἴδυ λοι χῷ οἰκοσϊξαχοηου Ἀν 


Ι ᾿ 
ΠΡρεοσελϑογτές διε 


ΕἸΤΟν αὐτῶ. Κυρλε οὐ 


᾿ ! 


Ἁ ᾿ "» ΐ 
Χρτος,Ἁ, ΚΟ ΡΊΤῸΥ ἐππηοιησε, 


ί 


χά λον ασερμὰ ἐἄαειρᾶς 


Ι ΓᾺ γ 

Ὁ. ΠΟ) εν ὅν ε-- 


ΟΣ 
προ 661» 
Οὐ κα] 
ρποῷ 0- 
κοῦ ΤΟΥ, 


δ ! 
) τέλα-- 


Θολίω 


! 
ἌΈγν, 


; δὴ Σ 
Λε π΄ 


͵ 
Ὃ αστε1- 


γ᾽ (Ὁ 
κα ον ᾧ 


θδύδᾳν 
Θεν αὐ-- 
ἔασείρε 
νηῷ σί-- 
᾽ Ἂ 
(ς} σεν ὁ 
ἐποίησε, 
ζανία 

συῦηου ν 
κε οὐνι 
τε ρῶς 


Ὁ Ἦ 


ἐν ὅν 6-- 


Ὑ,. 


ουἱ τ 


ἶ κεχτά " ᾿ 
{επυΐπα! 


ῃἰς ἐν - 
αἷϊε νετῦνς 
ΤηεεΠρίν! 

ἐτυδυπι: 
ξοχε, Δ 
αἸυά «᾽ν 
εξιεῦπιν 

.] 
ἵ 


ἣν: 
Ῥεὶ τὶ χρη 


Ἐς αἷς 11. : 


᾿ ΤἘ πγΐςῃς 
θὴρ Ἦος 
τε, ς γα 
ἀαξεπι ἀἰχ 
Συης εἱ Ἧ νὶς 


. Ἰξϊτα τη 
Ὡς 
ὅς ζο]] Ὶ 
ἘΝΑΝ ἰξίην 


Ἐξ ας Νσ, 


- Ἵ ε ξοσεὰ (ο]. 


δεπίες χὶς 


ἢ Ἱ ΣῊ ΤΡ ς 
ἃ τεεὶς ΒΑΓ 
τ εἰς ὃς εὶς 


φ΄ο 
-- 


ΓΌΣ, 


; 
ΘΙ ΜΙΑ ΚΤ Ἐ , 


ι λ 

Ν ἃ ζιζωγια; 

Ο δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐ-- 

ὶ ᾽ .“ Ϊ 

Χχθρος οὐ θρωπος Ὅυτο ἐ- 
Ι ὲ -“ φ 

ἥοίησεν Οὗ δὲ δοῦλοι εἷ- 

πον ἄτι Θέλεις οὐ ἀ.-- 

πελϑογτες συλλέξωμδρυ 

αὐτὰ; 


λνῃ ἢ ! 
Οὲ ἐφηγῶυ "ἀκηπο- 


τε συλλέγοντες ᾷ ζιζά- 


γα ἐκ δι ζωση δ μα αὐὖ-- 
Τοῖς τὸν ΟἹ ΤΟΥ. 

Αφετε σμευαυ ξαν ἐὰν 
αἰμφοχερα ἀκεχϑὶ 75 ὃε- 
ἀσμοϑιὴ ὦ τρ καιρῳ ὃ 
Ἀρασχεοο, ἐρώ Οἷς 9ε6.-- 
σοΐς, Συλλέξατε ὥρῷ-- 
τὸν Ὁ ζιζάνια, "ἡ δύσατε 
αὐταὶ εἰς δέσμας ,οος 
τὸ κατακαῦ σα) αὐτὰ αὶ 


Ε σ᾽ γον , ; 
στιυαγαγέτε εἰς 


δῳ» ͵ 
τίω ἀποθήκην μου. 
ῶ Ἢ 
Αλλίω «ὐοα ολίω 
Ὁ.» ᾷ 
Τα ρεϑήκεν δἰ Τοῖς, Ἀγ ων, 


ΩΝ δὲ ῃ ἌΧ 
Ὁμοία ὑϑοὴν ἡ βασιλεία ἕ' 


᾿ ΨΝ [ ͵ 
ὀυρανων κόκκῳ σίγα πε-- 
ἃ ᾿ .. ᾿ 
Φρονλαξωνορθβρωπος ἔ- 

Ἑς, 
οι χζαηϊα 


28 1Πτ νεγὸ ἀϊχίῥ 
1ΠῚς, Π1π|ῖς πὸ“ 
Πῖο πος ἔδοϊξ. 5 ὁΥ 
εἶ αὐτῷ ἀϊχογηξ 
ΠῚ, Ὑ]5 ἸρῚ τα Ὁ 
θα Πγῖς ,ἅς ς0111- 
ΒΆΠΙΙΙ5 δα 


Αἵ ΠΠ]Ὸ ἀϊχίί, 
ΝΠ: ἧς ἀἢ ςοΙ 
σίοὶς ΣΙ χα πία, γα 
ἀϊςειὶς Πηλ] εἴ 
11Πς ὧς εὐϊεἰσιι 1. 


29 


5116 Ῥαγτοῦ 
σὐοίςοΥς νιγδαϊς 
νίαϊιο αὐ πιεῖ; 
δ ἰπ τ ρος πιεῖ 
ἢς ἀϊςαπὶ ᾿πεῖῸ 
τἶριις, ΟΟἸ ΠῚ σα ἐτς 
ῬυΪηγὶ πὶ χίχα ΠΙᾺ 
ὅσο! Πρ ατὸ σὰ ἐπ 
ξαίοϊοΠος, α ςὅ.- 
μι ἀπ εα:{Γ]- 
τίσι πῇ νοτὸ τα 
σύοραςς ἰη ἢ οὐ- 
ΤΟΙΠΠῚ ΖΕ 111}, 


20 


31. ΠΑἸία τη ραύαθο 
Ιᾶ Ῥγοροπιϊΐ εἰς, 
ἀϊςξς,, 51 ηγϊϊς οἱ 
ΟΡ Πα ΠῚ. σα] οὐ 
ΒίαΠπΠΟ ΠΠΆΡ15, 
αοά ἀεςορί πὶ 
Βοσῆο ἰριλίπα- 


41 


ΜὍδ2 τι 4.ἅ.γὸ 
Ἰωςζοι, ἀν 
"᾿; 


ΠῚ 


᾿ ΟΔΡ.Χ Σ ΐ ἵ, Ἑ. 
εἷτὶπ ἀρτο ἤιος 


Οὐοΐ πιίηΐ- 
τηῦ αυἱά εἴ ο- 
στιπία αὐ (ςηλλι: 
οπιεγὰπι γί οχ- 
εὐφυοῦς, σα χὶς 
ταὶ πὶ εἴ ἰπτοῦ ον 
ἰοτα: ὃς Πς γροτγ, 
αὐἰοεὸ γὲ νεπίαπε 

Ἑ νοΐϊυοσύος ςαὶΐ, ὃς 
πἰάπ! δεαν ἰῃ τὰ- 
σταὶς {ΠῚ πς, 

ΡΥ ᾿ ΔΙΐατι Ραγᾶδο 
18 ἀϊχίς “Πὰς, 9}- 
ταὶς εἰ τορπᾶ 
«ἰϊοτγι τ ετ ἡγῦ- 
ῖο, αἰιοά Δοςορτᾶ 
τοῦ αρίςδαὶ- 
αἀἴς ἱπ ἕατίης (ἃ- 
τίς εὐ δὲς, ἀοπος 
ζεγπιξιατοτις τὸ 
ΤΌ. 


γλλγε, 4. ἀν [πς οπγιία ΄οὸ 
απατας «ον τεἴτι5 
ῬΕΥ ραταβοὶὰς δά 
τιγραο: ὃς ὅτις μὰ 
ταροϊα ηἰδὶ} 1ὸ- 
αὐυτιις οἰ αἰ ἰς. 


Ψειοδρίοετξειτ 
αποά ἀϊέξζατῃ ἔιι- 
εἴαῦ ΡῈΓῬιορῆς- 
τὰ αὐ αἰτι ἰ Διρος 
τα τῇ ἐπ ραγᾶθο- 
1ὶς οϑ τυ δα πιο. 
δϊαθο ἀρίοδέϊτα ἃ 


ΡῬΙΑ],;γ.8.Σ 


ΒΥΑΝΟ. 
ασεῖρεν ὧν ὦ ὠγρᾳῖ αὐὖϑ᾽ 

32. .Ο μικρότερον μϑμ ὅδϊ 
παῦτων “ } ασερμώτωτν' 
ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον 
δ λα χαύων δαὶ, κ γ4γ8- 
Τὰ διέγσῖοοῦ «ὥςτε ἐλϑεῖν 
Ὁ πετεινὰ τῷ οὐρανοζῖ, ἢ 
καϊᾳξυκί σέο ἐν Οἷς κλά 
σδις ἀυτώ. 

5. Αλλκὺ αὐρφιξολίω ἐ- 
λάλησεν αὐτοῖς, Ομοία 
ὅδ}ν ἡ βασιλεία ΔῈ οὐ- 
ρανων ζύμῃ, ἰὼ χαξοῦ- 
στὰ γυνή ἐγέκρυψν ἐς ὠ- 
λδύρου στώτα σεία ᾽ ἕως 
οὗ ἐζυμο) 3η ὁ ΛΟ. 

4. Ταῦτα πώῦτα ἐχάώλη- 
σιν ὁ Τησοῖς ὧν ὐοοῦξ ο-- 
λάϊς Οἷς ὀχλοῖς κα] χῶ- 
οἰς αἰ ρῳξολὴς ἐν ἐλώ- 
λει αὐτοῖς. 

5. Οπῶς πληρωθῇ τὸ ῥη 
ϑὲν δ) ξ' τροφήτου, λᾷ- 
ἡργγος, Αγοι ζω ἐν φϑῳ- 
ξολεΐς τὸ γϑμια κου ἐρά) 
ξομαι κεκρυκμκόγα σὺ 
Τωΐ, 
αϑρ ὅ 
μεώτωγ" 
μεῖζον 
, ! 

νὴ γιγε- 
ἐλϑεῖν 
γοίῖ, καὶ 


»(ν , 
οἱς Ἡλᾶ 


9. 
λυ τ» 5 ἜΘΙΩΜΑ ΥΎ ἢ. 


κατα( λῆς κόσχίου. 
͵ ᾽ ἣν 
Ἰοτε ἀφεὶς Ὅις ογλός 


᾽ 1 φ ἢ “ς 
ἡ λῦτν εἰς τίου οἰκίων ὁ 19.- 


[μ τ. ᾽ 
σοῖς, ἃ χοοφσηλῶον ὠυτοῖ 
᾿ ἂε.2 Ι 
οἱ κω ϑηταὶ ἀντ, λΕ)»Υ - 
Ι « ΄ν. .4ἡ 
Τὲς.) ᾧ ρφεσον ἡ μεν Ζ' παι-- 
ἩἾ Ι 
ξαξολίω 4 ζιζανίων 
“0 αγροί. 
ὁ ἢ ΡΣ Ἢ 
Ο δὲ δἀιποκριϑεὶς εἰ. 
ὙῸ "ν ! ᾿ 
“εν αὐτοῖς, Ὁ ἀπείρων τὸ 
ἃ Ι " εἴ 
καλὸν ασερκμῶ, «ἽΝ ὃ μος 
Δ ν᾿ ’ 
δ ὀρῆρῳπου. 
Μὰ ἀ εὐοι (τὺ δὰ ἢ 
Ο ὃ ἀγρος,εςῖν ὁ κο- 
Ν ᾿ Α ἘΜ 
σχλος ΤῸ δὲ καλὸν ἀσέὲρ 
ς Ἴ ΕἼ 
ἑκα, οὐ τοί εἰτιν οἱ οἱ τῆς 
Ι ε Ἁ νει Ι 
βασιλειας: Τὰ δὲ ζιζα- 
᾿᾽ ᾿Ὶ ΠΧ} } [Δ] 
γῆι ΕἸΟῚΥ ΟἹ 10] ὅ πονηρῶ. 
ν,| ι " Ι! 
9, δὲ ἐχθρὸς ὃ ἀπτὶ - 
Ε] " ! 
βὰς αὐτὰ ἐςν ὁ δγχ6ο-- 
᾿ ᾿ 
λος.Ὁ δε δερασχιος, σιω- 
΄- ϑ δὰν3 νοι... .0ὸ ξ 
Τλεα τὸ αἰγὸς ὅξιγ ΟἹ 
δὲ9., ΔΝ τ ἘΡ “»ὔὖ 
ὥλςοα 7) λοι ΕἸσΊν,. 
{ζ Ο Ὁ" ᾿ 
᾿ ἀν ο(( συλλεγί.) 
α ζιζαγια, ᾷ συ Χα -- 
’ « ᾿ » 
τὰ (αἰ τ) οὕτως ἔστι ον ΤῊ 
! γν γ “- ΄ - 
συτελείαᾳ γῷ αἰ γος] ζγῳ. 

Ἑ, 46 
κοπὺπίειτιτ 96 
ταυμάὶ, 


5 τις ἀϊαλ "[ἔ[ΠΜπ 


τισοϊς γν γεμὶς 1 
ἀοπλιπ Ἰοἴα 5, ὃς 
δοοςἤοταθς δὰ 11 
ἴση ἀὐ(ο ΡῺ]} ἐ- 
διις ἀϊοςητος, Ε ΧΟ 
Ρ σα ποδὶβ ρᾶγα 
ΒοΙαΠΊ σἰζαῃιον 
την Οτ. 


17᾽ ΔιΠετείροπ- 
ἄςφὰνς ἀἰϊχὶς {ΠΠ|1|8Ὸ 
Ουἱ (οπλίαας Βο- 
πη Γοπλοη, οἵδ 
ΕἾ λπ νς ποι λον 


2 Αρβοῦ αὐ, εὔ 
ἡλλάτις, Ῥοτίὸ 
δοπι τι σπλεδιν 
ἡ Γαπις ΠΠΠγορπὶν, 
Ζίταμπία νετὸ [ἄς 
ΕΙΣ ΠῚ ας Μαϊὶ, 


39 ταἱΐ γίςας αὐτ 


αυἱ Γοππηαξ ςα; 
εἴς ἀϊαθο! ἱ Μεῖ- 
Ὡς γετὸ, σὔίμηι- 
τδτῖο του εἴς, 
Μεῖῆζοτεος διιέοηχ, 
ἈΠΡ 61} ἰα Πτ, 


40 δἰουεῖ ρίξαν σοϊ 


Πσῦταν χίζαιλία, 
ὅς 'ση} σὔδατιπ 
εἰὐστς οὐἰτἰ πη οὖ- 
Γι ηγατίοης [25 
Οὐ 9, 


ΘΙ 


ΔΑροςτά ες 


ἰοςΐ, γον 
λρ. ΧΥΤΙ, Ἐ:; 
ΜΙίτίος ἘΠῚ πὸ 41 
ΤῊΪΠἷς ἈΠ ροῖος 


ΦηΡῖεη...ὃ.» 
ἀδλΐ,1:,.3 


{τος ,ὅς ςΟΙΠσεπξ 
ὄγοέρηο ἢΠ1|ὰς,ο- 
ῃγηΐα οἴοπάϊςι- 
1α, ὃζ οο5 αι ρα - 
τίαητ ἰπἰαιυἐιατῦ: 


Ας τηϊέέοηΐς 1]- 
ἴος ἐπ α πλΐη ηλ 
ἵρη]ϑ: δὲ οὐ ΡΙῸ 
ταις τ δίας 
εἰς η τ 111. 


ἔΤαποὶιι ἔα] 
σοριης νὲ (ο], 
ἴη ΤΌΡ ΠΟ Ῥαιτὶς 
Γα Ὁ πὶ Παθοῖ δὰ 
ΤῈ 5 αὐ αιιάϊοπάᾷ, 
διιάϊαξ, 


Ἀπγίσνη ἤγϊ]ς 
εἰξτερ πᾶ εὐἰονῖ 
τηοίαυτο αρίρδίο 
ἴῃ ἀργοἕσι γε Ρ- 
τι Ποπο αϑίρου 
ἀϊε: ὃς ῥγαὰ ραιι- 
ἀϊο αιιοὰ ἰλαρεῖ 
[ποῦ σον δ τ, ὅς 
ΟΙηΐα αἰαοΐη; 
Παρος,νοπάϊε, ἃς 
Τηοισατν ἀρτῇ 
{ΠΏ ΧΩ. 

Καγίσπι ἤας 
εἰ τερη ςαΐο- 
τῇ ποηχίπὶ πομο 
Ὡλίοῦ αα τ ἢ τὶ 


42 


14 


4: 


ἘΝΑΝΌΟ, 


ῳ} Φ, ὑφ κῃ 
Αποςελέι ὁ ιος 5 ὁ 
͵ 


Ὁ. 


᾿ - 


δὰ Φ ! ἵ 
ὠῆου ποῖς ἀγ[ελοιϊξαύ- 


-ν 


ποῦ, , κὴ συλλ 


Ι ᾿ “ἷ ͵ Ο 
βασίλειας αὐτὸ παντα ἴα 


) 
ἐζοισΙν ἐκ 


7) 


Ὁ 


ι 


7 Ὰ υΣ Υ 
σκανόωλα; κα ἴοις ποι- 


ω] ΤἊΝ 7 
οὐ τοις τίωυ ὀμομία. 


ΟῚ κ᾿ ! ΄ν ! 
ες καμάνον ἠδ πυρὸς" 


ων ἐ 


μ᾿ 
ΟΚΕ ἐς 0 


κλαυθμος κὰ 


-- ᾿ ὙΥ, 
ῦ βρυϊμὸς ἡν ὀδόντων. 
4, Τοτεοὶ δέ αιοι ὀκλαμι 


ς .}ὐ 5» Ὁ“ 
ψοισιν ὡς 0 Μλιὸς γὼ Τῇ 
“ 


! ΄Ν (χζλ 
βασιλεια τὸ παδος αὐτ, 


δ.) 


᾿ γ Υ ᾿ ! . 
Ο ἐγὼν ὡτὰ Οἰκουε!. ο-- 
“ 


Ἀδυξ τ. 


! Ἵ ἢ ᾿ ῖ 
Πώλιν ὁμοία, δάϊν ἡ 


! Ωρ } ἔνε δ 
βασιλεία 7 οὐ ρῶψων “)η 


σαυρ αἱ κεκρυκρίένῳ ἐν τῳ 


᾿ ε' 7! ᾿ " 
αἰχρῳ ὃ γ ὅρων ὀνῇρωπος 


᾽ κ᾿ ᾽ τ [] 
ἐκ υὑψα, τὸ ὈΥΤΟ 7η ς χα 


, ῃ ς- [ 
αὐτοῦ υπογζ, καὶ 


᾿ 


͵ 


ραξ 
; 


“τὺ Τὰ 


.“ " ἕν Ν ᾿ ! 
Οσοι ἐχΑ ΤΏΛΕΊ ,(ᾧ αἰγορφι 


᾿ ᾽ ἃ ᾽ “ 
ζει τὸν αγϑον ὁκαγον. 


Ι ε ἤ ᾽ ! Ἢ 
Πάλιν μοι δεῖν ἡ βα 


Ι ορρ ᾿ .“ 4 
σα λειο αν ουρώγωῶν ὁρ- 


ἤ ᾿ ! .- δ: 
ῇ πῶ εκπορω, (ἡποίυ τί 

ΟΝ “ ᾽ ᾿ 
Κα βαλουσιν αὐτοῖς 


! 
Μίι 
ΠῚ " 
τιὶς τῇ 
αον 
ΠΣ 
Ὲ ε 
ταηΐα ἴθ 
1., δι (0 
ἐαᾳείπι" 
αὐτο 


ει αἱ! 
εο9 ἷπ 
πΠ| 
161 ἐπ 


ἃ 
κὸν ἀξ 


τυ 
ξαΐγε ᾿ ᾿ 
εὐ (οἱ 
εοΥλπβ' 
μαρεῖ " 
αὐαϊερό 


ἀϊαῖ. 


ΠΝ 
χερξηο 
1οττ5 
{αυτο ", 

Φ 4 
ἀϊεοῖ ἢ μ 
φυξ 4 
υαεηΐξ πὰ 
πιο θη 
ἀϊε: ἢ 
φαυδῖς 
γεύϊίν 
ἀϊς ἢ 
αὖ 
μεῖ, " 
“κα, 

τιι ͵ 
1 εἴ ἐν} 


εαἱοῖῦ “ 


[αἱ πέῖν 
Πριοή ν 


τορι 


Χι 


ι 
ὅν ἡ 


τω 
ὠν ϑη 


ον 


πος 
φραξ 
τιν τσ’ 
γρεᾳ 


) 


ἡ βαὰ 
ὁδ-- 
ἔν 

μωπτι. 

ν, 
οὕς 
ΜΙΜαΝ ξαρις, τ΄ 
ας ἢ ἮΙ 
εἰς αὶ, ἰπυξις οι 
Ζαον) κὰν Ὑπ8 Ρτς 
1ἰρξι δα ἃ πιῶ ρα 
ξυος νη ν ἐπ, δ ἃς 
ταῃΐ ἐπάϊ ἀἰς ο- 
1α,δι Φ0}}. μιαία τοις 
ἐᾳείαπε" ἄδιΐε ἃ ε- 
ἈΠ ν δον 
ἴτεγῃ ἴῃ ῇ- 
ἢ τη ϊϊς εῇ ἴεο- 
εἰ τὴν δαιτὶ τας, 
εο9 ἴπ Ἔα ΠῚ 
τι ΠΊ ἱ χες ἜΣ ἸΩ [γᾷ 
Ἀγ πὰ αὐ 
εἰς δ " δῈ δέηςτς 
ἀοι ἀξι! ὅτερ ἀιὶ 
ταρϑη τρος λυ 
ταΐροῦηη «ἄρρεν 
εὐ 40), ἰ ἱερῆς Ἰϊδ 
ευο Ῥ ζεάφαις ΥΩ 
εοτυ “δετῆς μος. 
μαρει, ὅὄἄος ναί. 
αὐάϊεποῦ εἰσι αἰχιξ 
ἃς 
ἀϊαϊ εἰδς. τηΐζςς, 
ΠΝ 
χερηῦνι δ!ς εγεὶ 
τομαὶ ἣἰ ΠΤ 
ΠΡ 
ἀϊιοῖ ὅ» ξ ] ὕδς ἃ; α 
αυέ αὐ , τ ἄερα, 
ων ὟΝ 
πιο, ὃ ( ἀν" ἐς ἴὴςς 
ἀϊε: ᾿ “οὐρῇ 
φαυδ ἀν 


ΕῚ “συν, 
5 βοςσ' κέ ε 


-᾿Ἁ 


Υ 


65 Ε΄ Ο.ΜΌΑ ΤΥ Ἡ, 


ΑΔΕ} Ι 
κάλοις μδογαεατας, 


- « ! 
Ος ἀρων ἕγα πολὺυ-- 40 


ΤΙΜΔΟΥν μιδογαρατίω ᾿ἀπελ 
θὰ η οο βαιά ηδ νον 
εἶχε, ἃ ἠγόρασεν αὐτὸν. 

Πάλιν ὁμοία 66]ν ἡ 
βαπλεία ἢ; οὐραψών σα.- 
γίωῃ ΘΟ λήϑείση εἰς ἃ ϑι- 
λοίατοιν, "4 ἐκ παντὸς γέ-- 
νοις σιιυὰ γα γούσῇ. 

Ἦν, ὅγε ἐπληρώθη, ἀ- 
νας ( ἀστιντες ὄχ 7" ἢ: 
γαλὸν Ὶ καὶ κα ϑιστιντες 
σιυέλεξαν ᾷ καλὰ εἰς 
ἄγγξα, ᾧ σὲ σώπ δῷ ἔ- 

ᾧ ἐξαλον. 

Οὕτως ἐςαι ἐν Τὴ σὺ 
τελείᾳ ΙΝ αἰῶνος. ὥξελδ 
ΤὌΡΤοΙ οἱ αγ[ελοὶ, ἃ ἀφο 
ΣΎ ΟΟΣ Οὶς “ογὴ δοὶς οἰ 
ἴέσου δ δα! ων. 

Καὶ βαλοῦ σιν αὐτοῖς 
τς τίν καί μκίγον τ πυ- 
ἐν κοὐ ὃ κλαυθμὸς 
Ὁ βρυγιιὸς ὀδονγων. 

λέ 

47 


ζ0 


ὃς ἕν ε “Ὁ 
)4 αὐτοῖς ὁ ἴῃσοῖξς) τὶ 


Ἐ, 47 
ΡΌΪΟΝ τας παῦρα 
τας. 

ΟἿἹ απ ἐπ δ- 
ηΠος νι ἃ ργοτῖο 
(ἃ ηχαγρατλιᾶ, ἃ- 
δὶς νϑάϊάϊτ οἵα 
αἰ: ρΡοῆηίάοϊαῦ, 

δι πογοαῖ 118 
[7 πιγῇιπι Πηιὶ- 
ἰς οἱ τορπηᾶ (ας 
ἰοῦ τὶ νουτγίοιϊο 
ἰαΐζο π᾿ πτατο, ἃς 
ΟΧ ΟΠλλὶ σοποῖς 
σοπεγα ιοπεὶ, 


48. Οἱδᾷ χε ἰη1- 


ΡΙοι αι Π δε, Ὁ 
ἀπχοτῦῖεἑη 1ἰτι15 ὦ 
διίσἀοητζος οο 65 
δεῖς σὰς θοπα 
{πηπτ,ὐπναία: αἴιας 
νΕΥῸ στ α]α, ἔοτας 
Δθϊδοοταπξ, 


419 δὶς διταυγᾶ οἱ 


ἰῃ οὐἰαμπηχριίοπο 
(ςοα] : νοηΐϊοπε 
ΔΏΣΕΙ, δορίςρτον 
τα δε πιαῖος ἀὸ 
πχοάϊο ἰυξογᾶ. 


Ἐπ τυ ῖσπί σὸς 
πὶ σα τα βρη: 
1ΠΠἰῆὴς οὐῖτ ριούαι 
ὃς Τοῦ ἀοης 


11 Π, 


Ὀ ΟΕ 1 Π}9 τοῦ, 

ἔαρ. », 48} Ϊ Υ, Ἑ. Ἐν Α Ν δ ΄ 
πιο] χα ἢ φς Αι , ' βϑἰοῃ 
Σωυήκατε ἴα, τὰ πτὸῦ τα; τρῖμν ἀν Σ 


ΟΥ̓ΏΠ] αὐ Ὀϊοῦτ.]- ; 
11, Εἰᾶ ΠΟΤᾺ]: 56 ᾿ - 

; ἴϊς, “Δεγσιν αἀὐὼ.Ν .! οἱεδιεν! Ἐξ ζο 

Ν δ᾽ ΤῸΣ 

Ἂ 2 οἱ, Κ υθλε Ὁοπιΐρῦ Εἰδὶ πὸ ἕς 


ΑΤ11Π1Ὸ ἀἰχῖτὶ ΓΗ δι, Ὅδρ 
ΧΙΈ]1]- (2 λάον Ὦ 
᾿ ξ Ο δε ΕἸ ΙΕ αἱ πὶις αἰΐ " Ὡος τ δρυᾷ ν 
Ἄ: ἘΡΟΡΕ ΤΟ τς Δ ἃ γι ἐς ᾧ τάεο ὁὅ᾽ ἀν ΑΝ 
ζΏΠ|5 50“ ἀθο-Ὁ . ψν οὐτῦ πὰς γραμμ)α-- «εεἰνα ομιαιι μεῖς Μ 
, ι ! , 
δτιις. δὰ τοέπθ ἰδύς μια ϑηϊδυϑεὶς εἰς τίου 10 μέρη Ὁ 
σα] οτατ, ΠυΉ}}15. βασιλε: ἘΟΘΤ ΟἸΝΣ Ἰοιθεῳ Ἐὲ πρῃὰ 
ὑ σῆς ω “ΟΣ | ἘΣ. ἷ6 ΟἸΡῚ γι μ᾿ 
εἴ πουλὶπὶ Ῥακὶ ῃ Ὁ ἄδτο γ οὐρα! ων, πὶ ρ"" δἰκεδ συ 
᾿ «ἠοϑ Ἔδον » 2 “12 ο. 
ἘΑΥΆΝΠ ας, 41} ἀο. ομίοιος δέν ΓΝ ΚΙ ΕΗ δλ τ ΠΠ .) πε τεΣ ὌΝ 
Ἢ Φ Ο σὺ 71 Ἢ μ ἦὺυ δ 
Το ἴπο ποῖ ὃς οἷν τ γθς τς ὠκξαλ- με ΎῊΝΝ Ἵ 
ὍΝΤΙΝ ταν ΒΟ ειρος τἰ τ ροιῃ 
δ χανε ᾧ παλαιά πιὰ ἃ ἰὴ ἀν ἡ 
Ἡλγ.Σ τό ει ἔχέζο τὰ εὖ { Καὶ ξη ᾽ «3 ἶ Ἶ ! ον οἴω, 
3 ἂδ ῷ [ε π- 85. Υ 
νῖ απ ΠΠΙΠος τ᾿ ᾽ τίς ᾿ 7Ὲ. 9Τε- ἰδὲ ἐ οι 
Τοίς (ςγπηοπες λέσεν ο ἰησοις πος πα ρᾳ' τ ΙΝ εἰ ῆ 98 Ἃ 
Ἱ ᾽ " Ὶ υ “2 δῷ- ΐ δὲν 
105.» ἀϊρηφάεγε- (ολαὰς ζυ τω -“- γείυ9 ἵν ἕες ὀπὰς 
ταῦ ἢ Πἰῃς, ἀἀρορομχεχ ΚΑ βε δροΝ ἘΣ ΡΝ ΝΣ: ὡ 
οκαλϑεν, ττῦ ΠΝ δ αὶ 
ἩΙΣΥ.}.}8 Ϊ Ἐξ συ ῇ : Ἶ ς ΕΠ ἫΝ ἐἃ "ςΝ ἀλλ᾽ ᾿ ὉΤΏ [, 
ὝΜατε. 4.2.1. (οτὶ , ΟΣΙς “5 " ΟΜ ἘλαΥ δὶς πὰ - Βεναδ ων 
1υς4.4.:6 ΕΤῚΤῚ ΡαιΤὰ (υᾶ, διε μα δῖ, πὐγδ τι ῬΑ Ὑ Ν᾽ "4: 
ἀοειιε ἐοὸς ἐπ (γ- τελόα αὐτοῦ ,εὐδοησασκεν {ιν ηδϑτε αἰαὶ 
ΠαΡῸ ΠΟΥ ὁ ΝΣ " ΑΓ Ἡς 
βορὰ ΠΙοτῇ : αὐτοῖς Ὡν 71: στ αγωγη παροῦλι είν εν ἢ 
112 νἵ {πρεΐςητ, “υγχῷ ἿΣ .“ ᾿ ᾿ . Ὰ γὐπα μ' ἰὰ ΠῚ ΣΝ ΐᾳ 
ΔΟρ]ςοΥ μεν η- γ᾽ ωςΤῈ οκ Ζ“λητ ἐἀχ πιΐγαέθα ἘΣ ὦ 
ἐδ Βυὸς (1 ἰ ῬᾺ ᾿Ξ ι Ἁ ͵7 ᾿ « ἣΝ ἀἰᾳ ἡ), Αἰ ερυε. ᾿ 
] : Ἑ ς θὲς.) Κι ΔΈ γὰν, Ποϑεν ΟΝ τῇ αἷς Ἢ] 
πε ον δο. ΝΙ γα κοι οι εἱ ΑΗ οἰεπιδηι ἃς Ἰοα δες 
, “ἰ υ ͵ ν Ἡ σοφοὶ αὐ Τῇ Ά , ἅ γἐτ! νεὶ ἰῆς ᾿ Σ δι, 
Π ͵ ᾿ ὃς - 
᾿ ᾿ ὰ ᾿ 
ἐστι αἱ διυσαμμεις. ͵ δ πον ας, ΤᾺ 
Νοηπο Ηϊς ἢ 4 Ο Ἶ ἘῸΝ ὑσ ας ᾿ » ἔ νέξει, 
᾽ ΚΣ ΣΧ Ἀ 5 ων ου “ ΄"“» σπΐ ! ςς ο ἴχῳ φ 
"]}ς ΓΔ ΌΤῚ ] ες Ὁ ) σ΄ ᾿ “γῆς ΘΟ 0 ἢ «ἢ αὐη ἐὰν ἐίαῃς 2 
πόπης πη ὀὙΧΤΟς μΟ() οὐ ἡ μ(4-- ΠῚ οἵ ἘΠΕ οἱ 
ὰ 5 νοξαΐιτ Μα ΠΡ ΑΝ ΕΣ ἢ δας ἊΣ πλατεῖ 
ΡΟ ἃ 85 Ρ αὐτοῦ λε) ΙΝ απ εο ᾿νε 
Το α"».δ,ξ.41 γ18:} χ γα το 5 οἱ" ει δὸς ΤΠ ὑῷ ἀκ αίμη χα ἘΝΗ 
ΙΔ. ὅς οτος κκί καὶ οἱ αἰσελφοι αὐ. εἴα αἰν ἔθει Ηἴε 
᾿ «ἰοῦ δὲς ἃς ! 


ὩΣ ͵ “ ν ξν 
πο Ιάκοξος ᾧ Ιωσὴς 
.2 

5 Ἐ6Ο- ΜΑΤΎ ἢ, Ἐ.- 48 
Μ το δὶ γῇ 
; ΚΗ , ἘΞΞΥΝ, : 4 ποῦ δ. τ ἀλςΡ 
ἐμ δὰ Σίμθον καὶ [ουδὰς; 
Ι διε [}ν ε»ν» ᾽ 
ἡ Κύριε ἘΙΟΝ τίνι Ἐν εὐ ει ἀὸ- (ς Ἑετίοτογος 1 
35. δὲ ρα σοῦ οεπλων τ ΣΣ πόπης ΟἹ ἐς ἃ- 
πῃ αἰ βοιῃ ου πὰ δος - 
ἡδίω τάεο οἷ᾽ ἀεειρον Χ Ὲ1 Ῥαά πος Πιπτὶ να 


Βιΐ ΕΜ ΣΙ, ζω Ὁ Η 
οἰλαμ, α.-- 5εεῖνα Ὡς ΤῊΝ “ας εἰσι) ποϑεν οὐ Ὅυ-- ἐς ἱἰρίεανγ παὶς 


᾿ ! 1η τοῦ ᾿ Ν ΥΨ ! Ω ὃ 
εξ “ἕω. Ιοῖμει είτε ὦ ζ(ῳ (ῦτα “ΟΣ ΤῸ} ἢσς οὐηΐα 
; ραν αἷγ, Ἢ τ πεδτυς ς Καὶ ἐσγκανοϊδυλίζοντο .7ὺ Ἑτοδεηάοναη 
Ϊ “ν ἢ “ἔξ κι ὁ “᾿ ὠω 2 { ὸ Ιῖω- 
͵ ᾿ς αϑΠΑλ ς ὰ νἶ δὰ. ον ν τυ (υρεέο.Ις 
ὑττ 0]-- Ῥγοίει ΤῊ αἰαῖ ες ἀἄὐτῳ.. Ὁ δὲ τσδς ᾿ {5 αἰἴοπ αἀὐχίξ 
ν.Δ ᾽ Ἵ ᾽ Σ ὰ 
ἡ Θαλο ἐμῆς Βεορβεις ἢ ὅπ ν αὐτοῖς, Οὐχ ἐς! ρ9-- ἡ Ν δ ΟἿ Ργοσ Μάνα δια. ς 
 ἤἥρῃο ! » 44, ναι. 'ν ἢεοῖα οχ Ἦο []ας.4.4 
ς ἃ, στρ - οἷς δ εἴα ΟΧΡΕΥ͂ς Ποὺ 4.4.14 
οεἱ αὐς ε τὸ ἀρεῖ φητης ἄτιμος, ἥνχία ἐάχέν πδΗν τῇ ἴῃ ρα- ἰϑδαπ, ἔφ 
ξ » “,“ 
ἰὰ, . ποίρ, ο Τα Τρ. δ αὑτοί ἡ) ΟΨΤΉ «αίμπα ὃ. ἀοηιο 
͵ »Ῥ: ᾽ " ν᾽ 
ἘΡΟΣΙΝ κἢ , ς οἰκίᾳ αὐποί. Πιᾳ. 
᾽ έ ». 45 ἔῃο ᾿ .“ 
ν΄ τ ἃ ἔξ. Καὶ ἕῆς ἐπείνσεν ὦ : ἰὰ] 
Τα 69: -- πὰ ἐν δὶ νίξιας ΔΙ δὴ ἐπτίησεν μιεὶ 38. ἘῸ πὸπὶ οὐϊάϊς 


ΠῚ νἱγταςος πτοΐ 
ἴὰς Ῥσορίον ἴῃ- 


“ ΟΣ , 7.0 
(Α7Ὴ ΡῈ} Ῥυμ Ῥτοριεν γν “ωά μας πολλάς δεγα, ἢ: 


ΑἹ 


Ἱπώ-- 
ασκέν 
αγωγ" 
ἡἢ εὐχ 
ΠΟ ϑεν 
η: καὶ 


4“ ἰὼ 
Ὁ Ὁ 
΄ ͵ 
] ι(“- 
Μα- 
Ἁ ᾿ 
ΟἹ α)» 


ΠῚ ῸΝ, 
σης ᾽α 


«τάδ! ᾿ πο πα 
ἀττιςἂν αὐτῶν. 


κεν, “ογ΄. 


! 
Ε Ν ὀκειῳ περ χαιρῷ τ 
ν 


͵ ς 
Ἡκουσεῦ Ἡρωδὴς 0 


(17 Ἶ ἐς ἣ - 
οπβαάρχης ὃ ἀχοίω τησξ- 


᾿ Καὶ εἶπε ζὸς παισὶν 
αὐτοί, Οὗ τὸς ζοιν1ωαΐ. 
ἐπ ὃ Βαπῆιςης: αὐτὸς ἡ- 
)έρδν διῇ ΠΑ γεκρῶν, ᾧ 
δα Ὁ τ τ αἱ δωυάμμις Ἕ 
"Ερλοῦ σιν ὧν ἀυτχί, 

, Θ Ἡρώδης κρα. 
Ἰσαῦ δ Ἰωωήγίιυ, ἔδησιν 

ςΥδάυ!ξαῖο πὶ 11“ 
Ἰοτγο,. 
ΟΔΡ.14. 
ΝΜΊΠΟ τεπηροῦς 
αὐάϊιτ Ἠογο- 
ἄες τοι γλγο μα ἔλ- 
τα πὶ οί: 


Ἐς ἀῖχὶς ἔα πηι- 
119 [ὴ9.Η ἰ ΤῸ 
ἌΠΤος Βαριϊα: 
ὶς Γυγγ εχ ἃ τος 
τος, ὃς 1ᾷςο γὶτ- 
τῦῖος φορὰ 1η 
1110, 


ἤΝΑτη Ἡογοάος 
σορούϑε ΙοΔἢ “- 
Ὥστ, δίνἑ χοῦσξ, 


ἯἮΑΤΥΤ.7.39 
Μαᾶχε δ, Ὅτ 
ἴως,».8.7 


Μογειένφινν 
᾽ς...4.ἐΦ 

(άρΡ.ΧῚΤΙΤῚΙ͂.. Ε. Ε ΥΑ Ν' 6. Ὧν. 


ῃ Ὁ "ἢ ὁ. Ὶ εἰ ἄεος αἱ 
α΄ Ῥοίιιδγας ἰπ ᾽ν νην, .. 15 ὅς. νοΐ Περι ρὰ 
αὐτὸν καὶ ἐγετὸ ον φυλα - ἐ τἰϊεσ τρραὶ 
ςαϊορίο, Ρ ΓοΟΡτοῦ ἡ το φ εσαζεῖέ δέβαη ατι Ἧ 


ἦ τ᾿ "ν ψ ἃ ! ᾿ οὐϊῇ 
Ἡεγράϊαάρ νχο- Ἰ γα Ηρωσιὰ οἶδ, τίυῦ ἩΡΚΩΝ ῆι ἀεὶ, ξ 
τοῦ ΡΠ ἐρρὶ ἔτα πρρὶ ΜΙγίι 


ΝΥ [ ἢ ᾽ 
ἐᾷ (μα κα Φιλίππου δὶ ἃ’ Ἂς 
ΤΥ15 111], ἈΘΨῚ ᾿ (αἱ; ) ἀροἸησαὶς 
δελφοί αὐτοὶ. ρθε ἰὴ 4 


᾿ ᾿ οἱ ἕδτςεῖς 
Ὀϊςεθάς. σηΐ τ 4 Ἔλευς Γὸρ αὐτῶ δὁΊω Ὁἴξ Ἱ ς 
.λ 6) ; 


1111 απο: ΝΟ ' ἫΝ αἰπι ἧι 
᾿ ᾿ ᾿ ᾽ “ ] ) μάποη Ἑς 41] Ἃ 
Ποοετδὶ παδέϊς ἄὐγης,υκ ἐζέες! σοὶ ε-- ΑΡΡ φῇς δΠδιῆ 
ἈΥΝΗ Α " Ἰίεςει ἐῃ ἄρ ς 
ΣΟΣΩΣ γὴν αὐπίωυ, δεῖ ᾿ ἀμ το, ΟΥΕΣ 
ἦν , ε 
ᾧ - “τ Σ Ψ» ι 7} Α , Ἷχ: ᾿ Ρεςεὶ 
βρηῦ γοὶιςε 88, Καὶ ϑελῶν αὐτὸν ἀΞ'. [Ἐἰ γ τον “Πὲς. 9 
οὐροϊδογομετιο- Ὁ ὧν. νά ' αν ΠΡ αδεεὶ 
δατςαχεἰτιάιθ: ΖΟΧΙΕΙΨΩΙ 7. .6 ΦΟΘ 7 Τὸν ἐοραα κ 
γ . " ε; Ι ᾿ Ἷ 
πξγὰ μος ὑΡύΟΡΓςΓΘαΦ νὰ ,Κ ΟὙ ΛΟ ΟΤ ὡς 9 Ῥητίμυ βου Ρὴ ἐν αἰ δορά. 
ἕζιι ῬΓΟΡ οι πὶ Ἀν ἀρ εἰῃς ἘΡὰ} 
“,2 ͵ , - 
ΒΑΡ οΡαῦτ, ΠΟ ΡΕ ολϑθϑι δε ΧΩ γλης μ 
- Ν᾿ονυ Ι Ἦν, - 
Οὐ πε ατδπὶ ὁ Γενεσίων. δὲς οἰγοίμε -- Ῥίον ἐαίετῆς "ς κὶ 


Π Νὰ Ὑρηΐ 

ςοϊεδγαύογαν πᾶς “ν ντὰμ πλΔ ἢ πρς “δϊ- 
ἔτει ων τὸ Πρωσῶδυ, ὠργησα,.-- τοάϊ! : 

ταῖς Ἡογοάὶς αὶ] Ρ θυ) β σα δ αμ᾽ τα πετᾶ ἃς 


ταῦαῦ Ηἰα Ἠετος. τὸ ἡ συ γατηρ γῆς Ηρω- τοαίαϑ, Ϊν 


ἰο ἷὗ 
ἀϊαάϊς ἢ τά: δυαυδιὲ ἤν ᾿ς αι! Ὁὰ ες 
ἢ . γασὸ ΟΥ Τὼ μεστὸ " κα τ ΕΣ υῦ 
δορίαζιῖς Ηοτο- ὃ ἢ, δ] ΡΙ ἐμά ει ἴεξ “ὦ 


»; ! “ ι, 
ἀϊ. ἤρεσε τί Ηρωδε. Ἰαά, “ςεΠ]ς. 
νηάς οὔ ᾿ὐτοῖα 7 
το ρο] ]ςῖε" εἴ 


, Οϑεν μῦ ορκου ὠκῦ- τατά τὔϊῃ ἢ 
φ᾽' ἦν ΓΜ εἶ . υ! 
(ς ἀατιχιίι ἢ λογήσεν αὐτῇ δδυναι ὃ. ἐ- πων, Ἐξ τ τίαχη, ἴα 


, γα φν ἢ ΠΝ 
ασαι λα ροίογοῖ, ὧν αὐ τὴ στο. αυέβῳ ὃχ ὩΣ τας. Ίες 
“εἴ ἃ των, ὅθι 
Δ 5 “" ͵ ῃ ἥδ τ 
ΑΈΠΙᾺ ΡΥ 1π- 8 Η δὲε τϑος ((αἰϑεῖσα ΔΜ ἀεῇ, ἀπ ρα, οἷ 


ἢναδα ἃ πηαῖγο 

ἔχ.) τλἱ ΐ,11.- κ ΩΣ ͵ 
ἰέ ἨΙΕῚ Ι ἡσξ ὅχ| πο 

αυϊτ, τς Πρατ- Δος μοι, Φησὶν, ωσὲ δ: εἶδ τχυις ἰϑτδᾷ 

ἴγα ζςαριτ Το. ὃ 

τἷ5 Βαρτξα, 


ἔ Ἰ ΡΨ , 73 ΦᾺΣ 
σὺ Τῆς ῥϑος αὐτῆς, πε ν 


! ᾿ "Δ 
σιγά πίω κεφαλίω Ιω πῇ 


αὐνου ἵᾧ᾽ Βαπῆϊςοί. , ἀφ εὐδυὶς τον 

ὙΣ Ἶ Ἦ ) ͵ 5 ( οι 
Ἐν Ἰπάο]αϊ 9 Κ αὶ ἐλυπηθὴ ο βώσι- βρμ Ἂν ἴα 
γΟΧ: αὐτά Πιοη ). κρθΝ ἕῳ 


Ι ὶ δ ΕἼ) Ὕ ᾿ 
Ρίοῦ ἐπ Πεγαηαῇ, λύς' ὅγα δὶς φίς ορκοῖξς Ρ κερί 

᾿φυλα- 
ἴχ, τίω 


“4 ᾽ 
τοῦ ὅ 


τῷ ὁτω 


σοι! ὃ- 


». ᾽ 
ΟἿΌΝ οἱ 
ἔκ Ι 
ΤΉ 70} 


Ι 
τί 


Ἵ Ι 
ὩΣ) κα. - 


ρχήσα- 
β Ἡρω- 
ὶ 


τὸ " χα] 


Ι ὠκκο-- 


΄ 


χἰϑείσοω 
χυτῆς, 
; Α ὶ 
Ῥ"}" 6 


᾿ 
ἧρυ Ιωὼ 


βώσι- 


᾿ορκοὶς Ὥ 


5ΕΟ, ΜΆΤΥΤΤΗ. 


κα! Όις σωυαγαάκειμϑμος, 
ἐκελδϊισε σὲ ϑίωαι. 

Καὶ πέμψας ἄπεκε- 
φάλισε γὺν Ιωαϑγίω ἐν τῇ 
φυλακῇ" 

Καὶ ἠνεχη ἡ ἡ κεφαλὴ 
αὐτῷ Κ.) πίνακι χα! ἐσὺ 
ϑη τῷ κορασίῳ ἴα ἦγέῖ- 
χε τῇ ῥκησϑὶ αὑτῆς. 

Κοὶ Φέρσεχϑογδες ΟἹ 
μαϑηγου ἀ ἀυτῳ "ραν τὸσῶ 
Μα, Καὶ ἐ ϑαψζαν αὐτὸ" 
ἐλϑόγγες οἰπηγίειλαν τῷ 
ΟΝ 

Καὶ αἰκούσοις ὃ ἴησοις 
“δεχώρησεν ὀκέλ)εγ ὧν 
πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον 
κατ᾽ ἰδίαν. Κα) ἰχύσεως- 


Ο 


ἐς οἱ ὄχλοι ἠκολουϑηᾷ 


αἴυτῳ πεζῇ δ σχο 
λέων, 


7) 


ηἦν πῦ-- 


, Καϊόϊξελ ϑῶν ὁ Ιῃσοῖς τ4 


ἦε πολι ὁ ὄχλον: ᾧ ἐ δ 
σαλαχιίοϑη ἐπ᾽ αὐτοις, 
Χαὶ ἐϑε ροΐπευσι τοις αβ-- 
ῥωςγις αὐτῶν, 

1ο 


ἘΣ 49 


δὲ δὸς αὐἱΐ ἤηλι] 
ἀὐοῦδοραπέ, ἱπ- 
Πεεὶ ἀατὶ. 

Ελ ΤΣ ΠῚ5 ςακηΐσ 
ἢεΐθιις ἀΠγΡιαιξ 
σαρι Ιοαπ Πἰβ 1 Π, 
σαγοοίος, 

ἘτΑ]]} απ οἷ 

ΠΑΡ τ οἰμς 'η μὰ» 


εἶπα, ἀαείιπηπας: 


ΟἹ ριιςο!!α: αἴηιο 
14 ΟΡ τας πλὰ- 
{Ὁ (πα, 

Ἐπ ςςοῆογιπὲ 
αἰ (τ ρ 11} εἶτις, δὲ 
(Π] γα τ τους 
Ριις αοίορο! εξ 
1Ηπι|ὰ : ὐϊον ταν, 
ἀγσπυπαπογξ 
Ι͂6Πι, ᾿ 

υ Τά τ πὶ αι- 
ἀἰ ει Ίοῆις, (οςοῦ 
61 ΠΠΠπς ἐπ ἡδαὶ 


Σ κ4κ ἀδίογιι Π 1ο- 


οἵ ΠΔ (ΘοΥ ἢ π,, Ἐΐ 
αατ τὶ δα δ ητ᾿ 
τγδαα., (δαϊτα 
{ἰπὲ1ΠΠῸ τὴ τ πὸ- 
γῈ Ρεάο ἀθνγν 

ήδις, 

Ετ σρτοῆῆις [ὁ 
{5 νἱάϊξ παι] 
τυγρᾷ: ὅς ταῦ 
αἰοδι τ ονῖςοῦ 
ἀΐᾳ οὐρα 11ὸς ,[8- 
ἡαυ ταις οχ 1ΠΠῚ4 
« ἔδὶς νάϊορᾶε,. 


81. 


ἩΔῦ.2.210 
Μαᾶτς, ξ. 1 
ας, φ δι το 


εἶν Ὁ 

ΠΝ 

ἥ 

Ν᾿ Ολρ. ΧΙΤΤΙ,. Ἑ, 
" 


Ῥοτγὸ αὐ ἀρ- τς 


ῬΜε1ς:.ξ,.6.38 
Σως.φ. 8.1, 
ἔοβδβῃ. δ. 8.ς 


Ῥειἔες νείρετα, 
αἀΐϊεγαπε εἰπὶ ἀΐ 
οὶ ΡΝ ἱρῆιὰς ,ἀϊ- 
ὁςηΐϊος, Ποίογει 9 
οἰτΊοςοις ,ὃς ποτα 
ἴλτι ργα τοῦτ: ἀὶ 
Ηλλτῖς ταῦθα γὶὲ 
ἀθεαηξ ἰπ νίσος, 
ὅζοεπιᾷε θὲ εἰθα- 
σία, 


Αττείας ἀϊχὶξς 
1Πὶν, Νοη εἴ 11- 
Ἰὶς ποοεῖξ νὰ αΡ- 
εαης : ἄκαῖε {Πὶς 
γος απο ςάφης, 


[Δ 111] ἀϊοᾶς εἰ, 
ΝΟ Παρρηχ "ϊς 
Ὠϊῆ αυΐπαὶ ρα Πα 
δὲ ἀπο: ρίίοςς. 

1116 γογὸ ἀϊχίξ, 
Αἴξεττς τὶ 11- 
105 ἢϊις, 

Ἐπ10Π[Πς τὐτ δὶς 
αἰ οὔρετςο ἔπρετ 
βγαπλΐπα,, [ἀπ||- 
Ριαις αυΐτιαις 
Ῥαπίριις ἃς ἀϊο- 
Βὰς οἰ (οἶδας, (Ὁ. 
Ἰχτὶς ἱπ οαἰυπὶ 
ΟΟΙΠ}ς, Βοποάί- 


( χί τ: ὃς 4ὑ1|Π} ἔγο- 


δἰ ει, ἀςφάϊε αἰ (οἱ 
Ρ}]» Ῥάῆῃςς ; ἀϊ. 


ἘΥΝΑΝ Ο. 

Οίας δὲ ἥυομϑρης, 
“δοσὴ λϑὸν ἀυτῷ οἱ μα- 
θηταὶ ἀυτι, λέγοντες, Ἑ- 
ρήμος ὅξιν ὁ τύπος, καὶ ἡ 
ὡφρᾳ ἡ δὴ παρῆλθεν “δστὸ : 
λυσον Ὧοις ὄγλοις ἵνα ἀ.- 
πελϑόντες εἰς ταί κοῦ μκας, 
ἀν» δοίσωσιν ἑαυτοῖς ῥρω 
ματα. 
τό Ο δὲ [ησοιξ εἶπεν αὐ“ 

σοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
ἀπελϑεῖγ" δῦτε αὐτοῖς ὗ- 
μεῖς φαγεῖν. 

17 Οἱ ὃ λέγρισίν ἀυτωῖ, 
Οὐκ ἔχοι(ζ, ὡσὲ εἰ μη πὲν 
τε ἀρτοῖς ᾧ δῦο ἰχθυας. 

18 Ο δὲ εἶπε ὶ Φέρετε 

ΛΑΟΙ αὐτοῖς ὥσδ, 

Καὶ κελάσαςζοις ὃ- 
χλοῖς ὀνακλιϑέῶ αι δχὶ 
Οις χόρτοις νχαὶ λαθὼν 
Οις πέντε ἀρτοῖς χαὶ Ὅις 
δύο ἰχθύας Ν δυαξλέψας 
εἰς τὸν οὐφφινὸν, ἀῤλόγη- 
σε καὶ κλάσας ἐδωκεζοϊς 
μιαϑητος Ὅις ἀρτοίς" οἷ 


19 


τ, 


ζείρα!! 
δ. 
“καὶ αρδῇνς 


Ἐξ της 

πὰ 
ἐδαεγῃης ἣν 
τλπςς͵ ἃς ζμ. 

ἴα σα τε ζυπὶ 
ΐ ΟῚ Ἀ 
Ὡς 

Το χα ίας, 

5ΕΟ, ΜΑΎΤΗ. 
Κι δὶ 
δὲ καϑηταὶ Τὶς ὄχλοις. 


Σ. {0 
(οἰ ρα] γετὸ ταγο 
"5, 


λ ὦ ! 
Καὶ ἐφάλον σαντες, 10 Ἐςτοοπηοάεογῖς 


᾿ ἐγχορταοϑήσειν. Καὶ ἡ - 
βὰν πὸ χλδλοσεὺ οὐ ὅ κλα- 
σμρατων, δ δεχο, κοφίγος 
πλήρεις. 

᾿ Οἱ δὲ ἐοϑίοντες ἥσειν 
ἄγδρες ὡσεὶ πεγτακίοά-- 
λιοι, γωρὰς γιυωμκῶν ἃ 
“ποι δγων. 

Καὶ ἄ ϑέως ἠναίκα- 

σεν ὁ Ἰῃσοις ζιὶ μαϑητας 
αὐτο εἐρς μα! εἰς πὸ 
πλόϊογ ᾧ οράγάν αὐτὸν 
εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀ. 
πολυσῃ ζις ὄχλοις, 
ὴ Καὶ δ πολύσας οι 
ὁ χλοις, οὐ εξ εἰς τὸ ὅρος 
κατ᾽ ἰδίαν ᾿ ροσεύξα.. 
ἀπ Ονίας ὃ ἥνουϑμης, 
(μονος ἰὼ ἐὀκέ. 

Το Ὁ πλδιον ἤδν ἐεέ- 
ΟΌΥ τὴς ϑυλάοσης ἰω; 
βασανιζομϑμον χοῦ δὲ 
κυμάτων τ Ὴν 
τος κἢ ὄνεμος. 


3.5“ 
οὐ οἷ - 

ΣΙ 


21 


22 


24 


ΟΣ ΠΟ5 (ὅς (χειγα 
τἰ απε. Ἐπ ἀήτας 
τς αοά ἤιρογ- 
ἔαστας ἀςἔγαρ πλῷ 
εἰς, ἀποάεςϊ ἢ το 
ΡὨΐποϑ ΡΙοποὸς, 
Ῥοτγὸ σαὶ ςοσ- 
τηδάογᾷς ἔπογενὶ 
τὶ ξούτὴς ᾳπᾳος 
ΤΆΠ]ς, ΡΥ τοστα 
Ἰἴετος ας Ριιςίος, 


Ετ {λτὶπὶ σοτ 
ΡΟΠΕΊΟίας ἀϊοἰ- 
ῬυΠος ἔπος νὰ οὖ 
(οοπάἀογοπε πᾶ- 
αἰ τη, ὃς ργαοςάς. 
Τοπί ἔς ἰπ τί ρᾷπὶ 
ν]τουϊογοπι,, ἀο- 
ποο ἀϊηγίαηίιαες 
τ γΡ ας. 

Δο ἀϊ πὶ 7ΠΠὺῖς εἰν 
δὶς, αἰσοπάϊε ἱπ 
ταοητῷ (οἷ15, κα 
οὐδάμτ. Οὐ πὶ 
ΔΌΤΟΠ δἀισηὶ[- 
ἔς: γείρεγα οί εις 
σα ΠΠΕς, 

σατοτὰπι πα- 
εἰς ἴᾳ πὶ ἐπι π16ς 
ἄϊο πιατὶς ογαῖ, 
ὃς αὐ δαρβαᾳῖαν 
Ὁ νηάϊςι πᾷ γε 
ζιις οὐαὶ αάιιεῖς 
ίμς. 


δ 11, 


ἯΔΥ.2..8 
Μᾶς... 46 
ἰοδδῃ, 4, Ῥ, τῷ 

ἊΝ 
ΠΗ 

" 
Υ᾽ 

" 
ΠΑΡ. ΧΤΙΤΙ, ἘἙ, ΕΚΥ͂ΑΝῸΟ, ἌΠ Υ« 


ῥ 
! ᾿ -ῳ αλῦὸ} 
Οὐσία ἩΡΡΣ 2: Τετάρτη σὲ φυλακῇ κεν νἱρ μ 
τοδιῖς ν᾽ ρ 11 αὉ- -“ Ὑ ΑΝ ΣΤῊΝ λ΄ χοᾶ πὲ 
ἐϊξ χὰ ΠΠῸς Ιος, Τἤεγυκτς απηλϑε ὭΡΟς ἀεοιβον ὅν 


ὶς “" ΕἸ εἰ ΕΠ 
ἀγα Ϊλης ἔροΓ. αὐτοῖς ὁ Ιῃσοις, ὡϑαλπα-- Ἰάρτα “οηεὶ- 
Πα, ““σκλ ! ἷ ἔεης 
χῶν ὅχι 4 Ἰαλασσης. δαπηαν ἴχᾳ 
πὶ τ Ἐξαϊς ἐΡῖο- 


« ΦΈΡ Ὑ, ,"᾽2 Δ ε 
ἘςΓνδὶ νίδετξ :269 Καὶ ἰσδγτες αὐτοῦ οἱ δαί! μα» 2 


ἐες εὐΠὶ ", ἃ Ν 
δα πὶ αἰ (οἰ ρΡῸ]] (αι γος “ΝΑΙ εὐ} ἶος αὐ 
ΑΟ 7 ΤΟὺὰ ΄ίμυ ϑι λα. Ῥεγ ᾿ εἰ 
ῬεΥ ΠΙΑΥΤΟ ἀἸδι1- τ : 67: με ς ΄ ἌΝ μν 48). 
ἸαπίςπΊ, τὐσροῖτὶ στὼν ϑαποτουυ τὸ. ὁ πο- δαὶ Πρ ξ 


εεὐίεέν 


Ὶ , ! βρ' Ἐξᾳιῃ 
Ι {πε ἦ ἀϊσοπῖος " Θφγβησαν, λέοντες, Οσι ΡΡδηί ον ἐξεῃαἰῃς ὃ 


δ ρεᾶτγιπ ΟΠ: ἃς , , ων ΚἸΟΡΟΝ δίῃ ἰα 
' ) 7 ᾽ 1 ΕἾ 
᾿ -᾿ φωντασμα Ὅξι" χα! ὅπο ταοεῦδ ες ϑα, 7 
Ῥῇα τπῆςειῖ ἐχοϊα Φ 7 ἈΞ ἘΠῚ δου Ἢ 


-“ν ! ᾿ 
τιδ οτιπε. φοΐζου ἔκραξαν. 


; αἱ 
ἀν ραν Ὑγ0 «εαὐἱρί Ὡς ἐδὲξ 

«εὐ Πατῖτη 0. 27 Ευϑεως . ἐλάλησεν τείας 065 ἰὼν ΠΝ 

4 ὦ Σᾶς, , ἕῆς, δ᾽ 


ΥἹΣ φς νων 6 Ὁ" ’ 
αι (1115 10 7, ἀργοῖς ὁ Τησοῖς , λέγων, ἐμέν 


ἀϊσοης, Βοηο απὶ Ὁ ΣΑΙ Πὐτα 1 ΠΣ κι ἀθεγῇς ἣν 
Τὴ οἵξϊε : ὁρὸ ἢ, Θαρσειτε ᾿ ἔγὼὺ Εἰ, ΜῊ τ ὝὙΝ χε: τ 
ΤΟ ΤΟΥ αἰ Πὶς φοζ έϊεϑε. ἫΝ "6 ἡ τὸ ἢ 0 
ἄν 
Ὦ Βείροπάδς διι- 28 Αποκριϑεὶς δὲ εἰυττ κεῖ α ἀοαζές οι ἂν 
τ ΠῚ Ῥείγιις ἀ]- ὃ ΤΤέσρος ἐπε Κύρας εἰ αἰχίυνοή τὰ φεαα τες ἡλ 
χίς, Ὠοπηίπα, ἢ ΝΑ ν] μ τ πο ἢ γὐ 
ξὺ ὃς, θεῖο πιὸ σῦ Ε,, κελόϊ σὸν με ὥσϑος δὲ μος βέυῇ .ο 


5 . ἊᾺ “Ὁ , ἷ δε γεηΐγέ 
αἀ τὸ νοηῖτε ἢ: σεέλῦειν ὅζΧ1 τὰ ὕσϊχτα. ααυλν τη 
Ῥεγδαϊια5. φ ΠΡ δὴ αιἱρίν ζει, ἀν. Ὁ 

ΑτΠ|Ὸ ἀϊχίς,νοε 29 Ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλϑέ. Καὶ αμην ἀραὶ ἰα γ- 
πὶ. Ἐται πὶ ἀς- χαταῦας διπΟῚΣ πλοίου ὃ ἀεης δίοης ας ἐν νοι 
(πολ ε ἃ πααὶ ΚΟ τυ α , ἜΞΩ μ" ἴὰ] 

᾿ “0 δ) εἰ ας α (ΩἿ 
ῬρΕΓῸ 5, ΠῚ δι1}- ἘΈρος, Τθ ἐπέοτησεν ὅπη ὅ0 αν Οἴλῃ εν 
δας (ὩΡοΥ ἀαιας γα υδδτα, ἐλϑον δος πιο ΕΝ γος 
νεϊγεταά Γο ΠΕ, 


γ 


ῖ ἕν 

ΤΟΥ ἰησοωυ, 
δὰ αἱ Β ! δὲ ᾿ " 

Οα του αι ΠΊ αὐ 20 ΛΈΤΩΥ σὲ ΤΥ ἀγεμῶν ρῇ ΡῚ 


Ὰ ἑ Ι ῆ 

νἱάοτες νοΠ τ ΠῚ ἰολιρὸν,ἐφοξηϑη.χαὶ δ ῤ ων εἰμι τ νϑε ΤῸ 
να], τούτῖτος ξΣ Ἢ ἢ Ἔτξι; Κρ 
εἴτ: ὃς υπιΠ σοε-᾿ ζακῦμος καταπογτζεάχ, ξ 

Ηἱοε ᾿ἀοπηεγρὶ, 

χ Υ͂ ΦΕς, ΜΑΤΊ ἢ, ἘΠῚ ἢ 
.- αυλτμ “εῆς, ἢ0 


εἰδιηαιε, ἀΐσοης, 
Κη μεν τἱν ἼΗΝ ἔκραξε, λέγων, Κύεχε Ὠοπλίης, (ογὰα 
ν τιοδιίς " ἴὰς ὥς, 


Νά εἀεοηητ, Ἐξ ξρῃεῖ. ͵Πν δὰ Τ ᾿ ἐν εμμνεθιι 4115: 
σατο ἮΝ ἐδ μεῖνε. Ὁ Ευλως ἀρ α βδΝ ἴεΠ| Το 5, Ἔχίθπ 
-ι ἡ δαπ ρει ὀκτείνας τίω χέΐεα; ἐπε- ᾿ ἐς γρνκῦ εὐ δὰ 

Εν ἵϊε τὰ ἐπα σα πη, ὃς αἱ 
ΤΟΥ͂ΤΟΙ ἐες εὐπὶ ἢ ΝΥΝ λάβε ἀντ, καὶ λέγ Χὶς 111] ᾽ Ἐχίριιᾳ 
«λασ ρεε αν ΤΥ ἀρ » Ολιγρηηςε, Ες7 ἢβιεῖα ργααΐτς, 
ἐπα-- Βα δὴ ΘΠ; ἰσδυ σαι; . οὐν Πα Πιαραοὺ 

«εὐζε, Ὁ Ἐξ 

Οπι Ρβαπμγη ἀρ πα ἃ- Καὶ ἐμξ αὕτων αὐ-- 4. Ἐταμυδὶ οἴεπξ 
6 νι εἤἥ: ἰδιρήῳ, πῃ ΐςι!, ἃ ἱπ δ ς ΠῚ ἡ Δ Ὁ} ΠῚ, 
Ι ὌπῸ τιοτεῦ εις γα, τῶν εἰς τὸ πλόϊον, ἐκόπα-- 


ςδι εὐἰσαϊξ γῥειις. 
πεγοπῦ τς, γὲα ᾿ 


αἱ ταῖρ ἄθεμος. 
᾿ «εαὐσί ΝΣ ὅδ Οὐ σὲ τῳ πλοίῳ, ζζ- 953. Ροιτὸ αυὶ οἰᾶς 
ΛΥσῈν τείαρ Ἰο ἔσῃ ἘΡῚ ον ' 4 


1ῃ παι ὶ, ἀςςοῖος 
ί ᾽ 
ἔγων, ἐμ 6 μἱ τας, δ ἃ4ος ϑόγγες “ρεοσεκυνη ἢ αὐ-- 


ὩΩΝ ἐδεῦ9 γαλι δὲ ἀἀογαις- 
; Πάυειδη ἀϊκειε, τῶν ὁ 6... Α τας ΘιΠΊ,, ἀΐςύ- 
Ἢ ϑῦΎύρι. "Ἢ 
ιν βΗ πον τὰ ΑΝ ΤΥ ᾿ τες, ληϑ ὡς ΤΠ ΡΟΙ͂ΒΕ 
ρο ειαῖ ἐς, ἃ δὶ Θςε ἤν Ψ ἴέξς, νεῖ οὶ ἢ- 
ἧμ ,: ἔτ ἧος εἰ, Ἰαν ὅν, 
Μυῦ εὑτ 
ἐν" κεήρον, ἐξεια ες νεῖ ᾿ Καὶ δηαπεραίσαντες 34 [Ἐπ ππ|Πὶ ἐγαὶς Μᾶχο, (, ς 4 
δ). ἀμτοπλ, Ἀσεῆς [υ γο: 


ΠΠδητινοπογα της 
ἢ τὰς ἴλϑον εἰ ζω ξ Ὁ 
5.6, 61. ἀἰχήῳ δες, Δ) γωΤ ΕΗ 1η τοῦτα ἢ ΟὐΠου 


"Ἢ » σὰ Η ἣΣ 
ος ὃὅε τι ., Ἐξ αὴ βετ, Ζαϊοτῃ. 
΄ νοι ἕπου ποις Καὶ χι γ ν 5: Ἐται 1 ἌΡ Πο 
47 Σ γὶ , αὦ 
ὀὐΤῶ, δα. εἰμι. 11ο- Πγν0, ἊΥ τ αὐ Π 0 1 γίγὶ ’ὸ 


( ας, τη οἵ 

' 

, αὐ Ρ περ, ἡ πὶς δὐόρε Ω Ρ 
ὁ Καὶ βεα Π Ἵ Ἐϊ ἡλῳ ὟΣ ς 5 χύπου ἐκεί οἱ Δι, εις 


ε . .- ὕου Γἶϊ παπείος ἢ τὸ- 
ἀεης τῷ ξίοῃς ἡ τε. »ὐπεριλαν εἰ εἰς δχίω ἢ : “ 
ΕΥΡῊΝ ἄε τ ἣν α!", «δ. ᾿ ι ἴδπι νηάίηις ἢ- 
᾿ »» α΄ ς ὅς δ 4 
ἀδυ}" ς ο ΟΥ ὀκείγζω " ΠῚ γρορίϑς- 
γ ὅτη ῥέε νι τρὶς ταπες Δ ; Ὧ1 ΠΛΈ ΠΊ Δ ΠῚ γορὶο 


ρος γαῖ. αυ Ὡς “ὡξοσὴγ εἶχαν ἀυτῳ πα πολ ]διδι οδέα 
ταῦ ις “ Ιου τς 1111 οππληηος 

(χρυ ἐχόγτας. πιαὶς Παδοηίος. 
γεμμον εἰά νὰ ἐανε ἀζῳ ταρεχαάλοιω αὖ- 46 Εἴ οδίξογαρᾶε 
ἡ Ὁ Σ ΜῈ ; ΚΑΤ ΝΝ τὸν ἷγα μιόγον ἃ ἅψω “ν Ε ΠΔ νὲ τα {1 Π} 
΄ ἋΡρ σφ ᾿ὰ ΓΕ τα τα εΥοης ἢπι- 
ζεάχ, (ει »' κρααυεσρυ δ’ δ ἱμὰτι οὐ αὐὖ- ὉῬγίαπι γοίεαι ξεὶ 


ΠΕ ἽΙ 


Ἰ 


ἣ ἰξαρ. ΤΥ, 


πα τ.2.;6 


Ὅλο. 7.8 .ς 


Κχοά,.19.".1: 
ἄευτςις. δ. 
αρδεῖ, 6.4.1: 


χοῦς, .17 
Σευΐτ,.19."Ὁ.4 


Ῥιουεγ,το, 1 


Ἑ, 


ρα :διαποίαποε 
τειὶ σεγανα"ἱἹ [ά 
δὶ πε. ΟΡ. τς. 
πο αοοεάξε 
αὐ Ἰεύι πὶ αὶ 
αὖ Ἡϊετοίο! γηηΐς 
γψεπεῖαπε, 50 δα: 
ὃς Ῥματί (αἱ ἀϊςξ- 
τος, 
Οὐαῦῖς ἀϊ(οἶριι. 
ΤΊ τοὶ τυ στοά - 
ταῦ τα ἀϊ 1 ΟἹ 6 ΠῚ 
“οηϊούπιῦ ΠΟ 
πὶ πὶ δ] ας πιὰ 
τιιι5 ας 4011Πὶ 
“ἀππτ ραι6 1. 


ΔΕΙΠς τείροπ- 
ἄεσης ἀϊχίε οἷς, 
Οὐυατο ὅζ νὸς {τ ἄΓ 
διεάϊ πλὶπὶ ργα- 
σερέι πὶ οἱ ,ΡΥο- 
ῬΙΟΥ τγαάἰτίοπἕ 
γείεγαιτ» 

ΙΝ ἃ εις ργα- 
ἐερίτ,ἀΐσεης, 
πούᾷ Ραΐτοπι ὃς 
παῖ, Ετ, ἢ Ο υἱ 
τπαϊφάϊχονῖε ρά-- 
ΤΥ 4ἰις στηαιτὶ, 
χηοτίς πιούλατιιτ 


ψοὸος αττοπὶ ἀἱ- 
εἰεἰς , Οὐἱσα πα; αἱ 
χες ραςγὶ διιῖ 
Ταῖγὶ , ΟἿἹΟ - 
ηαϊά ἀοιλὶ ἃ πὶς 


Ὁτοξεξξατα τὸ ἐγ, ἰά 


ἘΨΡᾺ ΝΥ Οι 


Δ “ 
πο "καὶ ὅσοι ἥψαντο, δγε- 
: " Ι 
κεῷν . ις . 


Οτε ζυρφσέργόντοι 
ὦ Ιησοί οἱ ἐὺ Τε 


ροσολυμφν γραμματεῖς 
᾿ Φαρασαι σι,λέχονες, 

: Διατὶ οἱ μαϑντω (θυ 
«ἰ αξαἰνοισι τί πα- 
φοίδοσιν «δ᾽ ὠρεσβυτέ -- 
ρων; οὐ γὰρ γῇ ογ}) τας 


; 
στωυ στ. 


΄“ « ἤν εἰ " 
“ἑ!ρὰς αὐτῶν, οτῶν ἀρ-- 
τὸν ἐοϑιωσιν, 
λων Ἃ ΚΕ 
1 Ο δὲ δποκριϑεὶς ῬΤΑΊ, 
᾿ τω ’ Ἁ ςε ο 
εἰ δι 7 Διο καὶ υμκεις 
! ι » 
ρα αἰνετε τίωω οντὸ-- 
ἢ σὺ , Δ Αὶ 
λίω τὸ Θεοί;, διὰ ἢ πα.- 
»ν! ε 
οφᾳ δὸσιν ὑμδν ᾿ 
- ἃ ! ᾿ κι ν ἢ] 
4 Ο γὸ Θεὸς ἐνεϊειλα- 
' εξ ᾿ , 
το, λέγον, Τ μα πὸν πείτε-- 
᾿ Ὰ ΑΔ ͵ ΄ ᾿ 
ρῳ (ου κ΄ αητερφ" Και, 
ξεν !' Ἃ 
Ο καχκολογίων πτετεροὶ ἡ 
Ι ’ 
(τε, ϑαγώτω τελόϊ.- 
Ι ΓΙ 
τοτῶ. 
ε - Ἁ ! 
. Ὑμεῖς δξλεγετε, Ος 


τω 


Ἂ " Π «ἵ -’ 
ον εἰπν πολ ἡ Πη 
: : 


.΄ 


βτεκ,, Δωρονοὸ ἐὰν οἷ 
᾿ς 


γτῦ. δὺς» 
φι. τε. 
Ἔρχονται 
ἐπ σὺ ΤΕ 
μμιατεῖς 
γογες, 

γα (ρυ 
ὡὸ πα- 
εσβυτέ - 
10) τας 
τὰν ἀρ- 


Α΄. «(ὦ 
ὅε:ς εὐ πὲν 
δόξα ΄"“-ὦὕ 
4 υμκεις 
ι » 
ἴυ οντῦ-- 


ἊΝ 
ὼ Τ' πὸ .- 


4[7Δ6! 
οὐ εἰ ΕἸλα.- 
Ἁ ΄ 

ἼΟΥ ποιτε-- 

, Ἁ 

Θφ Και, 
! ΕῪ 

τὰ ΤῈ βοὶ, ἢ 


υ πελόνω 


γετε, Ος 
. «“ἴ .- 
ΤΕΑ ἡ ΤῊ 
: 


.“.΄ 


ΠἸ γ7.. 
η) ΦΩΙϑ' σ᾽ Ῥορῃ] 
ἀδέϊ εις 


ΦῈΟ, ΜΑΤΊΤΊ Μ, 


ἐμοί, ὠφεληθῇς. 
»κᾺΝ ΟῚ ᾿ ! ϑ 
Καὶ οὐ μ(ῃ τιρϑὴ σῃ 7’ 
πατέρα αὐτο ἢ Ὧ μη- 
͵ ε Ἴ ᾽ 
Τεροχ αὐὐποί᾽- καὶ ἠκυρω-: 
ΕῚ ἃ “ἢ 
στατε πίω ὡνπολίω ϑ' Θεῦ 
᾿ ε 
δγα ἃ "πα ροί σιν ὑμῶν. 
1 -“ 
Ὑποκριτα., κάλως 
7 ἘΣ 
“δοεφήτευσε ῸΛ μὰν 
. ' 
Ἡσαΐας, λέγον, 
Ι ξ δ δ: 
Ἐγγίζᾳ μοι ὁ λαὸς ὑ- 
! εν Ὶ 
Ἴὸς τῷ ςομαπσιὶ αυτών 4] 
ἵν ͵ “ς 
ἧς χείλεσι με ζιμᾷ.κἡὶ δὲ 
! ϑιτν γε γ 
καρδ)α αὐτῶνπορῤῥω ά- 
τε οἱἰπ' ἐμοί. 
] Α 
Μαπτίω δὲ σέξονται 
με, δησαισκον)ες δ)οα-- 
! » ; ᾽ 
σκάλιας, εγτίλματα ὁ}-- 
ὑρωπων, 
᾿ ! 
Και “ὐδοσκαλεσὰ μι{--: 
ΩΝ δ“ ᾿ 
γὸς τὸν ΟὟ ΔΟΥ 9. ΕἸτὲν αὐ-- 
τοῖς, Ἀκούετε καὶ σωυίςτε. 
Οὐ 4 Ε] υ ͵) ΕἾ 
τ θ πὸ εἰσεργομδμον ὴς 
Τὸ φῦμα ΧρΙγΟΙ τὸν ὀμκθρω.- 
ἔς λ » 
Τιν" ἀλλὰ πὶ ὀκπορδυόμις 
ἴον οι ηὗ ςτμίαπος , Ουτο 
Χο γδὶ πὰνγ 9 
9] σὸν ἀρῇρωπον, 

ΤΙ 


Ἑ, 


ἱπ ἐπ. γογεῖν 
ΤῊΣ σοτηπιοά, 
δ. “Ἑξπόποπογα- 
δ᾽ ραϊγῷ (τῆλ 
ἀπ ΠΊᾶίγοιτι ἢ: 
ὃς ἰὐὐϊτᾶ ἔεο ὶς 
Ῥιαςσερίιτι Τ)εὶ 
Ῥιορίου ἐγδάϊ ες 
πο νογδ 1. 


,η.͵ Ἐγροοτγίξα;,Γ6- 


ἔϊς ἀς νοδὶς ρύϑ- 
ἀἰχίυ Ἑ(αἰα5, ἀϊ- 
ζεΠ5, 


8 [Αρρτιορίπαιδε 


τοὶ Ρορι] Πὶς 
οτείαο, ὃς Δ ἱς 
ΠΊΕ ποποταῖ; ςἄ- 
τεγὰ τ ΤΟΥ ἐον 
Ῥ οὉ] ΔΡ οἵ ἃ της, 


9 5:εἀξτυῆτα πὶς 
οοἰιιπε,ἀοςοπίςθ 
ἀοδτίπας ργάοον 
Ρῖα Βοῃηὶπυτῃ, 


τὸ ἱΕιαδυοολεὶς κά 


ίς τυνοῖς., ἀϊχὶξ 
εἰς, Αυάϊες ἃκ ἐπι- 
το ]ΠΠ[ρίςς, 


Νοῖ αυοά ἰπ- 
Βτεάϊταν ἱπ ος, 
ἐπηρυγαῖ Βουηῖν 
ποιη:ςἀ ΄σοά ὃ- 
δγεάϊτυῦ εχ οἵς, 
ἢος ἱπηρυτῦ τεά- 
ἀϊς ποπυὶης 1. 

8 1Π], 


42 


ΕἴΔ,19,Δ.1: 


ΜΑζε, 7 .(.17 ΗΝ] 


ἡ δαρ.Χν, 
᾿ ᾿ 


'ἯδΔΥ..2.Σ7 


ΤΟΒΆπ ὅς 


Σύ, ἐ,8.79 


ἜΤ ΔΙ ἢ 


Ἕ; 


[Ταποαςςοοάοη 
ες ἀΙ οἰ ρα] εἰ ὰς 
ἀϊχογης. Νο 
πὶ Ρῃαγίίσος αἰ. 
ἄϊτο Του ποῦς ἷ- 
Ζο οἴἶδιηίος ἔς 


“{ο) 


ΔΕ ς Γείροῃ- 
ἄςστς αἷτ, ΟὨπὶς 
Ῥια Πίατιο σΠθ 1 
τ ΡῥΙαπεσαὶς Βα 
τοῦ πιχο΄ ςαϊ ον», 
ΕΥ̓ ϊςα δ ίταχ, 

ΟΠ, εἰ ]ος: 
[άτιςος πε σαοὶ 
ΤΡ ΟΟΥΠ. ρου 
1 ας εαςοὸ ἀΐχ 
ξΟΥΪ τ ν ἀθοὸ ἐπ 
ξοιισαπι ἐδάοπεέ. 


[Ἀεροπάδς διι- 
τοι Ῥοίχις ἀἰχὶν 
οἱ ἙάΙδγὸ πομἷς 


“ Ῥαγαθοΐ πὶ 1. 


Ιείς αὐτοῦ 
χίτ, Δάμιις ὃ γὸς 
πιο! } οπτα ςα- 
φυ ΕἸ, 

Νοπάιαην 1π- 
το] στ τἰς αὐδά 
αυϊοαι ἃ ἰη σίο- 
ἀϊτιν ἱπ ο5 ,ἴῃ 4]. 
{ΠῚ αὐἷς, ὃ ἱπ 
ἔςοοπα οἰϊεϊτοχν 


ἹΣ 
ξ Ἔα ᾿᾽ γ᾽ Ἴ 
οἱ μα ήτο αὐτὸ εἶπον αὖ 
ν Φ" ψ ἔ 
Τω οἰ σδδς ὁπ οἱ Φαρα- 
Ὁ" ἦ᾽ ͵ ῖ ͵ 
στο! κου σοιψτες ΤΟΥ λ0-- 
᾿᾽ Ι 
“ρνγέσκον σδιλι!οϑή στιν» 
ἢ 1.2 Ι φ 
3: ΟΟ δὲ Σποκριϑεὶς εἰ-- 
.᾽ ͵ ἰ .}7 
πε, Πᾶσα φυΐεια [ὡ ἀν. 
- Ι ͵ ἕ 
ἐφυτευσεν ὁ ποτήρ μίδυ.0 
Ἴ Ι ᾽ ἥ ᾿ 
ουραϑιος, ὀκοαζωϑησί,. 


᾽ ΔΜΥ͂. 
4 Αφετε αὐτοῖς" ὁδηγοί 


εἰσι ζυῷλο! τυφλῶν. τυ- 
ΣΝ δι. ἀπο νδι ἐφ 

φλος ἢ τυφλον ἐαν ὁ δὺὴ- 
γὴ γοὐμιφοτεροι εἰς βοϑυ- 
γον πεσοώυ τοὶ. 

τῷ Αποκριϑείς δὲ ὁ Τ' ἐ- 
ζὸς εἰπεῦ ἀντῳ;, Φ Φφάσον 
ἡμῶν πίω ζὐδοὶ (ολίω 
Οὐτίω. 

ι6. ΟΞ Ιησοιξ εἶπεν, (κ-- 
ψίω χαὶ ὑμεῖς ἀσωΐς- 
τοὶ ἐςε" 

1 Οὐύπω γοξτε ὅτι παῦ 
τὸ εἰςποραίομϑμον εἰς πὸ 


Ἱ 
κοιλιῶν γὼ 
΄σὶι 


Υ 
᾿ 


! ᾽ 
οὐκκο, Εἰς ΤΩ 
[ω 


ρει, κ εἰς ἀφεόρωνα, ἐκ- 
᾽ 


ξαλλέτοι ; 

Τοχε “δοσελϑογίες 

ΡΣ 
ἘΛΘΟΥες ᾿ 


᾿ὦνπον αἱ 
ἱ Φαρα- 
ς τὸν λό- 
ϑῃ στιν" 

μϑεὶς εἰ-- 


͵ “ἂν7 


ὦ ἴω ὅη 
ἠρ μίου ὃ 
“ωϑήσί). 
ξ' ὁδηγοί 
λῶν. τὺ- 
αὐ δ δὴ- 
ς βυϑυ-- 

δ ὁ Τ - 
Σ ᾧ φφίσον 
φ(ολίῳ 


Ἵπεν, Α κ-- 
᾿᾽ ! 
συμ ε-- 


ψΨ “" 
ΟἿ᾽ σῶν 


᾿ 8. 
εἰς τὸ “ 


“λίαν χῶ 


γα, ὧκ-. 


5Ὲ6Ο. ΜΑΥ͂ΤΉῊ, 


ἊΣ ἃ 
Ψ. γὶ " ΚΑῚ ! 
δεκάδι ἀς Τὰ ὃ ὀκπορδυουδμα 
᾿ ξ (οτ. 3 ““ ! » 
χετῦϊ Ἂν ἀκ Ἢ ὉΚ το οὐκκωτος, ὧκ ᾧὶ καρ 
εἶ ΡΗ͂ 4 ΠΕ Ὸ, 4 τὸ 
ἀπ, ερὶ Βοταὶ δῆας ὀϊξέρχετα, κακειγῶ 
ετὐο ἡ : Ὁ“ . » Ἔ 
λει, ἢ ς Ὡς ξοσά ΕΥΤΟΙ τον ὀνθρώπον. ἢ 
(μπεῖς ταῖς ἊΝ Ἐκ γὸρ σῆς καρδίας 
" διίοηςς , "Κ) ε ἣ 
Ἐτ. εἰᾶια ὐϑαι οἰξέργοντοι δγαλογισζοι 
ΡΟ εἰς κὸν, θς ΤῊΝ γ 
ἀὴρ ΠΝ ἀρόμαια: Τονηροὶ, φύγοι, μοιγαῖαι, 
᾿: Η », ἃ τ- .ν ; 
ἌΚΕΣ ΜἽ ταραι τοῇ ΠΌργνε,ωΙ, Ἁλοττο. ψευσδὸ- 
τι Ὑ Θηΐα, }].. 
οἰ ἢ ἕϑβεπς ἡ ῥίδογυοί αἰ! »ῇλα στ Ἡ μίαι . 
(ἃ ; ᾿ ἃς ῇ Ὸ »»“Ὁ ᾳ Γω 
δἰοίμιν διυκ «οἰπαμὶ Ταύτα, δε ζ κοιναντ 
ἐχορ. ἄΠῈ ἢ ὶ ᾿ )δ..9 
ες (δι Ἐς ᾿ ὅδ δ 7ῸΥ ἐὰ ἤρω πον" τὸ σξ ἀ- 
εχύδο, ἰδ ηηὶ ᾿ ᾿ Ὁ ΄ 
τ ΡΗ πδιοιτθ, χί' ΒΏ5 
{{| ἠ Ὠσᾳί., δ. " 
02 ἐπ΄ ς Κ' "Ζ ΖΦ. ΝΜ 
Ρ Ταρίκαε ες Καὶ οἰξζελῦχον ὠκειθεν 
ἈΠΡῚ . τᾶς ὡς οῇ), ὁ ἀλκνς χν,, τ ὦ 
κὐιοα νυ δὰ Ῥάτιε τὰ 0 Τησοις Ν δυεγωώρησεν εἰς 
εἀΡις τΣὶ ἃς 4λ.: ! ἢ ΓΝ 
ἀϊβιη «ὅθι, ἀθαξι, ᾳ ερη Τύρου Κοὴ Σ,- 
εἱς μ", δῶνγο 
ταπηῇ Π ἮΝ οἱ δα ἢ 
» ,᾿ ᾿ ᾿ 
' μ δκα καὶ Πρ ιν Και (δου, γυυν Κανα- 
Ἵ “ππηΐςς 2. Ἷλ 3467 ΣΤ 
-- Ἁ᾿ εἰδαιαμίν ας γα αι, ἔτη γὺι ΟΘΛΩΥ οἈΕΙ 
0’ ἕῃ μ - ᾽ ! 
δι ἀμ πεν μὶ. ὕων ὠΐξε λϑουσα γ Ἑἕχραυ- 
αἰ διαὶ τή ρὲ ᾽ ἢ 
ΑΜ τ κίδεαι, γασεν οὐυχο" λέσγουσει,Ε.- 
νοῦ , Ἰὴ 5 ἐ ΕΠ λε ͵ ι » Ν .«" 
Ν ἀρ ΐε τ σον ὰς Κυρκε, ἃς Δα 
116} δὴν ἀν σνεν Θ ᾿ ὁ ὀρ ττε αν 
ομΑΡ ἊΝ ἰοὴ,. ἡ πυγατηρ μου κοι - 
1:5 μ ξοθις νὼ ΛΔ ,: 
ΑΜ ταις, "κῶς δαιμονίζεται, 
ψΆ Ρ! ὁαὲ ἐκ υἰς ὁ. Ὁ 
ΓΝ δε. ἵ εις Ο γ᾽ ΜΛ ᾽ 
Δ απ τ΄ 9. σι ἀπεκρίθη αὐ. 


Ἴ λορλον, Καὶ προσελ- 

Ἑ. " 


τε ας ΡΥο- 
Περι πέιν οχ ὁ- 
το, ΕΧ ἰρίο οοτάς 
ΟρΥο Πα, ὅς 
1114 ἱπηριτ τοά- 
ἀπ π τ ΟΠ. 6170 
Ι9Ω Νίαπ) οχ οοτάς 
οχουητὶ σορίτα- 
{10 δς ητηΐα;,ς- 
ἄες, αἀι]τοῦία,, 
{τι ρτα, ἔτεα, [Α]- 
(ᾳ τοιλοηΐα,οῦ 
αἰτία, 


18 


10" ας {0τὰαϊτα ἰ πὶ 
Ρυγὰ τοάἀάδεμο- 
πιΐπῷ : οατοῦῇ 11- 
Ἰοεὶς πη η δ ραρς 
τὸ εἰά,Π ςοἱπς 
ααϊηατ ποπλίη ᾧ, 

[τ ἀΐ ςῆτις 1] 
1ἰὰς Ιοας (δοοῖς 
{τ} ρᾶττος Τ γι 
ὡκζ ςἰἀοηὶς, 


21 


Ἐπ ΟςσΘ, ΘΓ 
Ομαπαηπαα ηα ἃ 
ΠηΙΡιις 1111 Φ νο πὸ 
γαῖ, οἰαιηαραῖς δά 
Πα πι, ἀϊσοπς ἡ 
Μίίογοτο πιεῖ) ὸ 
πιίτς Α11 ϑαυἱά: 
ΠΙϊα πλορα αὐ (ογὸ 
ἃ ἀαηποπίο ἂρὶ- 
(ατο 


22 


ΠῚῸ γογὸ ποὴ 
τεύρδάϊε οἱ αυϊο- 
αὐ ἃ, Εταςοῤάξτος 


23 
Οεηεῖ ἔπ 
ἃς 3. ἀν 


Ἡλτ.,..8 
Μῶτχς,7 .εχ4 
ο 


ΡΤ 
᾿ 


᾿ 
Ν] 
"ἢ 


Π ΟΔΡ.ΧΥ͂, 


φυρτὰ τοι. ὁ 


Ἑ, 


αἰ ΓΟ ΡῈ) εἰπς γον» 
σαΡδητ τι πη, αἱ 
ἐξηΐος.,, Δηλἱτῖο 
11] τὴ: ἃ ςἰατδὲ 


Ῥοίξ πος. 


ΔΈΠΙς γερο - 14. 


«ἴδῃς ἀϊχίτ ΝῸΠ 
(τ τ ΠῸς πη] 
[54 οἰκές. ὑδγὰὶ 
μ8α Οἰτδϑ Ῥέτγα!- 
ἴας ἀοηλιις [{΄46Ὁ 
1ἰτ|ςς. 


ΠΠ8᾽ νετὸ νεηϊζ, : 


ὃς αἀογαιυὶς οὔ, 
ἀϊςοης, δοσίπς, 
(ςοιγίς τη! 


ΑΥἽΠς τείροπ" χό 


ἦεης ἀϊχὶξ, Νοπ 
εἴ ποποίζ πὶ ἤι 
ΤΏΘΥΣ ῬᾶΠΟΠῚ ἢ- 
ΕΙΟΤΌΣ., δὲ οὐ ἱἑ- 
ΚοΥς σατο ]][ςς, 


Ἧχο Αἰ Π| Υ6- 27 


Γρδάλε, “ετῖς Γ᾿ Ὸ 
ΤῊ Πα: εἴς πὶ ἃ 
τ 111 φάτ τ ἀδ πὶ 
εἰς αὐα σαάιιπε 
ἐς τηεπίᾳ ἀοχηὶ- 
ΠΟΙ ἢ ἢ ΟΥ̓. 


Τύηςο τοίροπ- χῷ 


ἄεπς Ἰεῇις εἰχίς 


1ΠΠ|0Ὸ ΠῚ] ΟΥ̓, ΓΔ 


5) οεἱξ ἥάες τα: 
και ἰδ] ἤςας νἱς, 
Ἑςτίαπαία ξαὶς ἥ- 
Τα οἰ οχ δο ιὖ- 
ῬοΥς, 


ἘΝΑΝΟ. 
᾿ ᾿ Α ] 
σοντες οἱ μαϑηταὶ ἀυτῴ, 
᾽ Ι Ἁ ; 
ἠρώτων αὐτὸν, λέγργΐες, 
’ ᾽ ᾿ Ψ 
Απολυσοὸν αὐτίω ὅπ 
! Ν 
κραΐῴ (ΠΠοϑεγ ἡ. 
δ, ! ἾΧ 
Ο δὲ δποκριϑεὶς εἰ-- 
᾽ . ! ᾿ ᾿ 
πεν, Οὐκ αἀπεφολζω εἰ μων) 
᾽ Ν ! δι 
εἰς τὰ ὥροζατα ᾧ ὕπο.. 
! " ! 
λωλοταὰ σκοὺυ Ἰσρῥφίηλ. 
.“ΔΦΨδὃ»ν “ 
Η ὃ ελϑουσαὰ ροσε- 
͵ ᾽ “ " ἔν, 
κυγφαυτω, λέγουσα, Κυ 
6,8 βοηϑή μοι. 
᾿ ) ᾽ . Ὁ 
Ο σὲ δοκριϑεῖς εἰ- 
᾿ " Ι 
σεν, Οὐκ ἐς! καλὸν λα.-- 
ν ᾿ Ν ,Ὶ ͵ 
ΟΕΙν τὸν ἄρτον ἣ' τέκνων, 
Ἁ ἔν [4] ͵ 
χ) βαλεῖν Ὅϊς κυγαάρμοις. 
Δ, ἊΣ ᾿ ͵ 
Η ὃ ΕἼπτε, Ν αι κυρας" 
ἃ ῖ Ι ! ᾿ ͵ 
ΚΟ) Γὸρ ἵᾳ κυνάρ,α ἐ«91ει 
δῦ. " ! δ᾽ ! 
ἀτο 4 Ἵ ψιχίων Ὧ πιγῆον. 
ἀρ ν ἂν ! ὮΝ 
Τῶν διὸ τῆς χραπεέζης Ἢ 
Ι [ς ΄ν 
κυδάὼν αὐτῶν. 
ω ἢ ᾽ ὶ 
Τοῖτε ἀοκριϑεῖς ὃ 
ὋῸὋἝ (ὦ " "ν ! 
Ἰησοῖς εἶπεν αὐ ΤΉ . ( γυ-- 
] τ ! 
᾿!, μεγα λη σοὺ Ἡ πίς!ς" 
Αὐν δ ΤΟ 
γοηϑνχῳ σοι! ὡς «ἡ λείς. 
δ ΕΔ ε ᾽ 
Καὶ Ια ϑῃ κἡὶ ϑυγάώτηρ αὐῷ 


ον ν᾿ Ο ῳ “ ’ 
ὩΥΤῸ ἢ ὠρᾶς οκεαίγης. 

Ἶ 
ΟΣ 


ΩΣ ἀεοὶαΐ . Ἐὸφηῇ κςς 
ΤΟΙ » ρυν εἾθει ἰηφε ὶς 
! Ί κξευά! τὴ ἄς γε]: ἴς 
λέλον ες, ἀϊεκαια ΠΣ πᾶτε οχ 
Ἵ Ψ ἱἰε δ δ: ἃ 
ω, ὃπ χε ὦ ἐπε τὴ ἐδ 
᾿δῇ. ῬΟΝΗῚ γνιέει 
.ὦ ΠΗ 
Πϑ εἰς ε1-- τείροῦν, Ἐΐκὁ 
λἕωυ εἶ ᾽ αἰ Ν6" ἐπ ἃ ἐν 
ἴὰ ὃ 
τη... δάοῦυ ἐξῇ τ 
,} τι Ῥὲ εἰαῖ! σὰ Ἐν 
σῥοίηλ, ἌΡΡΟΝ ἴδε, οχ ες 
ΝῊ διλμάοι, ἀξ 
χ ζὥδοσε- ΑΝ οὔεν, νος 
͵ οἷ, ὡ 4ΠΠ ἸπΌΪτος ᾿ 
υσὰ, Κυ υἱεεῦθ τοί ξεν, 
᾿ «πὸ ἢ ον ἘΠ 
δ᾽ « ᾿εἰὰς αἰ κάει 
νυ Ἢ χα 
᾿ Ὡ 1πὸ' ἡ ἀξ ρος. ι 
ως ες. ὍΝ τ΄ 
ι ἀξι ἐἶν " 
λον λᾶ-- εἤ οι 
) ͵ χοῖτέ , Τί 
ΓΤΈΚΡωΥ, Βηοῦ ὃς δι ἊΣ 
τα ἴων, ΡΝ τ 
ἄξαθις. αἰ ναι ἴδ 
Ἰκύραε" Αἰ δεν «ἷδὰ 
νο αἰρεθ! ἀκρι κιδας 
ια ἐιϑίει πίνει δη;. νῆα και 
ἢ ελτ4}} ἡ ἄρῃς ὦ 
᾿γηγήογ.. ἀεπι κυ δυϊες. 
"» «, «ἀὐεθη ρος θεαπι 
πεζης τι 45 , 
τισί, 
ἘΝ δι 
ες. ΝΗ πὸ 
ϑεῖς δ μοι τ ἡ η αἱ 
υ δ. ἢ ἰχς αι 
7 , γυ-- οπἰμη. ναὶ 
ΘΝ, πᾷ “Δν φες, ἰάγθῃς 
Ἱ πίφις" ἕς εὐ αν εἰἀιὰ 
Ι' ΠΝ ον 
ϑέλεις, κε,μβ! δ δε τα εις 
υ ον 
γ» 0 α{|4 δ᾽ 400. ᾿Ὁὸς 
Ἢρ αὐᾷὶ ἢς ὯΝ πς Ν 


ης. 


ἢ 
: 

5 ΟΤησοΐς, ἴλϑε φρο ἢ 
58ἘῸΠῸΠῸ, ΜΑΤΎπ. 


ἘΣ ὦ 


Καῤμοταξας ὧν δι 9εν 39. Ἐξ Ῥγοσγεῖας 


4 
λασσαν γῆς Τάλιλα! - 
ν᾽ τ ὃν» ᾽ 

ἂς" χα ὁραζας εἰς τὸ ὃ- 
᾽ ΐ ,᾽, Νν 
ρῦς, εκώϑυτο ἀκει. 


{ΠῚ πο Ἰεΐίπς.,, ν6" 
ἰς ἰπ χία ΠΊαγδ 
Οα1|Π1α 4: ἅς σοι" 
(ςςηίο πιοητῖα (ς- 
ἀσθας ἡ] ς, 


ἘΠ ζ : 
Καὶ «ϑοσή λϑὸὺν αὐὖ- 239 Ἐτ ἀςιεετγιητ 


ταῦ ΟὙ λοι πελλοὶ, ἔχοντες 
μϑ᾿ ἑκυτῶν χώλοῖς, χυ- 
φλοις, κρφοιζ, κυλλοιξ, 
ὯΙ ἑτεροις πολλοιζ' ν᾽ ἐῤ 
ὅνψαν αὐτοιῤ αϑρᾳ ζει 
ποσὰ ς ἡ Τῃσοῦ. καὶ ἐϑὲ 
οί πτυσεν αὐποιζ' 


ἁςτε ζιῴ ὀγλοῖς θαυ 1 


! 
“μα σαι, βλεποντοὶς κοοφες 
λαλοωωτὰς 3 κυλλοις ὡ. 
γεῖς, γωλοῖς ὐραποτοιίω 
ῖ 
τοις κα] γυφλοιὶ βλέπον- 
᾿ ν Υ ᾿ 
τας" χαὶ ἐδοξα Σ Θεὸν 
Ισρῳμλ. 
ΠῚ .- 
ἊΝ Ὁ Τησοὶς ποροσκαλξ 
Υ͂ ᾿ ᾿ ε 
σοὶ μὅρος ζ ς μαϑηταὶ αὐ 
"τ 
Δεν Ὰ ς . 
ὅλι Τ᾽ ΟὙ λον" ὅτι ἡ διρ; Ἡ- 
βερας δες “υδοσχμιέγοισί 
(οι λ»), Ἶ ͵ ! 
Καὶ δΆ ἐγοισὶ τὶ φά.- 


γευτες Σ 7) αΓ ζεμα! 

ὃ. 


κὦ εὐπὶ τγθα- 
τηοϊτα, [ ἀτςοπ’ 
ἴος οου ΠΔ οἶδας 
ἀος, οαςο5 , Π)11- 
ἴοϑβ.» ΠῚΚΠῚ1]Ὸ 5, ὃς 
αἰἰοϑ ΠιΪτος : ὃς 
ΑὈἱοςοῦξ δὸς αὐ 
Ῥεάος Τείω «δὲ (α- 


Ὡλυΐ ἐοΣ: 


Αἀεφὸ νεται 
τ ἴλατα πεν ηὶ 
νίἀεγεπε Πγμΐος 
Ἰοσιΐδ, πη 1105 
εἴΐε ίδτιοβ νοἷαὶι- 
ἄος δρλδι!]αγο, 
κςαςος νίάετγε ; ὃζ 
ΒΙο Ποαρᾷᾶιν Ποῦ 
1{ππε], 


ΠΠεΐυς αὐτῷ νο- 
Γζατίς αὐ (ς ἀἰΓ[οἱ. 
ῬΌΠ)Ις (ἷς, ἀϊχὶξ, 
Μίίογες πὶς τοῦς 
δα: : ρῬγορίογοα 
αιὸ δ ἰᾳπὶ ετὶ - 
ἀπ) Ρογίοις- 
γταπτ αριἁ της ,ὅζ 
τὸ παρξς αποὰ ἐς’ 

Ἧ4τ,..9. ἢ 


μ΄. τοις 


ἨλΔΥ.:.3 


ἹΜμαγειἕ, ἃ ,ε 


᾿ Ἑ, ἘΥΝΔΝΟ. Υ͂, Σ 
Σ 
ἄλητ: ὃς ἀϊπηΐεξε- γωσί" καὶ δτολὺ στα αὦ). ἀιορη δὶ τοουάιι 
ἴς δὸς ἰείιπος φῆ; ΤΠ , ἰειύθο πέτάης, 
ποῖο, ἢς ἀεβοίᾶε τοῖς γητᾷς οἱἦ ϑέλω, μ(η)-- 10, πεϑ ἡ ϑευοεπ,: 
ΩΣ ποϊοκλυϑῶπν ὧν τή ὁσίω, ὉΠ ἀπαρατυυῖν 
Ὠϊσαπε οἱ ἀϊ- 11 Καὶ λξ ισιν ἘΝ οἱ εἰ ἐδ δὲ ἀηκητι. 
(οἰρυ}} οἶς, γὴ- ἣ ." ΥΤΑ εἰ τ ΠΣ ΤΟΝ 
ἂς πορὶβἰῃ [ο- μια)ητοὰ ἀμτ͵ Ποϑὲν ἡ- του Ἑπτὰ Ἀϑα - 
τιαάτις ρᾶπος τ μἐδὲν ἐν ἐρημίᾳ εἶρτοι Ό.. 4ετ0 ΙΕ πὰ ἣν 
ἀτλα τὶ, νεαειιγο- " Ἔν μον! Μαξεάνη 


“ ’ " 
τι τι γθαῃ τἃ- θυ ΤῸ.) ΤῈ γορτο στ 0. θμαπι (ΑΡ ταΡε τ, 
απ Χλον ὥὍσου τον ; 
Εἰ εἰ} Φὐπὶ ΡΉςε!- 


Φ. δ. “,014.6 Δ. ν9 , Νν ς ᾿ 
Ἐπ ἴοῖτ {Πὲς ἴὸ 14. Καὶ λέ) 4 αὐτοῖς οἴῃ. τείας, ἣἢ αὶ δι ξοάάι 
ἤις, Οὐοῖ Ραιος μαϑει! Ὁ ἐαΙ, ἐεπίχῃς. 


“Ὁ ί γ ) 
ΒΑΡΘΟ ΑΣ ΠΕ αἱ συ. [Ἰοσοις αρτοίς ὐλοις περὶ Αἰ τι τυ δος . 
απ, ϑερῖοηχ, ὃς τε) Οἱ ξ εἶπον, Εγῆα, "ὸ αἰ κχετδίι ν᾽ ἤξες ἃ 
΄ »“ι ἐν γν ἐν (6Π|; ΠΣ, ε 
Ῥδιςος Ῥιϊοῖσα 7, .}]} Ρ Ὁ οἤξῃ. 
ἴον. θλιγα ἐχθὺ ὅγα. ἐδὲ ἘΠ ἀερες εἰς 


γτΣ ΤῊΝ ον σὰ ν 9: μα 
Ἐς τασγρας τς Καὶ οκελόωσε Ὧις ο-- δι " 


ἱ νι ΠΟ Ϊ ᾽ " ᾽ “υ Χ ΠῚ ἐἰΠ]ς Τε- 
ἀϊςαπιθεῖς ἱπ χλοιῖς ὁμαπεσεῖν ζχὶ νοῦ ἥρδάξῃ, ΝᾺ 
ἔξιτα. ρει ἔπι, Ὁ 

ΕΘΝ ΕΝ νερεε 180 
γίω ᾿ . Ῥεῖς αἰεὶ. 
ι ον εἶδ βογκῃ 


Ν᾽ ΔΌΜΑ ι ᾿ς Αι 

Ἐτ(ππιρῆε Π]ος 16“ Καί λαζων Ὅις ἐπ]ὰ με τ εςταδικῆς 
(ερῖοπ ράτι δὲ ἃς ᾿ ὍΣ ἀπο γδια 4“ 4ἃ 
ῬΊΟΝ, ϑζροίξαι αὐρτοῖς. καὶ (οἷς ἰχθυας, εταιία Ἐν 
γγαῖίας δρ ὸ " [ ῳ ΠῚ ἴδῃς, 
ξααι «μῆςε, ἀχαριίσακέκρατι, αἱ ἘΜ κῦδος 

δ } . ΛΑ ΦΌΑΝ “ « " 

αἰ οἰ ρα Πς Γαὶς τἀ 7 κε οἷς μκαϑητοὺς αυ- ἢ. Ω ἐ᾽ 


«ἢ ΧΟ ὃ } ΚΑΙ Ὶ δ κὰ] 

(οἰ ρυὶ γέεῖο τὸ Γ - “ρα "0ι σὲ μαΐῆηποη τῷ τυπί Ἑξοίς τη εινν 

Ῥω. Ὁ 10. ΓΑ] ἀπο 

οχλῳ ᾿ (οἱ Ῥὰ Ὠοῇὶς, 

ΟΣ Ὁ ΝΕΝ εἰ 8ὰ 

ζοπιοάετίιηι- 37 Καὶ ἐφαγον παϑτες, πὶ οτϑϑῇ ἐξπηρο, μετα 

σ 6 οὔγπὸς, ἃς ἽΝ ᾿ «θῇ . ἃ 5, 6 (ει Ὁ Ῥοεεῆιε 
ταγατὶ Γτ' ἃ Ὁ 197 -ΘχΟΡΤο οσἢ στ᾿ 6. ἡ- ταηυιδῇ ἢ 


{ΠῚ ΟΥ̓ πξ αυοά ρῶν τὸ ἰθλοσεῦ ον η; ,λοῶ- {γαβυλομ ΘΟ επεγρεὶ 
(ρογεγαῖ ἔγα - με ἑ ἠὰ ράδὰς εα]εηθψον ρα ϊα δὶ ἀδεὶ 
ἘΟΗΝ, ᾿ς σλλάτων, ἔπη τὺ Ἢ αὔρῃ 
σι ΠἸσητογιτη, [Ὁ Ριρρ τ φηαιν ὍΝ 


- ᾿ 
Ῥήεπι ἰροττι]ας πλήρεις, τ} 
Ρὶςηᾶς. 
3 


στα δᾶ.“ 
! 
λ) Μῇ - 
͵ ΄ος "ν 
ν τή σι, 


ἌΟΘΙ 
ἀντῳ οἱ 


͵ 
Γρϑεν ἡ- 
Ὁ 

͵ὔ " 
πέσοι ἃ.Ὄ 


ἔρτοι 


ις ἑπ]ὰ 
» Ι 


ἰχθύας, 


ψ, ν; 


ἀυςεπιν ἐπ τὰ 
(οὔ. ᾿ τηϑῆάῃς 
ΝΣ ἘΜ Ὦ 
μιναμδ ἥδαιιοικ 
εἰφατίν κὸ ϑιΐη,ς 
ἦ Ῥᾶσιυαἷος 
Βι ἐδ ἐρέτας, 
εἰ ἀϊέμη, εωνς αἰποῖθα 
νηός ἢ ἀν “ἴτεα 
πουίεῖΡ ᾿ πες Ὠδῃϊ- 
71εἰ "ἢ ἣϊὲ αέδς γε, 
ΠΟ το 
ἐαεινμῃ, δεάζῃ, 
μεπι Οῶρ, τός 


5ΕΟ ΜΑΥΤΉ, 


Ἑ, 


: 7 " Ὁ οἡ 
Ο, δὲ ἐοϑίοντες Ἡ στιν 18 ΑΕἹ]ὶ Ὁ] ΦΟΥ- 


“πἰσρακπιοίλιοι ὀϊδρες. 
Τράχισαλιοι ὀλόρες, χω 


δας γι ἀρῶν νὰ πο; δίων. 
ἥν: τ» 
Καὶ ἀἰπολυσαςζις ὃ- 79 


χλοις, ἐγέξη ἧς τὸ πλδι ον" 
δὰ ἡλϑεν ἐς ἃ ὅκα Μαΐ- 
δαλά. κεζν, ες. 
᾿ Αἱ χοροσελϑέγτες οἷ τ 

Φαρισεέϊοι κὰ Σαδ-- 
δδυχοὴ οι . πε ροίζογτες 
ἐπηρωτης αὐτὸν σημεῖον 
ἐκ αἢ οὐρανοῦ ὄχιδεϊξαι 
αὐτοῖς. 

Ο δὲ ἀποκριϑεὶς εἰ- : 
πεν αὐπις, Οψιας .ο- 
δῴης λέγεξ, Εὐδγα"πυῤ. 
ραζς τὸρ δ οὐραγῦς. 

Καὶ φῳρῳὶ, Σήμ(εροΥ κα 
χέμθν' πυῤῥάζει γὰρ ςυ-. 
γαζων οὐρανός. 'ἵπυ- 
κριταὶ τὸ δι. “ρόσωπον 
τὸ οὐρανῖ γινωσκεῖε 6γα.. 
κρίνειν, δὲ σημεῖα. ΔῊ 
Ἀᾳρὼγ ου δειύαοϑε 

Γενεα πονῃ δορὶ γἡ μκοι-- 
χίλις σημεῖον ὅχιζητεῖ- 

ἷἍἭ 


ἀεγαητιογᾶτ 44- 
ἴεν ΠῚΪΠς νἱτί, 
ῬΙα ΕΣ τ] γος 
δ ρΡιοίος, 

Ἐὲ ἀϊ τυ} [5 ΤῸ 
δὶς, σοπίςξαϊι πα 
ὉΠ Πτὲν ση ταις ἦτ 
ἤηες Μαράαϊα, 


(αρ.τό. 
Τ' ἐστε ῬΠα 
“τἰαἱνπὰ οσπὶ 
φαδάιοεϊς, ἴοπ- 
ἴαπίος τοράβθαπε 
εὐγηνε ἤσποῖι ὁ 
ςαἷο οἴϊοηάζοτοῖ 
ΠΡὶ. 


ΔΙΠ]Ις γεροτ" 
ἄετις ἀϊχίτ οἷς, 
Οὐ οσεροῦὶ εἶς 
γείρογα', ἀϊεϊεὶς» 
δεγεηζτας ἐγ! πᾶ, 
τα δος αἰ ἤ ἢ}. 

ἘΓΠΊαΠ δ, ἢο.. 
ἀϊς τοπυρείξασ τα 
Ῥεῖ δηΐπ σαί 
εὐ ἴε ἩΥροογτα 
ξαςΐττα σαὶ (οἰτὶς 
ἀϊϊιάϊςατς, ἥἴρπα 
νετὸ τοι] ΡΟΥ ΙΔ 
ΠΟΠ Ροΐεῖιὶδῦ 


᾿Νατο φύαπα. 
ὃς αἀι]τοτα ἥ- 
ϑθπλ ὙδαΘΥ ΕΣ 


4“ 


ἩαΥ.,.30 
Μαγο,ξοῦ,γε 


Τα. (4 
Τυρτὰ 12εσ,ἐθ 


Φυρτῆ τι. 6..4 
" ᾿ 
᾿ ἰ ΟΡ. ΧΥῚ. 


Σου κ χ.ἅ.: 


ἨΔδτ.2.31 
λατς, ». 8.14 
ως ἐσ. κα. 


Β 


Ξυρτὴτ4.Ρ.17 
ἡοθα πῃ, 6,,9 


δωυρτὰ ες. ἀ,14 


Ἐὶ 


ὃ. ἥσ παι ποτ 
ἀφδίεαγ εἰ ,Γ ἰῇ 
πρηπᾶ Ιοηα Ρ΄ο- 
Ῥὰοτᾳ, Εὲ τεϊχέϊὶς 
1]1ἰς αἱ ίς, 


ἱΕτ φαῦ γοπ7έτ 
ἀλοίρα εἰ χη νἹ 
τογίοΥ ὃ σίρᾶ » ΡῸΥ 
ΟΟΙοπ ἢ πρη 
[ἰρίεγαπε ραπες. 
[εἴας αὐτοηη αὶ 
Χ ΞΔ ΠΠ15, γ]ὶάοες ὃς 
σαᾶμοῖς ἃ ἔεγπλει 
το Πα οΥ ἢ 
ὃς φαἀάδιυςαογ. 
ΑΔΙΠῚΕ γαρυτα- 
δδτιλιιγα (εἴς, ἀϊ- 
σοῃΐες, ΡΆΠος ηὖ 
(μ ΠΊΡΠ ΠΊ115, 
Οιοά γδὶ ςο- 
βσαοῦλ τε) ἀἰχὶξ 
Π|ς, Οὐμά ςορίτα 
τὶς ἀττγα νοῇρίος 
ὃ ρατῦ ἤάξητες, 
αιδά ραπες ποῦ 
(πππρίοΥ ἰοὺ 
Νοάῆ πες ]]1ρ}- 
τἰς, πόα; ΠΊ6 ΠΊΟ- 
τ]4 το Ποεὶς [υἱπ- 
ἀπὸ {Π|ὸὺς ρᾷπος, 
αῦ Ποπικΐπον εἴζεης, 
συ Πα 165 ΠΉΔς, 
ὃζ οιοῖ σορΐπος 
ΠΥ ν [ ΓΤῚ 
ΕΝ δα: (ορτξ "ΠῸς 
ῬΑποϑαυῦ Βοπιίπος 
εἴα ματοῦ Π1ΠΠ[ς, 


1το 


Ἃ ν ΕῚ Δ ͵ 
161 σἩΔΕΙΟΥ οὐ δ οϑηήσετοι 
Ὁ ᾽ κ ᾿ ν 
ΑΟΤΗ ; Εἰ μη τὸ σή βίαιον 


ἘΝΑᾺΝ Ο: 


Ὁ φκὰ ͵ ξγ »Δ[ 
Ἰωγὰ τό “ὠδοφήτου .Καὶ 


' ἃ ᾿ 
κωταλιπῶν αὐτοῖς ; ἀ- 


πῇ λϑε. 

» ἵ ι] ! “ 

Καὶ ἐλϑογῆες οἱ μα--: 
ἱ " ῃ. Ι 7 

ηται αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν, 


» ΤᾺ » ν 
ἐπελα ζοντο ἀρποιςλαξ εν 


Ἂ ᾿ ἦ Ι 
ἀρτοῖς σγ. ἐλαζ οὐδ! 

᾿ ἴς ΟΡ 
Τυοίς σὲ ὁ Τησαίς εἰ-- 
πὲν αὐτοῖς, ΤΊ δγαλογίζε.. 


Ο δὲ ησοΐξ ὥπεν αὐὦ- 
τοῖς; Ορᾷτε "ὸ “σροσεχέτε 
δῦ γῆς ζυμης ἥ Φασα 

σάω ἢ Σαδόρυκα!ων. 
Οἱ δὲ Φγελογίζογηο ἐν 
ἑαυτοῖς, λέγοντες .Οἡ 


ε ε γ᾽ ,4Φ Ι 
εϑὲ ον Ὲ ἁὐτοι!ς ὁ Δ!) ΟΊΤΙςΟΙ, 


. 


017] αρτοῖς ὅν 


"“ ᾽ 


᾽ Ι 5 
ἐλαζξετεὶ 


" ΩΣ Ὶ 
Οὐυπωγοέιτε 96 μίγη 
αι] Φ ’ ᾽ 
μμιογδυ τε Ὧις πέντε ἀρ-- 


σοῖς Δ πεγτακίολλίων, 


κα! πόσοις κοφίγοις α 
ξεπ; 


Ϊ δκν ᾿ 
Οὐδὲ ζις ἐγήα 


" 


ορ- 


τοῖς ΔῈ τετρακιοαλίων, 


Υ, 


ἃς ἄφπί! 
ἀαδί ' 
αἰῇ ἤρε 
ΕἸ [σ 
παῖ 
ΠῚ 


εἰ φἕ! 
ιἴξεοι 
ἡδι εἰ 
ἐεειασιν 
εἰ (ΗΝ 
εἴθ, 
κὐν ἥ 


ΠΝ τρῦὶ 
σα ΐ πὶ Ὁ 
υεςς 3 
ταεδίοῦ 
τε χοῦ 
φαὐδυί 


Ὡ Ἐ ι ον ῦν μδν ὺ. πὰςς"ςς 


-«“«ῶ 


οΑ«ΑΝ,ο᾽ 
δοθήσεται 
Ὁ σημεῖον 
ἥπου Καὶ 
τοῖς ᾿ ἐ- 


ἐς οἱ μα:-- 
τὸ πέραν, 
οἵςλα ὧν 
ἔπεν αὐ- 
ὈΘοσόχετε 
ἡ Φασα 

γυκα!ων. 
γίζογτο ἐν 
τες. ΟἿ 


᾿ “ΩΦ 
σοῖς εἰ-- 
͵ 
ἀλογιζς.. 
Ι 
ΜΔ ΡΊΠςΟΙ, 
! 
αζετεὶ 
ἃ 
9 δε μνῃ 
’ " 
ἔγτε ἀρ-- 
Ι 
ολλίων, 
, γ 
γοῖς ἥα 


δι δῇ 
α, αρ- 


“4 


μολλίων, 


--- 


ΠΝ 
" 
Υ͂. ἄιοι Ὁ 
-'᾿ ἃς. ε 
ὁ Πα! αἰα Ἔρας 
ἀλυίστη 
ταἱῇ ἡ ῦ" ΟΝ ΠῚ 
πα Ῥίοο, ΟΝ 
ἐα Ἐπ θυΐῃ ΠΟὴ ἐς 

ΠῚ. Π: 

ἃς αἰ 
᾿ γοδίς ταμα. 
ἃ ἕξσιης 
"ἢ ἐν ῬΒα είς 
ἰ υὖὐ ῃι ἃ 5,4. 
αἰδοι “ἀρχοζῃτ 
1 
Ἐπ αν ἌΣπῆς πιεῖ 
ΣῊΝ ἔγῃς 
εἰ 4 ἢ ΠΥ φυἰς 
αεεἰροῖδι δὲ αἰχ εὶς 
οὐ ἐν εν εκαάθτη 
ΠΝ πὰ δίορα 
ταί δ δε [8 ἃ 49 
Ἷ , ἕν ΠΩΡΗεὶ 
ταρϑίο ἡ ἐγ ἃ 
μα ῖθθς κι ποχος 
ἜΚ 
ΡΤ 
ΜΝ πόθος ἱπρ 
{εαϑλν Ρμι, ἄγος 
ὅ οτο ; ἴηςς ΡΡΙ; ἃ 
πο ΣΝ 
ΠΝ ἴος ἠέρα. 
εερίονν ἕξης ἴος αἰ. 
φείο, τῆς αἰ άνπι 
ο 
«αιυϑν ὑχηοες ἃ 
εοαῖβ Αὐ τη ἰδ 
τεσ τοῦ ν᾽ ὅγε (ἰἰ- 
» ΑἹΙ 
ἘΠ ΜΩΣῊ 
ἐδ μεὐδος καις τλν]}} 
ἡ Νορδν αν Εἰΐατῃ, 
{φίμη, τειρ τὸ τες 
μτ' “ γηῇ ὅτη χὰς 
| ε 
ναί! 4} τ᾽ 
ΡῈΡ μἱἤ χεῃ ἷξ ἐμ 
Αι πΝμ] ἀνώνοιοι 
ἢ εἣς “υὲ τη 
υσς οἰ ἢ ΟΝ 
τὐτ ἱ ἡ δι της ἄτης 
εὔδ! ἐϊχῃ δεῖτῃς 
ΜΝ, ΡῚ "τὰς 
ἐιομαίοι, 

5Ες. ΜΑΤΤΉ. 
Ἃ Ι Ἀ. 
ΑΙ “πὸ σοις ασυριδὰς ε- 
λάβετε; 
ἕν ᾽ ἥν ε ι] 
Πὼς οὐ γοξίτε ὅπι οὐ 
᾿ , ἊΝ ἐιν 
φδι ἄρτου Εἰπὸν ὑμ’ν, 
! -“ 
Ὥξοσεχειν δἰπο τὴς ζυ. 
; ᾿ 
ῥωης δὮ Φαρασα!ων ἼὯ 
Σαδόου Ων μ 
! ΠῚ -“ ᾿ ψ Ϊ 
ἐξ Τοτε σιν καν ΟἹ δἈ 
εἶπε φυροσεχήν ὡπὸ τῆς 
ζυβοης τ ἄρτου » ὁ, πὸ 
τῆς δια χὰς Ὁ Φαο-- 
σῶν κα Σαδόδσυχαιων. 
Ἱ « ἈΞ] 
: Ελϑων δὲ 0 Ἰησοῖς ἐς 
, νυν 
ὦ μέρη Καισαρείας τὴς 
Φιλίχηρυ, ἠρώτα Οις μὰ 
ν ᾿ « 
τας αὐτοῦ λέγον, Τὶς 
, τὰ 
γὰ με Ἀελρισιν οἱ ὀυθρω-- 
το), δ ἐὸν ᾧ᾽ οὐβρώπυ; 
« δι Ὰ 
; ΟἹ δὲ εἰπογ,Ο ἃ Ι͂ω 
αὐγίω τὸν βατῇ ἰξηγ' ἄλλοι 
δ γεξ νχβέ : 
9» λίαν: ἕτεροι δὲ Ιερε- 
μίαν, καὶ ἕγα Ὑ ροφηῦ 
Δ ἫΝ ἘΝ τ 
᾿ :)4 αὐτοῖς Ὑ μαὶς , 
τα μα λέγετε ϊ); 
μἰς χριϑεὶς ἢ Σίμων 
ἔζος εἶπε, Σὺ εἷς Χρι- 


Σ 


τό 


ΩΣ 


τς 

Ἕ:. {6 
δὲ χιος ροτίας 
ὩΠΟςΡΟΥ ς᾽ 


᾿Οὐἷ ἔξ νέποπ 
ἦτιῖς } }ρατὶς., ΠΊΟ 
πὸ ἀς ρᾷπς ἀϊχίζ 
ες νοῦς Π1π4, νε 
ςαιοτοτὶς ἀξογιη 
ἴο ΡῬη αν ποτ ἃς 
9 λἀάιισποῦι 1» 

Τυπο ΠΟΙ] ΧΟ 
τιπί αιδά τη ἐπ 
ΠΗ σατοῖς ἃ ον 
τΠηδῆτο ραπίς τᾷ 
ἃ ἀοδιείπα ῬΠατὶ 
ξοῦπὶ ἃς 9.ά- 
ἀπο οΥΠ1. 


τς ᾿Θυΐ νεηἼἔσελα 


τῷ 1οΓ21π ρτος σα: 
ἴᾳτςϑ;, εἰως αι ἐο- 
Βυοπιίπαςυς ΡΕΪΠΡ 
Ρ᾽,ττογγοραῦ ἀΐ 
(οἰριυΐος (το 5,.1- 
φοπο, Οὐ πὶς ἀϊ- 
οὔτ ποῖςς εἴς ἢ. 
11 1 ποπλὶπ ςὃ 


14 1Π] νεγὸ ἀϊςορᾶς 


ΑἸΠ φάξ Τοαπηῷ 
Βαρε ἃ, νοτὸ 
ἘΠῚ ἃ ΑἸ νογὸ Ηἰς 
τοπγϊᾷ, αἰ νη ἂς 
πατηετο ῬΡΠοίατ 
ὩὈϊςῖ ΠΠἰς,, Αε 
γο5 σὰ εππὶ ΠῚς ἀὶ- 
οἷ τὶς ΟΠ} 
ἱ Κείροπάξε χα 
εὖ ςἰ ΠΊοΟῚ Ῥεΐγιῖς 
αἰχὶ τ Τὰ ὃς στ» 


ἩαΓ ΣΟ: 
Μῶξσς. ξ...17 
ἴας.4.ς.1ὲ 


τοῦδαι. 5.49 
ς 
τοβδῃ.:.:,4: 


ΤΟ Δ".10.ε. 11 


Ἑ, ἙἘΡΥΡΑΝ 6. 
71]. 41,9 »ἢ ς ς “σα 
ἴτας ΠΙς 611 Ὁ εἰ ςὺς, ὃ ἡος ἡ Θεο γ΄ 
ΨῈ0 15, 


ζῶντος. 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Τη.- 
σοῖς εἶπεν οἰυτωῖ, Μαάκα- 
ρλος εἰ ΣέκφΥ βάρ Ι͂ω“- 
γᾷ, ὅτι σαρξ νὴ αἵ μα ἐκ 


Ἐελγείροπάεης 17 
Ιοί 9 ἀλχὶτ 1ΠῚ]» 
Βδατα5 ος 51Π101] 
Ῥα-Ἰοπα: πα σα 
Το δ (χληριὶς πῦ 
1} 010} {τπὶ 

" " Ι Ι " ᾿ ε 
Ῥαΐοῦ πλοὰς 41] ὠπεκώλυψᾳ σοι, δὴ 0 πὸ 
ΕἸ ἴῃ σφαἸ]ς. ͵ ἔα, ν 
ΤῊρ μου οὐ οις σραωμοῖς. 
Κ ᾽ Ἰ ,.)} ! [ἢ 
φγω σέ σοι! λέγω 5- 
) Ὑ ! )»»"]! 
τί σὺ Εἰ πέχρος,, καὶ δ 11 
͵ Γμ ἢ ΆΪ 
ζυτη 71 πέτρα οἶκοσρὺ»- 
᾿ ͵ ᾿ 

! Δ» Ι 

μἤσω μου ἢ ἐκκλησίαν, 
! Ἵ ᾿ 
44) πύλαι ἀδὸν οὐ κα- 


Ι " ας 
7104. σοισίγ αὐτης. 


ΓΑτεροὸ νἱ εἰ πὶ τῷ 

εἰ δὶ ἀϊεο αιδά {1 
ἐς Ῥοίσιις.,, ὃς [π- 
ῬΕΥ Παπορετία πὶ 
«-ἀἰποαῦο πΊὸὰ Πὶ 
Ἐςοϊε ἤδη: ὃζ ΡΟΣ 
τα ἰηξεγογῖ ΠῸΠ 
να ητ δάιϊιοῦ- 
(5 1141. 

[Εν ἀαδο εἰδὶ 19 
οἷαιιεβ τὲρ πὶ σὰ:- 
ἰού πὶ : δὲ αυΐον 
αἱά 41Παιογὶς 
ἴῃ τοτγα,Ἔ τς 4111- 
βατῖιηι πὶ τα Ἰὶς: 
ὡς αὐἱἱοαιϊά (ΟἿ. 
115 π τοῦτα, οὐὶσς 
ἐοϊατασπι ἐπ οα- 
1ϊς. 


ἜΛΡΒΔ ͵ ἴ 
Καὶ δώσω σοι! τας 
“᾿ “ ͵ 
κλεῖς τῆς βασιλείας δ 
) . ἘΝ νὰ κ ! 
οὐρανῶν "κα! ὃ ἐαν δὴ- 
᾿ ᾿Ὶ γ΄» . " 
σῃς ὅλ: τῆς γὴ ς, ἔς σὲ-- 
3 Ὁ" ᾿ ν 
δὲρϑρμον ἐν Οἷς οὐρων οἷς" 
8 Ὁ Ἢ Ι Ρ λ-.-Ψ» 
Ἀπ 0 τῶῶω λυσὴς ὅψι τῆς 
ω) Ε Ἵ ͵ 2 
γῆς 7 ἔστ λέλυμϑνον εν 
Ὅις οὐρανοῖς. 
Τυποοάϊχὶς ἀϊ- 20 
(σὶρυ ἐς Γαὶς,, πο- 
οὐ ἀϊοοτὅς αυδά 
ἱρίς εἴτε Ιοῆιὶς 
Οἰγ ταξι 


Ἴόοτε δγεςείλατο Ὅϊς 
μμαϑη τοὺ ςαυΐτος[ ἵνα μη- 
δεν! εἴπωσιν ὅτι αὐτὸς ὅαιν 
Ιησοΐς ὁ Χριοῦς. 


Υ, 


οὐτίθυ 
1 Ρεὶ " 
μἷν 


κείρον᾽ 
αὐτεπὶ "' 
αἰχίς εἰ! 
τις ἐ’ 
μα. 105 

αἰ 
ΡΝ 
τε ε11}! 
δἱ, (εἰ Ἵ 
σῇ Εἰ 
εα! ἐς 


ει εφοὲ 
εἰδὶ φῇ 
Ῥεῖ 


ζω; 
δέες, ͵ 
ἐν 
7) 
τὰ ες τις 
“αρὶς ΕΝ 
ΣΑῖς ΠΤΝ οι 
πε τδε Αμον 
ὲ ἅτερος 6; 
εἰ. 15 εὶς 
ἔπος. 1 
ἐς 
Ουϊς 
βεῶ εἰῖς 
᾿ 
,᾿ να ὰ 
ὅδ ἴῃς ἐπ Πε 
᾿ ἴξῷῃ 
ἀλδὲ ας 
Ὠρ οὶ ΡΝ μο 
ὅ δὰ 
“Νι τ ὩΣ Θς 
ἀμ ὅθ 5 
Ὑὰημ, 
ὥς Ὡς 
τὸ αἴχις ἣν 
τιφα Ναὶ, Π 
ὦ ΚΆΡΑ " 
Ἐντς ταῖς 96) 
"ἃ ᾿] 
ἐὰν δα ὅπ 
ἴοι δρᾶ τοὶ οἱ 6 
ΠΝ ἕὰςς 
ἃ οΝ ἃς Ἀ 
ας Ὁ 
ἢ ᾿ 

ΕΟ. ΜΑΎΤῊΗ. 


π᾿; 
πὸ ποτε ἡ 


ρξατο ὁ ἴη 


σοῖς σδυκνύειν Τὶς μαϑη: 


Ω ταις αὐτο ὅτι δὶς! αὐγὸγ 
τη, 


ἡ πὰ ρα γῖϑο εἰς Τεροσόλυν 
»», "Ὁ δε Οσὶ. 
μαρᾷ πολλὰ παϑεῖν δ᾿’ ἢ τ΄ 


Υ. 
Ι Ἐχίῃς 
Ι' ς 
ἢ) ἢ) ΟὨΠΡΝΝ Ῥίε ες 
400 Τὸ Πὰς Ρ “ξεμάξες 
εἷν, Ζς ρει] ς ὰς 
ῇ υΐ ὅροι 
εἰς ὁ 1η- ΜΙᾺ πεὶς 
ς ω ἁατεπι] Ι ἐκτοίοίγει 
Μακα- αἰχί ᾧ 
ΕΣ 
ν ᾿ 
ΜΞ μλῇ “ | 5. δὲ 
ραβίῳ 4υα Ο᾽ δι ρει ῃ ραν 
αἹ μα, ἅμ (ρξανι ΕΣ ἫΝ 
Π [77 
ἈΠ Μἢ δ, μενα, ἕει 7 ἀἶει 
φὰ ἡρήξι χη εἰ ᾿ ὥρας, Σ 
σραψοις. εκ 
ἷ ! “ ᾿ 
᾿ ἃ εαῦ 
μγωῦς ἩΠΠ νςςς 
ὅλη Ῥαιευμ ς ΟΝ 
καὶ ν μᾶς ΡΙξ ἰῃςς δ, 
οἶκοσὺ-- Μν ΤΑΝ ἐΠυτα, 
͵ αεβῖθι πὰ Αδ- 
ὩὉλησιαν ῬΟΠῊ Ὦς ἢ ϑγὶ 
ἀπο" ἐμ μοὶ είς 
, οὐ κα- Ἡμρ! δΩ 
᾿. ἢ 1 Οὐ ἐρς. 
εἶν δεχῇς κα 
) δῈΣ τας ΕΝ 
μη δὴ βοῇ ἀδεῶς 
ἃ 
λείας ἣἍ ἃ φϑ τὴν ΥΤΑΝ 
) ἐὰν δή- η Ἀδιαυς ὌΝ 
; πρ Ρίς ἕὰ 
ἔςαι δε-- ἀρ " Τὶ τὰς ἫΝ 
Ὧν ΩΝ γμ: !. ηυ ἢ 
ΕΡΩΤ ΟΝ, εὐηφίι. Σδαῃς, τς 
ὅχι τὴς ουτν ᾿ τς ΔἈς γε, 
υ ῆ 
γϑμον ἐν ἽΝ Εν ἰν 
 Ροῇ τὴς ἢϊε 
᾿ ἰςε ὁ νας 
τυρ ᾿ δὲ ἄἶδε 
» ει 
»ὗα δ - παν ταις ὰςξῃῃ 
Ε΄ ΝᾺ 


"Σ “ρεσβυτέρων κα! Οὐβλ!ε- 


βέων καὶ γραμματέων, κα 


Ἀτου ϑέκυαι, κὶ 


γ᾽, Τῇ ᾿ σοὶ 


τῇ ἡμέρα ἐγερϑζῶαι. 


Καὶ “ξοσλα(ξυμϑρος 12 
ἡχὼ 
αὐτῶν ἡ Μεέΐος, ἡ 


ρξατο 


ἴα ἀὐτῳ", λέγων, 


“ Ξε, 
ἑῶς σοι Κυρχκε,, οὐ 


Ἷ 


Ἑ, 


21: ἜΧ 60 Το Πηρογὲ 
σαρὶς Τούς 1π- 
ἀϊςατε ἀ οἰριηὶς 


57 


(υἰς αὸοὰ οροῦ- 
τοῦς ἱρ ἀρίὶτε 


Ἡ] ΕΓ ΟΥΟΙ γα 1, 
0 ΠλΠτᾺ΄ ρατὶ ἃ 
5 ΘΠ ΟΣ’ ὃς ργΐπ 
οἰριθας 5αςοτάο- 
τι} ΠῈ ὥς φοΥδὶς, 
δὲ οοςϊάϊ, ὃς τοῖς 
το αἀἱς τοίυ(οἰτα- 
1, 

Εταυτη ἀρ 
χίῆοι εὖ Ῥείγιις, 
ζςορ ἘΠ ἰποτο- 
Ῥατο,ἀΐσδης, Ργο- 
ΡἾτία5 εἰ 1 “ἢς 0 
ἀλ]πι6, πεαυφαυᾷ 
Εὐτ δὶ πος, 


οὕ ςκοαφεὶς εἶπε τῷ 12 ΔΕΈΠΙΕ ςοπίιοῖ- 


Πέχρῳ, 


4Θεν 


λω.») 


δα ᾧ 


Ὑ ανγε ὀπίσω 


δ οὐ φρογέὶς ᾳ Ὁ᾽ 
ὦ δοἰῥρωπων. 


ὅγε ὁ Ἰησοις εἰπεῦις 

τὸς αὗτος » Ἑΐπς 24. [Τυῆς Ἰοῆις ἀϊ Ἡατ.7 41 

4 ὀπίσω ῥίον ἐλϑείγ, 

αἰταρνησοίεϑω κὶ ἑαυτον, γα 

ἀεί τὸν σαιυρὸν αὐτῇ, 
ὅκᾳ “μολουϑείτῳ μοι. 


Ὡς ἐν θέλῃ σοὶ 1: 

Γὰς ἀϊχὶϊς Ῥείγο, 
ΑΒὶ ροεῖ τηοίᾳτα 
πα, οθήϊαςι!ο ἐς 
τη ὶ τ λα οπ 
(ρὶν οὰ αια (ἀξ 
Ὦ εἰ ,(φὰ ςκὰ αι 
(μη μδονπρα, 


ΧΙτ ἀΠ ΟΡ] ς [υ- 
ἷβ, 5185 νυ]ερ οί 
1ὴης νοηΐτο, ἀρῆς 
δετ(επηοε ρ(, ὃς 
ΤΟΙ] τ οὐιοῦ Πιᾷ; 
ἃς (οαματατ Τὴς, 
[Οἱ εηίτι γό- 
Ἰὰς απίσηβχα 
Εν 


δυρτὴ 10.4.19 
τηϑτς, ὃ, (4,34, 
Ἰας.9.ς.3. 

δι γ4. ἔων 


Φυρτῇ το. 4,29 
χυᾶχοικ. ἄνὃς Ἷ 
Ιωας. 4.ς.24, 

δὲ 17.8.3} 
ἀομβδῃ,Σ, ὦ,1ς 
" 


ηἱ 


ἥΠΠδερ.ΧΥ ΤΙ, 


ῬΩΪ, δι, ἄντ 
Κοιλ,τ ἃ, 6 


ἽΜΔδγο, 4.8.4 
ξμς, 2.ἀνν 


ἮΥ.1.,4 
ὙΔΆΓς, 4.8. Σ 


Ἕως, 2.6.1: 


(πᾶ ἔρύπαγο, ροῖς 
ἄσδε σατο; τὰγ τις, 
αὐἱὶ Ρετά οὶ ἀπ 
Τὶ α1} ἃ ἃ πος 
φαιϊίᾳ,, ἱπθητοί 
ΦΆΙΩ. 


Οὐἱά τηΐ πὶ Ὁ. 
ἀοίν Πποηλὶπίὶ ἢ τὸ 
τῷ σηπἀα Ποία 
ξυετῖτ,, αἴα νοχὸ 
ἴπς ἰαδτον ἃ ἔςες- 
χἰαὰς αὐἱά ἀα- 
δὶς Ποπιο, οι Ὁ - 
Σπλυ τατος τραΐσ 
ὨὩλδτ δι Πιᾷ [α ἅν» 

Εὐξασι τη εἴ ς- 
τη) νὰ ΕΠΠὺ 5 ἢ 9 
ἘΣ νοηΐαῖ ἰπ 
δίονίᾳ Ῥαιγὶ5 {ὶ 
οὔ ἀπρεὶῖς [αἰδ: 
[δὲ ες τεάδάςε γ- 
ποις ἰαχέα 
ἕαδια ἱρῆμς, 


ἐΑσςη ἀϊοο νὸ 
15 ,απε αυϊάατ) 
Ἡῖϊς Ἰΐλητες., αὶ 
ΠΟ ρσυπαριπέ 
ΣΟΥ 6 ΠῚ, ἄοπος 
νἱἀογίης ΕΙΠΕ 
ΠΟΠΊΪ ἰς γεηὶςπ- 
τξ )π τορποίμο. 


(Δ. }γ. 
Τ ΡΟΙ͂Σ ἀϊες 
ἴςχ αὐἰϊασηὶι 


Ε 


ἘΨΝᾺ ΝΟ. Υ̓͂, 
ΟΝ Σἤ εἶ πλάτὸ ἔα, 
ψυ τὸ στὸ σὰ! .. δ ἐν κα, 
πολέσῳ αὐπτίω- ὃς σἹ οὐ «αι μὲ! 
δΤολέσῃ πἰω πὰ ὦ αὖ- σας ἢ 
τοῦ ἕνεκεν ἐμοί , ἀὐρησῳ ῬΓοΡ αν 
αὐὐηΐιω, , 
6. Τίτὼρ ὠφελῶται δ- κεν 
ϑρωπος, ἐαὴ τὸν κόσμιον ται 
ὅλον κερδήσῃ, πω δὲ ψυ- μας ἢ 
λέω αὐποί ὥυμιωϑὴ ; κα ἀμ 
Ω ᾿ δῶσε ὁ θρωπος ὀὐταὰλ ἀὐκτ 
λᾶγμα τῆς γι ῖ ς αὐ) Στ, 
27 Μέλλφ ὀ ιἱὸς τὸ σοί "ΗΝ 
δὰ ἥρω που ε ρ χ οϑα! ὧν τῇ μὰν 


δὸξη σοι παδὸς αὐτοί ἐμίαῦ 
μῷ Δ ἀγ[έλων αὐτοί ΤΠ 
ᾧ πττε δἰσεσωσῃ αὶ ἑκαξω "ὦ 


τὶ πίω οὶ ν ξιν δ δι, 
18 Αμίω λέγ ὑμῶν, εἰ- Ε 
σ! [ ἄνες Ὁ ὧδε ἑσηκό- ἢ με ἼΣ 


:ἃ 


αυἱδιν 


Τῶν οἵτινες οὐ μοῦ γεύσων Ἢ ΡΝ 


ται ϑανάτου,ἑ ἕω οἷν ἴδωσι «μὴν 


ἐπ} 
"" 


τὸν ἡον τῇ ὀῤῥρωπου ἐρ- γηω 


χίρϑυον ὧν Τῇ βασιλεία ἐν 


αἰποί;. 


᾿ Κ ΑἹ με ἡμέρας ἐξ ΕἾ 


(ων 


(ῷ- αλαμζ αὐεὶ ὁ 


κεφ ,ζ. 

 ᾿ο 
Ἵ ν᾿ ΞΕ. ΜΑΤΤΉ, ἈΠ τ 
᾿ ὕπ41) ω ὅις: Ῥείη 


ἴω ὦ 

Ὁ σα.) ὧ- Ἔν ἄ' Ἰαόϑαμι ἴησοῖξ τὸν Πέζον καὶ Δ Τοίῃς ῬΦΕΓΕ ΠῚ ὅδ 
δ οι )οὺ ᾿ο Δ πε ϑδέπης οἵ Ιᾳςοθε τῇ ὃς Ιοᾶ- 
ος σΊ δου αυἱΐ 4 ὴὴ ἃ κἡ ἴα Ἰθθον κα Ιωανγίευ 7 αἱ « Τ6Π ταὶ ΘΠ δ. 

Δ τις ἀἸάεμεο, ἢ “ϑάμείς πιτ 59 ᾿ τ 
“χέω α"- χηῶπὶ ᾿ ἐν ἴῃ τᾶ. δὲλφὸν ἀὐποι;, Γ, οδα- 1ὰς ὃς (δ άπ εὶς Η 
ἌΝ 2: Ρτοριςι ἀριι πᾷ φέ ον σύ ; Ἰὸς ἱπ πΙοπέσα 
γάρ ἱπιερῖτι . ἐρφ αωτοῖς εἰς ὅρος ὑψη ἐχροοῖ πὶ (ροΥ- 


λον κατ᾽ ἰὅγαν. {π πὶ, 
Ε ᾿ οὐ Μ ἐαμα τδηζῃ, Ἐπ ! γ) Α 
ΕἼ Πζη ον: ριοάε ἢ ἀηις εἰ ἢ Καὶ μιῥτεικορφωϑὴ ἐμ ,χ Ὑτδιξζοτανατῆ 
ΩΝ τα ἰβί;, τ 198 δὲ ερεῆ, Ἕ 
 ΚΟΟΊΛΟΥ ἢ νοία ἘΡΙεη φρο ϑϑεν αὐ ἀν ἔλαμ- “41: ΝΗ βρ 
ν κὶ Ἱιοχεῖθς, ἐὰν οἱ ὅς δὴν Ὁ Κι ύ ια 115: ὃς (ρ] ῥά ἱε ἕᾳ 
ω δὲ ψ- πα τοῖα τς ΟἹ]: γεῃι ψιπ Ὡϑσωπον ἀυτυὶ ὡς εἷος εἰ" ἤσιςίοϊς 
᾿ ἀεαΐπέ εἰς ἃ ἃψιξ ἐν ἢ 


. ἐν ᾿ ὃ ͵ ᾿ γ{ ὡ 
θα εεἰαιν αἰρν ἐὰ τῆς θ ἥλιος" τῷ ὃ ἱωώπια αὐ... Ὑεἰίπηοητα, αὶ 


γι.) ΤῊ δ τὰς δ) ἡ τὰ ἴο {ΠΠ1{15Φ ἔαϑα 
τς πὰ ἃ ἀστίο νι τὐοι τοῦ εἐγέγέτο λόϊ κα, ως ὕιε σἀπάϊάαᾳ ἢ. 
Ὁ“ «ὧὐ 
ἧς αὐ τ μος ᾿ τὸ φώς. οἰ] πίε. 
ΨΥ {ι ἕξεξ ἃ ἷ Ν 
πος σοί μοι ρ! Τὰ μαυνεὴ Καὶ ἰδοὺ ὠφϑηστιν 4. ἘἙτεςοεςοπίρς 
ΑΝ, ἘΠ δὲ 5.5 ὅν - , ἱ πε} 15 Μοὸ- 
δ ὧν Τῇ ἀμκε μβ Εἰΐα ὡς αὐηρῆς Μωση ὦ Ἡλίας,, Εἰ ΠΛΕΙ͂Ν Μὸ 
τ Τὰ " ᾿ ες δὲ ΕἸήΑς,οῇ 11- 
ος αὐτοῦ (ει εῷ μετ ἀστσυλλαλουῦτες. 'ο Σο!]οαυςηζο. 
οηξᾷς 


Υ αὐτὸ ἐμρς η! ΠΑΡ Ν Αποκρ ϑεὶς ἢ, ὁ Ἰπέῤος 4 Ἀε(ροπάςης ἀὰ 
Ὑ ὑλατῷ μήθι ἀλοναῖς οδε τ Ἰησοῦ, Κύριε χα, ται ΝΥ ΔΈΡΗ 
ν αὐπού. ᾽ ἰ τ, δος μὲ Δ ὄφιν ἡμας ὡσὲ ἐ) εἰ δοπῖ οἱξ πος μἷς 
ὑμῶν, εἰ-- ΔῊΝ ΩΝ Κη θέλεις ποιή στω μδν σὲ τἴέεηῖ νἱς,, ἕαοία- 


ΑΛ ᾿ 
᾿ ! [ἀν δες Ὁ ΝΠ ΕἼ, ΤὯ1|5 ἰς ἐγ. [4- 
δὲ ἑφηκὸ- Ἧ Ν᾽ τρλλεοιν. Ρεὶς σκίωας, σοὶ μίαν, ὶ δεγηδο α, εἰ δὲ νυ 


᾿ ! υἱ 5 “ἤ .ν , ! “- -- 
(ἡ γευ σῶν ἄ νέι δας, «ἡ Μωρὴ μίαν, κα μα λία πᾶ, ὃε Μοῆ νη, 
.) τέμνε ἱ ΟΥΤΩΣ ἨΔ ἐν ὃς ΕΠῚ γι} Π}. 
᾿ς [σ᾽ τπλμϑι, ἀο ϑὴς ἐς λαάλοώυπος, ς ᾿ Δάπιο δὸ 1ο- Ρενννον, 


᾿ ὃ ι 
! ᾽ δὴ σε ἴς,ς [σ᾽ ! ᾿ “ ἢ, 
οποῦ τα ἢ ΠΝ 4 δὼ Ἰ, ου γεφελῃ φώτεινῃ ἐπε ααρεο,εςορηαδος ζαρτὰ ὃς 46} 


, Ὁ Υ̓ ἣ Ὑ ἷ 
ἢ ΜΡ ἰς ὐῶν σχί κε δον". νι ἰποίάα οραβτγαιίς 
βασιλείᾳ πω ἀνὰ Κα ἰδδυ Ποϑς: ὃς ἐςος νὸχ 


᾿ [ ,! οχ ὦ ὃν ᾿ 
κεῷζ, ,ζ. ᾿ κι Ἶ ΡΟΝ Ὧ Φωγῃ οκ της γεφ ἐλής ἣΝ ἈΡΟΑ ΠΣ ΠΩΣ 
Ἂ “Νὴ ᾿ ᾽ ! ᾽ .ε ᾿ ἱ - 
μέρας ἐξ Ε Ἢ τον λρυσα, Οὐυτγὸς ὅξην δ ἑός θαι ΗΣς οὔ Ἐὶ 
ε ἫΣ Μὸν 


φἰϑις ὶ μὴ 115 τῆσις ἀ1]6- 
μ ἀγαπητὸς, ὧν ᾧ δβεξνέλθηο ῃλ- 
ς εἰς 


͵ 
ζ ἀνε ὁ 

ἜΑΡ. ΧΥ 11. Ἑ, 


πὲ Ρεπε οὔρ[δοϊ- 
τῷ εἰ ρΓ αἰιάϊτε 
Ετ ααῦ πο δι 
ἀπε ἀϊίοὶ ρον 
ῥεϊδεγαεϊη ἐκεὶξ 
{(πατι, ὃς τουτὶ 
(ππὲὶ νομοπχϑίοτς 


ό 


Ἐπ ἀοδδάεηπς ἴα 7 
ἕις ἐεεῖρσίς 1105» 
Ι ἀϊχίταιο, ϑαυτρῖ- 
τὲ, ὃ. τὶς εἰπιδὰ- 
εἶσ. 


νϑὶ νετὸ δι 8 
17 ππ οοὐο5 το Σ 
τιοπηΐϊπεπιὶ νἱάο- 
Ῥαπε, ἰῇ [εἴ πὶ 
{Ὁ] γι, 


Ἐὲ αἰ π} ἀς- 9 
{ςεπλάετδε ἀς πιὸ 
ἔς ρυοορῖ. ΠΠὶς 
Τείας κἀϊσοῖις, Νὰ 
οἱ ἀϊχογεῖς νἱσ- 
ΠοηδΠῚ , ἀοηεο 
ΕΠ 5 ποιμϊηὶς ἃ 
ταοτσεις τγοΐαγ σ 


δεῖ, 


Μαζε διπ 
πδίιιτξ δι ἢ ἃ]. 


ΓΟΙΡῚΠῚ αὶ, ἀΐσεπ 

τὸς, ΟἿΣ ἸΡΊταυΥ 
ΜΆ]... 4.δ.ς φοὐδα ἀϊοῦε, [Φ 
ζυρτὰ κι δᾳ ἘΠΙΑπῚ οροτέξας 

γοπίγο ΡΥ 5᾽ 

[Ἐὲ ἱπτούύορα- τὸ 


Ιοὔϊις αμιὖ τὸς σι 


ἙνΑΝ 6, 
ΕῚ ! ᾽ ᾿ 
ἀ,δδμησα"ὠυτ ἀκούετε. 
Καὶ ἐκουσαντες οἱ 
π:) ) δ Ι 
μμώϑυτοι, ἔπεσον ὅτ ῦθ9 
ξ δντῷ ' 
σωπον αὐ 7. κα ἐφοξη- 
! 
στιν στρ τρί. 
; 
Καὶ “Θοσελίϑων 01} -- 
σοΐξ ἡψατο αὐτῶν,"ὸ ἐἰ-- 
[ με αβις. 
πίν, Ἐγεροντε αι μη Φο-- 
(ε,εϑε. 
͵ δΔ δῦ 9 
Επαραντες ἢ Ὅις 0- 
᾿Ὶ ει. ᾶΙ ! 
φησαλμοῖς αὐτῶν, οὐδὲε- 
Ψ Ἵ 1 ι 
γῶ εἰσδὸν,, εἰ μη τὸν 1η- 
ἐφ τα! 
σου μόνον. 
᾿ ! 
Και κατα αἰγοντων 
, Ὁ ἐρχλυς ἀἕἐἔνο ον ᾽ 
αὐ των Ὅστο τό οροῖς, Ε- 
γετείλατο αὐτοῖς ὁ Τησἕς. 
͵ ΡΝ ᾿ 
ΔΕΦΥ ) Ἰησδξν! εἰσπτητε Τὸ 
ψ « ΤΑῚ 
ορφμα, ως οὐ μὸς σον! 
Ἴ ! ; αἵ ͵ 
δ θρώπου ὡκ γεκρὼν α- 
ω 
γαςη. 
- » ' Ε] ͵ ᾿ 
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐ- 
Ι ε . ᾿᾽ Ι 
ΤΟΥ οἱ μα ϑν του αὐτοί; λέ 
ἤ Ψ Π 
Ρντες 7 ΤΊ οαῦ οΙ γα μι- 
.“ Ι ψ ’ 
μαΐεις λεγρισί,9 τί λιαν 
δεῖ ἐλϑεῖν ὥσίδϑο τον. 
“ἃ ν ᾽ 
Ο 2. Ἰησοῖς. σοκρί" 


Ψ, 


αὐ] ἡ 


τοταριαι 
᾿οίῖ 80 

ἐν μὰν 
ἐεφοἰεὶρν 
«εοἰ δεῖνι 


Υ, 


εἰεὶ, ΡΝ 

[} γεῃ Υ 
Σὸς εῇ ἘΜ 
ταῆτῃ ξς. 


ὯΙ, , 

Ψ, Υ, 5 ΕΟ ΜΑΤΤῊΉ. ἘΞ 
Ε (1 δῇ ἀν μι ν δελλόχεν, ἐγ χΙ χὰ Γροπάδς ἀϊχὶτ ]- 
ΚουΈΤΕ. τοανμαὶ Σὰ; εῇ ρα" οὐδ ὠν Ὡς Ι 15, ΕΠ ΩΝ αυἱάξ γε 
. ἐρίδα, τα ἃς Σ 


Ν ᾿ ᾿ 
χγ τες Οἱ Ῥ' κει εὖ μ΄ "ΤᾺ μδρ ἐ ἜΤΟΙ “εῆτον, ἈΔῸ πίει ῥτΐις, ϑετο- 
ΙΝ ἱ 


Ἄν εἰ αἰς, υὑσοκασα ᾿ Ισᾷ παΐτα. 1Ὀτὰςξ οηϊηΐα. 
όχι «εοἰ δεῖν δίκο χςξ Η͂ ἃ 4 1 
᾿ ! ξᾳείεπὶ οἷς Δέ υμεν ὅηι “ΠΣ βίου 1Π1 στὸ 
ἐφοξη- δ ἢ αι μδονς λ' “ΝΣ ὑμ νοΡὶς., ΕἸΐατι ἰᾷ 
ἔν ἃ -- ᾿ “ 

Υ ἢ δπουειιαν μας ἥ ἤλϑε,κα) ὅγ ἐ γοπὶῆς, ὃς πη - 
γῶν ὁ1η- ἘΠ τὐπίωρςς πέγγωσαν αὐτὸ, ἀλλ ἐ- βποιογᾶε εἰιπ|, 
κου τὸ ἐν τείμ; δῷ ἐπα ἴῃ εο ποίησειν ὸ ,[ ὅσα Ὧν [εὰ ξεοοτῦς ἱπ οὸ 
Ὁ, ,0. Ε1- δ κεἰ ΔῊΝ αὐξοιπαις νοὸ- 
ὶ 


᾿ μη φο-- εἰμοιδι Ἐὸ δ ΕΠ, λήσειν, οὕτω ὑ ἡὸς ἐν Ἰυεγαητ,ῆς ὃς ἘΪ- 


τεῖ δ ᾿ἰτπις πουλϊηὶς ραῦ 
»' εἰς, πω ϑρωπου Αιέλλ ποιόν (ατι5 ΟἹ 4} 1ΠΠ|ς. 

λό Δ ξι9 τεῦ 
) (οἱ 0- «ιεε , 
τ Ἄθαν ἴος ἔπρὴς τὶ 


χ᾽ αὐχῶν. 
Τότε σμυὴ καν οἱ μα-- .. Ὑὔεϊπεο]οχο- 


Υ. ου "ν»Α πιΐπε ἀν αυΐᾳ ἀϊ ἵ ἸῚ 
Ιοῃ “ ν ͵ τὰπε αἰ Το ΡῚ]1 ΦΨ 
ΤΟΥ Ιη- ἀεενῳ ερέῃς ἀν ὑται ὅτι σι Ιωαννου ἄς Ιοαηης Βαρτεὶ 
πεν ΤΠ ΒαΡή κοὐ οἰπὼ αὐτὸς. ἴϊα ἀἰχ ει ρῆς. 
εἰ μϑ αἰ Το μα γε. 


ΠΝ: Καὶ ἐλϑονζων αὐτῶν ι4. ᾿ξεφαῦ νοηἱς πγ αν, ζῆς 
αἰνθντων ΡΟΝ “ ΝΥΝ οπτὶ αἁ ταῦθα! , Μαωξς.9. (τῷ, 
ον υΑ Υ ἮΝ Ὅξὸς αὶ ὄχλον, “ὩΘοσὴ λ Ἐδορε, ἢν; 
δροῖς, ἐ- σερἢ μ 5 δερΐδι, ἈΟΓΟ ΠΣ αἀ εἴ πο ἴπς, γεν 
ὗ σῦς ἀρ, Ή ἀπο οἤατῃ, ΝΥ αυτῳ ὀὔρωπος “0γυ- πιὸ σαϊάκη)1, Εϊς- 
᾿ να δ ἅτ, πεγὼνγ ἄντ, ἔϊοης σοπαα 1), 
ΕἸΤΡ ΠΕ Τὸ τοπὶ ζηῖς “ἔς Ὧρ. 


δε τ τεβηταΐζεχε. Καὶ λέγων, Κύρμε ἥέη τ ι:: Ὠϊοξηίζηιο, 
ὠς τὸ “π κι ΟΝ Ἰαπ ον δὴν ἑ Ὠοιηΐης πηϊΐογο- 
κρών δὲς 1. τοῖν! ἤχῳ : μιὰ δον, ὅτι σελίρυιοΐ ἴς ΕΠ πιοὶ, φιο- 
"ἢ δίς αὶ δ, κακῶς ἀμ ἡ "ΟΛ ἐν ΝΑΙ αν κε νότον 

εν λα ΟἿΣ, δέ ον Δ 

σῶν αὐ- μευ δ παρε ἐν Ἀριὸρ πιηῆφς τὶ τίς πῦρ, δἰταν: Πα ἢ] ίπρε 
, ἔν ἴ, πολλακις εἷς τὸ ὑδῶρ, «οὐἰτίηἱρηξ, ἃς 


ἐ Τὸ γλέ , 
ἐξείρᾳ Κα) “ϑοσήνς[, [αραὶπ ἀυατη. 
αὐ.- 
ξ τ 16. ἘξοδθεὶΠΐ δὰ πὶ 


σ 


ἩΑΙ ΤΣ τ: ἄρῃ αἷς ἃ 
"τὸν 
πΉλίαν Ἴκ ξὰης πραγ Οςς μαϑηταῖς ὙΌΣ ᾷ ἀϊ(οἰρις εὰϊς, 
ἐεαὴ χη, Τρ ὥς ὡ τῶ 
ἜΡΕ νερὶ ἡδωυύϑν ᾧ αὐτὸν 95; πος Ροτιπεγᾶς οὔ 
ΤΟΥ ἢ ἡ Θαπτῦ σαι. (λινᾶ. ς: 
ἀπο ΚρΙ" εἰν 1.111, 
᾿ ᾿ ΟΡ. Ἃ ΥΙ, 


Ε͵Ατ,2.16 


διυςισι δ, 


Ἑ; 


Ἐοροπάεης 
δυξεσι ᾿οίας ἀὶ- 
αίτ, Ο παζίο ἐδ 
ογεάυΐα ὃ. ἀϊον 
ταναπουίαις δῇ 
ἀσπὶ οὔοὸ νοδὶς 
οἰτπ ὃ νίσασαιο 
Ῥακίατ νοσῦα ἀάιι- 
εἴτε τὐἢεὶ {{Πππὶ 
δες, 


Ἐε ἱποίοραυϊε 
11Πι|4 Το 5: ὃς ἐχ- 
1 αὖ το ἀπηιο- 
τ τι πὶ, ὃζ (χπιαέις 
εἰξ »ιιςσ ἃ τοπι- 
Ῥοτς 10, 


[Τὰπο δοσεάςῃ 
ἴες ἀϊίοί ρα} δά 
Ιεἴαπλ (σοτίμ πη, 
ἀϊχεγαπε, Οὐατο 
Πος Πὖ Ροΐξεηϊηγ" 
ΕἸΐσοῦς ᾿ἸἸὰν 


Ιοἶτις τι ἀ-- 
ΧΙΈΠΠς, ῬΥΟΡΤΟΥ 
Σπσγοάδεα τας νὸ 
{γᾶ} ἀπλδη χαὶρ 
ῬῈ ἀΐρο νοβὶς., ἢ 
Βαρεδτῖς Πα ἢ- 
οὐ ργαηῦ, ἢιιας 
5 ἀἹσετὶς τηοπ- 
τὶ δες, οηχίρ γα 
ΠΙΠΟΊΠΠις: ὃχ ἀο- 
τα στα ἰτ: πεαὰς 
συϊσαιἃ ἐπηροίς 
ΠΡΙΪῸ οτὶς γοδὶς. 


ἘνΝᾺ ΝῸ:ς 


δι «ΔῈ ῷ 
7. Ἀπσυκριϑεις ὃ δ ἼΗ- 
ωῷ ᾿ »" 
σοῖς εἰπεν, Ὡ ἥνεα ἀπι- 
Ν ! Ψ 
σοὺς τὴ διεοοα, μμκέγη, ἕως 
Ι “ὯΝ λυ ς ἮΝ 
ποτε ἐσομω μ᾿ ὑμὰδ; 
! ! ἢ Σ 
ἕως 0 ΤῈ ὀνεξομει υ- 
! ξ΄ φ.νὴ 
μὴ, φέρετε (το, αὖ τοῦ 
ὡδὶ. 
ἰδ ͵ ᾿ ΠῚ 
18. Καὶ ἐπετίμίησεν υτὼ 
ὃ Τησοῖς εἰ ὑξηλϑεν ἐπ᾽ 
᾿ Ἁ 7 ᾿ ᾿ 
ἀυτεὶ τὸ δὰ! ΛΛΟν ΟΥ, χὰ εὃςε 
Ι ᾽ ν ἊΣ ! 
ροπευϑη ὃ παῖς ὥὄπο ᾧ 
« ] 3 
ὥρας ὁκείνης. 
] Π 
19 ΤΌΤΕ Ἰοθοσελϑοντες 
ι ᾿ σ6Ὃ ρ ἦ᾽ 
οἱ καϑητοω ᾧ Τήσοῦ Κατ 
"αἱ “ "κῶ. “ 
[δὴν εἰ πον, Διατι ἡμίεὶς 
᾽ ᾽ ! 
ὅσ)... ἡ δοιυηϑηρδν ἐκζα- 
ἕν " ͵ 
Ων αὐτὸ 1 
ἢ -ῳ γ 
Ο 9 [Ιησοῖς εἰπεῖ. αὖ-- 
“Ὁ ἃ ἢν ὁ ἤ 
ποις, Διὰ τίμυ ἀπιςαν 
ε ᾽ . Ἁ ἤ ξ 
ἐμ. ἀμί τὸρ λέγω ὑ- 


ζν ψ Ὁ, ᾿ ς 
μν, ἐὰν εχῆτε πςίν ὡς 
Π ! 


10 


κόκκον σινάπεως, ἐρέϊτε 
τῴ ρᾳ υτω, Μετὰ ("91 
ἐγ εῦϑεν ὠκέ "καὶ μετα- 
(ἡσετοι᾽ καὶ οὐδὲν ἀδὺ- 


͵ Ὁ ΦὉ ΕΥ̓͂ 
γα Τῇ σῷ υ μι» 


Υ, 


πείροδ' 

ἄεπιν ἃ 
τείας ἃ! 0] 

ἐαεγαιῦ 
εγεάαῖα 
υετία, ὶ 
αἴασεέ 
δήκασι τ 
φυεφῦον 
εἰαὶ γὸ 
ξετῖε Βιυ(" 
πὶ δ" 


{μ94: δ ὁ 
«Ὁ εὸ ἐξ 
οἷ πὶ, 
ται ἐ 
εχ ἐμ 
χΆ, 


ν' 


Τυσί ᾿ 
εεἰετανιη, 
{εἰρα! 
Γαπλίεῖ ᾿ 
δΌΝ , 
οὐδ 
ποπ μι 
τὰν ἕ 
ἐΠιπὶ 

" 
μι 
{ 


οἰχί! 


είν) 
ριεείηδίν 

“Δ ς 


δ᾽ ΟἿ- 
ἿΣ ᾧ 
εα αὐγτισ 
! Ψ 
ἜγΉ, τως 
ἱρὰ; 
γ (μοὶ! ὑ- 


» 
ἢ ἄυτοὸῦ 


" 5 
γεν τὼ 
ϑεν ὧπ᾿ 
γν, ἡ ἐϑε 
Ἰὰς Δ ρ 
ΣΟ ἢ 


λϑύντες 
οὐ κατ᾽ 
τ ἡμεῖς 

ἐκξα- 


πεν αὐ- 
οἰγτι τ! ὧν 
λέγω ὑ- 
ἧςιν ὡς 
.. ἐρέϊτε 
ἐπα η} 
᾿ μετα- 
ἐγ ἀδὼ- 


νυ, 
πείροῦ 


ἄεπη ἂυ 
γείας ἅΐο 
τελειοῖ 
εγεάαῖΐ 
υεγία, 4" 
ἀΐμας εἰ 
δέίεαπι 
αυεαῦο ν 
εἰ ΜῚ ᾿ 
ξετες δ." 
ἴμπὶ δ κ 

βι μ»υῷ 
ΠΤ 
{υ9: δ᾽ 
«ανεοΐ ἐμ 
τἰυ πΊ, 


ἃ 
" 
εκ {μ᾿ 


ταιῖ ἐ 
χΆ. 

Ταῦ ᾿ 
«αἰετοῦ 
(ἰρα! Τ᾿ 
Τυπὶ 
Γ ἀάκαν 


είν» 
διείηδέ, 
ἱναεέσι ᾿ 
Δ ρρὲ “ 
μἱρΡ 
ΦοΡΙ ΔΉ,, 
Ρυεη μὴ 
ἤευῖ “Ἢ 
θαῖρίν, ' 
εἰ» π' 
Ἡμίζ, τ 
μὲπέ ΤῊ 


ττῶῦ 


ΠΡ 
ν 
Ῥὶον 


Υ, 


ἮΝ ΠῚ 
ὮΣ ἢ 
εἰϊοίευε μῇ 
ἐξ ογρεοῖ 
[ΠῚ 

εἶνε τ ἡξίῃ. 


εἰδακίθης 


δι 
ἮΝ ἰῃ ἸΝ 
δον ΠΝ 


ὶ εἶπεν ἀύ τοῖς ἢ Τησοΐς, 
ἡ Μεέλλφ ὃ ιἱὸς “ἢ ὀυϑρωπν 


Ὰ εἰς Καπερναοὺμ, “ὩρΘΟἢ Ἃ 


Φ ἘΟ, ΜΑΎΤΎΎΉ, 


Τοῦτο δὲ τὸ νος ὑκ Ε 
ὀκπορά ται εἰ μὴ ὧν 
“ηθοσέυ"χῇ κα νηρείᾳ. 

Αγαρρεφομδυων δὲ. 5; "ΤΟΥ τῇ αιτ πὶ 
νογίλγδειν ἴῃ ἃ 

)τῶν ον Τὰ Ραλιλαίᾳ, Πα. ἀἰχίς {Π|ς 
Ισΐυς,, Ἑπέξαγα πὶ 
εἴ νὲ Εἰς πὸ- 
τη Πἰὶς τύαάατιν 


ἐπ τπηᾶηι5 Ποπγΐα 
ΠΙ: 


Ἑ͵ 6ὸ 


εἰϑεὰ πος βόπες 
πὸ ρτοῦσ ει ,1- 
ΠΡ ἀοργεεκιοπῷ 
, δχ ἐεϊαηίμτη. 


ρα δ δοάϑαι εἰς χέρας 
ὀλρωπωγ: 

Καὶ ἀποκτινῇ σιν αὐ- 24. Ἐξ οοοίάοης εἴ, 
Ὧν, τῇ σείτι ἡμέρᾳ ἐ- δα μας ούτοιο 
γερϑήσεπου, Καὶ ἐλυπη- τς εἢς δὶ ἔαπενο 
Ἴησαν σφόδρα. 


Βοπιοητεῦ, 

Ἐλϑογτων δὲ αὐτῶν 34. Ὀσυυπιδῦτεπι 
νεηἰττὶῃ ΟΡ Ρῖσ 
ἀυπὶ σαρειηδῦ, 
αςοοῖόγζιπε αἱ 
ἀϊάταςῃτηα (οἱ ἕξ 
ἀςοίρεῖς νἀ Ῥε- 
ἐγ πλ, ἀϊχεγαπε- 
αῃς, ΡῬιοερίοῦ 
νόδεν πᾶ (ο]υἱξ 
ἀϊάταςϊι πγαῦ 

Ὠὐεῖτ, Ἐτίδι, 
Ἐλ4α.πὶ ἱπρτεῖς 
(μὰς ἔἶἜςτ ἴῃ ἀο« 
τη πὶ» τα ποηϊξ 
τι Το! 5 7) ἀϊ- 
σου 5, Οὐά τἰδί 
νἱδεῖοῦν 5.1π|ο 1} 
Βορος τεῖτα ἃ ᾳ.- 
δις αοοῖρἐσε ἐτγὶ- 

1.112, 


δὺν οἱ ἢ δίφραχμα λαμ 
ξαύοντες τῳ. Πέσξῳ, κω 
ἐγπον "Ὁ δ) δάσκαλος ὑ- 
ἐδ οὐ πλὲ ἃ δ δρω- 
χμων 
“Δὲγᾳ, Ναί. Καὶ ὅτε “; 

εἰσηλϑεν εἰ εἰς τί οἰκίαν, 
Φξρέφϑασεν αὐτὸν ὁ 1η-- 
ὃς, λέγφν, τί σοι δοκῇ, 
Σίμαν;οἱ βασιλξς δὲ γῆς 

ἥγων λαμ αὐσι τί-- 

"9 


ΜΆΓο. 9.6.3 
ως, 4.1.4.4, 
ὃς τ4..ἅ.} 

ἰπί τὰ χοςθῖ8 
᾿ 


᾿ΠΡΑΡ ἘΝ ΤΙ, 


: 


ΗΠ; 


ἯΔΔΥ,2.37 


ἽΜδτια.4.4.1} 
Σως,9.ἴ,46 


Τοηίγα γ4.8.1τ4 


εἰζοτιτά ἀν ιο 


Ἑ, 


δυΐία απ σξία Ὁ 
ἃ ΔΠΠἰς (εὶς, Δἢ 
ΓΗ 


Το ΠῚ Ῥα’ χό 


ἔτας,, ΔΡ αἰϊοηὶς. 
ΑἸΕΊ Τοῆις, Ετο 
80 ἰδεῖ (ἄς ΕΠ, 


Ψογάπι πὸ ἢν 
ΤᾺ 51}11}9 οὔξα . 
ου]ο, ργοίεδις 
αἀ τηλῖς,, ἴηϊ τᾶ 
᾿ιαπγᾶ,δζ δὰ πὶ οἱ 
οετῃ αἱ ρίοᾶϊε- 
τὴς ΡΥ αγες, ΤΟΙ: 
ὅς ἀροῦίο οὐ 11- 
τις, ἱπισηὶδς 4 
τόγητ: ἀσοορ ἐπ} 
ΘΕ Π| ἃ {ΠῚς ΡΙο 
τὴς ὅκ το, 

(ἀρ, 18. 

ῚΣ {ΠῸ {Προς 
δοςοίΐδγαηε ἀΐ- 
Γοὶρα]ὶ Δὐἀτοίι 1, 
ἀϊςξεες ,Οὐς χα 
Χίηλος οὐ ἰπ γὸ- 
ΞΟ σα γα}, 


Επ οοεγητ δά 
ἔς Ῥαο!Πατ Τεΐας 
{λευϊε ἴῃ τφάϊο 
ἡ]]ούην, 


Ἐπ ἀϊχίε, Α το ἢ 
ἀΐςο νοδὶς, [ηἰῇ 
ςὐιογῇ ἐμογίεὶς, 
ὃς εἰξοίατπλλ! ἢ- 


17 


-- 


λή, ἢὶ κῆγσον ἢ δἰπο ἃ᾿ ἡ ων 
αὐ Ἱ, ἢ ὐπὸ ὁ ίων; 

Λέγᾷ ἀπ ὁ τιεῥος, 
Απὸ δ ἀλλοποίων. Ἐφη 
οἰυτα ὁ Τησοίξ. Α φφι)ς ἐ- 
λαύϑεραι εἰσιν οἱ οί. 

ἵνα. ὃ μὸν; σκανοαχί. 
σωμδρ αὐτοῖς, πορδυϑεὶς 
εἰς ὃ γάλα σαν, βώλέα 
κὶςοον, κα] τὸν σα ἄντα 
ἀσϑῷ τὸν ἰγβωυ ἄρον" καὶ 
ὀμοιξας τὸ φῦμα; ἀυϊ,, 
δρησής τωτή ρα" ἐκέινοῦ 
λάξων δὸς αὐτοῖς. ὀὐτὶ 


᾿ 74 “Υ ! 

ἐμοί! ἡ σοί. κεΐρν γη.. 
᾽ ! ἔν» " ἐν 

Ν ὁκεινῃ. Τῇ. ὡρᾷ 


Π' “δοσὴ αϑὸν οἱ μῶ» 


φηταὶ ὦ Ιησον' λέγοντες, 
Τίς ἀφα μείζων δὲν ἐν 
τῇ βασιλεία τ οὐρανῶν ; 
Καὶ “προςκαλεσι- 
αϑμος ἃ Τησοιᾷ ποιδίον, 
ἔφησεν αὐτὸ ὧν (μέσω αὐ, 
Καὶ εἶπεν, Αμίω λέ- 

γῶ ὑμῶν, ἐαὐ μοὶ ςοαφἣ- 
τέ, καὶ ἥἥνηςϑε ὡς ἃ στι- 

ν. 
ΒΕ Ρέσαμ, 


ὁ ἢ ἡωΐν 

Νο βίων; 

᾿Βέζος; 
οὐ, ἘΦῊ 

φάγε ἐ- 

οί. 

χν οαλχί. 
ρδυϑεὶς 
βάλεαϊ 
χ( ἁντα 
ρογ" καὶ 

» αὐτῷ ν᾿ 
“ὁκέγοῦ 

δ1ς. οὐ τὶ 

ἐν. της 

τῇ. ὡρᾷ 
ἰμῶν 
ἐχογίες, 
ν ὅδιν ἐν 
ραν) 
ἀλεσα- 
ται δον, 
γῶ αἱ ἢ΄, 
ἕω λέ. 
ς χοῦ ἢ-- 


γ, 


᾿ 


εἰ 


ἜΠΗ 
{υπιὲ Η 


κὰν 


Του ἡ 
εἐ με 

ἰωΑ Ὁ 
ἀρ ρι 


᾿χείαλι 
εἰν Πρε 


1|.} 


νε αὐ! 
ποῦ Γὐ 
ΤΙ χοπῖι! 
ναάε ἃ 
Ζε», ω ! 
ιασπι! 


ρα, 


, 


εὐυῦῇ 


5Ὲ ὦ, ΜΑΎΤΉΗ. 


! ᾿ , Ὶ 
δα, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς 
: ! ΠΥ 
τίω ξἀσιλεῖαν ἃ ἐρανών, 
ξφυ Ι 
Οκης οἷν (ἀπειγωση 
ε ῖ ε ᾿ ω 
ἕαστον ὡς πὸ ποί γον Ὧυ - 
ι ΑΝ ᾿ ἐ “ 3 
Τογουσὸς ὕειν ὁ (εἰ ζων ἐν 
Ὁ δι Δαν 9 
Τῇ βασιλείᾳ Ὑ ἐρανών. 
λιυ ἃ φ᾽γ, ! 
Καὶ ὃς ἐὰν δὲ ξητα) 
᾽ [ΩΣ ὰ ,) ὶ “7. 
πο διον Ὁιοὗτον ἕν δ.) ᾧ 
δεν. ἢ ἤ 4. ἢ 
ὑγοίκαπι μου, ἐμιε δεχί). 
Ος ογ᾽ αὐ σκανϑαλί-. 
. . ! 
σῃ ἐγᾳ δ μικρῶν Ουτων 
" ᾽ 1.) 
σπςευογτων εἰς ἐμὲ, 
͵ , [ 
συμ ἐρᾳ ἀυτω ἵγα κρε- 
αοϑὴ μώλος ὀγικὸς δὶ 
͵ ᾽ ᾿ 
τὸν χραγηλον αὐτὸ γ καὶ 
ἰοταπογπιοθη. ὧν τῳ πε- 
λαγᾳ ἃ ϑαλάστς. 
ΝΩ͂Ν. τ 
Ούαι πρ κόσμῳ ἀπο 
! 4. ἢ 
Πσκανσαλωνγ «ὁυα Κη 
ὸρ᾿ γ “ἷ.Ὸ ὰ ! 
ὅῤιν ἐλθεῖν τὰ σκαί.-- 
σαλὰ ἡλίῳ οὐαὶ πῳ οὐ- 
ὠπῳ ἀκκεἸγῷ δ οὗ τὸ 
! 
σχκαν δὰ λον ἐρχέτοι. 
Β σὲ ς ᾿ 
ἰ ἡ χέρσου 
ποῖς 
» 


ἊᾺ ες 


0 
σου σκαψγοϊαλίζῳ σε, 


Φικ ἃ ᾿ ’ 
ἐκ Κρ ον αὐτὰ, κα] βαλε 

4 


ς 


ό 


7 


Ἑ, 6: 


ουὐξ οἱ, πό 1- 
ϑτοάϊ αλἐ πὶ ἐπ τε 
δ Πὶ σΘἸ ΟΥ̓ ΠῚ, 


Οὐϊίαιιης ἰρῖ- 
ἘΠ} ἀε Πίος [Ὁ- 
πηοερία πὶ ἤσαξ 
εἰ ρὰι6119 Ὡς, πο 
ΟἸΕΠΠε πηαχίηχας 
ἴῃ ἕορπο ςα]ογᾶ, 

Ἐεξαυὶ γεοορο- 
τς ν πε πὶ ῥὶς 
ταῖῷ ἴῃ ποηϊὶπο 
ΓΊΘΟ ,1116 ΓΟςΟρ δ, 

[Οἱ αιςπὶ οὗ 
ἔεπάοτϊς νη ἀς 
ῬΌΠΙ|1: {Ππὶς αὶ 
Ϊῃ πλδ σγασάιϊι τ) 
ἜΧροαϊε εἰ νε [αἴ- 
Ῥεπάδτιν πο] 
αὐπατία ἰῃ 11 
οἷτς,ᾷς ἀοπηοῦρα 
ταῦ ἰη Ργοξι αἴ 
ταῖς, 


να τη άο Ὁ 
οἴὔοπάϊ οι] 5, ποὺ 
οετς οὐξ δηὶϊ πὶ γὲ 
νεηΐαῃς οὔοιιά!- 
ουἱαι νοι ἃ τατι ὥ 
νὰ Βοπιπὶ ρος 
η16Π1 οἴεπάϊοαν 
11π| γόπῖτς, 


ἰουδά ἢ πιαη 
ἴα ΝΟ] ρος τ ὋΡ 
ἤαςιῖο οἷ εἰδὶ, 


ΑὈίοτὶς οο, δι, οὶϊ- 


Ἦδτ.3.38 
Ματς. 9.ἔ,4, 
ως, ιγ.ἃ.: 


δυρτὰ {.ε 1 
ταῶξς,9. ἔν4 Ὁ 

ΑΚ 4.Ὁ.. 


ΥΥΤΆ ΑΙ; 


Σιηξιις. 8.1 


}}} β 
καρ. ΧΥ 11], ῈἙ. 


ἘνΝΑΝ 6. 
τ ἀπολο ὡὐπὸ συτ'. Καὶ ΔῸν σοὶ δὴν 
τ Δα ν᾽ῖξβ ἱστῷ ΆΪ᾽ “τ Ὶ Ὶ ᾿ 
αὶ εἰαι ἀ απὸ τὰ εΕἸἰσελεῖν εἰξ τίου ζωΐω χὼ 


ἘΠ, Ροεἰἢ ἃ ἀϊιας 
ΤΏΔΉΙΙς, νοΐ ἀϊ0 5 
Ῥεδες παρ διῦ πνΐς 
εἰ τ ἰκζη δ αἰογπᾶ. 


ΔΟΥ͂ ἢ κυλλὸν ἢ δυο χεῖρας 
ἤδῶο ποδας γον βληθὴ 
γα! εἰς τὸ πὺρ πὸ ἀ]ωγιον. 

Καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός 
σου σκιὰν οδωλ 4 σε, οἷς- 
λε αὐὴ", νὴ βάλε δἡ'πὸ στ" 
καλὸν σοι ὅ6]) μογόφϑαλ 
μον εἰς πίω) ἕωϊὼ εἰσελ- 


“πὰ Γαυλὰ ; 
110 Ἶ ϑειν,, κα δύο ὀφϑαλμιοῖς 
ἕατῖς πη βοποππᾶ 


Ἑεΐ οευος τὰ 9 
οἴἶεπάϊτ ἴὸ, οσιῖς 
Εἰ, ὃς ργοίος 
αὖος το ΒΟ πατῇ οἵξ 
Εἰδὶ νὰ Ταΐρις ἱπ- 
γα 1) νἱ τα πῇ, ΡῸ 
εἰ χυ ἃ ΑἹ νὰ ἄϊος5 
Οοιἶος μαἰνδοτηΐε 


“Ὁ Ὁ] 
ἱρηίς. ἐγοόγτὰ βληϑίω αι εἰς Ὁ 

͵ “ν ’ 

γέεννγῶν τη πυρὸς. 

-“ ᾿ 

Ψ]άείε πε ςοπτ τὸ Ορατεκίη καταφρο- 
ἱ Ι 6.5} 
ἐσηηπατῖς ὙΠΠΠῚ κυ ἤσητε ἕγος δῇ μικραΐν 
ἐχ ἢἰς ΡῈΠΙ|])ς: ἀὶ ; ; τ 

0 δηΐη.. νοὶ 8 Φυτων" λεγώ Γὸρ υμν 011] 


[ᾳιὸ ἀ απροϊὶ οο- 
τῇ ἱπ καἰὶς (ςτ1- 
Ῥέν νἱάσπε ξαςὶ 
ῬΆΓΓΪ5 ΤῊ οἱ αὶ ἰῃ 
ςα]ϊς εἴ, 


ΩΝ ἀν, Νὰ » .] 
οἱ αγίελοι ἀύτων ἐν οὐ- 
“ 1 ἵ ᾽ 
ρώψοις δῆα παντὸς βλέπου 
᾿ ἣ “ 

ΟἹ “Πῦ ΘΟ στον τύ "πῶ- 
! γον » .] ζυη 

ζος (μου 1 ὧν ουρᾶνοις. 
ε ελ 
Ηλϑετὸρ ὁ υἱὸς Κ ὁυ-- 
Ἢ .- Ἁ ᾽ 
ὑρωπου σώσω πὸ ὥστο-- 


ἔν ηἷ οπἑη ἘΪ τῷ 
Ἰἴιις ΠΟΙηΪ πἰς ἴον 
Ὁδτς αὐ οα ρετὶς- 
γαῖ, 


᾿ 2 ΠΩ δ΄, φ ᾽ ᾿ 
᾿Ουϊᾷ νοδὲς νἱ -αΣ ΤΊ ὑμῖν δδκει ἡ ἐὰν 
ἀδταν ἢ Πιογίπε μι... ἐλον ᾿ 
Στ ὦ 5 ἣν ΤΟ ζγ} ἁρθρωγῶὼ 4“ 
Ἰϊεαϊὶ Βοπ εῷ ᾿ . ὃρ ᾿ 


ι ͵ 
ΤΌΣΩ ΘΟ) 6 5., ὅζ ε,- ΨΧΑΩΊΩΥ ἀεόζατα, πλα- 


λωλός. 

ἧ 


{ει 4}. 


Βοπδπ 


--. 


εἢ οὐ ἢ ἢ 


ὃ- 


πεῖ 
ἰέναι ἢ 
ἄἀυπι, φ' 
ἀπ: 
γεϊ ἀν 
ἀες “ 
ταλα: ς 
Γι} 
“ 
10: αν 
ἀα1114} [ 
εἰὖ 
Ῥοίμε! 
τε: δοῦν" 
εἴ μμν! 
εὐἴυ ἢ 
τοπὶ ἣ᾿ 


μρδέι 
ι πρὶ 
ΜΡ Ϊ 
τομήν 


ἐρεαι 
ἀπο’ ν᾽ ἢ 

Φ 


γ σοὶ ἢν 


ἡζωϊω γὼ 


70 “χεῖρας 
νᾳ βληθὴ 
᾿ἀ]ωγιον. 
φϑαλμιὸς 
1 σὲ, οἷς- 
ὐπὸ στ" 
(γόφϑαλ 
ζὼ εἰσελ- 
ἡϑαλμιοῖς 
υ αι εἰς ἢ 
ει 
ἀταφρο- 
[ μικραν 
ὑμὴν ὅτι 
ν ἐν οὐ- 
ς βλέπου 
» 7 πα- 
ρὰψδὶς. 
ἱὸς ζ΄ οὐ-- 
τὸ ὅπο-- 


“: ἦν ΑἋ 
Κα ἢ εοὖν 


“ ὅβας 

ν 


εἶς, 
» ὁλεϊιιηθτας 
᾿ [2 
“ἢ ὕος 
ἐπεῖεδ. ἃ τηδι}» ἃ 
τ Τὰς 
ἄυπν “ἕξις εἢ 'ζυης 
ὯΝ ὍΝ 
γε ᾿ ῖ 
ΟΝ 
αἱ} ΣΥΝ 
αἰειδῦῦ, ἄϊηςῃ ἐς’ 
εἰ ὕ νοδὴς͵ δὰ 
169. 8» Βϑρφς; ὴ 
ἀαῖμηνι δεῖ οὗ αν 
τυε ιν δῚς, ὃ ἤῃ 5 
ροῖκῃ ΣΝ ΤΟΝ 
ἐὲ! ΠῚ] ὩΡ ' 
εἴ τὴν ἀδειευοα 
εὐἰαρὶ ᾿βὶς Ν Σὰ 
τεπὶ Γ᾿ γον δ τῇ 
ἐπειτοι ἐς βῆ, 
ἀὐον δ ἢ ἔγςε. 
ΚΝ Δα α 
εἰ δ, Ῥετέρε: γῪς 
τι ἐς Ῥιαη": 
γί, ἰης 
εουί “δὶ . 
νρμῆ 4] τοὶ 
ΡΝ Ρεζον, Ἢ 
ξρίσι Ι τεῦ ἐπε} 
«υἷα οὐ νος ἃ ἐυ), 
εοῦ “ἰ τἰρςε “(ΟΣ ς 
1: ν ἴς ἐεαῖεε 
ἀεηι ἢ ΤῸ)... δ τη 
ΩΝ ἀρ φμα ἢ ςς 
αυἷ, ε εἴχρῃς τς 
εἴἶ ἴδ διε είς 
εἾΝ Ὡς 
ψολ 3] Ἢ ᾧ ᾿ 
ἘΠ δ χανε ἐς 
"ἷ: ὦ ὅπῃ; τὲ, 
4υ0 , « ϑάῃ κι" 
τ8ί: Ι ἈΝ γν. 
μ ] δ ς 405: 
αὐ“ τὰν ὧο. 
μὶ» τεῆς, τἰᾶ 
αΠ0ὶ ὶ δ ὟΝ ῆς; 
πεαἱ ᾿ εἶδα; 
οὔτ 


- ολη 


Φ5Ὲ 6; 


ΜΑΤΥΎΥ π᾿ 
γηθὴ ἐγ: αὐτῶν, οὐχὶ 
ἀφεὶς ς ἐνγεγήκον τὰ εν- 
νεα, ὅχι Ὁ, ὅρη πορδυϑεὶς 
διτεῖ τὸ “πλαγωμϑρον! 

Ψ Καὶ ἐὰν ἡγόητω, «- 1 
βέῖν αὐ πο, αἰ μιδωὺ λέγρ ὑ- 
μὲν ὅτι γοῦρει ἐπ αὐτί 
Μᾶλλον ἢ ὅλ: Ὅἷς ὠνεγη-: 
Χογτα εὐγέα Οὐ μοὶ πεπλαὶ 
γυίϑύρ;ς. 


δ, ἔς 


ΔΊΟΥ τ ν πὰ ὁχ 
εἰς, ηὅποὸ τοί ας 
ποιιαρί τα ποὺ δ 
ἦτ τσ τ δὺς, να. 
ἀϊεν δια ουῖε ἐᾷ 
απ ἐὐτδ δγατῦ 
Ετ ἢ οὐπε ρ 
νεϊπιοπίατεδη, 
αὐγῷ ἀίςο νοδῖς, 
δαϊάςς (Ὁ ρεν ἐἃ 
τηαρὶς αὐ ἃ ΟἹ [- 
ῬΕΙ͂ ποραρίητα 
Ποιεῖ αἰ ΠῸΠ 
ΟΥΓα ΥΠΠῸ, 


ψ ἢ ; 
Οὐτως κῃ ἔς! οὐλῃὰ 14 οἷς ΠΟΙ δ γος 


ν ΄ν τι 
Μὰ ἐμ ἠδ όϑεν τῷ παῦος 
“}) δ ᾿ 

ὑμδιν' δον οὐρανδὶς. ἵγα 
; ΝΣ ΟΝ» 

ζ: τὸ ἐἰς δι ὠκρών 
ὑτων, 

Ἐς ) ᾿ « ! ΓῚ 
πε λν ἀὐμαῤτήδη εἰς τ 
ἢ ἀσέλφος σῦυ, ὕπαγε 

᾿ς Σ ν»" 
ἫΝ ἔλεγξον αὐτὸν μίετα--: 
υ δεν Ι 
ἢ συφὶ χοὶ ἀὐτοῖ μόγου. 
ξ πολ Ἀ 
ἀν σοὺ ἀχούσῃ, ἐκέρδη.-- 
στον αὐξλφὸν ρυ: 
"ΜΝ ΜΉΝ ΤΗΝ, ό 
οπ θολανῳ κύνας 
“ ἤλαξε ἼΩΝ σοι ἔπι 
εὐ νον Ὁ 
ἢ δυο γα χὰ φόμα- 
χ1} ͵ η, ᾿ 
ἢμ μιδδ)υρων ἡ διαΐν 
ςὰχ ἣν “ «ὧν 
7 πὰν βῆβια, 

Τυΐας ςογαπι μα 
τε νεῖτο αὔἱὲδ ἐπ 
(511» εΠἙ, νὲ ρεῖ- 
οατ γὙπΠι5 ἀς Ρω- 
ΠΙΙΪΣ 1Πς. 


ΓΡοιτγὸ ἢ ρεζοα 
εἰδυΐελη τς ἔγαζοῦ 
τις νφάς, δὲ 241- 
σις ΘΌΤ 1ΛΤΟΥ 
τε ἃς ἰρίαπι (ΟἹ, 
ἢ τε αἰὐάϊονῖτ, 1α- 
οἴαΐως ος ἔγαιτξ 
ΤᾺΣ ΤῚΣ 


ςἴη νογὸ τὸ πὸ 
αἰάίουῖο,, αἀὶθς 
τοοῦ χάϊιιϊς νηΐ 
αὐς ἄϊπος ἢ ντη 
οἵ ἀπο αὖ 
τοῖα τοῦ! σου ἢ- 
ἔϊαι οὐχ ενςεγρῆ, 


Ἦ 21.1.30 
λυ εισιαν 
Ἰευΐτιτο, ἄνην 
ἐεςῖ,τ4, Β.τῇ 
ἕας,ς. ἀ.1: 


Ὠευζ.τφ, ἀν ὦ 
ἰομαπ. ἢ. Ὁ. 
2. (ΟΥΓ 8... 

ΒεδιριειΣ, 

Ϊ τ 
ὕλρ. ΧΥ 11. ἜῈ, ΕΥ͂ΑΝΟ. : 


ς Οὐδάᾷηηπόὅ αι 17 Ἑαὴ ὃ αὐὐρφκούση αὐ «υδίοί ὙΦ; ἐεριίεμ 
ἀἰοτὶε ςος ἀϊς Ἐς- δ νυ» “ ἀεὶ τείας, ᾿ς 
οἱεα:αιόδά ἢ Εο ΤΟΥ ΘΙ ΘΈ Θ ρα δΛΆσΙςς ἢ εἴῶι ταδί νας 

"» «ἡ ᾽ 1 ε ε 
οἰεα πη ποῦ 4- φὰν ὃ "ὴ ᾧ ἐκκλησίας πὰ ἀεηνι τνὴΝ πὰ ᾿ 


ὙΒεῖ, .ἀπ4) ἀἰονίε, [πε εἰδὶ νο- , ᾿ ψ 5 Πῦεν τὰς ἰρίυῃ.ς 
ὑεοιρον ῃς Ἐξμηίςις ὃς ϑΧουσῃ » ἐς σοὶ ὡς αἷρ πίον δ᾽ Ἔρις, 
᾿ ῃ ᾿ { ᾿ ἰεᾶ 
ῬΟῈΡΙσαπιις. 0 Εϑνικος ὃ Τελωγής. δὴ Ἵ τς ἷ 
Ἀ -(ν " ἃΠ|ς 
Σοβασι, το. ε,:) ᾿Απῖεπ ἀϊοο νοὸ τῇ Αμίω λέγω ὁ μῶν, ὃ- ον παΐαῃι ἱ 
δὶς, αιποιπαας ΨΤ ὅπ ον θεῖ ἐξηῇ (χ)ο. 
Πρ ατιοτίεἰς (ῳ- σῶ εαν δῆσητε 6}: α΄ )γης, ταμα ταδὶ μοι ἢ 


- " » ε ἱ 
Ῥεγ ἐογγᾶ., ἐὐὔαπς. ἐς δὲεσδευϑρα ἐν χω οὐ- μὐ 
1ἰραῖα ἐπ ςαϊο: ὃς “ε ΔΎΣΙΝ ἢ “ΠΩΣ ει ὑ δεῖς ( 
αυφοιπαις [0]- βῶψε ἄς ΘΠ ΦΡΑΞΑΜΟΗΣ υκευθῇ ἕως ἴεν" 
ΨΥ ᾿“Ἃ γν Γω] ΠῚ 
πογ εἰς Πρ δύ τεῦ - χε 6: Τῆς γῆς , ἐς λε- ρεε τσὶ 


γΑΠ, οπείο! ας ΡΝ 
ἱ λυμϑμα οΥ τῷ οὐραψῴ. ἡρου, ΩΝ 


τὰ ἴῃ σαϊῖο. ; ; κῇ των βοῆς 
Ἐὺπγζ πὶ ἄϊσο 19 Πᾶῶλιν λέγοο ὑμαν, ἐλ δίαιται τὰ ς 
νοδὶς, αυδά ἢ “)".) »..ἃ ὑκοᾳ γ᾽ οὐ ἀκ πὲ οὶ 
ΚΑ Ὴς ». {ἃ εδε.., Ὁ 
ἄπο οχ νοδὶς οῦ- υτ ὅ04. δὺο ὑμδ ρα εἷς ον ἀρες 
{ἐπ(ὀτὶης [ἃ ρού φωνηήστοσιν ὅ χ! τῆς γῆς, (εἶσι ὅσης, ἥν 
: ; Ι Ἷ ! ἘΠ Ὶ Ἅδη 
τοῦτα ΠΊ, ἀς οηληὶ τἴϑα παντὸς ωρριγμιάτος καρ πῇ ἐπι πος δὰ 
χε αιαπιοιησις ἐχοτε λδς Ε ' «ραν δες νη δ 
Ῥοιονίης, ἤει} - οὐ εαν αἠτή σωντάι νη- ΠΥ. π άρτρς ἐκς 
᾿ δὰ 


ΥΤ " ἢ ἣν ἢ ᾿ 
Ἰὶς ἃ Ῥαιγς Π16Ὸ σεται αὐτοῖς αὐδα δ᾽ χὰ, προ ἀν ἄος, 1 
αὶ ἐπ οαἰῖς εἴ, κ! ἀρξορρρόνές δ " 
δος μίου τ ὧν οὐραψοὶς. 
νὶ εὐ τ (απ 20 Θὲ δα ΝΥ ἡ κα δα, ὦ 

υ ΓῸΡ εἰ σ! ὅο ἡ αἱ θην; 95, 
ἄπο νοεῖ ἔτος σὴ Ἵ ῥῆς ω οἥ 


ξεν ; ἣ ΑΔ ΩΝ ἈΝ μ᾽ εάν ἃς 1 
φύοραι ἴῃ ποῦ] Οὐϊεομγάκενοι Εἰς τὸ ἐκτοῦ 0- 1 Ψ “ἐ, : 
16 ἤοο, ἰδὲ {{ἰΠὶ γομα, κι εἰμ ἐν μέσῳ πὴ (ν᾽ δ 
μι πηφάϊο οογῦ. ἐξ υδις τρεάοῦ ἀυιει ἰάτῃς 

οὐ ΤΩ. υπῖν Υ̓ ἫΝ ΟῚ 
-οά ; νον, Ὑμ.. τὰς ἐγ δας ἢ 

Τυπςο ἀςοοάοῃς Δ] Το 74 ὡδϑσελϑων αυ - ἀεμ γ΄ ΡΝ ἑξῆς, 
Ῥοίτι5 δά δι, “5 «αι; νὲ ΩΣ ἐάε ὟΝ ἐατὰ ᾿ 
ἀἰχὶς, ᾿οηλπο, ὧϑ[}ςἘχρὸς, εἶπε, Κυόκε, αἰ ἀν δαὶ ταὶ ἐ 

᾽ ,ὔ Γ ) ἦ᾽ Η 
ἡμοιίος Ρέζζὰ Φ ποσῶχις ἁμαρτήσῃ εἰς ἐ- 4 ΠΡ, “- «οὶ, 

Ῥεῖ πΊς ἔγαΐον (μεθ, Ν 


δι η » ! ᾶ 
, εἰσελφῆς Ε- 
χηξίις » δέ γοην- ἐἰἤβο ἀσέλφος μου, αὶ ὦ 

Υ 


μὲ 
εἶα 


ἀϊε εν ῖ 


ῃῇ υἱέ ᾿ 
ἤδα) δ! 
ἀἰειίυν 
μἱ Πω! 
ἰεῦ 
διιεὐδῦ 


ααδὶ 
γοὐ δ ΄ 
ἐαπάθι, 


φαυαῖ 
{έ 
μ 


φ-Ὸ 
"Ὁ 


ὑσὶ 
δὰ αὐ ε 


υκέρο 
(μεν, 


“ Ἀ 


ὶΖ 


εἰ 
ΐ χίξ ἢ} 
Ἐς ΝΟ αὶ... 


ε 
ἔξξη 
ἀ οη, τα 


5ΈΕΈΟΜΑΤΙΤΊ ἢ, 


; ἼΩΟ ὦ [ ! 
φήσω αὖ ῷᾧῷ; ἕως ἐπ]ακις: 


Λεγάᾷ ἀυτῳ ὁ Ἰησοΐξ, τι 


ΓῚ ͵ ς ! 
Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπῆα.-. 
κις δ" ἕως καὶ κουγ-- 

Σήρὴ ς ἐδ δδμοη 
Ἰὰκις ἐπῆα, 

λ -“ ε Π 
Διὰ ζυτο ὡμοιώθη 
Ἱ βασιλεία Δ οὐρανῶν 
οὐ ! “ ἃ Ὶ 
ὑὴρωπῳ βασίλειος ἡ-- 
λήσε σειυᾶρα! λθυρΥ αν ; 
! «ς 
δᾺ δούλων αἰπο.]. 
͵ Ι͂ . 
Αρξαιϑύου δὲ αὐτο" 
, ) 
γυαιρεῖν., φοροσηνέγχβη 
μ ᾽ ] 
᾿ς εἰς ἘΨΡΙΛΘΗΣ μυ» 
ξκωγα λαύτων. 
δν Ἵ ᾿ 
Μη ἐχόγτος οἷξ αὐτοί 
ἡγτυδοῦγαι. ἐκέλδυσιν αὐ 
4 Ι ᾽ 
Το χυριος ἀντ ωρῳ.-- 
ὃν ." ΄“- 
αι, ᾧ πίω γιυάκα 
ΕΣ, ρον ἡ 
δὰ τ τεκγαᾶ γι, πτν-- 
“" δα 4 
τ, μτας εἶχε, χαὶ ὀἰποδο-: 
»ἰῶαι. 
λ φως .“ 

Πεσῶν οεἷ θόδυλος 

ἤ ᾿ 3 
ὑξυσεκογᾳ ὐυτῳΐ λέγφν, 
! 

"ξμε, μακροϑὺυμώησον 

ὃχ .ὁ,,,} ᾿ 
ἙμΟΙ 


ἀσρσώσῳ. 


᾽ 

Ἑ, 17 
ἴα ΠῈ οἷν πιιην [νύ Καςο),8.4 
αυς ἱτρεϊεοῦ 


Ὁ ΟΠ Τοῆις, 
Νοη ἀΐςο εἰδὶ νί- 
ας ἔορεῖες, (δὰ 
νέαις (δρειαρίὶες 
[ορεῖες. 


Ιάςὸ δά π7114-- 
τ πὶ ΕΠἘ τ Ρ ΠῸ ΠῚ 
ζςαϊοτγι τι ποπΐ- 
ΠΙτορὶ, αὶ νο- 
1ἰαἱτςοοπξοστςο τὰν 
τί ΟΠ ΠῚ οἰ ἔστ σ 
εἷς (υ}. 


24. Ἐταᾳυμπ ςσερ 


ίξε ςοπέροτγο,, ο- 
δΙαῖις οἰ εἰ νη 
ᾳ ἀςϑεβας εἰ ἀς- 
Ποῖ ΤᾺ ταῖςι- 
ΤΟΥ 1. 

Οατοτιὶπ) οι 
ἷς πΠοῆ εἤϊτε (ρ]- 
πδηάο, ΠῚ: 
ἀοχηΐπιι9 εἰ νε- 
ηὔάατὶ, δὲ νχοτῷ 
εἰϊι 5, ΚΠ θοὸς, ὅς 
οπχηΐαᾳ αἴας μα θο 
Βαῖ,ας Πετὶ ἴρ! Ὁ 
τ ΟΠ ΟΠ, 


ΡῬχόοίεης ατι- 
ἴοι ἔογίιις {|Π|ς, 
αἀοταβραῖ εὐ πὶ, ἑ 
οης Ὠοπλίης,6" 
ἴϊζο ρατίςπς οὐρα 
της, ὃς οὔ τἰ- 
Ὁ] χεάάαπι, 
Ι Νὴ ζαρ. ἈΜΝ ΤΙ, Ἑ, 
ΜΙίεγτας αὐτῷ 27 

ἀουλέμις ἔργα ἢ] 
Τῦις ΑὈΓΟ εἷς οὖ, 
ὧς ας αἸϊσητι τ τ 
Σαϊῆε εἰ, 


Ἐρτοῆϊςτς νεγὸ 
(δύιις {ΠῚ ἱπιιο- 
τιὐτ νι ἢ ἀδοοῦ 
Γοτι 5 Γαὶς αὶ ἀς 
δεῦαι δὶ οεπεῖ 
ἀσπανῖος:ὃζ ἰπἰδ- 
ἔϊα ἰὴ οὔ ΠΊΔΠΙΙ, 
ΟΡτοῦῖο σο] ]οὐτα 
ἨἩςθαῖς,ἀλεῷς,50}- 
τς σιοά ἀσῦςο, 

Επτ ρτοςϊάδις 
οδίογι 5 οἷτις ΤῸ 
φαβράς διπν,, ἀϊ- 
ἐοης, ΕἸἰζο ρᾳτὶ ὅς 
εγρα πὶς, ὃζ οπ1- 
τα τε ἀάχηι εἰδὶ. 


ΑἸΠΠῈ πόῖοθαῖ: 
{εἀ αὉἱΐτ, ὃς ἐοπ- 
ἑσατ σὰ τὰ ἐπ ταγ- 
ἐεγοσυ,ἄοηςς Γεὰ 
ἄςετεῖ ἀεθίταπι. 


Ῥογγὸ αι νἱ- 
αἰ ΠἜᾶεπεςδίςταὶϊ ς- 
5 αὐ Ποραῆες, 
ἡπάἀοϊιστατς νΔ]- 
ἐς, δὲ νεπεγιπηξ, 
ΦΡρογι οτίι ταὶς 
ἀοταϊπο πο ο- 
τἸηπία απ ἔλέϊα 


ἙΝΑΝῸΟ. 
Σπλατγχν οϑεὶς δὲ ὁ 

κυρμος ἢ δούλου ἐκείνῃ, 
ἀπέλυσεν αὐτὸν, νὰ πὸ δώ- 
γειον ἄφηκεν ἀυτω, 

Ἐξελϑὼν 3 ὁ δοῦλος 
ΣΑΣ ὅν Το ες Αὐνάν εν: 
ὠκειγος εὗρεν ἐγώ Ὑ' σίμι-- 
δούλων αὐτοί, ὃς 
λέν ὠυτῷ ἑκα τὸν. δγευά- 
δα" καὶ κρατήσας αὐ- 
ΤΟΥ ἐπ γε, 3 γῶν ὅ Απὸ- 
δὸς κοι δ,τὶ ὀφείλεις. 

Πεσῶν δεῤ ὁ σιω δου 
ος αὐτοί εἰς Ὅις πυδὰς 
ἀυτῷ, παρεκάλει αὐτὸν, 
λέγων ) Μακροϑύμοησον 
ἐπ᾿ ἐμοὶ; καὶ πανταὰ ὅπο-- 


"»ἷΪ ἡ » 
Ο δὲ ὅκ᾿ ϑελὲν δὴ 
᾽ ι " ᾽ ἣ 
ἀπεέλϑων εξαλεν αὐτὸν 
. ι ε ἐξ " 
εἰς φυλακηγν, ἐωξου διπο- 
ΝΎ ) ἢ 
δὼ τὸ ὀφειλουϑμον. 
͵ οοὺ " [ 
Ιδὸντες ὃ) οἱ σι δϑυ-- 
᾿ ἘΝ ΤΡΗ, 
λοι ἀυτὸ τὰ ἥνομϑνα, ἐ- 
ΤΑ ! ᾿ 
λυσηθησαν σφοδίοο,, κι 4 
᾿ ! ΔΛ ! ᾿ Υ͂ 
εἐλύοντες σέσο φήσειν τῷ 


ἌὌΠΦΜΣ 


ς« -»" [ ᾿ 
Τῶν πΠ ΤΟῦ ᾷ 

Ν, ἐν 5 ΕΟ, ΑΥ̓Τ η. ἘΠ Ὲ πὶ ἐ 
Ἵ ἔιδς ἔαενε, ΟἹ 4 


᾽ 
δε} ς ΠΑΡ Μη εὰ ἄας γο, ἥνόιδμα. ᾿ ἀοὶ τ τ 
εὐ τ ΟΙΣ ἢ} ! Ὁ 42 Ταπο δοζεγηιὶν 
γ εἰνῷ' ἡω ( ἐοαίην τ Τοῖς Ὀξσσκαλεσο- 3 ἡΠππιιὰ ἀοπλΐπις 
παν ον. τ νι 


Ἷ } ᾿ τ ᾿ ᾽ ᾽ 
αὶ τὸ σδα- ἐὐθη ᾿ϑεδέρυςῃ, κδμος αὐτὲν ὁ κδξλος αὐ- - (αυς,,8ὲ αἵε ΠῚ], 
Ὡ ᾽ “ ; ἐ 
᾿ “ τὸ ον Ἰ ΡΤ τι} ἐς ὈΪτιι τ 11- 
᾿ ᾿ : οηἰᾷ ᾿ : ᾿ 
ὁ δοῦλος Αρά ΤΌΝ ΤΗρΕ, πὶ σειν τίω Ἄλω ᾿υὰ τομῇ αὐρὶ, 
{18 μν λίῳ ἠκεινίω ἀφηκα σοι, “πὶ οδίσογαίς 


δα: 
γα τ΄ σίιι - ες ΠΊςΣ 


(᾽ ἐστὶ ! ͵ 


; ἫΝ ἐΣ τῷ Νδπςο οροχτις 
Ι! ΄ Ἢ 
ἣν δέωυαι.- εἴ ἀρ! ἃ ΤΙ οὶ ϑὺ εἐδν καὶ σε ἐλέη 5 κἴὸ πνίίετογὶ οὖ 


᾿ " ! « μι 

ἸΙσὰξ αιἰἰ.- ἐοεαϑῖι εὐ ὧν στη τὸν σιιυοδυλον σουγως (ετυὶ τα, ἤσας ἃς 
ἘῸῊΝ τ αν ΑΝ 80 τινὰ εαγλίρε τα. 
υν. “Ασπὸ- ἐπα ἀοι ἰταιυι δ ἀρ γελ ως ΟΥ̓ ΑΠγῦ 
ελειὶς μ΄ δ τέρας ἥ Και ὑργιάϑεις ο κυρλὸς 58. Ἐκ νατιις ἀοιὶν 

ΠΣ Ὰ ἰ ᾽ » διὴ . ΕΞ 
κέν ΨΟΡΊΑ εἰ ἐπε ἴογιο. παρέσξυκεν οὐδὲν πὶ οἰτι5,ἐγδἀ ας 
ο σμυ δυ ἀεπὶ οὶ υΐχια οϑά. οἷ τουτο ᾽,αιιο 

αἱ 


; τὰς Θὶς βαὰ ΣῪ ΠΝ 
ζις “προδδις ενμεῇ ἐδιει γα μιν ᾿ ηπκλως ΔΩ ἀζαίυρ ἀεβ ρα 
ε 


αν, ἀἰδερη,, ΝᾺ ἀξ; ΦΡΟΟ δ ποῦ τὸ ὀφειλόμιε- τοῦ ἐρξιπι ἡπος 
61 αὐτοῦ, ἢ “ ἔοι ἀερεραςαν ΠΡ, 
οϑύμοησον Τ' “αὐ εἰς δ νι αὐτῷ, 
' ᾿ ΕΟΝ ἤν δες Οὕτω καὶ ὃ πὰ τήρ μιῦ 33, κδἰς δὲ Ῥαίογ 
Τὰ Ὁ’ΤΟ -- τοῦίς δἰμαε ἃ ὲ ὐλα ΔΩ 
ε 


; .ῳ ᾿ “ ἐς Δ᾽, Ἢ 
τι τς πουραῦ ος ποὶῃ σή ὑμῶν πλειὰ ΓἸ ΟἹΈῚς ἔὰ 
ἰ νμἱ ΙΝ ἐἑαὶ μὴ , ον ὦ . τἰἷςξ νοδὶς γῇ πὸπ 
» ἔ ἰΣῚ ] ἃ 
ἘΛῈΥ ᾿δᾺ μη! αἰ οδς ὁ, Φφητε ἐκαςος (ὺ 


ἡ “οεάϊ του οΥτὶς ἔμο 
᾿ς ΛΩΝ αὐὐίυ δε ἥχις, γος ἀδελφῳ αὐτὸς ὑ'ἰσὺ ΠΝ ΕΣ 
ΡΝ 64" μ᾽. Χαρφυηῶἔιν ἡ, Ὁ Ρ ψὶ ζογαΐδις γοῖγις 
"ςοὗὺ δύπο- μα "ῇ ᾿ ὧν υμδ! ἃ αἷδα- ἀςο!έϊα ΠΠΟστ τη, 
ΚΣ ω δ ὯΝ 
υΟΥ νἱυν ἔρον “κατα αὐ των. 
ὁ ᾿. Ὰ ἸΌΝ 
Ἷ ᾿ Οῇ υ . ψ πο Ζε 
“Δι ΝΣ ἔΥΝ ΌΤΑΝ ΑἹ ἐν ετο ὅτε ἐπί. τ ἘΤ ἔξει οἹἘ α τεο, μα 
ἡκΌμοι, Ἄ βενϑθυ, Ἀνοι Ως ἔς λέσεν ὁ] “ ᾿ τα σοπίι πὶ" 
δοο, κα αν ν ἀν ξιχρίϑε, ΧΟ ; ἥσοις σοῖς τηδῆτρε 1οἴας ἔστ. 
᾿ γΆ {δ ᾿ ΟΝ δ᾽ λοες Ουτοις ΜΟΤΗ ΕΥ̓͂ Τοος μος, ἀς» 
φησειν τῳ πεῖ ΠΝ το, ἀ 0 Ἶ Ἕ ᾿ ἔπ ὰ 
γον ᾿ Γαλιλαίας, ν 5 Τρ γα τ ἃ. 6- 


ι 
γαντα. ᾷ εἰ, 4 πα, ὃς. γεμὶς 
᾿ ἘΔ Υ.3.21 


σευεῖ,ν, ἀ.17 


Θεηε.:. 4.14 
τιτοχ. δ. ἀ.:6 


ἐρϑ εἴ, ,.,. 5." 


Ἑ, ἘΥΝΑΝΟ. 


ἱπ πος τάσδ α 


9 εἰ ᾷ ῥοια γῆς ἴου 
, ς Ἂ 
«τᾶς Ιοτάλποπι. ς 


δα ας πέραν Ὁ Ἰορδανν. 
Καὶ ἠκολουϑης αὐ- 
τῷ ὄχλοι πολλοι" ἢ ἐϑε- 
ἐϑἰπτυσεν αὐτοιὶ ὦκει. 
Καὶ χοροσήλθον αὐ- 
σῇ οἱ Φαφασω οἱ προς 


Ἐείςααιτα (ξ Σ 
41} ἐσθ ας πλι}]- 
ἐα :ὃς (ατπδυὶτεος 
ἐδ]. 

ἱΕταςοοῆσειπε 2 
«ἀ εἴπ ΡΠ Ατ Γαὶ 
τοηϊαπῖος ΟἸΠῚ» 
ὧς ἀϊςεπίδς εἰ, 11- 
εὗτπο Βοιηϊπηὶ ἀϊ 
τοῦ πὶ ἔασςοτς 
οἰπὸ ν χοῦς ἤια, 
συ δες εχ οδτι- 
{ᾳ} 

Οιυἱτείροηδς 4 
αἰτ οἰφ, ΔΉ πο ἰὰ 
σίδπὶς αυδὰ ἐς [4 
ξοςὶϊς δ ἰπἰτίο,, 
το λίσι 1 π| ὃς ἔα: 
τηΐϊπ δ πὶ Γοςϊτεοϑὺ 

Ὲς ἀϊχίε, του ὃ 
Ῥίεγεα ἀοίεγεε πο 
πιο ραϊγῷ ὃς πΊᾶ- 
τε πὶ, ὃς αἄἀρίιι- 
τἰπαδίτις νχοτὶ 
ἔμ, ὃ εὐὔε άϊιο 
ἦπ οαγπῷ γη8Π|. 


ζοντες αὐτὸν; α] λέγριες ὁ 
ἀντῳ, Εἰ ξεςὶν οὐβρωπῳ 
πολὺ στ 1 για καὶ αὐ- 
“τοί ΧΤ' πᾶσαν αὐπίαν 
Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς, Οὐκ ὀλέγνωτε δι 
ὃ ποιησοιεἰπ᾽ ἀργὰ ςγἄρσεν 
.α] ϑῆλυ ἐπούνσεν αὐτοῖς) 
Καὶ ἔπεν, γεκὺ ζυ- 
σου καταλείνᾳ ὁὀυθρωπὸς 
τὴ παήοο αὶ ἀωνωδὲ 
τεφρανκαὶ φεϑσκολληη:- 
σα, τῇ γαιμαικι αὐτοί 
ἔσονται οἱ δύο εἰς σείρ- 
καὶ μίαν 
ἐδ έτε ὅκ ἐπ εἰσι δυο, 
μὰ δὸρξ μία. ὃ ον ὁ 
πῷ σμυέζϑυ ξὲγ, ὁ θρω 
πος μυ χωρλζέτω. 


Τιληιοείατὴ τό 6 
{πὶ ἀπο, [δά ν- ᾿ 
πα σατο. ΟΛοὐ εὐ 
5ο Ῥειις ΓζοΡ]8- 
εἷτν πο Ὡς ἴς» 
Ῥατγεῖ, 

ΝΣ 
Ὀΐτω 


ΠΕῚ 
θυ ἃ ΠῚ, 


Σ 
Μογίςς κϑ 


ἕν ΐε 
γῆς Του- τάμε 
Ιοῖ 
Ιοροανν. 


7 ᾿ 
! ξ ε8:- εαταν!! 
νι τν ἱ, 
"ΟἾΘ " 

᾽ Ει ἐ 
λον αυ-- (γι μ᾽ 


Ὁ υἱ 
δεῖς εἶπεν πωΗΙ 
καὶ 
υδ ἢ) 
ν ον 
εἰσι οἵ 
διίσ᾽; 
ἐκδιτῃ 
Ε “ 
ΠΩ" 
δΐρ 
ὁ 
ἀνῇ 
Γ αμ 
ΠΟλλη 9η:-- χ αν 
᾿ αὑποΐ 7 ἴ5 ἢ 
ἢ :3 


στρ" 


! ΓΙ 
ΤΕ 0ΤΙ 
-“ " 
γῆς γα ρσ 
- ͵ 
Ἐ αὐτο ῖ} 
; 
γΈΚΩ ζυ- 
ὁὀυθρωπος 
Ὶ Ἁ 
τί μη.- 


» εἰς 
“ 
γλλί ὁ} 
ἁ 4" εἐ φὰ 
νὉ οὐ .0 οὐ 


: Ν ἠ, 
ἐγ) ῦρω ων 
μι 


ι 
τῳ. ΝΜ 

ἐν, 
Ὀΐξμης ἢ], 


5Εζ, ΜΑΥΤΗΉ, 

Λέγρισιν ἀντῳΐ, Τίς 
Μωσῆς ἐνεείλα το σοῦ -- 
γα ιβιξ λίδα δἰ ποξούσίου, 
(α] ὀχολὺστοῃ αὐτίω ; 

Λέγᾳ4 αὐτὸς, Οἡ Μὼ 
σὴς ὥθος τίω σι ληρΌ-- 
καρδ)αν ὑμῶν, ἐπεβεψιν 
ὑμῖν ὅτ λὺ σαὶ σας γυ- 
γαϊκας ὑμῶν - απ αἴρχης 
δὲ οὐ γέγογεν οὕτω. 

Δέγω ἢ ὑμῶν ὶ ὅτι ὃς 
οὐ ἀπολύσν τίω" γεἰὡϑά! - 
κα αὐτοί ν Εἰ “μη ὅλ; πορ 
γαίᾳι, ἑκα! γα κοήσῃ ἀλλίωυ, 
μοι χὰ, γαι! " ὁ ἀπολελὺυ- 
ὀρίωγα μυΐσας, μοιχῶν. 


“Δελρισιν ἄυτω οἱ μἰῶ:- μ 


Ἴηταὶ αὐτο, Εἰ οὕτως ἐ- 
μὰ " αἱ πα τῷ δυβρωπου 
μῳ Τὴ ς γευυαικος: οὐ συμ 
φέρ 4 γα Α(ὴ σαι. 


ς Ψ 
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ 
τανης 


. Ὰ ᾽ ͵ 
“ιν Ὁ χώρου σι τον λολ ον 
ὕγογ " δι Ι! 
᾿ ἡ οἱ ς οἷ δδτοι 
ἀντ Ὶ .., ἦν ὦ 
Τίσι τὸ δ νοῦ οι, ὃ,- 


ἽΥ Ἴ ; τ᾿] 
ἔς οκ ΚοΙλιᾶς ῥῆῥος 

Ἑ; ός 


" Ὀϊοαπε σαν 


8 


οὐ ο ᾿Μοίςος ἐκ 
ἤν ἀατςε 106 Π πὶ 
ΓΘ ΡΟ ας ἀϊπκὶς 
τοῦς σα πῃ} 


Αἰτ] Πὺ, Μούρᾳ 
πὰ ἀντία πὶ ςοΥ- 
ἀϊς νο τὶ ρου πγΐ- 
Πι νοδὶς γρρυ ἀΐα 
Του χούοενοῖηηςς 
οσατογιὶπη ἂρ ἰπὶν 
τἶο ποη ξαὶϊτ ἤς. 


9 Ὦϊοο αὖξ νοΡὶς, 


ΤΙ 


12 


Η͂ 


᾿Φ υσ πο ΥδΡιι 
ἀϊαιοῦῖς ν χοῦ πὶ 
(πὶ, 1 Π οΡ 1 
ῬΓῦ, δζ αΙἱᾷ ἀυχε 
γΪτοἰς ὦ πιϊτεῖξ ἃ- 
ἀμ] τογί ἃ ; ὃ. αὶ 
τορι ἀϊατα πὶ ἀπ" 
ΧΟΙΪΌ, ἷς φαι1τὸ- 
γἶα ἢ οὔ πηϊτεῖτ. 

ὈΊοαπε οἱ ἀἰοἱ 
ΡΠ} εἰ",5] αἀ {ἃ 
τηροάϊ Παρεῖςαι 
ίᾳ ΟΠ ἑἰς οἰπὶ 
ΥΧΟΓΟΠῸΠ σΧρό 
ἀ1τ ςοΠε ἢ Υς 
Τ᾿ ΔΕ ΠῚ ΠῚ ΠῚ. 

Οὐ ἀἰχίς ς, 
Νοῦ Οὔκ κα ρᾶοὸς 
{πὸ αὰλ ἀϊ διὶ οά 
ἐϊ ηι 7 ἀκτῦ εἴ. 

5. ΠῸ ΠῚ δὰ“ 
ἩπςὮἑ,, χὰ ἀε 
τηδιτς νίοτο ὥς 
Σὰ, 


Ὀευ 4.1 


ϑ0ρτὴ τ. 6.15 
ΤΏ ΆΤΟ, το, διῖκ 
ας τό, ἃ, 18 
τιςοτι)εᾳ 

ΠΌΔΡ. ΧῚΧ, Ἐ; ἘἙΥΝΑΝΟ. Υ͂, Υ. 


ταῖὶ (απτι ἔσας 3 ! ψ "» 

ΧΗΣ Ἃ εὐὐγυνην στιν ουΤῶ" - εὐ’ ᾿ 
ΘΣΌΠΌΓΩΙ αὶ ἔα» γν ὧν κ Χαὶ 4 ευσῦ . αἧς 
δὶ αρ δι ποςὶ ΟἽ ὄνου χοι, οἵτινες ἀΐγ5: Βοπιβις εἰ, συ χῳ 
αὖ Ποιηληἰθιι: ἃς ! ἘΠΕ ΠΟΥ, ἡ Σνς 
; ὃ τοϑήσοων τσοὺ ηἷ ἀρῦρω ΠΝ: ἧς 
Τὰ τ απο “᾿ ἡ ψ οὔρ εμὶ ᾿ "ηρὴ μιᾷ 

ὙΣ δός ᾿ ! Ὰ 
(εἰ ρίος οαἴἴταις- ΩΝ " ΚοΊ ΕἸ1σ}ν δύγου γο!, ον ΤῊΝ : αὐ 


Ἷ δέον Γῶς ψ γι ς γ᾿ Ἀ4 ) 
; Ἡὐδ ἐηφονε οἰπγες αὔγουχισον ἐαυ βεοτίν ἰδρερὶ ἀἰὰ ο᾽Ὁ 
5 ΘΙ ΟΥ̓ ΠῚ. Ἷ [ ! ΠΟ 1 ᾿ 
' [ (61: ἴῃ 
ΟυἱἹ Ροϊοῖξ σὰρο- Τοῖξ δγα τίωυ βασιλειῶν χτ. ως 
Ἂ ΨΥ Ωρ 7 ἀν ! Ἵ Ν 
Σς ςαρίας, ηἷυν. ουρωων. δευώ- Ὅν γι 
Ὀϊεὶς 


0 Ὃ “ 
ῥὥμος χωρεῖν, γορεϊτῶ. 
" ὁ ᾳ ἢ " ᾽ Ἔ : 
Ῥῖαν.κ.:} Ἰ Τῦς οὐαὶ ιπε 1: Τότε “ὐδϑσηνεγθη ἄυ- εἶπ ααμι διοιρ δ 8 ΟἿ 
ϑαρτά ἵδη. Οἱ Ρυογὶ, , νὰ πὰ. «δ ἡ νον αν Ἀρ ς ὟΝ ΡΟΝ 
ᾧ παι δε[α ,ἵγα τὰς χιῖρας μὰν ΠΡΟ ἀφας λας Φὸν 


τὸν γρῷμαι 09 εἰς ἱπιροῦςς. ΠΡ μον ; “ 
νος ἰχρέ, ὃς ογάγει: ἀϊ- 5 ὅχιθ} αὐτοῖς," ἄθόφσευ Ῥορτμ ξυενα εν Ὧν 
(οἰ Ρ}} αατοπὶπ- « Πα κου χῶ δ πα ΜΝ ἴδ 
ΠΗ Το 1 ἢ μαϑητ ἐπε ρε ὩΣ ΒΩΙ κα 
οὐρα θα οος5. Ἃ ἀὐο ὀου ήμω δ ΝᾺ Ρ 


πησων αὐ τοις δ; ἐν, εξ ξυ ες Ῥ ᾿ Ἶ 
είς νογὸ αἱ ἐὴ ΚΑΎΣΕΙ ἐν ἰ τὴν Ἷ 
Ι4. Ω,0 Ιησοῖς ΕἸ ΤΕ. Α. εἶκείυ δι; ἩρΡαῖς Ἱ 

[ 


Εἶπ, δἰ πὶῖς Ριι6- »" ; ᾿ ἥ ταῦ! Ἂς 
το5, ὃζ πὸ ργοῆ- φΦέτε ίο ποιδῦο, καὶ κυ ΜΠ ἐείρῃ τας Τησι 


οὖ 

δ ἐΥ Ν ΔῚΣ Ι : Ι ᾽ Δ ᾿ , 
Ῥεδεὶς ος ἃ Γῆς Χφῷλυξτε αὐτὰ ελϑι " ω, σεκ) 

γΟΠΙΓΟ ; τα! εἴ ! δα κι ! πε μα διαὶ Π 
ΘΠ τορ η ςα- ΦΟΕ Τ γὸρ ποιουτῶων δι κ᾿, ἀ ΟΝ 4 

,. ᾽ ε ͵ »" ᾿ υ" ἃ ἢ 
Ἰογ ἢ. δέν ἡ βασίλεια, ἂν ου «101 ἀρ δὰ σγος 
ἴὰι | 
φαγών. ᾿ ἐν ἀν: λαξι 
» ν.» ῖ ᾿᾽ [ω οϑ ᾿ δὶ ᾿ 

Ἐς αυυσσ ΠῚ. ἧς Καὶ δψ)ϑεις αὐτοῖς τρία Ν ἀεῇ ἄκοι»; 
Ῥοία ει οἷς πγΔ Ὁ Ῥω το ἐς Ἑ 


ἃ "» Ἢ Ι ; 
( : 40 ἢ 
γα χρας, ἐπορόυϑη ἐ- . (κα νῆες 
καὶ 7. 
; ΧὩ» 
Μαγίιοδ [Ετδσοο,νηἶαο. 6. Καὶ συ, ἐς χσροσελ 
Ἰὰς τ τῇ ςεοάφηνς αἷς {1 τ ὦ ὄ ! Ἢ} ᾿ 
2 δε κπς., νον 
Ο Μαρίου θοπο, ἊΝ ἐκ ὰ αὐτῷ, ιφβᾷ ΕΝ ΣΉΝ 
αὐϊά Βομὶ ξαδεϊᾷ σκαλε α, γα)ε 7 ἀγα 70 
᾿ ᾽ ᾿ ο Ι . "» ᾿ ε 
νί μαροδῆχ γἱτᾶ “ποιήσω, ἴα ἔχω ζωΐωω να ἥὰς γω:κ, 


ὩΔ5)α δἱλς ΠΠ|}πς, τω καὶ ς- 
ανες δύγο- 
Δ ἀρῇρω 
ὄῤγοῦ γοὶ, 
σοὺ ἑαυ 
βασιλειῶν 
Ο δειυά- 
ὐὐτὰς 

᾿ : 
γεχύη αὐ- 
τας χέρας 
᾿ὥϑοσευ 
τοὶ ἐπε 


απέν, Α- 
ἢ ἢ 
ν᾽ Καὶ κων 
ΜΠ οι. 
ἐλῦτν 
! 
ΤΟΙΟυΤΩωΥν 


χ ἶν" οὐ 


ὶ ᾿ ἣν 
Ιςφ αὐτοῖς 


ρδϑη ἐ- 


ς “ὩΘΟσελ 
᾿ Διὰ. 
1} Ὁ ] 
Π ΟῸΥ 
γα ἥ 
ὦ ζωΐωυ εἰ (απ! ΠΣ Σ ΤΥ 
ευσῦ 
ἐξα δὶ (0 (μι αἰχὶν 
Βοπιίβμ, εἶ, Οὐ τὴς 
ἀάαρετ., ἐδετιορις α 
εἰμὶ 45.,1 οηοὺ γος, 
Ρο. τι ; δε ὅδ, 
ετυθη} δ ἢ δὰ ις 
μὴ πρ εἰς ἃ γίεις 
«αἱοῖθν : Ὡβτράὶ (ες, 
κε} δ, 

πί ΐ 
ΤΑΉΝ διοιχῖς αι, 
εἰ ἽΝ ἢ 
τὰν δ᾽ ' ἀο ἰκεταθίς, 
ΠΩ ξ ἕροΐος 
Σ ἐπε τ καιη, Νδ 
ι"ἰ 2 ἈΩΤΝ ἴςῆ] 
͵ ΑΥ̓͂ π᾿ 
εἰ Ὁἱῃ ας τες 
ἐθς ΚΆρῃοΣ, ἢ" 
0 ὟΝ δὲ τὰ θὰ 
ἢ ἔς ἴὰ ἢ ἃς ἴηᾳ 
τοῖοι ἀεξιι αν ς 
εἰτεῖν ᾿ Ἐν Φχί πῇ 
ἀταθίδν, ἔμ τη ἤξῃς 
ΜΠ Ϊ είρῃ 
υἱϑεῖέ , 
ΓΙν Υ̓͂ ᾿ δε 
εν ᾿ ἀρ μίαν 
-:5 ἐδ] »ψο 
τῶ ΕΣεν τη 
ΟΝ ΡΝ 
ί δὰ ΠΝ 
Εἰ 4{ι ἰδῇ; 
ρον αὐἰέις 
τιϑοῦ" ἐδ νὶ. {- 
αόω δον εἶ 
Υ ε, γξῃ ᾿ 
Εἰ εἰ τῇ ΠΝ 
4" ΕἾ} ἴω ρςε 
υ: ἃς, 
ΕΣ ἀδα. 
μα τας ἮΝ 
νοΡ ἄοΝ 
γί ; λις ἱ, 
γί ἘΣ ΤΟ , 


{Υ71] 
ΔΙ ωνγιον) 


580, ΜΑΤΥΤΉ, 


ΓΈ, 


ΘΙ ΟΥΤ ἃ πῦ 


ΑΝ 3 » ΡΥ ΓῊὴ 
Ο σὲ εἰπὲν ὠστω, τ 7 οἱ ἀϊχίς εἰ, 


ἐκ λέχᾳς ἄλγα ον ὀὐσεὶς 
αγαϑοὸς, εἰ μον εἰς,ἜΘξός. 
ἰδὲ ϑέχξις ἐσελθεῖν εἰς 
τίω ζωίω,, τήρησον 


ἔνγρλας: 


ῖ 


τὰς 


ΟἿΙ ΠῚ γοορς Βὸ 
ΠῚῸ ΠῚ} πα ]1τς οἷν 
Ῥοπας,ΠΙΗ ὙΠες» 
ΠΕΠΡΕ εις, 
αιθδὰ ἢ νἱς χὰ νὶ- 
ἕλτη ἱπρτοάί,[οῦ- 
ΠᾺ ΤμΠάαδτα, 


Δέγᾳ αὐγω,, Ἰτοίας ἃ 18 ὈΪϊεὶτ ΠΣ Οὐ αν 
ΝΣ “ “ ἃ ᾽ 
Ο ὃ ἰησοῖς εἰπε, τὸ, Οὐ 


Φύνασῳς. Οὐ 


μοι χεύσῳς, 


οὐ κλέψως , Οὐ ψευσὸ- 


Μαρτυρησης. 


Ἰεΐς διε ἀϊχίς, 
ΙΝ ἔρεϊες Βοιι 
οἰ Δ ἅς Ν δ᾽ ςὔπ)1.- 
ἴς 5. αι] ξονίιην, 
ΝΟ ἔροϊος ἔιγιᾶ, 
Νδ ξ]ω τ ἀϊτὸς 


. ἵ ! Ψῃ ; 
Τα, ἣν πατέροι σῷ 19 ἐγ οΠί τ τη. 


ΗΠομούα ραᾳϊτῷ 


ὶ Ὶ ! 
μκ τίω κητεέρα ᾧ, Α.γα δζ τηατγ δ. Ἐς, ΠῚ 
1 «ε 
ἼΤησὸς τὸν πλησίον σου ως 


Ι 
σε γηγ. 


δὲθ ΡῬΓΟΧΊΠΊΙ πὰ 
τυ ῦ νὰ το ρίι πη. 


Δδλ 4. ἀὸυγο ὁ γεανί-- 19. ᾿ς ΕΠ} αἄο]ς 


σχος, 


Πατα χυτὰ ἐφυ- 


ξ “ ᾿ ᾿ Ι ἤ 
λαξαμέιυ οκ γεοτητος 


νγ 
ἐέουλ να 


Ἐὶ 


χόντα 
" 
ἕ ἕες 


« ρ 
Ἵ υφερῳ ὶ 
ἔφη αὐτο ὃ ἴῃσοῖς, 21 
; ! ΤῊΝ ὦ 
“λεις τέλειος {Π), ὕπα 
“}. ἐφ Αὐ δ᾿ Ι 
»Πῶλῃσογ σῳ ἴᾷ ὑπαρ.. 
Ν᾿ "Αἡ "ὅ 
"0 δὸς π]ωχεῖς, κὴ 
ὉΥ γδνοῦ 

'στωρογ ἐν οὐ ρᾳι-- 


γδ]"- ᾿ “ ᾿ Ι 
ν ὅ δεῦρο, ἀκολύϑέμωοι. 


ἰρῷς,Ὁ ηγηΐᾳ πο 
Τογααυὶ ἃ ἰπα τα 
ἔς πηδᾷ : αἰλὰ αἀ 
ἢπς τη ἱ ἀφοῦ 


Αἱρ ΠῚ Ἰεῆις, 
5] νὶς ρεγίς 
εἴς, νλάς, γεπάς 
ὅ1ια Παβὸς, ἃς ἀὰ 
Ῥαιιρογίδιις, ἢ 
ΒοΡὶς ἐπείφεισιιτε 
ἱπ ςᾶϊο : ὃς γεπὶς 
ἴξαμποτο τῆς, 
1.1 


6ἐ 


Εχο.ο. 4. 

ἢ 
{}}} 


Ϊ 


Ἢ 
δ ΟΡ. Χ [Χι 
Ι 

ἯΔ4..,.:19 
Ῥέλτε.ο ,.Ὲ 
ξας, τ, εἰ 


Ἐς 


Ουῇ αὐἀ {πε δὰ 
τεσ αἀοϊος(οὃς εἴ 
ἴου πιο στ 1 
ἐγ στοαῖς ἐπὶ ΠῚ 
Βαδὅς ροῆεπϊο- 
Π65 ΠΊι]τας. 

Ἰεῆις αὐτές ἀὶ 
χὶς ἀϊ (οἱ ρι 115 (ὰ - 
ὶς, Απςῃ ἀϊοο νο 
μἱὶς, ἀΐιιος 1 Π|-ὶ- 
1ὸ ἱπεγαδὶεὶπ γὼ 

5.0 ΠῚ οΘΙ ΟΥ̓́Τ 1]. 


Ἐεὶξογιτ ἀΐςο 
γοδὲς ἔλα λας εξ 
σατποϊ ἢ} ΡοΥ ἴο 
ται σις τιϊῆ- 
το, αυὰπι ἀϊο τ 
πη τορ παπὶ οὶ 
ἐπργοάὶ, 


Αὐάϊεῖς 6 ΠῚ 
Ἡΐς ἀϊίο ΡΠ] οἱ, 
σχραϊεύεναϊάς, 
ἀϊόεπεος,Ο οἷς ἐῦ 
5ὸ Ροϊεῖ (ἈΠ 
Πετὶ» 

ΠΕ ΕΝ 411 ΟῚ 
105 Ἰεΐις, ἀἰχὶς 
Ἀ]Πἰ}, Αραά Ποηνὶ 
σ1ς πος προ 771-- 
116 οὔ : αν 
Ῥεὗ αἰ οηγη ἕα 
ῬΟΠΊΡΙ Πα (απξ. 

"ταστις γοΐροτς 
ἄσης Ῥείγας ἀϊ- 
ΧΙ οὗ, Ἐσος, ΠῸΣ 


ἙνΑΝΟ; Υ͂, 
4᾽ Ι τς ᾿ οἱ.» 
καὶ Ακευσας δὲ ΟΥ̓. αἰδημ 

᾿ ! Ψ ὦ ἄοϊε ] 
σκος τι λον; ἐΓ ΤΥ Δ βανι; " 
ἱ ᾽ ᾽ ν ΐ 14: 
λυπουμόνος ω ΩΝ ἘΜ , 
{ 
κτήῤῶτα πολλὰ. τύποι 
{εἴην 
«ὃ Ὡ Ὁ"ἤ »" 
23. 59ΘὉῸ93ὴΩ ἢ Ἰησϑις εἶπε Ὅϊς ἢ 
᾿ 
ΤΕ Ὴ {ον 
ὐμμυλουκησμο Ὁ 
λέγθο υμῖν, ὁτί δεςκολώξζ 815 4νῃ} 
! Φ ! Ὰ μέρ " ἱ 
πλούσιος εἰσελόσεέτου, εἰς οι 
ΔΔ δ σα ον ρ τεεῦῦ 
7 βασιλειαν ἢ σρανὼν. ἡἸοτῶῖν 
! χτι -“ ΜΙ 
24... ΤΑλΙΥ δὲ χεέγω ὑ μιν, β 
᾽ Ι , ᾽ "ἶ ! 
οὐκοπωτερὺν Υ και μη - καεει 
Ἵ Ι ὁ ἐἈπὴὴ ὁ 
λον δγα χρυπηκίατος βὰ - (οῆπι 
ΓΔ δὲ “Δ ! ἐτῆν'} 
φιδὸς δηελϑεῖν Ἢ πλου- ἀἰαίη 
ἦ᾽ ἃ ͵ ὦν εγλτέ ἢ] 
σΊΟΥ εἰς τίιυ βατιλειων τό φθθδ 
᾿ δ “᾿ τουτί! 
Θεοΐ εἰσελϑέψ. 
Ι .ἡ ε αὐ 
2, Ακουστιντες ἢ οἱ μῶ ἐπ " 
ν᾿ νΨ Ὕ,ᾳ ! ᾿, 
θῆται) ἀυτὰ ὑξεπλήσσοντο ΠΡῚΝ 
"δ ’ ἢ “εν " ἐα᾽ 
σῷο Κα ΎΛΈΟΝΝΥς, Τὶς α- α"} ἢ 
Θφι ἐδχευ τοῦ σώ ϑέι αι} μναῖ 
͵ .-“ οῦ 
26 ; Πρ Αἴ 
ἣ Ἐμολεψα ὃ ὃ ἀμις Μ᾽ 
ΕἸπὴν αὐπὶις, Παρᾷ, ὁ: ἀἰκς ἡ 
; ΄.“" " Ι! ! Αϑό αἱ 
Ὡρώποις ἴου το οὐ δερυαι ΤῸΥ ρει 
εν , 1. 
ΟΣ 9 Θεῴ “ταν τῶ ἀρνβ 
"ἢ αὐν ἡ 
σδοιυαπα. ὅξι. Δ 
᾿ ἡ ὋΠ ῖ ε 
“7 Ἴοτε ὉΠΟΚΡΙΘεΙς Ὁ (ρον 
! Υ Ὁ β ᾿ αν 
Γεϑος εἶεν ἄυτω, 1δὺν, ἐ} 
᾽ 
σραψῶωῦ. 


! εν 
ἐγὼ ὑμάν, 


Δ η. ἢ 
Ὡ πλοὺυ" 


͵ ον 
᾿Ι ΛαΙ Τὸ 


᾿ 
. 


ὃ οἱ μὰ 

ἐπλη ἀσοντῦ 
ἐς, ΤΊς ἀ- 
το ϑέ αι Ὁ 
δ ὃ ἵν ς 
παρᾷ δῤ-- 
οἱ δοι α τον 
εῷ σαντα 


κριϑεὶς ὃ 


χε, 1δῦυ, ὦ 


4} Ὁτιὴ ς ας. 
κε δα ΣῊ ΠΝ: 
ἀολείεν, τὸ ὸ τας εις 
Βυτιι δρ κε ὕρ. 
εεἰ π|: ᾿ πὲ , 
εἰἰπὶ Τεῇ ᾿ 
ταῦτ ἘΝ Ν 
{εῖίονν ᾿ ἀης ἀϊκι 

τε ; νου ]ς, δυλὰ 
ἀἰχί! Ἵ Δ ἀξ (ςρὰ 
ρυ!ίηῖ ἰ εἢὶς τῆς ἰῃ 
τεῦ 410 ἐεξεαργςη ἣν 
δ. 4υ!η. τις φυῃὴ (ἐς 
ΓΤ δ᾽ ἐ ΕΠ Ως ἢ 
συ ὰ ἤδδι ἴῃ ὕςς 
ΟΕ 
Ἰοταῖν, ὁ ὁ ἴα τὸς 

ἵξις ἃς Υ 

εἱ ͵ ἕαρει ἴδιο 
ἀϊο᾽ Ἴ Ὅαραςς τ 
μεῖς ἀεὶ ἐπ χῦ 

πτέ ἐείῃ κριμν 
ἐμέ ἵζει. σι» 
επί Η Ει ᾿ 

“ ἢ 
ἀνε ᾿ ΧΝ τὴν 
ΩΣ γε] ἀοτηω ας, 
ΠΟ ΔῊ ἐταῖτεν 

Π ἂχι σἴοςςς, 

δ αρε δ λει 

Αὐ ἘΝ ἴα εξ, 
πα ΥΥΝΝ 
φἰρυνι τὰς ἥλιος 
μαπι ἀαδ ας γος , 
δ 44 Ῥῖρι δου δ᾽ 
οὐ" τὐϑα τεῆς 
σι ἀρ] Υ̓ 
ῬΟ (Δ, νέες. οὑκείς 
οὔ! ἣ ΠῚ 3 ἃ νὴ ε 
αἴ" ἢ ταὶ Ῥοΐ, 
Νὰ 
᾿αἰχίν " ΩΝ ἃ. 
ΩΝ 
ΣΝ 
Οὗ" Ἕῇἢ 
αὐ | Ὧᾳρ, “δε 
Γν ἱπλς ἊΝ 

Σ 4] ὄδῃ τη 
(ροῦ' ἢ 
εὐ 
ἐν} 

ΕῚ Ὲ ςε 
ε ““ ᾿ ! ! 
ἡμκὶς ἀφηκα μδμ παντὰ; 
Ἴ ! ! μ 
ἴα) ἡκολουϑησαρδρ (ο15τί 
ἡ " ς« φ." 
ἄξα ἐςο ἡμαν} 
τὴ δ“ ὃ 
Ο ὃ ΤΙησοις εἰπεν αὐ- 
“ ΚΑ ΈΔῊΝ .ὦΝ Ψ 
τοῖς, Ἀμίω λέγωυ μέν,0 τι 
« [ω ι " ͵ ! 
ὑμεῖς οἱ αἰκολουϑησονῇ)ες 
ὃ Ι ἀφ ἈῸῪ “Ὕ ,3 
Τοῖν Καϑισν ο υς 10 θρ- 
! ἀσας ! Ι 
ὕρωπου Κι ϑρονου δδξης 
« Ι Δ “ὁ ἣν 
ἄρτος καϑίσεοθς ὁ ὑμεῖς 
σι ͵ ἊΣ , 
ὅλ; δ δὲ κα, ὩΡογοῖς, Κρι 
! Ι 
γοῖες τας δωσδέκα, φυ- 
λας γῷ Ἰσρῳήλ. 
Κ ἣ “κι 7͵᾽ Ὁ 
νὴ Ομ “ας ος ΧΦΗ ΤΕΥ 
ΠῚ ΠῚ 
ογχιὰς, ἡ ασελφοις, ἡ α- 
δὲλ ᾿ » Ι ἡ 
ι φαξ. ἡ πουτεροι, ἡ μη 
ἃ “ Π ! 
"γι αικῳ , ἢ 1“: 
Ἂ .) ᾿ ψ 
ἢ ἄγξας » ἜγΕΚΕν χοῦ 
() ε 
ἡμίβδος ((ου" εκωτοντα- 
ἡλασιογα δὴ ) 
( ληχ κε 
ἥ ᾿ ἡψάτου νὰ ζω 
Ἐν Ἀληρογοκησί. 
“δ΄ » ὦ Γω 
Γ'ολλοὶ Ἢ Ε(0γ.) ὥρῳ.. 
ἼΟΙ νι» 
γ ΡΕΤΟΙ "χα ἔοατοι, 


σοι͵ κεφὰ.χ', 


Θ Μοία γὰρ Ὧν ἡ 


χγψα 
Φ." 


ὄξην ἡ (ὰ 
ἤ 
σι λεία. ΠΝ ϑράψων 


ΜΑΤΤΉ, 


᾽ “ὦν πΞ 
δι, ον τῇ πολίγζενεσιᾳ 


Ἑ, 


το] φαΐ πλι5. οΠ- 
ηἰα, ὃς (δαιτὶ ἤι 
τὰς ἐς ; αυἱά οἴ 5 
8ο εὐἱξ πο οὴ 


Ἰοῆὶς αἰτεῖ ἀΐ 
αὶς ἡ 15,4 πτ ἀϊ- 
(ὁ νοῦς, αιἱδά 
γος 4υἱ (ἐαυατὶ 
οἰξτὶς πιο, πῃ τορο- 
πογατίοης 6|Πὶ 
(οάονῖς ΕΠ ς΄ πὸ 
τις 1 [δά Πγα 2 
ἰεἰλεῖς ας, τὰς 
δἰτὶς ὃζ νὸς Γἀ ρον 
(φάος ἀιϊιιοάξοί Π1) 
ἐυιά ἰσαητος. ἀϊιο- 
ἀσοΐπι τὐῖθις λἴ- 
τας], 


18 


Ἑςοῖς αἰ τοῖς 
αοΥῦῖο ἀοπΊοϑ » 
αἰ γαςγος ,αὐκίο 
γΟΥ 5, τ ραιγῷ, 
αἰ πηατγζ,αιγ9 
χογδ, ας ΠῚ ἴρ5, 
αὐςρτον,ΡΡίοΥ 
ποπὶῷ πιοῦτ: οὔτι 
ῬΙ ΠῚ ἀοοί ρί οτ, ὃ 
νίτα του οἵα 
τἰοτυγ πγοάϊταιῷ 


29 


3. ἱΜιΠεὶ αὐτῷ ρτὶ 
τὶ ογ ἂς ποι 71|- 
τοΐ; ὃς ρα Π| Δ] 
ΡΥΪηλΐ, Οδρ, 20. 

Ι ΤΑΠῚ ἢπι]ς 

οἱξ τορ πο 


σαϊοῦι πὶ Ποῖ ΐς 
ἐ. 1], 

67 


:υσιτν, ,90 


γηΐτὰ 1χ9.}.τά 
τηᾶγοιτο κα 
Ἰως 4.38.2 


ἨδΔτ.1.:9 
Ἑ, 


Ἀ]ρατ τᾶς, 
αὶ Ἔχε ΡΥ ΠΟ 
Ζϊατι ἀϊΠοι]ὁ κά 
ςὐπηάιϊεπάος ο- 
Ῥεγαγΐος. ἰπ νυ» 
λα 7} 1 α1ΤΠ. 
ζσοπιιδητίοης 
αἰιτοηιξαϑαςσαπλ 
ΟΡοταιλὶς πῃ ἢπ- 
δαϊος ἀϊος ἀςπα- 
Χῖον Πλὶῆε εος ἱπ 
νἱτιδα ἢ} [ἃ Π1. 


ἙἘτορτοῖῃς οἷν 
οἴτοῦ Πουύαη ἴοῖ- 
τἰατη, ν᾿ ἀϊξ αἸΐὸς 
1ληῖος ἴῃ ἔοτο 
οτζἱοίος. 


ἘΠ͵|1Ὶς ἀἰχί,1- 
ἔς ὃζ νὸς ἴῃ γὶ- 
ΤΆΤ: ὃς αοάς 
46 ἰτξι πὶ ἔπ ον 
τὶ άαθο νοδὶς. 


ΠῚ ας αδὶοδς 
ΤΌῸΠΕ, πγ1Π τὶ 


ΟΠ οΧὶ τ ςἰγοἰ ἴον 


{οχίαπὶ ἃς ποηᾷ 
Βογαπη, ἃς ἔρςεὶς 
(ἸΠλ1] ἰτοῦ. 

Οἴτοα νπάρδροϊ- 
Τ8 Π1Ί νεγὸ οχίϊε, 
ὥς ἱπιιδηϊς αἰΐος 
Πληΐεβ οτἱοίος, 
ἃς ἀἰοῖτ Ἵ]15, στ 
Ἡϊς {ατῖς τοῖα πὶ 


ἘᾺΝ, σ, 


: [ 
δ) ϑρώπω δ᾽ κουδξατο Τὴ ; 


« ι Δ 
οςτις ὕξη λϑεν ἀκα: οὶ 
που ᾽ ! ᾽ 
μέϑω σα οὗν ἐργατας εἰς 
᾿Ὶ Ἴ “Ὁ ἔ . 
1ὺ αὐρρπίλωνα αὐτοῦ. 
! ) Ὶ 
Συμιφωνήσοις δὲ κἹ 
᾽ γν ᾿ ΄ 
ΔᾺ ἐργατῶν οκ δζωυα- 
͵ λε ! "» Π 
δου τί ἡμέραν ἀ΄πε- 
᾽ δ ἢ Ἁ ὖ᾽ 
ζςίλεν αὐτοῖς εἰς τὸν οἰ μὺ - 
“πελῶγα αὐποί!. 
ἄόννννι 2 “ ᾿ 1} 
Καὶ ὡζελϑωνγ θα ἡ 
! “ἢ φ " 
τϑὶ τίωυ ὡρῶν, εἰσίδὲν ἀλλός 
ε ν » ἍΝ ᾿ ΑΞ 
ξῶ ΤοΙζ ὧν Τὶ - 
ς " νΤῊ ὥγρρᾳ ἀρ 
,ρίς' 
ὡ ἡ “" ! 
Κι ακεγοις εἰπεν, Ὑ πὰ 
τ Ἂ ἿὉ4 ι ᾿ 
72Χ1ὶ πο υμκεις ἐς πον ἀμ- 
" Δ ὰ»ἤ λιν ! 
πελωγα " καὶ δ' αν καὶ δῚ -- 
! [ ΨΜ 
Ἀοον, δώσω ὑμάν. 
ἐὰ 9. ΟΝ ᾿ 
0 ἀπηλϑον Πα λιν 
» Κ' ῶ ; οι ῳ ' 
ὡξέλιων σϑλ ἐκτίω καὶ 
᾽ ͵ Ν εἶ ΝΗ 
ονγαιτίυυ ὡρῶν, ἐποίησεν 
ε Ι 
ὠχαυτῶς: 
Ἰ ι . ᾿ ! 
ΠΕΡ σε τίω ἐγσδὲκα, 
ΝΜ ΓΑ ι “ 
τίωυ ὡρὰν “ζελϑων, εὖ - 
" ε νυ ᾽ Α 
βέν ὁμοις ἐςω τὰς ἀργρίᾳν 
᾿ Ἴ ᾽ ἕν ἕ 
(6) λεγάᾷ αὐτοῖς, Τί ὡσὲ 
ε ’ “ ᾿ ͵ 
ἔφη χατε ολίςυ τί ἡ μιᾷ - 


τ, 


αἰαὶ Μ' 
οι δ 
ελῖε μη 
πιᾶπεί 

εετξ ορ'" 
τίος ἰατν 
{ὑκπὶ, 


οουϑ" 
εἰοπεν, 
(«ἀκοῦν 
τατίὶἱεε 


ἴ 
ΠΝ ν 
δειὶπ εἰ 
τὸ εἰν 


εηἷ ! 
(ρισ 
εἰεἰ!! 
μἰεῖ 


ὠν 


τε θᾶ γεν! 


ἴξε 
70. 
δύῃ: 
ἑκαρωὶ 
ργάτοις εἰς 
αὐποί. 
οἱῴ σὲ μ᾽ 
ἀκ δίχα. 
Δ. α᾽ πέ- 
ς τὸν εἰμι- 


Ἷ Ι 
τγ δι ἢ 
ἰσϊὲν ἀλλός 
γρρᾷ οἷρ- 


ἴεν, Υπὰ 
ς τὸν αἰ- 
ἐαν ἡ δὲ -- 
ἀν, 

ον, ΤΙ άλιν 
κτίω καὶ 


᾽ ͵ 
) ἐποίησεν 


; ἐγδέχκα 
ϑών, εὑ- 
4 ἀργριξ» 
1 ὧ 


ἧς οὖ 
᾿ ἡμκα- 


ς ἘΟ, ΜΑΤΤΤ ἢ, 
ραν ἀργοί; 

Λέγρισιν ἀυτῳ, οη 
οὐδειςἡ μας ἐμιοϑώσατο. 
Λέγᾳ αὐτοῖς, Ὑπείγοτε ἢ 
ὑμεῖς εἰς δ᾽ αμιπελῶνα, ὰ 
ὃ ἐαὐ ἢ δίκαιον, λύψιοϑε. 

Οίας δὲ ἥνουδρης 
λέγ4 κύριος ἥῷ αμπε- 
λῶγος τῳ ὅγίφοπῳ αὐϑ, 
Κάλεσον Ὅις ἐργάτας, ἃ 
ποσὸς αὐτοῖς ἢ μιοϑον, 
αἰρξα ϑυος οπὸ Ἷ ἐοώ- 
τῶν ἕως ηἿ πρῴτων. 

Καὶ ἐλϑον)ες οἱ αἰδὰ 
τίω ἐγδεκα πίω ὥραν, 
λαΐξον ανα δζωυρομον. 

Ελϑονγτες δὲ οἱ πσφῷ - 


ΕΥ̓ » ! “ ! 
Ογομίστιν 01| πλείονα 


λήψονται" καὶ ἐλαξον ᾧ 
αὐτοὶ δαὶ δίωυρμον. 
Λαῴόντες δὲ ἐγργ- 
γυζον ΧΕ τοῦ οἰκοσεασυ- 
Ἴυ;, 
δὶ Λέρρντες, ὅοι ὀδγοροὶ 
ἔσατοι μίαν ὡραν ἐποίῃ- 
στιν, κα ἴσοις ἡμῖν. αὐτοις 

7 


Ἑ, ός 
ἄϊοτι οὐἱοῦ» 


Ὡϊοῦτξ οἱ, Ουἱα 
ΠΟΠΊΟ Π05 οδάι- 
χὶς, Ὠ εἶς 1115,Δ-“- 
δ ἱῖο ὅς νὸς ἰπ νὶν 
πιεᾷ, ὃς ααϊσφυϊᾷ 
ἔα γε Ἐπ] τῇ γα ς 
οἰ ρίεεῖ8, 

Οὐ ΠῚ αὐτ6πΠ| 
νεΐρογα ξαδζα εἰ- 
(τε, ἀϊςίτ ἀοπιὶ 
νίιιοα: ΡΥ οοσιταῖο 
Υἱ πιο, οσα ορα- 
γατὶος ,({ γτοάάς 1] 
ἸῚ» πηογοδάς, ἱποῖ 
Ρἰ ἔς ἃ ροϊεεπιὶς 
γί; δὰ ρυ] ΠΊο5. 


Ετ αι νεη πές 
αυ] εἶγτοα νπάεςϊ- 
τπατῃ πογᾷ νεης 
τἄτιπεςεροεγῦς ἢπ 
δ) ἀεπαυὶ απ. 


το ν᾽ εηὶ τοςαεε ἃς 


1 


ῚΣ 


ῬΤΠΊΣ ν αὐθίτγατί 
(ἄξῳ Ρ»]" εὔξελο- 
σερίοτ: ϑζαςςορε 
τς! ρῇ αυοα! πὶ 
Β0Π) ἀσηατῖι ΠΊ, 

Ἐταυ αοςερὶ[- 
(εἴ, αὐ 78- 
απ δάπογίις ρα 
τύειη [τ [5 

Ὠ ϊεδιςες Ηἱ πὸ 
αὐ Πανὶ νη ᾷ πο“ 
τὰ σπι ἔυσγαπε [ἢ 


ψινν 

ΠΡ. ΧΧ, Ἑ, Ἑ ν Α Ν Ω, Υ, Υ͂, ς 


τιοδὶς5 ἔεο αἰ η ἡ, : ἠ οἱ ἸΌΝΤΕΣ, 
; ΦΣ " Π|ο6 55 1 οἷο. 
Ῥοτίδαἑ πτις ροπ ἐπθιηστς,, ἰοις βωςφουσοσι κεείπιν ἐμδα, ἃ Τέρος 


κα ἢ ἢ 
ἀι5 ἀϊοὶ Κα ΟΜΝ ἘΠ ΝῊ 
διαί, ἀρ αρὸς της Ἡμέρας, καὶ ἀρ τμ, φειαα ἀπίας ὀμβρς 
τὸν καύσωνα, κάτ τα ἧς α 
ΔΕ τοίροπ- 12 Ο σὲ οὐ Α ᾿ν εἰ ἀδαῖδις ας 
ἕδης νηὶ δογ ἀὶ ποκρι)εις ΕἸ ΤΕΥ ἐροιαῆ δὲν τπλῃας (κατε 
ἘῸΝ ᾿ Γ] τ οω ᾶ ᾿ τ ς 
παρ ἐκ ΣΕΥ, ἡνύνεν ἐγ αὐτῶν, ἘττρεΕ, ἦγ. αἷς αἱ ἐοῖθδι ἴρ τοῖν την δὶ 
οο εἰδὶ ΠῚ: Ο[ ᾿ ἜΣ ᾿ χίω ΤῈ ἐγ 
ΩΣ ἘΣ " Κῶ σε" σ (κεἰ τὰ ἐδὲ 
ΤΙΔ: ΠΟ Πης ἀδηδ- ἤχεῦν δίωαφλου πότε δ4 {|. αι!» 
" αι ᾿Ξ ’ὔ ἦ᾽ 
ἐβν αν δί πφοῦ σδίθέφωνῃσος μοι; πε εχ ὅτ ΟΜΝ αὐτὸν 
ΟΙἿο φορά εκ τῷ ἁ γι ν. νῷ τίο (οὐ. δέίαῃας Ῥ ΠΝ 
ὶ ΟΥ̓ Τὺ σὸν υ σοι-. εὐ ἃς δ λ ον 
εἴ) δα ρ νοιοαι ὅῦ6 0 1... ὑπας ΠΙΡΝΝ τινίθμι ἐδ 
τε Βυὶς που. 124 σὐλω Ὁ υτὼ τῷ ἐοα καὐ εν εἰς ας παΣ 9) ς: 
ἤπ|οὸ ἀκ ἢ ΟΝ ἌΣ ϑιὰς το δ, θει, : 
ὁ ποις “Τὼ σδυγαι ὧς γωΐ ἀονσα ε 
ὃζ εἰδὶ. ; ᾽ ἀν οὐκ γὐς ἀμ ἴαης ς τη Μ 
, ᾿ ΟΡ ΉΕΌ - 1Π| ζεῇ) “- 
᾿Αὔποπὶ Πρός 1 Η ὕ7. ὕζες! (κοι ποιῇ - εὐἱ δ νη ἀκικαδοις, Ἶ 
ΤΪΠἰ αιιο νοϊὸ στ! ὁ. ΟΣ .. νὴ ἡ, δεν Αὐ Ὁ δε θ| 00. δ᾽ς 
᾿ Ἃ 0 σέλω ὧν (οις εομοι Ὁ ΜΠ τα Ζεθο.. Τῷ 
ἕρξοῖς ΠῚ γΡις λγφ, δ τῆς , ΎΦΙΗ οὐρα ς «ῃ ἀπ μεδ, β μὴ 
1οἷς δλΠ οοις “ὐφυδλλίος συυ πονῃ-- ἴα οὐ παν ὰ δὰ, οἱ 
! - ἐς 
ΤΙΝ : Σ “Ὁ, ψ ἦ ' Ἶ ε4Π ἃ]} 
αν Πγα]ις τος, βοςζ Οφν, ΟἿ ἔγω αἀγα- πέδον ἂδ ες, Ὁ ρος 
Ψ ὄρο Βοπ" ἢ ηγν} τ 7... ΄ ΔΙ οὶ ; 
| 7ος Εἰμκ} πὰ ἀμ! σα, ἡ, 
βιρτὰ ῖφ.α.19 'φςἰὶς ποῖ ΠῚ ᾿ ᾿ “ υ (ἢ ᾿ 
᾿ Ι 1ΠΊ1 χό - “" ὁ} Ἷ οἱ ἡ" χὶ 
τᾶ τῦ.το, δ, 11 (υτως ΦΤΟΥΤΟΙΝ 0, ἐ- 5}. Ἢ Αἱ 4 ον ( 


ΟΥᾺ ΠΕ ΡΥ πὶ : ἃς ουἱήφη Ὁ ! 
“ἡ γυνὴ εἶ Ἄν», Ὡς ἈΡος ξ 5 
ΡΠ ΠῚ , ποι ΐ ἢ. ΦΩΤΊ! . ΘΟ ΤΟΙ " καὶ οἱ ρεἰοδί, γι ἔπ ρὴς Ἢ ΘΕ λει 


Ἰυς ., ἔν ;ο 


χαίγὰ 2ιιδιια ΠϊΐΪ ἤπια [τὶ οὐ ᾿ " 1,5 Ἵ 
{πηῚ 6 ΠῚ ΠῚ 5 νι ΠΡ ς γη,, Πηρὶ “ 
ἔσπις νοςατὶ Ρᾶὰ- ὌΕΡΙΣΟ. ἐχΟΩΤΟΙ . πολλοὶ μήν σμ μεν ᾿4 ἐς τε γα 
᾽ ὩΡᾺ , ἐ “ ν ᾽ Ἐι ἂν», ᾿ 1π| ἴα , 
ΟἹ νοῖῸ εἱοῶιϊ, γὸρ ΕἸ] ΛΗΤΟΙ.0 λίγ! δὲ εαἰἰ; ἤῃ ΝΥ Ἧ δὺς ν 
ὀκλεκτοί νετὸ εἰ ξὰο, ἰΒ ἕο. (ὧγ 
Ἷ 210, ἴὰρ 
Ἡδῦ...10 : τ ἀν χυ (' Ἷ Ι 
πω κ α ἢ ᾿εαίςοπάοης 7 Καὶ φυαῦ ῇ Ὰ ᾿ Ῥί ἡ ᾿ γυμῳ 
πὰ Ὁ ἴό(ι1Ὁ ΗΟ Ο] γ- ἘΠ ΡΟΡ 1η5 ἀξε Ὧν 4, δας 
4 "ἶξ, ἔ, Ἔ ᾿ “Ψ ᾽ " Ππ Ὁ ς 
πηᾶ, αἰϊιηχρῆς σοῖς εἰς ἱεροσολυμα, γ17. γον’ ἀκ τς Ἀν Δ; 
ἀυοάςφοίμη ἀἰ(ςὶ- ἐλαδς ζ "δ "ἢ ᾿ "Ὡ Μὰ; “εἰς εἰπε 
Ριυΐος ἤϊος ἴο]ος ὥς ΝΝ Ἰδῥηινυγθύηέ ρεῖον ἡ ΑΙ οραςς ῷ 
ΦΈΡΟΝ ᾿ Ω γ,.» υὲς. “ὦ 4! ἰθὺ. θίες ᾿ 
1Π νίῃ, ὃς αἷς Π|ς, νῆτας Κοτ (σδρον ὃν 7 ἐο Ἰίδρνς τφςὰ Ὅρα 
͵ 7 


: δ δὼ γ᾽ ΕἸ πεν αὐποῖς; ἥ 
ς Ἐρρςοδ(οξ π}9 18 Ιδὸὺ οὐαφ αἰνοιϑν εἰς καρ σίγα 

), ΜΠ Ὁ 5ΈΟ, ΜΑΎΥΉΤΗ, Ἑ, 69 
ὙΠ ΤΕ ΣΟ α 
“ ΠΠ|ο. ο. ! ὲ ᾿ 
βα φούσοοσι, ΚΡ! ν ἡἶπδαι, ἃς Ἱεροσύλυμμα, κ ὁ ἡὸς τοῦ ἩδΡοίΌΙ για, ἃς 
! ἘΠ ΣΎΝ ἂν ἘΠῚ Βοπγί πὶς 
“ρας, καὶ ἀν Δι ΠΥΝΝ ὀμβρωπου φὐοφιδοϑησέ) τλαάσειν ρῥγίποὶ- 
“ΠΝ δικετάοται, Ὅς οἰρχιδεῦ σι Κα] γγαμ- Ρἶθυς 5δοογἀοτᾶ 


“Ὁ εἰ ἣν ἀ ααῖδ]ς “ ἢ - ἃς ϑογδὲ5,ἃς σοῦ 
Ι7εις ΕἸ πὲν ἐροηδα δῆιεῇ κὸν (κατε σί, κα) Κρυτακρινδτ. ἀεμηπαθαπζξιιπι 
" ᾽ ᾿ Ν ἕν ᾽ 

ρΕ, ὅ)ς αἷ- ε γι ἰς σιν αὐτὸν ϑαγαάτω " τπιοτίο: 

, αἰρ οὶ ἱτὰ βρης “δὴ ΡΥ ) ΄ 
ἕωαφλου ηδίος ΤῊΝ Καὶ “ὡὐοριδωσοισιν ιο [Εετγαάοηςοῖ χοδαπ,ἔνε 
ἰαίατν, δ {πὰ εα. χα ἡθμα χρ ἘΝῚ ὄεπὴν {ΠῚ 
ἾΣ πὲεχ ὁ" ὅν, ἃ ἢ ς. αὐ γὸὺν (οις Σ ϑνε σιν Εἰς τὸ ΘΠΓΙΌΙ5 ἃς ἱ ι 

νι πῶ ΥΝΝ ἀεπάιιτπι,, ἃς ἔ[8- 


; , ωῳν-ν ᾿ -“ 
(α! υσῶς ΠΡΟΣ ἁ ταρβ εξ πω ζαι καὶ μιως!γω σοι βοΠαπαῦ ἃς οειι- 


β' τ ἢ εΓοΠΠεἢ Φ λ “" “Ἤ ! ἰσ,» Π: ὧν» 
) Τῷ ετ- ταῦ εἰν, εἰ ας. Ἀ0) φορυρῶσομ" ἃ τῇ σοὰ--ὀ σεἰπρεπά α: δὲ τεῖ- 
; 


εἴ : Ν - 
Ι ῷ “ ἀεἰ νοι δε, τὰκ δε τ : Ι εἰὰ ἀϊς γείαγ ες, 
(οἱ. διμυετι ἀρῆς τη μερᾳ ὁμ ἀἰτησετοι. 
“Ὁ {6 δ, Ὁ ἐψ -“ ᾽ 
(δ Ἴ0Ιη- εὐ. πριει αδαι Τότε χσθοση λϑεν αὐ-- 1. [Ταρπς- ἀςοοῦε ταν ..τὶ 
Ω;: Ὧν β. - τὸ δε : Ρ “- τ 
τοἱο μὰς να. ᾿ πλέα μεν Ἰογι πὶ Ζορεάοὶ, 
ΝΣ οὐ ἡ Ρειξν αὶ ὑδν οὐ μῳ ὙΜΩΥ αὐτής,. ᾿ξ ῃ ΒΠΔς Πιΐς,α- 
ω αἰγα- πετον δ" “ὡδοσκιιοῦ σοι "ὸ αἰτου--: ἀογαι5 ὃς μοΐοης 
ταν τ! ἂι σα, ῳ, παρ ἜΠΗ) Ια Ὁ οο. 
Ἰ αἱ ἢ ἶ ς ᾽ 
ἘΝῚ, ͵ ͵ εἰ, τις ᾿ Ψ Εν ΄ ὕ ᾿ ᾿ ᾿ 
Ὅ4 0, ἐ- ἐπὶ Αἰ ἐμά γί Ο σὲ εἶπεν ΑΟΤΗ . ΤΊ τι ἍΓΠ): ἀϊχὶς οἵ, 
που 


, ! ᾿ » ἷ ἷ ἱ 4. ἢ ὃ 
: καὶ δ ρεἰμα!δί, νἐἔος ον μὲ ϑέλεις ᾿Ν ἐγ4 ἀντ, Εἰ- Ουἱά ν᾽ 5} Α[61}1}} 
ἧς ἌΝ ᾿ "πὶ ἡ ᾿ ΟΥ̓ . Ὦἰονείράξαπε ί 
. 7Ζ0λλ0! ΠΝ " ἔξε: 44 χ γα και στοσιν οὐ ΤῸ! Οἱ ἄτι ΗΠ τοὶ να 
’ ᾿Ὶ εἰσὶ “Ὰ ἂν οἰ Πάτη δὲ; εἰ ᾽Σ ᾽ ν Ϊ Ἱ γχψῳ 
ἴγρι δὲ ΚΑ Υ, γ εἰὐν 46 0 ὑ0ὶ Μου, εἰς ἐκ σιχ Π15 αἀ ἀσχιγληὶ 
γεγδ ει τᾷ Ἰῶν ΣΟ, Δ» {18 ΠῚ γὃς ΑἸτοῦ δά 
᾿" ὅς (σου, Κι εἰς οἷξ ὄνω- πηγπαπι πῃ τὸς 
[ Ῥι Νι Π γυ ν ᾽ ν Γ 
0 1η-- ὧς τεῖ! τας ἱλῳ ον γῇ βασιλεῖ σύ. δὅδποτιο, 


πῃ ! .ἂ ΄ γν “΄ 

μά, πα καρ ρίμή ἀν πῆς ςςς Αποκριϑείς ὃ ΟἿησοιῖς 32 Ἀοίροπάξς ἃϊ1- 
γ΄. ἢ) ᾽ : ας Εἰ Χ 1 
ς ἀμίαδι Εἰπεν Οὐ “Ὁ 3ὲ τε. [ε ; ᾿ 
κα, μὰ ρυ!ον ἤ πῆρε ᾿) Χο αἶδτε τς α! . Νοίοίεἰς αυδά ρος 
ἤρεις, περ ρα Τειαλει, δδρυαοϑε πηξιρ τὸ ιἰεὶς, Ῥοιοίεις υἱσ 

Η ΠΡ .9 ᾿ ) .γ}" κι} ' 
ὙΝ ἼΟΤΗ ρον δ᾽ ἐγὼ Αιέδλω θεῖς Ροσυ! αὖ 
' ἣν αὐ πεν λς. Δ ὉρορΡίδλευν :ἃς 
Εν" κῷ..τὸ βαη]) Ισῶο αριίίπιατε το 

“} 


ἡ" ζαΡ. ΧΧ, Ἑ. ἘνΝΑΝ οΟ. ᾿ Υ͂. Ξ 

᾿ ι δαρεὶ 4.4. ὦ ͵ εἴσ᾽ τὰς Ῥείδνις εο 
ἔξδο ἀΡΕΪΖΟΥ, δα- εγώ απ ζ ΣΝ δα ηη-- μεν ἡ ἢρ κτένες ὑ μά 
ῬΕΖΑΓΙ Ὠ]οδε εἰ, ΤῸ, » {πῆ0» τας, 
ῬοΠιλις, οὔ αἡ ᾽ Δ εγοισὶν ὠντῳ, 


͵ 
Δαυαμᾳ7οι, ἀλερι, ἰς ηῦ ἑ 
αἰ ὮΣΙ τὰ ῃ 


ΝΟΥ - ἊΣ ΡΑῚ ͵ ἡ (ν Ι ἴὰ 
ΑἸΕΙΠΕΙς, Ροσιι . 2. Καὶ λέγ4 αὐτὸς, ΤῸ οεἰϊαοί ἀτατ τεάης σοὺ 


ἴα πὶ σά πχεῦ 4. ἜΝΕΝ ͵ “ ᾿ ἴσο, κν ᾽ 
δι θεεὶς, ὃς Βαρεί- ΟΡ ποτη ἐκογ μοῦ πιεοϑε, δἰρειϊν τς ἐπἰπια “; 
' ι ! δ δον ἡ (, , ἴοήξο Ἂν 
ΧΠΆΪΘ ΠΕ ΟΣ ᾿ ἈΦ τὸ βαπισμαὸὺ ἐ γυ ΚΕ ἈΝ ἘΝ υἹ 
ῬΙΤΖΟΥ͂, ἀρΡΓ1Ζὰ ΠῚ η {, “οὶ {ἰς Ιχ 
ἐπε ν 2 ΐ ᾽ ὡς 121 ) 
ταὶπἰ τ ρἀογραιεῦ βατήιζο ἬῚ ἘῸΝ μαι μὰ κεἰ λυ Ὁ 
αὐ ἀεχεογᾶ πιοῦ σεαϑε" χὸ σὲ καξσω ὧκ ἀκτε ἡ] εἰδῳν ἀιν 
ὃς Πηϊ γᾷ τηρᾷ, ΔΙΣΣ κ“»», {60} ξεν ᾽ 
Ξ ἔζιων 4 υ-- το τῷ κῃ τὰ Δ.) 
1101} ΕἸ τηοῦ ἀκα» οἷ μίου ᾧ οσόνάγυ ει γαῖ ἊΣ , 
.᾿ μ 2 
; Το, [ςἀ ἰἰς ἐδείπξεε. ΜΟΥ μου, ὅγ. ἐςιν ἙΛΛΟΥ ἣν λρυ 
συΐθις ραγατι εονυνα ον 
ὀυγαι ΟΝ ὁ Ἴλι 
ΟἿ ἃ Ραιγέηιεο, τα Ὁ ἫΝ ὠὰ}. Ἐερςς ἃ 
τῶν τὸ παῦος μου. ἐπεὶ ἐς 
ὝΜὌτοτο. Κ,,ι ει σῸΠῸ ΠῚ αἴ1». 2 Κ Ἦν ἐφ ! [ σὲ εἰ αἰ ἰδεαενὶς " ᾿ 
{ ᾿ χἱς ἵεευ, Ἢ ΓΟ Ὶ 
ΑΝ αἀ ἐΠ με ΕἼ 1. ΠΠὺ, ΟἹ ἀπ θσαι περ ΘΕ ΘΈΣΙ ΗΝ - ΕΑ 
“Ἰρηαι πες Κα ἡγαγακτησαν αἷϑι ' ἀκ ὑεῖς οἷ αἶχο 
τ τ ΩΣ “ ᾿ ΡΩΝ ! 
ἀποδιις ἔγαιν 5, σνο αὐσέλφ ΟΥ̓. ΟΝ 
Μ΄ τηΐῃς ᾿ Ῥὸ “ 
1-ε{" Ὡς Ἢν 


Ὁ [Ιεΐωυς δος νο- 


5. -" Ι ὟΝ 
᾿ Ο 21ησὺ α- (δ᾽ τε ἐν. ἘΔ Σ 
συλ σὸς αὐ ἔο, ἃς ᾿ Ψ ΡΕΟΝ ΡΝ Σδοῇ 


; Ἰ ᾽ ἐδ ἡ {ε: δ διά, Λ 
ἈΠ, 5 οἰ εἰς Φ ὑυΐπι λεσωρδνος αὖ Τοῖς, ΕἸΠΕ, ἢ 4 Τάγμα νῷ 
᾿ ΝΝ . “ τὰ ψ ἐ ᾽ 95 ! τὰ δὰ 
αἰρες Θςπτῦ ἀο- Οἰσΐὰτε ὅηγ οἱ ἄργοντες εἶρε αἱ ἣ ἱπέερας ς 
ἵ ἘἾ 1). χζ 41} 65 τς 
ΧΙ οτυτ {ΠΠ[ς, ὃ 


ΜΕ ἂν . 4 Γ 
ὅζ ᾳ πιαρηὶ (τ, 4}. ἐϑνὼν κατοκυρχόῦσ- αἱ 
Ροτοίαῖς ΠΊ οχοχ 


» ΄ν ΝΥ ἔ ῇ 
ΟἿΥ αὐ Τὼ. Ἀὼ 04 μρηα λοι (δ ἀν ἴδει, 4ι. ΟἿ" 
φοατ 1 φὰς, “" Υ) εις 4 τξῃ; 


κ ς , 
κατεξοσιαζσσιν αὐτῶν. 
ΝΟ ἴτὰ εὐίτ ἱπ- τό Οὐχ’ οὕτως δὲ ἔς 

ψῳ 


ἕού νοϑ: (οὐ α1ι1- Φϑ' ς Φν “2, ἃ ΨΥ, «ἀ4.Δ Τ7ὺῖυ δεῖς 
ΡΝ “ νὰν ἐἰε 
οαπαῖς νος ΟὕΗ! δ ος εἐαὐ ϑελῃ φμεῦ ον ΠΝ : 
Ὅν, ᾽ ς»"ἷ ! ᾽ ᾿ . 
Ἰητεῦ γον ΠΡ ον ὑμαν ᾿μεγας ἥνεώῶ , ἰοείον; ἐνὶ ς νι! Φῶ! 
ἤοτὶ, ἢὲ νεῖζον ᾿ ὅν 4 ᾿ γεῖε ΟΝ ἡ ἢ 
σοὶ ου: ὦ ὑῶν σ]άκογος Πα, ἰὐ Ὁϊοι ἶ 
: : ΚΝ ΡΝ Δ αν Νὴ Ἁ! ἢ εἰ 4 0 ἢ δε ἡ Δ 
Ἐπ αυὶΐ νοϊογὶς 27 Καὶ ὃς ἐὰν ΦΛΗ ΟΡ. μι ᾿ δου ηε 
Ο. 


:" 
(ὧ], θα πη ι-- πα: 


οἰ σιν ὠντῳ, 


γνν ῖ 
ἀήρ λδε: οαἰϊασί 
(ου πῖετϑε, 
σμκὰ δ ἐγὼ 
θανή οδἷ.- Αἰ 

ἀετε ἣὶ 
αϑέσαι ὁκ πὰ ἀφ 
ὧΐξ «᾽ωνυ- 


] 


"Μ Ε 
ἐς ἘΛΙΟΥ 
᾽ὔ 
ἡ τοί (κεςται 


μου. 


᾽ 
Ὑτες οἱ σ;ξ-- 
᾿ ᾿ ς ΠΣ 
ὦ» αἷρὰ ἀμ οὐ τε 


θοσκα- 


᾿ 


οἱς, εἶπεν, 
ἄρχοντες 
κυρμαί- 
᾿μργώλοι 
γ αὐτῶν. 
᾿ δὲ ἔςαι 
ἐαν ϑέλῃ 


ἡ νεοϑοι» ἢ 


ν. 
ἢ Ῥείη, 


δ, οεἰς γε 
ἢξι ἔχμας, 

{την 


δὰ 
" γεηΐι παλνς 
ΑΝ: ἄταν κάκ 
ΕΝ 
υἱδειι τι ἐἰς Δδϊπιὰ 
τε αὐ, Ρεον ἐεάξς 
ἀεχιεῖὶ ΦΩΤΗς Ῥιὸ 
τὶς 

ἂς ἐ] ον 

ΜΟΝῊ ῇ 
μα ᾧ αλ οιτο 
Ῥᾳιέ ὃ; λαΐεα, . 

͵ Ἑι δὸς 4 
ἀδδω 
Ε "ἢ ᾿ εἶμι αν νι: 
εν ὀέδν Ἱεῖς δἶ "ἢ 
ἀ Ἷᾳ-. 
δ μα ἁπορῆς ἢ. 


' ἕξῆξες 
10". τηΐης ᾽ δος 


της 
μαι γ οἰ δ βολΐᾳ 
ΩΝ μα ἐν τε 
εἰρῷ ἀν εὲ ἴδεδα χ 
ἐπ ἀοθ, ἂμ ἀετερῳ: 
ΩΣ 
ἀν, ΠΑ ΤΥ 
δι 4 Ὁ} ΕΞ εἷὰ 
Γοι κῆμμαα, ἀηκοὺ 4]... 


πὰ 
κα αἰδ' τεῦς, Ταῖς: 
Ὁ 


ΑΙ ν δοή 
δαϑ δὴν αρδη 
άφίῃ Τα εείε τς 
ἀν “ ΠΌΝΩΝ 

ΠΡΟΣ διὰ. 

ἱπτοῖ ὯΝ ἀ ας νὰ 
κίε ἢ ὕομι, ἈΠ 
“αν "ἴα ἡ- 
1υετ! ἈΝΝ 


ΦῈ ΘΑ ΤΥ Ή. Ἑ.: σι 


εῷ ς “ ἡδιθει Φ ἱΐεγνος ΡΥΠΙΒς 
υ ἣ υ-- δ 
Μν «1) δῷ τος, ἐς οεἴϊε, τε γείξοΥ (ογ 


μδ δοῦλος. πὰς. 


Ὡρῶν ὁ ἑὸς ϑ'᾽ δὐβρω 18. Ὁ ςἴοιε ΡΠ οΙς 


ΠΟΠ νος νε!ρθὶ 
7 ΚΟΥ 7 - ἐΑ͂Ρα 

υ δ ͵λϑε δηακονη ἢ ΓΑΙ ἰ {γα γθεισον, 
γὰ) οἰλλὰ διακονῇ σαι, καὶ (ἐᾷ νεῖρία πηΐπίς 
Πιαύξει νέο: ἰατοῦ 

δοῦν τίω ὑ αὐτοί βὐδ ρα δα ΤΩΣ 
δ ψυχέα ΑἸ πᾷ [πᾷ τεοά ᾧ- 
ΡῬηοποΡ πηϊτίς: 
Καὶ ϑμιπορόυο δρῶν 292 ἱΕξερτοάίἥοπειϊ- 
[119 {ΠῚ Φ ἀ ἢ Τουὶ- 
αὐτῶν Στὸ Γἐριχῶ, ἥκο- οὗ, (εαυιτα οἵ 
λούϑν, σεγ οἰκῆτά ὁ ὀγλος Θι0Π} τα σρα Π1}1}- 


ζα, 
πολιζ. 


λυζι ὅ97 δῤ7) πολλῶν. 


“ΩΝΑ Ὶ 

Και οῤβλνδ ὭΦΧΟΙ η) ἘἙτεζζο,ἄιτο κα 
͵ οἱ (δά σιίος ἰχτα 

; ἦ [ 
ἀα ημδρ ὑολοὶ πρὶ Γ ὁδὸν, ΥΑΠΊ, σαπ|ΠῚ Ὁ“ 
ακούσανες ὅτι Ιυσοῖς 7: ἀϊΠόε φιδά Ιεἤις 
τγαπἤγος, Ια τα- 
Εὐγά, ἔκραξαν λέγρϊες, στα ἀϊσεητος, 
Ἐλξησον ἡμαζΚυριε ἡὸς Ῥλοηλις πὶ ριον 


Δαξΐζη., τς ΘΝ ΝΠ α- 
1Π64, 

Ο δὲ δ οχλος ἐπεσιζον. 41Ἢ Τα αἰτδῃ] 

σὲγ αὐτοῖς ἵγα δ ΣΣ ἱπογοραθαῖ δοςνε 


ἴασογεης: ἂὐ {Π| 
σιν" οἱ δὲ μεῖζον ἐκραζον, ΤΊ ἸςοΙ πη τ, 


λέγοντες, ᾿ Ἐλέησον κα ἡμεῖς ἀϊσοητος, ΜΙ στον 


κι Γο ποῖτὶ Γγοῦλἦ- 
ὕρὰς ἧος ΔαβΙοΊ. τς ΠΙΪ Ὀδαΐά, 


Καὶ ςτίς ὃ Ἰησοῖ ἐΞ 3: Ἐπῆοεῖς Ἰοΐας, 


Φώνησεν αὐτοις, αἱ εἶπε, ὃς νοσδαϊζ εὸς ,ἅς 


αἰτ, Οὐ ΣΌΣ 


ἐν ρον ἀπ πύρα; 3} ΉΡΉΤΗ Ῥοταὶ 
ΓΆΠΙρΡ.2... 


ΗΔΓ. "ΤΆ. 
Μῶγροο, 5.46 
Ἰὰς εὖ. 5. Ὡς 


ὕλΡ. ΧΧΊ. Ἑ, ἘΝΑΝα. 


τονε αροηίαπίῦ. “., » ν.ν εὧὌἬὠᾳθρΡ ε» 
; ν ἵγὰ, ὁ Δ) δν ἢ ο] 0. 
φουϊὶ ποίει. 9045. δι 

΄ ἢ 
φϑ)ώλμωοι. ΕΟ χ; 
ἐ ᾿ ΚΥ μία Ὀἰεὶες ΑἹ] 
ΜιΙΐοτεας απτξ 94. Σπλαγχνιοθεῖς ἢ 01η- αἰέν ϑἷδεςςς 
- φροροΐ. -« Ψ ἦ “ἴα ς 
Δοτιι πὰ Ιεἴις, {6 τ σοῖς ἡψῶτο ΤῊΝ ὄφϑαλ- τερμν Ἢ ἯΙ ιὶ ΡΥ Ν 


πἰτοσαϊοβ οογῦ: ἐν ξάφ ιν ερνν τρζεν εἰ ἴα, ἃς " 
ὃς οοπέοίιη ν- μθιναύτων «και δυϑεως. δι οονς ρον ἐκ", Ἐρχς 


ἴὰπι τεοοροίυης δυεξλεψαν αὐτῶν οἱ ὁ- (ὐ δα ἀῬαΠατι α ὄχς 
ΟΟΙΠΪ Πού, ὃς Σ ΧΑ αν ᾿ 
ἴςοιτὶ απ αι . Φυζλιοι, (αι "κολουῦη- ΤΩωλι 


ν ΣΝ (ἔχηι 
' δέ νη; «- δὼ εἴτ, κείν, κα΄. πα ἀπ μὰ 
᾿ ἝᾧΦ᾿ Α Δ Δι ᾿ νῷ γ ᾿ Γετῇ 
ἢ 3.1" Ώ- 7 ἰ Τ Ν Ν βν 
Ν ἨΔτ.1.26 Ἐ σα ΠῚ ΔΡ- } Αἱ οτὲ Ἡγγισῶν εἰς Ε' μι ΜΝ κξερε (μὰ) 
ζ ὃς 


ἢ 2} «ἸἾ,8. Υ ἷ { « : ν 4, Ἷ 
ἢ ζῶ, 8. ΡΙΌΡΙΙ γι Γεροσολυμα, λ- αυᾶ ᾿ Ν : ᾿ Τὲς Ἁ 

Π ᾿μειι», 8.59 ἴτε ἩϊογοίοΙ γ- νον " νη το οἶα ὭΝ; 
ταὶς, 8. νει εῆε 70} εἰς Βηθφαγὴ δος τὸ δι τέο ΥΝ αὐτο, 
΄ ᾽ " ᾿ [ω] Βεῖ " ω ἃ 4 
» » 4Ἃὁἱ ορ ! ἐ , ΠῚ 
ΒομΡμαρς αὐ δρος δ ἐλάφων, τῦτε ὃ κἀθβῇ τδὲ τὰς Ἐ 
Το ΟΣ Ὁ Ἀληδν ἢ οἹϊυεῖν ἢ Ῥυλη τη ἃ ᾿ 
᾿ τὰαπο τείως πὴῆε Ιησοῖς ἀπεῖήλε δυο Μα;- τοῖν το δίρεῃι ΤῸ ἢ 
ΠΠΠΠ . ἐδ ἢ ᾿ ἃ υο “4. ΣΤ. » ! 
ν ἄνος αἰ οἰ Ρ 108» φητας, ρυΐον ) αἰπρξς ἤῃ 8 Ἴχιῦ 
ἮΝ ὃ ΣΝ 3 ! Φ " ! Ι εῇ ἀξ 
ἣ τι σοῦ εἰδεῖες αὐ ἡλέγων, αὐτοῖς; Ποῤθὶ εἶν ἀαρφςν Τὰ ἃ 
Π πῃ σατο ατος ὃ ᾿ ᾿ ͵ τὰ αδϑὴ ᾿ 
Ι Ὶ φοηίία νὸς οἴ, ὃς γον εἰς τίω κωμέῳω 4 Ἀν τι. ἫΝ σὰ ε 
' ᾿ ᾿ » ςζφ δ ᾿Ὶ ᾽ 
ἣ {πι1πὶ. ἰπυδιϊθ. αὐἰπένοντι ὑι, κι ἄϊ)- ἃ ἢαίτι ἊΝ ἐὰν Ὃ 
ἢ τὶς αἰ πι ΑἰΠρ υοπί ἄς δ᾽ 


Υ, δ Ψ " τ 
ος Ἰ Π Ἵ » 
τα}, ἃς ρΌΠΠ τι ΤΟ ἔν ρησετε ὁγόν δε ε- ἘΑΤΤ ως 1 “δέῃ ΩΣ 


Α ς γ ἢ, ᾿ νἱ ͵ 
οὐ) σα: οὗτος, μΔυίω,ᾧ πῶλον μετ᾽ αὐ- Ἰαριυρ ΝΣ Μμαπ 
ὥς δάἀάιιςῖτε πλὶ- 


᾿ ῆ. λα, Ι ' 
ΗΙ, “''λυστω!ὲς ἀγαγάτε μοι. ἀΟΝ θτὶμ» 
- ᾿ ΑΙ ; ᾽ ΐ ΠΕΡ: ν 
Επδαιιῖς νοδὶς 2 Καὶ ἐὰν πς ων ἐ- ἘΠ ἴδης δὲε ἢ ς 
ΔἸ] ἀϊχονίς λα ραν, τόδε ᾿ 
κὰν “λς ἽΤῊ 7) ἘΡΩΤΕ, ΤΟ Κυρχος ἀϊκο ὰ γὔογα 
ἐἰϊοῖτο, Γοπηΐ πὰς δ τὰς 2 πο ΑΜ Ν 4,1 τξς τς νὰ. 
δὶς ΟΡος ΒΆθοι: αὐ των χρείω ε γ" ὅυ 9ε- ῬΗΤῊ γῥ τάαν Ρῖας ς 
᾿ ρου οι ν᾿ δ» “ὉΠ. Ψὃ'ΗΝΝ ὑπτ ἃ 
δι φοΠ ΓΟ πὰ ς ὡς σὲ ὑποςελεέὶ αὐτοῖς. «δίεβισι τοῦ πηυοὸς λογ γε 
τὴ ἱτίοῖ τὸς. - Ὁ ; αἰ με ' ἐξα ἄτας 
ΒΕ ὁς αἰζεπιτο- Ὁ Τουτὸο σὲ ὅλον γ6 0" αι ἀοῆὶ κεν, τες 
" ΟΝ .(» νῷ σν ἡ“ ΠΝ μ ."} ἃ " 
τιν [οὐ οἰξ,νε. γεν ἥᾳ πληρωθὴ τὸ βη})Ὲν «ἀδη δ, σα 
ἀπ) στοτιγα ᾧ : 4 ᾿ 
« ἃ Γ] 


᾿] 
ή Οἱ οὦ 


ἰς3 ὁ 1η- 
᾿ὀφϑαλ- 
᾿ϑύϑέως 
τῶν οἱ ὁ- 
κολούϑῃη- 
εὖ, κα΄. 
γισῶν εἰς 
(αν ὰ ἣλ- 
δθς τὸ 


! 
τε ῥΚο!. 
«ὦ» " 
μάν εἰ- 
ἀνε τ 
Κυρκος 

᾽ ! 
{δ 9ε- 

᾿ ’ 

κυτοῖς. 

͵ 
ΟὟ 40 


16 χῇ 
10 βρη} Υ 

υἱ Ὧ' 
εὖτ οί 
4, 

μίαν, 
«αὐτε " 
χει 


οευϊοην 
ἅς «οὐ 
νἱάειυν 
χεζυῖὶ ! 
εὐ» 


ον 
᾿ ξν ᾿ 
δορὰ τ σροφήτου, λέ -- 
τς, 
.Μ [ Ἁ 
Εὐπᾶτε Τῇ ϑυγαπθι 
ι Ἵ ᾿ ! 
ΣΙων Ἰόδυ ὁ βασιλεῖς σσ 
" ! ᾿ ἣ 
ἐρχέτου σοι “ὥροιι;,, χα) 
᾿ ιοόυ,κΚιιν 
ὄχι εφηχοὺς 6}: ὀνον, ἃ 
ἿΝ ελ ε ! 
Τώλοῦ ον αχουζυγιου. 
! ἣ ε 
Τ͵ορδυ ϑεντες δὲ οἱ 
᾿ ᾿ ! 
βαϑήτοι, καὶ ποιήσοι. 
᾿ Ι 
τὲς 'κὰ ϑχὼς “σϑοσετα ξεν 
ἄυτοις ὁ Τησοῖξ, 
Η ' γ ΐ Ἁ 
. Ἰ)γᾶγον Ἴα 070} ἼΩΩ) 
Τὸν πῶλον, καὶ ἐπεϑηκαν 
Ἶ ᾿ ΄ν ᾿ Γ ͵ 
ἐπάν αὐτῶν ἴᾷᾳ ἱμα- 
- ὧὦ λ., ΐ 
ἼΧ αὕτωγ, χα! ἐπεκω }.-- 
᾽ Ι "ν 
Οὐ εἰσ αὐ τῶν. 
Ο ᾿ δὸς " 
; δὲ πλειζος οὐλος 
« “ ι ἕ 
ὑφ βῶσοιν ἑαυτῶν ἴᾷ ἰ'- 
᾽» “ὔΨ: ἴω Ἢ 
μάπα ον ΤῊ οὐδξω. " αλλοσι 
" ͵ " ιν " ᾧ 
δὲ ἔχογῆον κλασδις διῸ 
δᾺΡ δὲ δα 
ἐνόν, Μςη ἐξζοων- 
Υῦογ ἐν τῇ ὁδί. 


͵ 
νγ 


Οὐδὲ ὄχλοι οἱ αρρά 9 


᾿ Φ φ γ- 
Ἔντες χτ οἱ ἀκολουθξγ-- 
" 
τες ἔκραζον Σ λέγοντες, 
᾿ ς Ὁ ᾽ 
Ὡσαγνὰ τα ἡ Δαξ [ο)" 

95. Ὲ Θὲ "ΜΕΔΥΙΞῚ Ἡ, 


Ἑ, 


ἀϊδιτη εἴ ΡοΥ 
ῬγοΟΡδίαπ,, ἀϊ- 
(ΟΠ [6 ΠῚ; 


ἱ Ὀ]εῖςς ΗΠ ας 
δοπ,, Ἑςος᾽ Τὸχ 
τὰς ΘΠ τἹΡῚ 
τηαη δέ ς, ὃς [ὅς 
ἀδηςία ΡΟ αἢπᾶ, 
ὃς ΡΠ πῚ δᾶ 
Γυρί σ ας, 

Επηπέδς ἃ 6 Π} 
ἀρ. ἔσει ἄς 
Ἰςαξ ρυοςροίαξ 
ἐΠν Τ ΠΡ, 


Εταἀάιιχογιιπε 
αἴ ΠΔΠῚ ὅς ΡΠ, 
ὃς ἱϊπηροίιογιιὴξ 
ρΡοΥ θοὸς νοῖιί- 
τη ητα πᾳ, ὃς οὔ 
Γρεῦ 114 ςο]10»« 
οαϊτιηζ. 


ῬΙΟ ΥΪπηα αὐτὸ 
τανρα χὰ πδγαπε 
νοὶ πσητα ἔτα 
ἦι νἱᾷ τ αἰδὶ νον 
σα ἀοῦαπεταπΊο 
ἄς αὐϑογίδιις, ὃς 
Πεγποδᾶς τ νἱὰ, 


Ῥογγὸ εὐτρας 
αὐᾷ ρυποοάορδᾶξ 
ὃζ αὐἰὰς (σαι σθαπ 
τ, εἰα πγαραπέ, 
ἀϊσοηπῖες, Ἡ οίαπσ 
δι ἘΝΠῚΟ δυ ἰά: 


νὰ 

ΖαςὮ,.. δ, 
εἴα. ὁΣ. ἃ. 
ἰοβασ,ι. θὲ 

[η]} 
Π 


! 


ΠΗ ᾿ ᾽ Υ, 
: ᾿ 9 
"" ΟλΡ. ΧΧΙ. Ἑ. ἘΊΝΔΑΙΝ 6ὲ ὁ Ὁ Ἷ “ἔδηϊ χὰ ,: 


; Ι ς- 7 μερεθη «τὶ ἃ, εἰς, χυ 
ὀυλογηνῦνος ὁ ἐργουϑμος γε! αἱ ἰρ ς ὐΦλ 


ϑεποάϊδιυς αυὶνγς 


Ι 
ΠΣ ἢ. Ποπγΐπο 
' 


ἷἶο: Ἀ 
Ἐν: γ , ] γηΐπεν Ρὶ ἱὰ χης. Σ 
Ὁ οτϊπὶ:Ηοίη- οὐ ΟΥ̓ΟΜΚΩΉἪ Κυρμουν, ὦ»- πα, νον ΝΣ 
ἜἜΟΦ βὴγ- δότονλι ΣΝ ἢ 140" ΥἸάξιςς 
πα 1 Αἰ Π ΐς, στο ὀνΟὶς ὑψιοις. 18 Ν ΦΑΡῚ ᾿' "" 
ἘΠ4Υ,3.37 Ε- αὐ ἐπεγλίν τὸ ἀν δ: ! ᾽ ἡ Τὴ δὲς ς 
" 2 ζ»“ - - ὧν εἰ ἴῃ Σ 9 βεις 
(ς Ἡ] ΓΟ οΙ γπλᾳ, Καὶ εἰσελώδντος ἀΣ ἰριαίθ τ ἃ δαὶ 


᾿ 
τ ε ! ᾿ ᾿ ἃ ταὶ 
ζςοπηοΐα οἰδ νῃηἱ- “οὐ Εἰς Ἱεροσολυμα, ἐ.- τοί Ἰΐὰς ΣῊΝ ᾳ ϑ 


Κ {΄ (1 φ ὁ ΐ -ἷ «ὅπιο, ἃ ΝΣ 5 
ποτὰ ΟΕ 89 ᾿ ἀϊ- στίοϑη “χζὶ σὸν, Ἢ πόλις λέ- νοίυαν τράιας οϑεῖᾳ δ 
εὐς,Οὐς οἱἕ Ηἰς) πρϑ Ἐν υὐτα ἡ εν, Ῥῖο, ἃ » .- ζον 
ρυσοι, ΤῚς ὅεηγ τε Ὁ 050. ΡΝ τὰ 
, » ε ωὲ , 3 υἱ ἷο 
ΤυΥθα: ἃ τ ΠῚ Οἱ δ ὄχλοι ἐλς . Ῥοα ἐἰκνν ἰά1- ϑρυτα 
εἐϊςοθαθς, Ηἰς εἴ ΕΟ ον. ὦ τ 25 ΤΠ, ἜκΩΣ Δα(; 
Τεῆις Πἰς ργορὴς (ὐυτοςόοιν Ιησοῖς ὃ 69 - νοι οἰ ἀϊχετῃε 
δ δὰ ; Ἂς 4 ) ε ᾽ Ἰ ( τ, ᾷ 
᾿ ἃ Ναζατοῖθθα. φήτῃς ὁ δἰπο Ναζαρέτ ᾧ ἿΣ ΑἹ αἰ ἣ 
᾿ ςς ᾿ ἤ ν ἵ 1εῇ ὅδε} 
Γαλιλα)αξ. ἀἰκμνναα ΠΗ 
ψἕ ς ΕΝ ᾿ ἵ Υξ 
ἸΆΓ ΕΙΣ [Ἐπ᾿ περι εῖς 12 Καὶ Εἰσὴ λϑὲν ὁἸησος .᾿ἰ " δΙλ νϑϑξς τλ δι 
ΠΝ ΤΑΣ (ως ἰῃ 16 ΠΡ ἰτ|Π} εὐ ΙΝ" δ ΛΝ μἴρο ἐχοις τ Ναὶ 
Σ, ᾿ ἘΚ ΜΌΝ, Ῥ ἤ »“ [ ᾿ ἧς ᾽ 
Ὡς!, ὃς οἰϊςίοδας Ἔἰς Τὸ ἱερὸν χύ Θεοῦ. ἈΘῚ " εἰ δῆηι 'ς δ » 
“4. δ ΣᾺ ἐζ! ιν ἢ πιὰ ρὲ, Ὁ 
Ῥευξφ ες ρΠηηος ἱνεμάς- ὠζεόαλς “ας ες “ὦ " φηθξη ΠΩκΙΣ Ῥέῖς ζ 
165 ἃς ΘΠ δητος ἢ ἀρ τῃ 


“ Ν ΕἾ Ϊ 
κιορίομηοηξ λοὰζχας ἢὶ ὠγνεὐέζοντας κέ !ϑ “αν λα 
{10 ΠΕ ΠῚ] αγῶ« .ῳψ τῷ ἱερῳ’ τὸ τοῖς τραπε {4 οὕδικ ΜΠ], τοι δὶς ΟΠ; 
ὦ ») ἃζ ςατῃ ἐάγας Ὡρ Ν᾿ 

Β ΓΙ γν » « ͵ ᾿ ἐν 
νοηδηζί ζο- ζε ς αὮν κολλυρίστωυ ἐπ: ἢ 
ΙυπιθαΣ δα ογτς. Τέφοεψα, 6) τας. καὶϑε-- 1ωρδδι αν ἀπίῃ 


ΠΤ ͵] ι 

δας ηἾ πωλοιώτωνγ πος 
Ἂ ! 
Φξιςξερας. 


«εὖ "» Ἁ Ι ον ξ΄ " 
Εταάϊχίς εἰς, ςΟΥ ἰς Κά; λεγ4 αὐπὶς, γέ- ἐδ ἕαρς πὺς ν ὁ 
ἘΓ...6.6.» Ῥίε πὶ εἵξ, [ Π)ο- δ ᾿ 1 ροῦν ἢ Ὰ ξεν 
ΠῚῸ 5 πιςα, οι 26 ΑΙ, σικὸς μίου,01- ἀστὴν ᾿ Ὑν ἀδο ρον Κ 
ἀσρυγδοαεϊ οινὴν γο ἊΝ σε. ΝΣ εὐ γί τ ἴες 
Ὧ Θξσευχυ ὦ ΝΟΥ σε δἰ ΤΑΝ ΤΕ 


Τεῖε,γ. ὃ. κι ΦΑΒίταγ: Ϊ ἂὲ νο5 ἀξ. Ν᾿ 9. στον ! ἐπὶ ἢ Ὧ 
ἔςοὶ {τὶς 1] τς 1706 ὑμκεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιη μή δι δ ἢ, 


᾽ ! “ μοῦ δὰ ς; Ὁ Ὁ ι τὶ, 
Ἰμης ἃ ἸατΓ ΟΠ 1), σχτε αὐ λοοῦ λήςων. ω ῳΨ ἐὰν Ἢ ΠΝ 
Μετε. τ. 7 : εἰ" ' ἵῳ ἄυτῃ 


Ἰθεον. 8.49. [Ἑταςοοἤετς ἃ 14. Καὶ φρφσήλϑογ αὐτῷ ἐρχουϑυὸς 
͵ 


ΜΑΥΤΊΉ. 


Θυπῃ εαοεὶ ὧν εἴλῃ 


ὅν) νιν το δέ 
ὥλοὶ ἀλλ ΘΚ ἀὲ 1η τεπιρῖο : ὃς 


ρα ἐϑεροίπει σεν αὐτοῖς 


᾿ 
υρλου, Ὡ» ἯΙ 


« ͵ 
ἡ ψιξοὶς. 
! ΕἸ 
ϑόντος αὖ-- 
! ᾽ 
λυμω ; - 
͵ ἢ 
φοῶρν 
Υ συίτ . 
᾿ 
Λ0! Ἐλέλοῦ, 
οἱξ ὃ θ8- 
τ Ν ος 
ἰαζαρετ Ω 


Ἰσόνγες δὲ οἱ δργε- 

βέϊς καὶ οἱ γεαμμλαπιις 
, ΑΥν τι} 

μαάσια ἃ ἐπιίη- 

ἢ σε, αὶ Ὅις πε δὰς κρά- 

ὄγχας ἐν χῃρ ἱερᾳί, κα! λὲ 

γρυτας ΩὩστωνα πρὶ ἑφῳ 
Δα) ο), γαναίκτησειν, 

αὶ πον ἀυτῳ, Α- 

ς. 1] Οὐτο! λέουσιν) 

Ιησοῖς λέγ αὐτιὶς 


Οὐ ν ἰὸς 
ῬΙΠΟρΡες 54 οοῖς 
ἀοτιτα δὲ 5ογὶ ρα 
τ ΓΑ 1114 ατια ἔς 
σοατ, ὃς ριετος 
οἷ απ)ᾶτος ἱη τε ΠῚ 
Ρἷο, δά ϊἸούτος, Ηὸ 
(ἅπα ΑἸ αἱ, 
ἱπάϊρ πατὶ (μηξ, 


ιό Ἑτάϊἠ χε πὲ ςεὶ, 
Αἰὐάϊς αὶ ἃ {ΠῚ ἀὶ 
οὐ Το ς αὐτῷ 
ἀϊαῖτ εἰς Οὐ ἀ πὶ» 


ΚΝ ΣΙΝ 
ἐγ οἿησοῖς εἶ 1 


οὐυδέσποῖε ΝΥ ἔγνωτε, ΠῚ ΠΩ} 8 ΠῚ Ἱςρὶ- 


ρΡ ,, Δ 
Θεοῦ. καὶ μῊ 


ΟΝ ) μὴ: ΗΕ Χχοχο ἐδ 
ΟΚ φολκωτος γ ΠΩ Κι 


᾿ ι 
ις Ὅς πω: οι 


"ϑοίζοντας 


ΣΝ “, 
ΟἿΙς) γ- «αἱ 


εἰ ὃς ἰαοι- 


! . Δ᾽ 
)ηλαζογγωγ κα τηρτί σὼ {Π|0} Ρογίςο πὶ 


ἷ Ἐπ γε δὶς Π- 
115 εχ ϊε ὁ οἰ υἱἐᾶ- 
(ε ἰῇ Βειμπαηὶᾷ, 


ὃς ἀϊποιίεις εὐ 


Κ ) ι " 
ς αἱ κατὰ λιπὼν αὖ - 
9 |ζ“" ν᾽ Ι 
τοις, ὑξη χϑεν ἔξω ἃ πι-- 
λέῳ ᾿ , ὶ 
ἀκ ἊΣ Βηθανίαν » χα! 
ἥυλίοϑῃ ἐκξ. 
.“, .ΔΔ'έΠ» ῇ 
' Τρωΐας ὃ ἐχοινγων 
" Ι 
“ς πίω πολι, ἐπενασε, 


ι8 ἱΜαπεαιτ γὸ- 
τ οῦτοπς ἰπ οὐἶτα 


β ὃ ΠΩ. 
ς Μβου.01- ἀον"ϑ' ! 


; 
κληϑησε- 
ὝΒΙ, ᾿ ! 
ΤῸ ἐἼΠῸ ἢ 
ξν 
ΚΟΥ, 


δον αὐτῳ 

τοῦ εἴα εἶτ, 

19 ᾿Ειαιῦ ν᾽ ἀΠ7ες 
ἢεὶ αὐ ουε πινὴ ἃ 
ἷπ νἱὰ, νοηὶξ δά 
ἈΠ, ὧὰκζ αὐ ἢ} 11» 
εἰσηΐς ἴῃ κα, ἢἷ 
2, [0114 τατιτίτις 


ΐ αἱ ἰδ συκὴν μίαν 
δὴ τῆς ὁδυ, ἦγϑὲν ἐπὶ 
γ 6) εἐσὶὲν εὗρεν ὧν 
εἰ μα! φύλλα ΛΊΦΥΟΥ. 

“ σαΡ.Χ ΧΙ. ἙΣ ἘἙΜΥΝΑΝΟσ. ΠΝ 5 
4 αἱ ἢ ΓῚ » ἃ ! , Ὁ ͵ διαὶ! “ τὶ ΄ 
δεῖ αἷς Π|, Ναὶ λέγᾷ αὐτή, Μηκεῖ αὐ σον ( 
οἴϊδας οχ τε ἔτι ἐν ΓΔ αροηη 

Ῥ ἈλΦ " ᾿ Ε; ρ ι κὐ Ι ,7 πυᾶο, ες Ὁ ἕ; 
ἔχις παίοαταν πὶ οι σοὺ καρπὸς δυν) Θς αι ΟΣ ἌνΩς ͵ 
τὰ ΣΉ ΘΗ δ δεν κα Υ ἢ -- ! μεθ κοι, ἐδῖσος ᾿Ν 
ξΕΙ ΥΠῚΠ}, Ετατο τὸν ἀἰωνγα. Και ὠζηραν- Ῥεμδὶ δέδο ος ὃς σοῖς 

Γαλὰ οὔ ζΟἠ }- Ο ΓὩ} ἐδ εἰν δο νη τὼχ 
Ὑ θη “-. Ὑ,ρ ὦ “ ες ἰδῆ Ὁ ν ς ΘΟ 1] 
πιὸ ἥςσις. 7) Οὐ ΟΝ συκῆ, οι ἢ ἐἰκ, Τὰ υ 
, 20 ᾿ “νὰ Ι ὦ " εὶς Ἢ 
Ετςὺ νἱΐ ἀϊίςὶ 290 Καὶ [οδντες οἱ μα. Εἰ ᾿ 'ὅ εξο γα. ὁ 


ΠῚ ταϊγατὶ αττ λαρά τς ! ἐῃ ἷ 
ΤΈΣΕΤΝ Ουο ν τονε σου κκάσαψ,, λέγον τα ἥ ΩΝ Ροιε: φῦ, 
᾽ οι ς -" 


ηῆ ἕν Β.. ζω ὃ 
το. ςοπτὶπιῤ ἐς, Πως τ χρημῶ πιοόο Βι ἐῶν 
ΧΑ ἐν δι ΙΝ ! ς “ πυὸ ᾿ Ῥείπηῃς 
ἙΧΑΤΟ Ποιι σ᾽ οἷ ἡρα»ῇὴ ἡ συκῷ) ἈΤΤΤΑ͂ΝΕ Τὶ 


ΝΎ Ὁ ἢ ἘΣ: αι ἃ ες ἣν 
Τοῦ" αἰτ εἰς, Απτῷ ᾿ς ἈΝ ΠΥΡῚ ἈΠ, δίδου ἩΠΝ 
γ᾽ ἀϊξο νορῖς, ἢ Βά-ὀἑ δε αὐποις,. Αμιΐω λέγω “ον δὴ δίῳ. ὧν! 
"ἴδρις ἿΣ ᾿ 


ἕ “δ᾽ .- ὦ “ κν ! ᾿ Ι 
σὴν . » " 6" Πἢ 
διοντῖς πἀ δ, ὃς ὑμάν; αν ἔχητε πη ςν, ζ ψῃ αι αες, δὲ λογιζ 


Ή τα ον ἐ ᾿ - ! 
τιῦ πα τα οὐ 1{|ς» , 4. ἰἐ ἡ ἴὴῃ 
ἀπ αν ͵ Ἂρι ἢΖ ταὶ, Β ἃς 
" 910] (οὗ πος αυσά ΛΘ διακρι Ζ 78, σου ΜΙΘΕΕΣ εὐνὴν δι, ἡΐςες Ν 2} 
πεείἀἰς ἔφυ, ἕαοῖς. πὸ τῆς συϊὴς ποιήσετε, ΔΕ ἐρεξο νον οἷξ οἱ 
τἰς, νοῦ πηοιὶᾷ ἢ "νὰ ὲ ΣΤᾺ, ζ ! " Αἱ ε' 1 πἀἴη}ν ἢ δα τι 
πγδτὶ ππὶς αἰ Χοτὶ ΦΎΓΕΙ εἴ ε μεἱεῖν : 
βϑημτα ν ἼῈ 
τἰϑ᾿ ΤΟΙ γε, δζρὶ “Τητε, Δρϑηπι, γ) βληῆητί ἐμ} ᾿ς ἀπε να 
σοίοι πιαγοτῆςε, ΡΥ ΣΕΤ ἩΒ ὍΝ ἤρα; “Ν᾽ ἢ Ἷ 
, ὩΣ τ ᾿ 41 πὶ " ἔχ Ἵ 
εἰς 1 δα λα οσον Ὑϑησε) 3: εἰν ιδέδῳνς "ᾧ 


᾿ ᾿ι - ᾿ Ι ε ᾽ ῦ 
ϑιυρεα νιν Εἰ οἷά ααοίιαν ΣΣ Και “ποὺ ηζῖ δυὸ ἢ αἱ] - ἐν, ΝΝ ὡ 
ΤΡ ΕΦ. ἀρόεξρει οί ἀυδός 
Το ΔῈ) ας. δ... 


͵ » ζ. Ψ 
ΤΗΟῊ ΤΕ ὧν Τὴ (οοσευχῇ Ρ'' 
ΠῚ : 


τἠομαπ,ἄαι Ῥγδοατίοης οὐοἀξ πω Τὰ 
δε νυξτῖν ! μἰδλυ νὰ Ῥεο δες δ) τῇ 
ΤΟΣ ἀΟΟΙΡΙΘΕΒ. σιςευοντες, λήψιοϑε. δι ἐμ ἅν, Βθςς ὺν 
᾿ Ἂ πω, ᾽ὔ ᾿᾽ 7 ΡΨ Φφη Υ͂ 
Ἠλύ.1.41 Ἐπ αυσπινὲ- 3. Κα) ἐλϑύγτι ὠντῳ εἰς 0 Τα 
Ἡοτεαι ἀναγ, «ἸΠε 1 τοπιρ], 1 ΠΥ ΉΘΣ, πο ἀξ Ῥόα. Κ 
Ἰαειτο, ἃ. ἀοςοογιπτ ας ΟΠ βΟΥ; Πξοσηλοον ας ἐπ ἀἰχειας τα, 


ἀοςζοπτοπὶ ῥτὶπα ὧδ δεοϊουσκογηι οἷα ες ἀοια ἡγε, 
᾿ βΧΖΡ ἐἰρὐδ ἀν κι, Αἱὲ 


ἷρος 9; ὲ - : Ν ἐρι ) 
ΟΙΡῸ5. ϑασογάοιτα “ἃ οὐ φρεσβύτεροι ἘΣ Ῥρ μα ΡΝ μϑδι.Ὲ 


ἧς φοηΐογος Ρο- φεῇ 06 περ 
᾿ δ 1 ρ " ͵ ῇ Ἢ ΣῚ 

ΡΌΠῚ ,ἀϊοζεες σα λαοο »λέγργτες., Ἐν ποιᾷ ρυϑ ἜΥΤΟΝ Οὺσὲ 

τὐτποτγίταςς μα μ᾿. Τιι.ν “ --- εἰλεῖν, ἥδιᾳ : 

δῊΣ “ὡς ζρισίαᾳ ἴσυ τὰ ποιεῖς; Ἀα τοι ἐξ ἔδια Ὦ ἂς 

ξλοϊοῦ δζ αιιὶς εἰδὶ ᾿ Οὐ δὰ »(ἱ ἀν ἐϊς Τ 

ἀοάϊς ᾿απι Δὰ- σῖς σοι! ἐδίωκε πίω ὡζου- υἱϑν ΠΝ δι ' 

σ.- 


, Ι 
τς ΜηκετΙ 
“ ᾿ 
λ.» " Ι 
“ ὡςφηρο- 


ἕν 


1, ἡ συκῆ. 
» οἱ μμαϑη.-: 
χψ, λέγογ-- 
Ῥα χρῆμα 
Ἢ) 

ἢ ὁ Τησοῖς 
᾿ μίω λέγω 
ΤΕ πίς!ν, ξ 
ἐνοῦ ΛίονΟΥ 
ποιήσετε, 
 Ὅυ Τίο εἰ- 
κ βληϑητί 
᾿ "ἤυησε)" 
σα δὴ α)- 
πρϑσευχῇ 
ψιθϑε. 

τὶ ἀυτώ εἰς 
ἡ λϑον αὐ- 
οὐ οἐρχιρδίς 
ὑηεροι “ῦ 
Ὁ ἘΝ ποία 
"ἢ ἱ 
ποιεῖς} ἈΦ 


ΝΥ 


σίω οζου- 


ΕΓ ΜΑΊΉΡΨΎΤΗ. 


! Ἷ 
σίαν ἴχυ τίω ; 
' ῖ « 
Αποκριϑεῖς δὲ ὁ Τη- 
“ΦΨ ,γ,Ψ ’ 
σορῷ. Ε πεν αὖ τοῖς, Ἐρωτη- 
ε “ ᾽ ᾿ ἣ «“ 
σωυμιας καγω λολον 6. 
« ᾽ ν ») ͵ ᾿ 
να. ον εο ΕἼΤΕ ΛΑοΙ , Καὶ 
γῳυ μὰν ἐρω ἐν ποία ὠξῳ- 
͵ [ 
σιο ἴχῦ τὰ ποιωῖ, 
ΤΙ ὁ "ἢ , ! 
ὲ 0 βασπισα Τὼ ἀννα 
Υ νἱ “ ἃ 
πεμϑαιρΣ οὐρανοί, ἥ 
3 Ἴ ἢ Δ 
6 οὐβρωπων ; ΟἱἉ δὲ δγε- 
λογίζογτο πῶρ᾿ ἑαυπὶς, 
Ἃ 1 Ν 
λέγοντες, Ἔα εἰπωωδν, 
5 οὐρανος - ἐρξϊ ἡμῖν, 
τς. Ἢ 
δα τί ουμ ὅσ). δχιςευσα- 
τε ἀυχω᾽, 
Ἑ ΠΔΩΝ Ἴ ᾿ 
Ὗ αν ὃ εἰπωυδν, οἷ οὐ- 
’ 
ἵ πῶγ' φοξ οὐμε)α τὸν 
Ο λον ἵ ιν 
νομᾷ ἡτες Γὸρ ἐχου- 
᾿ ῳαψν ἑἰς ως ὧϑο9- 
Φηγίω͵ 
Κ ΦΧ ἃ ! 
᾽ ρκβιϑοτιν τω 
Ἡ Ἧ ᾽ " λ 
σϑάτειπὸν; Οὐκ οἰσα. 
μν Ἐφ αὐτοῖς "ὸ αὐτὸς, 
Οὐσὲ δ ) 4 κ΄ ΦΆι “7 
“ὦ λέλῳ μον 


᾽ 

“ποια ἢ “ “ ΓΩ , 
: «ξοιῤίᾳ στα ποιώ. 
Τρ! 

Ἑ, 


εἰχότὶ ταν 


7 


24 Ἀείρδάεῃης 411» 


2: 


16 


37 


το) Ἰεἴας ἀϊχίεξ 
εἷς, [πιούύοόραθο 
γοῦ ὃ ἔξ αιιά- 
ἀᾶ:ι ᾧ 1 αἰ χοιϊεὶς 
ΤΩ ἱ, ὅς ορὸ νο- 
δὶς ἀϊζαπιὶ αι δὰ 
ἐπ ονίζαις μας ΓΑ 
οἷα ΠΊ. 
Βαρεϊπγιις Το 5 
αἰ γηας ται 
ὃ ο, αἢ οχ Βο- 
γταϊηϊδιιοῦ Αἱ 1}}1 
ζορίταραπταριά 
(ς,αἀϊσφητζες, 51 αἱ 
ΧΟΙΔ}ι5,Ε οσὐῖοι 
ἀΐςες ποδίς, Οἱ“ 
ΤΕ ΕΥ̓ Ο ΠΟῚ οἵῶσν 


αἰ αἰ εὶς 11} 


Φ1Π αἸτ6 1 ἀϊ-“ 
χὸγί πὰς, ΕΧ Βο- 
τηϊηίδιι5 τἰπηε, 
πὶ 5 τὐγρα Π1.} ο- 


ὙΠπὸΣ δὐϊπι [μᾶ- 


Βεητῖοαδηλϊεῖανςε 
Ῥγορεΐαιῃ. 

Ετ τείροηεπ’ 
τες [σα ἀϊχογᾶϊξ» 
Νείοιλ), Αἰς Πς 
ὃ. ρίας, Νεο εβὸ 
ἀἰσο νοδὶς αιᾶ 
αὐτῆ οτίτατς ας 
ἔαοϊατη. 


) « ν “Ψ 
σευ εν δόκει Αγ. 19. Ουϊάυτειη γὸ 


υυἱς νἱἀεειγῦ Ηϑ» 
1χ,ἱ, 


ς 


Ξἐρτὰ ε4,5ις 
Ἀπιῶζς, δ. οι χῷ 

ΠῚ 
᾿; 


ἐρᾺρ, Χ ΧΙ. Ἑ, ΟΈΝΑ ΝΟ. Υ͂, γ. 
' δ ΐἶε ᾿ 
το Ἡαθοῦδαΐ ἀν δίων τ ἢ ΨΩ " Ν᾽ πε ἢ. 
Φ πὸ Δ ᾿ ᾽ ἰῇ 
ὡς ΠΙϊοβ ὃς αοοςς- ὕρῶπος ἐζ γν ἑω δυο Ὁ μαΡΟΕῚ εἰν τοῖς τε 
ἃ ἐς λὰ ΡΥΊΟΓΟΤΙ, “οδοσελίων τῷ ϑῳ Τῶ, ἀερεάερν! τεῖὶ εἰ σεὶ 
ἊΣ " εἰπιυσδιν “ΑἹ 

] 


ἈΦῚ ὑΗ “ ν» 7 
Ποάϊςε ορόγαις ἰπ ὐλανη : : κε οὐ ἀἰν ἴδει κά 
νἱ πε ζηξα, Αερον ἔργαζου ἐν τῷ αἰμι- ρυγεθ᾽ τορος αἶκ 
, “ῳ απ τη Ὰ δ 
“πλωγΐμιου. πο πεν, δ 
11: “ δ ἀδεφε ὙΠ Ν 


- “ } βάν Δ ὁ " 

ἐμ ν έσραι Δ... δὲ ΟΡ )εῖς εἰσπτεν, ᾧ δεν, γὰρ οἰ ἴεν. Εφὶ 
᾽ 4 Ἴ ε ᾿ 

Ῥοήϊεα νεγὸ γα- Ου ϑελώ " ὑξερον ὅς μ(ε- αὐταπι ΠΝ ἮΝ ὃς Φρι 


1 ἶ δι ΟΣ) δε Ως «ἐπε. ἴοι), “ἢ 

Συῖς ΠΗ ΠοΓα5, τ σαι στς, ἀπτα λϑέ, ΟΣ 
ἈΡΙΠτ. 2) ᾿ αἰ ἐτριν ἐὲ 

Αςοεάξοαυτῥαά 19 αι Ὡθοσελίϑων τῷ καῖ! ταυ!ε ἃ ἰο λζωι 

Ξ , 2 . ἤ Ὺ ἐ Ι γ ἃ- 
' αἰτογα ἀὐχὶς Πινὶ δευτέρῳ ΕἾπεν ὡς αὐ Τῶς. τοτυπηδι ρει: ἃ, γΡγ. 

ζ ᾿ 

Ριὸ 


1ἰτογ τ Πιφγοίρὸ δ τὰ ραν {πη ξι 
ἀοης αἷς Ἐρο ἀο- Ο δὲ ὉΤοΚριΘ εἰς Εἰ ΤΕΥ, ἐε τάν, οὐτεῇ, γρὶς 


Σΐ πες ἔχ πῦ ΔΌΣ. Ἐγῳ κυρλο ὄχι ἀπῆ λῦς. ἀοπιίν ἔα σῖρῃς ζ 
Ψ τοῦ ὁ ἀποδιις 31 τίς ἐκ ἦν δὺο ἐποιη 

ἔξοὶς ἡοά νοϊυϊε ἂ λὲ ἡ ἐλ ΔΈ ΒΗΝ (ὦ 75... ,: ΣΛΗ 

Ῥαίευῦ Ἐπ ἀϊσοῦ ἠῤ Ἀν δ ὁ ἔνλν ὡς τοῖον Ἀξεῖςο]ς ἐ 

εἰ, Βυίου. Ὁ οὶ. ]- Λέγεισιν ἀντ, Οἱ πσοοῦ- ἮΡΙ ἐείρετξμνν )έω, 

Τὶς Ἰείς,, Αὐπεῖ } : ἀνοις 

ἄϊςο νοδὶς σαυδά 


͵ Φ οὗ Ὁ - 

πος. ΛΕγα αὐπ|ὶιςο]ησοῖς , (ὐπλὴ Ἐξ αρτίςς τοις 
ι ! ( « φ , ᾿ 

Ῥυβ οι δ τις Δμίω λέ ὑμῶν ) ὅτι οἱ τιν πη τι, δξ 


τοῖτῖςος ρος - ΩΝ ΑΙ τεοί ας. ).. 
» ν ᾽ Σ ᾿ ε. ͵ 
ἀυπε νὸς ἱπ γῶν ὡς Ἂ ἐμὰ εὐ ἜΡΙΝ γῆ οεεί, δΗΐαα, ν ! 
δι τη εἰ, “ὠδοαλρισὶν υμωις εἰς τίου μεὶ, ἬΝ ἀφῇ βδν. 
͵ - ἷ 
βασιλείαν ὅ᾽ Θεοί, Ἷ τι ἀδεῖῆ αν, 
ξ ἢ Ὕ “ σε τ της 
οἰλζρρ, οπὶπὸ αὰ τ Ἡχϑὲ ΓὸΡ δος μίας 5 “ μον ἰοετεις Ϊ 
οἄππες ΡῸ ὩΣ ΌΤΙ 5) ἜΝ Ρίαχες͵ 
σἱατὴ ἑὰς, ἃς Ἰωαννὴς ὃν σδὼ δηκα 9 Αμαν ἐπ ολίβανεα, ὯΝ 
-΄ ὁ Ἂ ψ , Ὦ 
318 γα! ἀ τὶς οἰ: σχρύης, καὶ ὑκ ὅχιςευσας ετοῦ αν ἵμῃ πων Ὧ; 
ἢ Β᾽ σα πὶ αὐτῷ δε ""ῳ κ᾽ ᾿ 
Ῥ αι ῶ . «δὶ . Σ {{π| «' ; 70, 
6] οτεῖσες, εγεὰϊ 7ὲ ἄστχζυ "ΟἹ σὲ Τελωγαι εἰσι ΝΥ ἐὰ 
ἜΣ ΤΣ ἴϑδὼ ες ͵ »" ᾽ χ ἴ -: 
«ογῦτς οἱ Ῥοραῦτε. δ πόρναι ὄχιςευστιν αὐ - ἀω 4 εοι Αἰ δς 
αἰμῖσ νι Πτὶς, ρα ἢ ἐν 


" ς ΄“ “ἡ ᾽. λα Ϊ᾽ το 
ΠῸΣ ἔα Ἐς οοχ- τῷ. υμκιςὸ ἰόντες αὶ μα " 
ΏΘΩ ροπϊῖοῃ“ 

5Ὲ, ΜΑΤΎΤ Ἡ, Ἑ, “4 -ς..» “5 
! « ᾿ς Ἷ ᾿ δ, 
τειδιηϑητε ὅςερον, τῇ πι- παρὸν Αἰϑ ΡΣ 
σευ σαι ἀυτχῖ. 
Αλλίω «ρα ζολίὼ 21. [ΔΙΐαπι ρατὰθδο ΗΔΥ.3,.42. 


κοι, ! 1 τ αὶ ἰϊτο, Ηο- ασοτνϑις 
ἀκουσατε. Αγῇρωπὸος τς ὑφ οήῃ 


’ ᾿ 
ναὶ σον κ, 
᾿ «. 
ἀόρτω, 
Γ᾿ ΡῬΗΗΝ 

χά ) σὴ μεν! ῇ 
᾽ ᾽ δ 
Ψ τῷ αἰμ- ἀετῃ 


᾿ 16.50.Ὁ, 
3: ᾽ ᾿ ΡῚ ἴπῸ αἰ] ΠΊ ἐγὰξ ἈΚ Ἐν ἊΝ 
οΙχοσξασυτης γ᾽ 00 Ῥφαϊδιατη Πᾶς α ἴστε. χιόνι 
δ, ἊΣ Ὶ ᾿ ! [. ᾽ « [ Ϊ ἱ ἧ 
(εἰς εὐπεν, ἰρᾶ ἐφυτεῦσεν οἰξυπελῶνα, ἃ Ῥαπταυίε νης, 
: Νο]ο! ' ἡ τὺ: } δὲ (ο οτἢ εἶτοιι ἢ. 
ρΟΥ ἐξ μιε-- τιιεπὶ Φδαγκον ἀντ αἴθιεϑ».-- ἀοάϊτ οἱ, ὃς ἔοάϊξ 


μΝ γι ν Φυρϑ ει σι β ᾽ ] 
πλϑε, εὐρνϑϑῖν ἃ ΧΕ, χα! ὠρυξὲν ον ἀστῦύ 1) δὰ τογσι!αγ ὃς 


Ἵ π ΝΈΩΝ ἀραὶ ἤσαθ τ ταΥτῖ, 
τλιϑῶν τῷ δ λίκύον͵ κα ῳχοσδιίνσε πῦρ δεϊδρλιη το ἀρ" 


͵ ἃ 4[5 ΦᾺ ᾿Ὶ ἥν 
Ὁσ ἀ ΤΏ ς- ἐτα σ᾽ Ῥετερὰ, ὁ Δ ἤ Χο εὐδγρ αὐτὸν Ὑὼρ ρα τς ΝΥΝ 
Ὶ “ ν δ᾿ ἢ ͵ ΤῸ ΘΟΕ Ο Φ 
εἰς ΕἰΠΕΡ, ἐ|ετοὶ 29 |ς "καὶ οὐ πε δημΉ σεν. Ι 


ΣΑΙ ἀξ Ἱ ᾿ 
κι τη λ)ε. ἀσπὶ Ογε σὲ γγγισεν ὁ καιρὸς 34 Θμιιπὶ αυτοπι Ὁ 
Δ... ἢ: 5 ΟΥ̓ ΡΕδα λ γῃ, ΗΔ, ζὰ ΤΟΙ ρε5. γι δι 
δὺο "πὰ ἴὰ ἜΡΧΟΥ, αἰπέρηλε φ ΡΡΓΟΡΙ αμαῖϊε,, 
᾿ παΐϑος ᾿ τομ, δούλοις αὐτοι ἴσδος Ὧις τεῖθε μέρα μος 
“ ρὰπν ὼ ι “σιν δά ρτίσοϊας 9 γὲ 
Ὁ Φθο- εἰ ἢ ζ βγρις, λαξἐγοις Κορ ἀςοϊρούοης ἔτι. 
ς ΟΙησοΐς, (νας Τοῖς Ὰ ἔχιι5 ἱρῆιις, 
« Ὁ ἱ ᾽«' ! Ἕ ᾿ 
μὖγ. ὅπ οἱ τινὶ Και λαξογηες οἵ γεω 1. Ἐξαρῤγίςοϊα ἃ 
Ἂ Ε κε ᾿ ῷ ) ΟΡ ποηῆς ( Ρ 
τ δ ς Ι ᾽ ὁ τοπ Πΐς Γργοὶς 
0) Α ᾿ 5. ΣΟΙ’ 
αἱ ποργα! ον ΩΣ δδυλοες ἐυτνὶ͵ ὃν δἶπι5, ἃΠ 1 ΠῚ ες - 


Ω ; 
ἰι, εἰς τίου μεὶ, 


εο, 


ὰ ἃ ’ 
᾿ ἐς ραν, (ΡΟ αἰπεκΊς.. «ογιπ τ » ΑΙ] οὐ- 
᾿ “ὁ 5 ͵ Φ εὐ ᾽ ᾿ 
γαν, ον ) εἐλιϑοξολησει. οἰἀογα πο, αι πὰ 

ἘΣ. πρὶ ΕΣ γ γεγδ!αρ ἀαιεγῖξ 
Ἔος υμᾶς “ μὰ ΝΗ ΟἸΤΈΤ ΔΕ ἀλ- 16 [το δὴ τῆς 
Ὕ ε} ὶ ! ὩἝΆ Ἶ ς ,͵ »" 
ἥ δὺκα! 5 ἣϊι λοις δουλοῖς πλείονας ἣ; αἴϊο: οι 105 Ρἷὰ 
- ! ἐς ἱ ὥὥρῷῳ " ᾷ 4.) πὸ Ἂ ΤῸΝ ΡΥ] οΥίδιις ; ἃς 
7 σευ σοι ῥὺ ΝΣ μὰ ἐποηῷ αὐ. βρκεγαὴε Πὶς ἢ. 
πλῶγαι ᾧ ἐκοδ 7ος ὡσαύτως, ΧῊ τον, 

᾿ εἶ! [ ᾿ ΝΕ ᾿ 
ευστιν αὐ - δ Ν Ὑξερον δὲ απέςλε 37. Νοιῖὴ ΠΙ πὰ απ 
᾽ γ : ᾿. 3 ΟΝ ἩΑΣΓΥλ᾿ ξ ᾿ 


δι τὰ Πτετ, ἀϊ 
1χ.ἰὶ, 
{ΠῚ} 
Ἵ 


᾿ Π 2». ΧΙ. Ἑ, ἘΨΑΝΌ, ΠΥ 


9 
] ναῦ Ἀὴ 
σεῖς ᾿ΚἈσιόγεδιπ " ! ; εελι, δρἢ 
ὧν Ὁ ποῦ, ,λέηγφν, Εγχρασῃ σον“ ΗΝ ϊ 
ἢ ταῦ ΕΠ πὶ πο. ΔΆ 25.» ν ὍΝ ἐὰρξ τ ἐλ λοζα. τς, ς 
ΤΌΩ τὸν γ μου. ᾿ ἡ μιδὴ τῇ φαλί. 
: .“ « » ! ι 
Αβτίοοῖα απεξ 418. Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες Αδνξ ἀνα Ἢ δ 
νἱΐο ἘΠ) ΐο, ἀἰχε ΄Ὁ 6κ ων 4 7. ν΄ ΜΕΝ δὰ τὰ δέν! 
τοίκὰ τό6..,, Γὔείπετα (ς, [Ηἰς ἀρέ τίς ΡΟΣ ΊΟΥ ΦΚΕΘΕ) χετυσὶ εἰμ ϑυμ 
δι υγνᾶει εἴ παύες, νοΐ, Οὐὑτος ὅέ!γ ὁ τληρογολίος, ἐγα ίοβο ἡ 
μλΛΔΕ ΡΟ οἱαιδατηις διῆιρ ᾿ς Πγ δ τις πρχήξίγωιϑυ. αὐ, ἐοὸ τὲ 
͵ , ᾿ 
διοσουροπης Πα πες, ἐᾷ λο ᾿ εὖ, ἄμα Δοδις Ὁ» Δ, 
τοάἀϊ λεετὰ εἶτ. τὸν, 9 κατὰ αὠρμδρν πίω ἐπι ἣν νον εαι ἃ ὅπ ἃ 
Ι ; ἢ ἱ ἴεξηῇ 
χληρογομέαν ἀυτῴ. τὰ ἀλ. Δ, 
μ;, εἰρυδδι ἐς 


᾿ ! ἥν ἡ 
- 2 
Ἐε ἀρριεῖεπ- 393. Και λαζογτες αὐτὸν, ΒΚ πὰς δὺο.) ς 


' αὶ εἰ εοον κ! " ᾿ ἴω 
ἔτη εἰ ἢ εἶφος υξέξαλον ἔξω ΣΝ εἶς αὐ ζιὰ 
ταπῆεχ νί πη δα νὅς τ ᾿ ἐδὼ ͵ ΙΝ " ἰς κι 
οεεἰάφετγιιπέ. λώγος ὸ ἀπεχτειναν. ἀειαδμις ἀρ τε. Κι, 


ξς» ξ ᾿ 
Οὐ πὶ ἐγβονς 45 Οτῶ οἰ ἐλθῃ ὃ κυ- αὐϑτῇ τορξρς τᾶ, λίϑογ᾽ 
τοῦς οπλἱπΠὶς ΔΝ ν" φ' (ον ᾿ 
Θλὸς “ό ἀμπελωγος, Ὧἀ ἀοτῃ φρεν τῶρες σΈΤΟΙ 


ψίπεα:, αυἱά ἔΔ- ' πεκῇ 
εἰσε ἀρτίοοἱ]ὲς -. ποιησθ Ὅς γεωρηρὶς ἐ- εἰει δος να δοοῃ, 
ἔπι ""σἡ ΟΙς γιωργοῖς ἐπ᾿ ἩΝ πετς δ. λίκο 
κεΙγοις ἢ ἀπ κΚ' 
͵ : μεν εἶδεν Ῥείη 
Αἰ ΕΠ ΜΑΙ 4 Λελρισίγ ἀυτῳ, Κα- μαϊοιν ἀοιῃ ἃ μεῖς χερέϊ 
4 πῇ {τιν πγαῖὶς . κοι κακῶς δ'πολέ Ἀπ ὰν ν 
Ῥεγάςε "Πος: ὃς νἱ τς ας με τ εδας ἐαγ 


͵ δ ὁ Ὁ“ ΜΊΝ 
Πελἢ} (παπὶ]οοα ΤῸϊς ὡ Τ' αμιπελωγα ὧκε ᾿ο αὶ 


ἂςξι » 

ὅδε ξγγῳσ 

δὶς αἱἱὲς αρτίοοσ δὲ ᾽ “Ὁ 
᾿ ὉΟΈΊΤΩ αὶ δὶ ει, 

Ἰὶς, αυἱ γοδά ὅς εἰ λλοις γεωργρις, χα λε)ᾳ. 


“ ᾽ ] ᾿ 
ἔγυ δ πὶ τεῖηρος. ΟΙ ΠΥ ες ἀυτὺ δὰ σοισὶγν αὐ- τὴ 
τῖρθὰς (μὶς, ,» " αἱ Ἂ 

υἱς τῷ ζις ἜΡ ἐγ. Ὅς ἀἀδε ταμῖςς Χρᾶτυ 
-“ Η Η͂ : ὐφάδο) 
κα ροις αὐτῶν, ἽΝ τρεῖς: ΟΧχλο, 
γχ μ ΦΚΡ ὁ Σ 
Ὁ εξ 1Π1ὶς Τῶν 41. ΛΕ αὐτοῖς ὃ [ησοίζ, τείων Κε δια ἣς Φητίι 
(ὰς ΝΠ ααλιη ἰς γ Δ .} ᾿ ἢ. μ' ᾿ : 
δὶς ἱπ ςοτὶ - Οὐδέποτε δἰνέγγωτε ἐν π' ἣν μμ Ἔτι 
ρίαν. Ραηο [παρίφεαι γραφαῖς, Λίϑον ὃν ἀπεδὺ ἤμα Φ] οδιῦδ- Κ 


αδι,4.δ..: 4 6ΠῚ τεργοθαν , ΠΣ -“ ρεὐϑ! 
φβρρτ ζω πεγαπι κάἀϊῆςλπ» Ἑ μαστ ΟἹ οἱ Κοσδίκοσ “κα 

8ῈἘς, ΜΑΤΤΉῊΉ. ἘΠ. 


; ε ᾿ 

α ΤΉ σΌΥ ““ ιαε ἔδραιανρ ες τς ἧς ἐγγυν9ν ΠΣ κῶς ἐες, δἰς ἔαδεις ἢ 

ΣΡᾺΡ Τρ ; ὶ 1π σαρεῖ απ] ῇ, 

ΤΙ " ἐδ δὰ εῆ φαλίω ,φογίας. οὐρα Κυ ΑϑΒοπιποξαϑᾶ 
᾿ ὶ “ ᾿ Γ: Γ ᾽ ,] " 

[ἰδόντες «ὐμεαι τὴ ἐϑῆν ἰᾳ ἔλου ἐυετο αὗτη, νὴ ἐο! εἰξ μος, δι εἴξ πιὶ 

: ἀν, δο- ὌΣΓΩΕ ᾿ς τας. ἰπ οο ἐφ 
μὐρλανν, ΠΡ ἐμ ; ϑαυμαςὴ . σφϑαλρμοις ποῖϊιειϊοῖ 

͵ αἴοριν « 
οΥολίος, ἤῤετ; ; ἡ ; 


ἡ οεἰ, ὶὰ σω ἵ .-ὦ ὃ ω 
δ ΓΝ εἴ, ἀμῖ ΝΔΙν αν Διὰ ζυτὸ λέγω υμῖν 43 ἸΘ ΕΘ [ον γο' 
υὃν ΄ίω δἰπιρεθς. ΟΝ Ἢ ᾿- ἀδΆνΙ 25. ἰδἰγᾷ δὲς ,ατὶ Ἔτσι ἃ 
ἢ Ξ ἀρϑνσετοα ἀφ ὑμῶν γοδὶς τερη θεὶῖ, 
Σ ᾿ ἀμ με δι- ἢ βασιλεῖα γἕ Θεοί, (α] δὲ ἀαθίτιν δόπ. 
ΝΗ ᾿ ἃ- ᾿ς . ᾿ ᾿᾽ " ὡ 
» αὐτὸν, ειγλω, ΝΗ δοϑγΐσε ΣΠΥΑΣ τὶ [αοϊεπεὶ ἔα 
τ να δὼ Ἢ " σέγο “Ἔὡνς ἃας εἶτ. 


2 ᾿ ΄ ἵ Φ.“ 
δα μυπε- τῆς ις καρποῖς αὐτῆς. 


υἱ ὦ ἐ 
ἰἐρς : ἌΡΗΝ ἀιὶ ϑϑὲ Καὶ ὃ πεσὼν ὅ τὸν 44 ' τε 4": ΟΝ 
θηδκυ- Φ οὐκξιῆς, 5. “ ! γἰείαρον καρ ἀξ 
κα" Ὄ ΧΙ, τὰν πδρες λίγον ὐτον, σειυβλαοϑή -- {{ππτ,σοπέγίηρς 
ΟΥος. ὦ ἀσλν 


ν᾽ ν» ἃ " “Δ ! 
πεπιδε εἰδει διὸ ες ΘΈΤΟ " ἘΦ ογ οἡ μ πίσῃ, τοτ ἀρεῖ 4ιςπ, 
ρηρ!ς ἐ- εἰε Πα ' ἐεῖες μας δν λιχ μὴ σῃ εἰ τ γοῖῸ ςοοίάοχίς,οῦ 
4 . 


͵ ἶ ; τεγεῖ συ πὶ, 
αἰμἢ εἰρε ἐΡείῃ. Καὶ ακουσοω τες οἱ αρ 45 Ἑτςτασιτῃ διά 
ῳ, Κα- μ810 


ὃ ἣν ῃ “ Ὰ ᾿ 
ἢ δ ρῃς. Χίέρεις καὶ οἱ Φαρασοὶ οἱ ἔφης ρυληςί ρευϑα 


ἈΠ δ ἀρεῦ ἂς Ρἢκ- 
͵ ᾿, ρειδῦδα, ἰξς ἕω: ςογάρεῦ ας ΡΒΑ 
εσῃ αὖ μια ἡ δοῖεν ἄτι Ἐν φὐραζολας ἀυτεὶ γ ταὶ ραγαθοΐαβ 
Ὁ" } ᾿ ο Ἀν ἢ ὲ Ὁ δ 
γος ὡἸὉ5 Ἰο αν! “υδᾷ ψὐδὲ ξγγωσειν ὅτι Ὡϑὰ αὐχῶν “», φοβιοιος 
" ἐξέ, ἄκεῖς Ρῆς Αἴ ᾿ς χὰπε αποὰ ἀείς 
ἜΡΡ»νυ Δυσιίμ, ἕξ αι τ: ἀϊςετεῖ, 
- ἐὺ ῖ τᾷ, ᾿ .“ ψ δ 
ἘΝ ἀερναος, Καὶ ζητοαῦτες αὐτὸν ΣΝ ον 
ΎΤ, ᾿ ᾿ς Σιῆι, ἴῃς. δ : Δ ΠΟ» Ἃ 
“ὧν. Ὅις δυραίνιδει χφάτη σω,ἐφοξ ἡϑης ζις σοῖς, εἰπιιοταπὲ 
ὺ ᾿ γος : 
» οἰ!" Ἀν ρὲ, ἄχλοες, ἐπε, δὴ ως Ὡθ9- δεμός κοΐ α ἀρ γοασνϑν 
«ε εἶ ᾿ [εν . 
τινῶν ἰῇ] διὰ φίτιω ὠηὶν ὅν. ὀρ ποιὰν 
τε ἐν δ μα τοις, κί! κζ' ἐΣ 
ΜῊ ᾿ Ἰ ΡΝ ᾿ ζαρ. γῖ. 


Δ ᾿ ;] ᾿ ᾽ 

ἡγ απεόδὸ ὅκα δες ες Αἰ σου ἡ οὺρ" Ι Τυείροπάεηῃς ἨΔΓ.3,45. " 
Ἢ μων Υν: (αὶ ὰ ] “ ἐπι νῊ τ ἐμ κήσαν ΠΤ ΣΆ ερ οὶ δἸ τὰν 

δικό ἐαβ συις παλιγένπεν αὐ ἸΗΙ Ἔροςι..9 

ἘΠ ἘΥΛΑΝΟ, " Δἰδει ταμι 
χίξεῖς Ρεῦ Ῥαγα- “» “ , μ᾽ ΟΝ Ὡς 
Βοΐας, ὃς αἱτ, πος ἐν αὐ δαολαῖς, λέ -- τρομε ἀνα ἔδυ ς 

Ὅν Σὲ 


: 
γῶν, πύλες ΝΡ 
«ἰηγἶϊο χ τ 7 ᾿ Ω μοιωϑῇ ἡ βασιλεία ΠΝ ἘΝ “τ. ᾿ 
ῃ { 
εἴξ γορηπιπὶ οὔ- 
ἕογτᾷ Βοιυμὶ γον 
“-τ:τἷτὠῳῃ 


: ΠΣ δὺ ἤ ! Ι ΐ 
δὶ» 41 τεῦς τὰς. σήλεί, οςτίς ἐποίήσε γαμιός ΟΝ ὐυρικοον 


ἐπε 
Ώ 
τς 
-- 
Φ 
ε-: 
“ΨωὉὉ 


δὴ ᾽ - ͵ Ι 
Τ' ουράγων ὀμῇρωπῳ βῶ- ἐπὺ 


ἴᾳ5 Πἰϊο μος: ε ἐεῖο Ο ΟΝ ἔξιη 
Ῥθαβτ σῷ αὶ ΙΝ ΠῚ ΜΙ ΧΡΉ ε 
αὐ νι ἡ {{ 1] Α 
Ἐπ σηγϊῆε [ον 5 Και πες λε ζιε δύΞ Ἄ δοὰ με ' 
τος Ππιος,ντγοςασ ΚΡ ἡ ! ς μὴ ιν ἀϊρῃ “τ ( 
τοητὶπαϊταίος δά αν εβαῤας ἐν πἰοβ άςς ἫἙ ἐονρά θη, ΠΝ εἷξ 
τι ρύ1ας : ὃς ποῖς- κοίλη δμοις εἰς πῖς γα- των τῷρι ἃ, Ὧν» 
Ῥαπε νοηΐγο, ἾΩ ΜΕΝ δι ηκόϑη ἐν τάηφῃς {οἷ Ἵ 
(οίς" (ἢ σκὶ αιϑέελον δ θέιν, ΒΡΙΝ τρυ δ. 
φ ! ᾿ ! ᾿ ι ω ἀ ΛΈΡΟΝ μι 
Ἐύυτγίις ἐπὶ τ 4 Πάλιν απεέςᾷλεν ολ- ἐδιο ἀδειν ἃ 
ΑἸΐοΣ ογιος, ἀϊ- ᾿ [ " ἐμ ϑ 
ΤΩ λοῖς συ ,- πος Ἐξε 
φοη 5, ὨΙοἰτε πηι. Ω ὑἄλέτα, τ ἑηρξ ΞΙ τἰ εἰμ “ ζεται ἐδ 
ταῖί5, Ἐσσε,ργᾶιι- “ΤΕ ζις κεκληύὅροις Ἂν ἔ ἐν τιαμοη με 
ἶπι 1 ΠΊοιι πὶ ρῬα- δὺὺ χὸ ἀραφον ἂν ἡποίμκα ΠΟΤΩ͂Ν ΩΝ 
ς; - Ἂν» ζ ν χά ἷ 
ΥΔῚ ΓΔΌΤΣ τοὶ δέ ῬΌΥ Ὁ μὰν ᾿- ν σσὶ ταυτί δὰ ἰδυεῃςεοϑ σ 
ἰο]Πἶὰ πιαδαῖα στι, (τυ μοὶ μου γ φα σι» αἰ ἀοος ἃ μον 
τι δὶ } 
{ατιε, ζοσηηΐα μὰ “ςο σεϑυ ὅμα τς πτινγῶ, ταρίϑ δ τὰ μερὶς : 
Ταῖα : νοηϊῖο δα « τἈζα δα κοι ' εὐτες εἰς ἀκηαν ν 
πυρείάς, ἐτοιμα, ᾿ σἶξυτε εἰς τοῖς πυρῖ ϑεη ον μα 
Ι 
γαμοῖς. “ αλίταμ! ἕ ἢ 
1111 Αἰιτ6 ΠῈ 116“ ΓΔ ΩΣ Δ ΡΑΝ ΠΡ τ εν νὲ 
ζ ( 9,αὐὐϑλησοὲς αι- αἱ τες ας κῃ 
διοχειαπέ, ἃς αὉ λον 9 εἰσ δερις αι πᾶ λ 


- “ 4 ν “Ὁ ν δ εἰ Ϊ- 
Βἰογιιπενα! ας ὰ ΖΗΛΟΌΥ,0 (δ εἰς ΤΟΥ ἰδὴον ὅιὲ " Δ ΟΥ 


᾿ 1ἰὰ δξγῃ Κι 
- Ν ᾿ ! ἐ δ..4 διυλώ ΠῚ 
Π]Α τ ἐπ, αἰλις ΘΔ 69Υ.,0 σὲ εἰς τίω ἐμιπῦ- γα ἈΝ νεῆς 
νεῸ δά ποροεὶα- Ι εν β τα αν ὙΝΗδ: ὃ 
᾽ , ᾿ “ ο 
ἐἰοη οἴ [ἃ ΠῚ: ἔκ αὐτὴ ὕμαι" Ἵ 


ἘἈΟΙΙαα νοτὸ τὸ- ὁ Οἱ δὲ λοιποὶ κρατή- Ὧν Δα εῖμῃ, 


σι ογξς Γογος ὃ- ἣ ! 
Α ΦΩ͂Σ υοῦ 9 ᾿ 
δτ:5, ὃς ςοπες- ὑὌτΤες οίς δουλοις ἀυτ, . οὐδ ἔδῃι δὺς ἢ, 


1ς αἴοῶτος οκεὶ- ὑξρις ἢ αἀπεκχΊεγαν. μ᾿ 


«γι. ΕΣ Ἷ 
ἘῸΧ αἰιτῷ 11 Πὶ 7 κουσας ὃ 0 βασιλείξ 

Ὁ, 


“Ψ ᾽ 
λας, λε- 


βασιλεία 

ὥπῳ βαω- 
͵ 

σε γακκός 


εις δέ- 
λέσωμ Ὅις 
πρὶ ΕΑ 
λον γ θέιν, 
πέλεν εἶλ- 
ἐγων, ἘΪ- 
ϑροις. τα 
σ ἡποίμκα.- 
υ κα Ὅὲ σι- 
πν δ 
» ὦ πειντὰ 


᾽ Ἰ 
ε εἰς τοῖς 


στιἼες αἰ- 
ς τὸν ἴδον 
ἰω ἐμιπο- 


ΠΕ 
λοῖς ᾽ 
ἰειγαν. 

βασιλεῖς 


ἐὐπι ἰσ! 
ταρο! ΐ 
αἰκεδὸ 


4} ἤ 
ἔταπι δι 
ἐπυπ οὐ᾿ 
ταῖσι ἢ φ 
οἱ κερὶ δ, 
ξεεῖς πυ 
8110 (0) 
εὸν (ονῖ 


ελἴξ ἰρ 

. «ὦ 
44 

ἕ ἢ 


υαδί υῦ ͵ 


ΦΈΟ; ΜΑΤΥ ἢ, 
ὠργίοϑη " καὶ πέμψὰς ῷ 
ορα)ύματα αὐτοί πώ 
λέσε ζις φογξϊς ὀκείγοις, 
Ἀ ἥ πολιν αὐὰ ἐνέωρησε. 

Τότε λέγᾳ τοῖς δου- 
λαοῖς αὐτο Ο (ἃ γαμος 
ἐποιμς ὄψιν͵ οἱ δὲ κεκλη- 
ὑδροι ἐγ, ἦσαν ἀξιοι. 

Πορδυεοϑε ον δὶ 
ταῦ δγεξόδοις “0 ὁδῶν, 
Ὁ ὅσοις δ εὕρητε, καλέ- 
σας εἰς χοις γάμοις. 


9 


Ἑ͵ 


αὐ εε,1τΑτὐεῖς 
ὃς τη ις ἐχετεα 
δὺς (οἱκ, βεγάϊάϊε 
ποπιίοας ΠΠ|ος, 
ὁχοϊο τέο 1105 
Τὰ Πὶ[ἀοςοπάϊε, 

Ἠαῆς αἷτ ογαΐφ 
(υἱς, Ναρτα αι 
ἀεπὶ ματαία (τ, 
(ςἀ «οἱ ἐπιϊτατὶ 
οὔαπε, πὸπ ἔς 
τσ ἀἰσῃὶ, 

1εὸ εὐρὸ δά Ἴχὶ 
ἴιις νἱαγι πὶ, δὲ 
υοζσιησις 1π- 
Ἰσσοῦ, νοςᾶ- 
το λά ηπρτίας. 


Καὶ ὠἴξελϑογτες οἱ δ το ἘξεστςοΠι(ογυὶ 


λοι κεῖνοι εἰς τας ὁδοις, 
συγ ον παντοῖς ὅσοις 
ἔρον, πογηροις τε νὴ ἄγα-- 
83 Δ ιν, ! 4 , 
ἱξς" χῷῃ ἐπληοϑὴ ἐ γα- 
ἐμὸς ὀῤαχειμϑῥων. 
Εἰσελϑῶν δὲ ὁ βασι- 
͵ ᾽ 
λεςς )εασαοδαι τοις μα - 
] ν » " ᾿ 
Κεικᾶμοις, εἶδεν ἐκῶ δρ-- 
᾽ » ἐ 
ἡΡώ σον δ ςγος δυμϑμον 
δυ μα [χ μου: 
! ! » 
, Καὶ λεγᾷ αὐτῷ". . 


ἃ ταρε,πὼς εἰσῇ λϑες σὲ, 
. ἐὰ ἔχων ἈΑΘΑΝ 
ν ἐγδυμα γάμου) 


ἐφ 'μῷ 9ὴ ἐ 

-- 
“- 


ῚΣ 


Εἶιις 11 γίας, οι“ 
διεραυσγαπε ο- 
Τηπος ασποίηιοῦ 
ἱπιυοποΐπηξ, Πᾶν» 
1ο5 Ραυϊξογ ας θοὸς 
ηο5 : ἃς ἱπηρ]οῖας 
ἴχαπε παρα ἀϊίν 
σα ροπείθας, 
Ιπρτοῆϊπις αὐτὸ 
ΤῸ Χ γὲ νἱάογες αἰ 
σροπίσς, νϑὶ 
νἱάϊε Πἰὶς ποι - 
Πποπ πο γοίετῦ 
νοεῖς παρεία]ΐ,. 


ΑἰἘ ΠΕ, Δ σλΐςς, 


αυοπιοάο Βυςῖ» 
τταῖεὶ, πη ΠαΡεῖς 
γεϊξο πη πε ρτία] ὅν 
ΑὉΠΠς οδιπιιτοΐξ, 
12.111}. 


γ8᾽ 


Β 
" ᾿ ΕἸΣῚ Σ ἵ ἵ,. . 


δυρτεὰ :.δ.π, 


κυ ναι 
ἐμέκα τς.ς.30 


Ἦλχγ.2.4.4. 
ἽὝἭατς,";, θ,}1 
ἴμς, το, ἀ.: 6 


Ἑ. 


Τυης ἀἰχίττοχ 
ταὶ αἰ τὶς, αἷρα» 
εἰς ρεά 1} ὃς τὰ: 
πίρας οἷτς., πλΐτ- 
εἶτς διιπ ἱπ τῶν 
Ππεδίας οχιοιίον 
γος: ΠΠ δὲ είς ΕἸ ς- 
ζιι5 ὃς ΖΦ γϊἀοΥ ἀςπ 
εἶν, 


ΜιΠ]εῖ ἐπὶ πὰ ξ 
γοσατί, ρας γο- 
τὸ οἰοᾶὶ, 

ἔΤαης αϑεῖτες 
ΡΗαγ αὶ ςοπῇ - 
1 σδρογιιηῦ νῖ 
1ΠΠπαϊτοαγῦτ οὔ πὶ 
ἱπ (οὐ ΠΊΟπο, 


Ετ δά {ΠΠι|Π| 6. 
Ταϊτίὰ πε ἀἰ οἰ ρει: 
1ο5 αος οὔτ Ηδ 
τοαϊαιῖς ἀϊοῦτος, 
Μαρ (ξον, οἰ πὰ 5 
αιοὰ νείαχ ἢς, 
ὃ. νίπ ἢ Ποΐ ἴῃ 
γογϊξαῖς ἀέρας, 
ποῦ σα γος αι. 
σα ΠῚ ΠΟΙ ΟΠῚ 
το ρ οἰς βεϊ(οπᾷ 
ἸΟΠ Δ Π 111], 


Ἠΐς εὔρὸ πο- 
δίς, αυΐᾷ εἰδὶ. νἱ. 
ἀδτυγ ὃ Γἰςοῖ σὴ" 
{11Π| ἀατεσαίατί, 
34 ΠΟΙ 


ἘΨΡᾺΑΝ Ὁ: Υ͂ 
ἐπ ἘΣ: ς ν εἰπέ 
3. ΟἼΌτε εἶπεν ὁ βασιλεῖς τὰ κ᾿ 
" , , πεῖ», 
Οις δ)ακόγοις » Δηστι» τες πιιηΐμη 
Γ ᾿ “ εὐϊου 
αὐτοῦ ποῦας ἈΦ χρᾶς, τηίεῖε 
αι αΠ' αὐτὸν, κα ἐν ξαλε- ἐχέαα 
ἦ ἢ Ι -- ! { 
Τεεὶς πὸ σκοπὸς τὸ ἐΐξω- δ μα 
ΤΕΡΟΥ " ὥκει ἐστι ὃ κλωυ- εἶσιν 
: λς ; Ω 
θμος καὶ ὁ βρυγιὸς δῇ» 
᾿ ͵ 
οσδγτων, ᾿ 
᾿ Ὡ Ϊ 
14. -ἸΤολλοι ΓῸρ εἰσι κλη- μεν" 
ΉΎΥ͂. “Δ, “ ᾿, ι" 
792179λ1 0! ἢ ὠκλεχπιί. ΜΝ 
ἷ » . ΑΝ ἐ εἰεδῖρν 
Ι'ξ Τότε πορδύϑεγτες οἱ ταν 
΄-“ ! ν" ει “Ψ 
Φαρασαιοι συμ άλιον ξ- ἐοὐήϊης 
ψ 57 ἵ τυπί δ 
λαξὸον ὅπως αὐτὸν “χα γ.- ρεπε τα 
᾿ ἐπ 1 
δέυσωσιν ἐν λόγω, 
ό ΒΑ δ" ’ 76» εὐ 
Ι Καὶ ΤΟ Ἐλλοισιν αὐ ῷ εἰΔιαῃς 
ἵ {τ ͵ Ὁ ( 
ες κκαϑητοις αὐτῷ ΑἸΤ' τ Κα 
Ηρωδιανων, λέγοντες Δὶ ΜΝ, 
Ι " φ. ᾽ δ᾿ , 
σίχωσκαλς οἰ χωδυ ὅπ γ χε ἐ {ν 
τϑλῚ ΚῪ ι ἐ ᾿ ὕ 
ληῆης εἰ, καὶ πίω ὁσὰν ξ' νη 
: ᾽ “ «" “ 
Θεοί ὧν αληϑείᾳ σησα- εἰ! ὦ 
δ ἌΝ οσ,.} ΠΝ ἤ 
σκεις, α, οὐ μελῴ σὸι αἰἷϑὰ εηἰσι 
» Ἷ ᾿ Ἰ ,ὔ εἰ: ἤν 
ουδέγος - οὐ τὸρ' βλέπεις ἴδα! 
ν᾿ ’ ᾿᾽ [ 
Εἰς 69 στόπον δ θρωωνγ: ᾿ 
φιυ ἃ εν ᾿ 
17. Εἰπέ ἡμῶν, ηίσει ῬΓἢ 
ὡ,»᾿» "“ ἕν ΣΝ 
δοκεῖ, ἔξες! δ εἴν αι κἢν: ἐρὰ ἐν 
ν ΕΥ, ἀ :"- χψ 
σῸ Και σαρχ, ἡ οὐ; ἀαμῦι 

ν. 


. Ὀρξηὶς 
ϑδξετῃ Ἰείῃς 
Βερεία εοσῇ 


Δρρυ 4 τῆς 


ἑδτα εὶς 
Ῥοεεΐ κα; 

Ὁῇς 
ΤΪΗ ἢ 


ἤγω 


πόἠξο 
ὑτηΐζ 

: 5Ὲς, ΜΆΤΥΉ. Ἑ. 77 
,, δοραῖς δ ς βιοῖς "ν,"ὴλ Οορπίτα δυτο πὶ 
ς 46 ᾿ ϑθξετῃ ] “ 18 ἐΟΒ ἜΣ 
" βασιλεὶς ΟΠ Βερε ὄχον ἴγοις δὲ ὁ ἴησοις , [είς πλα] τα οὸ- 
ἣ ᾿ς ἃἰκ' ᾽ ΗΝ . " 
Δηστιντες ῦ “ ὥς πνόκαν αὐὐιατον, Ε17πη, ἐμ ΤῸ ΠῚ, αἱξ ἔλα 
ι “" Ῥοςείς ;ε Τ᾿ Ζγυ Ι Ἵ ΤῊ {δητατς ,, 
Ἢ χιρας,. ὅπ [φ Ιεαζε ᾿ ἣ ἄὐυὲ ῬοοΥΪ αν 
ὄγξάλε- 1 πδιτιαις Ἐπιδείξατε μι ἜΝ (: ΠΣ ς πη ΐ - 
νὼ 5 ξξηζῃς. ἰα ηὐ κηγσου. Οἱ σς 1 πιυπηΐ πα σοι 
᾿ τὸ σζω- ἀεδδοδεις. τ μὰ ; ἌΌΝ ᾿ ἕυς, ΑΟἸΠΠιοθτι- 
“ ὃ κλαυ-. ' ἘᾺΝ παν ἀε- “εξθσηγεΐκαν ἀντ δῃ.- ἰογυης οἱ ἐςφηᾶ- 
δ τ ὁ ᾿ γαρκον, ΓΠῚ11Π, 
"γος ὙΠ ᾿ δ ΤΥΥΝ ἹΠ|: 
ἢ, ε 


ΑΝ, ! ,᾿, ""-“ ἤ ΑΥ, 2114) “Φ 
«αν ουϊας Κα λεγφ αὐτοῖς, Τι- 210 Ἐταἰτ 115, δαὶ 
ἔτη 


γὺ οἹὉ ἱπιᾶρο ας 
ΘΟ] Ἀλῆ- μαι τὰ ἃ ὧς ς καὶ εἰκων αὑτῇ καὶ δζ ἱη οΥἰρεϊοὺ 
λ (απ “ Ρεΐο, ὄχιγραφη; 
"Ὁ " 


Ὁ 
πεῖ ᾿ ὍΣ Ἡϊοῦς οἱ, σαἰᾳο 
“) ῃ ΓᾺ Ὄχι ἰν ς Αΐ ᾽ 
γλεγτες οἱ "τῶ! ταβεις τς, Λέλρισιν ἀὐυτῳ;, Καὶ 


ΐ τ 1}Π}ς 
Ν . ἘΠῚ τὶς, Τιιησαὶτ ον, 
ὀλοὸν ἔ- «οί, ΩΝ μὴ σδρος͵ Τότε λέγά αὐτοῖς, ἰἈράάϊτο, οὐρο βοπιτεδν 
ι γαρὶ τρὶς αὐ ας Ξ τῷ πηξς σα ς2- 
ΤΥ παλιν κι ἀν αιῦττι, Αποδῦτε οι Εἰ Καίσα-. μα δα τ τ δὶ 
Ὁ ἐ ; ἘΣ ΛΉΝΝ ἴΩ Καίσαρα, καὶ από αἰ: ἔπε Ὠεὶ, 
' »(» εἰ' Θεο Ὦςο. 
ΣΙ αὐ ὦ «ἀρ ται ϑυάίςη δ δεῷ. “τ 
"Ἢ {009 (ἢ της. εἶπε Καὶ ἀκουσαῖῖες ἐθαυ 2. ἘΣ ἰβαιάϊμς, Π 
Τ᾽ μ Ἵ το ΠΡ ἂρ τὰς ταῖς 
! 


Πηϊνατὶ ὕππε; ἃς 
γοντες, ΔΙ «ἐπι ζὰης, Ρίος βασαν' κα] ἐφέντες δἔω ΘΠ ΜῈ τῆν 


ϑὺ δ αν ὴ] τὸν αἰσῆλϑον, Γιηξ, 

ν ΟἽ] Χ νἰὉ ᾿ Ἀξεςῇ, 5 ἐὶς ᾿ ἶ Ηλν. ΝΣ 
ἊΝ δῶν νείαν ἔς ἐμά Ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρᾳ 21 ὙΤΟλΙΟ, ἀν 40- Ἡξραίς ον]. 
,, ὯΝ "μμὶ ἐα (δὰ ἐγ Φξσνλϑον Σαϑι- (απ αἄδιϊ ΠῚ Ἰυεϊυ,ἀὴν 
α γα. τ δ. ὡς τιὶ αἰ. αἰυτῳ 


δαδάυςαὶ, ἱ (αυἱὐ ΑΔ διέ 
σοι ὐρὶ' ηἰπ δεῃ;, δος τα καῖοι, δι λέγοντες κω ἀϊειη τ ΠΟΙ ἐεἢς 
“ΠΡ 6 : 


ΤΥ 
οἱ κτίσας κα" 4) ἐὺ τοίυγττοῶϊοηῷ,) 
᾿ εἰ ὅλὰ ἄ δες ᾿ 
βλέπεις μοῦ. τρῃ ἤϑυςς γπξσῆν Καὶ ἐπηρῶω. 


Σ ὃς ΤΠ ογτοραπον 
ϑραί εῦ Αδίκμις, Τησαγὶ αύτον, ΓᾺΠ δ ΠῚ, 
ε , ἃ ᾿ 
Ὠϊεξιος Μαρί- 

͵ ! ἢ δ λέ ντες. Δ οασκα.. 2 ᾿ 
Ὑν ἡ στ β ή ἈΝ αἰ. λ ν- δ ( 7 εγ,,} Μοΐος ἀϊ. Τεῦξοιρ δι 
ὁ ὩΣ εἰν ἐΝ| τὴ “ Ἡρερεμμί: ἕ »Μωοῆς εἰ εἶπεν, αν 1ς χίῦν 56 ς ΠΟΥ 

Ἵ ε ᾽ ᾿ 
᾿ , ἐδ τ, ἢ ἢᾷ. ἀσοϑαγῃ μον ξ γ τέκνα, ἔι}}5 ἔπουϊ ποι 
“"} 4 ἄἰιι, ὅτῳ Βαθεις Ηἰ λυσιν 

, 

11] 
ΠΠ 


Πα». Χ ΧΙ, Ἑ, Ἑ Υ Ἁ Ν Ο. 
Ϊ . ᾽ὕ - .. Τῃ 
γέ ἀπιοας ἔατοῦ δ. δχιγαμξ ρα σῳ ὃ οἷσὶελ-- ἐαε εἰμ, φἰς ΚΕΙδι σε 


Ϊ διῖς νχογῷ {Π|π|φ, 


Ὶ ᾽ ᾿ Ἁ “͵ 1.1 ἢ 
ὃς Πιίοϊτες ως Φῦς ἀυτῷ πίω γιυυα κοι ὃς τοίθβ, εῇ ἃ τες ἃ) ω 


ζε 
ἔταισζίαο ἀντ χα ὁ ; , {ετρε “ ἀτέγου,, ἧὰ 
Σ 9 ὀναςησὰ ἄσερ-- (ωρ, 
94 Ἷ 4] « Ἶ ὃὌς ξο Τυσα 
μα τω οἰσέλφε αὐτοῦ. Ἃ δ ἌΡ. 
Ἑ ἷ ι ὰ . Φς υΟϑὰ, Ἃς ΙΝ ΤᾺ "Δ ξῆς ( 
απ αὐΐεπὶ ς Εσαν ὃ πὰρ μέν ες εκαῇϑὶ γον ἃ Ὀκ Θ 6 
ρα πος (ςρτεπὶ ; ᾿. , ᾿ - 1{ερι} ἐδῃ Νοὴ Ἀ 
ἔγδιγες : ὃζ ρυἱ πιῦ γα ἀδέλφοι ὦ ὁ ὍΝ ἐμ ἰκοὴ με μοῦ εἶ 
᾿ ) ᾿᾽ [ 
γχοῖς ἀιϊιᾶα ἐδ- τὸς, γα υη σοις ἐτελοὺ ΤΥ" δι ὀὐδ᾽ Υἱμξιὶ 0 
ξιιπᾶτις εἴας πὸ ἡ. χρΑ ἢ ; 4:8. ᾿ 
Ἷ ͵ ἢ ἘΎΩΥ ασέρμα. α- πὴ ᾿ς 
Πάθος (τς ἢ, ΚΘ ΚΕ “ζ' Γι ἐ δεμμ ἔξ διά κῃ ν 
ΤΟΙ ααὶς νχοῖεὶ Φήκε τί γου κα. αὐς ἐμὰν ἰν ΚΝ κιΐ 
! ἀφνὶ ἢ.) ῃ δι. Δ ῃ " ΕΠ ) 
{ι4Π| ἔταςτὶ ἔμο, χοιὶ τῷ ἀδελφώ αὐτὸς. εἰρὶ ἀοά οι τὰ Χ 
᾽ ᾿ - ι ᾿ ’ ΠΣ ᾿ ὰ :, Ν" Ὁ 
Φ ΠΛ ΠΠ τοῦ (ςοῦ- χό Ομμίως ᾿ς ὁ σζχυτε- (υπό : Τὴ 
ἄϊις5 ἃς τοῦτ, ,νύς ᾿ ΑΥ τψ τ δ φρϑ ἢ οἱ τεταν, φυιὲ οι αὶ 
σα φρτιἰ Πηῇ, βΟῸ έν 1. ΠῚ Πᾶς εὐγὴν τὲ φυὸς τι 
᾽ . “- " ᾿ τ. - 
' Νοιυ ΠΠπιὸ αὔξ 17 Υςερον εἷς παύτῶν ὧ- «μέ ον ΝΣ 0 
οὐ ηΐ ἀοξιὰ , γ» ἐξ ! ΠΡ ἀμε ὅδ: τ 
: “πε “Φ] ἢ 5 ς αΡ᾿ ὦ αἰς δ, Θὲ 
οὖ ἃ τπαΐεῦ. Δαν Ὲ ΚΑῚ ἡ γιυὴ μρδι Ἀετῶε γηῖς 


-“ ὸλὺ ᾿ 
ἢ γοπιγτοδιδο 28 Ἐν τῇ οὐου ὁραςουσί, 
εγβο τα} ὁ ἐορτῷ 
ἡΠξς οὐἰτν Χουῦὸ ὗς ᾿ ἐτη ΠΑ εὐ, 
6Π| Παδιιογῶς ςἅ. σοτες ΓὸΡ ἔσο αὐ πίω. οὐν ἡ ἔξαι ὐ δας τ 
Ἀείροπά ὃς ἀὰ- 19 Λποκριϑεὶς δὲ δΙηστίς ΜΡ 
τὸ Τούς αἷς ΠΠΠΙς, : ΚΝ “ ΒΚ Ὰ ν 
Ἐτγαίὶς, πείωθη- ἐἼπὲν αὐτὸς, Πλαγοϑε, «εν ἀεβ τς 


" “2 Ἧ ι»ν»ν ΡῈ 
ΤῸΟς τ' ἑγῆα ἐς ὙΟΥΉ 1 


ὶ ὙΌΣ ᾿ Ἵ ἐἰρρέι ἿΝ τηᾷ-. 
ἴσος. ΒΟΥ Ρίαγας,, Μ εἰδδτες πὰς γαφας, τανε ΟΥ̓ ζ 
σας γἱ τὰ τοὶ Δὲ ““--ν. ΚΔ τες, 
᾽ ) , (ὦ) 
Ὠςεὶ. ἐσέ 1 δευα αν δ Θεέ. κ᾿ αἱ δου εἶξε ᾿ 
εὖ κ᾿ 


᾿ ὩΣ Αἱ ᾿ ΄-" ᾿ Ι » τ ἢ 
1 Γοίατγ δός. 10 Ἐν γὰρ τῇ ὀυαςωσῃ ὅ- αἰονέ δὰ ἄτῃ εχ οα 
εὐὶπι δα: ]ατηὶ ἡρτλέτα.. ἀσῆρτες ᾿ Ν 
ταοηλσδιγα μῦς, Τὲ γαῤουσῃ, οὔτε οι γα σ πέφ ή δἰ Ν ἴοι ας 
πεαὰς εἸοςσᾷξιοτῦ: μήζοντοῶ: Δ, ὡς αγ{ελοιὶ Ν .᾿ ν᾿ ἔρες τηξ- 

(εἀ ἀπτ ἤςιτ ἢ Αὶ νὰ Ἶ ᾽ ΕΝ ἘΝ 
5. }} 1 1 σαΐϊο. τ Θέ : ον ουρῶψᾳ σ6' 
Ὡς “τοίιττς -- 91 Γερα δὲ τῆς ἀιαςω- αἰον γι 

ἄϊοης νεῖ ποῦ 
ἃ 
4. Ὁ 
[0 οὐσ!ξελ-- 
Ὶ “«“᾿ 
᾿ γιισαι Κορ 
; ! 
ησὰ ἀσερ- 
« 
[αὐ τ: 
4φι 4 ἼΔΕ. ὃ 
ρ ἩΜΜγ ξ- 
Ἀ. ε -“ 
ς ὁ δ - 
͵ 
τελοὺ τύσε᾽ 
͵) ᾽ 
σερκα, α-- 
.ν « 
φα ας 
γ ΠῚ 
Ἰὶ αὐτοί. 
ὶς ’ 
" ὁ δευτε- 
ὝΨΨ, ! 
ὡς ἡ ἐπα. 
͵ 
τα ΤΩ ὧ- 
͵ 
ΤΟΥ. 


Ἵ ! 
ὀραστουσί, 
, 


ὁ ὁ Τηστίξ 
λαγᾶοϑε, 
μ. αφας, 
ν ξ΄ Θεΐ, 
«σώσῃ ἐ- 
τε ὀκγασ 
οαἀγ{ελοὶ 
αψγῷ εἰσι. 
᾿ δια το- 
ι Δοτ οτῃτη 
ἀπΝ οδΙ,, ὅο, ἀὶ 


ἔξο ἡ 
Ὁ ὑτχ 
Ἢ ἀραὶ 


Ὁ διδαχῇ ἀυτῆ. 


Οἱ δὲ Φαρισεῖ οἱ ἀ- 
ὶ χούσειντες ὦ δι. ἐφίμωσε 
ὅις Σαδόδυκαίοις, σή 
Ν᾿ χθησαν ὅΧ] πὸ τὸ αὐτό. 

᾿ Καὶ ἐπηρωτήσεν ἐφ 
αὐτῶν γυμεκος πειραζωγ 


αὐτὸν, οὶ λέγων, 


Διδασκαλε, 5 ποία ἐν- 
Ἔλη μιργάλη ὁ ον ὦ γόμω) 
ΟΙΙησοιξ εἶ εἶ πεν αὐ - 
φ δ᾿ )οόσησες Κύσκον τὸν 

ἐόν σου ἐ ον ὅλῃ τῇ ΤΗΣ 

ᾳ σου, καὶ ὁν ὅλῃ τῇ ψυ 
ΡῊ σου, ὧν ὑλῇ τη τά: 


σ᾿ 


γοίᾳ στυ. 


5Ε6.. ΜΆΥ ΤΉ. 
᾿ ἐμαῖς σεως χη νεκρῶν ὅκι ἀνές 
γωτε τὸ ῥηϑὲν ὑμῖν ὑπὸ 
Θεοῦ »λέγοντος, 

Εγω εἰμιὸ Θεὸς Α- 
᾿ ρμὺ "ὸ ὁ Θεὸς Ισαὰὶκ 
ὶ ἢ ὁ Θεὸς Ιακώδ; ὑκ ἐ είν 
ὁ Θεὸς, Θεὺς γεκρῶν, 
θὰ δάγγω ΤΟΥ. 
Καὶ αἰκούσαντες οἷ ὃ- 
᾿ς λοι οἰξεπλη οτονηο δλὶ 


11 


2} 


2} 


ἘΠ" 


τούτην τοῦ 1ξδυ 
αἰ ὶς αιοά νοδὶφ' 
ἀϊδιπιεῖξ Ὁ ςο,: 
αὶ αἷξ, 


ἱξρο ἴωπι Ὀς" 
ΔΡύδμδη,, ὃς Ὠ ἢ 
1ίᾳας, ὃς Ὁ ειις ἴὰ, 
σοῦ δις ΠΟΙ 
εἴ Ὡς πλοῖο. 
τι πὰ νΓρᾷ γι θη - 
11.111. 


Ἐταιπτιηι αὐά 
(φςηττανθα, οὑξ 
Ῥυογιπε ἐς ἀο. 
ἄιτίπα εἶϊι5. 


ΡΒ αὶ αὶ αὐιεξ" 
αατστι, ἀπά ἴσης 
ηαυόδάοδιπυγναῖϊς 
ος ϑαάδάιιςπὶςν οὖ 
ποπογῦς ἰπ νι, 


4. Ἑπὶπιογγοραιε 


16 


εὐπὶ νΠῚ1ς ΕΧ εἰς 
Ιορὶς ἀοδον αἴ- 
ῬίαπΊ, ἐξίδης οὖ, 
ὃχ ἀϊσζοης, 

Μαρ ϊοτιαποά 
εἴ πιαηφατῆ τΔ 


17 δ ΠῚ ἷπῃ Γοροῦ 


Αἰε ΠῚΠῚ Τοῆις, 


Εχοᾶ,): "1 


Ὼ 


ἯΔΓ,3.46 


ΓΥΝΉ: 


ΠὈ1Πἰρσες Του πευε, Κι ας 


πιπὶ Ὠδιῖπὶ ταῦ 
Ἔχ τοῖο οοιάς 

τἴιο, ὅς ἰπ τοῖα ἃ- 
τὶ πιᾶ, τη.) ὃς ἐπὶ 
ἐρία πηοηῖς ἴπἃ. 


Ἰωκιιο, εἰ 

ΠῚ 
᾿) " 


᾿ 


του ὗν ἄν} 
ἌΒΚΟ.}1.Ο, δὲ 


ἹΜ δῆς.» ὃς 


Ὡιμκιγοι- ᾶ4: 


ἔζων... 3 


“πὰρ. απ τι, Ἑ; ἘΆΝ. 


Ἧος εἰ ργϊηϊ Μὴν ; ᾽ 
δοήνο μπῇ τὰ τη ἐ Αὐτὴ ὅς ἀεῶτη ἈΦ 
«ἰλει τ, Μιεέγαλῃη οὠὑτολῃ. 

5 ΘΟ Πα ΠῈ αι“ 42 
τὲ ἤπης ςΠ Βιις Ὁ ἐὰ , 
ἐθΠΠρὲς ργοχ-ὀ Τῇ, Αγασν δης 7' “ΛΗσΙΟΥ 
ΣῊΝ ται Ἡβξε σου ὡς σεαυτον. 

ὁ αἴης εἰ ρία τ, , ; δ 

τὰ ἐν ἀπσθίς 409. Ἐγΐαυταις τοὺς δὺ- 


“ἡ ἐ » 
Δόυτερα ὃ ὁμοία αὐ- 


Ὰ ᾿ ᾿ ῳ « ! 
Τυλτἀατὶς ἴοτϊᾷ ΟἿΥ ὀγχυλαῖς Ολος Ο.}})- 
ἴοχ ὃ Ῥγορβεῖα: ΤΕΣ υ ! 

“ὡς 
Ῥεπάσης, ΠΡ ΆΘΗΝΙ ΦΗΤΟΜΈΡΑ 
{ἐκιν Το. 
. - , “οἱ ὦ. 

[σοπρτορατὶς 41 Σ υηγκενων ὃ αΦα 
ΕἾΤ ΡΙηδ τ εἰς, , : ! ᾽ 
ἀὈΤΟΙΡῊ 1 ᾿ Θαστων ἐπηρώτησεν ἑν 
λητειγοραις εὡς ἣν τος 
Ιείις, Τοῖς ο ἴησοῖς, 

᾿ ἢ ! - τ λαρς ΡΜ ΟΣ “» 

Ὀϊεοης, Οὐά 4:1 ΔΛ ἐφ, ΤῚ υψν σδκει 

γΟδὶς νἱἀοειίν ἐὸ ολ 


΄σ΄ " λιν: οἱ 
ΘΑ ἡ οὐΐας ἜΝ 1 Χοιροὸ ; αὐ ς 
Ὶ ᾿ “ »“ Ἂ ᾽ 
Ἰὴων οἵ» Ὠ ἰειιηξ μος δ) Λολρισὶν ἀστῷ Ρ 
οἰ, αι, ΠΝ λαξί) 


κακὰ ΤΑΥΝ -φῳ« 

ΑΙΠΠΙς, Οὕοπιο 45: Δεγᾷ αὐτοῖς, Πῶς ὃν 
ἀσεῖρο θαυά ἢ 
5Ρ1γτὰ νοζᾶς οἴ 5. ἢ ΤῊΝ 
Του ἢ ,αἀϊεῷς, ΕΚΟΥ͂ ἀυ πὴ καλϑ λέλθυ, 

[Ὀ χὶς Ὀοτΐ- 44 Ἐῤπεν δ Κύριος χῳ 
ΠΟ ΠλϊπΠΟἤΙςο, ἤν Ἢ “ 
8εάς ἃ ἀεχὺς ἘΚυρκῳμουίκαϑου ἐκ σὲ. 
τηοὶς ᾿ἄοπος Ρο- ξιῶν μου, ἕως δὲ ΚΝ ζις 
ΠΆΤῚ ἱπὶ πίςος ϑδενν, ἜΒΑ ΥΡΑ 
τος (δ (6 111; πὰ ἐχυροίς σου συ ποδὶ ον 
Ῥοάδιυπητιοτγυγο. ποσῶν σου. 


οὶ ν; ἐ ὌΝ, 
ΔαροἹ ἐν πνόψμωαπ Κυ- 


Ἴ - ν φ΄᾿ν - 
51 βοϑ αι 4. ἙἘῤοώ Δαξ)οὴ Κα λᾷ 
ῬΟΘΑΥ δι ΠῚ) ΠῚ .} ! 


" .-“ «" 
᾿ Ὑ Ποῦ ο ΠΕΣ ΧΟΤΌΥ Κυρκοῦ , πως μος ε ) ἷ᾽ δε 
ομκοία αὖ- τι 
Υ ΄ "ΜΓ 
Πλησίον τ ᾿ 
ταῦθ" 

ἢευ 
- ἢ 
ταῖς δὺ- ναι 

« Ρ εἰς γ 

τς Ο.}} κα Τῇ 
ἃς "Ὁ 

φηται Χρῃ :ζ. 


“ἊΣ ό 
ὋΡ 8 τα Δ ᾿ 


) {αι 
ΤΕΥ αὺ - τοραϑὶ ' 
τεσ 
« ἵν δὺ Ὁ» οἰκδιδ 
Μ“ΗΥ κα νοὐν 
[. εν 
Γ; ὥγος φοίω 
᾿ »" ( ἢ 
πγώστῳ, πῶ 
εἰά, 
“κ᾽, ἊΝ 
γ» ως ὃ. αυοῦν , 
τ Κυ- αὶ ῥηαν 
Ψ εὐ 
ἡ ΔΈΛΦΥ, μἰρίν 
ΠΝ 
μος τῷ ΕΡῚ 
υ ἐκ σξ-- πιροῃ 
“,.ριΔ τ 
ϑω ως ἢ. νὴ! 
ο" 
ΤΩ “ποσὶ ΟΥ ἌΝ 
ὀυσιῖνι 


“ 
σὶ καλῇ εὐτ 
Ὡς 40. ἀυτεὶ ἴῃ;. 


ΦΕὈΟ, ΜΑΤΎΊ Η, 


Ἑ, 


1ὴτς εἶπ ς φῇ» 


ΑΨ ᾿ 
Καὶ οὐσεὶς ἐδιιύατο 46 Ἐςποπιο ΡΟοΐε- 


᾽ -“ ͵ 
, το κριθῆναι λο- 
᾽ ὝᾺ, " 
ΡΥ " οὐδὲ ἐτολμώῖσε τις 
α δι φ Ι “᾿ Π ! 
Ἵ ἐκείνης τῆς ἡμερας 
᾽ -“ ἡ τὼ ἢ) 
ἐπερωτή σαὶ αὐτὸν ὅκέτι. 
-«ι᾿ 
Ἀεφὺ κγ. 
| Οτε οἿΤησοις ἐλά- 
λησε Οὶς ὄχλοις νὴ 
Οἰς μαϑντοῦς αὑποί!, 
! ν 
λέγων, Ἐππ τὴς Μω-. 
; ᾿ τ τε 
σέως κα ϑεόρας εκ 
δ γραινμκαΐξις ᾧ οἱ Φα- 
Θαστῦ οἱ" 
Ι μ᾿ ΝῚ 
Ἶ Παντα ου ὅσα ἂν 
“τῶσιν ὑμῶν τηρεῖν, τὴς 
- ᾿ ἐς 
γεῖτε δ᾿ ποιεῖτε " ΧΤ' δὲ 
Ν .] ἀκ, Ὁ 
ἔργα αὖ τῶν μὴ ποιέῖ-- 
͵ ι Ἀ 
ΤῈ « λελρ;σὶ Γὸῤ γ) ἴᾳ! οὐ 
Ἴοιου χη, 
! ᾿ 
Ὁ, Δεσχκό οἱσι τὸρ φορ- 
΄ Α 
τὰ βαρέα ἈαῚ δειςξ ἀξω.- 
Ὗ πὴ 
ἀκρῦνς ὄχιπιϑεασιγ 5.1 
Ν » ν ! 
ρα ΔῈ ΜΠ ἀὐθρωπων' 
᾿ Σ ἥργρι κοὴ 
Ἧ 9 δακτύλῳ αὐυτωΐὸονυν 


λοισι χιγῆσαωι αὐτά. 


4 


ἕογει. οἱ τείροπ 
ἄοτς αι ϊλοαιιαιης 
παι αὐΐω 5 ἔα ξ 
αυλίαᾳια πὶ ἐχ οοὸ 
ἄς ςιιπ ἀρὰ 9 
ἱπτοΐγο άγς, 
ΟΔρΡ. 21. 


γῆς Ἰεῆις ]ὸ 

ουτὰς οἷ Δἀ 
ταγθας ἃς χὰ αἰζοὶ 
Ρυ]ὸς ὰος;, 


Ὀϊλοεην ιν σὰ“ 
τῆ ςάνα Μυϊὶν» (ς- 
ἄεης. δούυᾳ ὡς 
Ῥιατίίᾳι: 


ὈΠΊΠΙΔ εῦσο 
αιφοασωις ἐς 
ΥΠπΠτ νοβ (για - 
τς ,ἴσγιατςς ἃς ξαςοὶ 
τε: [το 1 γὸς 
[ὃ ορεγὰ ςουιηλ 
ποις ἕδρετς, αἱ- 
οαπτςοπὶ πηι, ὃς Ὁ 
ἔχεϊα τ, 

[σοἱὴν ἅτ ςπὶ ΠῚ 
οὔογα σσγαμία αἱ 
δοϊ ᾶχυς Ροντα- 
τὰ, ὃς προπιηξ 
πη μι πλόγος δ ὁ- 
αἰ πῶ ; ςατογιὶοι 
αἱ κῖτο ίωο ποϊᾶς 
ἃ πιοιιδτξ, 


79 


Ἧλτ.3.47) ὦ 


λ. ΕΓάτ, ε.4.4 


ζυσῖ, ἔ 4 Φ 
4ὅλ,ες διεω 

ἐλΡ.ΧΧΤΕ ΝΑΙ Ν 6. 


ΟἹἱά νοτὸ ορεία ς ΤᾺ ΤΣ λα ξὸ 
ἘῸΝ Τῷ δὴ αὐτῷ 5 (ᾳ, ἐργα ἅυ τὸ ὅ αἱ , 
(94 ἔαοϊτςα μος λ ν᾿ ε β) Ν τέ αυΐ ας 
νΓροδοηταν δῦ “ΟΙΟυσὶ ΦΟος τὸ ϑεαθηναι 


Ψ : ᾽ ἣ«“ Φ.Α ! ͵] . ἄς 
Βοιπί πὶ διις Πα. ζφις δυῇρωποις. πλάτουὺν διρά εν δάαῆα ᾷ 


εῦε, ἐδ, ταηιῖ αἰιτδ͵ ρἢ γ]4- τῇ ἡ! [πα ἢ Μετῖςς 

"δ ᾿ το ἡ τῇ ἜΧᾺ] Ἵ 
ἃ στνδυι διοτία πα [ὃς πὰ σι ἴα φυλακ]ήρχα αὐτ΄, ἐὐρεαι δἰξας, τὲ 
Νιιηχος ἄν )ὲ ν 


γὼ ᾿ - ͵ 
δηϊολιβιηθτίας ᾽ὰ μμεγαλωύσσι ᾷ κρά- δ πο νοῦ 
ΡῬαΠου μογῇ. Δ. δον ! : ὦ δατχὶ Ἧι 
αυσεσὰ ' κα ΠΥ αὐ ΤΩΥ. ὀγροκείςς 
΄ ᾽ ᾿ να δ, ᾿ , ἃ εἶ 
Μανς,.1, Δ» ΓΑΙ πίη! ρτί- ὁ Φιλοῦ σὶ τε τίωυ σῷ Απι τ ἐξα ον δ 
ι ὰ σῚ 
“ 


Τυ σι δ, 4, : Ι δ: φρον 7 δὶ 
ΤηΟ05 σοι δίτιις χοκλισίαν ὧν Ὅις δείπνοις, κεν ραν, δες 


) ᾿ ᾽ 4 ᾿ ᾿ Ὕ ᾿ , 
ΕΙΕῚ λη ας, ὃς ρτ]- ! , «αὐ εαίῃι εξ 99 

τὴο ἰφάεγς ἰοζο ᾧ χαὶ Ὡοοτκαϑεδριας τῶ ἐελαῖς, Ψῇ ϊ 

τ νυ Στὶς ΖῸ, Ἂν 5». ἢ δ᾽ -“ ὅτ! ἴτος υ 
1πη σου ο ἐς, ο.}, Τοὺς σιμωαγωνγεὶς Ζ Ἤν δαὶ αν ι 
ἣν ᾿ ἘΝ. ᾿ ᾿ [Π ἕς͵ ᾷ- οι 

ι 

ἘτίαΙ ατατίοπος 7 Καὶ τοῖς ἀασασχμοῖς ροῦν ᾿ 

ἃ αι 


ἦτι ἔοτο, δὲ γοζατὶ Ν᾽ γοῦν» ο᾽ " ἩΥΣ ΣΟῚ 
ἃν» Ποπη δι᾽, ΧὙΑ οα πώεα ἘΠ ε μῇ ἷ 
μεν λῆ δα, ὑπο Δ οἰ ρῶς. ὑμν ἡπηβος 
πὼν ῥαξ() ῥα(ξϊ, 
Ψο5 διιϊςι πὸ ὃ ἘΡΡΙ ΜΗ ὡ Ν 
Τἰῖς νοσαυ πα δὶ: ΜΚκις ρα πέτα μ τὰτῃ 
γΠ οἴ δηὶ πὶ 1114- ῥαβξι εἰς γὸρ ὅξιν ὑμῶν ὃ δῷ ἔζης δὰ 0. 
ΟΝ λαβραζηες καθηγητὴς, ὁ Χριςὸς" παν ομλΡΉ ἢ ῬΙΐς, τι 
φε ΟΠ ΤΙ τις: 0Π1» ἜΣ» ΟΣ γ: γον" ἀμ}. δπερὶς «ὃ 
Πος αἰιξδ νος [{8- Τὲς 0 υζίεις εἰσξλφοὶ ἐσέ. πίη ἡ ἡ : 
ἵγς εὶς, ὦ 


᾿ Ι ᾿ 
Κ ΄ ΤΕ ρο' ς ΤΩ 
Μεΐλεν,,Ρ 6. ΠΕΣραϊγοπ ΠῸ 9 ΖΙ ἸΑΤΕΡΟ, μη ΚΟΟΠ τ 


ι : βπτῷ, “ΟΝ πρϑὲ ἀρ 
πὸ νοσαῦο νοδὶς λΛΈσητε ὑμῶν ὄὅγι. ᾧ γῆς γα ΝΗ ἐγε 
πῃ τογγανπυς θ ὦ να Ὁ οι ΑΚ Ω] 
Ἵ εἰς γὸρ ὅξιν ὁ πατηρ ὑμῇ « ἔτη, ἃ 
ἐπὶπὶ ῬαΐοΥ νο- ἐμ ἐδ νων Ραμ ν ἐξα τ της 


δι »"» Ὗ ΄-» σ Γ 

{τεΥ,ἃ ᾿ποΠἸδοἙ ον τος ουράψοις. “, ΠΣ Ὴς ΤῊΝ μὴ 

Νὸςο νοςσοιἑηὶ τό 

πα σ υὶ,νπῦ ὴ “τ Αβ φοξξνγ ς 

γοίξεν οἵδ τπαρὶ-ὀ 2 το "εἰς ΓὸΡ ὑμὸμ ὅ6ιν ὃ εἰ πες’ 
ΥὙΈΟΥΓ πξέρς Οἰσ 0, Ο, ἐπ χδι δ λεοή 

Ῥε Χαμ η ΉΤΗ 70 Χ ραςος. 

εἰ χὼ ᾿ δὰ , ς ς “33. υ 

Ου] ΠΑ ΧΙ Πγὶς ΤΠ ΘΙ Ὸ μείζων ὑμδν,ε ζ, 

εἰϊ γεϊτωπι, οτὶς 


ῖ ΄ο- 
Μησὲ κληϑητε κα ϑη- 

9 Ἑ 0, ΜΑΤΥ Η. Ἑ, ἔφ 
ζὍ] υκδι δγάκονος. τη ογ νοϊξεν, 


ε ἈΠ ἀφο. 15. [Οὲ]] αὐ όῖ (6 1ταοτ4.εἰἰὦὦ 
δὰ ὁ ϑεαθῆναι τὶ ως Ῥὰ δίεαν Θρπς ὃ ὑψὼ σε ἑαυ, ὀχᾳϊταιονίς, η- ἈΚ τποΦ 


ς. πλατυύν δ μα α ᾿ μεάϑαι πεινωφησᾷ). εὸ ὅςτις Ὁ.- πολ! α!οἸειιτί δεαοι 

τα ἢ νενίςες (ες υυ τ ]λαϊιογὶς, 
Ἴνειαι αὐτ', τειν δἴα. ΩΣ πειγῶσῳ ἑαυὶ οὑψωθυοίι. ΘΧΑΙ ΚΑΒ τοῦ, 
; [ 
ᾧ κρά- ἀπ οδτνως Οὐαϊ ὃ ἢ ὑμῖν γκαμιμα- 13 ἶνα ἀἸτ6ΠῈ νὼ ἩδΥ.5.49 
ὰ Βῆμ τ τεῖς ΠΡΆ μἱὶς δοῦρα ἃ ΡῈα Β 
ΠΩΣ αὐ ΤΩ. ᾿ σἰροαία, ὃ σοῖσι ὕσυ- τ πὶ πγροςτγίτ, 
ἃ Ὶ ΐ 
σαὶ ρ΄ ΑΜ ϑριεκαῖος κριτα, ὅτ; χλείεηε δ βα-- ὀααίᾷᾳ οαιιἀ εἰς τό - 


σΙ σπιὰ σα ΟΥ ΠῚ 
γἷς δείπνοις, καὶ δοιὰ ἐν λείαν ζῇ» οὐρα! αἷν εἰ ἐμὴ απίς ποιηλίπες ἢ 


οκαϑεδρίας κω εἰνὴδ τς ξροϑεν ἣν διβρωπῶν "΄΄ς χοὸς δηϊΪπΊ ἰτῦ ἱπΠ- 
“5 ἴὸ ὑ ττατίς, ηὐς αἀιῶσ 
γωχῆς, τιμῇ μιν, ἡμμῖς τὸρ ἐκ εἰσεργιοϑὲ, ταν πο ϑδες 


"Δ τ δτος πη εὶς ἰπ. 
ἀασασμοις ᾿ Ἴ ' ουδὲ ζ;ρ εἶσερ γορδμοίς ἐγαῖς, 
ἐπὴν 
ἧς, καὶ και- τοι ς ἀφίετε εἰσελϑεῖν. 
" ἐν μή ἐδ κα, Οὐ Ι ΠῚ : Μλγρ,Σ ὅν 40 
Ὁ ὀυβρω- δυν κυ ΑΝ να; ὑμῶν ΡΘΕ τ αλῥνλος ἯΙ ἀδαμ ἃς.19..4} 
[ ᾿ς σὲ 85 ἘΠ Αγ αὶ 
6". ον δῆς αν δας ’ ἃ Φαρασεΐοι υῶυ- Ἠγροοτίτα:, αὐΐα 
Χὴ Κη ἡῆτε ΙΝ ΤΟΝ, ἝΝ φίται, δ] κατεώιετε τοι σοπιοάϊτὶς ἀο - 
.ς αὐ ΜΡ δε γε λεῖρ, οἰκίας ἢ ἢ 09. ν᾽ ἀπ , 
δξ; ν ὑμῶν 0 δὴν δαιον μον Ὁ ΡΙΣ "Ν Ὅξ9- ἴάφᾳυς ρῥτγεΐοχεις 
Χορὸς: “παν ον δ δους ἡ φάσῳ μακρά εὐδίαν ῬΓΟΙ ΧΩ οτακίος 
ἀν ἮΝ ς: ; 
ς ῥἔὅνοι ..," τὶ: ργόρτοῦ πος 
ελφοί ἐςε. ἴηι κδίοις, τὰ ἮΝ ᾿ 
φοὶ ἽΝ Ε ὃ ΙΔ 11118. ΡῸ 110" 
“ο: ἢ Ἀρφν πὴ νὰ ΟΝ ούτερον κρίμα, ΓΤ ηΐ, 


“ δὲ ἡξρν 
γ] ε' γῆς" μι ἐπα ἡἄρια οὍύαι ὑμέγοραμιμα- ις ας γοδὶς φογῖν 


ἡα, τοΐγὸὺ λήψιαῦε 


Ἶρος δα ἃς Ρῃατίαί ἢ 
; ΟὟ Υ 
ατὴρ ὑμδ ἔν να ιδας ἰὴ Χαὶ “ αξισαῖ οἱ χζσο.-. Ῥοσ τα, αυΐα εἶτς 
ἥν ΚΕ ὅσα ͵ ν " ᾿ ὃ: 
ἧς. “ἢ δ ερίϑ, Κρ "ὰ) ΟἿ] αἰδιάγεπε πίω ουπη τὶς πηγαῖς 


Ν' , ) ΝΥ, ἶν λᾶαν ΑἸ ΠΊ, νῖ ἕλ “- 
δτε Κα ϑη πιο ΑΝ 5 “ Ὁ τί ξνραὶ, οἱφτὶς νη ρτοίδ- 


ἼΟΙ : 
7] ὁφίν ὃ ἤμαν ἀαμναν Ὁ "σαι ξγαιφροσήλυτονκὶ 5 Ἰντα 1. : ὃζ σὰ α Τὰ 
χὰ ὍΝ ὅγαιν ΩΝ Ἰοὶ ᾿ς ἐποιίείρδιες, ἔλ- 
Κεμφὸς. ἦμεν νι Ἔα γὲ; “Τ᾽ αὐ ΜΟΥ ες σὰπε ΗΠ υ τὶ 
Ἶ ὑμ,: ἐ- ' Ἧ ᾿ς δγσλότερογ ὑμὴν, ξεμπεπης ἀρ 


χαρὶς αι ἃ γον 
σἤίε, 
Ἢ (αΡ.ΧΧΙΤΙ, 


τ ἴα. δι δι 
1.ΡΆ18]}:6.8.2 


Ἑ: 


κα νοῖς ἀτι- 
οἊς σα εἰ »α 1] ἀἰςοὶ- 
εἰς, Οὐϊοι Ποῦ ἴπι- 
ΓΑΌΟΥΙ ΡΟΥ το Π1- 
Ῥ᾽λ Πὰν ΔΙΠ]] εἰν; 
411 ἀιιτε ΠῈ 11 18- 
ἐογῖτ ροΥ Δ. ΠῈ 
τοη)Ρ τοι» οἱἘ, 


φεἷ ὃς οαςὶ, 
ὙΓΓῚ1ῚῚ ΘΠῚ ΠῚ 1Πὰ 
τς ΕἸ αὐτὰ α,α ἢ 
κοπιρὶ ἃ ααοά (απ 
ζὈΠραῖ διγ πὶ 


Ἑτὸ,.Ὸ υἱσαπαις 
Δι γαῖ θυ ΡΤ αἱ- 
ταῦθ» 11} εἴτ; ᾳ- 
οἰ 16 Δι το Π}1] 
Γαϊι τ μον ἀοπ 
αἰιοά οἹΕ τὰρες 
λυ γε» εἴς. 


δύ] εἶας οαςεὶ, 
ὙΓΓῸΠῚ 61}1η} Πγὰ 
ἦι» εἰν ,ἀοπι 1, 
ἢ αἰταῦς απο (ἃ 
ἔχιποας θη ι ηλὺ 


Ουἱ εὐρο ἰπγα- 
ἸΟΥΣ ΡοΥ αἰταῦο, 
ἰαγαῖ ΡΥ ἱρίαπι 
δέ Ρ' οπιία αὐ 
[ρον αἰ] ἃ ὕπτης. 


ΠΕ αὶ ἰυγαῖς 
Υἱτ ΡεΥ τεπιρ], 
ἑαγαῖ ρον 1 ὅς 
ῬΕΙ͂ ὁ 1 40} Πα- 
νμίεας ἐπ ἱρίο. 


ἘΥΑΝ.Ο. 


6. Οὐαι ὑμῖν ὁδηγοὶ τὸ 


Ὶ . Ι Ὰ 
Φλοί, 0, λέλονες . (ὡ)ὴς ὁ» αὐ 


᾽ ! ᾽ ρ ω ᾽ ψ 
ὁμόση οὐ τῳ γαὼ,, οὐδεν 
»““Ἢ Ἂ ᾿ ΔΙ ᾽ Ι! - 
ὀςίγ᾽ ὃς σὴ ὧν Ομκοσῃ οὑ 
τῷ χρυσῷ ἣν γαὺ ὃ- 
τὶ χρυσαῖ τῷ ναι, 
ΦΕΊΛεΕΙι. 
Μώωρο! κὶ τυφλοί, τις 
γὸρ μείζων ὅξδιν ὃ" ᾿ 
9 ; - 
ι ἡ ς . ε ᾿ χξ 
σὸς. ογᾶος ὁ αγιαζων 
᾿ ͵ 
ΤΟΥ γρυσον: 
» τον 7,1} ! ΠῚ 
ι8. Καίος ἐάν ομοσῃ ον 
" ͵ ὴ ἀνῇ, 
τῷ ϑυσιάςῃρκῳ,, οὐδὲν 
“Ὁ ἁ 4 ») ᾿ ,» Ωρ 
ΘοΊνος σἹ ὁνιολλοσν ον ῷ 
, 
" ;.ΆΪ) Ϊ - 
δωρῳ τῳ ἐσω ἀυτθ, 
᾽ ΑΞ 
Οφειλά. 
ὶ Ὁ]: 
Μῶωροι ἡα] τυφλοί, ΤΠ 
ι “ Ἁ “ . ' 
ΓῈΡ μμειζον, τὸ δῶρον, τὸ 
Ι Α ᾿ ε 
υσιοαιςηθ λον. τὸ ἁγιαζον 


ιῷ 


᾿ ἕν 
τὸ δωρον 
Υ..2 ! , αἵ 
20 ὡ οὐὼ ομοσος ᾧ Τῷ 
’ ᾿ Ι ΕἸ ᾿ 
θισιαςηρλω,ὀμρυφ ἐν αὖτ 
ρ φ (Ψ Ψ . “ 
τί φ οὐ “ΠτΟσὶ ζις ἐπῶ- 
γω ἀυτύ. 
᾿ Ι δε Ι Γ 
Κα, οοἰμοσοις οὗ τῷ 
ς ͵ ᾿ ’ Ν 
γα, οψυει ὧν ἀντ καὶ 
᾿ ΐ 


ογ τῷ κατοικία τί ΤΥ: 


22 

ΦΈΟ, ΜΑΎΥΤΗ.: Ἑ, δι 
᾽ γεν μι δαί μι, Ἵ 7 { Έ 2 
οὔ ἴα], ὡς ΝΣ ἊΣ 61 104 1|Ὁ- 
ὙΥ͂Σ συ 4 "ὦ ἀπαταμ ν᾽ Καὶ ἃ ὁμκοσος ὧν ὦ αὶ 


ὶ , ΤᾺΝ ἀφο ἢ. εν. ; τὶς ρεῦ σα ]υση, ἰὰ 
, Ἷ 
ς 7) (ς ἐν αυἱᾶϊ το μα ραγαΐ ὀμνυς ον τῷ ϑρόνω γαῖ ρου τῆτοπι πὶ 
᾿ { ΄ν λγ ἷ » 
, οὐδὲν μωρβλ,͵. δέει, ἡ Θεοί, (α! ἐν τῷ καϑη Ὄεὶ, δέ μοῦ ὁ 
τ φ ΠΝ ΗΝ αὐ (εάςς ρον 
ΜΟσῊ Οὐ «υιβὴ ῥὅρῳ ἐσείῶ ἀυτῴ. 11. 


3 ὃ ὠεε ἥ ξ γοδὶς ᾽ 
εὐ( , δ: τοὶ εἰ δι ΡΉς υαι υμαν ραμμμα- 3.5 ἵνα νοβὶς 5οτὶ κασι δ 48 


" « »ἢὰ ἐς. Ἰεὶς χαὶ Φαρισαῖοι ἰχσυ- δαδὲ ΡΗαταὶ ἢΥ 
φευἱὐν 


ΤΙΝ) ὝΟΥ, ᾿ Ῥοογτα,αυΐαᾳ ἀς- 
ἢ ᾿ κ᾿ 
Γλοί, τις εἰ 4 ἔδαις ἃ ῃς ἔριτζυ, οτι ἀποσξχα τοῦ τε οἰπηατίς πχοπιμᾷ 


« ᾿ , Δὰν 0 »ἢ ᾽ 
γ»)0 χρυ- μῶν Ἰναιὶ ἃ ὅκἢ Τὸ ἡ δδοσικον "ὸ Τὸ μη 90 }0 δι ἀῃεῖβα πὶ δον 
ΠῚ . 


' ἱ : δ το] - 
ΟΥ̓ κα ρυδι ξίχυ;, ας ; , ἌΝ, ΤᾺ ΠΛ 1 
γιαζων (6 ἴερ τΑτὰς Ἰιτὸ Κυμένον ζ ἀφ" 4 [ΠἘπὶς αια ρ τας 


Ὑ προ ατε ὦ βαρύτεροι ἢ ἐὰν τἰοτα [πεξορὶς, 
᾽ Ὴ Ν “ὦ ὕβᾷ βου. τί Ἷ ; ΓΡΕΙ ᾿ιιάϊοὶ πὶ ἃς ηὶ- 
θΘσ υς ΠΒΕ ἡ 9 ἈΡΙσῚΥ 7 ἈαῚ τὸν (ογϊςογά ἢ} ἃς Η 


"Ν, πε ἘΝ ὉΉ, 
,. οὐδὲν ἰδ Ν δῖε, ἃ ἐς ἔλεον, κα τίω σι ςν σα ἄδην. μὰς ορού- 
ς. 


ῃδο Ἀγ 
, 6», 4. εὐθθη ΟΝ - . «ἅ, νος τιϊτίαςογο, ἃς 1114 
ον ᾧῷ ἐπ ηυὰ ( ἼΟΙἢ στὰ 'ὰ “μὴ εὐ 
Δ» ΠΝ ἀφις ἥσῃ, καίειγα ΠΟΠ ΟἸϊτοΥο. 
) 7 ἐπ ΟΝ ἐέγαι. 
εἰ, ;ς 
ΜΠ τον ἐκοίψῃς Ο δι) τυφλοὶ, οἱ δὺυ 4. Ὅπσες «οὶ, οχο- 
ἌΓΕ κἄτι ῃ, λίζον ἢ ἐεράκκς Δ σο]α πέος ουΠοῷ, 
'Φλοί, ( , ἘΠ ξἰ μια τ ὙΠῈΡ τὸν κωνωπῶ.. ἡ ΘΑ ΠΊ6]1ι1}} αἰιτε πὶ 
Ἵ ἢ ᾿ ᾽ 
ρον, Ὁ μος εἷς νοὶ ἡ καικηλον καΐϊᾳπηνοΐῖες. διαξίεπεος, 
ΠῚ (18) ἰ 7} ς: νης ὦ ν 
ἁγιαζον πυρὶ το τρια να; ὑμέν γραμιμκα-- σὲ [να νοδὶς 9 ετὶ ΤΥ ΓΑΤᾺ 
ἢ ἔ ᾿- - ͵ 


γν ᾿ Ἂ : ᾿ , 
ΓΕΚΩΝ Τες (αι Φαρκσεῖοι μα δῸΡ Βατιαὶ ἢγ 
Α με, Π κρι Α ᾿ ι , Ῥοσήτα "18 Ρυτ 
τὰς ὧν Τί ἰουὶ ν᾽ ἐραν ἃ τὲ τα γ 07] καϑαραζετε Ῥαῖὶς χες οὐ. Πλὶ 
᾿ " ΤΑΣ Τὺ ϑξωϑεν 0.0} ποτηρίου ῬΟσαΪΐ Ρατίησαι 


μη ᾿ Ξι ; Ῥαιτῷ ; σατο πὶ 
οἷς ετῶ- μα Αι ται ᾿ παροψισὸς" ἔσωϑεν ἱπειι5 ρίοπα ἔμπς 
εὐ ἃ 2 μοισιν ὡξ οἱρπαγῆς ταρίπα ἃς ἱππεῖ» 

ε μ ' οἸαπείᾳ. 

ς ὦ τῷ “ἰ ϑέκις ἴσαι ἄκρασιας. Ρ 

Χ ἰοήν", τδςς "ἴὴ εἶ Φ ἧς ᾿ ᾿ 

ὑχωΐ καὶ ΤΠ, ἫΝ τὴ , ἄξαστι ε τυφλεικᾳ-. 16 Ῥματίίχε πες, 
ΟΝ ν ; -“ 9 

παὐτον: ἀν ἣ δ Θισον φσρρτον π ὦ. Ἐ5δλ Ρη' αμιοά 

Ϊ 
ἔδλρ. ΧΙ; Β' 


εἴ ἱπέγα ροουἹᾶ 
ὃς ρατίπαπι,νς ὃ 
εἐχζουίουοβ ποτ 
Ραττου ριτα τοά- 
ἀαπτιιγ. 

να νοδὶ 5 οἶδα 
δι Ῥῃμαυ αὶ γρο 
ετῖτα , υΐα {ἰπ’|ὶ- 
1ες εἰιὲς (φΡᾺ] - 
οἷὐτὶς ἀφαϊραςὶς » 
ηπα ἔοτὶς φαΐ ξ 
«ρραϊεπείρεοϊο- 
(ανἴπξις νοτὸ Ρὶς 
ῃὰ ἔπης οὔιθιις 
τπουτι σι πὶ, ο- 
τα: ρυγοίεία, 


ςἷς ὃς νος [οΥἱβ 
αὐἱάσηι ἀρραγε- 
τὶς ποηλί πἰδι5ὶα 
{τ :ἰπτιῖς αατ6 ΠῚ 
ῬΙοπὶ οἤπὶς δῖο- 
τς δὲ ἰηἰαυϊξαῖς, 


ἵνα νοδὶς φοτὶ 
Ῥὰα ὅς. Ῥῃατί(αὶ 
᾿γροοίΐτα, αὐἱα 
βεὰϊ Πςατὶς ἔερα]- 
οἶα Ῥγορπεῖας 
τι.» ὃς οὐ ατὶς 
ΤῊ ΟΠ ΠΊοζα τ" 
ζούα ΠῚ, 


Δλτ.7.49 


(οαλὶς ἐπὶ ἀἰοθις 
Ῥαεγι πὶ ποίξγον 
τὰ πὸ ἔμ ΠΟ Πτις 


27 


18 


29 


Ἐξ ἀϊοίεῖς ᾿ς ὶ ῥα Γ 30 


Ὀ (ροϊὶ εοτῦ πη ἢ 


Ἑν ΑΝ Ο. 
χὸς τῷ ποτήρλου χαὶ τῆς 
παροψισὸς ἷγα ἄνητα ἡ 
τὸ ὀκτὸςαυ τῶν κω)αρὸν. 

Οὐαὶ ὑμῖν γραμμα- 
Ί]ς (α] Φαρασοὶ οἱ 'σ-: 
κριτοῦ, ὅτι πεερομοιάζετε 
ἴφοις κεκογια ϑρμοις, οἷς 
σίιγες ὥξωϑεν μϑρ φαίνον- 
τοὶ ὡράϊοι, ἔσωνεν ὃ γέ 
μοισίν ὀςέων νεκρῶν, καὶ 
πάσης αἀκαϑαρσίας. 

Οὕτω ᾧ ὑμεῖς ἐξω- 
ϑεν μϑὺ φαίνεοϑε Ὧις δρ- 
βρώποις δίκαιοι" ἔσωδεν 
δὲ μιεςοί ἐςε ἡασοκρίσεως 
καὶ δρομίας, 

Οὐαὶ ὑμὴν ἡραμμνα 
σεῖς (α) Φαρασωϊ οι τσοῦ- 
κριταὶ, ὅτι οἰκοδομιεϊτεϊές 
ἄφοις δὲ" προφητῶν, ἢ 


κοσμίέιπε μνημεῖα δ 


δγκα!ων, 

Καὶ λέγετε, Β͵ ἡ ϑρὸν 
τοὺς ἡμέραις “Δ πατε" 
ρῶν ἡμδινδ, ,ὐκ δ ἡ οὃν κοιπ- 
γωγοὶ αὐΐ ἐν τῷ αἵμαή 


φ, Υ. Ξ 
δ ξυίης 
τοῖν ἀ ΡῈ δ ΟΝ 
ἡάΐε! ἴὰᾳς; 
δ 4 ΦΡ ἀορν κπῖ- ς΄ ς 
"ὦ νους “ἢ 
ἀξίοι ᾧ ἴοι. ΟΝ 
ταῦ ἢ βυιαθιι μές, 
Ὅγῃ 
μαπεννν δαί ϑλαι, ὅττι 
{{ὶ ἐν ξεν διν Κ 
ἐηρνϑθ εἰς τ ἴδι- ᾿ 
Μερεῆδο, ἕνῃ να καζα, ΤῈ 0 
το είν γερ ϑτατα - ; 
ἔραν, 8ε δ ᾿ 
ΠΕΣ 
ἔξ Οὖ- 
εἰρυ Ν τηρί, ἢ. 
(νι ἐν γβεὶς, λδγὰ 
ΠΩΣ 
εὐοτΐν, ἕξο ἕο πὰ Δ 
ἐν ᾿ τῆν ς ὑπὸ ἀπρ 
ΐ ς τος ᾿ 
μι μὴ ἴδω ὰ κὐξὰ 
Ή ιν 
μοηϑριμ ες ΩΝ φ 
4}Ρ᾽ οἱ ἃ ον ἐἰς 
ΤΠ ΔΝ τῶν 
φ ὴ ς ᾿ 
ᾳ ἃ ἐδ παδηας ᾿ ᾿ 
εδἰὦ- Εἰς ἄβος βω 
ΝΜ, ἃ ρηαατίν τὼ 
νεδη ὐδὶ ἀνε. ϑήγωσε 
δα | ἐεῖς ἐμ “ 
τ αΦη τὰ; ἂν λωλαῖς 
ετν ὦ ἷ 
αἱ ᾽ 
ἀϊβί αἢ ἐ μ-" ἣν ἀσο 
Ῥῃ ΠΡ ἔν ν δὲ 
μ ἐλῆρο.. σι 
ον οὐ ὐῆι, δαὶ ων 
ΝΗ ἴὰν αἱ, 
ὡ ὐΌ Ν 
Νὐ ἀδαρανν ἀὗμον 
εἰ ᾿ εἰ δ υίης ΤῊΝ τ ὦ 
μ΄ ἣ εἰς ἐγ τς κε 
4 46" ξὺν, ΩΝ Ἰὰς νῷ 
κα ΜῊ χαῦν τι. ΟἸ δὺς 
{" οὗ ΣΝ ὶ ! 
Δ) ἄτι, ἤθιοι 
ΜΝ ᾿ ἰχις ογ ἐφον 

5ἘΕ Ο, ΜΑΥΤΉ. Ἑ, δὲ 
Δα δας ες ἱπε Ῥγορῆει 
τ. ἐπ εἴτι, ΥΥ̓́ “ δΌΙΠε ῬγορΡἤΠοῖδ- 
ἢ Τῆς μεν ΚΡ ὴ ἊΝ “Ἴ) ροφντῶν. ΓΕΠῚ, 
, 
ἡΤΌῦ τὸ ὑβὴ φ᾿ Ἰθουο μι. ἧςτε μδρ]υρέϊπε ἑ ταῦ 31 τρια τοηΐό 
; ά" ἐο εὶς "ἰς͵ δ ἯΙ ἐςε 5 Ὑ φογό- οἤπς γολὶ(ηϊοκὶν 
Ἰχρον. τραι «τῆι να μα ; Ῥῆςφ ΠΕ Πείςοον 
ἈΡαΣ ΝῊ, στιν Όις φξοφήτα. ΤῸ ΠῚ αι ΡΥΟΡἢ ο- 
Γν τείας ςοἰάεγιηξ, 
νσυ- ΠῚ μξένοιμις. Καὶ ὁ ὑμαῖς πληρῶσει- " «ψθναλήα, πιο 
{ει τὴ 
"αάζετε αἰδν τααραρειει τε τὸ μιζζον ζχ παιτερὼν ῬΊεῖε τηδίιτᾷ ρᾳ 
ρυΐον ἐμ ἴτας, ὁ γα ἢ νεγογῶ, 
οἱς οἷς αἰραί " δεῦρε 
ἀ(οήνν δε τ τα, 


| « 
γαηγον τ ἔοι ΜΉ, γεν ἴδεν! Οφες, γβυνήματα ἐ ἐ- 33. ϑογρδτες,ργο 


ὃ " ΠῚ δι γος Ἢ δγων "πῶς φύγητε ἀπ ϑυοπιοίο οἥμ: 
Ὁ τ τ: 
 ξζω- εἾ δ τ ὁσποςέλλω τεὸς ὑμᾶς ; μἰαονένο Ἐν 
ες δ ἀμ! ὑπ τ θηπας, καὶ συφοι, καὶ Ῥθιεαν δὲ δαρίτη 
ἐσωδεν Δμ! ἃς τ ἊΝ “αμματεῖς" Ἀα] ᾿ ἐξ αὐ- Ἰογ αἰίαιος οςε 


τ ἢ ἱμὰς τῆς ΤΩΡ πῃ - ἀρεῖς ογιιο ρει 

(σεως ἢ ἥμ ἰ τ αϑια, Ἧ Ἀπεγέντε Ὁ Ὁ ἀρρε 46: ὃ. ΠΙοτ πό. 

οἷν ᾿ ἐν κὰν " σέτε, κα ς ὧξ αὐ Τῶν μα, ΠΏΪΠ}Ὸς ΕΠ Ὁ] Πα δὰ 

ἐμμᾶλ ΜΝ ἀδιάαε. Θίγωσετε ἐγ χα ς σωμάς-͵. δφῖπ (γηαβορς 

μμ Ν ΝΓ δες ΝΝ γῳ νοῖες , ὅζ ρετίς- 
εἰ ι ἀϊξι γῆς ὑχδν, κα! ' διωξε- 


͵ ὑσο- ἢὮ κα “ΠΕ ΘΓ ΐ ἀξ οἰκο 
“ η", “μά! ΤῈ δὴ πολξω Εἰς πολιν" ἴατϊο ἢ οἰτϊτατῶ; 
εἰπε] σς ὁ "" ΠΝ ς ἰς πὸ 


ιτῶν, ἃ κ᾿ ΜΝ διὰ ἤν. Ὅπως ἔλθῃ 


Διὰ ζῶ το ἰδοὺ ἐγὼ; 


2} ν ἐφ᾽ ὑμας “ς νι νοηΐας ἴον 
«αι πῶ ΥΟ5 οὔηὶς (πα 
ἮΝ αἱ (κα 
κα ἣ 5 τ ΔΝ δέ κοηον, » ὀκχυ- διυὶς ἰπἴξος "4υἱ 
4 ἃ 


ν ὍΝ Νοιδνον δ; τῆς γῆς; δ χὸ εἴας οὐ (ἀρ οΓ 

τὰ γε Γὰ Ὑ δε Ἃ 
ΕΝ ἘΝ τ ἀὕμιατο ξ ἿΣ Τογτα ΠΊ,} αἱ; ἀραὶ πέ.4.ὃ,8 
μι ἐν ἐν ἢδι ς Αρδελ η΄ δὲὺ 


χα! ΠΕΑΡΟΙ 1 4Ἐ νΓ. δεδονν να, 
;πατε τ "ἢ δΝΝ τὰς Υ ἕως δ’ 5 ᾿ αἴματος Ζά οαηις δὰ (χηρτϊπηᾷ 
᾿ ἐν ἡ φιρς ν ἤβοίω κα οι Βαφοι ίου ΖΑςΒατία ἢ ΠΠ ΒΑ 
υὃρ κοι , ἣν δας ὃ " ἐφ Ν ἐαλὶ γῶν ΤΡ, Ϊ φυςτα 1. Ῥατα],γφ. ἔνι 
᾿εἵμαῖ τῷ : ἐὲ ἢ ὑὕσατε μετὰ ξυ ος οἰ 4 Ὡς ἱπτοῦ 


ΜῊΝ 
{ 
σα. ΧΎΤΤΙς 


 ὝΧΤῚ ΔΓ] 


4.ἘΓἄτιτια 


ΕΠΑΤ,4.1 
Μᾶσγεο "8.1 
Ζωης, Σᾶς 


Ἑς ἙΥνΡΑΝΟ, Υ Υ, 
ἐοτλρΙ ὃς αἴτατς, β Ν ! ἐερηρί, πὍΝὶ 
γα τ ΤῸ θισιασηολου ᾿ αἰτῶγ ϊΪ , 
Δπιςῇ ἀϊ Η ἐς Ὁ ἱ ς 
τὰ ἀκ τοΝ νο 396 Αμίω λεηφ ὑμῖν,η- Διὶ ἐρορφέ 
νοηϊδε μας ο- ξ - ἀν δ Κ ἃ ὩΣ τ ἰχειμν 
χη πία (π ροῦ ξεπς εἰἴχυτα πώντὰ ὅ! τίω ΙΗ ῃ ἀαὶ βχε νι 
᾿ ᾿ Ὶ ῃ ἣ « 
ταῖϊοποεπὶ ἰἴἴαπι. ἥνεαν ζυπίω. νι μιν ἀκ ἀατῃ 
ΕΣ - ᾿ ΠΤ Ὧρῃ ;, 
[τουυία! δ, τοτι- 37. Τερσσαλήμθ, Γερασοιλὴ μέ ΩΝ 
ἀϊς Ῥγορβείας ὃς ἴ ο εἰγουσοιοις ΟΣ αὐειν αὐάας δαὶ 
᾿άλλα “ ῬιῸ ᾿ 
Ἰαρίδας ςο5ς αἱ φητας, κα] λιϑυίξολου σὰ ΠΝ ἴτας 
«αὐ τὸ Πλϊ ΠῚ (τ τ: ς δ δε ! ΤΥ ιὸ ἔξαις 
αὐ οείος νο εἰ ςῦ- - σουλιδμοῖς ας καἰ ς νὰν ῃ ἐπ 
ὶ βΕΡΑΤῚ " ξιἢ υο! οηις, δὲς 
Ἐν τὴ ΠΙΐος τἰι- αὐπίω, “σους ἡ ϑελη- ἐν ἢ ἴω βοὸς 
οϑ ἡ αιιεπιλάπιο- , ΘΟ Ἀν 
στ ὅχισωυ ΟΝ δ, 
ἄϊιπὶ σα! πα σοπ ὅ)ι ἢ συ" απ μονῇ αἰαρὰς ἐὰ 
στοραῖ ΡῬΌΠος (ὰ Ἀνὰ σοὺ οΥ ζοπον ὄχῃσυ “ ἐπ δὰ σι δοας 
5 (Ρ αἰας, δζ πὸ ΠΝ " ε ἐ ἢ δ φῦο 
 φαι γα γά ὀρνις Ὧ νοσσία τὰν ἂν δας χὰ ἐο 
“" ς ᾿ Ἵ ! . κ ρα ἃ 
Τῆς σὺ τὰς ἡ ἐρυγαῖς, Ν δι δαῇ 
Δ κχὸ ! ὃ υἱ 
δ. ἡϑελησῶτε ἡ ΤΡ 
Ἑςςς τοῖα. 28 Ἰσοὺ ἀφίς "ἃ μα πίω. 
εἰν νοδὶς ἀοπι “΄᾽ ς φ ΤΣ ὑδαν ΠΥ ἀν ρος 
φεῖγα ἀςίοτία. σικὸς ὑμδ ερημός. να τι εν αν 
Ὦϊςο επἰπὶ νο- 329 Δε τον γ᾿ ρίδι ἐς ἐαΥ. 
᾿ υ ᾿ ὃ 
Ῥὶς ,Ηαυάησααιιᾷ ' 2» Ωρ τ “9,0 τ ἀδαΝ 
ΤΥ ΕΙΣ ΘΑ ἌΝΩ ἰδὴτε ἀπ᾿ ἀρτίως “αϑϑὴ πῇ ἶ 
ἃς ,ἄοπες ἀϊςα- δ ἐπ Ἐὺ ἜΝ 
' πη, ἕυλο οζ0 οἷς... ἰὴ 
εἰς, Βοπεά 9 ααὐο; ν. " Κα γηιδῃ ᾿ μαϑ ἐς τ, 
᾿λυραη ποτ ἷπ 6 ἐρχόμδνος ἐγ ὀγοματί Κυ ΜΩ ἮΝ Νὰ 
“.. ! ͵ 1 
οὐ, δριδα Θλου. κε χα . εἷ αἱ μὴν 
ἀξος δες ΔΟ ΑἹ ἡξελϑὼν ὁ τ» ΤΙ «δὰ 
ἐρστοεπεοις 1ς6- κὰν , : μ᾿ δα ἐς 
Πις ἀϊςεάεθας σοῖς ἐπὺ ἀϊετὸ ῦ ἐε α ΤΩΣ 
Ἃ τοῦ ἷδῖς ἦε Ρ τ" ὶ ἤδι ἃ.“ 
τοῦ ]ο : ὃς ἀ0-. τ ἱεροι!" καὶ ΝᾺ 
εεἴϊετγιπε ἀϊοίρα ρβοῦ " καὶ “εϑση λον, οἷ δον Ν 
1. εἰπε ΥρΌσε ες: οἱ μαϑητω ἀυτῷ ὅγχιδε!- Νὰ ἮΝ 
εἶτ οἱ πγυιέζατας ; τὰ ει δε ἢ πεδίον 
- ἢ ᾿ 
ξαι το τοῖς οἰκοδὸμαν ἐν 

͵ Ν 5ΕἘ6Π, ΜΑΤΤ Ἡ, "“Ὲ. ῳ4) 

: 

ἐδδὺς ΤΣ τὶ ΠΝ ἱεροί,. ἣ ἘΠΊΡΗ; 

ὦ απϑὶ ΤΩΝ Ο δὲ Τησοῖς ὦπεν αὖ τ Ἰοίις αξοι ἀ 

δια τον ἀνα ᾿ Ἔα ; ΧΙ ΈΔΠ]Πἰς,, Νόπης 

Ἴ τί βΙδι ( αὶ λτος τις, τυ ΒΑ πεῖς πτατὰ γί ἀφεὶς παῖς οπ1- 
ἐμεῦ! ον νοῦ, ὐτα; αμμίω λέγο υ5 πἰαὴ πλεῖ ἄϊςο 


" . τ ἰς ὙΠ ΐ .14.6. 
Ξ ἤτω ΟΝ μὲν, οὐ εὐ ΟΝ αν νοὶ 5 [ ποη ΤΕΠη 1κιιε.1,.Ἀ.44Ὰ 
σχλην ΜΝ Ἰῶν τ ἢὶς ΠΡ Ν, φ δ γι 4ε Πἷς Ιαρὶς 
Σ Ὡρ9-- Ων ΑΝ δος ὅχὶ λιῦον, ος ου μὴ Γαρεῦ Ἰαρίάεῃι, 
λοῦσα ΙΝ ἴῃ, τῇ γι. χαταλυϑήσετοι. ςηο ἀείξγασευτγ, 


δεξξῃ ι - 
ἐὲ κ᾿ δὴ φ ᾿ , δεάζες αὐζοπιὶ 
ς ὥζος αἰ ΟΉΜΝΝ Καϑημένου δὲ ἀντὶ 3ἅ 


θη ὙΦ ο ἷπ πτοηΐς ΟἹ] ς 
! Ἰ ω,,, ἃ ος ἊΝ ᾽ 
ἡ ϑελη- ἐμ οἢ ὌΝΟΝ ὅι Τὸ οροῖς ΤΥ ἐλα ων, παγι1., αοςεῖῆρο- 


' “1 πέρ ας ν" , ε ταυητ δά δἰ Π ἀΪ- 
ΡΩΝ ἐμῇ «εἰ δὶ “Θοσῃ θοὸν υτωϊ οἱ μα- τη δά δι Π1 


τϑασν τ ος-- - 


ΠΝ Ν ν Ι (ςἰρ}} (φογοιὸ ,ἀ Ι 
᾿ "ας Θῃ δ ᾿ ᾿ 
ζηησυ “ ἱμ ἀν δίενα ΤΩ καὶ τ Ιδὺαν, λέλον-- ζςοηΐος» , Ὠὶς πος ἡ 

Ἵ Μ "8.18 ς« τῷ ͵ [μὴ ἢ δ ΄ 
ψᾳς ἐδὼ Ἂν ἐκ ἀυϑηφς Τες, Εἰ πὶ ἡμάν, ποτεΐχυ.-- Ῥί5, αυαπάο Βαὸ 


, 


Ή]. 


ἢ τα ἐπε ἢ, ἃ .ν ρ οὐπηὶδο αοά ἢν 
ρυγαςγ. αἱὶ ἌΝ ὟΝ οὈ Χ, 1 πὸ σήβίειον ἢ 50 πὶ ἀπο ξι9 
ι [ Ἵ - ω 
᾿ ΩΝ σης παροισίας,,α] σιὼ ταὶ δκ οι τπηγα» 
- 7 


Ἱ ὃς οὅταιπι ' 
ΠΝ ΑΒΕ, τίοπὶϑ (τοι ᾽ 
ὑμῶν δ μοὶ δ, λείας τῇ αἰῶνος: ἑ 
ἂς} » οὐνᾳ Ἀ ε 
ς μι» Νὴ: εν ον Και στο Κρ ες Ιη-4. ἘἙετείροπάεης 
ἐφ » ρίϑι γον ἀρρν, σοιξ ἔνπεν ΗΚ ἑσοΣ Ιε΄ὰς ἀἰχίς εἰς, 
μεν, Οὺυ κν ἢ Κων, ᾿ τ λρύῤ ον “5 τ Ἷ ᾿νἱάςες ποᾷσνος Βρῃεῖς.δ. 
ἐρτί ἕως "ρον ταν ρα κι Ἰδης υκας πλανήσῃ.- (ςάϊιςαι. ςξοἹοΐ,,ς 
ἴῃς 


, 
“04 μέρη! ὅροι ὃ ἰὴ ΉΕΡ,; ἱ οηὶ 
ηυϑῥος ὃ περ ΝῊ : Πολλοὶ Γὸρ ἐλαίσογ) ς Μαυμεὶ επίτι νς 
"ΠΝ ε ἣ "ῷ ὀγόωα ! ᾿ Ι ΠΙΘΗΣ 11 ΠΟΙ11- 
κα τί Ἂν αἱ ΩΝ ἘΠ ΘΉΑ , μου, λθσ πο Π60, ἀϊοξτος» 
νι χα . "4 δ ϑοα δεν ἐξ, ἔγω εἰμ ὁ Χρ- Ἐρο ἔμπὶ ΟΠ τὶ- 
, Ἷ ἘΠ ΤοδιλΔ ' , ἴτας : πτατόίαις 
ὃν ὁ 1η’ ἕν εὐ αν ᾽ Ὁπολλοῖς πλανησῦσι. ΤῊΝ : 
᾿ ᾿ ἴς ἐς Ν : 
1.γὺ ὁσπῦ ἀΝ ἰκι ἃ Ὗς Μελλήσετε σὲ εἰκού εἰν 6 Διιάϊτιχὶ σπὶ πὶ 
Ὁ, ΘΩ͂ (αι ἀν ὃ. λέ μοις, καὶ οἰκοας ἜΠΑῚ οἰϊτὶς Β611.., ὃζ τὰν 
9ση λυ ὟΝ ἐκαβεινιν Μῳγ'ὰὲ ραν ἀκνονν τς ἤοΙδς δε οτᾶς 
᾿ὅγιδει- ἣν Ρὸ δὴ ᾿ είν (Ἢ ββοξίοεϑε' νὶιάσιε ποτασβον 
ἘΠ ἐπ ρ ας ! ΪΣχα ; 7 ",, παιϊπὶ: οροζζοξ ὃς 
μα Ι, Ἴτ τὰ γυ ἐὰχ δὲ Ρι 
κοδὸ ἰᾳ δ ἀχ, ἡ τιῖπὶ οἷα δον ,(εά 
1,111. 

Π] ν᾽ 
Υ, 


{ 
ΔΡ. ἘΧΥΙΣ, Ἑ, ἙΜΥΑΝ Ο. { ᾿ 
Ξ δ δεΙ 
τιδάττα εἰς ἄηὶς ἡ ιν δυο ποι αὶ ἴῃ γε! Τὸ 
. γῆ 
ἕνῃ ουπὼ δα] τ᾽ Τέλος. βαίν ἢ ἀεί ἵν 
οἰπγσεξ Ἐπὶ πὶ ΔῊΝ ( ἰετ πο. ἃ 
ἰδνξ τὸ ἘΝ δα νς Ἐγερϑησε Οὐδὴ - ο.- Δι 
δὲ οοίγα σεπῖς, γ᾽ ' 2 Ω) τὸρ δι, «οἶδ διὸ διναΐῃν εἰ 
ὃς τορη σοπίτα ΠῚ ἘΟΤΟνι καὶ βασιλειῶ ἜΩ εῦς γραία ἐξ 
τορηᾶ: δι εὐὔτρε ζ92η βασιλει "" " ἴδῃ 9 
' σι λει" . ἐερῶι ϑεἶο 
ΤΠ ςηεὶα ὃς ἔα- : ἐδ ὧᾺ απ ίά, δ εεὐοι νὶ ϑῇ 
πος, δειοσιιο 176 λήμοι κα) λοιμσ!, κα} Ἰεμιϊδι χιἰαηϊκεῖς 
τὰς νατὶἰς Ἰοοὶς. σφοχιοι᾽ κΤ' τύποις. τεποιι ΠΥΣΉΤΗΝ λι 
εἴας αἰιτο πὶ ὁ- ἵγε Δἢ ἡ Ἰσώ: δε ἀϊδς ἢ ἡ 
τὰς Ἁ Παν Υρὲ τ ἀρ ὴ ω; 
πιπια μανίας Ὁύς Ὁ Ἰαύταιρ δ 0 
δον, ἀοϊοτιση, ΧΗ ὡδἔνῳν- ἐα ἐμ ταν ἘΝ τ 
Δ. 5: -- - 1. ἐ 
διε, ἐπε τᾶς ἀταάδέ νος 9 ΤΌΤΕ αὐὐοῳ δωσοισιν ἸΙῸΝ Εἰεῖ "316: α: 
ἐοθαπος 1, 1ΑΠΠΠ ίοπ,ὅος . ὦ. Χῇ δ : “ἢ ἀμ Ὁ ἢ 
διτρ.8.ε εἰἀδεγος: ζοις “ὐιας εἰς. λιν, Ἀᾳ} Ὁ) αἰνμ τι ϑῆς 4υὶ ᾿ 
ἰημ σαπ δὶς κῷ κτενοῦ σιν ὑμκαϊζ᾽ καἃὶ ἐσεαϑς ν ἐμ ναι 1δὲ, 
τἰθιι5 ΡΙΓορΡίςγ πῸ 7 ς “7 ἢ ἐμ δ ἕοῃις δέ φέ 
ΣΏΘΠ ΙΏΘΌΠ. ἐμ σουνῦμοι ῦῦ πρτῶν ὀπμίι εἰδ: αὶ ἐῃ 
ἐϑγαῖν σγὶ σὲ ομα, δὲ ἘΝ τὰ 
Ἐτέιης οδη- 16 ἘΑΡΙ γ ὀδτιν Ἶξες δΐ ἐοἷ. χα 
ἀἰσυ] 1 Π) Ρατίςη- Ἶ “κρίνα, σκανδὰλι: ἀμήν, ἈΣΤῊΝ ἢ 
᾿ Ι " Ἷ 
ΤΣ ΤΌ]: ὃς 1} οϑή σον τοι πολλοί" Ἰἡὴ δ) - πὰ ' ἀξιὸ ἀδ ἰα ὔ 
ΑἰΠ ᾿ἶσο πὶ τὰ λοῖς λυ οι δὲ σοισι ν᾿ επί ΙΝ ἮΝ 
Παρβερᾶς ἱιυϊςῦ. [κι σησοισίν θμηλοῖς. οἱ Ἶ 
Ετ πλετί ρίειι- τὰ Καὶ πολλοὶ ψιυσὶ ἴδ] ἠ Υ ᾷ 
ἀοργορβεία [μτ- ὝΣ Ὡ "Δ κέ ἐπ΄ γα ! τα ρ ἀΐετα 
Ξεῆζας (ρἀιπσοις Φφητο ἐγερ)ησοντου,, ἀφ ῥ αιδν ὃ ππὴς 
ΤΩΜΪτος. πλάνη, : δ ὑαῆδι, τὶς ΟΣ 
Ἰσοισί πολλοῖς. ἵν ἀφ 
᾽ τ αοπὶ ἃ ανῦ- 2 Καὶ δα ΝᾺ σληϑυν- εὐία α ἴονο ιν, ως 
αι ἱπίαι τας ον " ὃ «αὐ ᾿ - δε 
Ψ ᾿ υ) 7 ᾿ κι . ((ἱ { ι} 
το ρ οἴςες οματὶ ΜΈ] τίω ὁρομιαν, ψὺ ε ε᾽ τὴν νη ᾿ 
ἴα Ὠ1ΠΪΓΟΥῚΙ ΠῚ, γησε!) ἡ αἰγώπη " πολλῶν. εν ἀρ νεῖ ἐκ 
ἜΕΥΤ' ' ἐ ᾿ Ψ ᾿ Σ 
8 ΟἿ αὔτ ρίςιογα 11 ὦ, σὲ σοικείγας εἰς εν χὴ 
που τνίᾳ: αἁ ἀπ, " πῶς , ; ᾿ ἡμέ μἹ ζα 
Ηἰςία!αἱῖ5 οὐΐς. Τέλος, (σνΤ΄ στ Ον σέτοι. ἰδ γηεὶ “Ἀἱ 
εἰ ὅξι ἴῃ 
» ΠΝ 


Ετ ρ σά ἰςαθὶ- 14 Καὶ μ ζυ ν 
κηρυνβησε ᾿ἴίουτο ὑἱ 
ἐὰὺξ ἧἴος Εἰϊλη- ρυχίη ὃ 

Ϊ 0. 


"(ἡ 
ὸῤ ἔϑγος 
δοιλεια 
(ᾳ] ἔσογ- 
μιδὶ,, καὶ 
- 

ὃ τα γαἰρ-- 


δεωσοισιν 
καὶ ἀπὸ 
ἃ ἐσεοϑε 
) πο ΤΥ 
οἰκώ μι. 
αὐ σδελι- 
ισί, καὶ 
οΐζ- 
ευδδσθϑ 
τοῦ, καὶ 
οἱξ. 
“πληϑυν- 
(αν, ψυ 
; πολλῶν. 
εἰγας εἰς 
ΟἜΤΟΜ 


σέ) τ 


Υ͵ 


5 ἘῸ0ῚῸ, ΜΑΤΈΤΉ, Ἑ, 


94 


ἈΔῈ εἰ ἥγς. ᾿ 
μόν νηὶ. Τὸ αὐ αγγέλιον γὴς βασι- 81 αὶ γορσηὶ ἱπ 
δια μηδ, ον ΞῊν καὶ ᾿ νηΐ γίο οὐδο,ὶμ 
ἘΣ πιο. λελας οὐ Ολμ Τῇ οἰκουμδρη τειριπτοπίνιηι οὐ 
κει ο ν᾽ εἰ ; τ σι ὯΙ ν᾽ Πληΐ θις σδιθιιν: 
τβετίδαι; ἃς ς᾽ μδοτυρκον πίωσι ΤΙ - ΟΌΜΟΥ: 
τρκπεη Ὁ ϑγξοτ.λ,.. Σ γΞὴ ὃς τὰπς γεηΐοξ 
ὯΝ ο, ΟΠ ΠΟΤ ἡ 4 Τὸ ΤελοΟς,. ςρῃζιπηησείο. 
δφ, , 5: ; 
ἡἰάεηηεεΡ Οτὰν οὺ ἴδητε τὸ σὲ τς [αι οΥρὸ νἱ- 
Ἀδιοηξ Δ. “52 ! ἀετίεἰς ἀουχἰπ4- 
γε ήμοις ΤΩ ἀμ μα μὴ: εἰοπῷ ἀο(οἸατίο- 
Ὀξηε, Υὐ ρΗ)ὲν ῆα ΔΑΨΙΗᾺ τὸ ηἰς, ας ἀΐδια εἰ 
Ῥῆεις, δ" ! ἘΣ ΞΕΥ, ᾿ ἱ 
ἴεν ἐς ἐλῶς Οξοφηηου. ἑςως ἐν τοπῶ [ξ Ῥαηΐεὶς Ῥρῆς 
ζηδο,, ΤᾺΝ Ὁ . τα, απο πη 10 
ΣΝ ἄγῳ, (ὁ ὁυαγγωσκῶν γ0- οο [χη δο,(ᾳ αἰ ἰδ σ 
ατῳ) δ᾽ ΕἸΠιςο Πρ α0) 
-, ἴϑης 
ἔτι ας οὶ ἢ τσ ς , 
ἔρις ἴδε, Τὸτε οἱ ἐν τῇ Ιουδα ᾳ 16 της οὶ ἐπ [ὰ- 
ἴγοῃ ἐν δ γον ; ἀπαῖ ἰᾷ 
ΕΠ πη! οὐ... οὔτοη ΘΝ 
Π Δ ἸῈ Ὶ ! Ὶ ξ 
τα Ἢ Ω 6}; Ὁ δωματος, μὴ 17 Οἱ ἐη τεᾶο, 
1 0]. ! πε, ὟΝ 
δ διδὺ ταπαξαμέτω ὡραία ἐκ το δίταάος 
ΠῚ ΕΝ ε 
“ες οὶ ἴῃ Τῆς οἰκίας αὐτο: ἐς ἀοπιο ἔιπα: 
Ὧξγ ο Ογχςες λ «» ἡ .] 
ἰπιε μας δ ἢ ΔΊ δ ον τῷ ἀἰγρῳδ, μὴ 18. Ἐξαὶπαρτο,πδ 
ΟΝ ᾿ δ ἐν] α,.».,).,.».,Ὁ ταιιεγτατι νὲ τοῖ 
ᾳ μ ψατως ΓΝ ΤΙΘΙ χε νεϊϊες ἴτας. 
: ἼΟς αἰ Τὸ 
Υς ἃς φὸ ᾿ 
ἡ τὴν ᾽ - 
ἡ ΗΝ Οὐαὶ) 2 τ' ἐν γαςρὶ 4... 195. να ἅπτ ΡΥα- 
«αὐ δυιεὶ χοῦ Δ ν ; βηαπεῖθις ἃς [Δ-- 
ΟΣ ΛῊΝ ὶ ὦ “στη ρ μα 1 δηλαζουσαις ἑϊαπτίῖδις ἐπ 11}: 
Ἡδε με κα ς γ ἡμέραις. ἀϊςεδιις, 
ι Ἦ ! ΄ 
ὅρα γεῖϑε ΠΙροσευχέοϑς δὲ ἵα 20 Οὐαί Δυὸ νὲ 
γε δὰ Δ(ὴ γ ς ἣν ποῦ ἤδλτει ἃ γε- 
ῃ ἕν γ Ἡ ῳ 
ἜΣΤΩ Χμ τ ἈΡΝ ὑμῶν ἔγα ἔγεπης, [πς- 
βθυος,, μησὶὲ ἐν σχξ- αιοίδναιο: 
ἔῃ; δάγῳ ὰ 
ἐς ἰδίαι : 


Εςαι Γὸρ πὸτε θλίψις ξι Ἐγϊεεηῖ τᾶς 46}} 


{1}. 

Εατ, 4. 2 
ΜΆζο.ν)διτά 
Ιωας Σσ, ἀ,10 


Αδοιν,. 


᾿ 
ἢ 
' 
{ΠραΡ. ΧΧΤΙΤΙ. 
Ἵ 


ΜΓ. 1. 
Ἰυςοι7. 6.1} 


Ἑ, 


δῖο τηάρηα,ἤϊ- 
1ὶς πὸ ξυΐτ ἐπὶ 
εἶο τηὔάϊ «ὦ ος 
νίᾳι!δ. τε ΠΊρι5., 
ζιεαις ἥςε, 

Ἐπ πΐῇ ἀδοι 
τὶ πη ς ἀϊος 11 
11, πΠοπ ἤοτεῖ (α1- 
τὰ ΟΠΊΠΪς ζαῖος 
εὰ Ῥγορίον εἷος 
ἔϊοβ ἀδοιυνταθαχϊν 
τὰ «ἰος 1111. 


Τῦς Παιυὶς νοβὶς 
ἀϊχογίτ, Εςος μἴς 
ἁγνὰς 1Π|ς: 
ΠΟΙ τὸ σγράσγο, 


5 ΟΥΡ Οὐ 610] 
Ῥίειἀο. τ ὥς 
Ρίουδορτορδεις 
ὅς ἀαλυης ἢρηα 
ΤηΔβ Ιλ δὲ ράϊ να: 
λτὰ ντ 1 δΥΓοΥ ὅ πι- 
ἀπ σαι, ἢ Ποτὶ 
ῬΟΙΠτ, τὶ ἃ οἱ οᾶϊὶ, 


Ἐςζος ργαάίχὶ 
ψοϑὶς. 

51 ΕΥ̓́ΡῸ ἀϊχοιῖς 
νοὶ 5; Εςες ἱῃ ἀς- 
(εγῖο οἰ: ΠΟ] τὸ 
ΟΧΙΤΟ, Εςςς ἰη Ρε- 
ΘΙ δι 5: πο] ]- 
0 ογεάογο, 

5Ἰστ ΘΠ πΊ [0]. 
ΒΙῸΣ ΟΧΙῸ Ρ Οὐ 
ἴς, ὃζ ἀρραγέῖ ν(- 
αι Ορρίά ζει: 


ἙΡΑΝ Ο. 


μεγάλη, οἵα, οὐ γέγονεν 
εἰπ᾿ ὀῤχὴς κοσχίου ἕως 
τ γωῦ, οὐογ᾽ ὁ μιν ϑωη. 

Και εἰ μὴ ἐκολοξώ.- 
7ησων αἱ ἡμέραι ἀκέίγαι, 
ἄχ δυέσωϑη πᾶσα δὸρ ξ' 
δγαὰ δὲζεις ἐκ λεχτοῖς κο-- 
λοξ ὠϑησοντοι αἱ ἡμέραι 


ὡκξιγαι, 


ΖΣ 


! ᾽ ᾽ ΓῚ " " 
27 Τότε ἐαν τις μεν εἰ-- 
᾽ ; “ ΔΛ ἐ " Ἰ ΔΙ 
πη γ!δδυ ὡοξ ὁ Χραςος, ἢ 
ΦΟᾺΧ Ἵ ἢ 
ὡδξ μὴ πιςεύυσητε. 
Δ ᾿ 
Ἐγερϑησοντοι γὸρ ψευ 
Ι Ἱ 
δδγριςο! καὶ ψευδοωρο- 
ΓΨ ! Ὁ 
φηταυ͵ ᾿ὴ δεωσοισι σημεῖα 
᾿ ΡΥ) «Ἷ 
ΜιΑγαλῶ κα] τεροι στα ὡς- 
“Ὁ ᾿ Ἁ 
τε πλώνψη στι!,61 δειυατον, 
ἱ ἢνγι ἃ ’ὔ 
ἈΦ τοῖς οκλέκποῖς. 
Ὑ ͵ ς« ὦ 
 Ἰδδὺ χδοειρηκα ὑμῶν. 


) ΤῊ» ς« 
:όὸ ἕαν οὐ εἴπωσιν υμν, 


28 


ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ 6] μὴ 
οἶζε λϑητε δου ὧν Οὡς τα- 
Μαείοις, μω" σπςευσητε. 

Ὡςῶρ τὸρ αὶ ἀφραᾶπη 
ὠΐξερ χτα Στὸ ὀρατολὼ ᾽; 
Ἰ φα!ν Ε) ἕως δὼ σμιων" 


27 

Ἔ 5Ὲ , ΜΑΤΤΉ, Ἑ, ὃς 
ΠΝ ἐς ἰέα οΥΐτ ὃς απο π- δ 
ἩΉΝΝ, εἰὸ παρ ΩΝ ῦ " Ἡν ου- ᾿ίἰαοητὅζα ιςπ 
ἌΡΡΕΥ υἷι τ βου μα , Ὡς ἐςτοι Καὶ ἡ σα τις ἘΠῚ Ποηλὶ- 
ε {ιᾶ ἮΝ --ζ“μκ᾿Ὥωι»,ν Ε] ; : "ἢ 
ου ἕως Ἵν "ν εὐδιοῦνυς Τδιοὺ Το ὀυύρωπου. Ἣν 
,. 706} μά" ἐας κοτρ’, Οπου ΓᾺΡ ἐὰν Ἡ Τὸ γήω 28 ᾿νϑίσυπαις δ. σας) ἡ» 
“ΒΩ δεν ν 1] ἱ πὶ ἔπιον τ σα ἀ4- 
ΜΒ δεδυριὰ; 3 : ΠΙΠῚ ΓΙΟΙΪ ος 
ὁλοζω- ἐμ Ὰ ἢ, ἡ; ὉΚΕΙ σιυα χθησονται ΘΠ σῦρτερα 
Ὁ , δὴν 9 ν Σ 
ὑκέιγαι, ει Πνς δεκεῖ χες ΟΙ ἀετοὶ. ἷ δὕτζυν ὃζ αι 11α:, 
Πετεὶ ε 67 δ ,.2] [5 1ατὶ ἢ} Δι ΠῚ 
"ξΖ, ΟΝ Ἐυ πίω 9 β ΗλΥ.4.3 
᾿ σδρξ ἘΝ. ἐὸν ἀϊες δ. “τοῦ δὲ μα ἢ Ῥοίξα Πα οη ΠῚ Μασ.) ςυτᾷ, 
χοῖς κ0-- εἰεδο Ζο] ὀμεδεᾶ, λίψιν Δι ΜΈρωΥ ΡῈ Ε1- ἀϊοτι ΠῚ ΠΟΥ ΠΊ, ἐὐῤβ ἀγόνν 
ἑκα "Π δε, δ. γων, ὁ ἥλιος σκοτιοῦῆσε-- {] οδίσιγαθ ταν, ἘΠ δήρυ 
Ἡμέρα) εὐ δὰ ἔῃ 4ς.. νι ἰς ἢ γν ΛΝ ἕζ πα ποη ἀα- ἴοο].., 0 φιρ 
ἀπραήαςς ΟΡ Και ἡ σελίωη οὐ δω- ΥἸμιξ ἕπυχο, ἀλλ 
᾿ ΩΝ ἀγεν ῪΣ .:ὦ ἢ Ἐρ πῳ 
μ Ν ᾿ τοῦ, ἴεες Υἴξια.. δι Αἱ “ δ τε σαϊο,, ὃζ νἱγειῖος 
᾿ασφὺς; ἤ εἰ εν τοι ἴδῃ ἐρτρες ΘΟΥΘΡΉΑ ΠΤ ᾿ Τα οὐ Πὶ οὔ ΠΩ“ 
᾿ μυμῦ δια τς τ ουρανοκῖ, "ὺ αἱ δεωυα.-- περαπεαν. 
: εἵ ᾿ ᾽ ρ 
γὸῤ ψιυ ἐν “εις ΤΟ οὐρανών σαλόὶ-- 
{πὶ ! 
ἴοσθ9- ἐμηῆαν, ἴδῃς δηίσογται. 
ἣὲ ἀορυ ἐνὶ ἜΝ ἘΠ ὰ) τ μὰ τὸ 95 Ἐξευπο ἀρρα" 
δι ἀὶ ἢ 1 τῦτ' Φανησετοι ΠΩ͂Σ Ἢ: 
σημμεια ἣ αἱ δἰ 6 ϑδιὶς Ὥς λυ ρηρ Το Νων γεδίς ἤρηι Εἰ 
χα ὡς- ᾧ γιοῖνι διὰ μιο Ὑμαίον Ἴ οὐ δ οὼ βρω- 1} Ποπι ηἰςὶ ἢ τὰν 
ΠΡ ΤΩΝ Ἴου ἢ κα] τ. 1οιιδιτιησ: »Ι4ἢ. 
(υα τὸν, μονα ἃ γεν, τε » τῷ οὐρανῷ Τ᾽ " σοηΐ ΒΙΝΤΩΣ {{ὶ- 
3 Η ὰ ᾿ 
(. ῃ ρον ἘΝ τι. ΤῊΣ Χοψοντου πάσῃ αι φΦυ- δς τοῦτα, ὃζ νἱ- Αροςτ, δ,» 
: Ἢ εἰσί μ δὶς γε. λα γῆς γῆς ᾧ ὀ ον το Σ᾽ ἀοθιπε ἘΠ μο- 
τυ μεν κε ΎνΝ ἴῃ ΣΝ ἐΣ ΟΣ τ Τλλἷς νοΠἱ ὅτου 
γ ὑμῖν, 5 σδῷ ἐἰτὰνς γοΝ: τὸ ὁνωρωώπου ἐρχε ἧπ πα δίθις τα] 
ν΄ δ χες δαίδαλα "ον ὅλ ΩΡ γεφελῶν χοῦ εἰπὶ νίττατε ὃς 
δέι, θη Εὐρε οο “ἄς δὺ 6 , σἱοτία πλμϊτα, 
οἷς τα- ἰαἰαμῇ ἐρρις ῥζ, δεμάμεως ὅ 
τ ΚΡ δ ας οὶ δόξης πυρῆς. 
Ἢ ΤῈ ὁ ῃ ξεὶ τί μελχ ν ἕν Ν : τοι 
᾿ ἀετέ, ἐτῶν ἕο, Και ΔΤΟςΈ ΧΕΙ ζιαΐ. 3 {Ἐεπηϊτέεξ ἀπ- ἐλ λον τοὶ 
ΟΊ «ἰδ ἥ δορεϑὰ ἃ γάλο ἀρ τῆ ἐκ ΑΝ Βεῖος ἔτος οὔ τιι-. κΚδ 4 
σολών, Πρηιν δὰ αὐτοῦ μ᾽ σαλ.. δα νοος παρᾶ, 
Α 8 -“ ! 
ρ,. “ραμῖνν Τιγος Φώγῃς μαεγαλῆς, 
{ 
μι ΟΡ. ΧΧῚ ἵ ἵ ἵ, Ἐ, 


ὅλ 21:,,,(,1Σ 


διοοπρτεραῦδαπέ 
εἰςεξζος εἰ ἃ 4114“. 
κιιοῦ νϑεὶς, ἃ (ἅ“ 
τὴῖς ςαϊούα τη νίς- 
΄τς Ἀἀ τεγπλίπμος 
ΣΟΙ. 


ΑΒ αΥΡοΥς δ1:- 
τοτι οὶ αἰ (οἰτεῆ- 
Τα ΠἸτα ἀϊπ ὃ: αὐ 
ἕδι γα πλι5 οὐις 
σποῦ ἔπιοτὶτ . ὃς 
Το] α πε τὶπε πα 
τα, (οἰτὶς αι δά Ὁ. 
Ῥεῆι αἴας: 


[τὰ ἅζ νος, αυ 
ν᾽ ἀςγτὶς μας ο- 
Σηία νἰςϊζοῖε Φ 
Ῥίορε ὅξ ἰμ ἔο- 
εἶδθιις, 


Ατςη ἄΐεο νοὸ 
δὶς ποι ρυαεογί- 
δἱτ αἴας μας, ἀο- 
πες οπληΐᾳ ἱἰ{ἴ 
ἤδηΐξ, 


ἰσαϊα ἕ τοῦτα 
Ῥταις Ρι πε; νοῦ 
θὰ αι πο ποῦ 
Ῥιαεσγ ας, 


σατετὰπὶ ἄς 
ἄἀϊο 11Ὸὺ ὃς ποῖα 
τσ πιο (οἰξ,ης 41Π- 
56] αυϊάστῃ «δ- 
ἰοτυπ ἰῇ Ραᾳτοῦ 


12 


23 


14 


Ε 


146 


ἘΨΡΥΑΝ σ, 


τ διχισιιυάξοισι Ὧιεἰ ἐκ- 
λεχτοις ἀυτϑ ἐκ δῇ τισ- 
σώρων ὀὐέμῳν,, ἀπ᾽ ἀ- 
κρῶν. οὐραγψὼν ἕως ἀ- 


ρῶν αὐτῶν. 


Απὸ δὲ τὴς συκῆς μώ 
ϑετε τίω «βοριολίω "ὅ- 
ταν ἡδῃὴ ὃ κλάδος αὐτῆς 
ΤΆ, ἑπαλὸς, "ὴ ᾷ φὺλ 
λώ ὀκφύῃ, γμνωσκετε δι 


ΠΡΟΗ͂Ν 


“ ς " ΄ 
Ούτω ᾧ ὑμῷς, ὅταν 
᾽ ! “ Ι 
ἴδητε παντα ἴχῦ τα, γινω- 


ὦ τος : πξτι 
σκέτε ὃπι ἐγ[ίς ὅδιν δ! 


ϑύραις. 


! .-ὦ 3 
Αμίωι! λέγω ὑμῖν, οὐ 
Ἁ ! ε 4 ἐχῶῇ 
μη παρέλθῃ ἡ ἥνεα αὖ 
υ ἵν Ι “ 
Τὴ, ἕως ὁ πωῦτα ἵἴχῦ τὰ 


“ἥνηται. 


: ᾽ ᾿ ἣν. .4΄ Ὁ 
Ὁ ουρῶψος κα] ἡ 73 
; ΔΜ 
παρέλοί σονται" οἱ δὲ λθ- 
᾿ Ι 
“0! μου καὶ μι “πορέλϑώσ, 
) λων ς ! 
ΓΈρα δὲ τὴς ἡμκερᾶς 
᾽ Ι ΑΔ ὟΝ “Ἷ ᾽ " 
ὀκάίνης ἡ Τῆς ὥρας “6 ες 
“" Ν Ἧ δὴ ΤΠ 
οἰ ξγ, οὐ σις οἱ ἀγγέλοι , 
" “" ᾽ λε 
ουρανων,, ΕἸ μη ὁ πατήβ 

] ὥ ν Σ Υ, 


Εν 5ΕῈΕςΟ. ΜΑΤΎ ἢ. Ἑ, 86 
γί Όις ἐκ.“ δες ῥίου μόγος. τ ΕῚ15 (οι, 


ΕΣ ε 5ἴζῃ ὡ ξἷς ὁ 
μ Ὁ πσ σρΩΝ ἵξιῃ ΝΝ ΠΝ Ὡς δὲ αἱ ἡμέραι 3) φεἰἦΓ ἤοιϊξ ἐχδλος 


΄ϊ 
φ Δ Σ Ὁ, ΡῚ ᾿ Ν ὧν 2 ᾿. Φ 
ΟἿ απ αἰπλο ικ οἶα ἽΝ ὥς ἡ" " ς- ἄϊεςνος,Ήἴΐἰτα οτἱξ 
5 τἰι ω ςα! ἐδ 
ἃ βόε. του τὸς Ἔ ζ μ ὃς αἀπιοητας ΕἰΠ 


' “ ᾿ [ ὴ ἰ “ε “᾽οχ,..}7 
ἕως ἄ- πρὸ δ " Βὸν παροισία. “ (οἱ ἐμ -- οπιϊπίβ. 
᾿ 
Ἶ ΚΝ που. 


. ; ἢ ες 
σης μι μὴ ἀνα ἐς. (Ὁ τῷ δ ἡ ἐν τὰϊς 3 5ἴσαξ επίηι ον προς 
. [ ᾿ ; ἴς αἰ. ς ͵ ὁᾷὶ ῳ ᾿ ᾿ ῃ Π,;.Ὁ. 
Θολίω"δ- ἶ ἰὴ δ ΜΡ ταης ἷπ ἀϊοθιις 
δολ ΣΌΝ ὑπ τηράραν τος μέραις Τ' Ὧδ9 τό καὶ αἰ ρταοοηογι ἜἜΡΑΝΩΝ 
[᾿ς αὐτῆς Τρ 


ΟΥ̓ ) ᾿ " 
(οἱ; δκη ει δὰ τακλυσχια Ῥω ρντες ῳ ἀϊηαμαέι τ, σἰθπ- 


Ν ᾷ ] ἀ " 2 ὃς δὰ ; οἱ ; : 
Φυλ ἢ, “ἢ Ῥω ετρα πιγογῆς δ τ ἱβοπεος, 
"3 γοϑ ᾿" ΥΡ Ἷ ὕ ἐξ πεν ΟΊ σοηπίγαϊ ιξιος Πλᾶἃ» 


« 
ΐ τι ᾽ ᾿ " ἐ ς ᾿ς 
ὠμμ ἂ ἅμ οκγαμίζοντες, ἄχρι ς τὐϊπιοηϊῇ, ὃς πιὶ 
« ͵ 


ὶ ( γὼ “ ᾿ ΤῊ ᾿ - 
δεν Ὁ με πω ἢ ἔαρ εἴσῃ λῶν ΝΩΕ εἰς Ἀῇ ἐπρρς τ Ἧς 
᾿ 
(φις,), τον «ὔμα νι ςς τίω κιξωπν- ᾳ 


Ν ᾽ Ἢ αὰυο ᾿πτγαῖτνος 
- :" τὰῃ ᾿ ᾽ ΜΝ ψ ΗΝ ᾽ 
)τῶ, γιγῶω ἍΜ} ἄοηες μὰ Κα κι ἐγγωσαν ἕως 4011} ἀτοῦπι: 


3 “Ὁ (6 δ ον ΠΗ Ι δῆς κα Ε - 
, γ ὅχι εἰ : ὃ ἘΠ Ἧ ( ' ειὶο ζςορποῖϊξ 
ὅσ τ» ἀπ οτγη να 'λλν ὁ Κοατακλυσμίος, ᾧ ταπεἀοηοονοπὶ ἐν 
πρυἰ δηᾷ ἥρεγ αἱ ν δ (οι ἀΠΠυ, ὅς ( 
με, οὕ ο δόλον Ὁ ἡὶ παροισία Ἧ ἃ { 4 εὐπςὲ ΤΌΡΈΦΙΡ 
ποοΐ, 958, 15 400 πῷ (οϑεἶτα οὐἰτ ὃς κα - 


- 
ἡνεῶώ ἂν ἊΝ εὐ ϑῃς ἾΝ ὀρβρωπου. αἰδεις ἘΠῚ Ποῖς, 
Α Ὡς ! 
ἐ Σ; Ἶ ΓῸ ! “ ᾽ “ἢ ζυστσ. Ρ.6 
τὰ χω τὰ δἰ ἡ ἔτοιν ᾿ Τοτε δύο ἐσοῦ) ὧν τῷ 40. [τιης ἄτι εἰ τ τ ν ἐῷ 
ΜῈ ναι ται, ὃ αἰγρῳ: ἐς , ἴπαρβῖο, νηὶ» αἱ- 
Δ. ", ᾿ ἐείας ἫΝ εἰς Ὡῆδαι λαμξα ΠῚ λει, ἃς Ἰτοῦ 
Ἀφ] ἢ γμ ν : ὕΈτου, κα ὁ ἐςς ἀφίεται. ΤΟΙ παμΐειγ. 
ε ) . ἢ 
"οἱ σὰ λθπ' 4 μ ἕξει ἴῃ ρων Δύςρ αἀἰληϑούσοι ὧν τῷ αι. Ῥῦυκ πηοϊοητες 
ξ, " Ἵ 


͵ Ϊ ἴα: νης αἵ 
ἐρέλϑωσ, Ὁ. ἀξ πε. παν δ : 1ῃ ΠΊΟ 
Ρ υ βωλωνγ, Μία ζῦσῳ λαμι- (απχίταν, ἃς αἰτος 


φ. ρὲ 3 ! 
ς ἡμερῶν ᾿ Ἄς δαν κὶ μία ἀφίεται. τὰ ΓΕ Πα. ειΓ, 


ι 
͵ ᾿ ᾿ οἵ : “Ὃ 5 : ΟΠ} ς 
βᾶς “6:1 ς (ἰὴ ἐς! ἴαὶα Ῥρηηγρρξτε οἰ, ὁ7: δη. 41 Δ ΓΖ ΙΕΥΣ ΕΥ̓ΡΟ: ΜΑΥΕΣ 
ς ἰᾳ ποίοϊεὶς Μασετν 4 
γγελοι ΕἾ, ἐμ ΣΑΦΟΝ οἱ σὰχης ποίᾳ ὥρᾳ δας 4018 Ποίοἰ τὶς ατα ββ 12} 


νε ἐρρρς ἥτε γὲ ὶ : ἤοῖὰ ἀοπηίπιις 
1 ὁ παῖ Ἧ ὅμος υμδν ἐρχέται,. νοΐξοῦ γοπεαταβ ᾿ 
Ώι, ΙΠ 


νἀ 


Ῥῳ- 
Ὡς σὰ 


ἣ 
] 
Ἵ 

ἤ 
᾿ 
ΨΨ 

{ Υ, 


{ 

πἰρ:ρ. ΧΧῚΤ1. ῈΕ, ΕΥΝΑΝΟ, Ἧ 
ΜΝ [ΠΠπὰ ἀπέοην 453. Ἐκ εἶνο ὃ γγωσκεῖ, ὅτι ᾿. διοι οΝ Θκὸ 
5.1 ἢ εἶς... (οἰΐοῖς, αυδά ῇ κ ἍΕΙΥΟ Ὁ 7 ᾿ εἰ Π 


Μὰ ! , ἰδ! ξὲ ξαρεγῆς 

δροοιόεδ ΤΩ ραϊογέαμηὶ ὁ! "δῷ ῦ οἰκοσεαποτης ποία κειραιθ Ῥεέξα εις (ὃ 
᾿ Ἅς ! ᾽} ' 

11ἃ5 σια ἤοτα ἔα Φυλαιη 0 κλεέσηης ἐρχίῃ), μοι ἐδ, 


ψοΠτυσις ἔα ΠΠὲ, ὴ ᾿ ν 
υἱριὶαὔῖοε νείας, Φ20 5, ΟρΉσεῦ ὁ... ἈΦ δ ὸν Ὑρίμης “ιν δείοβε; 7 
ὥς ποη Πυ ει ἐΐασε δγορυγέιῶ αἱ ΣΙΝ ἀρὰν ρυο ὅο. ᾿ 
Ῥογέοάϊ ἀοπλιιπὶ Ι ἫΝ, ξράϊ δή πα, αὶ ; 
{4 11], οὐ αὐτοῦ. {αμην ᾿Ὰ δ ἴρες ως 

ἴάεο ὃὲ νὸς 9. 44, Δ αὶ Οῦτο καὶ ὑμεῖς ἐμεν φιι ἰδεια σὺ) 
ϊζοῖς ραγακί: αὐ α ! Υ Ἦν ΠῚ, ὁζας τὴ 
4 ποία ΠΟ ρι- γ))εαϑε ἐτοι μοι οπι ΠΡ πείριμι } εἰ ὁ πἰυίάει 

ἢ ᾽ 


Ὰ Υ ᾽ “ν « ε Ὁ 4 ! Ἱ 
ξαιῖὶς ,οα ἘΠῚῸς πὸ ου σδκειτε,0 μος τ ὀρῇρω τὰ εἰν πέτης, 


ἱπΠὶ5 ὙΘΠΓΙΓ 9 " ᾿ Ἧ 
τε ψνν που ἔρχιται. “ ΉΝΩΩς 

᾽ 7 » γλννΝ “Δ ὁ ᾿ υἹ 5:1 Τίς ᾿ 
ἔπος. 6,4. Μ [Οὐ ἐπα ΠῚ μάν 4 Τὶς ἀρφι ὅ ιγ ὃ “Τίτος κ᾿ δηζεῖαι Ἶ νὴ. 
ἰὶς ὦ 5 Ν , ἁ τ ΕΉΝΗΣ εν 
ΕΝ ογιις ἃ δοῦλος κα φρόνιμος, ὃν κα "ραν εἶμ, ἂς χεὶ 

Ῥγι Ἰ6π9 ᾽ ας] ᾿ οι δ᾽ ΣΑΙ Ῥαηιω β 

Ῥτγαξοςῖϊε ἀοπιίη") τεζησεν ο κύρλος αὐ 67! καίουν οὲρι βὶ 

Βατιαἕτῖο ἔπ οννὲ “ν , ε Ὁ {αρεί ἣν 

ἄδε ἐΠ| 5 οἰραπν 279 ϑεραπειας αὐτοί, τὰ {μι Ἵ Τ δε ἢ, 

" ἘΠ δὺ ΑΝ ,ἱω) “ ψι ὁε! ϑ εἰς ΠΣ 

ῃ τοΠΔΡοΟΥεὗ σόα αὐτοῖς ΤΟ νυ " εχ] τερηιτη 

δὲ φ ᾽ ο᾽ 
᾿ οἵέ ἐεην ἐς, 
ἀ(ω ὀημαιρφὴ καινῇ ὑμονιερίαι. 


ὃ ᾿ ! Γ ἵν 

᾿ Βραταϑ (οΥαι 5. (6 Μακώρ,ος ὁ δουλος (τυ 
1|ς, αυσπλ,αυιῖ οἷς Ὧν ἃ ρον πυ Ν 

»ἡ Ὴ ἣν Ϊ 2 " ,ὔ ᾿ 

Ὡς λοϊεπεςπι. ἣν ὺ ΓΗ . ἃ 
οαμ τα οὐτως. ΔΝ τς ἰθερὸ, Ὁ 

Απλοη ἀϊςο νὸ Εν, «ὦ «{ ἕξ 

δὶς, ἴα ρεγ οπιπΐα ὦ Αμίω ΛΕλΘ ΤΊ 58 07 εονονίαι ἃ οἱ ἕὰ 
λ»͵ομα μα οοη-ὀὀ [{ᾳ{11| πὰ σ ζοις ὑπαρ γοισίν ονϑϑ δα κυ κες 


τιυςῖ δι 1. τι ! ΘΙ. ( 3 Ἴε 
αὐτοῦ κουταςησθ αὖ ΤΥ. ΠΝ φὰς ὁ ϑαΐης ὃ 


3 ἣχ ο.. δ ΛΩΝ ς ᾿ 
᾿Οὐοά ῇ ἀϊχς 4. Ἐὰν δεῖπῃ ὁ κακὸς “πῆι ς Ῥ 
τὶς ογς ἐΠ]ς “ν νά, ϑεδος δς 1966 διὰ : 
παῖς ἴῃ ςοτάς σδδυλος ὁκέινος ον τῆ κῶρ τεθῇ πὰρ ῶδ στ 


Ὡ Δ᾽ : ! ς Δ εἰ 7 ε , 
᾿μο,Ουΐδευι ἀο- δα αὐν Α Χρογίζ4 0 κὐ. ἢ; 

4 ΥΟ. 
δὺς 
4 Ψ μων δἰτεις γε 
σκεΐ, 017] μέρει. Ἂ 
(ρον 
υτης ποία κε τ δέῖταιεῖς δ 
θς (0 
φέρχί), ἐμ ὙΠῚ μ᾿ ἐλ κει ἢ 
ϑ δὺ ΓΝ - δ 
(αἱ ὅπ δ Ὁ “νενείοῃ 
μέ, ἐξ 4ο- 
(τίω οἱ ἄμε ἢ Ἀΐαυς τας 
βυμον πως ἐς ες 
πργ, “ι η η ; 
οἷ ἕχι ᾿ ἃς ὑὸς 
Ἢ ὑμεῖς ον ἴδε ἐἐξῆρες 
Ἂν εἶ: 4 
! ἢ ὡρᾷ τί 


Σ ξεᾳ 
! μ εἰ, Ὄϊάος 
6] Ὁ οῤθρ ω τ ᾿ 


Ῥᾶγις 
εἰ Ὧς, 
τυ ἢ ὅς Ῥοηςς 
ΓΝ ἢγρο-. 
4 , αι εἰν ὉΠ] ς ς. 
“ πίτος τι ἤρξτας 
ΡΝ “ἢ ἩΝΝ τὰ δι 
1.16 τὶ Ὧν" 
)ς, ὃν κώ ρειάσιῇ ὅς Ὁ 
ὐδ γηὴ ΟΝ τς 
γος], τῷ ἔραν, Ἦν 
Ἢ μι γῆς ἤ. 
ΤᾺ]ς 
ὦ ΤΟΥ ἐν εἰς περςς δ" 
δ ομὶ ἐλῳ ἀαρῃ 
αν δῃς, δίῃ! 
δὺυ. υ Ἂν ζ εἴνα εἰρίς ἃς. 
υ μῃ, ΑΝ Ι 
" ὅ κυ- χ εχϊεῇ ἴμῃς 
εἰ} με τὰ τ ὗν 
-- Σ Ὅης, 
σι “τοί εἰεὔν ο ἃ ἜΝ 
τεἐπὶ ᾽ 
μοῦ νυ δίδοῃ 
ΩΣ εἴ τ ἔχ εἰς 
ΜΕΝ ΟἽ πη νμῇ ἂς ἕι 
ρχθ σαι ΄ ΟΝ 
Ε 
αὐτὸν Ν “ 


οἱ μτ εἶτα, 
κακὸς ἀἴκεη, »" ἐμ, Σ 


“ την ἔκ ὰν, 
τη καρ πρ τἀγαωε 
ε ! 4υοι, ἢ 

40 Κῶ“ κε 


5ΕΟ. ΔΑΤΤΗ, 
! ΡΟΣ 
ὅλος μου ήϑειν" 


Ἑς 


ταΐπας τοι5 νό- 
ΠΙτδε 


Καὶ ἀρξηται τύ εἰν 49 ζΠαρετγίτα; ρεῦ- 


δι στευσγυλοίς, ἐοϑιειν ὃ 
ὃ πίνειν μι Ῥμεθυοῆων 


ουΐοῖς οὔίρογιος, 
ἱπιὸ δάεις ὃς δὲ- 
Ῥεῖ σα ὀθυὶὶς: 


Ηξει ὁ 0 κύρκος . Ψ δουλῦ 4. Ψεηίοι ἀοηλί ἢ 


ἀρ ύρενα δσὥθος 
κᾷ, Σ ὧν ὦ «ἢ οὐ 1- 
ΟΝ ἀἰθρμα 
Καὶ δγγοτομοησή ἀὐύ- 
τὸν, καὶ πὸ μέρος ἀντὶ ὑΦ' 
1 υαυκριτῶν ϑησφ ἐ- 
κεῖ ἔςαι ὁ ἱκλαυθμος ᾧ ὁ 
βρυγμὸς ΔῈ ὑδόγτων. 
κεφ, κε. 
ΠΓ 9» ὁμοιωϑηήσετο τ 
"ὶ βασιλεία Δ οὐ-: 
βανών δέκα, παρϑένοις, 
αἴτιγες λαξ σι ταῤλα μι 
ταδὰς αὐτῶν, ὀξηλϑον 
εἰς ἀπάντησιν δ᾽ γυμιφία. 
Πέγης δὲ ἦσο ἐΐξ αὖ- Σ 
Τῶν φρόνιμοι καὶ αἱ πέν- 
τε, μῴρα!. 
Αἴπιγες μφρα) λαΐᾳ 1 
το ταὶ λαάκιπα δὰς ὁ ξἐαυ- 
Τῶν ἐκ ἐλαΐξον Αϑ' ἑαυ.. 

(οΥγυΐ {Π1πι5 ἴῃ ἀϊς 
το πὸ ἐχρεᾶαξ, 
ὃ ποτα αἰα ἰρπο 
ταῖ, 


Ἐπ Πςα ἰοῦ, 
Ῥαττδηιαις οἷτις 
ῬΟΙΠοῖ οὐ ΠΊ ἤγρῸ 
οτἰεῖς : ΠΠὴῆς οὐΐε 
ῬΙούδεις5 ὃς {{τ|ὶ- 
ἀοτ ἀσπελι 1. 


ΟδΔρ. 16. 
ἼΝιοῦ Πρ, - 


εἴ τορη οα- 
Ιοτατ ἀεςῷ νἱτ- 
δἰπῖθις, ας (ζ- 
Ῥιΐς Ἰαιηραάϊθιι» 
(υἱς,, οσχίογαης ἱπ 
οεςιγίι πη) (ρδίο, 


Ουὐΐπηςς αὐτῷ 
ΦΧ εἰς εἴαηῖ ἔα- 
τας, ὃς αιϊπαὰς 
ΡῬιιυάςηξεες, 


Οὐκ ἐγαηξ ἔλ- 
τιια:, ἀοστρτίς 1ἅ- 
Ῥαάιθιις Γαὶς , πὖ 
{ἀρίογδης οἱςιι} 


87 


ϑορτᾶ τη. 4ὲ 
ἐπέκὰ τοι εν» 


ἮΔΔΥ, 4 ( 

ἡ αν. ΧΧ νυ. Ἑ, Έ ν Α Ν Ο. Ἧ ᾿ Ἰαἰξε γος 3 
ἔςου τῆς ΣΝ οἱευίη ᾿ 

Τῶν ἐλα ον" Ὡ νς λυ τις 

Ῥγιάοηΐος νδ- 4 Αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλα- ἢ ὧδ δ είς ἔραν Α 

τὸ (ππρίεγἄϊτ ο- διγὰ δ γκν Ὑ πη ταί οἷν ΣΑΣ ἀρ των, Τῶγ 

Ἰεῦ π᾿ ναῆς [ιἰς ὁΥ ΛΟ ΟΥΡΟΥ σϑὶς ΘΟ ΕΣ ΡΝ ἐμαῖς ἔσδι, : 


δ } ἐπόνῖν . ὦ εὐπὶ " Ἀρχὴ ς γυ 
γ" ἃ σιιπ| τ ρα- οἷς αὐτων, ΑΙ σ λαμ- πὴ ὅς, πὲ τς 
Ρ γήψῳ ) “ ἀΐϊδυν δῃ ξο γφ.ῳ" 


' δὰ 
ὃ Ι ς- ὦ ἔχε. 
ἀρυς πα σγ αυ ήτο, τῇ εἰ ἜΝ ἃ ΘΟῊλ 
Τανά ὁ ., (Δ Μοθ" ἀῃ, Ὁ ἶξ ( 
ΓάαΠῖς νεῖ Ὶ Χρονίζοντος 2 Ὑϑυμπ «ει ἐδ, ςς ) 
(ροπίο, ἀουπηῖτα πράβ ἐϑὴ, κὰ Ν εερδίνη ἣ ἡ 9. 
ΠΟΓῸΠΣ ΟὨΊΠΕβ» φίουγονυςυξαν Τῷ στ, τοῖϑυ ἈΉΝΩΝ ' 
το ἀογιηϊοχιπε, ἐχκαθέυδυον. αἰαὶ Ἰίφυν, ἧμιε Ἴ 
Ἶ Ὡἣςς ἀϊ ς 
Ῥοίο πιοάϊο 6 νὰ ΜΕΣἢ πο’ δίκξες,, αἱ λ 
σης ὃ γυκτὸο α ,ξροῦ πο : 
ποδιὶς οἰ ΠΊοΥ ἔὰ ᾿ ΠΡ ἐέ σον ἄς, Ὀο 


Ἱ ! ἘΠ 4 ! 
διις ΕΚ ρό 75 γέγρνεν ; Ιδδυ, γυμ- εἰνεαΝ 
ἜΣ Ὁ ΔΝ Πὰν , ᾽, {ἀν ἰ 
! ᾽ ᾽ 


οΡιυ δὰ οἷ, Ὰ ἔξ αἱ 
εἰρλυ,, ἐήπον ἀπέ 885 
διδηοῦ ὑπεῖμες 7 - ἐν ομβλβ νεύματος ΠΝ ῤ 
ὑ11α, ὃς ἀρραγαᾶις ΟΡ, αι ΖΕρϑς γο! ΝΜ πέδοι. ρει ἴα ον δῆϊεις ἰ. ᾿ 
τὰς Ιαπιραάςς καὶ ἐ κοσχαησο τὰς λαμ ἐηρμ ἀεαμ μὰς Ἡ ᾿ 
ἤτας. πα δὰς ΣΝ: ΜῊ ἐΠοχῇ, οἰδὰ 
4 οὐ ν ᾿ 
Ἑχίιτα «ὐτὸπὶ 8 Αι ἢ μθοραὶ τοὺς ΦρΟ μεθ ἴ 


Ῥιπάοπεῖδιις ἀϊ- γί : ἤπ ἘΝ Ων 3 
ΛΑΟΙς ΕἸ ΠΟΥ. Δ ᾿ (ας 
χει, τέ Ππο- { ΘΟ ΉΜΥΟΝ ΤΣ “δῆτ 


; Ὅν. ἢ ! .ς. ον Ψ ε ἀ Ῥε ς 
δὶς ἀς οἷεὸ ν-Ὃ- 75 ἐλάηου ὑκἣν "ΟΤΙ αἱ δ οι δὴ ΠΝ Ξ 


{γοσαιιῖα Ια τη ρά- , ὦ ! ὯΝ 
αὐπα δι ἢ εν -- 11π|ρὴ ς ετῃρ ἔ ς 
«ες ποῖα σχίῖῃ Ἰτουν “ῃ ἡμῶν μλν οὐδ: μ δε φοΝ, ἰδῆρι 
1 
ΦΌΉΤΩΓ, Ψαστω. " δοας τι δὼ 
κ 


Ατ τείροπάο- γι αν κε οδς: ! ι 
“σπεκρίϑη - 
τις Ργσάδηζος, 9. αἰ πεκριο 9 αἱ Φρὺ παρε δα 


᾿ ! " 
ἐϊςεπῖοθ, Νεαα. ἤΙΜΟΙ, λέγουστη , Μη ποτε ᾧ ἰ 
ηῦυᾶπ Ὡς ΠΟΠ χμ. {κ αἱ Κέση ἡ ἣν " ν ὑ Ωγ" δ' 
ἢείατ ποδὶς δὲ ΒΟΟΣ 
γοῦὶς: [τἀ τς Ρὸ- πορόυ εαϑε 9 μαλλον ὩρΟς 


εἰιῖς αἀ τος αὶ ζις πωλοιὼ τὰς ἡ ἀγ- 
νεηάμπηξ., δὲ ἐ- 55 

Υ, 
εἰ ἘΎΘΡῚς, 
π ς - 
οἷευ δἰ τς ξάσατε ἑαυτοῖς. τηΐτς γοδἱῆρῆς,, 


, ! «ἃ ΠῚ 
(Οἱ ἐλα- γεϊὸ ἰδῇ νέοι ἴροι.. κ Απφῥριγορδρων Ὁ ἄυ “ 10 ῬΟΥΙ͂Ο ἄιϊι ΠῚ ἷ- 


μ΄ ἴα; , Ὁ Ἴ 
). [2], τα δ, τὶ δου, ΤΩ ! ο ᾿ ΤοΠί σπΠηρτιι ) νὸ- 
ΥΣΙΣ ἡ Ῥειειν, 4" αλοροίστι. ΘΕ ὁ : 
ς αὙΕΙ ἱπήμι Ἡ αι, ἢ ηἶε (ροπῇις : ὅς 


! ἃ ἐκ 
Ἂ λαρμι- αἰδυν ὅκςς το χὰ γύμφιος " χα Ω ἐπιμῦ απα φαταῖα ογᾶϊ, 


ἡδεῖς, ἃς, ΕἸσῊ ΦΑΝΥ ΕΥ̓ ΒΟΥ Ἢ ἱπιγαιογῦε οἴ 

εἰχυτν ἡ σΗλΟῸν με αὐτὸ εἰ ι ςὁ 
ὁ αὐ νοί ΟΝ Ὁ Δ ΎΝ κα 4ἐς Ἰ ᾿ «ὦ πυρείας:ο δ ι- 
) ΤΟ ἐπι το οἰ γαμοίρ' (9) ἐκλειοη (άαας οἶδ ἰαπυα. 
- εεὐρθισις 
τὸ σαι, ἢ τνϊανμῇ Νουΐῃ, . ἢ ϑύρᾳ, 

μέ ὃξ ἃς 4Ἃὃ Ν ἃ 
οἴει ' ἱὶ ἐὰ για. ν Υςερον ὃ ἔργον) 19. τιῸ᾿: Ῥοῖζοιλ νετὸ νὲ 


! : ἡἰπτηὲ ὃς το] αι 
αν ,5κολ} οι . ὧὦἱ λοιται πορῦενο!.. λε- ταν τὴν 

ἌΘΕΡ ὀδοο, πῖνε, το ἀϑι ἐ εκ κοι νἱγρῖποβ,, ἀϊσοπ- 

".0 γυμ- εἴν ξατι Ἀοϑὶ, Ἐπὶ ρύσοαι, Κυρας κυρκε,σ τες, ϑοπλίης,)οῸ 

᾽ εὐ Ἀ γ2 ἐν , ᾿ Ὁ 

χιοϑε εἰς ἔτρεξε. "ον ἡμῖν. ἀπο Σρ ειν 


᾿ δ» ᾿ “ 
τ “ νον ἢ ἀΐεο Οὃ ἀσυκριϑεὶς ΕἸΠΕ. 1Σ ΔΑΓΠΠ]Ὸ γεροη- 
- ἩΡ γς δείείις, Αγ. “᾿ς, τ΄ νι φ ἁ Ὶ 
στιν πᾶ- κεχαιμν νοι, μίω λέγω ὑμὴν, ἐπι σὶ- ἐῆς αἷς, ΑΠιςι 
ΣῊ τ ᾿ Ν “ ἄϊσςο νοδὶς ποῖ 
ἈΚ ΕΨΟΙ.7 τε: Πῃ τριδ εις ἰ- Μᾶς. πουῦΐ γος. 
ἃ οτρῦῦ δεῖ, " ψυὶς ἡ ἃ ἐν δ ) Ὰ Ἔ 
ας λᾶμν γμηρνν δερῖ ἀξ ν “ΓἤΡΡΕΙΤε οὐὐν. ὅτι θκ ψῳ {νΊβΊατς ἰταα!, ςιρεὰ 14.4.4» 
{μλ} διὰ, δ σὰ γε γί ἡμέραν ἥρωας. οἷς τιοίοἰ εἰς ἀϊξ᾽ τιρεςι νά 
μον δὲ πω“ “- πσαὰς Πού ΔΠ1,1π 


“" » δῷ εἴ 

τος ΦρῸ με β΄ εν τ ΡΟ. ξοη ἐς απα ἘΠ 5 οπλὶ- 
τὰν ᾽} ᾽ ͵ 

ΡΜ ΟΊ ΚΝ Β ἮΝ τὸ ὀρῇρωπου ἐρχέτου. Ὡς νοοῖ, 

Φ .« υμϑ ξιὰὲ Ρξξες- Φ δ. ον 
07... 61 νεβιο δ τος ἔίοβει, ἐν γὸρ ὁ Ὡρωπὸς τῇ ἰ5ἷσας εηΐπι ἢο 


η ἣν κυς, τον 
ἃ ΟΙΣῚ 4 ͵ Ἢ 
; σβὲν -- 1ιπλρῦ δ οι ἔα ὑὐτοδη ιῶν ἐκδίλεσε οὰ τὴΟ 4υἱάατη ρετς 


ο 

ξυνρ ἀμοαιάεἢ ἰδίοις δούλοις Ἡ ' στο ργοδοϊίοςης, 

΄ μή ἴῃ; δἰγοληὲν Ὁ μα βὰς γοσδοϊτ ἔσγιος 

αἹ Φρο- ΠΝ αὐτοῖς ᾷ ὑπάρχον ἔμο5 » ὃζ ἐγαάϊάϊς 

αβθς ἐμ ἀ ένα! ας. Τὰ αὐ... » ἀΠΠς θοπα ἔμπα: 

ἐς ας, ἀμ ἀἰαίδη,, ΚΟΛῸ ας Ἐξ δυιῖς χυϊάξ 
αι ὑμηνγ᾽ τυ δι ἀνε ταὶ τα Ἢ ᾧ καὶ εὐωκεπέγτε τς Ἐξ δυῖς αὐἱάξ κα 

ν. ἐμορ αν τὰν, ἰἀλαγχ ὅλ κ,’, τὰ δεάϊταυίπαις τῷ 

οὐ ὥΡΟς τἀ Αδιν ιονν ὁ ὃ δὺο, ᾧ ὃ ἰεπία, αἰ ἰ αιιτο πὶ 


ἔκ Δίου, ἐγ, ἐν, ἢ 
ἀρ χα Ἀπ χίῳ ἰδίαν ἄιο, αἰλὶ νογὸ ν- 
ΠΏΓη: νπἱσυ ας 

ἐςςυηάᾶ ρῥτοριί 


αὶ ἀγ- 

ἡ ἘαΡ.ΧΧΥ͂. Ἑ, ἘΥΝΑΝΟ. ι 
Ἵ ἔλουϊτατξ: ὃς ῥτο- 


' Ἁ Ἵ ; 
ἔςδις εἰ [λτὶπι. δυαμαν (4 ἀπεδη μοι τοι ἢ 


φΦ “ἃ, 
στ δ ϑεως. ΠΤ 


“. “ ᾿ , λ εε»ῃ" ! ᾿ ἢ 
ΑΒΣεαυτξ αὐ τό Ἰπροραΐλεις σὲ οἱ ἵᾳ πὲγ- μα Φ' μὲ αἰ. ὁ 
συϊπαιο ταϊθητα 


4 
Ἂ 
Ω 7ε ἄλλαν τὰ λαζων εἰργὰ ἀοΐ ἴπι; ἴδῃ; ΕἸσε 
ἀσσοεροίατς, ὃς Π6- ΣΟ αν ΝΣ ΘΝ Πρῆ ταῦ ἄν ἰπραῃ 
Βοτίατιθοῖ ἢ 4, σοι τὸ ον αὐ Τὸ! 4} ἐπο! αἰ ἣἱ (ι θα. κυρ 


δίοοηξοοϊε αἰτογα 
αυΐπαιῖο τα] πίᾶ, ; Ἐγῴρονον, 
9 ΠῚ Ποῦ ἃς αυὶ 17 «λσαυτωςκ, ὁ ἃ ὅὼυο, ᾿ Ἰὰς 


ἄιϊιο διοζερεσαῖ γὶιισ 3). ἢ ) ὌΝ ᾽ κ Ὰ 
ΤᾺ ἐκερδησε αὐτὸς αλ ΠΝ ἀ οὐΐῆς" ὅπ 
! φκἴαῖι5 οἱ ὃς ρίς Ρ (ΠῚ ᾽ υ ῃρ , ) 


νη ΐ Ι Α 
σεν ὁνήα πέντε ἴᾳλαντα, τατον κι εῆϊε ας 


ἴᾳ] 
Ι "δ ἴτω. ,. οἵα 
«ἰτοῖα ἄτι. λα δὺο. Ξμ᾽ ἐν ται, αν μοι’ 
; ' ἈΕ ν ἃ ι᾿ᾷ, 48 θα Φ 
ΟΥἱ αὐτο ν- 18 Ο 5 τὸ ἐν λάξων , αὖ- νρυαῦ ὥῃ “πὰρ 0 
Π1Ὶ1|:1} ἀρσῤρόζαϊ, ἣ γ ξ Ϊ᾿᾽ ΩΣ .“ εἴ} . .[ 
: "Ἵ ξ 
Ἱ αϑίοης ἔοάϊε πὶ Τέλϑῶν ὠρυςῈΥ ον ΤῊ γη,» τοάϊιή, ΑἰΕῚ ἃ Ἣμ 
ἜΣ ἐδ Δ χω ἩΟΝΩΝ, δ τ ἡ 4 
ἔΟΓΓΑ ΠῚ, δ ΑΡΙ- γῦ αἀπεκρυψι τὸ ἄργυρον ἦἱ ων εἴα, 
οὔἀϊξ ρεούἠϊλ κ΄ 7), Τ᾿ ᾿ ἀοσδ δρὰς ἥξτης ἄυτι 
ἀοπηίηὶ (ιἱ, τό Κυξκου αυπὺ. 1 ὦ δας. 


- ΩΝ ’ Ἁ 
Ῥοῦῖ πλαϊτὰ τ" 19 Μετὰ . χθογονῦ πολ ΠΝ ΟΝ ἦτο 
ΤῸ ἱφροῦ!ς γνοηϊξ ν ς Ι Ὁ δ Ι ᾿ ἕξι 
«πίη τυ τᾶ μέρ ογοτοΣ ἰδόλῥοις ὃ Τν ἀορτῇ ἐν ῆὶ ἰἈῖς 
. 4 α » ἑ νὰ υσ ἵξᾳ ἃ 
Σηοι ιι ΠῚ » ὅς Ροπῖς λωνοκείνων, κα} συ δι ἀρ 
Υ, . . ἫΝ ᾿ ᾿ ν 

ΦΏΟΠΟΙ. οἷϊ εἰς ρεὶ μετ᾽ αὖ τῶν λόγον. 

᾿ ; νι ΝΣ 

Ἐε ποζοάφιις ἰς 20 Καὶ προσελίϑων ὁ τὰ φἰφ μι ἄφῃ! ὦ 

. ᾽ . , ἴ ] 5 ͵ 
411 σασπαος ἕὰ ΄ ΑΝ αἸΡ κα ἴμης,, ἃ Ἐν ἴα 

᾿ ᾿ 

Ἰσήτα ἀςοερεῖαξ, ἔρος ἀκαβατα ὩΣ δ ' ἀας, ἐρες σε 
διε τ αἰτούαα η- “ϑοσηνεἶκεν οἰλλῶ, “ΤΕΥΤΕ τ ΑΝ ἣ »Κ 
ἥϊις ταϊοηΐζα, ἀϊ. 


ἤ ! Ι 
: “ [ ες; 
ξὐἠνΝ δγοίπο, ἄλλαντα, λέγων, Κυεμέ, ΡΝ ΉΨΩΝ 


ὲ " σ' ! υέ ῇ " ιν 
“θΣπαιε ταϊοπα 7εῖτε (χα λαάντα. (οι παρὲτ ἐμά ὐριδαβ ἃ ἕάξζῳ 
ει ἀὶ Ἷ Ϊ ἷ ὰ " ͵ ᾿ ! δ 88, ἿΣ 

Ἃ ἰα ει ΤΏΪΕΙ, δῶυκας ἰδὲ ἄνα πέντε ϑ ἄηλϑυ ἣν σι 
φοςς,αἸ τοί αὐΐη- ͵ τ, ἼῊΝ 4ν μα ΡΣ τὴν σχρι»- 
ηὰς ταϊξτα ᾿υςτὰ- ἄλωντα ἐκέρδησα 4 ἵνα Δ ἕθεν, β᾽ 
ξὰς ἔπ Π| ΡΟΓ δὰ. ἀπ εδικ Κ 


αὐτοῖς. ων Ἢ 
Δίε 11 ἀοιίηὐ τ Ἐφη οὐυττώ κα κυφκῷ " 


ϑῶν ὁ 

“Ὁ 
.»9ο 


ὑπεδγμμμ- 


δ ζῷ πὲγ- 
"ων, εἰργὰ 
(«] ἐποίη-- 
χλαντα, 

ὁ δυο, 


τος ὧἀλ 


! ᾽ 
(ων, α- 
» “ ων 
ον ΤῊ γ),» 

" ͵ 
αργυρκοῦ 


ον πολι 
ς ἢ δου- 
 σωυϑῖη 
͵ 
θλρνν ὶ 
ἼΟΥ ὁ Τῷ 
λαΐξων ᾽ 
ας πέντε 
,Κύρμε, 
,, παρό- 
λα, πΈΡΤΕ 
σοι. ἐπ 


, ͵ 
κυφρῦς 


5ΕςΟ, ΜΑΤΤΗ͂, 


3 -“ . 
αὐτῷ Εὐ δδυλε οἶγαϑε "ὴ 
577 Ὰ σὴλ ᾽ ͵ὔ δ“ ] 
5Ὲ. 07] ολήγα ἣς πίτος, 
»κὴν Δ Ι 
6] “πολλῶν σὲ Κα Ταςηστο" 
" ΝΗ ᾿ ι -“ν 
Εἰσελοε εἰς χίω χᾶραν Τὸ 
͵ 
χύρμλου σου. 
᾿ ᾿ ζ , 
᾿ροσελίϑων δὲ ᾧ ὁ ἃ 
] ΓΙ ι Ρ 
δ αλαψτα λάξων, ἐϊ- 
Ἄν, ! , ! 
τ Κυραςε, δύο ἄλαντα 
! "») γ 
Κοι παρεόωῳκας "σὲ, ὁμα 
! ᾽ ! ς 
ἔς ἴλαντα ἐκερδησα 
᾽ γ ΡΨ 
ἐπ αὐύγοις. 

» ᾽ ε ἤ 
Ἐφῃ ἀυτω 0 κυθμλος 
,.) ἦν ᾽ ᾿ 
»υ δουλε ἄγα ὃς ᾿ 

“τις Ὲ 6.) ᾿ 7 ΓΝ ᾿ 
 βλονς, } ολίγα ἧς “ΠςῸς, 


“ Ι 
ως “πολλῳγσε καὶ Τὰς στ " 
Εσελὸς εἰς πίω ᾿ ὃ 
ΖΚ Εἰ 
κύρκου σου, 
᾿ ι : ᾿ 
ὲ Τροσελιϑὼν δὲ ᾧ ὃ τὸ 
Ὑ ε ἡ 
Λαψ γον ΕἸ ΛΗ Φῶς φΕ1- 
τε , ψ 
) Κυρμε, ΞΎΩΥ σὲ 071 
σχλῃρος δ) 77 
Κλ ρος ΕἸ ουθρωπος, 9ς-- 
φαζων ὁποῦ 5. ἔασειρας, 
! 
ψ ἦ 
σίῳ ἀγφῳν ον οὐ δ[ς.-- 
ὕχορηησαις" 
Κα πὶ ᾿ ᾽ 
ται Φοθηϑες ἀπελ- 
Ὁ ὕ Α ͵ ι Ι 
ἐκρυψα, 7 ζχλαντον 

ον 89 


εἷὰς,, Ἑπρσοίογας 
Βοης ὅς Πά ες ἴα 
ῬΕΓ Ρῥαϊοα ἔα 
Πάεἰ ἐς ΡΥ πιὰ] 
τὰ τὸ οὐ Πίξιια πη; 
ἱπίγα ἴῃ σαμάϊᾶ 
ἀοπηΐηὶ ταὶς 


1: Ἀσοξάρσης αἴ» 
τς Π} ὅὃζ αἰ ἄτι τὰ 
Ιεητα ἀςοθρείαῖ, 
αἷς, οιηλπε,άπο 
ταὶ ητᾳ ἐγαά ἐ{ὶ 
Ὠ]Πὶ : οςος ,α]ΐα 
ἄπο ᾿ογάξι5. (ἃ 
Ῥεῖ ἃ. 


Ὁ Αἰε ΠῚ ἀοην- 
Πιι5 οἰ Ἐπ [ογσ 
τ Ροῆς ἃς Πάε- 
Ἰὶς ἔα ρον ραιοα 
Γὰ ἰ Πα ΟΣ , [ὰ- 
ῬοΥ ττὰ τ οοπ 
{εἰτὰ ἄτι πεγα τ ραὰ 
ἀϊὰ ἀοηχληὶ εἰς, 


24. Δεοεάεης αὐ 
ὃζ φαΐ νι ΠῚ ταν 
ἰορητυ τ ἀςοςρδ- 
ταῦ, αἰτ Ὁ ΠΊΪΠ 6, 
ποιεγᾶ ἐς αὐόὰ 
Βοῖηο ἀπγιν ἢ15, 
Πηδίθη5 νοΐ ποῖ 
(ουϊηα ὶ, ὃς ἰπ- 
ἀς σὔρτοραιμς ν- 
δὲ ποι ἐραυηη: 

Σς Αοστογγϊζες ἀδ], δ 
αὐίοςδάϊᾳ, ταὶ τᾶ 

τ, 


ποτ - τα 


πισπαιαν τιν - “«--- “πὦ.--- “ρ΄ 
- Ξα ΨΞ' πτπτε' πππτοτοῖςς ας 


-.--ο- 


.-.....΄᾿- 


" πὰ τ΄ “-... ....... 
μ" 
{| 
| 


ὍΑΡ. Χ,ΧΥ. 


ΒΏΡΙΣ χ.,8.0: 
χτι τς, 4. (ς 
ΣΖαςιξςς τὰ, 


ὅς τ9.(,χ6 


βΒυρτὴὰ ἅςθιΣ, 
δὰ 1..}..}» 


Ἑ, 


Εἰ ΠῚ 11) ΤοΙγα δα 
ος παρὲς αποά 
τὰ 1) εἴ, 

ἘἈοίροηάετς ἂὉ 
0} ἀ ΟΠ Πι15 6- 
1:15 ἀι Χὶῖ οἱ, 56 1 5 
ὶς Πγα]ὶς Ἀρί εΥ, 
{ςἴεῦας φ πλεῖ! 
ν δὲ ποῖ [Ὁ Πγΐ ἃ- 
αἱ, ὃ ἐῦρτοροη 
ἀΠτης ν 1 0 ΓΡατ' 
Π: 

Οροτταε οΥρο 
τόςδιλ τονε Ρὸ- 
οὐ πἰαπὶ πιςᾷ πὶῷ 
(αΥὶϊς, ὃς νοινίφη κα 
ἐξοὸ τὲ ἙςΡ ἢ πὶ 
νυ ς σι οά πησιι 
οἴἴνευσι νίπτ4, 

ΤΟ] τς ταπηὰς 
Ὁ οο τα] τί, ὡς 
ἄλις οἱ αὶ παδοξ 
ἀδοοῦι τ] τα. 


᾿ Οὐπὶ οἷ τὶ μὰ 
Βειεὶ δα θίτατ, ὃς 
αὐ Δα Βἱ τε γὸ- 
τὸ ἡοπ δαβΡεῖ, 6- 
τα πὰ φυοὰ Πα. 
θεοῦ γα ξογοταῦ ἂὉ 
δ. 

ἘΠῚΠΕΙσηῚ [οΥ 
ὉῸῚΠῚ. οἰϊοῖτο {ἴῃ 
του ας ΟΧίογίο 
γός : ΠΠῚς οὐὶς {{- 
τι» ὃς πγλάον ἀζο 
ἐϊπ πὶ. 


ἙἘἙΥΝΑΝ' Ὁ. 
᾽ ν» τυ "7 " 
σου οὐ ΤῊ γη " Ιδξ 
υ. ὧν τῇ γ ἰδὲ ἐχής 
τὸ σον. 
Δυν οἱ τ 
25 Δποκριϑειςἢ ὁ Κύριος 
γ » πῷ " ᾿ 
ἀυτῳὶ εἶπεν ἄυγωώ, [Γογηρέ 
ΣΝ ᾿ ᾽ , ᾿ ΓΛ 
υλε καὶ οχψῆρε , σῷ ς 
ψ δ Ι ῳ [ Ν 
ὅτι ϑεραζω ὅπου ὅπ ἐ- 
᾿ ! Ψ 
ἀσείροι, καὶ σιυυάγω οἷν 
Ι ] 
οὐ δὲ εσγεορῦτι σὰ" ᾿ 
Ύ -“ ἵ 
27 ἘΦῸ οὐὺ σε βαλξιν τὸ 
. ! ! γν. 
δργύθκον μευ ἴοις τραπες 
“ : ν᾽ ὟΝ ἀν 2 
(τοὺς, ἐλων ἐγω «- 
͵ ἡ Ἁ ᾽ ἃ 
κομισαμμίωυ δὼ τὸ ἐμὸν 
γ᾽ νῃΜ, 
στωυ ποκῷ. 
τυ ᾽ 5 
Αρδατε οὐ ἀπ᾿ αὐτὸ 
κγσχ! Ἁ , 
τὸ ἵάλαντον, καὶ δότε τῷ 


28 


» ἃ ! 
ἐγντὶ τα σζκα λαντα. 
᾿ ΥΥ Ι 
Τῷ Γὸρ ἔχοντι “παντί 
δ γήσεται., καὶ αἰδλοσευ- 
Ο ! ᾿ ΕΓΔ οὺ “ν 
ΑἸ σε τ" Ὁσιῦ 5 1ό μὼν» ἐ- 
ν. ὧὦὧ "Μ ᾿ ͵ 
χύντος, Κὶ ὁ ἐχδ ἜρΟΥ σεταλ 
οἰπ᾿ ἀυτ. 


29 


- Σ ᾿ ; . γ- ΑΘ 
9. Καὶ τον αἴ χρειον σϑυ- 

Ι ᾽ ἃ Ι 
λον ἐκ αλλέτε εἰς αὺ σκῦ 
“ΗΝ 


ι Κ ; 
πος τὸ “ζωτερον" ὁκέι! Ἐ" 


μιν: ἢ . Δ εἰ ὦ 
σοὺ! ὁ κλαυύμος αι οβρυ 
μος ΠΟ ὀδόντων. 

ἰσξ ἔχές 


᾿»γ ς εἴ 
Οτὰν δὲ ἔλθῃ ὁ ἡοὸς φ [ΟὐτιπῈ ἀτοηὶ Ηκτ 4.6 
} ͵ δ ΝΑΙ ὲ νΟΠΟΥΪ ΕΠ ὰς πο 
- ὀυθρώπου ὧν τῇ δῦ ξη αὐ - 


ΤῊ 18. ἦπι σ]οΥία 
ἐς Πν 3... ΩΣ [ὰ ΠῚΠ 6. [ἃ 
ὁ κύρμος τ ρα ἶδρο τις͵ ἴη πῶρτες ο! ἀγιο! ἌΝ ππιξεία 


πὶ ; ἄξων 
νι δυέ τι το) » ὁ ) δὶ ἀπ ρεῖὶ ἙσΙΙ δος 
" ΓΓογηρὲ ἡ εἰμ τὰς εν, ἄγγελοι ΜΕΤ ἀυτοῦ, τοτε 

αἱι εἰδηι ταρεν ας ; ς ἴυτῃς (δά οθὶς (ι. 
» Εἴ , ὶ Ι ὥζ 
ρὲ Σ ἡδὺς μος ἐν ἰμϑεβαι, καϑσῃ 6}; ὩΡόγου σὺ ζης ΕΑ ἀοοδὶ 510- 
! ΠΝ" ς τα ια; 
τὺ ὅν ἐ- δε »" αὐπ|.}" 
᾿ Ψ υδί "Ἢ" . Ἐξ οῃρες Ἀν ἢ ἢ δ 
“ἄγω ΟΣ παίρϑὶ ἠ δαδδεαε δος Καὶ στιυα γβησί) ςμὐ0- 3. Ἐξ σοηργορσὰ- 
β ἃ 


ῦ ΠῚ 

ἐπέρ ἤβων Ἀν, ἢ ͵ ν᾿ Βύϊξωγ πὲς δι πῇ 

᾿ ς 4) τὼν τ ο, 
ν βοῖνη ἐς, ἃ τς, ὥυ τ υτῳ ΤᾺ Ξ ᾶ ΟΤΠΠ65 σοηζος, ἃς 
ἐρυη ΝΕ ἔϑημ, Ἀφ αἀφοραφ αὐτοῖς (ςραταδίξ οος,α]- 

Ἷ ΣΕ) .9 ͵ ψ Ἀν ἐς νὰ » ; ΕἾ ΓΝ ἫΝ 

ν᾿ ἄπ ἃ 5: ἴσγοϑ οὖ 2 ΟἿ, 

: " ᾿ἔδτερς λλήλων., ὡς ὃ 

ς Τῷ αι εὐμΉ 5. Ὧξι εἶ ἕος γ ΟΕ 


ἤσιιε ρα οτίοσγο 

ΤΣ ᾽ ὑεεν Ἰὸ- πον πλ τοΝ 8 

ἐν ἐγὼ ἐ- ἀπο οὐνόθος το μίῳ ἀφοῤαζη ᾷ 'ο9 δάξοιιος ἂν Ἠδω- 
γι 

τὸ ἐμόν 8 


δν ὙΡῊΗ ἴων 
ΚΡ) ) ᾿ ! 
τ " δ φεχη δς Καὶ βησᾷ ὧι “ὃρ ΕΘ. 3. ἘἙεῆλειεξ οἴος 
" ψίυ!, Σ΄... ν ἐν ἈΚ ἱ ἀν ει Ἁ Σ Α 
ΚΣ, αὐτῷ τοῦτα ἐν θέ ξατα ὧκ δὲξιὧγ αὐδ, ᾳ ἔα δὶ ΠΕ ΘῚΝ 
" εξ, ἢν ἡ ὕαϊ. σὲ ! , ᾿ὀλεῖς 115, ἤσδάος αὐτῷ 
ἱ δότε τῷ ΜΡ τὸ ξεν πὲ οἷ ἀ᾽ ὠνύμον. ἃ Ππί εὶς. 


“ Φ ῖ 
Εν Τὸ 


ἐν 
ἐεεἴ ! τε μὰς Ἥγξρι ὸ ΒΕ Ἁ ᾿ 
χλαντα. μὴ ἀκ ις ταίὰ . ὅ“1ὲ ἐρεὶ ὁ βασιλεῖς 14 Ταης ἀϊςζοι ΤΟΣ 
οἰ δ Ἔτὰῃ,, ἰὺς (οι ὡς εχξ,» ς Ηἰ αυὶ ἃ ἀοχεγίς 
ὙΠ ΤΟΥ μον δε δει ἰὸς ἡ δεξιῶν ἀὐτοῦ, ΠΡὶ ἐρεῖ νεοηΐς- 
ι ΕΝ ξυτςε ' ᾽ , “"ν ς " , 
χύρλοστυ- δι ημ Ῥοΐῃ, ἐπεὶ, Ε 0! δυλογηρϑμοι 86. τ πόποι αὶ Ῥᾳ- 


α- 
ξοω ΦΥΝ ῃ ἼΟ, 
Ὁ μκν ἐς (εἴ " περι, δὶς δος 7 


οὺ ᾽ κληρογοκίη-: {τὶς Πγοὶ, ΡοΙΙΔε- 
» ͵ " Π ᾿ 
ῶν σετοῦ τἰ δεῖ 


Με ! τε ΓΟΡ ΤΠ ΠῚ 415 
ΝΣ ΚαΤῈ πζω ἡγο κα σχαέγίω ἦ 
ΠΑΝ 


᾿ ς ; τεῦ νοθὶς ἃν ἐχὸῖ. 
ἯΠ ὑμὲν βασιλείαν ΟῚ Ἀφ. ἀΐο πιιπά!, 

[ ᾿ τὰ “ ) 
Ὡς ΣΝ β ᾿ θλης κὸ 
υς αὐ ἀρ Κοσζλδῳ, 
Ἴον δδυ- ἤν αἰ μα ες, 6κο ἩΝΝΑΣΑΝ 
ς ἣν σπκῦ ὑων θα, Ἀλρας ἦτ Τεγάσοα Γὸρ καὶ 8 δὼ ψ ΤΕ(αγία δὴ ἐπ, κα ν ττ- 

Ἷ - ͵ ; “Δ. ᾿ ε3,ὃ., 
» “ἡ μα ΥΝ ἴρτε κωὶ φαγεῖν" ἐδ 4). δα ἀφάϊες ταῖμὶ “2546 

ἘΟΛΘΝΝ [αν ΥΩ ἘΔ ᾿ν." Ἢ σὐογο: Πεία , (ὃς ἀς 
ὁ ὁβρυ- κ΄ ον ον Οὗ που σατε με ξέγος ΔΙΠς πεῖμὲ νίβας 
᾿ τοι ἡκκζω, καὶ ἘΣ, τα; ποίρες ογᾷ ὃς 
ν καρ μα ὑλσίυ, ὃ σαι γι γούγοτέ μς» τοὶ μοίρα τᾶ, 


ΠΟΙ ρ εἴ 5 τῆς: 
ΤᾺ οἦϊς 

᾿ 
(ἢ ΜΝ 
ἴμριπκν. ΕΥ͂ΑΝ 6, ΤΠ πάρι 
Ὁ «ἢ ὁ εἴ 
Ὦ Ναάις,ϑζ ορο- γ76 πρὶ Νυά “αϑο]ο 
) ἰὼ Ἢ ἀ χη ἱ 
«Ἰεβφ οῖ γ. γα {Ἐς γε: {ἸπῈ Τυμνος, ὃ εδά κὐ ἀρδόλνιεε- δ 
» πναῖς, ὃὲ ν ταις ΛΕτῈ ῥ(θ᾽ "αϑενήσοι, νὰ ἐπε- ἀμί» " , 
πλα: πὶ σα ΤΟΥ ὅς οι ἰοον ν τ 
ἑτοὰ σις ε' ον Φφυ ἥ νἀ" 
γΑΠὶ, ἃς νςηϊῆφ ψαιϑέ μα" ἐνῷ ἼΞ οὐ ῳ αἰκαεῖαὶ ε- 
δὦ της, ἡμέω,ὶ ἤλθετε πρός μά. ΐΣ ἀϊῃι, τ, Η 
εν ἰ ἀφ νι} 
Τυης τείροη- 39 ΤΌτε ἀιποκριϑήσοντοῦ Υ ΠΝ ῊΝ 
ἀοριης οὶ ἡ {πὶ ,ἀἱ ἀυταῖ οἱ δγ, ο! λέηργ- αἱ, διό Ὅρα ἃ ἀκ ῆις δ 
σεηἕος, ΠΟΙ Ϊ πὸ, ΑΤ μα} "ἐν ΧΩ Ῥοπίν ἀ Μρριῆ; ν ΄ί 
ιαπάο ἐς νίἀϊ-ὀ τές, Κυρκέ, πῦτε σε εἰσδ- ὡς αν ἀοίρεν ες, 
ΓΙ 5 ε(υτί ξτοπι, ᾿ο βαρ ᾿ ἐθρέψο- ἐπι, ὅ εἰηι, κοΝ'ε- 
ὅς ῥαιυπηις ἢ αὐ παρ δος ἃ δου σὲ 
πτοητῶ, ὃς ἀςἀϊ- μὲν υ" ἡ ᾿ διψῶ γτα 9. ἐπο-- μρμ! ἐκεαίδηνας; 
ΤῊ} 5 εἰ δὶ Ροτιι πὶ πσ ἢ : ἐπὶ . ἴῃ ἘΝ ἃ ἵ 
Ἷ ν ᾿ς ͵ ΦΝ δες τ οἱ 
Οὐᾶάο αἰτξ τς 78 Τότε δὲ σε εἰ δὸ υἣν ξε : ἵν ἀρ ς Υἰᾶς ει 
νἱ αἱ πγυ 5 οὐρὶτῷ, ἥ τὸς αἹ τῇ δες 
διςο!ορίπηις τοῦ [0}» καὶ ἀν τις γομδρ: ἡ ε ον ἀεϑυς τρδ 
ἈΕ - ε 
αἰιζ ἡπάᾷ, ὅζ εοὸ γυμνόν, Χ ἡ ὡολεξα λουϑυ ἀμ, ὑῦ, αἰκξιες Β 
Ῥεγι πὰς τοῦ ΕΙ ιΦ ἀρ, πη ΟΩ 
Αἰτ αυδηάο τς 9 Πρτεδέσε ἐἰδουδυ «- Γ τῆ μεμα Τε 
νἱ ἀϊ πιῇ ἐπῆν τη, «εν, ἢ ὧν φυλακῇ "δ ἠλ ΠΝ τς; διιεριδ᾽ 
ἰὴ σαγοοίο, ὃς 0 ἐϑρ 'ᾷ οος σε ᾿ ἰαοιν ἀὰι μοέργις, ὃ 
ὙΟΠΙ Π1115 αὐ τοῦ Ὕλας γΠ ὴ Ἀμεημ θαι, ἤ ; 
: ι πῇ 
Ἐετείροπάοις 19 Και διτοχριϑεὶς ὁ βα ἤν“ Ἄζ ἰδ ταγες ᾿ 
ΠῚ "ἃ Ὦ νη 
! δὶ 9 χηΐ. 


Ῥχ ἀϊΐςςς ]ΠΠ[ςς,Α- ᾿ 
εἴ" ῇ 
ζάθη ἀϊςο νοδὶς, σιλείς ἐρέι αὐτοῖς, Δμέω κε δ. μν ϑαίηγις ᾿ 


᾿ ὰ ᾿ τη} τῇ 
σὲ ἘΡΉΜΩΝ ἔξ οἱ (Ὡς λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιν μεν , ἀρ ερδ. 
ΜΝ ἐς ϊς ἔγαττὶ- στυτε ἐγὶ φ ὕχωνγ ΤΠ εἰσξλ 4 
εἰς 1Ποἷς ΠΊΪη Ϊ “ 
᾿ ν᾿ Γ ᾿ ᾿ μ" ΝᾺ 
ΓΌΙΝ » ΠἸἾΪ ἔρεὶ- φῶν βίου ὧν ἐλάχι σῶν, μὴν ἐελδι ιὃ 29 


ἢϊὶς. ἐς Ν νηὶ 

ἐμιοὶ ἐποιήσατε. "" δἰ χὐοείον Ἢ 
, "» . 

Ταης ἄϊςει ὃς 4 Τότε ἐρέϊ ἈΟῚ ᾿ Οἷς δ ΝΠ “ον - 
Ἡὶς αι ἃ ΠΗ τὶς δι ω ! ΤΙ Υ ε9ὲ ῥαίίηε ὶ ἔπ ἔχει. δῷ 

ῬΑ]. .ε.9 ΟΥ̓ τ, ὈΠ ςοάϊτο ΤΥΟΑΘΙ Ὁ ΡΟΝ ͵ τι, χὰ ΝῊΝ 

άι ἃ «6, " ἰ - "» ως Ὁ ἐ ᾿ 
Σπ ἐτν ᾿ ἃ τῇς πη ςἀϊ δὶ οὐ ἐμοί 0! κατηρο μα ἃ Ἢ «ἀβιῃ, ὶ ἀν 7 
μἐὗ! 


ἧπ ἱσὴςξ πιοῖπῦ ἀϑελιόξείτι ψο 
δῆς ΚΎΟΠὰ, γρι εἰς τὸ πὺρ τὸ ἀ]ων ον» με 

Ῥμεία- 
ἊΣ ἐπε- 
ὉΟΛΟΝῚ 
γος μι. 
σὺν Τοῦ 
ἔ λέγρον- 
σε εἰδὃ- 
βέψων 


(αἹ ἐπο-- 


͵ 

70 υδυ ξε 

Ὶ 

ομϑυ ἡ 
Ι 

αἱ λοι} 

[δυϑυ ᾶ- 


.Μ 


ἀξ μα, 

Ἰ ἕ 

ἰς οβα 
Ἁ 

᾿ " 

᾿ἀμώ 

ὉΥ ἐποι 


 ασὲλ 
γι Ων 7 


ζὶς ἐξ 
»αί ξ6ϑὲ 
ἘΥΡΣ 
ΠΥ ΟΥ; 


5 ΕΟ. ΜΑΤΤῊ, 


ις , 

Τὸ ἡτοιμκωισμμένον τι δγα-- 
, Ἁ λιν ΕἾ ! 
θλῷ καὶ ποῖς ἀγγέλοις 


Ἑ, οἵ 


αὐΐ Ρατγᾶτις εἷ 
ἀϊαθοῖο ὃζ λρο- 


Ἰὶς εἶτ 5. 


ῖ Δ» 
Ἐπείασα Γὸρ γ) Ἀα] δὴ. 4: ἙςΓυγίαὶ οηΐ πΠΊ, 


δὲ πὸ ἀφά [5 πκί 
Ηὶ σἴθαπι: πε αἱ, 
δὲ πὸ ἀφάϊ εὶς τὶ 
ΠῚ ροειιη1. 


δ.Γ 4 Ἱ Ὑ 
Ξένος νμίω,, καὶ ου 43. Ἠοΐρες εἴα ΠῚ, 


δζποιι οΟΙ]ορ ἡ{πἰς 
τσ: παάτς, ἃς πὸ 
ΟΡΟΥΟ 5 γος: ἴ- 
ἤυπΊις., ὃς πὶ ΑΓ 
(ες Ἔγαῦι, ὃς πὸ 
ν᾽ Πταίεις πὶς, 

44 Τῦς τεΓρδάοδῦς 
οἱ δ ἱρῇ ἀϊςδίος, 
Βοπηίπς, αἰἄάο 
τὸ νάϊ τ" εἴα τ 
το πὶ, αἰτηεϊεητῶ, 
τ μοίρίτῷ,, ας 
πἀτιπ|,αι ἰπῆν 
Τ]11Π1», Ὁ ΚῚΠ σαῦ 
σεγο,δζ ηοη τΐ πὶ 
{γαυ πλιῖς εἰδὶῦ 


Ι ᾿ ' 
᾿ Τότε ἀποκριθήσεται 4: Τυῃης τείροπε 


τη 
ΠΥ οῃ ᾿ Ι 
ς πετη ] ἥν , 7 
ἐτεςς ἐλικωί μοι ροῦν ὁ 
᾿ ΠῚ ᾿ 3 ἣ ΐ 
ἱροιῇ; τέ με: 
ἀοἴρες ες 
Εἰῆι, ΚΟ]]ς.- 
[ΠῚ ; 
μηδαδο σι γα γετέ μιε᾽ γυμνὸς, 
“Ὡς ΝΗ : 
ἰδ τῶι, ἃ ἴα οὐ πἰδιεξάλετε με" 
ἘΡΕΥΕΣ δ ν᾿ 3 ,» ' 
ΝΣ τἰ δ, ἀοϑεγης νὴ ἐν φυλακῇ, καὶ 
τὴς, ὩΣΝΑ 
ἐντὶ ὅν ἐπεσκέψα οϑέ με. 
ἀνθιν, τρδ πεν 
ἐρῇ, κει ἃ Τότε ϑστοιρ )» σον Τα 
ὕοῃ;, ἰδ, 5 Ἁ " ὶ ! 
ἠο ἐν δα αὐτῷ (ΟΊ αὐτοί, λέχρον- 
ΔΝ μη τις Καὶ ͵ ; [ 
μια, τς, Κύριε, πότε σε εἶσο- 
ἃ τᾷ, 4 ; , 
ἐς νοίδιιε, κὸν πεινῶντα , ἡ δ)ψώνγτα, 
δὰ ε , ἡ σ’, . ᾿ αἱ 
ἀν πδττια, Ἵ ΦΈγον ἤ γυμνὸν, ἢ ἀοϑε- 
ἂν ΝΨ ἁ.ς Ὁ» ᾽ 
χὴν. δια, "501 ἐν φυλαχῇ,, καὶ οὐ 
δι} ἴδῃς, δὲ ἠκογήσα μδμ σο!} 
ἀν χείρ. 
{7} ἐπε αὶ 
ἀν’ τὴ ' 
γι ἰϑνί, τα τος, λέγον, Α μίω λές- 
᾿ ἥν 3 .« ἐν φῳ, γε ᾿ Ἴ 
ἀν δαὶ, 29 ὑμὲν, ἐφ᾽ ὅσον ἐς ἐποι 
οεΐμν ς-ι,.»)} ἌΥ “ 
ΣΥΝ ΡΑΘΜΕΙ Ούτων ἢ ἐλαχί 
γμλὶ,) ᾽ τὰ 
ππιςο δὩν οὐσὲ ἐμίο! ἐποιήσατε. 
ΔΕ ΕΙ ἈΚ ἘΩ͂Ν ! κι 
Ἀαβθίως Καὶ ἀπελαί σον) οὐ -- 


᾿] ͵ ] 
ἯΙ εἰς κδλασιν αἰωνίου, 

ἀςδίς 1ΠΠ|ς, ἀϊεῦς, 
Απλ ἄϊςο νγοδὶϑ» 
αιατεπας Ποη ἔς 
οἰ Ππἰς ναὶ ἀς πιὶ- 
Πἰπιὶ ἰς,, πος 
τη ἔρεϊ εὶς, 


46 [Ἐεὶρῦς αὐ τ ρ Ῥαπ.τν,α. 


ΡΙϊοία πὶ ατογηᾶς ἰοθακι, ρος 
τὰ. ἐδ, 
ΤΣ ΧΧΥ, 


1.4.7 
ἐγο. 4.4.1 
βεϊειᾷ,ς. 


Ὑπλπ.π,ῦ, 4.7 


ΤΟῸ ἢ ....8.}, 


δι τι. ἃ.1 
χπᾶγοιὶᾳ τᾶ.) 


ἰυεὶ γεγὸ ἱπ γᾶ 
τοῖο ΠΆ ΠῚ. 
(ΔρΡ. 26. 
ΠΤ ἕλδααι οἷ 
ἤσασπὶ οὔ Πιηὶ 
τααῖΐος οἴω ς ἴργ- 
τος ΠῸ5 ΟΠ- 
πος, αἰχὶτς ἀἰοῖριι 
Ῥὶς (τἰἰδν 
5οἰτὶς αιιδά μοῦ 
νἱάσι Ραίςμα 
ἤς, ἃ Εἰ τις ὸ- 
ΤΏΪΠΙς τταάϊταῦ γε 
σγυρ Πρατατ, 


ἵταπο ςοουρτε- ; 


δατὶ ατε ΡΥ Πιοὶ- 
Ῥὸ5 οασοζάοτζι πὶ 
ἃζ φογίρα ὃζ 986- 
ΠΙΟΥΟΣ ΡΟΡΆΙ ἰπ 
αὐτί ὴὐ ΡΥ ΠΟΙ ρίς 
8 ἀσοζάοτιι σι, αἰ 
ἀϊςοραϊτας Οαἰα- 
ῬΑ: 

Ἐκ σορῆ|ὶἑι 
ἰηϊογιις ν 1Ὁ- 
{ππ|| ἀοίο ςᾶρος- 
τῦι, ὃζ οορίἀογῷε, 


Ὀϊορθαηςαμκῷ, 
ΝΟΣ ἐπ ἀϊς ξοίζο, 
ΠΟ τ ΠῚ ἃ] ὰ 5 ἤαϊ 
ἱη Ροραῖΐο, 

᾿ Οὐ αὐτο τη 
Ιοῖῆις οἤδείη Βὸ. 
ἐπαπία ψι ἀοπιο 


ἙἘΨΝΑΝ Οσ,. 
εἰλ κλἱ ᾽ ΕΙΣ 
οὗ ἢ δ κα οι εἰς ζωΐω α]-- 
ὠγ!ΟΥ. κεφ, ας. 


] Αἱ ἐοετ ὅτε ἐτε-- 
ΠΦΗΡΗ ἃ Ιησοῖξ παϑ.- 
ἄςεῦζις λόγρίς Ουτοις͵ εἰ-- 
πε ζ!ς μαϑυτοις αὐτοί, 

Οἰσὰτε ὅτι μτ᾿ δύο 
ἡμέρας τὸ πάσα, γνέν, 
καὶ ὁ ἧος ποτ ὀρβῇρωπου 
τος δίδοται εἰς τὸ σοω-- 
ρωϑίέωαι. 

ΤῸτε σιιυἡ γβηδτων οἱ 
εἰργιερέις καὶ οἱ γρώμμκα 
τεῖς κα! οἱ φρεσβυτεροι Ψ 
λαοί εἰς τίω αὐλίω πὗ 
ἀἰρχιέρεως, τῷ λεγρρϑμον 
Καϊαφα: 

Καὶ σωωεξουλαί σαν- 
τὸ ἵγα, τὸ Ἰησοῦ κράτη. 
στσι δόλῳ, καὶ δἰ ποκΊει- 
γωσίν. 

Ἐλέεγον δὲ, Μη ὦ τῇ 
ἑοῤτή., ἵνα μη ϑυρυζος 
ἥἥψηται ὧν τὠ λαώ. 

τοῦ δὲ τησοι ἥνομέ 


:] Ι » ᾽ ͵ 
γου ἐν βΒηϑαγια ον οἰκί 


Υ, 


ΠῚ ΠΑ 
γίταμι ὅτι 
τι8Π1» ἡ 


40." 
“π 
Ε εἴ φ' 
εοπίυ “ 
{εἶ (εἴων 
ταοπόν τ 
οπιπεῖ, 


αἰ(εἰρο!ν 


νἱμ 
ροῖ "ὰ 
Ρε {8 " 


δᾶ εἰ Π0} Ἶ 
πιαίνει 


τας τε 
ἄρειν! 


φο Ἃ “ΞΘ -“σῖε 


Ἔ 


-ῷ9 

. Υ, Υ. ς ΕΟ, ΜΑΤΤ πη. ἂν ΔΝ 


ἕο “ς. ᾽ ᾿ 
υἱω α]-- ὑἱμα ν Σήμωνος τῷ λεωοοί, Ξἰπιοηΐς Ἰερτοῖ, 


μι, κοΝ ὦν). ΓΝ ἀπῆμα , Τοσηλ)ν ἀντῳ γ 7 Αςοςῖῖτε δά οὗ 
ΤῊ ἘΝ “ μϑ δῖδεῃν ἀκ ᾿ '6 τ] 1ογ, πάρεῆς 
16 8ε"- Εἢ Φ διῆιι ει ᾿ ἄλα ΟΡ ΟΣ μύρου ἐ- ἀἰαδαγα τη νης 


“ ! ) - ᾽ 
γἷςξ παϑ- τον μία ἰἰρῇ αι ἐξοῦ ἡρηταιβαρυήμου, καὶ στο ΡΥ οὔ, 


δ" ““ ἀϊῃ ὃς ἐβιιάϊε ᾿ἴαρεῦ 
τοῖς, εἰ-- ομαοη νυ ταν το τέχααν ὅλ, τίω κεφαλίω ἐαρι εἰ ρῆα κὰ 
αἰὗποι;, ΔΙΟΘῊΝ ἜΝ ἀμ ὁβακει μου. δεηεῖς, 
, ᾿ ἃ ξες Ν .» 
τς 
Ρ Ὁ αἰ (0, δ "Δα: δ“ 
! {᾿ : 
, ἡγε), μη αν, ξένης ἈΣΚΩΝ οἰ γανα κτήσει ᾿ λῇ- τὶ τις, ἀϊσοητος, 
, “ δδηοα εἶ Αἀσαΐά νοιάϊεὶ 
πιίοίοὶ ἰ λοντες. Εἰς τί ἡ ἀπώλεια Πσ ΟΣ ῬΡγΟΣΟ 
ὑρωπου εὐετε τ δ ς μαῳ 
“τὸ ςαν- ἤρϑιν ᾿ ὟΝ ΑΟΤ[} 
δἰ ἰδ υς Ἡσνυατ Γὸρ ζῦτο τὸ φ. Ῥοξιυΐεεηὶ πυά 
; πρό ἃ τ πὰ] νηρισηεῦ νοη 
θησοων οἱ εἰς ΩΝ ἥν ὥρξς ϑύιυ αἱ πολλὰγ. ΔδῊ πιαῦο» δ 
αν, εἰ Ῥῆ 
μαμμα ἐμαρἢς, νον, ἃ δυϑδει τβωχοῖς. ἠ ἠ ἀπτὶ γευγεήίι. 
Ι ; ἱ ἰ τε 3 ὋὯἝ«ἑὅ 
)τερο! Ψ εἰσι ἀπ τῶν αἷς ἵνοις σὲ ὃ ὃ ἴησοῖς ΜΗ το ΕΟ ΦΌΩΣ (0 
᾿ ιρεῖν! Ἶ ποι δου πηϊτοτοίας αἰς1}" 
"λίμυ τὸ Ἐ άοιΐδ ΝΥΝ Ἰς, ἑκόποις 4 Ῥὶς, Ομὰ πιοὶ ΕΥἘ 
4} κε ϑαιατ ΒΞ ΝΩΙ ρέ τε εἴχί» πτυϊϊουιϊορῦ 
ηρρῦμον “ ὕοη;, “δίηχ' Χ τὴ γυναικί: ἐ Υ Ρ 
λας Πὰ ΠΟ ΤῊΝ κά οαΐπ ΟΠ" ὁ“ 


ἂν 


᾿Ὶ 


! εἰν ς ((. 
λό, στιν-- εἰ και Ν “ 1ΠΟ. 


τη ἢ ὝΣ, 
θεν». “ἢ ἐ Νὰ (ὄρεῦ μαι- 
(πὴ ὦ Σ Ρϑὰρ ἷ Πων "Ω ΤΙ ῬΕῸΡ Ὀεσξιπ δι 
μοῦ, πὰ ν τοτε Γὸρ ζι ΓΝ Ρεῖος μαθετς νο 


Ι 
ἈΡΩΤΗ- 
δυιξος ἂς λοις ἔχάτε αϑ᾽ ἑαυτῶν" δϊΐοιπι: πε νετὸ 


ὑποκΊεῖ- οί 


Ῥεγῃς ἢ 

διδι, ἐμὲ δι ποϑγοτε ἔχ. πὖ (ζρεγπαθςιῖς, 
τ, οἰκόμ, πρ ϑεδα ,βαλοῦσα [ὸΡ αὖ χὰ ι; Οιδά ἐπὲπι ας 
ὦ ἢ “διὰ νη ςητι 1 οΟ 


! ; Τὴ - μὺ 0 ζὺ ᾿να Ἢ 
! ἂ ἴῃ Ρ " φουτὸ ΤΝ ἜἜ - 
ϑορυξος είοις ἀν ἐέργει μ᾽ ὅλ! κεβ' στὼ εἰς ἴα ρον σοῦ 


' εἰ, Ὡς ἔςς ματὸς μου, τεὸς ὧγγα- Ρ15 Πλς.1Π}, οἀίς" 
; ν Ι αὐἱὖἢ Α φια Ρε ζάᾶ πὶς ἔεςοϊξ, 
ἥνομε μαι δ γα ἄς, σῃ με ἐποίησεν. 


0} νῶιο τς Α ψ Δπικᾷ ἀϊεονοῦἕβ» 
ον οα ἐρταν μίω λέγω μὰν, 0. 1 τὸ ἐἰὶ. 
] 


Π 5 
{| [3Ρ.ΧΧΥῚ, Ἑ 
᾿ δ : ἘΝΑΝ Ο. ὝΣ ΟὟ. 
) ν ΠΕ ΠσιΙς Ριχ- δυνὴ εἰῇ 
ἀρόκονζ σὺ ὯΝ ΟΥ̓ 2» Γι 61: 
εἰραεῦ ξιοτὶς ος ἀν ἐᾶν κηρυχθη τὸ δα Γ ΘΝ τῷ Τεῖσρῃς 
; . Ὁ“ ἤω Ἢ 
: ΠΡΟ] πὶ ἐπ γάλιον υ τὸ ὧψ ὅλω ἘΝῚ ! αἰε μοί νὲ εῇ, ῥ'ο- 
[ οἵο τι ηάο,ῃος ; ͵ Ἵ ΚΟ φαθ!ε δ τ ρνε 
ἱ αυοας αιοά ππο σίκλῳ, λολη ϑὴ σέτοι Κα] δ ὌΡΗ ΌΤΗ͂Υ 
ἔεςὶ ιν 4 ᾿ ΠΣ ἐλ δ οὰ 
' ξοςἶξ, παττα δα. ἐποησὲν αὐτῇ εἰς μιψῇ.,9- 459 Π της, 
ἃ ΠιΙοΠηοτ ἃ ἱρῆ᾽, ,γὦ μΉΜΟΥ εἰεμοπῦ προ ς 
σίυυον αὖ Τῇ ἐδ ἀκ, “ετᾶς 
Β ΙΤ Ἵ δι τἰαπὶ ΟΝ ῇ 
Μᾶγο,14.8.16 "} απο ΑΘ γ. 14 σὴ ἜΝ δ εὐ ἐν (οηῇ!- 
ας, ,3, λν Υ̓ Γι 4] ς - 
21,3. 4 ἐε ᾿ ο ἀποάοοίπι, δὰ Ρ ὅς εἰς π' ἀμ ὡς αν ἧξι. 
ἊΣ ἀϊςοθατιιτ [11- δέκα. ὃ λεγοκᾶνος Ιῳ- ἡεκίμαι δε ἶ “τὸν 
᾿ ἃ5 "(ταν οτος ,αά δας 1] , ΣΝ τὰς Ῥᾳ-. 
ῬΥΠεῖρες 5 9 Ἰσκαρκχωτης, 6 μία, 
ἃςδῖ- .Ρ ᾽ ξἕος ἀ εὐ γε, 
«οτε Π1: Όις ἀρμερεῖς, εκ Πῆδ ἐμ 
3 ᾿ς 11» ς - 
Ἐταἰς]]ἰς, Οὐ] ιξ Ἑΐπε ΤΊ 5 ἢ ! εἰ ἀιοδεδαγτῇ 
᾿ ὙΠ]ΠῸῖ5 ΠΥ Ηὶ ἀάγο, δοωῦ ᾿ ἡ μαῖα, ΛΑΘΙ αὐ ν᾽ καρ πιφὶ 
ὃς οβο νοδὶς ὦ. “δώθαι, κάγω ὑμῶν πα- τῳ ἐδεούςν 
ἰ ἐλ πὶ ἐΠ {πιτ} ΑἹ 1] φφιόνω, Θέ μὰ Υ ἐξο "δ αι ἔπη, "Ὰ 
1ὶ σορεηϊταὸν σω αὐτὸν; Οἱ ἐ.- ἐπ δ ας 
ν ΕΝ Τ{ῚῚ 6 Ὶ {Π ᾽ ᾿ ϑ᾽ {|| οὖ (ο νου; “ἶ 
ΕἸ ΠΡ τα ἈΓΡῈΠ "στ οἰ πϑλαά κοντα εμεηίιε τι γῇ, ἦὰ 
ἴσος, " Ι! τ 41 ε Τῃ 
; ργύφια. ἜΝ ΩΣ 
Ετοχεοοιῷ {7}. Ὁ ἐξ ες 
) Ρο- 16 Κ ΠΟ ΤΥ ΤΥ, μα ἢ 9. ι 
ΤῸ αὐ φγοθας ορ- 4; ᾿ 70 1 ἐζηπει μικιὴν πὶ μας 
“ ᾽ » “ ἱ Ὗ , 
ῬοΟΥΓΟ τὰ ΠῈ γε κα θκων ἵγα αὐ τὶν πα- ῥουμ ἢ δῳ «μα. 
Εἰ ΠῈ ἐγαάοιςῖ, ραδῶ Ηρ κὸλϑα τ’ 
ΗΑ. 4.8 [ σατοτιὶ ; ΥτΟ ΓΙ ἃ Ὁ . 
Πγρτὶ- 17 Τῇ σὲ 1, δε) ον 
Κα ηγξιτῳᾳ. Ὁ, Ὑλ Μ ἕ Χϑφῳ “ἡ; Γε 
ΠΥ ν Σ ΠΊΟ ἢ ἀχνπΊτογῖ ζυ ᾿ ΤΗ Φ ΝΣ μή Ἶὰ ἱρῇς 
Ὡοςοῆου "" μῷν. ε πὶ δάς. ἐδ 
Ἷ ἴςι {πε αἰ {ς]- ᾿ ὭΘΟση ΔῸΥ οἱ μα ἐνῇ 4 ἜΝ ἢ, 
ῬᾺΠ αἀ Ιεΐ πῇ δ Ὁ : τὔεῦ ὑππην 
ςδηζος οἱ ν θὲ ΣΝ ἍὉῈ τῷ Τησον λεχργ] ἢ ΣΡΙΩΣ 
.- ΕἾ νὶς ; ᾿ Αὐσία »Λέλργ!ες Πν δας αν δὰ 
ῬΑΤΕΠΊας ἰδὲ χὰ - ΠΟὺ ϑελεις ἐπι!- γἱρ δ οὐ ΠΟΥ ἴῃ 
εὐξάϊιπι Ραΐρῃ αν αὐτὴ ΕἼ βάν, ἐρίῳ ἣν τὴς ἰὴ 
᾽ Μὺ στι ΦατΥ ΤΌ τ 5 ἃ 
᾿" ΄ 
᾽ Ὡς ᾽ 
τ ΔΕΠΙς ἀἴχίε, ΩΝ. Ο σὲ ὃ ἶ ᾿ Π, ἀν παν αὶ. 
δ 11 ἐ ΤΑ δΑ ον ΕΝ ΕἼ ΤΕ . πα γέτε μὴ δὶ νέϑαν 
Ι δα Πυφηάδη), ἃς εἰς πίω σε Ἷ Ι μι} ἂν αὐδῇ. 
Ι αϊοἶϊο οἱ Μ ᾿ 2 ᾿" “0 λ.} ὥθος ΤΌ} εἰμ ἐμ’ “ἢ Πριᾷ 
, Ῥάαρ!- δὲ; . ς φυ ἀν Υςς ἫΝ 
γα, εἴπατε ἀυτῷ, Ὁ “" ἀξιος 

ΕΟ Ὺ, ΦΕΟ; ΜΑΥΤΤΗ. Ἐν 
Εἰδεν αι. 


ἀϊ ὅδε 

ΚΎΝΕΣ ἀτον δ εαπα" εἰς, τ ' ! ο ἤοῦ ἀϊεῖτ, Τοῦ" 
Ἢ Τὸ δα Γ ἀϊειιναὶ δέῃ ΡΣ σἰδχσκαλος λέγ, Οχαὶ ῬῈΠ5 ΕἸ ΠῚ ῬΤῸ“ 
λῶ γτ κὸ φάθ ἐπ Ρυᾷ ρος μου ἐγί[ις ὄξιν, ξος γὰδεῖ, αριά τε ἔλ- 
ΡΦ . ΟΡ Ω τ' οἷο Ῥαίςπα ςι1π 
᾿] ἐνῇ δίας Ῥεῖ ἀάρηρα ἀκα ύρ δ αἰ οἰ ρα} 5 ποὶς, 
δεν - 4υῦ 
ςηλ9- δία ΣῊΝ ἐκεεσῆς ἜΝ αν : 

εἰαπὶ ρα} ἢς Καὶ ἐποιήστοιν οἱ μα ϑη 19 Ἐκέοσογιπε 4 - 


γ, τ 


ΤΩ Μου. 


᾿ (οηῇ!, δ ς ͵ ν»ν {οἱ νι" ἤςις ξοπ 
"δ ᾿ς πιῆ ἐπε} Ῥ Σ 
λις ἐς αὶ νο ἀμ ἴῃς τες ἕΐς ὡς σαυεταξεν ἐλοίάψιο {π|τυΐς ΠΠς Τοῖς: 
ἢ “ἀεί ϑρτς ὁ Ρ ΟἸΪΉσοίς. ἱχοιμασαν ἃς αὐ γα Πῖ Ῥὰ 
(νος 15-- “2 Φ τὰ τ Ῥὰς ὁ Ἄς ἥφ} ἡπομὰ Ρ 


ι ἰοιδ' 

πμωης 

ςρίῶρος “ὦ » ἐέβθειο κι Ι ᾿ ἢ 

φλ(ε ς 9 ας, Οὐιας σὲ ἡ "ουϑ Ἡς 1ὸ Ψοίρουο διιῖ}6 1 
ἀπ} μὴ» Ῥ 

1" ἀκ ενδια ὁ. ΡΝ ἔλδιο, ἀϊ δεν 
κΙΨ τριλίπιάι “Ὁ ἔκειτο κατ᾽ 3: δωσεκα. ἴλϑο, ἀἰἄδερας 
οὐ ἢ ἩΝΗΠΝ σπὶ ἀπ οάς οἰ ΠΊ, 


ι ΠῚ} ἡ Καὶ ἐ.ο,4 Ὕ ΡΝ ὝΝ ᾿ 
ἐκδόις::" ἐρο τ δε ταὶς Ἀπ ρνόοαὶ ἐν τῶν αὐτῶν 1: [Εε ςἀξείθιιῳ 11- Ἡλτ 4.9 


ἔ Π χὶ , αἰ. ἢ ͵ ς- ὦ“ ᾿ δ Ὁ . ᾿ 
« δἰ, αἰ αν. Ὁ Εἰττεν 1ἰς αἰ χίτ, Α πλῷ ἀϊ- Μαχεια δι 
οὐδ ἔ- ἐμῇ ὠμαξαῖ οτος Αμίω λέγω ὑμῶν ὡς 


7 ποίο,α, {ςὰ. 


»Φ 


| ’ 
λέτε “9! 


-«ξΞς-“ 

.--. «ὦ 


" ----- εΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΙΞΞΞΞΞΞΕ..-.5...:-:. 


Ἔ δ15. φ νπιις ακναιι δια 

ἣν ΡΟΣ ΝΑ Δ ς ζονο ΦΨ , 
μαΐκονται ἀκα δ αι τβναα, νι εἰς ἐξ ὁ οδα τοϑθοι- φεβματη πιο ρεου ἰϑιιαιαμδαν 

Ε ἕὰς ἢ ἀν σι αἀϊτισος οὐ 

εο}» ἈΠῸ Με, ᾿ 

ι 
ῇ (δὴ, )) αλλ «ὦ Ϊ ᾽ ὃ 
τ ὲ ΠΣΥ͂ μαθ κὰν νας, Καὶ λυπου μὗμοι σον 11 ἘΡΆΘΟΙ τοδάϊ 
ς | εἴπ ἢ " ἈΠ ΑΤ, ἀἰ νοποπΊθ τοῦ 

ν μυῦ δ}; ἃ. δι ἢ ; "αὐτῷ ἣ ᾽ 
' ΤΟΥ χα. ῬᾺ μ Νὰρ φαΐ, δ ᾽ ρξαντο λέγῃ : ᾿ Ἢ «ς«ἀρούηῖ πηρσα- 

τεί, δ ἢ ὰ ὑο. ἕκάςος αυτων γι ἐγω 1 ἀϊςετο εἰ ΝΌΤα 


᾽ ͵ ᾿ 
δμα, Κυρις; 880 (πὶ, ᾿ ομγἷ- 
γ 0! μα ες ἀν ας, τ ΚΥΛΤΉΟΝΗ, ΟἿΣ ΟΣ πλερίργείροίς 
ϊ 5 γ ἐ [ας λ,.»ὦ ἄςης αἰτ, Οὐ ἐπ 
λεγργ]ες "μοὶ ὦ νι ὑῃ ἐβιθὰ τὰ τὸ ἐἰη χὶϊ ἐὐλὶς ΠΊ8- 
, 4! Π Ὁ ᾿ 4 
ς ἑπι- Ῥ ἴόρι,,, (Ὁ ὦ τῷ σρυδλίῳ πίω 


εἰν! 1 » ; ΠῚ ΠῚ πῃ οσαείηο, 

΄ν ζᾳ,, ς ᾽ Ἁ ᾽ 
γεν γ ΜΠ τ Χίξα, οὐ τὸς μίᾳ Ὡοᾳ- Ηὶς ΠΊ6 ῬΓοάϊτιν 

δῳ τὰς οἴ. 

Δ ἡ ἐξ ων , ΑΜ Ὁ, Δ (ὦ ’ τὰ 
: ,γέτε 4ἰαἰιν δ ἐδ νὰ ας ἐὸν μος τὸ θρῇρω- 14. τις αυΐάξ ἢ 
“μ! πη υ εἷα.., λιν ἡ ἰὴ ὶ ἰειῆραξ 

ἧς τὴν τἰμμῖν τἀ μὰ τὸν ὑπαλᾳ κα ϑρὺς γέγεα πρηϊονδά 


ὟΣ Ὑ ΥΩ) : (οτίρτι τι οἴ πε 
σχῶ 0 ἐἰκε οὶ ΠΝ αι αἰξὶ ἀυτν. οὐαὶ ὃ ΟΥ̓ ΡΤ ὁ 
“2 τῷ 


ἾΠ1ο : να δῷ ο- 

᾿ ᾿ Υ, 
ν οὐδ τᾺ ἄϊειῃ 
' ΣΏΣΗ 111 μον φαΐ ἐμᾷ ἢ. τς 


ὡπ ᾿ ὃ ἐκ 
ΕΛ ς ποπιληὶς δμδρ ᾧ ὀκείγῳ, δ οὐ ς Ἦν νο 


Ια μορὶ ἰΐζῃ 
Ῥτοσίειν : δοιιϊᾶ ἧος τῷ ὀυ)ρώπου αὐοαδὶ ὀϊμὴ ἜΝ ΤΕΣ ὀκεῖν 
; αἰ Βῃ 

«τὰτ οἱ, ἢ, πατὰς δοτο" καλίὶν ἰῷ ἀστῶώ, τ πὰ ἔα, μεν 
' τγὸ ἐξ ἴρε οχο ἃ τή. ον βασι 
' ΠΙς. εἰ ὄχ. ἐγυνηϑη ὁ δύϑρω- ἵ᾿ ἐῖγα, σι; 

ὶ ΡΝ ΠῚ 
“πος ὁκᾶνος. ὡς μεχς. Καὶ 

! "ἢ ἄπιδ. 
ς Βοίρδάεης 2::- χς Αποκριϑεὶς σὰ Ἰου- με νὰ οι ες Ὁ ε 


τῷ Τα λᾶς αἰ {Γ4- 5 ὑ ΠΦΥΝ 
ἀϊάϊε εἰιτ, ἀϊχίς, δὰς 0 “ὐο οί δ)δοις αὐτοῦ, Ἢ 
Νιιαλ) ὁρὸ ἔατᾷ, εἰπε ΗΠ ἐγω εἰμέ ῥα - φιὶ ἢ τος οΣ Τῃσοι 
Ϊ ἈΔΡΡΙΡΑΙΈΜΙ, τα αι 24, ᾿ς ἐς οἰ τος, οὐδ 
αἰχιη!, ) Λεγ)ᾳ αὐτῳ, Σὺ εἰπᾶς. Ἷ δ. ἦα τ 


δ ς ν᾽ Ἂν" 
ΣΌΝ Ι 4 Εἰ γῇ 
αν. 4.10 ἱ νείςξείδιι α- 266. Ποϑιόγχων σὲ αὐτῶν, νυν" «ἢ ἕο ἃ ΤῊ γι 


Βοοεξιῖμθι4Φ 10} οἷς ν σσορὶξ δδι ἐξ “νΝ ἡ Δ τὲ ἢρ. Σ 
ἡ ἧς Ὶ ᾿ 
ἶ Τείως ματι, ὃς λάθων ὁ Ἰησοὶς Τ' ϑέμίω, Ρέμμ ἔτονα θεῖ- Ἰῷ 
 ΟὙΦΟΙ, 9 
σαι ερ ἐἴοι 518- "ἢ ἀὐλογήσας, ἔ ἐκλᾶσε, κα ἐπε δῖερὶς, ς γα ἣν 


εἰαβ, ἔγορ ἐς, οά 12. ἢ απ ιν ᾷᾷ 
ΑΝ ᾿ (ἷν ῷ 

ες αἰ οἱ ρας: ὃς ἐσὺ δυζοις μαδν ἧς καὶ μόν κιις ἴϑαιηὶ 

41ἴ, Δοοί ρἷτο, σο- εἶπε "λάβετε ,φα) ΑΤΕ" 15- ἐν χρῖο, ἕατῖς 


ΠῚ τὴ ν μοὶ ἃς; ᾽ 
ΠΡΟ ΕΣ πος ΕἸΣ απο νοὶ σῶμα, μου. μὴ μή ἔπε Ἃ, 
ΦΟΓΡῚΙΝ ΠΟ. ΠΊ. ἜταΝ δὰκι ς ; { ΣΤΟΝ εἰς 
ἙΕι Δσοερ [Ο Ρο- 27 Καὶ λαζων ΤΌ ΖΟΤΗ “" μι εἰ βδάνς Ἵ 
“Ό]ο, σταῖς ὐτὶς Δ ! Ν εν αἰε ἢ}. ἰτὰς 4 
Θαῦν χα] αὐ σησοις, τ μεν αν ἢν “τως 
ἀςάϊε ΠΠ|5, ἀϊοῶν, νώ χα ; ἂν ἔν ὐ ἕτα α΄ 


ο 
εἰ}! ἔκ, 
| ΒΙΒ το οχ ἢὸς ον δῶχεν αὐτὸς, λέγων, Π|ς- ἐδ 32 ἘΠ Δὴς ὅς 


᾿ ας βου». Τὲ 
ΣΏ Πδς: Τε ὡξζ Ζ ἀυτο παντερ" τ μϑ δαὶ αἱῷ ἐν ι 
᾿ ᾿ -᾿ Ὁ» ! ᾿ 
Ἡ!ς οἵδ ἐπί πὶ (ἃ 28 νη γὸῤ 21. γὸ αἱμμῶ ορϑν Ὁ; 
ξυὶς ποις γαυὶ ε ἘΠ ἀφηδακμον. αἰν ἫΝ δὰ λ 
Νοιυὶΐ τείζα πγοιι- μ᾿ τοῦ ΚΟΊΤΗ ω μων" καμία, ἀπὰς εἶ Ἑ 
τί αι ΡΓῸ πλιϊεὶς κρ αὰ πολλῶν ὀκχυν (6 ἀεί αἱ ἀαϊϑὶ, ὅς ; ἷ 
εἰξυπάϊταν ἴῃ το- το 


. ΓΑΙ 
τὶ ἤϊοποιν ρεο-ὀ ἤ0} εἰς ἄφεον αἰκαρπιαδν. κα ἢ δανεα 
ζαῖΟΤΙΙ ΠΊ. Λέγρ δεύ μὰν, ὅπι οὐ γοῦν 


- Σ9 
Ὦϊςφο Ὁ νο ; Σ » ᾽ ἮὟ ᾽ ! ὃ μι ΕΝ γὴσι 
δὶς, Νοη δίδαθπ ( Πῶ ΜΞ ΔΡΑΙΘΗ, ζυ» ἀμ Ἷνς 
Ῥοΐϊμας εχ ος του ἡννήματος τῆς αἱ 
{τιιέζα νἱτὶς νίρ 

6. Ι 


ἢ 
ψῳ, δ᾽ «ἢ Ξ᾿ 


{ει 


ες 


Υ, 


εἷς ἀϊξγη 
, ῃῇ ἰϊ. 
ΤᾺ δ ἰδὲ γο 


ἰὶ ἐς 


ὩΩ 6 
’ ν λαίνῃ δι γ γὴ 
ἀ)ετε" 75.- ἐς ΧΝΜῚ τς 
! μῶ μοὶ κα, ἀρ πδας ν 
Λ ωο Π] ς Σ ὁ 
Ὶ ! “ Ἀμὰν 5 
᾿ τι ΡΊΝΣ "" 
οἱ αἱ ὃν, ὌΝ 
Αφηῖστιρ, ἐν “μ νὰ ΓΗ͂Ν “ἴτς 
Π Ὰ “ Ἐξ ῇ 
ἐγων,|ς- αν ζει ΙΝ 
ΜΩΣΣ το ΉΎΜῊ 
τὸ ᾿ αἰεί ἡ δια, νοὶ 
»ν 
Ἵ τὸ αἱμμῶ τὶ ν᾿ 
! ὡ { 
γα ϑη κΗς, »δὐ ὐἰεῦμ ς. 
᾽ ͵ πὶ " ἘῚῚ τγξα: 
Μ, μ“βξ εἰ ῖ ΝΣ 
ἐκχυγόμιθ, ἀ πα ἀλςς δαίς 
ΜΠ ἂδι 
μαρη ὦ τὴ, δια δα, 
ἐν, δ! οὐ τοῦ! δ δὲ 
᾽ ’ 948 
οὉΣ ζυ“ ἐξ με δι ἢ) 
οὖν ΝΣ ὃς 
ὃς Τῆς αμά 


ΦῈ ΟΜΜ Α Υ̓Ή: 


πίλου, ἕ γ ἕως τῆς ἡμέρας 
. ὀκείγης, ὅπαιν αὐτὸ πίγω 


4. 
: μαὶς ἐμεῦ ὑμδδ᾽ χαννὸν ὃν Τῇ 


βασιλείᾳ ηἣ γὉ παῖΐζος σοὶ 


Καὶ ὑμνήστιντες, ἐὴλ 30 ἱξεφυᾶ γμηπᾶ τχασ, , 


1 ἣν εἰ εἰς τὸ ὄρος Ἵ ἢαιῶν. 


Τότε λέ) αὐτοῖς ὁ τ 


οι Ἰησοῖ, Παίς ἐς ὑμεῖς σκαν 
χλιαϑήσεοϑε ὁν ἐμοὶ ὃν 

ΤῊ υκτι ὕυτη. γεγροιηῖ “4 
,Ρατάξω τὴ Τὸν ποι μα- 
ΓΟ ῦ διασχοορπη ον σΈΤΟΙ 
ὥδοξατα ἃ ἐ ποίμνης. 


᾿Μετὰ δὴ 70 ἐγρϑὰ- 5: Ῥροξαιᾷ αὐτῷ τ 


"αὶ με, προάξω ὑμας 
εἰς ῥὴ Γαλιλαὶ αν: 


ποχριϑεὶς δὲ ὃ Πέ- 3 


ζρὴ ἜΤὲν ἄυτῳ, ΕἸ ἣ “παϑ-- 


ΤῈ 
, ᾿ σχω δα λιοϑήσοίἢ) ὁ ον 


σι 
', ἐγὼ οὐδέποτε σκαν-- 


“νλιϑήσομιαι 


ἔφη 
αὐ 
ᾧ νοῦς, Αμυὴν 34. ΑἰΕἾΠῚτεύας, ΓΔ. τόδ απο. 4} 


λέ 
)ὼ σοι, ὅτι ἐν (αὐτὴ τὴ τῇ 


γυ 

ὑχ ὥριν οἰλέκτορᾳ φῶ 
᾽ὴ 

ἡσαι πρὶς ἀἰπαργήσῃ με. 


λέ 
)4 ἀυτῳ ὁ 0 αὐξηξ: 3. ΑΣΕΔΔ Ῥείτας, 

8; 594 


ἧπι ἀϊδηλ 1ΠΠπ|πι; 
αϊπι ἐπ τηχ δὲ» 
ν»απὶ νοβί(σατ 
ποῖιαπι πτορησ 
Ῥαίγὶς πιεὶς σδεϊηἰ πε, εχίο- 

γαπιε ῖῃ ΠπΊοΟ το ΠῚ 

ΟΙἸϊα τα τ. 

γ΄ ἡτᾶς ἀϊοῖε 1111 τὸ Ἡλτιά τς 

{5, ὈΠΊΠΟΚ νος Μᾶγχγοι ΟΣ» 

οἵἵοπ ἀϊσα 1} Ῥᾶ ἰοδνυ σ, ἄν,» 
.» [ἢ ὃς τῇ ἐ.δ., 

τἰ στ ὶ Πῖδα (αὶ! 

ᾳ ἱπ ποᾶς ἴλδο: 

(οτὶ ρεῦ εἰξ επί πὶ, 

ΓΡεγουτ! ἃ ραίζο- χαεβαγιη ον 

ΤῸ 1 »ὃζ ἀϊίρεν ὅ- 

(ῸΥ οἷος στε ὶδ, 


{πγγεχεῖο εἶ ρτα- Μᾶζγε τά. ς,1, 
διό, 
ςοάαλῃ) νος ἷη Οα 
1115 ΠῚ, 


Ἀείρό δες αὐτῷ 
Ῥοιῦ αἰε ΠῚ πὲ 
οπληο» οὔ ῥάϊςσα- 
Ἰὰ ματι ἔμουτε ται 
«αὐία ν ἐπ 0 ταπιῷ 
παπαύαπι οἴῃ - 
ἀϊοι τη Ρατίαν, 


πηῷ ἀϊοο εἰδί,φίῃ 
ας ποᾶς Δητδ’ 
αιᾷ ρΆ1Πι- οἄτοῖ, 
τοῦ πς πορ δ ὶΣ. 


ΠΝ ! 
ΠΝ διρ.Χαγ Ἕ, ΕΥΑΝ Ὁ. ν 
" {0} ἔξ νης 4 


Τ ΕΔ ἷ ἢ Ι ι 4 
ΟΡΟΤΠΕΣΒ ΚΟδν Πευχς σίω σοὶ ἀτο- «ἰκίρυϊοι Ἰ 
ΤῊ δ ΠΊοΟΙΪἑ το ΠΊ, κί ΤΡ Ἢ 
ἷ ΠΟΙ ἴέ ΠοραΡο: ΘΌΥΕΙν »ουν μὴ σέ ἀπαιργης οΣ Ε: ἄοε- μαϑ 
] Ὦ Φἰπλ Π τεῦ ὃς οτὰ δ πνκθτες ; ἃς ἣ 
Ν 5, σὺ ΦΥ͂ ἰκίς Ρ 
' Πο8 ἀἰ(οίρ 1 ἀἱ- ΤῊΣ ( ως ῶ παύτες ἢ ΤῊΝ ὑπὸ πὶ 
ΧΙ, οἱ κωϑητοι εἶπον. με" Ἀἰῆὶ. μὰς γ4τι 
! γ ΝΗ ᾶΪ " ἃ Ὑἰς. 90} ΄ 
Μοτεῖφ. ὅν [{Τᾶπς νοηΐε ’ὸ 35 ,ΙἸοτε ἀκα μετ “: μίν ἐετρρριτηὶ Ἰολ)σ 
εν» [9 ςΠπὶ {ΠΣ απ. γί ᾿ ᾿ 
' ΐ ὮΨ ὁ ΤΙησοῖς εἰ ΟὟ ἵ 
ἱ ὙΠ πὶ αἰιᾳ ἀἰςὶ- ες χρεὶ ἐμὴ οὐ ἰδίθοιε ἃ 2» 
ταῦ ες ἰοπηαηο: λεγθᾶνον Γ εθσημαν ἢ" κὶ (ρὲ ἀπνεῦδ ἋΣ 


αἱ ἢ ἰδιτει, ᾿ 


ὃς ἀϊχὶτ ἀϊίοίρι- λέγ χοῖς μιαϑητο ς, Κα- Τρ ἡ δαξ, ὯΝ χϑ 


᾿ 1ὶς, 5 εάεις Ηἱο,ἄο Δ 4. 
Ῥεδρι “ΕΟ. 
ΥΤΕΝ ἩΜΗ͂ν ϑισζτε αὐδ' ἕως οὗ οἰπελ μη «ἰδ ὁ ΕἸς Ἢ 
1] ογὺ 4 "ὦ ἐδ ϑϑιτα 
ΤΟΙΆ 1116, ἂν τῶξοσόι ΟΡ, νυ: εἴ ὄπ ΑΚαη 
' ἘταΤα προ Ῥο 37 Καὶ Φϑαλαξων τι “ἢ " ΓΝ 
ὁυῦ τῆς 


ἱ Ζενεύοί κα, ΤΈτν καὶ ὅις δύο ἐοιῤ ἽΜ Μαικινς 61 
ἜΡΡΕΙ «αὐ ᾧ ἀἰςὲ 
Ρἷε αὔοὶ ἄοϊοε Ζέδέδαίου, ἠρξατο λυ- μὴ δειεῦ τ ἢ ΤῊΛ ὦ 


ὅς πιουεααπο ἐξ αἶνι 
ἴῃς. πείαϑου κα κὶ νιν τ Ψ ἐς αἰ ίαιῖις γων͵ 
Τὔς αἱ Πἰς 16 - 38 Τότε λέγ αὐτοῖς, ΠΕ μι μιδιρςς γοὲ το ὃ 
ίῃς, Μαῖϊ οἵ ἃ- οἀλυπὸς ὅξιν κἡ ἵ ψυχί Ῥτ “Ν ἫΝ ϑεὴ 
λ,}π|ὰ 168 γίαιιδ ὦ χ ἰῷ ἱο, Ἷ [ 
δὰ τηοτίςι: πὼ- ἕως ϑαγάτου μιίγατε ὠ- “μή ὌΝ 
᾿ ποις ᾿ς ὃς νἱρί- δ καὶ , 
, ἡ ορέιη: ἐμᾷ. λ 
᾿ Ἰλῖς ΠΊΘΟΙ ΠῚ, Α Ὁ" γ μαπ: ἄν εἰ ἀρ δεηΐες ὅν 
' Ἐτργορσύςπις 7 Καὶ ΦΌΦΕλα) Θωὼν ἥ ἢ Δαν ἴα, ' 
ο: ὶ 
ῬΌΠΙ] πὶ, ργοςί- ὃν ἔπεσεν ὅζ] πεϑσῶ" μοῦ εἰ δέξῃ, αὐ 
ἀϊτῖη ἔλοϊῷ (μᾷ, μ ἐμ ὁεις “δίῃ 
οἵ" ἢ ἰ 


ν ΄- [ΠῚ Τὰ" 
οὕάηϑᾶς ἀΐϊοοης, 70} αὐτοί «πξοσευχόμι «δ δαρ πὰ 


ῬαίοΥ υΐ,{ὶ ροἢῚ- γος,ᾧ λέγων, Πάτερ εἰμ μἰ μι τ. φ)κ 
1 εἴ, ἐγαπίοας ν Ἢ ἐεῖδι, 

ἃ πὸ οαἱΐχ {{ὴ.: εἰ δωυατον δεῖ »παρελϑέτ αἰ ΝῊ ἐς ομὰ ᾿ 
γογαταιηο πῦ τὼ απ ᾿ἐμοί ]ῦ ᾿ ποτη ΘΑ μι ΕΝ ὝΕΣ, 
ἤἥριιε εξὸ νοῖο, ζι "χν) Γ, πος μὰ εν ξ 
ἐεᾷ Ποαῖ τὰ. ὕπο" πλίω ουχ ως 4)» μ Νὺν 


ϑέλω, αἷλλ᾽ ὡς συ. λολι 

ν͵ Ο. ἫΝ Φ5ἙῈ ς, ΜΑΤΈΗ, Ἑ; οἱ 
᾿ , ἀϊ ἃ Φ 
σι σο! Ὁ 1ῦ- εἴρι]ος ΚΟ Σ ' δ 40 Ἐξνοπὶϊξ δά ἀϊ- 
Ὁ ς ἴον 4 
; σε ἀπαργή- τὸν ἀἴκις ἂ ρχ. Ἴ ϑῃ (οἱρα!οϑ9,ὅς τεραν 
Ρ μιβν ταίξαις, ὃν μαϑητας ,κὶ »0 εὑρισκῳ αὐ-- χἱῖοος ἀοτηιίοην 


: ἃ 
ὃς ξ παντες κι πᾷ Ῥεμο, τοῖς καθά δόντας" ἢ λέ- ἴες : ὃς. ἀἰςοὶς Ῥε- 
τ ἢν δ Ῥος ττο,Δάοο πὖ Ρο- 
'πον. μ᾿ Ἔλα 4 τῴ βέχρῳ, Οὕτως δὅγ0 τα πὶς νη ΠΡΕΜ 


ἐπ ΚΑΤ. δ βῆ κωναις ἰχύσατε μίαν ὥραν γρη- ἰβίϊατο πιεουπιῦ 
υ Υ͂ , 
ἐς χωρίον ἩΡΠ ς΄ γρῆπαι μεν ἐμοῦ. 
᾿νόμα Γρηχορέντε ὸ Ὡροσεῦ 4 ψίρίϊατε ὃς ονα- 


ι Ὁ ἢὴ ἐδ Ἰῃ 
ἸαΡΝ ἐν μὴ; λέαϑε, αι μὴ εἰσέλθητε, ἢ τοπιωιίοησαι: 
τ τ : ἀν αόνν, 
ὡς οὗ εἰπε ᾿ ας ς ἐῆ, εἰς Τερασχμόν' τ δ πνεῦὺ (ρίτίτις αυίάοπὶ 
μαι ὀκ. , ἰεινὶα Ἧ μα φρόϑυμων ,ἱ δὲοῥξ ΡῬτοιηρτιις ΟΠ, αξ 
λαθων ἘΠ » .Ν ΟΣ ζατΌ ἰπιῆτπ,γα. 
᾿ ἀμθ «ἰῇ (τᾶ. 
ς δὺς (τοις μη ἘΜ Πάλιν ὦ ἐκ δευτέρα αἱ ἐ- 4τ Ἐιντγίις αἰτογα 
ὡ Ῥω ἰοξς, ἷςς αδὐϊε, ὃς οτα" 
ἡρξζατο λυ αι τ ἡ ἽΈΛιΘχὺ Υ 
ξ ηΝ ὟΝ Ροπῇ ϑων πυρφσήυξατο, λέ- εἱτνάϊσοης, Ραζοῦ 
κογξὶν, 1 δ αὰ ἐμ γὼὺν Πάτερ μυ, εἰν δα τηὶ ἵἱ ποπ Ῥοτεῖξ 
αὐτοῖς, ΠΕ " ᾿ἀμὰ δὲ τὰ ϑ' Ιδτ Ἧ ποτήριον παρῇ Βοσροοσυ τταπῦ 
ἴὰς ἦτε ἃ τῆς, αἰ δ]- 
νἱ Ἄν τ ῥδι 
Ὶ ψχ! μὴν ὅ) ἐν ἀπ᾽ ς ἐμῷ, ἐαὺ μη αὐ. νὰ Π1Πιὰ4, ῆκτ γος 
- " εἰν 
καίγῶτε ὡ πὸ “1 λαητας ἴ 8. 
4 1 Ὗ μι ὧ ,ἥνηϑητω πὸ ὃς- 
71 ἐμδ. 
Με ΝΜ ἀν δαὶς γι λημα σου. 
λϑών μ΄ οἰ ἀεκηὶ νὰ εἶα, Καὶ ἐλϑὼν ἐὐδσκαι 43 Ἐϊςχνοπηΐε, ὅς τος 
ι 
5 πεϑσῶ- ν ἤ ει ΤῊΝ αὐτὸ Ῥεγτ 6095 τοῦ μετ 
ἐἰθ ἢ ος οἰ δαΐδ ιῴ πάλιν καθ δον-- ἀοτηλὶ ειιξεσ: γᾶς 


- οΜ ᾿Ὰ 
»σευχόμ αμ! ἐαῦδο Ταρ "ἦστιν ντὸρ αὐτῶν οἷὐὸ-.- τυΐπὶοςυϊὶ εοτᾶ 
υ Ἴ Γιατὶ, 
παρελϑί “ Ν ἀαίδηι Καὶ ἃ ἐφεῖς αὐποιὶ, ἀ- 44 Ἐτλτοϊ δὶς 11}, 


Ἐν ἴᾳ. 
πογη ραῦν μρϑ ἐὰν ς, τἰὰ σελ Θυὶ ἱτετα πὶ αἰἰΐε : ὃς 
υἱ νὰν πάλ γ ᾿ὩῈ: 
. ι ἃ σηὺ- ογαῦϊΐε τοτεϊὸ ,οὔῦ- 


ὃ ζιη, ἢ α , 
χ ὡς ἐγ “ " ἧς εἰ. τὴν ὧν τρίτου, τὸν αὐτῶν ἄεια (ογπιοποπς 
Δ λολρν ἥπων. ἀἰϊςοηϑ. 
' Π. 8 
ἮΝ ΘαΡ. ΧΧΨΥΙ. Ἑ, ἘΨΥΑΝ Ο, Ἴλμωι 
᾿ Τ ἱταά δ. ν᾿ σι "είς Ἀπ ἢ ( 
; ΠῸ ΟΠ ς 4 Τοῖς ἐρχα) δος ζι εἰ ΐε, κά 4υἱᾳ Ἢ 
ἀπ εἰριος5. ἔπος, ἊΝ βακν ρα σόηδ, γομ τειϊῆι, τῇς τῷ ἢ 
δι ἀϊο Ε1Π}15,Ὅοτ- μίώθητοις οὗποῦ καὶ] λέγ ἀ δὴ ἐπιίταυης, ; 
᾿ ῬῈ ἢ] " ᾿ ἦ ΩἿ ΨᾺ Ῥυ ἰῃς- ΟἽΙ 
, Τηϊῖο ἰαπὶ ὃκ τὸ- αὐτοῖς, Καβθδὺυ δὲτε ᾿ λοι! ἀ λείων Ν 
Ι αυϊοϊοίτε: σοι Ρ δ; τ τ ΠΣ "ἢ Ἷ εὐὐτς μανδς ἴξ- (αλ 
᾿ Ῥιορίπασδαΐς ῃο μ κ, να ταυξοῦε ἡ: ἌΡ ἀδρςς, τὰ 
Σ 3 ἐν ἢ δ πε τς " ΨΩ 
ΤΆ. ὃζ ΕΠ 15 μὸ- ἩΎΥΙΚΕν καὶ ὦ δι, καὶ ὁ ἷος μμὶ Υὰ, 
ΠΏ1Π)}ῖ5 τα ἀϊτα ἷπ ΣΝ οἵ 27,4) Ν ᾿ αὐτο 
[ πηᾶτιυς Ροσταο- 700 ὀμθρώπου “ὐρ φι δ) δὃ πε, πονδα ' 
᾿ Ἵ Ἄν ς ῆ ΄“ : . 
ΤΈΓΗ, εἰς “ειρας ακαρίωλων, “τ ἵπηξει 


᾽ Ϊ ; μ ͵ 
δ αΥρΊ ΓΕ, σΆ 115: 46 Ἐγερεοϑε, ὥγωρϑυ"}- τοθὴ αὶ 
εςςς Δρργορίῃ - 


.] ᾽ : ε Γ᾿ ὶ εἰ ΐ -᾿ 
“διε αὶ τ δδυ, ἡγε ὁ «ὐοοι δὺ- ΦΙΡΙ πιὰ 
’ 


“ Ρεςς 
ἶ προς ὅθι βων, 
ἐγας τ, σδις (μᾳ. ΤΥ Ἶ 
Ὲ ΔΝ ᾽ » -“ κὉ' τειν; “ἃ δου) 
ΜΞ Νὴ ΓΑάδες εο ἴο- 47 Καὶ εἰ αὐτῇ καλου Ιοφϑ ΡΝ ες, φὲ 
“4.19 υῷ Ν᾽ λλ αν ἢ ᾿ ΣΝ Ελ 

Ματεαφ ει Διδεςιοοζοϊμδας,. τς υ ως ἃς ΝΣ ἀπε 
ας τς δ. 4» ψη15 ἀσ ΠΕ ΠΊΟΓΟ ἐ Ν Ν , φΡ πἰ 1 Ἐν εἰ ᾿ 

- Φ ᾽ 3 “} ἢ 
ἄοβαι,ι,.3,,7χ ἀποάοοϊ,νοηΐζ, ὃς δωσὲκα. ἥλϑε, καὶ ΜΗ ἐ οὗ ΜΗ δὰ 
ἕ Ὃ “ἷ., ᾽ ; ᾿ ψ Ὁ η ἱὦ 

οὗ ἐο ται μα τπ1}}- ἀρυγχῳ ὄγλος πολις μτὶ μά αν} τὰ, τὴ ἰὸς Ὁ 
ἕὰ σὺ σἰαάλὶς ὃς [υ ΚΡ ποτ κκ) Ὑ δὰ ἐμ ὅπιῃςς τὶ ᾿ 
ΠΡ’, ΠῚ ἃ ρίπ- χοηρῶν καὶ ξύλων, οἰπὸ “5. Νὰ ἀκοες αὐ τ 

ὁγγὸ ἔ Ὁ 

εἰρι ΡΝ σαςεῖάο- ἣν ἀ ,α πὰ ΑΝ 

᾿ ͵ { οἱ ἐ ἔ φῶ σ) ξ- ν' ξ ἃ 4] ᾿ ᾿ 
τι πὰ ὃς φριιϊϊοῦὶ- ἜΚ " ΠΝ μ νΝ Ρεχὶ. ξόγ 
Βὲ5 ΡΟΡ]Σ, σβυτέρων γῇ λαο(', Ρ αὶ 
Ἔ “7 αὐ 

ἴς νογὸ συ ρτο- 45 Ο αὶ φῇβᾳ δ)δοιλ αὐ- «ΑΝ, ἐπ ἰ 


εἰς δὲ εἴ ,ἀοάϊε11- 


᾿Ὶ " ᾿ ΠΝ “ ἀ ΠῚ ο 
ΟΟΑ ΠΡΕ ᾿ ὟΝ τὰ - “ἐ ἂμ Ροῦ 
' 115 Πρπῦ, ἀΐσεης, τοῦ, ἐ δὰ ΚᾺν ἄσττις ἡργον ν ἐορς ιοὰ μω 
Ὁ: [ - Ἁ δ" » 
Ωυξησιης; οι ΟΥ,, λέλοον, ὧν δ Φιλη-“- σμαμι ΗΝ ππεὰς νὰ 
ἰατὰς ἔμοτο,, ἱρίο 7 δὲ» ! ΜΝ ΤῊΝ 
εἰϊ᾽ τη οτος τ, σὼ αυτος ὁ91}" Κρατησαῖε τὰν Τὴν ᾧ "σι 
αὐτον. " ΝΝ ἐς κα. 


ὴ ἌΡ ͵ 
ἕε ςοπέοίπι 49 Καὶ ὀζιϑεως ποροσελ-- ἢ 
ἀζοράδῃς αὐ 16- δ τὺ ΡΣ ΥΩ 
(αην,, ἀϊχίς, Αἰις δῶν τῷ Ἰησοῦ είτε, Ὁ αἡ "ἰν ἀνε ἴα, αἱ 2 
. ΒΝ - Γ - ’ . 
ΓΑΡΡῚ. Ετ οἴκιι].- [: ῥαξ ξ καὶ κατεφίλήτ εὑ! 


' ἀιις οὐ ςΠ). Ὑ 
᾿ σεν αὐτὸ. 

Υ, 


Ὀἰχίεο, εἴ]. 


Ξ ἵ 


»ὲο 


5ΕἘ6,. ΜΆΤΤΉΗ. Β. 96 


ὃ οὈϊχίταυς 11 


᾿ “-ὍἉ ᾿ 
Ο δὲ Ιησοῖς εἰπεν αὐ: 5 


Ω) ὥϑος ζιῴ εἰ “δά ον 4 
"Ὁ εἰν τὰς 


τί κα] λεγᾷ δ ; ἘΜΌΝ 


Ἶ ᾿ Τλδ ον 
) δὲτε 7 λυ! με εις ἢ ν᾿ 


) εν τι ἧς ὶς 
εοϑεν δου, μή ΣῊΝ 


χ, καὶ ὁ ος Ἴ 


βασι )66) ἢ "" τὰ 


ὁ ξέξε,νς. 
αβϊωλῶν. υν ἃ 
4 ᾿Ἔχιεηξ, 

ἀἄγωρδϑρ' ΄- “" 


τη 
Δ ἃ 
πυὶ λαλοιῦ 
ὃ “ : 
ἮΝ ὡς ἥῚ ναθη ἘΝ 
Ὶ 
ι ᾿ τίς ς 
καὶ (7 νὴ μὴ Ν 
τ; ἰ κι ἢ] ἄμ "δὰ 


" ΟΝ ἴῃ; 


ε᾿ Μ 
ὑλῶν ὐπὸ ἱμ ἀκερει 
Σ ὃς 
Ι 
᾽ καὶ αρέ- 9 ςχ(! ων ξὶ: ἐν 
οι" μμ 
ξ αἰ 
δ)δοις αὖ ΓΕ λιτὰ Ῥύεῃς 
πὶς σημιεἶε ἐμά, ὩΣ ΝΣ 
ἴς 
ν δ φιλής νη, ἄδικα 
ΝῊ 
δ Ὧ] 
κρατήσατε μας ἀὶ μὰν δ ο 
Εἰ πὸ ἄς 
ἂν 
- σ' 
ΟΥΘΕΟΥΣ μη εἰ τὸν 
ε 
εἶπε Χαν- ἐν , ἊΝ ναι] 
(ατεφίλητ μὰν ἐν δθοῖ 


νΨ ἘΣ, ! " 

Τῷ ἔταρε, εφ ᾧ πάρει: 
τε ῳροσέλ ογτες ἐπε- 
ῥαλον παῤ χῆραι 6}: ΝΥ 
Τησοαῦ,, καὶ ἐκράτησοιν 


Σ 


Καὶ ἰδοὺ εἰς Χμ 
Ἰησοΐ ὀκτείγας πίω χαῖ- 


ἔα, πεασασε ὅδ χια γου- 
βὼν αὐτοί: ἃ παταξας ὃ 


ἅτῃ- δοὺ λον οἣ αἱ ΤΡΑΙΕ ἐβέως, ἐ- 
ὃς 
φέῖλεν ἀστε τὸ ὡπ ΟΥ̓ « 


Τὸτ λέγᾳ αὐτῳ ὁ Ιη 
σϑς, Απέρρεψόν σου πἰωὼ 
μαχουρὰν εἰς “ὺν τῦπον 
αὐτῇ: παι ηᾷς τὸ οἱ λα- 
δόντες μείγαιραν, ΡΥ 
χδίρᾳ υπυλοαῦ τω. 

Ἡ δοκεῖς ὅτι οὐ δου α 
αὶ ἄρτι ὔδο καλέσαι 
ὁ πατέρα μου; κὶ αἴδα- 

ὙἸσὰ μιδὶ πλεῖοις καὶ δώσε.: 


οἰ λεγεῶνας ἀγζέλων; 


Πῴ 


αἱ γραφαὶ , ὅπι οὕτω δὲ; 


νέαι; 

4 


{Σ 


4 


Ιοὔς,Απηὶςο, δά 
ηὐἱά φάοςῖ Τὰς 
«ςοεϊεγταπε, ἃς 
Πγάιιῖ5 ἰπίεζδ- 
ταῖτὶπ Το, (86 
οἐροταης οἰ Π|. 


ἘπΘΟΟΟ,νΠι9 ΟΣ 
[εἰς αι ἐγαπὶ ο 
Ιου ,οχιξάδεΕ τὴᾶ 
ΠΠ, Ἔχεις ρ]4- 
ἄλυτα τὰ π: ἃς ροῦσ' 
ουὐτίεπς στγαῦσι 
Ῥτίποὶρ 55 αοεγὰς 
ἐν, αὐγρυταιῦίε 
αἰιγςα]α πὶ ςἶτις,, 

τιπς αἰ ΠῚ γ1γῸ 

(9, Οορπιοτίε 

ρ᾽αάία ταῦτ ἱπ 

Ἰοςᾶ (ὰπαππι:} οὖϑ. σεπεῦ,.δι 6 
ΟΠἰ ΠῚ 41 ἀςοςρς ἀροειτνεῖο 
εἶπε ν᾽ ἀϊῦ, ρΡ]4- 

ἀϊο ρει θυ ηϊ, 


Δη ρύῦτας αιιδὰ 
Ὥοη ροποπι τ ῦς 
τοβάτο Ραΐγοπὶ 
τεῦ : ὃς ΧΗ θ - 
γλ»ὲΣ τὲ Ρ] αὐ 
ἀυοάςσοϊτῃ ἱερίο- 
πος ΠΡ ΘΙ ΟΥ ΠΡ 


ς οὧω ΤΑ ϑῶσιν [4 Οὐυοπηοάο εἴ- 


5ο ἰτηρὶερα ποτ 
ἘΠ τὐτα αὐ δά Ε[Ὰ, αι ιν 
ἢς οροτίοι ἤοτὰν 

Ἢ [ ΘαΡ.ΧΧΥ͂Ι, Ἑ. . ἘΨΑΝΟ. ᾿ Τ' 
ΜΉ 


τπ 11 ποτα ἀϊ ,,ΜΨΦὸὲ ῳ «4 ΠΝ ἀπ: "ἢ 

ΕΠ Βατ,4.20 ἱ ΟΕ Ἐν ὀκενη τῇ ὥρα ἀ- μὴ ἐν ειεδας κο] δ 
χὶτ τοις τυτγθῖς, ὃ ΔΑ ΟλῚ ἐτν δ , αἰ ἐεβ πη ο 

ὙΔησιαΠΊ αἀ Δ- 7ὲῈγ 0 [σοῖς ζ:ς οὙλο!ς; τίν Ἰος ἕδισα δὸ 


- Ν. Φ - Ὁ ἴη,γι Ὗ 
; τγοηξ οχίϊίν ὦ Ωγ. χ5} ΡΝ τὰ ἸΡΡ πς τὰ 

ἕ- ΣΙ ΒΑ “1 λησηὴν οζηλϑετε αἶνϑν πο [ζῆς 
Ι τ δά 5 ὃς Εὐ{π|- ϑ ᾿ ΄ μι ᾿ς δ: ἡ νι; ῳ ἧς 
Ι θιις αὐ σδργοποπ μῳ μαχρων ἈΟῊ ζυλῶωΐν νυν ΤΩ 
᾿ ! μέ ( ΠῚ ἰῃ 


5. Λ΄ ἕξη 

Ἂ ἄς πα πὴς : αἰϊὸ- συλλαξεὶν με" κα» ἡκμε- μ"" ΡΝ 
τεἰάϊς ἀρ νος (ς- Δ’ Ὡς κοι ὅὰῃ 

' ἀεβαπη ἀοςοπο απ βῶὼν ὥξφος υμας ἐκαέ- ὁεν5, ὡς 


ἶ 5 ’ : ! γ ῃ ) 
᾿ τοπιρίο, ὃς ποῖ ζομίω δηόχσκων ὧν τῷ οἷο) ἈΝ ὧξ 
πὰς οορὶ τὶς, ἀρ γστΝς ᾿ η ΕΝ ν ἀξιαλ γε, Ὁ 
Ιερό οὐ δι ἐκραϊησαΐε μι, μ᾿ ἀϊααο νὰ 
| τὸ τ τ ΑΛ ε | εἴς; 
; Ἡοδαυίε τοι (66 Τοῦγο δὲ ὅλον γέγρ- οὐδ᾽ τ: δὺ, 
ζαλξχαπι οἵ νὰ οὔ- μἡ τὰ ᾿ ἐ Ἂν Ἢ ἰχεγῆς 
ξαυπεῦ. 4, 4.10 Ρἰεγοπταν} 5 οΥὶ- γεν. τα πληήρω ΚἸυσὶν 4 εἰ νος, ἰαίε, 
᾿ Ῥτηγα ΡτορΒοτα- γραφαι Τ᾽ ΘΦΦῊ τῶν .ΤῸ κμ ὌΝ ΩΝ γα 
δορτὰ χτο.ς.μ6 Τῇ. ᾿Τῶς ἀἸς(οἰ ριι- : ΠΥ" ς μεν ΡΝ Ὧλ 
Ρ ᾿ Ἔ » ἀΠΡΓς Ῥοῇ Ὅεὶ ἃ “Ω 
Τὶ οπλος το ϊᾶο 35. μμαϑητω παντες ὡ τ πρρ ἢ τε αἰ 
οο ἔμρογαηξ, Φεέντες αὐ. ἔφυγον. μι ἔπ. ϊς βὼγ 
ϊ 
Ἄλατετ4. ΑἹἾΠΕΕ οὔτε ὮΝ ' ἝΝ. Ελὰς δ. 
4 Ϊ ὄργοπξ {7 Οἱσὲ κρατήσοντες Τ κοιὰ ὡδὶ ὙΝ ὶ 


ας, Ἐν, ἢ 4 


ἔρδευ εν, δ... (α΄ τοί: ἀπ χὲ 


γὴ Ν μϑεν Ν 4υ ἽΠ ας αἧς Ν 
γα πε αά σαϊαρ ιᾶ ἰησθυ τη γα οῦ {0} οὐ ᾿Νίμιι βάς 
ΡΥ Πορεπα ϑάοογ, Καϊάφαν τὸν αργιερεῶ; (οι 
ἀοτισι, νδὶ 9 οτὶ- ἘΝ 
δα: ὅζϑ επί οΥ 5 οὖ ; 

δ 
πσποίαπτ, Φ ἐσβυτεροὶ σευ θη. 
» - - ΕΞ '΄ Ἂ ] 

ῬξΕΓΙΙΝ αὐτῷ ίς- «8 Ο δὲ Πεΐος ἠκολουν οἱ τὶ ἐδεξας 
ἀποθαταν εὖ ρτὸ : ἐδ, ἐπ ῳ δε 4) 
08] νίαν; «ἀ αὐτὶ δ" αὐτῷ ΔΥΓΟ μωροῦ)» με" πο νι βόυς 
ῬΓΠΟΙΡῚ5 5 ἀροῖ- ψ πιο 
ἀσεὺ πη: ὃς ἰηρτοῖ ἐὼς 4. αὐλὴς τὸ. ἄρχθ το 


Φ τ Ι ᾿ ᾿ Ι ΝΜ 
ἴὰς ἱπῖγο, ρς: ρέως" καὶ εἰσελϑων ἐστ» εἰν 


ΠῚ ε ἕν ι « 
0 “Που 90] ροίλ ΟΙ 
που οἱ γραμμιάτεις Κα 


Βαϊ οἱ ἰτηΐ μπΝ, ' ς . σϑρὰ "Εἰ ὁ 

ἥτ ἰς ΤΩΝ ἐκω θνητὸ ΑῈ Οδυ ὑπηρέ νι Ἂ 0 

᾿ νας ἴζ ὁ ἕν ᾿ “" ᾿ ͵] εἰν ὉΙ ς 
ἤπεη). ΤΩ, [ςτὸ τέλος. μη Ἀν, οι 

ῬιΑΥ.4.:1 ΠΡυϊποίρος αὰ- 9 ΟἹ δὲ ἀρχιερεῖς ἃ οἱ ᾿αὐαν Δ 
8 1ς, 14.ἴ, Ν . γι ε λς ΠῚ ῇ ΠῚ ις 
ἰὴ κατὰ ϑαςε οι ἃς ; "μά Σὺ εἰ 


! δ΄) ᾿ς, 
Φοηπίοτες, ὃς τοῦ ὩΡ ἐσβυτερο!, κὶ τῷ σίυέ 

σ. δὲ οι ς 5Ες, ΜΔΑΎΤΗ., Ἑ, 97 


Ἔν 
ὈΡν ᾿ ΡΟ Ψ δε Σὴ ἐς 
Ἢ ὠρὰ ε1- ταὐν ἴμαι ΤᾺ ὅριον Ολογ ἐζήητοωυ ψευ- ζοπο τ τὰ 5. 


ἴε Σ 

ἄν ᾿ μὴ Τίδηη εἰβο δὺ ; ὴ γεδᾶς ξαϊα )χ τος 
Ις ΟΛΡΝ μιρῆ πρατα ν Ἕ “ῶρτυξλαν Χτ' 15 ἴ7-- {ιηιοπίμτη ςοῖ- 

4 ἱ μ ἴσα. , ΜῊΝ " ὙΠ ν᾿» 
᾿ οζηλϑετε βκῳ ἐεῆι, ἴὰἃ. σὺ γῦπως αὐ τὸν ϑιχγα.- ἴγὰ ΙοἿ, νὲ ΠΊΟΓ 

ἡ ΝῊ ι τὶ οἰ! Π} ἐγα ἀογῦι: 
᾿ἈΟῚ φυ λων Ρ᾿ , Ἐξῃ Τωστωσ!" 

ὌΠ ΩΝ ἷ ᾿ 
ἐπ. ἢ ὃν ξ δ Φ». , 

Κα ἡ (μὲ φυοῖ ἀπ, Και οὖν ἐύρον "κο] ὅο Ἐξ πὸ ἰπιιεηΐς» 


ς ἐκαϑε- ἱ ν Ι μαῃεῦξ οτία πα 
ας ἐκαὲ- μεν8 εῆς, ΠΌλλωνγ ΠῚ 4 
᾽ ΕΗ, ετὉ Ἶ ὙΝΕΝΝ γψευδδμι δοϊυρων τ τὶ ἔα ἢ τεῖος 
ἌΚΩΥ γε , γίο! δὰ Ὡξοσελϑογήων ἐχ εὗρον. «οὐξΠηοης, ἡ π 
! με [1 ᾿ ἢ ᾿ ΡΡΑΨΕΣ ἘΣ τὰ ἐ 
Ἴμσαΐε μι. μ᾿ ΟΣ ὕξερον σὲ “δοσελϑοντες τς ΠΙοΡς. Ν ουΓ 
“ ; ν' ᾿; δυ.] Ππηὸ αὔς γεπεγῶς 
ΟλοΥ 6) 85 μπῇ ἕξ αὶ Ομυδδικαρτυρες, ἀπὸ [1 τεῖζος, 


. ὦ Ψὰ κῶς » ᾿ . - ᾿ 
ὍΔ )Ωσ!ν ΑΙ οἱαθὶ Εἰπὸν, τέ ἔφη, Δυ- ὅι Ἐταϊχεγᾶς,Ηἰς 


τὸ , φϑν ἡ ἡ 
φυτῶν, Τὸ δὰ ἜΟΥΝα "αμαι καταλῦσαι δι ναὸν «ἰχὶε, [ΡΟ ] ἀδ- χομαπινομρ 
ἄν ν 5 ἡμην βοηθοὶ, ἃς ΨΩ Δ ΉΆΜΝΝ ΡΣ ἱ {γιοῦ τοπρΡ] 
ποτ ΔΝ προ τες ἰδῇ βῃ ἐδ κι δγα τϑλων ἡμα- ὉὌὈξϊ, δεὶπείάυο 

ἂχ ᾽ ἐδ 9 ΟΜ Ω 
λον, ει ὯΝ Ἶ ῥὼν οἷο σοι οὴ σαι! ΠΥ ΊΡΙ πα ἤρσαῖς Π]ιὰ, 
. Υ Γ Ῥτίῃ,, δέης ΝΩΝ με 
ἐἀοαὐχτι καῇ ἀφ δ δας Κα; ὁυάςτις ὁ ἄρ 6. ὅτ Ἐξ(υγρ ὅς ργίπ. 

υ ᾿ ᾽ ἃ 3 » Ν ἐν “Ὁ 
, ΜΠ τ τᾷ δγοκρή,,,. ο! ὁ" αἰτ ΠΠϊ, ΝΙΒΙ γο- 
αρχερέῶ,, ὩῈΝ ᾧ νὰ Δ ΟΧΡΙΡΗῚ ὅς οὐτοίσουχᾳ ζρόδες ἐᾳυίᾳ {{| 
ἕν ᾿ ᾿ “»“ 
τες κι 0! τιν δ ποκα Ἰαμαρ)υροῦ ον Σ αἀιονία πὶ τὸ τὸ- 
᾿ δ μεθ᾿ τὸ θέμις ΟΩ ΠΡ {ἰπηοηἑ ἢ ἀἰϊςῦι 
χΟμτα μι μέρ. δὲ Καὶ νι Τησοις ἐσιώπα, 65. Ἰοίτς φιζοιη τὰ- 
ὃ » ) ε ΕῚ ᾶΪ . 
ς »κολοῦπ- μρ ἐδ οιὸ ἐς Ἢ Ἀξ Χριϑες ὃ αργε- σορατ, τ Υςροη- 
ἔ ζ, 


“ εν, Δίῳ; βόυς (, ; ἄδης ργίπεορς 5 

ΚΡΟῪΤΩΥ ὶ ψ Ρβεν ο ς δ εν αὐγχιί ᾿ ͵ Ρ Ρ5 ἡ 
χω: ἀν" δὰ ὅλο ὦ δε...) πὴ. Ὁ . ξορκί- σογάἀοτα πῃ αἷς 11- 
τό ἄρχίίς ἐρ! δὸς δὶς δον “Ὁ ὅσ Θεου δ ζῶγ- 1, Αἄίατο ἴσο ροῦ 
ΓΝ ἃς οὐ ἴγὶς ς ἥ εν 3 Του π ἰδ τ 
Ὅν ἐστ» ξ' ᾿ “ἄρυς "Ὁ" γα ἡμίν εἴπης Ἂς ὺν; με ἢ ὦ μρηρβοδ ες 
ἌΝ ἐξ ἼΝ 6 ὁ Χ ΑΕ ἀμ ΡΑ αἰοὰ 01» δ η 
{ν᾽ ὑπηρέ αν Οκφος ὁ ψος ποῦ τὰ ἢς σμγμξας ἢ. 

ΠΕΣ Θερι 
μι ῥ" ἴηι δὲ ΠΠ Ὶ 


λος. μ δ τὰ 4 λ ᾿ Ἰίτς Ὠεὶ, 
-“ Η γε» χί. ὃ ε ἐν 9. ἐπ 
ἐρεῖς ᾧ οἱ ", τὰς -ι "Ε)γᾳ αὐτῷ ὁ Ιησο 64 ὉὈἰϊεῖς {ΠῚ 1ς- 
Π ᾿ «(ὐ "5 ϑ ν.}) ἀὶ ᾿ΩῚ 
᾿ σωυέσ ας ΝΗ ε ας, Τιι ἀϊχίῆιὶ. 
΄ Γ, σ “ΛίΖ ' : 
ἐ, (Ὁ λέχου- γΟΥΓ τα πο ἀΐ: 


ἢ ,ἷς 
μι δλὉ, ΧΧΥῚ, 


βυρ χὰ τέ, 4.27 
ΣΟ λτ4. Β.τὸ 


᾿ νιον, 4. ἀντά 


Ο 


ἘΔ (ον. 


ἯΔΥ. 4.12 
Μαγειά 5. ἐφ 
ἕκς εὐ. ἢ ,(ς 
ἑοαθ τ, Εις 


Ἐ, 


οο νοδὶς,απιοάο 
νἀ δ εὶς Ελίΐα πα 
ποηλ ὶν ἰςἀς τῷ 
ἃ ἀοχιῖὶς νἱτει- 
εἰν ,ὃζ νεπὶ ςητς πὶ 
ἱπ πα ὴρι» σαὶ, 


Τῦς ρυὶηςοΡ5 58 
φετάοτ αἰ(οἰάϊς 
νοβειπηξια {ἴα 
οὃς ΡγοΟΪ αι τις 
εἰ ΒΙαΑΓρΡΒεπιᾶ: 
ηὐϊά ἰπΠρεῖεβς 
Σαὶιν το ΣΈ ςος 
τις αι εὶς δα 
ῬΠοιη ἰδ ςἰπς: 

Ουἱά νοδὶς νἱάς 
ει 61} τεῖρό- 
εἐἰςητος ἀϊχογαηΐ, 
Ἕσιις οἰ πγογιῖς, 

[τς χριοειῦς 

1 [αςεὶδ οἱ" ἃς ςοἱ]α 
Ῥαϊδοϊοςοίἀογῦε: 
αἰ αῦς ρα] πηαδὶ 
ξαςὶξ εἰ" ἀοάογῆς, 

Ὀϊσοηζος,Ν ατὶ- 
αἰπαῖς ΠΟΡ Οἠτὶ 

{τς ,αὐνὶς εξ αι τὸ 
ῬειςιΠι 

ἢ Ῥοῦγς. νογὸ 

(εάεθας ἔοτὶς ἴῃ 
αἰτίο : ὃζ ἀςςςπιὶς 
«ὦ δ γηᾷ αἴι- 
οἰ ]α ,ἀήσεης,Εξ 
τι οὐ Το 6.2- 
1] πὸ οτᾶς. 


ΑΤΠΠΕς περαυΐς 


ἘΝΑΝ Ο. 
μὲν, π᾿ ἄρπόψεοϑε τὸν 
ἡον Τῇ ὀῤϑρωπου καϑη- 
μᾶμον ὁκ δεξιῶν δ δειυά 
ῥίξως χὰ ἐρχόμϑιον ὅλι ἵ' 
γεφελων 18 οὐρανοῦ. 

Τότε ὁ Σρχιεράς δὺ- 
ἐῤῥηξεΐᾳ ἱμωπα αὐτοί, 
λέων, οὗ ἐξλασφήμονσε' 
φ [ ἔτι χρείαν ἐχομδυ μιδο- 
Ἴυρων: ἴδὲ γῴω ἠκούσατε 
πίω βλασφημίαν ἀντ᾽ 
66. Τ ὑμὲν δοκεῖ. οἱσὲ 

προκριθέντες εἶπον, Ἐνο.- 


ός 


! εν 

χοὸς ϑαγάτου ὄξϊ. 
Ι] ΠῚ ὃ 
6; Τότε ἐνεπηυσειν εἰς τὸ 
Ι 
εϑσωπον ἀμτιὶ, ἐκολᾶ 


φιφ αὐτον" οἱ ὃ ἐῤῥώπιξ; 

Λέλοντις ᾿ Τροφήτυ- 
σον ἡμὰνΧ οιεε, τίς ὅφην ὃ 
παισας σε; 

Οδὲπ εδος ἔξω ἐ ἐκώ 
ϑυτο ἐν τὴ αὐλῇ" Κσεθσ- 
ΘῈ ἄντῳ! μία παιδι- 
σκη,λείασα,Κ εὴ συ ᾿ἠεϑά 
μὲ ἡ άω Γαλιλαϊ: 

Ο δ) ἠρνήσατο ἐμάσξϑ 


(8 


6φ 


70 

Κυὶ 
αν 
μ᾽ 


ἰδεί 
δ δες ἫΝ 


“ Γὰ 


ἐὐἢ ἐπ χ 
ἀεῦ "ἢ ἃ ἐν τὴς 
ΣΥΝ ταὐεῖς 

ΣΝ 


αι ας 
ἐν ΜΝ ἐμεῆας 
ῃ 


ὅ( 


μα 


ἔκρῖς 
Ἐρ)ς 
, ἃ 


ΤῊΝ 


" 


Ἢ Υ ' ν, 


.. Πρ 5.8 Οι Μ Α ν τ Ἡ, Ἑ͵ 438 
ἀϊο δα ρον τ 
λ Ὁ καϑὲ ΤῸ πιοίῦ δεν θῖν, 4 «δὲν πανῆω Ψ “λέγων, Οὐκ Φογαπι οι ίδις, 
Ὺ ἢ δἰεν δι ἫΝ ΠΛῊΝ το Ν ἀϊσεης., Νοεοίοϊο 
ου καϑη- ἐστ ᾿ ὸ ἰσίὰ, τὶ λέγεις. φιἀάϊςας,, 
Ὑ Ὁ δυὰ εἰν “ ἀξ {πε Ἐξελϑύντα δὲ ἀὐτχον ἡ Ου αἰτῷ οχ 
οι δέν ἀρ τ ἢν Ὧ εξ ἴῃ νου, 
ϑυον ὅλ: Τ' ἐονι ἮΝ Νὴ ἐς Ζυλῶγα » ἀδεν ἀὐ--᾿ γίάϊε ΘᾺ αἰτογᾶ 
ανοί,. δυ ᾿ μι ἡϑδὶς. Ἰὸν ἄλλη: καὶ Ἀδὰ ,4 Οις ἐ ξ - Ὡς 12 ; ἃς αἷτ Ηὶς 
τῆν, το ἀν δὲ κῶ ΙΧ 4} ὀγαπ ἰδὶ, Ἐξ 
μερόὺς αὐ ἰδ ΚΝ (αὶ ἕδτ ἰω μῷ. Ϊη.- Ηἰὶς οΥαῖ οἴ Τὸν 
α αὐτοί, Δρίη ὙΝ ὍΝα ζωραΐου. [ΝΑ Ζάγεπο, 
, . ἀν ἣς ἴ 
χ στ υ σε γεν ἰδίῃ ες «ἅ αἱ παλιν ἠρνησοιτο 7: ἘΣ] τεγ πορα- 


ἰό αἱ αΪῸ οὔ ἰυχοὶ γα τ1.. 
ὀμμμλθη ἀνα! ὰ ἀμαδϑῳ: Αἴ μϑ ὃ ὀρχου ΟἿ, ἐκ δἰ σὰ χὸν δ᾿ 


᾿ ἄο, ΝΟ ποιΐ Ηὸ 
ἠκούσωαχε Ρυνα ἼῊΝ Ἷ πος ΤΩΙ ΠΟΙ. 


Π 
αν ἀν: μων ἔεχιὶ ἊΝ Μετὰ μικρὸν: διωξοσελ 73 Ετ Ρροῖ ΡυΠΠ 
“ ἐν αὐ δια ᾿ς ϑὴὺ ἀοςοῆογῆς ᾷ [1.- 
κ() Οἱ δὲ εἰμί! τὰ δαε αν τες οἱ ἑςῶτες. εἶπον τῷ 
ἡ" 

ἢ πι θαπε: ἃ ἀϊχογαπε 
πον, Ἐγ0- ἀομν ἣὶ ἿΝ πὰ ταν ) Αλη ϑῶς καὶ συ τϑφμ γογὰ δζει 
͵ ΠΝ ΜΟΣΤΕ αὐ : ΕΧ 1ΠΠ1Ξ εἰ : παπὰ 
ἣς ἢ μοι ΠΕΣ ἔς: ἀαι εἰ Ρ ἡ ΠΡΟ, ἃ Ἰοαιοῖα τῷ τὰ 
"στιν εἰς “1: Ε" ι «ἧς νὰ Ια σου ΔΥῸ σελγο ῶ. τη ηἰο ἔλεϊε. 
β ες ππδ “πῃ, τρίς 
ἜΣ ἐκολῶ ἐμ δι ἃ ὃ, Τότε ἤρξα; νΑρυελῥας 74. Τιποςαρίς εχ 
“σε δ ἐγ πον σὸ ἕκκ(α,) ογατὶ, ὃς ἰαγαγῖς 
μω.. μα ἦ καΐιε, δὶ ἴζειν καὶ ὀμνύειν, αιδᾷ ποῦ ποῖξες 
ροφηήτευ" ἀμμμμε ς δεῖ. τ ὅχ οἷοί τ ἀμόρω- ΠοπΊςΠΊ. Ετ οὖ 
᾿ « ἐ ͵ Ν ν ᾽ Ν ν 
τς ὅς 1ν 0 μα Και αἱ! δ) ϑέως ἀλέ-- ὩΠηΟ βΆ]19 ζς4 
“κι, ὑςῃ ἴάᾳ, 
Ν )ὶ 4 ! γε θεν καὶ ξς 4; 
ἔξω ἐκώ ἀκ}, τν ὍΝ μνήοϑῃ 0 Πέῤο ς 7ς Ἐτ τεσούάαταφ 


, ΝΣ ἐδαν ἢ ῥήμας τ᾿ ΟἹΈ Ῥοεγας νογθὲ 
’" Ὃ Ὡ9 οι δὰ ρῖαι Χόγος τὸς ὅ [ῃσοζ εἰ ΠΗ Ιεδι, αε ἀϊχεγαξ 
Ια παιδ- χι ᾿ δέοι ὃς ς ἄὐτῳ γον ωοὴν οἱ δ. 


ἐδ μεν’ ἴὰτ Δ οἱ, Ῥηΐὰς αἰὰ πὰ 
ΞΕ, ἐν ἵει ΣΥΝ ἔχχερᾳ ) ΒΆ]ΠΠυς απ ἴοῦ,τοῦ 
συ ἦα, ἔο;. ὅτε Φωγῆστι; ἢ δὼ 2] : 
ὡ τῇ ἐμὸν νῷ Ταργήση οι 4 της ΠΦΡΆδΙ5. Εἰὶ 
Γαλιλαί: τρ μ᾽ Ὡῷ δδροδυν ΜΕ, Καὶ υξελιϑὼνγ σρτγοῆας ἔοτας ξὰ 
{ ΡῬἊ ὃν ἱ λ " 
70 ἐμιασῷϑ 4. ω ὑκλαυσιηκρῶς, Ὡς πιεῖ. 


,1]. 

Π ἱ 
{ἢ {} 
ἐν ζαΡ.ΧΧΥ. ῈἙ, ἘΥΡΑΝΟ. γδι 
ΟλΡ .17. δι. } Ν ΐ 
Ῥ.17 κεφ κί. τοιδς ἢ Οὐ; 
ι “ΩΝ .0 ὧν ζ ΜΝ’ γυῖς ρα } 
Ἢ Ἠδγ.4..1. Ν Απς αἰτεπὶ Σ ΕΟ: θυοῦμνης; "μαι κι τάχα 


ΠΣ ΕΘΙΒΒΝ ἕλδο εδη]1 


Ἷ .}} ἃ 
ας.5:. δ. 6 εἶ ; συμᾷουλιον ζαζον τοἰεῖ δῇ] (μη, 
Ἰοβαμγιεῖν ἔπίοτα πὶ ΟΠ. Π65 ᾿ ἤβδὰ "Ὁ κς ἩΠΔΝ αὶ] ἴο χῃ ᾿ 

Ρτἰποίρες ϑᾶςεῖ- παρτες 0] δργιερείς 'α 0] ραν ἣν ἴο ο. ᾿ 
ἀοειτι ὃς 5εηΐο- ΠΕΡ Ν, “ λαρί χτὶ ὌΝ ε ἀκα (γι 
᾿ Ὁ» ἐσβυτεροὶ τῷ λαὸο ἂρ Ἔτη Ὁ 0γ 

Ι ΤῈΣ ῬΟΡΟΪ αἀυον , Ρ διῇ μα ἢ δα ἰὴ τς -“ 
᾿ ΕΥ̓ΡῪ ΤΩΝ 


ν ψ τ 
ἴῃς εἴ τὰ, νέα 170 Ιησοζῖ, ὡςτε )ανατω- ΠΝ Ὁ 
0 


τιοτεὶ τταάογοπί, ῬΗ Ρὰ ως ( 

στη οἱ ὙΡ: ᾿ “" μὴ γλαμτῆος ς, 
Ϊ Φ ΕΞ ω ᾿ ] ἃ. 
Ἑενίπᾶΐπι εὖ 2 Και δησοντες αὖ τ ἐν ἀνα 


: ΄ 2: """»" 
αἀάιχοζαπης., ἃς ΜΝ '»- ὧδ τι ὃκ 
ἱ αὐπηγαλρν. πᾳ πὰρε ἐ ὃς ἡ’ 6 
ταάἀοτα πὶ Ῥοὴ ᾿γαγν, ΚϑΊ Ρ ͵ « 


ἣ Ι ΠῚ 
το ΡίΙατο ργαῦ-ὀ καὺ αὐτο Ποντίῳ ΤΠ λῶ μα ἐς Ὁ εως 
Ἱ ΐ ε Ι ἐξῃῇ ΡΤ 
αἱ: Τί Τῷ ἡ γέμΟΥ!. : τῆς ἐξ, Ἵ 
ω φ ἀν τς ΟΥΧΝΝ ! ε« τ τὰ (ἢ Ρῖς. οὲ 
τῦς νἱἄσης 0: 3 Τοτε ἰσδον Τουσὰς 0 εὐ τς ἤ 4 νὴ 


ἊΝ ; ' 
ἀιναυὶ εὔροα. ρα ἡ αὐτὶν, ὑπ ὕ ἢ 
ςῆςε, ρατηϊτοπεία καΐεκρίϑη, μια μιεληϑες “ἢ τρεηδτϑος 
ἀμδὰ λα ται, ἀπέρρεψι (ἃ σειάκοντα μὴ 

 ΑΒΟΙΜΊΖΕ ς1- εἰργύρκα ις ἀργερέυσ! ν, Τὴ ἰφις “ηι 


κογάοτυπι ὃς 96- ιν ΔΝ ΝΝ ᾿ 
(αὶ Ὧις φρεσβυτερο!(; εἰ ΠΡΆΗΣΟ 


| πἰοτίδιις, Ἢ Ἀπ δ ἃ “τῆς Κ 
Το ὃς, Ῥοσοδυΐ, 8 Λέγφν, Πμαρτον ως Χ Ι «ἰ ἀὰ μος 
ΡῬΥοάδς (αησυΐπέ δα δδοις αἵμα, ἐἰϑῶον. ΟἹ ἡ δριδτα, ΤΥ αἱ 
ἱπ Πποχί, Δι }11 Ὁ“ Ξ ξ , " ἐὰ “Ἢ δ, , ἅς, Χο. 
ἀϊχογάς,Ο υἱὰ αὐ δὲ εἰπὸν, ΤΙ ἄσξϑ ς ἡ μα τῶν ἴφ ἘΝ 
ποϑῖτιι νἱ ἀογὶς, σὺ ὁψ4. μ δεν ϑαὶς ὕξμ 
, Ιι αἰ τ ἴχῇ Ὧϊς 
᾿ ᾿ ξ ΨΦ ᾿ - 

ἘςΡρτοϊοδὶς αὐ ἐς Καὶ ῥιψας ζ. αργ" Ἷ ἔκταν, δ οΟ 
σεπτεὶς ἐπ τ Π}- . ρ., β. ΛΠΗ5 Μὰ π: Ὅδ9. 
ΡΙο,ἵςοοῆιε,α- λον τῷ να, ἀν νι, Μ, παι ταςς ἐπν 

ΑΔιει δίςσι5} Ι͂,αϊςο ἔς σε νὴ ἀπελϑὼν ὠπηγξάτν "ἢ ἔϑχὰ ὙΠ 


(ἰρεπάϊε, δ λω 59 - » 
ν ως λῶ 
Ῥγιορος αὔδα 6 ΘΙ, δὲ αρχίέρειν , 
«εγάοεί «οςερτίς ζογγες ἃ ἀργύρια 170); »") 
αὐσίιοὶς ,ἀϊχοιῆς { 

,, Νδῃς,, ὮΝ ΦῈΟ, ΜΑΤΊ Η- Ἑ, 994 
! ἀπ τος ἱ ᾿ » “ 4... Ν): ἢ ἢ 

,"ὥ δὰ ἢ Οὐκ ἐπ δὰ ο ἷςοῖ δὸς 

κεφ ζ δῦσα, 3 5 β λεν αὐτὰ ΤΟΥ ὶπ ςοῦβα 


᾿ ᾽ 
! ὐ ᾷ ᾿Ξ ; Υ͂ν Ν Α 
“ἠϑοκϑρης; ΜΝ ἤρα ΤΕΥ κορξ αγᾶν' ἐπεὶ 71- τιαπΊ,ακία ρτεῖὶ 
᾿ Φ ψ ! ἦ 4. Ῥὸ 5 
τἂν φαθον δἰ ἢ ται μη αἵματος Ὧι. (λπρυϊηὶς εἴ. 
ὡς ΔΕ τ ! ᾿ δὲ» 5.. 
ἐρεῖς «( 0] Δ ΝΙΝ ὯΝ τὸ Συμζ(ουλιον δὲ λα- 7 ΄ Οὐηϊΐο αἰιξεπὶ 


.ἀ" ἔμ εχ ! ᾿ ἵτηὶ 
Ὁ τ' ΟΝ ΟΣ ἀρὰν, ὕυγγες, Κπ 0 ,,,. ἵπἴτο, επιδῦα πε 
[7 λαοῦ ὕῳ μι ἢ ΚΆΚΟΥ ΝΝ ν Πρ ἤγρρασοιν ὧς αὖ Οχ ἢ Πἰς ἀστῷ ἢριι 
αὐμ" ΝΗ δ δ 


“ ὶ Α ἢ ἘΝ 
- ἡανατω- (ον ΎΤΝ ΤΩΝ τὸν ΟΣ ΘΟΥ δ᾽ κεραμέ- 1 ,ἰπ (ρου ταγαπι 
ν᾽ "᾽ Ἰ “Ὅ ἤ Ω ᾿ 
ως, εἰς ἀφίω Ος ξένοις. ῬΕΙΘΡΥΣΟΓΕ 11. 
Σ δ 0.8 Ι ἐλ τὰ Ἵ 
ψτες αὐπν απ ξαιἶε- ΔιΟ ἐκλήϑη ὁ αἰγοος 8 Οὐαρτορίεῖ νὸ 


ι ! πὶ ὃ ἡπμωγ τ) οαὐ' οἰ ἀρσοῦῖ!ς, 
7“ εἴ» ἈΕῚγ0 ᾿ Ὁ 
4 Ζαρε ἢ ὀειῆ ῃ, ἢ ρει» ὦ 5 ἄγρος σα μῶτος, ᾿Αρεγίαηριπὶς, Αδντιειιν 


Ι αἰ οὶ “ ἢ ΐ 

τὼ Πιλῶ ἐρρ δὲ ἰὰ ἯΟ ἕως τῆς ση μερον. νίαιις ἴῃ ποάϊου- 
: Ρ τη ἃ Ἢ “ γ ! ᾿ αὶ 
ἀν οὴ ἀἰς, Τότε ἐ ς ΠῈΠὶ ἀΐδαλ. 

ᾧ ͵ ει τ ιὦ τῇ Ἀρίς. ο, διὰ ῬΡΩΝΗΝ ΡΉ 9 Τῦς ἱπιρ]ςΐα Πὶ 
ν Ἰουδὰξ ὠν ἐδ ἡ Ν α Ἱερεμίου τὸ όρὸ εἴ αιοὰ ἀϊδῇ εἴ 

.] “ 7 , ὴ ’ " » - ᾿ 
χὐ τον ν 017 Μ δέρι ριο. Φηγου, λέγοντος, Καὶ ἔλα Ῥέτ ΗΟ σΠη ἃ Ὁ- 


ἀπε, ας Βειᾶ ἀϊοξεζ, Ἐὲ Ζεοῖ 
εὦ)» ἈΝ διξ ρ ζυ , Η Ι ῬΡῃξεία, ἰςξεῖ,]} ΔΟΏΔΙ, τι, διτὸ 
Πα μελη)εις μι} ὐϑβμὰς "ἃ τλακοντο φίργυ - ἀοςερογῦς τὐῖρίπ 
ὶ 
χρια κοντῶ Μ, ἵε, τε. (κα, τίιυ ζμίω γὸ τετι-ὀ ἴἈ ἀγβοητοοσ,ρτο 
᾿ ᾿ν ἐν ΡΝ δ δες ' εἰ αὐτὶ πγατί αὐ καὶ 
αργερέυσι μμώ ΗΝ ΜΝ “ὅρου ΟΥ̓ ἐπκ σαν φεηηαταπι ὁπιὸ 
)υτερο! ΗΝ {ὧν Ισραηλ’ τῦις ἃ ΠΙΙς Τ{γδε]: 
ἢ ιν 
΄ ' ἢ ᾿ ᾿ 
μαρτον πῶ ον ἤρῳ Ἀδὰ ς Και ἐδωκαν αὐτὰ εἰς τὸ Ἐεάοάοτιης δὸς 


(οῃ; »ῆς Ἂ . ᾿ Π 
ἈΠ με κὰξς ΤῸ αἱ ἱπ ἀρίαπι σα], 


Ὰ 
᾽ ΄“ ᾿ ΕῪ μ 
αὐϑῶον. ΟἹ μρῃ ΣΩΝ 29 Τό κερχμεως, 


“,ᾳΟΘ΄͵ Ὦ, ΧΟ, ; ἶ ἤσιι οὐ πίστις πανὶ 
ος μας" ζῇ ἶ κ ζω στιυέταξε μοι 1 Ποπγίπιι5. 
“ νον ΩΣ 


Ι ἵ 
᾿ ῷ ὠργν" ἣν ἀἰτγρ ατ ὃς Ο σὲ [ησοιξ ἔζη ἐμ- ΤῚ [Τεΐτς αὐ Ἦδτ, 4.54 


Ι "ν) δὰ) ἴϊις “ ε ἷ ᾿ » 

ἷ ϑυεγωρη" κε ἐκ ὐῖκςςς τ έθοϑεν γῇ ἡγε μόγος {ϊεεῖς Πς Ῥχᾳ- Μαζουῖ δι 
, ἵχ μ᾿. χά δες ἔσηρῳ ἔῖον ἀνὰ Ὧ] πάρι, δεϊπεαϊτο τ Ις 5 
᾿ ἢ ᾧ “ὦ 12 }),,1,Γ, 
᾿ἀπηγξα "ἢ δῷ “δ ἜΡΟΝ ἐξ ἐδ ἡγε- δαυϊ εὰ Ῥγαίες, ᾿ 
γερεῖς λῶτ ε" λέγ, Σὺ εἰ ἃ βα. ἀἰσεπς,Τα ἐς τὰ χ 
ΖΚ ᾿ 4" σίλεις Ὁ ᾿ ᾿Ἱμάποτιτῃ ἢ Ὠ}- 

ὑρια 70}; »") ᾿ ΓΊΟου 7 ων} 


τὰ ἰἰ , 
{: 


᾿ 
ι Εΐατ. 4.15 


ὅτι 4.10 


Ι Ρ. ΠΧ ΥΤ, 


Ἑ, 


εἷε ΠῚ Τούς, Τα 
ἀϊςὶς, 


ἘΨΡᾺΑΝ, 6, 
δὲ τησοιξ ἔφη ἀυτῷ, Συ 
λέγᾳς, 

Καὶ ἐν τῳ κατηγορξϊ!-- 
δα! αὐτὸν ὑπὸ Δ ἀρ- 
χιέρεων (6) Δ ὡρεσβυ- 
τέρων, δὲν ὠπεκρίγατο. 

Τότε λέγ ἀυτῷ ὁ ΤΊ 


! ᾿ ὕ ! 
λώτος, (υκ ἀκουεὶς πὸ- 


[Ἐπτ υϊπι ποσὰ. 1Σ 
(τοῖον ἃ ρυὶηςΐ- 
Ῥίδθιις 9 δοογάοτα 
ὥς φεηϊογίδις5, πὶ 
ἈΠ γεροπάϊε, 


Τις ἀϊοῖς {ΠῚ 12 
Ῥίϊατας, ΝΠ α- 
ἀϊς αἰιὰ πὶ πγα τα 
ἀάιογπιτ τς ἀϊσ 
σα πτ οἰ πχοιιἱαῦ 

Εεποπτοίροι 14 
ἄϊς οἱ αά ν] ἢ νεῖ- 
δῦ: τὰ γὲ πλΐγα- 
τοι Ργαίος γος 
Πρ δ τοῦ, 


ὋΝ ᾿΄ 

στέσυυ κα ταμαρ)υροῦ ΟἹΣ 
5. » Ὁ ᾽ 

Και 5", οὐ ΤΕ (ΣῊ αἰ)» 

᾿ ἘΆΝ ἃ εἰν, ὶ 

τῷ δος οὐδὲ ὃν ρημώ 

{ ͵ .] ε 
(ὐττι ϑαυμώζαν ΤῸ ἡγ6- 

! ᾽ 
μονα λίαν. 

{ ἴπ ἔοο αὐτο ῃ} Ἶ 
ζςοπἤιοιογαι Ργ» 
[δ 5 τὰ θα: ἀϊαλίς- 
ἴσο νπιΠ γἱη- 
ὅτι ΠΊ, 4116 Π]} γο-“- 
Τυ] οης. 

ἩΔΡοΡαΐ αὐ τό 
τιι πον πόλι πὶ Π- 
 ρηιθ 21, αὶ ἀΐος 
Βατιν ΒΑγαρθας, 


΄ ΤᾺ ε νιν, 

Κατα ὃ εορτίευ εἸὼ- 

ςεε ᾿ ᾽ Ι Ψ 
Ὡς Ο ἡ γέμφον Ὁσιολυεν ἐπ 

πο Ἢ δ 
γῶ τῷ ολῳ σέ σχαίον, 

" 
ἡ ϑΈλον, 
δ" ΡΨ, , 

Ἐ ον σὲ τοτε σὲσχα!ον 
᾽ Ι Ψ ! " 
δ ιση μον, λεχηυόνον θά 
ρας αν. 

σοηπριοραιὶς ΟΥ̓ 17 
5ο 1ΠΠ]15, ἀὐχὶς Ρὶ- -“ : τς ἡ ἢ 
΄ . τ , 7 0 [“ 
Ἰλτι5, ν γα πῇ νὰ] ΡΥ ΡΥ ΘΊΘΙΟ 


{5 ἀϊ Πγΐττα ΠῚ νον λάτος, Τ γα ϑέλετε ἀΤθ" 
Ῥὶοὺ Βαγαθυὰ , 8 ἢ 
Το Πὶ αὶ ἀἀϊοὶ- 
τι ΟὨΥΠἘ4) 


᾿ [εἰ { ἣν τέ 
Σανηίωδι ων οὐ ἂὖ 
2, 


! : Ἂν “ 
λυστὸ υμμέγ! Βαρᾳξξ αν» 
" ἕν Ἁ ᾿ οὗ 
ἢ Ἰησοψω τὸν λεγομὴ 

΄ Ι 
ΚΡΆΓον Ὁ 

Ν 6. 
ἀυτῳ;, Συ 


ΓΙ 
ΚΑΤΗΡΡΕΙ- 
λα γ 
τοῦ ἍΓ ἀρ- 
Ἂ ὡρεσβυ- 

͵ 
ΤΕΚΡΙΥΟΙΤΟ . 
᾿ ἀυτῳ ὁ ΤΊ 
Ἴ ! ! 
χκουεῖς πὸ- 

νς ,’ 

μωρ)υροὺ σι) 

Ὁ ᾽ 
τε Ὴ αὐ 
ἡ εἶν, 
ὃ ἐν ῥη μια; 


ΔΝ 


: ] ! 
᾿ορτίι εω- 
( " “ 
ΓΟ ΔΌΣΕΙ ἐπ 
! Δ 
σἷξσμκιον, ΟΥ̓ 


ὕτε σὲσχμ!οῦ 
ρυᾶνον Βα“ 


, φ “ 

ΟΥ̓ οὐ αὐ 

"τοῖς ὃ ΠΙ’ 

! ᾿ 

Ἐλετε 770" 
ῳ 

ἰα ρας αἱ» 

! 
᾿ λεγρμμοῦ 


᾿ 


ι 


οἰ 
ἥ εἰ,τυῦ 


εἰ 4 
(( 
ρηίθν 
ν 


εἰμί! 


ἀϊὶ, 
τ 

οὐδ! { 

ἀμ, 


ἀμ! 


0 
ἫΝ 
(ρὅ 
εἰιο 


ἢ 


{4 


9 Ἐς, ΜΑΤΎΤΉ., 

Ηδὲ τὸρ ὅτι δηὲ φϑ- 
γον παρέδωκαν αὐτὸν." 
 Καϑηρέῆου δὲ ἀυτὲ 
ὅγι τοῦ βήματος, ὠπές(- 
ὡς δὸς αὐδὴν καὶ γαυὴ 
αὐτὶ λέγουσα, Μηδὲ σοι 
ἴα) τῷ δα ὀκείνῳ" 
πολλὰ Γὸρ ἐπα ϑον σῃ μι4-- 
βὸν κατ᾽ ὀναρ δ αὐτὸν. 

Οἱ ἀρχιερῆς αὶ δι ὩρῈ 

ὕτερσι ἔπεισοιν τοῖς ὃ- 
χλοῖς ἵγὰ αἱ τή σωγτο τὸν 
Βαρῳς ( αῦ. τὸν ὃ Τησῶν 
δπολέσωσιν. 
,Αποκριϑεὶς ὃ ᾿ ἡγεμῶν 
ὙΠ αὐτοῖς, Τίνα ϑέλεξ 
ἀσ δ' δῶρ δπολυστυ ὑμῖν 
δὲ δὲ εἶπον Βα ρα ( αἵ. 

Δεγᾳ αὐτοῖς ὁ Πιλά- 
τὰς Τί ο(μὗ ποιήσω 15- 
σοί πον λεηγόψϑρον Χρι- 
“2 Λελρισιν ἀυτω πα 
τς Σχαυρωθήτω, 


18 


19 


10 [Ρυεΐπεῖρες δὐτ 


2 


-- 


21 


Ἑ. 


ϑεἰοθαῖ πίη Φ 
Ῥοριοσ ἐπιίάϊᾷ 
τιλάϊ ἢ 76ε εἰι Π1. 

ς οἄσπίς δυῖεη} 
ΠῸ ὑτὸ ἐπ θιιηᾶν 
11, πλὶ τ δά εἰιπὶ 
ΥΧΟΙ͂ οἷκι5, ἀϊοῦς, 
ΝΙΏΪ εἰδὶ οὐπὶ 
ἰυο ΠΟ: πιυϊτα 
εηϊπὶ ρα ἔμππιὶ 
ἢ οάϊς ἐπ ἰοπληὶς 
ΡΙορίοῦ ΘΠ, 


1θὸ 


ϑαςογάοιῃ ὃζ 956. ἸῈςν5}. (ε 
ἰόντος ρεγίιδίς- 
γαητταγδὶς νὲ ΡῈ 
τεύσης Βαταρρᾷ, 
Ἰείιπι γεγὸ μεῖς 
ἀοίοης. 
Ἀείροπάεςης λ11- 
16 ΠῈ Ῥγαίος αἷς 11 
1, Νντταπι νυ]Ἱτὶς 
γνοδθὶς ὁ ἀπο" εἰσ 
Ὠγΐττα ἢ ΑΥΠΠΕΠᾳ σ 
χούιης, Βαγα δ ᾷ: 
Ὀἰχίς ἐς ΡῚ1α- 
5, Οὐἱά ἱρίτοιν 
ἔλεϊατα Ἰεία., φυΐ 
ἀϊαίτουν ΘΕ 97 
Ὠϊοῦς Οἱ οπιπες, 
τας ρατυγς 


ἃ ἔϊ,2.οὐἹῷ 
ς 


"ἃ «ς ι Ν - 


λ : 

κάκογ ἐποίησεν; Οἱ δ 
΄σοτ " 

ως ἐκραζογ, λε- 

Ουἱά εηἰ τι τα] ἱ 
ἔς Ὁ} ΑἸ ΠῚ} πὰς ἨΔΥ,4.27 
δὶς οἰατηαῦᾶτ, ἐϊν 

1..1}]. 


Μδγδ, "Κ᾿ Ά.τὸ 


ἰσμαυοι, βοηφὶ ' 

ἢ 
ΔΡ.ΧΧΥΤΙ, 


ἮΔΥ.4..18 
ΜΜαγξεῖς, Β.16 
ἡοδλαπ. 19,8. 


Ἑ, 


ςεπέες, το ἤρα 
Κι}, 

Ψψίάοης αὐ 6 1] 
ῬΙΠΔο Φ ΠΙΒῚ] ρ- 
ἥςετειϊ, [δὰ πηλ- 
815 τὰ ὼ πλυ] εις ἢς- 
γεῖ, ἀσοερία δαϊα 
ΔΡΓΠαἷς πα) οοτᾷ 
ῬορΡιυ]ο,ἀϊςς, Τη- 
ΠΟΟΘΠ5 ὁῆο (ἢ ἃ 
ἰχηκαίης Βαΐις 
ἐὐ{Ἐὶ: γοὸ5 γ᾽ ἀογὶσ 
τίς, 


Ελ τείροπάεης 
ψΠἼΠο 5. ΡΟριι- 
1ὰι5 ἀἰχίτ, 5 ἄριιϊᾳς 
εἰσ 5 Γ ΡΟΥ ΠῸ5 ,8ζ 
{ρον ΗΠ ος. πο- 
ἔτος. 

Τίης ἀἰ ῆε 1]. 
Τὶς ΒαύαῬαηγ: [6 
(1 αἰιῖδ} Ε]-- 
Βοϊϊατᾶ τὐαάίάϊε 
νὰ οὐ Πρ ούοζοΣ 


ΠΤ απο ΠἸΪ] τος 
Ῥγαπάϊς Γυ(οὶ ρἐ 
τος Το ΠΊ ἐπ ρτας 
τοῦ, σοηρ ορ, ἃ“ 
ὈΘΥΓΌΠΕ χὰ δὰ ΠῚ 
ὙΠΙῚϊ οΥ ΓΔ ΠῚ 
ΠοΥζοΠΊ. 

Ετ συ πὶ ὀχ [Ὁ 
(ἐπ σι ΠῚ, αἰτοῦ ἢ 
ἀεάενι πε οἱ [Ὡ ΓῚ 
Πλυγάς ΠῚ σοςςίη ἃ: 


ζο 


Ἐξ ςογοηᾶ ἐς (ρὲ, 


γόντες, Στουρωϑθήτω, 
Ἰδὼν ἢ ὁ Γιλάτος ὅτι 
οὐδὲν ὠφελέϊ δα μῶλ- 


14 


ον ϑορυζος γί ρῆζων λᾶς 
Θωγύσωρ ἃ οἰπεγίψαιτο τος 
χέρας ἀπένανει τῇ ὄχλι; 


λέγον, Λϑῶος εἰμι δ πὸ ᾧ 


αἵματος Ἷ δγχαίου Ὁύ- 


που" ὑμεῖς ὃ ψιοϑε. 


ο 


-ς Καὶ τ ἀποκριϑεῖς πα " 
λαὸς εἶπε, Το αν μα ἀμ 
ἐφ᾽ ἡμκας “καὶ ὅχι ᾷ τὸ" 
«γα, ἡμῶν. 

Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς 
τὸν Βαρακ ( εὖ "τὸν 5. 1η- 
συαῦ φραγελλωστις, ποι- 
ρέσωκεν ἵγω σε ρωθῇ. 


! Π ΄σν ΄Ν 
27 ὋἜὍΓοτε ο) ςοαπώτοι “Ὁ 


ἡγεμόνος αὐ ϑαλαξονῖες 
τὸν Ἰησοῦ εἰς τὸ ἐκερυ 


χώρμον, στιυἡ γα γον ἐπ᾿ 


᾿ εἰ Ἅλ ΄ν 
αὐτὸν ολίου Τ' ἀσέιραψ. 
» δ ! ᾿ 
23 Καὶ οκόδωυσαωντες. αὐ- 
Ι δ ! , 
γν “:Οϑλεθηχαν υτο 


ἼὌΥ 
ἤ Ι 
χλαάμωυ ὁὰ κοκιανίςυ" 


Καὶ πλέξαντις ξεφά- 


Υ, 


, 

! «κε οί! 
μτῶ. εἰβραιϑ' 
ΤΑΝΟΣΆ, ΥἱΝ 
ΤῸς ΟἿ᾽ 

Ἱ -“ αὐτετὶ ' 
α μᾶλ᾿ τναϑ 

μ1 ἕν Μ᾿ 
Ὁ. λα- ΤῊΝ 
Ὶ 
Τὸ τος ε᾿ ἐμ 
ΨΥ, 
“ ΟἿ λό, 
μ ἀπὸ Ὁ 


οί 
{πη ἡ 


ου Ὁύ- 


ις, πο- 
θη. 
ὅτοι τῷ 
((οὐῇες 

ὡραν- : 
ον ἐπ κἀδν 
ΨΥ, 
ἽΝ 5 
δι ρει «ἃ 

ἔείως, ἃς 

ἀϊοῃἀ ῃςξ ἰὰ 
χες γα εἰ, 
εδτδὰ ἔε- 
ἃηϊες 

Εν εἰ, 

; ἕδδεες, ᾿ 

εχ 
ἐκιαι 


ϊ δἰ ἐχρῃεῃ 
Ὁ ὌΝ 
ταλτῖδηξ 
ἫΝ ἜΝ 


ἐμ “ἔρις 


Ἢ ἐῬο Ἔα ΕἿ 


ΝΥ ι ε 
δὴ 
εὖ γὲ ΣῊΝ 


ε ἰᾷς 


ξαηκιὃ τὸς 
ὡ" 


αι τὴ 

ΠΝ γξῃ ϑεχῆς 

ἀἰ ι τὰ 

το ιας ἐπα! 

ὟΝ ἐδ 
ἀν νον 


ΦἘς, ΜᾺ ΤΊ Ἡ, 
γον ἐξ ἀκαγϑών, ἐπεῆη- 
καν ὅλ ἢ κφαλίω αὐ 
τοῦ καὶ κείλα λον ὅ)η Δ 
δεξ; αν ἀυτώ. καὶ γόνυπε- 
τῆσαιντες ἐμιδοοϑεν α"-- 
τοῦ ἐνέπαιζον ἀυταῖ, χέ- 
»εἷες, Χάρεὺ βασιλειβ 
ὩἸΡΙουδαι! ων. 

Καὶ ἐμσῆυσεντες εἰς 
αὐτὸν, ἐλαξον πν κάλα- 
ων, «! ἔγυτῆον εἰ εἰς τίω 
Ἀεφαλίι ᾿ἀυτὶ. 


λώ ΨΥ 


Καὶ οΤε οὐς ἐπαιζαν αὐ- 
τῷ, ἐξε σὰ σειν αι τὶν τίω 
χλαμωδια, Κρ, ᾿ἐνέδυ σαν 
αὐτὸν τὰ ἱμάτια ἀυτῷ' 


! 


᾿ ἀπηγαγρν αὐτὸν εἰς τὸ 
φουυρῶστῃ. 


πτε τὰς δὲ ἩΝ ρὸν 


το αυβωφι γα ἄρῃ ΤΟΥ 
σαυρὸν ἀυτω. 

Καὶ ἐλϑόντες εἰς τ΄. 
τῇ λεγραδυον Τι γϑὰ, 
ὃς ἄξι᾽ λεγοιϑμος κραψίου 


10 


11 


ΖΣ 


31 


Ἑ, 


εἰς κοητοχτᾶ 111“ 
Ροίπεγαπε (ἊΡΕΟΥ 


ζαρυῖ οἷς, δὲ 4. 


τιιπάϊπ δ ἰπι ἀοχ- 
του εἶτι5, ὅς σς 


πὰ {Ποχοὸ απτοοῦ, Ὁ 


1ΠῸ Ραμ εὶν ἀϊ- 
ζοῖος Αἰ τὸχ 
ἀπ οΟΤ 1, 


Ἐπ ααῦ ἐχριυ 
[σητ Π| ΘἸ1Π1Ὶ » ἃς 
ςςροῦ πε ἅτ Π- 
ἀϊποπΊ, ὃζ ρούοα- 
τἰορᾶτςαρυτεῖι», 


Ἐς ροϊαπᾶ 11" 
1 ΠΠέεητ εἰ, Ἔχις 
ΤΠ) οὐπ ςἢ}]α- 
τηγάς,, ὃς ἱπάιιο- 
γὰπεὸ δπὶ νοῖι]- 
τηδιεῖς (αἷ5: ἃ αά- 
ἀπιχοῦα πε διπινῖ 
ογοὶ ξεύεηξ, 


Ε χει το5 α1|- 
ζεῖ ἱπιςπογα 
Βοιηΐπεπ) Ογτα- 
παῖ, ΠοπΊϊης 41- 
ταοπῥτδυπε δἀο- 
βΒεζαπε νὲ το }]ς- 
γαῖ ΟΓ ΙΓ ΠῚ οἷτι5, 


[Ετ νεπετιπί 
ἴπ Ἰοσυπ αἱ ἀ- 
αἰτῶν Οοἱροῖθα, 
αὐοάεορ!πατία 


Μᾶτοις δι. 
᾽πς..3.ἃ.1.6 


Ἧλτ.4.19 
Ματσε.ς δ.τε 
Ἰυ.13.6.1} 
᾿ομα.14.(τῷ 
" 
᾿ ζᾳ 
ΡΣ ΧΥΊΝΙ 
! Ἑ. 
᾿ Ἰοεις. Ἑ Ἂ 
' Α 
; Ν 
Ἑ ᾿ Ο. 
Ὑ ῖ ἀεοάδεγυηςξ " Ὑῦπος, ; 
ἀοκξα σα οῇὺ εἶ 98 ΒΟΎ 
6116 χηὶ ἱδεγεοῦ Ε 
ΕΙ οι δὼ 1ο(ν Ὁ ΠῚ 
ι ΠῚ βΒυῇ 9 ὄξος τοὶ "ὦ ᾿ ΠῚ δὴ 
Διο ]εὶ αἴΐει ἤμνν Ν - ͵ ΟἸΥ ει ᾿ ἂς, ΡΙᾳ δ᾽ 
ἰδὲ} , ον" κα χύλης εἰ εἰοιῦ γι} 
ΤΎΧΑΣ εἴς, ν᾽ 7 ; μμεμάγμι ν᾽ εἰ ἃ "Ὁ 
, "14, 4 υσα Ἶ ι λ ᾿ 
ΤΟΙ οΓποὶ ΠΤ ἃ ΩΨ. "- εὐ δ᾿ ἢ αἱ ἐς. » 
ΓὙ} 9 εἱ ἀπ βιῤρν τ ᾿ Σ ! ἀμ Ῥω, Ἰνῇ Κι 
τα ἀνμίξτνας, τὲ πωγἀκυπολ ες οὶ ἐπΣ πολύ 
(οΥῖς ΕΞ οἷτς» ἣ εἐμμεφάστιν γγτις φυιεὶ ἀρ μιπαίῃ. σρασὶ 
Ῥώϊνι, εν ἘΣ ΤΣ ἰδριξέβην μωτὰ ὍΝ τὸ τὰ. ἷ- δμεπ παρ μὰ ταν μοῦ ; 
᾽ τιΣ Ι ΓΏΡΙ οτς- ΚΝ ᾽ δαλλ αἰ υ νι ἱ Ἰλαμρδς, μῶν 
εῇ αιυοά ἀἱ ΡΟΥ ᾿ ᾿ ΟΥ̓Τεζ αἰί Ι ᾿ ἀξ, δεὶ κἱ ἘΕΎΩ, 
Ὡὶ ΡΟΥΡΓῸ δὰ ῥηϑὲ ὲ ἐ “πληρωθῇ ᾿ (τα. δ ον μΒΕ {0ς εἰ 
ΟΡ ΒΆΡΤΕ “ '΄σσο ηἶ Ἡ Τὸ μροα ᾿ ϑ' ἫΝ 
ἱπιοηΐ; 1Ρὶ νε Δ,ἕ ! όοφ ΠΡΗΚΙ δὴν τε ἀρ 
ἴΆ ἡμέρᾳ ἡτοῦ πιοῦν 3 Ἡηδὰ 
ἔυρς τηξᾷ ες στιν τὺ Ν ς ) με τοι εἰρς 
7.2}. ᾿ μου ς Ξ Ὡ ἰἕω ᾿ ἢ ρεοῦϑδν ἐπιτάσει : Ο 
τιι ἰ ΣᾺ ξα ὧτί αἰεί ἀ ξεν. αὶ , 
Ἦδτ { 12, ΠΛΕῚΙ θην ἡ Ἴ0Ις γ1 Δ ἐτ ἐμ ΤῊΝ ἃ Χε δ 
4.» σγμης ΠῚ πηΐ- ΜΩῚῚ ἡ τ (σῚ 671" ν “ρ' ΩΝ ΓΈΡΕ 
[Εὶ " ΟΥ̓ΓΘΠῚ ἊΣ σάνον μὸ " ΤΟΥ εἰν Μ᾽ ΠΝ ἂς ἐς Δ 
προ με τ δυδ; (ων ἈΔΛΉΡΟΥ, υ ες αλοῦ ΜΗ ' ἢ ᾿ ) 
τ οιπ} ἰδὶ 10 Κ Ὶ ωη τὴς Ω βυγί 
Ε ᾿ , 1, [27] κα, 9 ῳυ τὺ! “4 ἐδ εεῖε τος ἃ 
᾽ 9 ἡ ᾿ Ἶ 
ὠ πιροίμετῇ βρθμυ ὖγὸ ῥ χὰ δ] 979- μὴ ἐμπῇ Ἢ 
ῬέγΓοάαρω ἅς 77 οὶ ν οκᾳ ι" { γγκ ἰδῇ ἰυῦ πνου 
οαιι(ἃ ἢ ῇ τ οἷτς Καὶ) ἐπε Σ ευην {πὶ ἀΑντη υ 
ΡίΔΠ) Οὐθω (οὐὶ- κεφαλὴ ΘΉΚΩΥ ἐὼν εν ἐξ υόϑι ἱβ βασι) 
[ις: Ἤϊς “ΠῚ ἐφαλη Ἵ ῶ αι! ει ἐξαςς ὸς 
Ὑ- - αυτ ς ἀπὸ Αὐτὸ “' εὰ " ἃ πιο 
Υ [μά χὰ , ον ι 
ῥεῖν εὐ δρὴ ᾿ γηραμμέ ΟΙΉΒΣ Ν ον; “εἰς φτου 
τὸς ὅς μμμενίω ᾿ “ “ἴζυρι 
Β.οΤὰ ς ὅδιν Ιησοῖς ΡΣ ΠΟ; υἶδᾷ ἐπη 
τις σι Μ ἃ Ἡσοῖς ς Ἡ ζ νΨ [τὴ ἀ); , 
(ἊΣ ᾿ιεὶϊῆν λᾶυ 9 0 βα τ κε ἣ ὙΠ ἷ 
οἰ] δυπ- ς ΟΣ ᾿ σ' ἀγς εὐ εῖς 
τ βταμες. ἕο ἄϊο 1} Τ' ; οῦ ἴω ὧν συν ΣΝ, Ὶς 
ἀοχιτὶ 5: ψ|ὺΠ 0Τε ζῶ) ᾿ς ᾿ Ρ ᾿ Ὦ χὶς ε 
τὶ ἃς ἃ ΤᾺ 0 τον ἴα ἐς βυσα 
ἀπι 5,δζαῖες ᾿ αυῷ δὼ Ρ αὐ το σιὼ αὐ ει 8 στ. 
715 Γἃ 0 Δ) Ἴ ν ἃ γ 1 
ριατογοῖ ΔΑ ΔΩ ὠμδὶ εὐὐμ ἘΝ ΤΙ 
ὁδυεὶ γοῦτος χῇ εις ὧξ 4; ' 1 πϑ: εξ ἮΝ ὩΣ 
Οὐ 14 ἱΔςὶ εξ 29 ΣΕΥ ΤΑΝ ζ ὄσωγυ 4επ! " ΠΝ ἄχῃ μει 
ἰερᾶει - Οἱ δὰ πα ΟΝ κα ἀαΐ τη ρίδοι 
ν Θοιτο ΐ γ γι δὶ εἰῇ 
μοι ἐξλασφη ρόνυσ μη ἊΝ ΗΝ τὴ δαὶ 
ἀφ αὐο ἥν Δα τῷ : 
Ὶ ᾽ 
ἴς πη 

Ο, 


ἀυττιΐ πιξῖν 
Ἵ ͵ 
ς ἀκεμεγιιε 
ὅρμος ἐκ "- 


τες ὃ αὐὖ- 
τὸ τὰ ἷ- 
βάλλοντες 
ληρωθῇ τὲ 
προφήτου, 
ᾷ ἱαώτιά 
ιαἱ δχὶ πν 
". ἔξαλον 


ΦΝΝ 
ϑυο! ἐΤη - 
{. : 
αΥ ἐπανῶ 


4. ἢ 


Τὰ οἡτί αὐ ᾿ 


͵ ἢ 
γίου,Ουσς 


" ὁ βασι" 

! 

Ων, 

Φ ᾿ 
τω το στῶ 
᾿ ΣΧ 
[ὡς ὡς δέ 
,᾽ μ 
“ωγυκνΐ- 


οιπορόυδ-' " 


μφί αὐ" 

ΦΕΟ, ΜΑΙ Τ ΎῪ Ἢ, 


1ο(ὕν ιν τπσαξι ὁ. ἣ ᾿ 
μὴ Ὧι, ὍΝ τον κινοίωτες τας κεφα- 
ειὐ Ὁ ! νον. ὦ 
εἰ τρις λας αὐτῶν, 
δεεῦ ἶ γε εἰρέιι, Κ ΞΕ 
τ! οἱ οὶ 4ε- Ζ λέλοντες ,) Ὁ κα- 


Ταλύων τὸν γαὺν νι κα] ὧν 
παισὶν "μέραις οἰκοδὸ - 
μϑν. σῶσον σεαυτὸν " εἰ 
40ς εἰ τῷ Θεοί, κατα ζη- 
ἀπο ηἢ σχυρού᾽, 
Ὁμοίως δὲ κα! οἱ ἀρ- 
ἃ χιερὰς ἐμπα ζοντες μ᾿ 
ὑ γαμμιατέων καὶ ρε- 
σβυτέρων, ἐλέλον, 


᾽ Ι “ 
Ἣν οὐ δδευαται στὸ στ" Εἰ 
Ὶ κΡ 
βασιλεις Ισροηλ ὅξι, 
τις τω γώυ ὥπο τοί 
΄ ; ᾿ ; 
πωροξ, Κα] πιφευσορδρ 
Ἰπε πη Ἶ “λᾳ Α 
. “ἔποιθεν ὅχι ὅ Θεὸν, 
ζω ᾿ , " 
βυσοιίϑω γῃ αὐ, 4 ϑελφ 
ἀὐηὲγ. ἃ ᾿ Υ̓ 
ΤΥ εἰπετὸρ, Οτι Θεΐ 
αμε μος. 
ΝΡ ! 
5 οἱ συςαυρωϑέντες αὐ 


τ ὠγεδεζον ἀυτχε, 

" 
, ἄλλοις ἔσωσιν, ἕαυ- 4 
᾽ 


4 


ΥΑ Π , 
ποῦ ἐχτης ὥρας σκῦ- 4: 


Ἑ, 


σαὶ, ΠΟ ετοΒ 
καρίτα μα, 


ΤΟΣ 


1Πς αὶ ἀοίξεπδ- 
Β45 τοΠΊΡ]Π), ὧς 
ἐπ τὐἰάϊο τ άϊ ῆςα 
μα9,(οτα το γοῖς 
ἱρίσπι : ἢ δΠ|λτ5 
Ὠ 6] ἐς ἀείςοιάς 
ἀεοίυςς. 


41. 5 Π|}Π| τὸν δί ρυῖ 


αἶρε. δαςοίἀοιϊᾷ 
ἱΠπάοη ες σὰ πὶ 
ΦοΥ ἷ5 ὃ ςοηΐο- 
τί διις ἀἰσοθαπε, 


: ΔΙϊοσί ον δυν 
(εἰ ρίιπιὶ ΠΟ ΡΟ - 
τοῦ (γι αὐ οι ἤν οχ 
1{τας]ὶ οὔ ,ἀςίσδη- 
ἄατ πιης ἀς οἵας 
ες, ἃς οἵεάεσηιϊις 
εἰ, 


Ισοηβάϊε ἴη 
Ὡοο θεῖος σὰ πὶ 
ππο , ἢ νὰϊἱὲ εἴς 
αἀἰϊχίτ οἱ, Ἐ1119 
Ὡςὶ αι, 


ν ᾽ ᾿ ᾿ ἤν κ- 
Τὸ οἢ᾿ αὐγὴ (41 οἷ λῆ" 44 Τά ρί αὐεῷ δῖα 


{ΓοἿο5 4} σγες“ 
Αχὶί εὐ τ οι δὸ, 
σΧριοΡυαραητεὶ, 


[Ὰ ἔσχε αὐ- 
τοῖλ Βοτῖὰ 'τςης" 


40 Ἑιξάϊεδεες, Τὰ Ἰομαπιιοαν 


δλρίςα. ἀπ 
ρίδϊ νῦν 


᾿ 
ων. ΧΧΥῚ . Ἑ, ἘΥΑΝ Ο, 
Ῥτα ἔχδς (πε Ὁ τος ἐγγυ εν ζὰὶ πῶσων δὲ 
νηέτοτί καγτά ,νί κι 


Ι 


{ 4 . ᾽ὔ 
γώ (ἕως ὠὡρᾶς «νγατὴς 
οὗ ᾽ ͵ 
Περλ8 τί ὠγατίω 
" ε] ! ε ἰλν 
ὥραν ὁρνεξοησεν ὃ Τησοῖς 


ὁ! δὰ πΒοτᾶ ποπᾶ, 


Ἐτεῖτολ ποία 46 
ὩΟΠΑΠΊΟΙ ηγαις 
Ἰρίας νοος π|ᾶ- 
5πα,άϊςεη5, Ηεὶὶΐ 
ΠΟΙ, ἰατα ἔα θα- 
ςπεπαμπίδηος εξ, 
Τ)Σιι5 ΠΟ 115, ἢ). 
ΤΊΘΙς,, σαν ἐείο. 
ΤΟ ΠΕ τοὺ 


΄- ! ͵ 
φωνῇ μεγαλν,λεγφυ, Η - 
ἣ Σ ἃ λ γι 
λι λι., λαμια, σχοῦ- 
͵ “Ὁ Ἵ " ! 
χθαν"} πουτ ες, Θεέ 
] ε ᾿ ἐΓ 
βου, Θες μου,ινάτι μιὲ ἐ 
Κα τελι τίς. 
᾿ ᾿ -ς ! 
Τινὲς δὲ Ὁ ὁκει ἐξὼ“ 
᾽ ͵ " 
ΤΩ οἀὐκου στίῦτες, 6 Δ6297) 
“ , “ἰὸς 
ὁπ Ἡλιαὰν Φωγεῖ (σα. 


Ουἱάᾷ φυτῷ 11- 
ἴὶς (ταππεἰ πὶ αι 
«αιὐὶῥε,ἀϊςεδᾶι, 
ἘΠῚα Δ γοςσας ς. 


47 


Φουα ἢ » ΣΥΝ ἢ 

γ Ἐτοδείπὁ ουγν. 48 Καὶ δ ϑεως δραμφν 

ΓΟ κ ΝΠ δχ οἷς, " " ," “ ᾿ δὼν 

"[4],69.ε.1: [αι ἀορερτὰ (ρῦ ες οὐ αὐ ὁγὰ ς Αν λον 
, ᾿, ͵ "} " 

Βασι ἐπγρὶοῖίες απογζον, πλήσας Τε θζοίς, 


ἀςσίο,, ἱπιροίαϊξ 
αὐτιά πὶ, ἀαάτ- 
ατς οἱ ντ οἱ οτοῖ. 


. Ο ᾿ [ ᾽ 
κα] ὡϑΑγεὶς καλάμῳ, ἐ" 
! ! 
ποτιζεν αὐ τον. 
ε ι ιν 
Οἱ δὲ λοιποὶ ελέ)ρ") 
" ᾿ἴ 
Αφες, ᾿ἰδωυϑμ εἰ ἐρ χέτοι 
) ᾿ Φ ῈῈΝ 
Ηλίας σωσῶων αὖ τοῦ. 
͵] 
ἃ “ ᾿ 
2 Οο ἴησοῖς πώλιν κρῶ 
"» ͵ , Ὅν 
ξας φωνῇ μεγάλη, ἀφῆ- 
. -“ 


Οατοτὶ νοτὸ ἀἰ- 
φορᾶς, Θίης, νἀ οα 
ΤῊ 158} νοιϊΐαϊ Ε- 
ας Εἰ ϑετγατιν)οῖ, 


49 


[εἴς αὐτὸ αυῦ 
ἐζοῦτε τ ]αγα ῖςϊ 
γοσὸ ΠΊΔΡΙΠΩ , ὃ’ 


τλῆ (ρ γἰ τὰ 1, κετὸ πρευ μα. 


ἮΡανο1, 14. [Εέδοςο, νοϊ ἃ ἐς κ Καὶ ἰδοὺ τὸ κῳὰ Τοσ 
ΡΙΪ (οἰ ἤιε εξ ἰπ 
ἀϊις5 ρῬαγίες, ἃ 
(τη πιο νίαυς 


! ἂν Ἐν 7 

πετάσχα τ γαοε ἐσμ 6} 
᾽ ᾽ ) “ 

εἰς δύο, ὁπὸ ἀγωδεν ἕως 

ν 
Υ. ἃ ΦῈ Οἱ ΜΑΙ ΤΉ, Ἑ, το 


ΟΣ ΚΥΡῚ, «ὦ ἱπΠΊῸ} ΠῚ: δὲ τοῦς 
Κατω " κα ἡ Ὑ ἐστι. 34! 
ὐληβοῳ ν τὰ πιοῖα οἰξ, ἃς ΡῈ 


τς (οἰ Πα πε, 


( 
στ δ᾿ (μαἱ κῃ εἢ Ὁ ποίᾳ 
; ὙΜΙ͂Ν ἡ" 
γατης. εἶν. αὶ ον αι πεχρ αἱ ἐολοῦῆσαν, 
͵ πὶ ἴῃ - " ι ΄“ ᾿ ! 
γγοι τίωυ ἐ «αν ἃ πὸ δΡεῖ- Και ( μϑηβμειᾶ ἀυέω {2 
Ιησοῖς εαἷ μαλιὰ τον, χθησαν ἃ πολλαὶ στομμοτῶ 
͵ εἶ1π| ον; " 


ΕἘῚτ ΠΊΟΠΕΓς6Π- 
τὰ ἀρεῖτα (ητ: ὃς 
ΔῊ , Ὥ Ταλϊτα σογρούᾶ 
φν,Ἡ- δι! 0, 77) κεχοιμοημδμων αἀγίων (χᾳηϑδοτγῶ αὶ ἀοτ 
; ἱ ; 
ΟΣ ΕἸ, Εν ἐέχεγῃηι ἠγέρθη πιϊογαθε ίυτγοχς 
πιϑ Ἶ Ἶ Ρ 
᾿ δ Ὡς ; ΠΟΥ ἤρυ νει: 

» Θεὲέέ οὐ πόδ' αἰ τὐδιπιᾷ Και οἰξελϑόντες ΟΟΤ' 43. Βτορτοηι ὁ πιὸ 
“μας χϑ μνημείων μκτ᾽ σίω 8. παιηξεὶς ροίξ το- 

ΤΊ ἐ[ ἱ ε" εἰ ἐδίοης ἡΜΑκΙΩΥ ἢ τίωυ ςγὲρ- τὴς 
ΜΕ δετεῖβ Ν ἘΙ Οὐ (υττοξϊϊοπ εἷτς;, 


ἱα εδετῇ τυ οΝ ᾿ 
εἶ ἴῃ υ ἂὰξ ΟἽ 3 3 ᾿ 
᾿ωμ υἰιε δὲ εἰ. γείση λον εἰς τω ὙΟΠΟΓΠΓΙΠ 538 
“ς , "ὅς Ὡρ.. Ι δ ἢ χες 
Ὁ ἑςω- μεαήμ ἀαετμῃς, ἄγαν πολιν, (ᾳ! ονεφαν- ἔὄἄαπι οἰθίτατοπι, 
, ὦ δι 33 ἐς, αϑη σειν ν ἃς ἀρραγιογιης 
Ἀ607) μεν δ πολλοῖς. τημ εἰς. 


τὸ αἵ ὰΐ .Δδς ! 
Ὁ. 51} δ Ο :) ἑκατόνταρχος "ὼ 44 Οερεατγίο γοτῷ, 

τ οἱ ᾿» “- Ὃ ἄδζχαηιὶ! εὖ το ἐγᾶς 
γε ἀΐσητες με μετ ἀυτῴ Τήρσύτες ἢ Ι 


Ι 
ρα μθΥ πυὸ ότι οὐἡδοάϊξεος ε(, 


ε(ἷ ἵει, Υἱο πον" τ 
λας ων ὑκερθ ἀμ, θὰ Ἰησοώς ἰδόντες ἢ σύσλλον νὼ τοΙΓ ΠΟΤΕ 
"ς Ι ὀχ ἡ Σ ἔς ὃ. εἰ αὺς ἔλδλ 


λφὶ ! 2 ! 
ὁ ζοῖς, δἰλ μιν τον διε. Ὁ Ὦὰ ἡἥνόμϑρα ἐφοζηϑη-- 


: ΠΥ ΨῃΙ͂, , ξιοτᾶτ, ἰπταοΥὔξ 
ἐδ δες γεν σφοσρα λέγοντες, Α- 


κω, ἐ" ἌΠ ναϊάς, ἀϊοεηῖος, 


ἀ02:" ληϑῶς Θεοί ἷος ιΣ. Νειὲ Εἰς Ὁεὶ 
, δεῖν Η ᾿ς τς, τῆ εταῖ ἰἰϊο, 
λέγ") νὁ αἰοή, σὰν δὲ οκαι γα! - 3. {Εταηξ δέει Ηλτ, 4.8: 
ρχταὶ φἰποντοῳ χες πολλαη ἀπο μακροϑὲν ἰδὲ πλυ] οτος πλι] 
μι ταῦ ν} Ὁ τὰ ὁ Ἰοηρίπαηϊο 
ἔΐ ες ΕἾΜ Ὅξω 0 ΡΒ ᾽ ἦ ς δὲ: 
δ᾽ ὁ ὍΛΗ βικιηθη Φ στα, ἀτνὲς "κο- Γρρδάκες, μα [- 
“ν κρώ τέ λουύηστιν τῷ Τησοι[ ὑπὸ υυτα ξπεταπεῖς 
ΡΣ ς ..} ῳ , “ ἕμπὶ ἃ Οα] χα, 
᾿ἀφη- του, Γαλιλαίας, δγακογοῦ - ΠΥ ΤΣ Εἰ: 
εαῦδε σαι ἀντι} τὶ γαπετςος οἷ: 
ἐασ αβῇ " Ἧ 
ΓΙ ᾿ ἦτο. ς ! ε 
κοὰ Τοῖ- 1υτὶ μρΐ ἐγ αἷς ἰῷ ὝΡΥ αν Τητοῦ πᾶς 6’ 
ΤῈΣ (εἰ νῦν ΜαΓΙ, ἮΝ ͵᾿ ς ἴδιμΜασγία Μαράᾳ 
ἐσμ 6} δα ( ἮΑ ἀλίωη , γὴ Μαρχανθ ἴεπς, ἃ Ματία 
ν 4 (Τά ! . “Ὁ , ὁ “ὦ - 
ΝΜ ““ς δ τ ὁ Ἰακωξου͵ Ιωσὰ φοή-- Ἰσοοὶ νδτοίς πᾶ 
“97. 
Ϊ 


ἘΦ ΧΧΥῚ ' 
᾿ 


᾿ 


1 Μγειν ἀν 4. 
᾿ ἴσπε.:}.6.το 
ΤΠ ΦΒαπ.9.5.}} 


ΤΙ2γ.4.3} 


Ι, Ἑ, 


τοῦ, ὃζ πηαΐου - 
1ούι τ Ζεοροάκσὶ. 


[Οὐ ΠῚ Δ ἴοΠῈ 
γοΐρετα [αϑα εἴ- 
ες, γεπὶς ἢ οπιο 
ἀΐπος αὖ Αὐἰ γα- 
τα, Πποπλίης ἴὸ 
ἔςρι,ᾳ ὃς ἐρίς ἀϊ- 
{οἰ ρ.}" ογαττοῖι. 

Ἡΐς ἀςοοοῆιν κα 
ῬΙατι,, ἃς Ρο- 
{τυ]αυὶς σοΥριι5 
1οΐπι. Τῦς ΡΊ]Δτι5 
ἁαις γοάαὶ ςοῦς 


Ριν. 


[Ἐπ αι ἀοςορὶ (9 


ἔετ ςοτΡ" Ιοΐίςρῃ, 
ζππ οἶ τις Πα πι 
ἄθης πλυπάα, 


Ῥοίιαας {ΠΠπὰ 
ὅπ ΠΊΟΠΙΠΊΘηΟ 
ἔχο ποῖον αιοά 
«χοϊάεγας ἰ Ρο- 
γα : ὃς λάποίιτῖο 
ίᾳχο ἱπρεῦτεὶ δὰ 
οὐτί ἢ πυϑπι τοι 
εἰ Ὀϊϊτ. 


Ἐγταϊῖαυζοσ ἰδὲ 
δλατία Μαράαϊς. 
τις δὲ αἴτοία Μᾶ.- 
τα, ἰεάστιῖος το π 
εἴα Τσρ ας ἢ τε Πλ. 


Ῥοΐζογα Διο 
ἀϊς αὐ (σα τ Γ 


ἘΥΡΑΝ,Ο, 
τηρ, καὶ ἡ μήτηρ δ υἱῶν 
Ζεξεδαιου. 

Οιας ὃ “ἥνοιϑμυς 
ἥλϑεν ὀοῇρωπος ΄“λάσιος 
ἀπὸ Αφαμαϑαίας, Τύνγο-- 
μα Τωσήφ, ὃς (α) αὐτὸς 
ἐκαϑητευσε χὠ Τησοί. 

Οὗτς “οδφσελιϑῶν τῷ 
Γ λάτω, ἀτησοτο τὸ σῶ - 
(ἐμ τῷ Ιἡσοι Τῦτε ὁ Τ1|- 
λάτος ἐκέλδυσιν δἰποδὺ- 
ϑῴωαι τὸ σώμα, 

Καὶ λαΐζων τὸ σωμά 
ὁ Ιωσήφ, ὀνε]ύλιξεν αὐτὸ 
σιγδὸγ! καϑαρᾷ, 


, ὦν 


» ΝΟ ἊΝ Δ. 
ὅο Και εϑηκεν αὐτὸ οὐ ᾧ 


κοινῷ αὐτοί μνημείῳ, ὃ 
ἐλατο σεν ὧν τῇ πεβα’ 
καὶ φροσκυλίσας λιϑὺν 
μέγαν τῇ ϑύρᾳ τὰ μνη- 
μμείου͵, οὐπὴ λθεν. 

Ἣν ὃ ἐκέϊ Μαρια ἡ 
Μαϊδαλίων χα] ἡ ἀλλὴ 
Μαρία,καϑήμϑμαι ἀπέ- 
γαντι τῷ ἴάφου. 

Τὴ ὃ ἐπαύφιον, ἥτις 

ΦῈ, 
ὅξ) μτ' 3 
! 


Κα) οἱ ᾧ 

δ υἱῶν 


! 
ἰσουϑρὴς 
“πλϑσιος 
ς, ουνο- 
ἃ ᾽ ᾿ 
᾿ αυπὺς 
ῃ 

"σου. 
ἃ 
υϑῶν τῷ 
ι ἕν 
, σὺ στὺ - 
π 0 11: 


δ] 60“ 


Ὁ σῶμά 
“ἐν αὐτὸ 
ονν ὧν» 
"τὸ οὐ ὦ 
μείῳ, ὃ 
, πέζα: 
: λϑὺν 
᾿ μΜη- 
ΙΓ ἐ 
αὐλῷ ἢ 
ἡ ἀλλη 


χ! ἀπέ- 


οἵ 
᾿ ) Ἡ71|ς 


9ΈΕΟ, ΜΑΤΎΤ Ή. 
ὶ 
Ἐ «ὐροοισκδυίω, 
! ἀπὸ ΓΩΣ 
σέων γβησεψ οἱ ἀργιέρεις 
Κ οἱ Φαρασώμοι δος 
Γλατον, 


κμλ 
τὶ 
ὅδ᾽ μι 


Λεγοιῆες, Κύριε, ἐμνὴ 
οϑημυ 7] ὁκᾶνγος ὃ πλά- 
γος εἶπεν ἔπι ζῶν, Μετα 
Τῆς ἡμέρας ἐγείρομμαι. 

Κελευσον οι ἀσφαλι 
οϑῆγαι ἃ ἄφον ἕως “ἃ 4, 
Τῆς ἡμέρας "ἡ ποῖ Ἐλϑὸγ 
τς οἱ μαϑηταὶ αὐτῇ νυ- 
Χτὸς κλεψωσιν αὐδ'γὰ εἰ- 
Τῶν ᾧ λαῳ, γερϑη ΠῚ 
Τγεκρώνκὶ ἔςαι καὶ ἐσώτη 
πλαγῃ χείρων ὃ πσρῴτηης. 

Ἐφῃ ὃ αὐτοῖς ὁ Πιλά 
τῷ Ἔχετε χουςω δ) αν ὑ-. 
τάχα, αἀσφραλίσοοϑε ὡς 
ΘΙ οἴ γς͵ 

οἱ ὃ πορδὺυ ϑέγτες ἡ- 
σφαλ στιν γὺ ΤῸΥ ἄφον, 
“ῬΘαγίστωτες ΤῸΝ λίϑον 

Τῆς κρυςῃ δῆας, 

2) 


Ἑ. 194 


Ῥαγαίςε δ ΟΠ“ 
ἘΘΏΘΓΙΠΕ ρα Ποῖ- 
Ῥὲ9 φασογάοτι πὶ 
ἃ Ρῃαυ (πὶ δὰ Ρὶ 
Ἰαζι πὰ, 


Ὠσεηΐος, Ὁ. 
πίῃς, γοσογάατ 
Τυ πλις αιιδὰ ἰτ- 
Ροῖζου ΠΙς ἀϊχίξ 
«ἀμυοσνὶις, ΡΟΣ 
τγο5 ἀϊοσγοίαγρο, 


6,4, 1ιδὲ εὐσοὸ πὰ πὶ 


ός 


66 


τὶ (φριυ οι ηὶ 
νίαιις ἰπ ἀϊ τοῦ» 
εἰ): πΠσααπηάο 
νεηίαης ἀϊοἰρα. 
1] εἰ ποᾶδ ,ὃἃς ἔμ» 
τεητν οἰ, ἀϊ“ς 
σάπεο! ΡΙεθὶ,Θ τσ 
γΓοχὶς καὶ πγοχιιίς: 
ὅς οτἰτ που ΠῚ πὶ 
ΟΥΓΟΥ ρείου ἢ 1Ὸ 
Ῥυίοῦς, 

Αἰς 1 Πις ΡΙ14τ, 
ΗἩαθοεϊςοιττοάὶ ἅ: 
ἷτς, πια πηἰςς ἤςσος 
ἐςἰεἰς. 


1 αὐτῷ αρνοᾶ- 
τὸς πηι ηϊοτῦς [6- 
ῬΌΪοδτιπι, οδ- 
Βιλᾶτο Ἰαρἰάς,8 4. 
Ἀλρὶτὶς οαὐὐποαι θ", 
γῃ 
ἢ 


᾿ 
ἢ ἯΔΓΥ,4.3.4 
; 2Δατς τέ, Ὁ. 
Π Ζοϊι4π.1ο, ς.ῖι 


ἡ ξεΡ.ΧΧν 11. Ε. 
᾿ 


(Δρ. 28. 
οὐρα ς αὐτῷ ἢ 
[Δ Ρατογα τ, 
αἰιας Ἰυςείοε τῇ 
νηᾷ (αὐρατκτοτῖ, 
ὙΟΠΙς Μαῖα Μαᾶ- 
ϑάκ]ειιο ὃς αἰτεγα 
ἡΜαγία,νί νἱἀογῦε 
ἰεἐραϊοΒγαη. 


Ἐὶδεοζο, τ - Σ 
τη οί" ἔαδέξιις εἶ 
ΤΑ ΡΉις 4 ηρο]} 
ΟἸ πὶ ΟΠ ἀς 
{σειιαϊε ἀς οαἴο, 
ὃς ἀςοεάσῃς ἀἐς- 
ὉΘΪαΐς Ια ρἱἀο πη 
ἂὺ οἴἶτίο,ίςἀςθᾶι- 
ῆὰς (τ ρεῦ οι}. 


Εταταῦς δίροδῦ 9 
εἰ πςατξαὶν τ, ὃς 
νοῦ πιζει 1 οἷς 
οἀαϊάῦ σις ϊχ, 


Ριᾷ εἰπηοῦς αὔτ 4 
εἰλς οδοι 1 πὶ 
ουϊοιος, ἃς ἔα 
ἐἀενολυς πιοχεὶ, 

Βείρδάςης ἃἷ κα 
ἴσῃ Δ ροϊὰς ἀΪ- 
χὶτ 0} γί διις, 
ΝοΙΔς εἰχοῖς 
νοσ: (ςἷο εἰληλ ᾧ 


Β Τείατῇ αἱ στα εἰ. 


ἄχ οὔ, αι αρ τὶς, 


Νό εἶ ἰοίατις ὁ 


ΕνΑΝΟ. 


σι Ι 
Κεφὸὺ Χ᾽. 


ΡΥ ΓΟ ν 
(ὐγ σας ζτων Τῇ 


!Ι 


͵ , 
2 δχιφωσκο υ0ἢ ες 


ςο! 5 
μίαν σας ξαάτων., ἡλϑὲ 


Ι ε λ 
Μαρλα ἡ Μαγοϊδλίωυ, 


ξ ἥ Ι Ὁ" 
ἰὸ ἡ ἀλλὴ Μαρκα,)εωρή- 
«., 


᾿ χ' 
στ τὸν ἴα ον. 


ν᾽ ὦ δ ᾿ .] 

Καὶ δόρυ, σήσμος 6" 
ἥνετο μέγας: ἀγζέλος 
ὸρ Κυρίου κῳταξας " 
οὐρανοί, ροσελϑῶὼν οἰ- 
πεκυλίσε τον λί2ον ἡ πὸ ᾧ 
ϑύρας, καὶ ἐκώϑητο ἐς 


᾽ 


! 
πϑῳ Ὶ 


3 ! ᾿ ’ 
Ἣν δὲ ἡἰδεα ἀυτ ὡς 
᾿ ΕΝ 
ἀςραπῇ , καὶ τὸ ἐνδυμῶ 
᾿ ἐ ! 
ἀυτὰ λδύκον ὡσεὶ γιῶν. 


ΝᾺ ἢ ' 2 
Απο") ἃ φοῤου 


᾿ ἤ ᾿ "ν 
ἐσειοαησαν οἱ τηροίυ Τε6ν 


:] Ι ἐ ι 
δ ἐγήνογτο ὡστι γεκρῦ 


Ι 
,- 


Αποκριϑεὶς ὃ ὁ ἀγί! 
λος εἶπε χοῶς για!!! 
Μη φοῦ ἐξ οϑὲ ὑμεῖς" οἰδὼ 
γὸρ ὁτι Τησοώς τὸν ἐφοιν" 


6 τὰ 
βωρὗμον ζητεῖτε, 


᾽ " Υ̓ ᾽ ! ᾽ 
Οὐκ ἐςφν ὦ δὲ ἠγιρϑν 
πϑ ἰὸ εἷς 
γε! ἐμ μις αὶ Καὶ Ὶ 
Μμδξ ᾿ ᾽ 
ΚΗ ἀτμι. εἰπα τε 
ταν , ὶ ἃ ες { 
ρυν ἐμέ γο) τό, Υ 
; ἈΠ] “ 

μα ἀὐδα τς ᾿ἐκρώγ: κα 
ταῦ Ἵ ἢ ᾽ς ἕςςς ς Ὁ“ 
δον ἷδ ἀπ μὰς βίας 
ῥρρ λαμαν' αὶ 
1 ἐκ 
π! : ᾿ σοὺ Ν 
ἀϊ! ἐϊ ι ἐν εχί νι 1} 
ἃ ΜᾺ ἀρὰ πο. Καὶ ἐδ 
ταν ἢ εἰς ον ἷθ τῇ ΨῊ Ω ως 

ἐν, ε ΕΥ 
καμ ὅλας ἃ ᾿ τὸ μιν 
εὐὴν ἴς "αν τη ου ᾿ 

Ἴ ἀρ δά ὅρα μον " 

Ε 
ἐκ ἄαϑη τὰς 
εὐ 
ἀν ὴ Τορδὶ, ον. 
εἰ ᾿ ί 
ἤ 
ἐ 

ΦΈΟ ΝΜ Α ΤΣ , Ἑ, τοῦ 


᾿ δ Ὁ" ΝΨ ", ᾽ ηἱ ὶ ῇ “ 
Γὸρ κα ϑωὼς ἐπε. δεῦτε. ΧΙ 6Π1ΠῚ ἔοι αὶ 


στ Ι 
ΚΣ ἈΝ. 

ν᾽ - “τη ΠΝ, ἄρον ᾿ ΧΙ ολτς, Υ]4ο- 
ο ΘΟ ΤΩ Τἢ ΠΣ δύ Ὑὴ ΤῈ ΤῸ ΤΟῆΟΥ οσπου ΚΕΙ͂ΤΟ τε ἸΙοοῦ νβϑί Ῥοπε 
Ι ᾽ Ἀν ἣν; δ » 7 τὴ ἣ 

" ἴω : ΟΚ οἴαῖ ΟΠ Πιῖς, 
ἡυ Ὁ ΕἸ [ἐξ ρμος. 

δ» πιὰ μ " εἰἰο . ΄ ! 5 ἵ ἔν » δι. 
Ῥ ς ἡ λὺξ τον μ τε ἴτας αἱ. Και Του γῸ πορόϊ )εισοι 7 Ἐτοῖὸ εὐ πέο9 

μη Ραμ, εἰὰς ε᾽ Ἢ νιν ἀἸοὶτς ἀἰοἰριὶς 


δ ἡ 0 ΕἸ ᾿ “ ᾿ ᾿ 
Ἰχλίωη, δ ἢ ΩΝ σὰ τε Όις (μαϑητος ασ-- δὶς αιδὰ (γγ δ 


ἮΝ τςςς “ὃς Δ ὙΔΉ Δ ἈΠ ὩΣ Ἢ 
χ ϑεωρη - ρυ ἈΝ ἼΟ., 01| Ἡγερ» ὅσο Δ χιἰτὰ πηοτταὶς: ὃς 


ΘᾺ] “Ὁ Ψ" αοοράϊ ᾿ 
ἴδ᾽. ὑχὰς δ Ι σος Ργςδαι νος 
; ΠῚ γε . , ω ὰ Ν ἃ 
εἰαῖ ἀν δα ἀμ ΚΘὴ ἐς ἐέρητ μα ἴῃ ΟαἸ Πα απ; ἰδὲ 
σμος ἐτ μα αν δικά ὑκι 7 υκας εἰς τίω Γαλι--. φταπὶ νι ἀοδίκτὶς,οο 
Ψ , . " Ἶ ᾿ ᾽ δι 
᾿ υῆ ΠΕ ΓΝ, ΤΣ ΣΥΝ τς αἰϊχὶ γολὶς. 
ἀγίελος ἰνυῦ ' λα!αν εἴτε ΤῸΥ ὀψμοϑε. 


οσ 2] (οἱ Κ΄ 
αξὰς " τι “ 
᾿] ᾽ ᾿; Ἁ γ " 
ἐνῷ ᾧΦ εἱδὲ ἃ δ ΡΤὸ τὸ μὰν ἰεγῖτοῦ ἃ πηοπιι- 


͵ , ὡ ἶδν ᾿ ἐᾷ ; ΠηΘητῖΟ οἵ εἰ πο- 
εἰς ἂν ἣ ᾽ Ἂ Η 
τὸ ὃτ ἀν! κῃ, Ἐν ου κα γδρας ῥιεγαλης,ε-- τὸ ἃ ραιάϊο πηα- 
Ῥ 


᾿ ν. 3). ρας 

ἰδδὺ ΕἸῸΥ υμῶγν, 
το ᾿ Ν 

ἐλύθὺ στα ἄχυ 8 ᾿ [ει ἀϊστοεῖς σδ ἩΔγ,4..6 

Ι ΪἼ" ἶ ͵ 

ἥβκείου μ φο- 


ΝΝ αν ς : ἼΟ, σα Ραπε 
ἥν στ Ὑ , 5 ἴγ: 
“ἂν π" Ῥάμον απα[γεῖλαι ὦις γι ΚΕ τατος 
͵ εἢν μαϑηχα, ᾿ ἌΝ: ἕϑτὴ ἢ γε: 
 ἀυτ ὡς ΠΝ, ϑηταὶς ἀυτῴ. ϑς ἢ 6- αἰ οἰ ρος οἷας, 
ῥενγ ) Ἢ ΣΕτΡ ἐν 
ὕγάυχα ν Τορδι ογγ0 αἰ ποι» [ελα ζ; ουῇ ἃπτξ ἱπδιαά 
, εἰ ξ' ἴ ται Πα Πάιϊι τι ἀκ. 


εἰ χιῶν. μαι δ βρεῖς μιαϑηπεῦς ἀυτὸ ᾿ 
ζ ν “ ΠΝ ἰ ὅζρῃ Ἧ “ ΟΝ, ᾿ς « ᾿ ΨΨὋ 5 
οὐυ ἀντὶ τε ἠδ αὐ οκίς Καὶ σου ὗ [ησοῖξ δ: 9 Ἐπτ φρος Τεῇιϊς 
“ Ν τς ΠΝ ηγοι, Ἂ ; ΟσσαΣ τς {Π|ς, ἀϊ- 
οί Τε() αὐ ἔδες ἰς ΤΉ νΤησεν αὐταῖς ᾽ λέγων, 


, Χρ; 68, ΑἸδέοθ, 1] 
ε ᾿ - “Ὁ 
γερο! ᾿ πὶ ᾿ ἘΩ͂Ν ἴς, ἄρετε, Α ί σὲ (δοσελ-- «αἰιτῷ ἥςς οἴογῆεξ, 


(οἰρα]ς οἰας, 


Φ,.»» 
χε ὟΝ εἰ ἃφ., ἃς, υσ ᾿ ! ὰ τί ΟΠ ΤΠ τ ΡΩ- 
0 ἀν: ἀμε μὴ ΦΥΝ Ὁ; ) ἣν ᾿κφάτηστων ἀυτεὶ ἀςς Οἷτι 5 " ἃὰζ «ἀό- 
Ἵ “Ὡς 
ΤΑΣ: ΡΝ "Ὸ ΧΩ, καὶ “οδοσεκ-- ταυποταπτ δια. 
ι 


ὡ ΔΝ ἰὰ “ ᾿ 
ἐς οἷθω ἀὴ πη ἔΐδαι, "σῶν ἀρ 
͵ 
. Ν ἧ ω υ ἰ ᾽ ὄὮ ’ " Γω ε -- ᾿᾽ 
γ ἐφ εἰδτιῳ να νθος ἵν Το λε)ᾳ αύτοις ο τὸ Τᾶς αἷς 11ΠΠς Ι͂- 
ἴ ὶ Ψ Ἵ 


ι] ! ᾽ μ᾿ ΤΕ ᾽ γ ν ε 
ἡγε" ς ἡ παγίξιλατε Οἷς 0.- 


ΟΝ ΟΙἷτς εἰπχογο, 
το, τε ὕκίατο ἔγὰ 


ο,ἷ, 
ΠΡ. ΧΧΥ ΤΤΙ, Ἑ, 


«τἶδιι9 πιοὶς, γὲ 
φαπὶ ἰῇ ΟαἸ Πα ᾷ, 
ὃς δὲ πὶς νἱάο- 
δαπε, 


Οὐκ απ πὶ Ὁ- 
4 7 ε,ςοοο,αυϊἀ ᾷ 
ὁ εοἰπποάϊδιι5 νὸ- 
τιούαττἰπ οἰτ{4- 
ἔς ΠΊ, ας τοι τ᾽ - 
ἀφύαπς ρει οὶ ρὶ- 
κὰν» 8ςογάοτῦι ΠΊ 
οὔ ΐα αἰ αςςὶν- 
ἀοταητῖ, 

Ἐπ ςοησγορατὶ 
εἴ πὶ 9 οι ς, 
ξοΠἤ!Πἰο πιαδϊζο, 
Ῥοσιπίαπ) ςορὶον 
(τὶ ἀςάογῆς τπηϊἷ- 
Ἰϊεἶδιις, 


Ὠϊςσητος , Ὁ ἰοἷ- 
τς ατιοὰ ἀϊοἰ ρου]! 
Οἰτις το ἐϊς νοπο- 
τὶπε,βξιταιςὶ πε 
ΟΠ] νοδὶς ἀοῖσς 
τηϊοιιτίδιις, 

ἙἘπῆ πος αιἀϊτᾶ 
που" Ῥταῆ- 
ἄς,ποΣ Ρεγπιλάς- 
δ έπιις οἱ, ὃς οςιι- 
Το" νοϑ ας ογ7, 


Αἵ ΠῚ Ἀζοσρῖα 
Ῥοσαλῖα,, ἔοσοῦε 
ἥσις ογαπεὲ οἄο- 
δὶ, ὃς ἀϊαι σα“ 
{τις οἰξ Πὶς ἔοι- 
το ἀρυάὰ τπάς- 


- 


Ι 


4 


τς 


ἘΝΔΝΌῸΟ. 


" Ψ δ νΡν);͵ 
σζλφοις μου, γώ ἀπελϑῶ 
Ἴ ΜΕ - [ 
σίν εἰς τί! Ταλιλώ ων, 
κακεῖ μιε ὀψοντο. 
᾿ Ι Υ ᾽ 
Πορδυομδρων δὲ αὖ- 
“.,») Ι! -“ 
Τῶν δου τινες τῆς κου" 
! ὦ ΑΟΥ , ᾿ 
ςωσδιὰς ἐλθόντες εἰς τίω 
! 3. ΟΥ͂ΡΕ σο 
ΦΟΛΙ, πη γελῶν ἰοις ἂρ 
.-“ “ »»"ἡ 
χιέρευ σιν ἀπόντα ἴα γ(- 
Ι 
) Ω 
᾿ οὐ μα ᾿ 
β» ἡ ; τ᾿ 
Καὶ σιυανθεντες Μὰ 
΄ψι, 
ΟΡ ! 
ηἦν ωρεσθυτερων, συμ 
͵ ᾽ “- ᾿ 
ξουλιον τε λάξοντεςγώρβ᾽ 
! έἐ λν»ν ιν 
γυρκαὰ ἱκαγα εἐδῶκοιν (6 
! 
φοου ] τους, 
! Ψ ΟπΠ 
Λεέχοντες, Βι ποτέ, ν. 
ἐ Ἢ ΜΚ ; 
ο! μια Το ἀυτὰ νυκτὸς 
" ’ Ν ν᾿ ; 
ἐλϑόντις ἐκλεψαν αὐ τ 
ς ! 
ἡμὴ κοιμῳιδρων. 
ᾧ, δγ2 ᾿ ᾽ ΟΝ 
Καὶ ἐὼν ἀκουοϑὴ 5 
»ιὰᾷᾧΑλ ““ε ! “ΣΝ, 
τὸ 67: “Ὁ ἡγελλονος, ἥμ(ε! 5 
" . Γ “ 
“πεισομῦμ αὐτου, ᾧ υμαᾶς 
᾽ Ι ! 
οἰμιεραμνοιῖς ποιη σηυδμ: 
᾿ ᾿ ) σ΄") ᾽ 
Οἱ δὲ, λαξοντες ἵα ἂρ 
! ᾿ Ἷ ε 9 δ ῳ 
γυρκα, εποινστ ὡς ἐδ)- 
Ι δ ! 
᾿ ᾿ Λ ἣν ᾿ ΄" 0 
δὰ γϑης. ζ διεφη μα) 
φος 


λολρς (τ χροὶ Ιουδα!" 

.- 
Ψ ΓἹ 


γα ἀπέλθω 
"αἀλιλααν ) 
ων δὲ αὖ- 
᾿ γῆς ΚρδΝ 
τις εἰς τίω 
λαν Ὧις ἀρ 
τὰ ζ γι: 


] 
γθέντες ΜΥ 


ρῶν, συμ ἃ 


ζογτες,ρ- 


ἐδῶκαν Οἷς 4 


Εἴπατε, ΟἿ 
1 
υτὸ γυκτς 
2. 
εψαν αὐτῶν 
Ἷ, 
ΩΥ- 
, “δ΄ 
ᾧ κουοϑῆ 5 
! ἌΡ: 
ἰογος, "μὲ 
γ ᾧ υμκᾶς 
Ι! 
ποι συμὸμ: 
οτος καρ 


τι ὡς ἐδ)- β, 


εφημίαϑη 
οὶ Τουδὰ! τ 


ἱ 
ἴῃ τ )γὼν Ἐσὺ 


προ βᾳ;ῇ 


᾿ ΤῊ εν ; ψ 
: Ρ “Τα τΡ, 


880, ΜΑΥΤΉ, Ἐ) τά 


οΙ ͵ 9 ͵ 
ςΑεχρι “ σηβίερον. 


«ἃ « ῖ 
Οὐ ἕγσξεκα μωϑήτοι 


᾿ ! ᾿ γᾶς 
ἑπορ θη εἰς τίω Ταλι 
, ᾿ νν “ " ! 
λα αν εἰς τὸ γρῦὺς 5 ἐτῶ -- 
ζατῃ αὐτοὺς ὁ Τησοῖς. 
» τ , {} 
Καὶ ἰδόντες αὐ τον; 
! τ. Ὧν « κα 
Ὡροσεχυγῃ οἰυτῳ" οἱ δὲ 
ΡΥ; 4 
ἐδ) φοιστιγ, 
Καὶ νὕ 
ΧΙ “ὐδοσελϑων ὃ Τη- 
ἣν » ! ᾶἦ γν ! 
συίς ἐλαλῃσεν αὐτοῖς γ»λε- 
7 μοι πᾶσα ὠξ- 
ὅσια ᾧ ἢ ἯΙ ν λιν 
ὅράψῳ κὶ ὅγι γῆς. 
ΝΣ ἤν 
᾿ ὁρδϊ ϑεγτες ομὺ μα- 
ς ! σε." 
Ἢ δυσα δ πω τα ζ ε ϑυνη" 
! 
Ἶ ὄν 
Ἴζογηης αὐτοῖς εἰς Τὸ 
ῦγ0 Ἢ ΙΝΙ ΘΑ ' 
Ω τὸ παΐζος καὶ τοῦ 
ξν Γ ! 
ἴδ] γα αγίου πν-- 
ας: 
! 
Ε Ἁ 
“Δισδσκογτες αὐτοῖς 


᾽ 
στ ονςτεί- 
λα 


λ 
Πἰὰρ ἢ αἸωγος. ἀμέω, 


» ω 
; ἡάρας ἑωρηὶ σιωε.-.. 
»ὦΨΝ 


ο9 νίηιιο ἰπ ἢ ον 
[ΘΓ Ὶ 11 ἀϊδαι, 
ψηάοςοῖ πη αὐ 
αἰ οἰ ρα] αἰϊογῶς 
ἱπῸ α11α: ἃ, τ ππῦ 
ἴεπὶν δὶ οδαϊίτιο 
ΓΈ ΠΠἰς Τοῦις. 


16 


᾽ν»; ἐΕε υῇ ν] ἀ{Π|ξε Ηαν, 
11, αἀογαιονῶς 
ΕἸ ΠῚ: “Τα παι» 
τὸ ἀπ δα ὀγα ηξ- 


18. ἘΠ χοροάδῃς ἴο 
[ς Ιοσιῖτις 6 


4:41 


εἰς ,ἀἰσθης, [ Πλτα ἐλωῃ γήνο: 
ΠῚ . Ν Ὁ .«Σεῦ, 
ΟἹἙ Δ οὐηηὶς δ" 


Ῥοϊζοίξας ἰῃ ςαΐὸ 
ἃς ἰπ τοῦτα, 


19 ΤἘΧειιηΐος ΟΥ̓Ὸ Μεεριχδεςοίς 


ἀοοξῖδ- Οἵηπος 
Βοπεῤο: Βα ρείζαῃ 
165 Θος ἷπ ΠοπΠΊϊ- 
πο Ῥαϊὶς ὃς ἘΠ 
δὲ 5 οἰγίτεις ἔχπ- 
εἰ: ἃ 


20. Τοοδρηϊζὸς ρος 
(ογιατο Ὁπ,ηΐα 
αἰ αοι πη αις ρτῶ;- 
ΠΘΡῚ νοβδὶς: ὃζ ος- 
ςα 6Ρο νοβί(οιιηλ 
1 ΠῈ ο τ]! άϊ:- 
δὺς νίηις δά ςοπ 
Γυπιηηατίοη ὦ [ὃς 
Ὁ] 0 

γ, 

Ἑ, Ἑ ν. 
Ψ ὃ: Ὁ 

ΕΥΑΝΟΘΕ.. ΒΥΑΤΥΒΛΙΟΝ τ ἔκαμ τα μια 

1ἰα πὶ (ςοηἀᾶ ὃ ; ς 
Μαῖς"Π,- τὸ κτ' Μαρκον. εἰ ἡ ῥδροι Ί 
ΣΝ Η; 

λ΄ εν ΠῚ αἰ ἣγε ἱξοὰς ! 
᾿ Ῥλτο «13 ΜΙαπῚ ἘπαπΠπ τ ῬΧΗ τὸ δ αγίε- Ϊρ Ἢ γι 29- δὺ δι. 

ΤΕΥ εἴ" ᾿ ͵ ῦ ὃ 

561} τούα Ομτὶ- λίου Ἰησοι Θὰ (τὰ ἐν λου, κι 


"ς - αν, ἰός ς 
οι! ι οἱ] σ Θεῦ. ε πιὰ ἴῃ εἰ ἰῳ (οὶ 


᾽ τῇ 
φἰουξ (ΟΥΡ ΠῚ 2 ῶς γέγραπῆαι ὧν γ7114 ρρδι δ, τερᾷς τσ δ ἢ 


᾿ Α οἰ δ" 
εἴτι Ργορ θεῖς, ΄ Δ Σ ( 
, αροφήτως, δου ἐγὼ ἄπ ΡῈ ἃ ὌΜΑλι 
Μεϊδεῖ. δι [Ἑςος Ἔρὸ πλΐττο ὑἐμαοι κα ͵ αἰ μέ ρέχα,ς 


Π ᾿ " " 
ὰπ͵ὶ} ΠΔ ΤΠ δι Πὶ “πος λλὼ ΤῸ αΎ[ΕλΟΥ Μῇ Τὰ" ΜΝ 


δὶ , Ἵ ! Ὁ" ἙΕ 
αὐτὲς ἔαεϊς πη τι, Ὡε9 “προσώπου σοὺ » δζ εὐ ἣν δ μοῇ Ἴρχετο 
αἱ ΡΥαραγαδις νελ, ΜΗ ὠμης 5... 

' ἔυά τω ὁδὸν ἴα ἱ 0.7] στὸ 
νἱαῦιταπι απῖς κατασκόυασᾷ τί ευ δερρνεὗδαι 


2) ξ ὙΠ Ὰ 

γ τ, ἃ 2 

τε. σου ἐμυῶθο ΑΕ σου, ᾿. «αὐ ἐρνῖς του. ἴαγο ς 

}} Ἵ “Ὃ ᾽ Ἵ τ ΣΥΝ ᾿ ! 

ἴα. 40.8.1 ἸΤῈΣ οἰληγᾶςίς 23 Φωνη βοωντος ο᾽ 7 ἐμ ΠΝ αν τα 

ἰομπαπιιοις ἴη ἀοίοτίο, Ῥατᾶ-“- γν.ϑ.»β0Ὡ«͵ ἱ τί μοῦ Τῶν αὶ 
; Ἦν ᾽ ΠῚ Π σου 

λμοϑελι «ο νίαν Ποπιϊηὶ, ἕῷ; Ἐποιμασοιτθ αν ἀρ ϑερα. 


τοᾶας ἔαδοϊτό (ς- ὁδὸν Κυρκου, αἱ ϑείας πὴ! αν ΙΝ ἂν Ἐν 
ΤῊ ἰζας οἰτις, ὥτεταὶ χείζοις ΡΥ εἶ 
2λαι},3.8.ε ᾿Βαρείζαραῖ ο 4 Βήνει [ωαγνῆς βῶ- ᾿ 
δηποβὶπ ἀείογίο, πων ἂν τὴ ἐρήμω , ἈΘ) ἃ ἤ ὝΕ ασι α 


; Υ Ι 
ῬΥπάϊςαης δαρτὶν , εΝ μ ἐμ ὃ ἐς,» ΄ 
ἰᾷ: ᾿ τοδὶ ᾽ τ ͵ ᾿ " 2 Π πὴ ἄχ)ς ἷ 
ΓΙ 11 ΓΤ ΠΟ παγοιας εἰς αΦΈΟΙ ώ "" ; ΝῊ ας τοὶ 
ΠΟΠ) Ῥεσρσατοτῖι, “ ΟΝ κὶ δὰ ἴγ » 
{ χὰ δι σοῖς 
͵ “ἰ}Ψ ! τὰν θὰ, δὶ α 
Μεμδ.3.8.ς Ἐπ ρτεάϊοθαπ ς Κί αἡ εἰξεπορά ετὸ φῦθ9 οΡΡ ΝΣ δα 
ἕν χὰ εἰιπὶ ἴοι, φΓ ἢ ἣν ς ὦ ὀξ “Ὁ 
ἴα αὐτο πᾶσα ἡ [οὐδὰ! ἿὮ ' ἶ 


τάἀαρα τορίο,, ἃς ᾿ ᾿ Α 

ΤΥ οὐ οἸ γθγΐτα: ἃς χϑέα ) 46. οι Ιεροσολὺ ῥ δ 
ἐν - ν ᾽ ' ὶ 

δαρεϊζαρᾶταγ ος- μἕίτωι ᾿ κα) ἐξα πη] ζονῃ ᾿ Ἵ ᾿Ν μι 

Πγος Ὁ {ὁ ἰπ Ἶ ΠΕΡ 7“ " 

Ιοτάφιις {τι -ὀ σπῶντες οὐ ᾧ Ιορδαν! 

γ, 

δὲ τοῃῇ Ἑ ν, φ Ἑ ζι Μ Α Ἑ,. Ἑ. 1ΟΥ͂ 
ἴω. ὔξρῃ, δ ΡΝ ; 
ι λ Ι Ο Ν ζῃς͵ Ῥέζραιὰ ταμῷ υ ΓΤ αὐ οἰξοκολοίς ἀγα τ δ 
' ΥΥ. ! [ΨῚ . 
ΟΡΧΟΥ. ἷ ῥδροι τοῖς αὐκαρτιὰς αὐτ'. 


ὲ ἔοι ἢ 
ἮΝ γεν Ἦν δὲ Ιωαϑγης ὧγσχ-- ς ἘἙταΐ αὐπδηι τὸ 


ἴῃ ἢ] Α Ω 
ἌΓΉΝΝ , τὶ κ ὑπ αν ! ) {3 ΔΠΠῸΣ5 νοίτειι5 τὶ 
΄Ὁ δ αγίε υἷῇ δὲ ὰ ο- συ εῦμος {τα τνν κῶώνῃ Ἰὶς σα 16]]ν, ὃζ Ζο- 
ἢ» ͵ ᾿ ᾿ 

Τησοί ΧρΑ Γ ΔΉ Ν λου, (αὶ ζωγίω δεριωωτι-- ΤᾺ ΠΕ εἶτοα ἼΣ 

ς α, “τῇς ἷἶο- γίω ἊΝ ; δῷ πε. {1 ΠῚ 05 οϑεῖνς Γευίξπ,ε, 
ἡο δ ΘΕ. εἰν πἰμε τπεὶ φ ἀρ δ: Ῥυών τον Γςεδατίιγαιςίοσιι 
γῆαι ἐν τοῖς γι ἂς πος ποῦ Ὁ κα! εοϑχων οἰκρίδδες {πϊ5 ἂς πιεῖῖς [γ]- 

ἢ Ὁ τς ν οί. 

δοὺ ἐγω ἀτ αὐ ἃ ὍΜΑλι ἀλοόμον. 

᾿ ᾿ ᾿ Ἄν, οὗ " ; ! 
ἔγζελον μὸν δι ἌΝ Και ἐκήρυσσε λέγον, 7 [τὴ ργαάϊςαθαῖ, ΠΝ 

ὰ ἔξ Ι ͵ ἀὶ ὃς, νδηΐΣ ἰς Μαδκεδ.:, σοῖς 


᾿ 4 ας... τό 
ἔογείου εἰ σὰς, ἰοματ, τά, 


0 ξε.9 αι 
δοεῦδωι νος ῥίου, οὐ ὅσ» Εἶμ, 1- γοίξ αἰς,, οἰὰς 
͵7 Γω} Ἁ “« ᾿ ἷ 
Καγος κύνας λῦσω πν (ἃ πὸ ἰἀοποιις. 


που σου γῦὺῷ μὴ 
4 ἐπ Δ 
ἡ τίω ὁδὸν εὖνοι 


Ι ᾿ Ἷ 
ἢ σου, Ἦν γ᾽" ὟΝ ἴοες 


νῷ ἢἡ,,. ὶ νῦ Ριγοσι τ οης 
᾽ “ἡ » {αν ! 
τος οΥ ἠῳ ἐμ τὰ δἰογῃ ῖ τὰ χη χυσδημωώ-- ΓΟ] ἃ ΠῚ οοὐτὶρίᾶ 
Ι κα ΤΩΥ οἱ ὁα]οο ᾿νῃ 
δὴ τί τον Ἢ ἀυτῳ. σςοαπιοηπίοτιῦ. 


«) ϑείας “Ὁ! μἱἱὉ Ἰνε ἣ Ἐγὼ «δὺ ἐθα δα ἣν» 8 ΓΈρΡο αυϊάς) Αξε, ταις» 
᾽ν Α ᾿ ᾿ οὐδε μαξ ϑ “ φιῦ Ἵ βαρείζαυϊ γος ἃ- ΦΉΣ 
οἷς . μ᾿, ἀἶνο Ἴνγη 6 ὑεή υ ὧ 7] " αυ τὸς σὲ αι: 1} ς νοτὸ μα- δ; πα 
μὴ ΤῊ τί αὐτῇ (σα ὑμεῖς ὧν τν ΙΝ Ρεἰζαθίς νὸς ς ἰ- 

᾿ , 


αγνης βῶν ἐπ ΔΝ 
κασι εἷγίω. τα απο. 


ἐρ ή μῶ ᾽ κα] δι ; εἶ 
σηιομα ΜΙ “ τ τ αίεῚς Καὶ εἤσετ ᾧ ὄκε!- 9 [Ἐξ λδαπι οἙ Μειιδ.,ν δ ς 
{ ἣ 


, ἴῃ ἂχ ν - ε ͵ ΄ ΐηῃ ἴθι . {ΠῚ ϊ -' Ιας.»,. ἀν: 
"4 ὡπ ἡ ἂν ας ποὶ 1Π15 6 
αΦΈΟΙΥ "ΩΡ ἴις "ἊΣ 'ς Ἡμέραις, ἡλϑεῦ πἰζ Ι͂οῇις ΠῚ ΝαΖαῃ- ἰοδαπ, ες, 6,43 


ἢ ὥς ἃ ἴῃ ν τ ι 
μὴ ὰὰ Ἢ σοῖς δ Ναζαρέτ ἢ τοῖν ΟαΙΠαα;, ὃς 


' ΜΠ Ἰονη δὴ Ἂ ! ; . 

μ μι") οι ὰςὶ ἄλιλ δ. ἊΡ Βαρείζαζιις οἵ 
τὸς ἢ ως ἰὰ αγας, κα ἐξα; Ῥ ᾿ 
ρά ετὸ ΓΝ Ὥ ἢ ἈΘΑΝΉ ἀν; ἐθαση ϑη Ιοᾶπης ἰῃ Ιοτσ 


᾿ “ ταντρς, 
ἐνῇ [ουδα ὁ, ἣ , ἴωανγυ Εἰς πΥορ- ἄλης. 
᾿ υ. πῆ κχἢ γίω. 
"ἱ Πρ ἢ ῥἐμ ας α 5 Ἂς ἷ ἷ : 
. νι; 
ἐξαπῆζο Ἵ) “ἀ ἜΣ εὐνῇ υσεῶς ὁμαβξαι ΙΟ. Ἐπ Πλιεϊῃν φιᾶ 
Ιορδανῃ μεν. ΄ [ ὅτ δ υοΐχτος . ἐϊσς αἰζοπάογεις ἐχ ἃ- 


αι, νάϊ ἀπ 
Ο.ἶ δ, 

δ (4».ἴ, Ἑ, ἘΡΑΔΝ᾽Ο, “ Υ. 9 
ἽΠ ᾿ Φ. 2 “ Ραλ ετηὶ 
ἀϊ ςαἴος» ὃς ς οἰτί ἌΧ ΑΔ ΘΕΟΧΘΗ ν εαἷο! ᾧ Οὐ επι 
Ξ ᾿ ι ! Δ" ; ἐτράϊτς ἢ. 
ἘΠ}, αἰδῇ ςο] ἅς μον ΕΟ δύων. ἡ’ εμῇ ἀλη ραν τυ 


δὰ ε Ἱ Ο , ὃ 
Ῥαπχ,ἀείςεη ἀπ - Ἔα) Τὸ πνέυμῶ σε “ΘΔ- εἰμ Σ ἀα) 
εἰν" 


Ἴ Ι ο..-" , 2 Ὺ 
ἐοπὶ ἤπρον 111, σεραν,, καταξ αῆγον ἐπ᾿ αὐ ἐν ζτπίο- Υ̓ 
ν ἢ ἰαἷ ἝΝ ἢ 
ἃ τον. ᾿ δι τώ’ Τίω 


ἱ 

, ΨψῚ Ῥ Ή 

Β Ἐξνοχ ἔλϑαεϊξ τ Καὶ ΦΩνη ἐῆνετ ἐν εἰἰδὶ 
ἂς σας, Το ος1}]-» ῃ 


ἢ ) 
Ἰς ΠΙΐτς πδιὶις ἐΪ- 


ΠΝ ἔῃ “λα 

Ωρ ἔ “Ἷἱ , Ι ὃ εἰ Ν 

1] σὐρανών, δυ ε 0 μος Ἷ, γι ἴτῃ ὃς ταὶς Αγδε 
Ι 


4 δῖε “ ᾿ ε ᾽ Ι Ε ,δκ ᾽ ,(Ἴ ἄγρει 
Ἰοξτας ἦι απο πὶ μου ἀγαπητὸς γῶν ᾧ δ“ Ἰενμ εἰῃ πε βαλλ 


ΠῚ θεπς ςοΠΊρ]α- “' ΤῊ ὑκας ΡΝ, 

εἴτι πηι εἴ, Θσζί, εἰ ον ΤῊ 

Ἁ ᾿ ᾿ Ἃ 12} » ' 7 αλ ᾿ -“ παρ ΣΆ 

ΔΤ Τ.17 "Ἐπ σοῃό πιο Καὶ δ ϑυς τὸ πι ευμῶ οἱ ἢ ὰ αἴλιει 
Μη ἃς ΦΡῚ ι15 11 οχ- ΕΝ γῇ Ἢ ΠΝ 
Ἰὰς, 4.8.1 Ρ αὐ ὡκ( αλλεὶ Ο΄ς τί βείαν ἣν τηίὶς Κ 


ΡΕΙΠὶπ ἀοίοτεῦ, 


" ἘΝ τ ἃ -“ 
: ὰ 

ἐρΉμΥ. εἰ οἱ ΠΥ τς νο, δος, 

ρον Ἡ ἢ“ ΄ ! δ᾽ Ϊ “ὋὋ "» Γ Ρ ΡῚ ϊ δι ᾿ ἢ 

ἀείογίο αἀἷδο ηἰτ8- ἢ ΣΝ τἀ ε, ἀιαβῖλ ᾿ νΝ 
ἀναρίὶπία, το- βῆ μέρᾶς πεοσὰ Θ" νυν ἐμ! ἔρεοι! λιεις 
,.Δ6 (" ῳΓ ἋᾺ ᾿ τ ἐ ε .« ἢ , 
τΑΡαται αἰαῖαηδ: κονία γπειροι( οὐδυος αὐ Ζσῦ ἀἰυνΝ; ἈΝ Κ 
οΥαύσις οἰ ΠΊ ἔος- ἣν ἤ ψέ ος φρ δὴ τ ἴδαυι "" 

: ᾿ ἣν ἈΡΣΥ ΝΥΝ τ Ἃ ΠΣ δε είδυιὶ 
γ15τζ Δ σ΄ οἷ τὰ ἷσ 76. στο α κ } ευϑι δὰ ᾷ δι 
ΤΠ ἜΑ ΚΝ ς Η ν " αὶ" 
Πἰ Παρ αης 111}, ΨΘΑΩΥ Κι οἱ ἀγζελοι δηης ὙΠ εἴἴμιος ϑηστι 
Ι ᾿ δ (5 , ἐς} τεῖ. 

, ᾿ ] ἐ » 
κογνοωυ ἀστῷ. ᾿ ἡΦ᾿ ἢ ας Ρι.- Κ 

; Ἷ μ! . ὦ μ᾿ ΟΡ, ἰὰο.. ἡ ἰά]ι ἐν 
ἘΠαΥ, 1.16 ἡ Ροίϊαιια Ἢ 411: 14 Μετα. οἐ χὺ φῦ ρᾳ δδ- Ἄυπηὶ ἐς ταὶς 6λίγ0 
Μδτ},4.8 11 {61 σοπΊρτο πο η ΟΝ δ ὁ ΔΩ - εἰς μὴ ἀμ ιὰ ὃ ἣν 2 
(κι οὔέε Ἰοᾶπες, “ΤΟ Ιωαν γί, Ἡλ φοδ τὰ ἐς ; 


ἨΔΥ.1.17 ἤνειας Ιο0αὰ ινὸ Ιήσοιῖς εἰς ἢ Γαλιπ χάθη ΩΝ 


᾽ 

δα ν ΟΥ̓ 1Π|6 41} ρτ τ ἀϊςᾶς ! ! ΟΝ 
Ἰομλῃ. 4..410ἃ ἐν το λλοΝ δ: . Ααῆδν, κηρυοσῶν Τὸ 4 αί 1} ρον αὐ 

Ἐπ σ΄] 1 11} γ6- ᾿" ἐΝ ; ἢ εἰ, 
ΒΞΏΓΒΕΙ, γάλιον τῆς βασιλείας Τὸ ἢν Τὰρῃ 
ῃ ὅν, ἀγὸς ᾽ 
(Οςοε; ἢ. τι ἐἴθος, Κ 
4114 ᾿ ᾿ ͵ εἰ ἵν ἐεθὸ ΕΝ 

Ἐπάϊσεης, [1λ- τς Κῶ λέγων, ΟἿ “τλῆ ον ἀχ θεν. σῈν ἃ, 
- . “ ; [ΠΡ . ἢ » ἴῆς Ι 
Ῥ᾿ ΘΙ ΠῚ εῇ [6 Π}}ὺ -ν ΡΟ ΤῊΝ ι ΜΠ ᾽ ἕὮ ζὰὶ Τα τι 
πρΐ; ὙΠΕΡ τὰ ρβώτῶ ὁ χωυρος, Χὶ ἢ γΠΚ Ῥυλ νὴ ἕϊςς, Ἴς 


" ᾿ Ν » 
᾿ Ἂ Ὁ) ᾿ , ῥ ΗΝ ; 
{1}. Πὶ Ὁ οἱ : το" ἡ βασίλεια, γα Θεοῦ “ΜΠ ΩΝ τῳ 

Ν 6. ΦΙῈ ΟΣ ἍΜΑ Οον Ν. Ὲ; , ΤῸ 8 


Ὗ “" κτλ ας ἰζοῖτο ὃς οὐεάϊτς 
ΤῈ ΤΌψοεΤε, δ “σευ ΕΤῈ οὐ ᾧ ἘΜΑΠΗΕΗΝ. 

᾿ ᾽ 
δαγ[έλίῳ. 


: ΔΎ; ΟΝ ἂν : - Ηλγτ 8 
ἰοο, Περιπατῶν ὃ “δῷ τό ᾿Ούυπη ἀτηδιι 


διὸ ῳ ᾿ 
ς οὐρανοῖς) 
Ἰ ν 
 ὥσε! ἰδ λ- 
"ν Ἵ ᾽ 
(αηγον ἐπ 


αὐοῖ αἰτοπὶίιχο Μακε, 4. ΟἹ 
0211] ἡ ν.} ν Ἰᾳγοῖ αὐτο πὶἐτχ' ἜΟ: 
ἰδ ἸΑΤΝ τίω δὰ λαιοσοιν τῆς ἴα - ἢ ΠῚ ΓΘ Οα πα, πὴ 
Ἧν " Ι “ ῃ ὡς ἐ [ ἣ “ ον ᾿ ὃ ᾿ 
ἐγαπθ ΠΝ λείας, ἀδι Σήίμονα ἃ Υμδῖε διπιομειι 
πα τ", ᾿ ἣν εἴας τὰ ΤῸΝ πὸ τὰ Γν ᾿ Ἢ ὦ ᾿ς « ὗ ᾿ 
Συ ει ου0ς πρα ἔρια τὴς Δγόρεαν δ ἀδελφὸν αὐ δ), τ γρῃὴ οἷας, ἰαςίοῃ 
νὴ ν ΩΝ 9! ἄγει (οὶ [ ᾽ ͵ ἐν ὐ ο .ὰι 
δ ςγ0»} ᾧ ἔϊ- Ἰεδ Ξ τη δε βάλλοντας εἰμ φιξληςγοον τὸ ΓοΠα ΣΠ' Ὠηγὰ- 
ν ον Νὰ ἐν γῇ 9ᾳ ! (ἣ τὸρ Υο: (οΥ τ ἐπὶ ρὶ 
λῶσση (σαν δ 
εἰ [ἢ ἘΞΑ ͵ σαϊοῦο5) 
᾿ “ ἱ 
τὸ πνευμώ φὰς, “λιέις) ΑΥΝΝ 
ς ν᾿ ΡΩΝ χρη, εἰς Καὶ ἘΝ 1.) Βίαϊχίς εἰς 16. 
Ω εἰς τίω ἀεί κῇ ΕΥ̓́ΘΗ αἱ εἰττεν αἱ τοῖς ὁ ἴη-- 17 αν, 5 94]. πγἰηὶ 
ἶ ΕἸ ἃ ν “ φΦ. ἣν; : 
δὲ Ρ ΑΝ σοὶς, Δεὺ τε Ο7Π στῶ μου γ)ὴ τλνῚ ὃκ ἔδι ἀμπῳ 
“͵ν.-» ὉΠ ἀκίηρ, ϊο. ᾿ ξεν αν ΟΝ 1} ι οἰ οἰα ἶμ υἱ σα 
(6) Οἡ ΤῊ ἐν" ἀο δὼ ἣν Τοιμότω ὑμᾶς ἥνειϑαι ἫΣ τοτες ποσπλίπισας 
. χεοσα ρφί- τὐμ|. Σ λίεις ὀοβρωώπων. 

“ἢ «ν ἀτρίη ἐπ θείου; ΝΗ πολ Ψ (8 Ασργοιὶηῦ γος 
οκδ νος αΖϑὺ Αἰδι}} δὰ τὸ δεῖς ἶ και αὐ ϑέως αφεν ςς Πδὶς τοι} Πιὶς, 
- ς ᾧ . [,, δυϊμεὶ ὡς ἷὰ ͵ ᾿ ὶ ᾿ς 
ἱω; μῷ ἣν μυλ ᾿ Ν ΠΝ ἃ δίκτυα αὑτῶν, ἠκολϑ-- (φαετὶ ἴμης εὖ, 

"Γ “ΡΝ 9η 
“γ) ὅλο; δὺη- , δὶ τ βίο ει. τα ἀντ, Υ᾽ 
εἰμι ν ΤᾺ ἊΝ Καὶ ἐδὰν ἐκεῖθεν 19 Ἐξ Ῥγορτο ις 
' ροίδὶ μα, ἰις . ,('ὃξ ΥΩ 1Π|πς ῬΌΠΠΠ τ, 
τ φροᾳ δὸ- ΠΝ δὰ ἃ ὅς ὑλίγον εἰδὴν Ιαχφς ον τὸν νίάϊι Τὰσοβιιτ ἢ 
ας ΜΝ ἀπε Γῳ μαλτωοζ. “αι Ζεδεάαὶ,ὃς 
αὐ γίωω.Ἡλ’ ρεὴν (ἡ ὑμὰ ἐπ ἤτα τὸ Ζεξ εδα ου, καὶ Ιωα-- 1ϊπ πὶ Ὁ ΜΝ ἀν 
ἐδ ρος ϑε, ἃ ἥν» ὈΥΥ» ἐότῶς Ἰοατ 6 ΠῚ ΓΑ τ 
ς ὦ Γαλι- ιαρ δδαιμρο τὸν ἀὐελφὸν ἀντ, κὴ εἶα, δε ρῆ ἰπ 
να ΓΝ νὰ τὰ ύν»,λ» ( ταιὶ γοσδοίηπα- 
ΖΟΥ Τὸ 4, αΐ ΡΝ ὁ ἱ τερον τῷ πλόιῳ κῶ- Ἰδὲ ἐδὰ 
᾿ ρ" Τὰ ΧΑΙ ' ᾽ 
σι λείας πὖ διὰ Ρ τλινσαρ δηκτυα, με, 
ΐ ἔπος», δα," δ: ς 10 τα ΓΙ ΠΊΠΙΙΦ νοΣ 
, [ἢ ) - δ τες ἩΣ 
! εἰ ας εὐὰρ δε σε ΥᾺ δ ϑέως ἐκαλε σα ἼΠΠοὸς. ὃ. 11) 
Οὐ πεσλῆ τ ᾿ δῖναι "αὐτοῖς κὶ αφέντες πν τεϊὶᾶο ρας ἴϊο 
κα ν Ῥ" Δ ἐμ ἐκ - θεάαο ἐπ τᾶ- 
τ ἡ γ{μκν ξυμ! τδμς, Τάγερῳ δὴ Ζεξεδαον 2 ἐϑεάας 


τ} σὰ Πὶ τηςΙς6- 
ουἱΨῆ. 


Θεοίΐ "μέ: κϑν ; Ἢ τῷ πλοίῳ μῖτ' 7 μιϑω- 
Ἰ 61». 1, Ἑ, ἙΡΥΑΝΟ. 5Ὲ 
ἹΝ ᾿ Ὰ τῷ ἢ Ἴ, . ὲ " “1 ͵ 
ΠΑΥ]5., (ξαστηε Ὁ ΤΩΥ ,α,Τη ἈΘῸΡ ὀππιστο αὐ ϑ. δ τ 25) 
{πὲ δι, με μάν η εἰς ΑΜ τωι, Κς 
Ἐπ Ἰηργοάϊηη- ΓΊ ΓΤῸΡ ὅὺ ΟΥ̓! Ὧν, «οὐ 
Μαμῆ, 4.) {Ἐπ Ἰηρτοάϊιπ- 2:1 Ὁ Δ Εἰς πορόυ οὐ τοι ἀμυιι ἀξ κδομὶς “ 
δας, 4 .εὐμ ἘΠῚ ΟΡ ΟΥΠ 1 ΠῚ: 


, ’ ᾿ ! ἴῃ ᾿ 
Καπεργαο υμι᾽ " οὐ ὃς ὡς ΡαθῚ, ἀν ἴδιο ες 
] ὧζ {τατὶ τι 0 Ὀ0α- γ' Ι 5 ν ἂ' αλλ Ι μι 
ἑἰς ΠΡ Ὁ ΕΠ ἱπ (ο!ς στ ξ(ασιν ΕἸσελ ἡ 
» 


ὃς ᾿ 
ἐπ ρα δἰχηῇ Ὧν , 
"1 ἡ Ὁ - ὁδ᾽ υ 
ἱγπαροόρβαπι, ἀο- εἰς πίω (λναγωγέω, ἐ- εἶ; πορα, τδες ϑ 
φεθας. Δ)σ᾽ “ἃ Ῥοιεῆ κι νη αὐ’ 
σασκέ.- μ᾿ ἜΝ νιον 
: κεδλν ἄπ αθ ἀρ δ ο κ Οὺς 
ἡΜδιῆ.γ. ἃ, [Ἐὲ Πμπροθαπε 2. Καὶ ὡξεπληοσονγυ 5. ΠΝ γῳ ἣ : 
Σις.4.4ν}} Γαρεῦ ἀοᾶτίηα 6- ᾿ν ϑδ» πον μλΡ, εἰ, 9. α 
ς, Ρ ἀλλ τ τ ΤΗ δὴ δὰ, χη ἀυτϑ" ΐω Γὸρ εοἶσ' ν δὲ οἷν ρβτὸ 
185: Υτ 6 1Π| ἀὸ ᾿ χ οἱ , 
; , Δ ,, Ω ΟἸῚ Κουοι; 
(ΕΠ 5 605 {ἀ1ΠΠ6|}ιᾷ δὲηοδ σκν αὐτὸς ὡς οζδ τ δε 
αὐτου ταῖς ρτα- ! " ιν ΜΝ μεν δὴ ἐδ εδη; Ἐξ 
; ν ϑον σαν ἐγωγ ἡ ᾳ] οὐχ φῦ ΡΘΕ ὑ,, δ ἢς ὶ 
ἀΐξας, ὃς ποι ἢ- ΚῈ ΤΡῚΣ Φ κα 9 θιγηξ ἜΝ » 
οὐ τ 5 οὐρα. γραμματεῖς. τ πε ύδξος. : 
τ , ᾿ ὴῊν ᾿ γν ΠΣ ν Ὁ 
Ἡδτ.1.37 [Εε ούαῖ ἷἰπ (γ- 23 Κ οϑ ΐω οΨ Τῇ σμυᾶ- γϑῆς Ῥτοι! το “ 
“- ͵ ῃ 5 
ν4.ε, ἀϑορβαςογῦ πος ΔἸ Υ οὐ αν μ) ᾽,) «ο΄ ἐρικὴ; ᾿ 
Σιν 4.4.3} ΠᾶροΟβα (ΟἹ ἐὰν γωγη αὐτῶν δὺ βρωπος ο᾽ μον, ᾧᾷ αἶδῆχες 
ΤΟ ΟΡ ποχίιις ἐΡὶ ᾿ ἃ ᾿ κ- ἰαϑή, μια Ἴδερος " 
ΤῊ ἄν : : ν ᾿ ΛΟ ΥΝ 
Ι ΤΙΛΙΙ πη πλπάο, σνοῦμκασι οὐκὶ πὰρ τῶ, ΕΣ “ ἐλ φς κα νϑὲ ῬΝ 
ν ᾿ . Ἷ ἴῃ ἰδὲ, ΜᾺ 
ὃζ οΧοΙα παι τ ΠΑΡ πλλυνς θη , 
᾿ ὀνεκραξε, ΙΝ ἐν: ἀλὰ 
ἷ ᾿ ᾿ ῥ, Ων ) ΡΗ ἀρὰ οι Ὁ ἰῷγι 
Ὀϊοοπς, ΔΒ, ά 14 Λέγών, Ἑὰ,τὶ ἩΜΙΥ͂ ἵ μὴ κε ἴδς, ἱ Ι 
αἱ πὰ λαν, Ἷ ΣΎ ’ δ ἼΘΡΝ ἴοι 
ΓΟ Πποδὶς τοι ΠΊ σοὶ Τησου Ναζαρίωξε; ἦλ τρέμῃ εδευα, 
οἰξ, τοί ΝαΖαγο- τ ͵ εὐ , αὐ διε ζις Ἐ 
Ἰδὲ νε {ΠῚ αἀ Ρ-, οἷς ἀπόλεσοι ἡμᾶς Κ ὁ] (εἰ ν Ἀἰ δίμιοιι, γος Ὁ 
᾿ “ ᾿ ͵ ! ον ἣν 2 ἰοὶ ι 
ἀεπά Ποὺ ΠΟῸΪ ΄χ σε τίς εἰ) ὁ ἅγιος ὐ 5 δ ἃ 
τς 115 {ἰς, ηἰπκί τῇ Θ ῃ ἘΟΤΝ ἂς στχρ' ᾿ 
Ἴ ν ὦ ᾿ ᾿ εἵ ω» ἐου ᾽ οὔ ᾿ » 
111-Ὸ 53 δι Ὀεΐ. τ ΣΧΒΆΝ, ; μεθ ᾿ ὅδ 
Εἰ ᾿ΠοΟύΘΡα τ »ζ Και ς “1 ον σον ἀυτὼ προ ἐν ἐδραι ἐξι Τί 
ΠῸ λ Ἰοῦς», ἀν ὅ- ΡΝ, : .29}- ἀδο ΣΥΝ ἈΝ 
εὕς , ΟΒιπι είς ς, θλησοῖς ) ΔΕ λΡΟΥ. ὌΑΨ' ἡ αἱδ ἊΝ εἰυς: ΡῈ α 
ζν». ων ἃ χη ν᾿ ἢ δα μᾺ Ἵ ͵ ἐν οἱ Υ 
ὃς οχὶ ἃ Βοπιηΐπο 71.1.0. ἐξελϑθεὺξ ἀντ. τοἱσῦ ἐίῃς ἐμὰ λ 
: πο σοα ς᾽ ͵ Ε ἀπ τὶς οἰἄτῃ ». ΡΟ 
Εὶ ΠῚ] ΠῚ αἰ σον. ἷ6 Και ασω, οὶ σὰν αὐὖ- μι’ ἃ τ τηΐ ἣ 
ἢ ΠῚ ἐτ ς Ὁ Ὁ ν᾿ τῷ ἕξ: πίκυ 
ΡῬίΠ7|ες Οι11} [ρἰτ]- ἔπ »» ΡΛ. Ὧ : 
τ ἸΠηηηἤάιις,οχ. ΤῸΝ 1 πνευμα πὸ αἱ Α δι Υ ἌΝ δὺηχ 
ὐῶΣ Ὰ - ΡΟ δ κν “4, ΨῃΗ 8, “ἃ 
οἰαπιαῆδεα; γοος ὩΌΡΤΟΥ, χ, κραζὰν φΩΥ, ὃ 

Υ 
παν 
εἰ ἐκ’ 

εἰ 


5. 


ὝΡΗ, 
ὀπιστωαύ δ. 


δΐΐονται εἰς 


᾿ : μη 


᾿ΟΣΌΥ Το 5: {ρε" 


ππ κΛ Ι 

' ω Γὸρ εία δι 
᾿ς 2 ε984 

τις ὡς οζῳ εἶμ 


αἱ 
-Ὁ μι. 
τῇ σωυα- " 
{ 
"ῇρωπος ὧν κομν 
͵ Ι 
νώρτω, κα] " μὰ 1: 
ΩΝ 
ες" Ἁ οἰ 
ΠΉΛΑΡΙΙ μοβϑ 
τυ κῃ 
αρίω ἐν Υλ μον 
“ΟΕ εἰὐῆθνι 


Ρ ΠΝ 
ἡμας ) ὍΝ (ἰοά 


Ε “ήν 
"ΟὟ ἀυταῖ μαμ]} 
εἴν ἢ 
Φιμρ 98- οὐ 
αιπὺ οἵ" 
ἐν " ᾽ δ Ἶ" 
ἰζαν αὐ - μενάν 
ΠΥ τ. ων 
70 ρον, ἀυνδ 
“ἂν φωνῇ ᾿ 


ν,. 


ΦῈ (, 


ὌΠ ΜΑΈΆΟσνΝ, Ἑ. 109 
δὰ εχὶὶς ιν ἐς 
ὅδε μράλν, ἐξγλϑεν ὄω Ἀν τὴν »Οχὶϊε Ὁ 
ὅμδα τὸν Καὶ ἐϑαμξηϑηΐξ παν 27 Ἐξ οὗιι 

ἀξεδοις ΡθοΥτε 
νη ἔπιες ΤῈζ᾿ ὥρτι συζητεῖν τϑὸς “5: [τὰ γε ςόμυ!- 
μα δέτε, εὖ Ὦ γογδειίεῦ ἴς, ἀϊςξ 
ἀρρ αι τοῖξ, λέγοντας, Τί ὅξι τες, Οὐ ἃ οἵἕ ΟΡ 
μιβηίαμες Οῦτο; τίς διδανχῃ ἥ κα! τ ας ἀοᾶτ πα ΠῸ 
ἐξα ἀπ ον “0 ἊΣ τα πα ο,]υΐαοι ΠῈ 
ἃ εβαις " ΧΟΤΗ,0ΤΙ ΚΩΤ σσιαν. αὐτδουϊταῖς οὐ 


- 7 ᾽ ! 
ϑαρτοις δ Ἴαοσει,ὺ ὑπα- 


τοί ἀὐϑὺς εἰς ὅχίω πίω 


{ρὶγἰεἶδιι5. ἱπηηλᾶ 
ἀϊς ἱπτροτας, ὃς 
οδεάϊιηπε οἰ 


κι ἢ Ὅς πναΐ μωσι Ὧϊς ἀκὼ 


! 
κουοισιν αὐτῶ, 
ΡΥ Δὲ 8 19 ; ᾽ 3 : ΐ : τὰ 
Ἐξῇχϑς Ὁ ἡ ἀκοῦ αὐὖ- 23 Ἐπιαπαι αὐτῷ 
᾿ ἔασλα εἷῃς {ατίηι 
ἱπ τοιᾶ νηάϊηϊ!ς 
! ΜΕ ᾿ ἘΠ ΝΣ τὰ ὅδ 
Ἔκ γωρον φ' Γαλιλαιας. ΤΩΣ ἘΜ Θλην 
ΠΛ “ 55 ΠῚ τὶ ΠῚ 411. 
Και ὄ ϑέως Ομ ΤῊς χ9 "Ἐπ ργοτίπας ὁ 
στιυαγῳ γῇ ς ἀἰξελϑοντες, ηΒροΒα ἔδίον 
, ᾿ Υ ! Γ ΓΤ νοπούς πη ἀὸ-» 
Ὑλδὸν εἰς τίωυ οἰκίαν Σ΄΄- Ἵ 


τι δ᾽ οτιὶς ὅς 
μϑνος καὶ ᾿ Ανδρέου» μ᾽ Ια 


Δηάτοδ σα ΠΊΊΤ[Ι͂Ὸ4- 
σοῦ ὅς [ΙοαΠΠ6: 
χοβουκὶ ἡ Τωαγνου. 


Η δὲ πενϑεφοὶ Σίμρ- 40 ϑοοῖιις αἰτῷ ςἰ- 
το ἦς ἀδοι θα 
Βαϊ ουυϊο τᾶς: ὃς 
ςοπτί πιὸ ἀϊσαπε 
οἱ ἀς 1118. 


ος κατέχειτο πι συ Ρέοσυ- 
γας Καὶ ἄϑέως λέ ρισιν 
υτῳ αὐο) αὐτῆς. 

Καὶ Θξϑσελϑ δῶν " δ. 31 
βὲν αὐτίω "κρατήσας τῆς 
λέρὸς αὐῷ' νὴ ἀφηκεναὖ- 
ταὶς ὁ πυρετὸς ύ ϑεως 

ἡκὸγᾳ αὐπιῖς: 


Οψιας δὲ ἥνομϑιυς, ᾿: 


Ετδοσσάδης δ- 
ΓΟΧΙς δα ΠΊ, ἀρ τς 
πορίᾳ τπᾶπὰ ς- 
ἴπις: ὃς το! υἷε εᾶ 
βοδυῖς Πἰοὸ ,ἀςπλὶ 
ηἰγαῦαῖ ς 5. 

νείρετὶ νετὸ 
ψιιπιὶ οςοὶ ἀἐἴες 

Μαΐεῖν.Σ. δι ᾿ 


ἴως. 4.5 

" (8Ρ.1. 


ΕΙΣ ΤΙ 


Ἑ, 


{οἷ , ἈΒΕγοΡαηξ 
πὰ οιπΠΊ ΟΠΊΠδς 
τ α]ς Παβοπῖος, 
δζ αι ἃ ἀπηλο- 
1]ΐς ἀρ ἈθΑΠτιγ, 


,. Ἐὲε αἰυτας τοΐα 
ζοηρσγεραῖα ογαΐ 
ἀᾷ ΟΥ̓ ΠἼ, 
Ἐςίφηδι τ Πλ8] 
ἴο5. ατὶ τ ρτοΐα- 
ῬΑ νατὶϊς Πγοῦ- 
δὶς: ὃς ἀπσηγχοπία 


Ὦ ΤλλΠτ4 οὐϊοϊδθαι, 


ἄ ποη ἤποραιϊο 
αὶ ἀπηϊοηΐα 
ἐρίατ ἡοΐεης, 


[Ἐπ πιαπο πλὰ] 3- 


τὰ αἀπις ποῖος 
αὖ (στο χ ἴοι, 
ἐρτο 79 ει δκ 4}Ὁ- 
{τ Ἰοΐας αι ἀοίονς 
ἴι1π Ἰοσα τη, 1δ1- 


σὰς οΥαθαΐ, 16 


Ἐερίςαιυπεις οἷ 
εὖ 5ίπιοιι, ἃς αὶ 
ΟἾΓῚ 1110 εταῃτ: 


Ἐτ απ πιο. 17 


πἰ δ ηξ δἰπὶ, εἰ- 
σι οἱ, ΟΠΊηὸος 
ῖς αὐ γι τ, 


ἘΓΑΙΟΙΠΕις, Ἐα- 28 


ΠΝ ΤΡ Χίος νὶ 
εος,νὶ ὅς 10 ρτα- 


αἀϊσιεῖη πος ὑπ 


' 
᾿ 
' 


ἙΡΑΝΟ, ν᾿ 
οαἶἰμέ 
ὅτε ἐδὺ ὁ ὗ ἥλιος, ἐφερον ἐμέ, 
εὖ 
ρος αὐτὸν παύχοις Οιςζ τααὶὲ μ 


Ὁ“ " ὶ ἃ {(, 
κακῶς ἐγόγτοις, Κα ζοις, μαμν 
͵’ 
δαιμόγιζο υϑρ οἰ. 


εἰ εὐ 


7) Καὶ ἡ πόλις ὅλη ὅχισυτη κιοίν ιν, 


εοὐϑ, 
[με γῃ ἰώ τρὸς κι ϑυραν, τὰ μεν, 
εἰ 
}1 Καὶ ἐλεραπευσι “πῦλ- πανί 
εὐανῦ 
λοῖς κακῶς ἔχοντας: πο)- ἡμΙ 
εἰνυδς 
κίλαις νόσοις "ὶ ὃ δαιμόνια ἀμ ἡ 
ΑΨ! Ἂ εἰκὰν 
πολλά ἐχέδαλε. "ὸ δᾺ ἡ- δ εδν" 
104 Ὁ; 
ΩΝ λᾶάλέν ἃ δαιμόνια απ 
ὅτι ἡδέσαν αὐτὸν. ἐαρ" μ’ 
εἰ 
Καὶ ζυῳῚ ἐννυχονλίαν ιο μι 
6.» ι 
ὀραςας οἰξῃ λϑς, καὶ αἰπὴλ μι τ, ἀν 
δ Ν ! Ἴ εἶ ""΄ 
Εν Εἰς ἘΡΉΜΟΥ Τῦπον, κατ μι ἐν 
ἕν ! οἱβ 
“ἐ" Ἂ {7 . 
ΚΕΙ ΟΛσῊν Χ Σ ἧ ; Ἧ μι 
Καὶ κατεδίωξαν αῦ- ὠς 


ὶ κῶν δι:,.4 ᾽ ΠΥ Ἢ 
ἽῸ 0 ΜΟΥ ΟῚ οἱ ΜΕΤ εὐ 


» ᾿ ταρὶ 
Καὶ σὕροντες αὐτοῦ, ἱαυνν 
“ ᾽ : ’ εὖ,» α 
λελροισιν ἀντ, ὁ ποῦ εἰ; ν 
Ψ ’ τ αὐ 
1ες ζητοῦ σι έ. ᾿ εἰ 
Ἶ 
μὲ ελν 
Καὶ λέ) 4 αὐτοῖς ,ἡα ν οκίναν 
ον 
φρδμ εἰς χας ἐχοιδμας ον δ αν 
ἐλ 
εἴν, 
Κρο εοπόλεις ῖ ἵα κἀκεϊ γῆν 


κηρυξω . εἰς τοῦτ ἣρ " 


; 
Ἡλε’ 
] 
γος ῦ 


λὲγι 6. 


᾿ ; 
(ος, ἘΦΈΡΟΥ͂ 
᾿ 


χαύχοις ζς 
«2 καὶ οι 
οἵς. 


“ 
᾿λη δ χισυτη 


! 
μ΄ 
εἴ 
μον 
γογτοῖς πο} - Πμμμαίν 
» Δ , εἰὐυ» ᾿ 
“ΛΗ, Ια ποητι , 
ΠΣ ἵ 
ξ Ὁ 5Ἀ. ἡ“ ων 
Ἰο4 
β δαιμόνια ον 
υπν 
Ὅν, ᾿ εἰν 
ὑί 
γγυ γλίαν 1ο “ 
ἡ γέ φεῦ ἢ 
ἀεί 
ὕπον, κατ με 
ἐρανο 
“ᾳ,.,;)᾽᾽ 
ωξζωναῦ- ἐν ἶ ς 
οἱ εἰ Ἷ 
“] ω ταρὶ! " 
εἰ ἀ", 
ΠΠ 
τς αὐτοῦ; μεν 
) εὐ), οἱ 
ὧσ ποῦ εἰν 
φπγον 
εἰ " 
) 701ς ) Α οί!» 
ἐχομδμας οοὐδῳν 
ν οΝ «εν αὶ 


5ῈΟ, ΜΑΆΟΨΥ Μ, 


γ ἐς ! 
οξεληλυθτυ, 
νον, Ι ἐν 
Καὶ ἕω ΠΡΟΣ ὧν δ’ 
σαυαγωγοὶς αὐτῶν. εἰς 


Ὅλίω σίω Γαλιχαίαν" ᾧ 


ᾷ ΠΝ άρΝ ὀκθαλλων, 

Καὶ ἐρχί) φεθς αὐ- 
ὍῊ) λεῶς ς ὥς κα λωών 
αὐτὸν »κα᾽οογυπετῶ " αὐ- 
τὸν, καὶ λέγων ἀντῳ, ΟΉΣ 
ἐαν ϑέλης, δευύα σα! μιε 
καϑαράσα. 

Ο " ἢ Ἰυσοις ἀρ ν θ ἀν 
ἫΝ ὀκπεύας ἐ χιξα, 
ἥψατο αὐτῷ καὶ λέγ4 αὐῷ, 
Θέλω: ᾿'καϑα ρχοϑήτι. 

τα] εἰπεγτος ἀστί, ὅ- 
ως οἰπδ)λ εν ἀπ᾿ ἀὐτὴ 


ἡλέωρᾳ ,καὶ ἐκαθαρ ἰαϑή. 
Καὶ ΞΜ 


ἴὸς ἀντ, “6. 


γοῦ)εως ὠξεξα-- 
λὲν αὐτὸν. 


Καὶ λέγ ὠκητ Ορα 
μυδεν! μηδὲν εἰ εἴπηζ' ὁ Μ᾽ 
ὕ 

ἘΣ) Ε σταυτὸν δεῖξον ἐὴ 


ρξϊ χα] “ζὥροσεν εἶς «δὶ 
ἣ καθαρ Θασμμοι σου ἃ 


1 


Ἑ, 
ορύεῆιις (11, 


εὐ} 


Ἐὲ ριαάϊσαρας 
ἰπ ἐγπαρορὶς οο- 
ΓΠ1Ὶ»,10 τοῖα ἂν» 
ΠΠ1 πὰ: ὃζ ἀπ πλο- 
χιΐα εἰϊςοθας. 


779 


Ἐπ νοηἶτ δά οὔ 
Ισρτοίι5 , ἀσρυρ- 
(ὯΠ5 οὔ οίᾳις αὦ 
δοθθα ἀςοϊάξης, 
ας ἀϊσεης 11, 5ἱ 
νἱς νοός 116 Τ᾿ 


ἄατς, 


40 


Ιοἤις αὐτῷ τσ 
[οὐτὺς, ΡΥ το 
ἹΏΔΉΙΙ, τοι τ 1}- 
Τ1ιπὶ; ὃς ἀἰοϊτ εἰ, 
γοΐο ς λιπάιις 
εἴϊο, 

Ετ ααῦχῃ ἀἰχ 
ρει, “ϊαιίτ ἀρεῖς 
ἢτ ἂ} δὸ Ἰορύα νᾷς 
τυιλάατις οἵξ, 


41 


41 


Ἐπ σοῦ Π11118.-5 
ἴις οἱ, ας πὶ δῳ 
τῆι ἡ ΠΠπ π1: 


42 


44. Ὀϊκήταις εἷ,Κψ ]- 
ἀς ποοιὶ αιὶς - 
αιιᾷ ἀϊσας : ((ἀ ἃ- 
δὶ, τοὶρίαπ; οἵΐοιι 
ἄς φαςεγάοτὶί, ἃς 
οἵου. ρΥὸ ἐλ η- 
ἀαείοιης εὐ], αὐ 

Ἡλτ.1, 40 
ἹΜεη}),,, 0.1 
ως σις 


Υ ᾽ν; ς 

{{{᾿ Ἶ 
᾿ Δρ. 11. Ξ, ἙΝΑΝΟ . ΟΠΟΝ 
Τεπίεά 5. ἰργαζορίς Μοίέφ, “ὔϑοσετα ἕς Μωσῆς. εἰς μον ἦι μον ἀπένμις δ, 

! ἐπ τοὐιὶπλοιίι Π δίας, υδ- Ις 
ΠΕ. βἰδοτύδιον αὐτοῖς. " διὰ μδταῦ βυξο 


-. αἱ Ἵ δὲ ὕο 
ΑΥΠΠΠ6 ὀστοῖς 49 Θ δος οἷζξελ ϑῶὼν Ἰρξατ κεία ἜΝ βατ 
οορὶς Ρυαάϊσατο κηρύσσειν πολλά, ὰ δηα γί κὸς 


ΤΙπι τα, ὃς ἀΐπι}- τς ἅ μ ἅι 

Βαγο (οὐπηοπῦ: ἐσ φημιζειν τι λόγον᾽ ὥςτε πε μονας ᾿ Ι 

τὰ νι ἰἃ πὸ Ροῆϊξε μώηΚΕΤῚ δ ρὸϑὴ δευα ὧχ φα Ἢ ἣ διοιμια τα 7Πς]} 

Ιεΐας. πηδηϊ ξοὰ παρ Ϊ ἢ ἰγείο.. 

Ἰητγοίτς ἰπ οἰυΐ τα γερως εἰς πολιν εἰσελθεῖν" ααμην ἐὰ ἰα ι ξχλ 

τὸ : ((ἀ ἔογίς 1 ἀς- δ), ἐ ξω ον ἐρήμοις τόποις (οή! Ἃ ἐλ ῥέον ΟΥΤι 

(εττῖς Ἰοςῖς εγαῖ, " κε εἱς ἰδηξ χη 

ὃς νοηϊεθαπε αὐ ζω, ὶ ν ΠΡ Χρ τεὸς ὑχῇ: πὸ ἐν " ἀν ϑυϊάαγῃ 

δἰπὶ νπάϊΐπιις, “Τὰ Τὰ, γόϑεν, Ἵ φὰ ι Δ Ὁ νας, ἀμηον ἐς μαι 

ἈΚ ἐν πρρα )γ- Αἱ πάλιν εἰσ λϑεν Εν τιδιν ἰα οὐ δὲ 

Ηατ.τν4τ Τ του ᾿πύγα- ᾿ Κ ᾿κὴς ἥ , ρον] ζει ΐς, 
οϑήβηψρήρα αἷς ΟαροῦΠαὶὶ Εἰς Καπερνάουμ δὴ ροῆ ἐν ΝΙΝ κα 
ϑο, (1) φοῖίϊ ἀϊς φΑἰϊαιιοΐ, ᾿ μερῶν , καὶ ἠκούοϑη ὁ 7) μὴ ΑΥ ι" δὴϑν ᾿ ᾿ς Ἴ 


ἃς αὐάϊτι ἢ οἷ ἐξ 
ἴῃ ἄοπιο οἷς ς οἷκον ὅς: " ἂν κοὐς σῃῃ 
Ι ἵπῃ ἀοητο οἵδε, Εἰς ΟΙἌΟΥ οςῖ. “ βοιεῇᾷ Α 


4 
τ ΡΞ- ΤῊΝ ΠΥ ΤΟ, ͵ Εἰ εἰ ἰδγ εις ἔἴορς 
ἘτΓρτοτίπιις οῦ- 2 Καὶ ὄλεο ὡς σιυυήχθητ αι ἀρ πῃ μος ΦΙΕῚ 
Ἱ 1. ε οι ἱ Ὁ ἴο- {δὶ 
σύορι ατὶ [τ ΤῊ) γι «4. ΠῚ ἐςς ὃ 
τὶ αὐοὸ νε ἰά ποηΠ στῶ πολλοὶ ὡρῇ μηκέτι γῷ ἐκ ἀν ἊΝ ι ἢς 
ΠΝ - 
σαρούσ 605 πος ρέϊν μηδέ (δ οος ὃ 90. ΠΝ ὍΝ « βυϊτο 
1112 Ἰοκὰ 4118: εταπε νι Δ τ ἐν το δίτ!. ὁ] ν 
εἰγοαϊαπυαιη: ὃς βΩ᾽ (αι ἐλάλει αὐτοῖς ἐς Ὁ εἰ 
Ϊ δαί εἰς ΣΙ δια ἐ κατέ, 0 
ΕΝ ΔΙ. «Ὁ λ00}. μιῇ ὍΙ , ἐνῇ δι 
ΕἸ Ο ΤΠ ΘΠ, ἢς ΝΟ ά 
έ ς 
Ἐςνεηίαπε αἀ ὖ Καὶ ἐδλχώνσαι. φεϑς Ὥ ΜΙ ὝΗΝ 
σι Πὶ σγοηΐος ρᾶ αὐ "Ὁ γ. ἡ)δαλυτικὸν φέ- { μα νεῆ τς, Ὶ τῆς 
ταϊγτίσι Δ, ηαΐ ἃ ν1". οϑει 
"" ] ) υῸΥ πὶ Ίςσ- μι 
συ τιοῦ Ρογίαῦα ὦ τες ΟΠ Β ὀμϑι γῇ Ἧ υδάεη 
ἴυ. σχρων. 4’ ἈΝ ξᾷς 
ἀπε ες τις , εἰ ἢ εἰναϊειαιν᾽ Εἰ 
Ἐπ αἰ} ΠΟΤ] 4 Καὶ μη δι χα υδμο! ροδηρ ᾿ Ν ἐεταις 
ἜΝ ᾿ ᾿ γ “; αἰ ἃς Α 
ῬοΙός ἀρρτορὶπ ΡΨ δία ἢ {εν ιν, τες φ 
ΤῚΝ αὐτὰ σὴ ε ὃ ἢ 
συ ΠῚ ρύσταγ Ὁ 29 αν γίστι τῳ "πρό αν δὲ τος Μ 


ὑα,ηπάλυςγῶτζτε- ὀχ λον, ἀπεςεγοσαν 

Υ 


ὡσὴς » εἰς ἐρμ ᾿μ 
ἧς. 
ι 

τῶν ἠρξατο κ 
χ »ᾧ δια ἢ ἌΝ 
εν 

"" ς κί 
γ»ν ὥςτε τ 
χα ἂχ φα Ἴ 


Ἰσελῦεῖν" ποία 
ΕἸσελῖειν μαμαν, 
ι:" 
χὰ τόποις [οἵ ἥ 


ἡ... 
ος αὐτὸν Ἵ 


ι κπἰεδθ! 

εἰση λϑεῦ 

᾿ [ 

νάουμι δὲ 
᾿ « 

(ουοϑὴ 971| 


{{πμκ 


ἤ 
πιυν θη: μαιρθει 
, , 
(ΗΜ ΑΤΙ χῷ 
! 
ος ἢ ϑυ- 
ξυ Ἅ 


αὐτοῖς {): 


ΤΗΝ 


ἕτοῃ 
ὴς ἀςον 
δεν τοις 


ΕΟ ΜΑΛΑΆΟΥ ΜΝ, 


βἐγέω ὅπου ἱων καὶ υἷδο-: 


πηρς λῶν 
βάτον ἐ ἐφ᾽ ᾧ ὁ τΐϑοι λυτι- 
κὸς κατέκειτο. 


Ἰδὼν δὲ ὁ ΤἸησοΐςξ τω 
πίς]ν αὐτῶν, λέγά τῷ πα 
ἐχλυπκῷ, Τέκνον, ἀφέ- 
ὠνταὶ σοι αἱ ἁμαρτίαι σύ 

Ησαν δὲ τινες 1 γραμ 


͵ .«“ ! 
- μαάπων ἐκέι Κοοῦν ὅροι, 
» σὲ Ι γ -“- 
ΝΣ αἀλογιζουδμοι ον τὸς 
᾿ 


Ι ς «ν 
τ ὠραῤτῶν, 


Ψ" 


6 


ΓΙ ῷος ε΄ " 
Τί οὔτ Ἑτῶ λάλει βλα 7 


ἱ σφημίας ; ηῖς διά ἄ- 


φιέγαι ἁμαρτίας, εἰ μϑὴ 
ες ὁ Θεός» 


Καὶ «᾽ ϑέως ὄλιγνοις 8 


᾿ ἰησοῖς ᾧ ῷ πγϑύ ματι αὐὖ-- 
ἱε ποῦς ὅτι οὕτως δγαλογί- 
 () ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐ-- 
- πος, Τί ἐἴαῦτα διαλογιζε- 
ϑὲ ον Ἢ καρδία; ς ὑκμδμ 
Ἱ{δδιν δὐκοπώτερον, 
εἰπεῖν τῷ «ὐοφιλυτικῶ", 
ἀφέωγτα σοι! αἱ αμαρ- 
αι "ἢ εἰπεῖ , ἔγφρα!γ κα} 

9 


Ἑ; τῇ 


δα ᾳφάϊα ἴῃ αυΐ- 
Ῥὺ5 γαῖ: ρΡεγέοίῳ 
(όαις τεᾶτο, (υπἰ- 
»᾽ ἀευη τεῦς στὰ 
Ρατῦ ἱπηϊο ρᾶτα 
[γιϊοῦ ἀςοῦρεν ἵν 

Οὐ δυΐεπιὶ 
νἱ αὐτὶ τοίας Πἀ 
ΤΠ οσαπι αἷτρατα 
Ἰγείσο ἘΠῚ τ πλ1ξ 
τι πταγ εἰ ὶ Ροοςᾶ 
τατια, 

Ἐγαπε ἀὐτοπὶ 
1Π|ς αὐἱά ἃ ἀςϑ οἱ 
(υἱς Γεάἀ τος, ὃς οο “5 
πἰτἄτες ἴῃ οοτάϊ- 
Ῥὰ5 (ἷ58, 


Οιυἱά Πίος ἤς 
Ιοαυΐϊταῦ δ]8 - 
Γρ βοπηϊαϑὲ [Οὐὴς 
ΡῬοῖοξ γςηλίτεοῦς 
Ρεσοαῖα, , ΠΠΠΠ(ο- 
Ιὰ5 Ὠειῖ 

Ετ ργοζίπις ν 
δὶ σορπουῆςεε ἴς 
[ας (ρἰ τίει το Φ 
Ποςορίταγοπτὶπ- 
{τὰ (εἰς, ἀἰοεΐτ 
1ΐφ, Οὐἱὰ εἴ σο- 
διἰτατὶς 1 ςοτάϊν 
θὰ ς νείλοὺ 


νεΐαπὶ οἴ ἔλ- 
οἶς, ἀΐσογς ρὰ- 
γαϊγεῖίςο,, ΘΠ ς 
ταπταν εἰδὶ ρες- 
ολῖα : ἂἃπ ἀΐοσεν- 
το » ϑιῦβε,, ὅξ 


Ιοῦ τ4.8.4. 
εἴα. 43..ἀ τῷ 
Ρίαϊ ο,α.9 


-ο ΝΗ; 


Ϊ 
' 
᾿ 
' 
᾿ 


--- Β 


- Ὡς - 
Μ δΡ.11]. 


ΕΙΔΥ,1,4.2 
Μάκί. ον ἅ,9 
σις, 4.17 


Ἑ, ἙἘἙΥΝΑΝ Ὁ, 


1011 6 κΎα δ ατι Πὶ 
τ Π} γν ζ ἈΠ θιι- 
13} 


Κν Ι, ! ΕΞ 
οἱρὸν σοὺ τὸν κραξ ξατν, 
((] αἰδαποτει; 
" “ΔΦΨὋ)7ΠτῬθ τ ον ΘΙ 

Ψε αὐτ6η1] (οἰ τ τ΄ να, 2 ΕἾ [ὴ πε 07] οζῳ- 
τἰὶς αὐ ΕΠ ἐς 
Ποπγίπὶς Βαρεῖ 
Ῥοτοίεατῷ 1π ἴοῦ- 
Τὰ ΓΟΙῊ τε αἱ ρεῦς- 
σαΐδᾷ (αἷς ΡαΓᾺ]γ- 
0) 


! " ,ξεεὶ σ΄“ ἀλΆ ἤ 
σον ἐδουος τὸ ὀοῦρω- 
ΑΕ, »σολ ““ Ὁ“ 
“ποὺ ἀφιέγοι δ τὴς γῆς 
͵ ἢ ! ἤ 
αμαρτιας (λέγά τῳ πα- 


Ὁ“ 
Θφιλυτπκω ) 
- τ 54 Ν 
᾿ ᾿ ᾽ γ, ͵ - Ἵ 
ΤΊὶ ἀΐςο, 5111 τ Ζ0 λέγθρ, ἔγῴραι; ψ 
." 2. ) ὃ : ; “5. ! 
δον ΟΊΟΙ]ς σταῦ ρον τὸν κρᾶ ξ ξζοτοι 
δατῇ εἰ, ἃς δὶ κὉ ὦ ΔΝ ΤᾺ 
πη ἀοηλ 1 εὐ, ψ τὔμσαι ΤῊΝ ΟΙΟΥ ον 
Εἰ {τατὶ ΠῚ {116 5 ΙΣ Καὶ 2 ρϑῃ δ γε ζ» 
ΧΙς, (] τό 6 ᾿ς, 
- " 2) 7.7.» 
ῬγαρΡαῖο ορτοὸ- ζῷ ὥρᾶς : 
᾿ νυ ἐσ ὧν ᾽ , 
{ις οἴ 1η σοιΐρε- ωξη λϑς γον 7710 “τω ΤΥ " 
ν ὧν Ν 
ἔϊι οὔ πῆ: αἀοὸ ψ ἜΤΟΣ ἘΝ ῬΧῚ, ΟΣ 
ΣΝ (Τε οζι του χ σὰν χὰ, 
γι Πυρείςοτζε ο» 6 ἐξβκμὶ λοι τ 9 4.0 
ΠῚΠ65 δὲ »] οΥ ἢ- 
σΆΥΘΠ τ δι), αἱ 
ζςοηίος, ΝΠ Α τὰ 
{τς νὶ ἀΐεις, 


ὃν σοῦ; 
Ι 

ὶ ! “5. 
ΤῸ προ ΟΟΊΤΟΥ 


΄ Ψ ᾿ Ξε ἃ ! 
σοζχζεῖν τὸν Θεὸν, λέ- 
4 αἱ ω 
ὐΥΤας, .).1| ουσέποτε οὐ - 
δ 
7τὺς εἰσ οιδυ. 


Δω..͵,"-»Μἢ 


β ! ᾿ 
Ετ οργεῆιις οἵ 15 Καὶ οζηλ})ὲ πολιν πὰ 


Τυγίας αἀ ΠΊΔΓΟ: δ 7 Δα... Δ... 
ΟΠλΠίίαο ταῦθα Οἱ ταῦ ἐκένωα ὉΠ 
γοπίορας χὰ οὔ, ὁ ΟΎλος ἡρ ετο ΦΟος αὐ“ 
ἃς ἀοζοβαϊεος, - ἊΝ 


γν 


Ὶ ν αἱ ᾿ ͵ 
τον Ἰὼ εδιοόδσκεν αὐτοῖς. 
ν ᾿ : ! [εὺ 

“ - οΟς ῊΣ 
ἔξαυ το. 4 Κω ΦΟογΟΥ εἰσ 
ἵγες είς, νἱάϊς 
Τεὰ] ΑἸΡΙν αὶ αἰ, 
(οὔ το δά τον 
Του Πγ: ὃς αἱς1]- 
1, 5 δαιοῖς Π16, 
τ αγρ ὃ» ἴσαααι 


“ οἶν 3 νὰ ! 
Λδυὶν τοῦτό Αλφα ου κῶ 
 ὴ “Ὁ δ , ! . ᾿ 
η ΧὉΩΟΥ δ΄: τὸ ΤΈΛΩΙΟΥ 
Ι͂ Ι ᾿ ΄ ’ 
ἈΦ λὲγα αὐτῶ. Ακέλου- 
ὶ 


! 
΄ ᾿ " ν ι 
τ μμο. Καὶ ὁναςας ηκολῦ 


ς ᾿ 
ἴῃ, εῇ ΠΝ 
Ἴησε; 
ἘΠ ἤδχῃ 
“ἢ ἢ γυὴ ζω Κ 
αι ΟΠ Πὰς, Τὰκε 
Σ αἰ ρος 1 
ὡν ἀ δὲς. πιὰ α 
ΤῊΝ 
Δα νος ναι ᾧ 
4 ἴα ἃς γε 
ἢ Πρυ]ὶς ςς, ἵα|!} 
ἴλης ες 
φὐται! μκαδν 
Ἐξ ξατη ὕλλο 
βετίρ "» 
Νμδαίαὶ ε 
ἴες ᾿ Γ 
“υΐᾳ 0 
ἈΝ ΉΝΝ ἱ φα 
τ, Ν Ἣν ἐς 
ἀοη μι Ν ᾿ 
μέλοι ἀν! νγῶ 
ἱε μ 
5 ξ 
ἀν μην τΛῸν 
δανὴς τ] 
ως δἰ. γωγ Ἰι 
πῇ ὐδέδες οϑγε, κα 
ἴρ ὁ ας ν᾿ ἰν 
ὮΝ, ἡττν Κι 
ἐ δὰ ὑός 
αι, Ὁ, [τὰ Δοισιν 
δμῃ, οἰὲ ἢ Ὗ » ε 
δἰ ὕοῃς, ΟΜ οἢ) 
γν, “Ἢἰἱ Νὴ 
ἐμ ο ἤλθογ 
ὶς Νρυ ἦ» ᾿ 
Ἰ, ἂϊ " ὀνὰ οὗ 
᾿ 
" ͵ 
ἔπ ας Ἶ Ἰάνοια 
ν}ν ἡ. ᾿ 
ἘΡΩ͂Ν Κὰ 
νὰ ΤΣ.) 
"πὰ γιὰ ὦ αὐγι 
δἰὰς 
ἀξξατν, 


ἐν 


ῳ Ι 
ΓΕ ΟἽ] ὡὧζυτ 
΄σν 5 ΄ 
τσ ὀρθρω- 
ῬΑ] .“ “ 
1 τῆς γῆς 


4 τῳ πα- 


βγάραι, 
αἰτὸν σου; 
"κὸν σού. 
᾿ δύχχως; 
ἀξξατον 
| “πο των" 

! Ν 
ταν ΤΌΙζ Ν᾽ 
εὸν ) λέ- 


! 7) 


ΕἼΟΤΕ οὐ τ 


Ι 
το Δ τῷ 
Υ γν 
Σὺν κ, πῶς 
ἡ, » 
γ) 1 412 2 κ« 
ἢ ͵ 
γ αὐ τοῖς. 
Γε 
ὙΟΥ εἰσίδ 
! 
γα ου κῶ 
! 
λῶν 0 }" 
͵ 
Α κέλου- 
Ι 
λ» 
οὐ ἡ ΚΟ λῦ 

ΒῈΈσ. ΜΑΒΟΥΜ. 


ῆσεν ἀὐυτα 

Καὶ ἐσ ετὸ ὧν ᾧ κα-- τις Ἐεξαδῆ εἰ αυ 
Τα χε οϑου αὐτὸν ἐν τῇ οἷ- 
ιᾳ ἀὐυτεὶ κὶ πολλοὶ πλῷ 
"αὶ ᾧ ὡμαρτωλοὶ σμυά-- 
κεν γὴ τῳ Ἰησοΐ, 
ἥ (αϑηταῖς αὐτώ. ἦσαν γὰρ 
πολλοὶ οὶ ἠχολόϑηφ αὐῷ. 

Καὶ οἱ γραμμκάτεις Νὰ 
οἱ φαρ, σεῖοι ἰδόντες αὐ- 
τὸν ἐοϑιογγα ΜΙ, ΟἿ τὸ- 
αἰ μαρτωλῶν, 
ἔλεγον Ὅς καϑηποῆς αὐ -- 
(κω! Τ ότι ΜΙ δῇ πλω- 
(0) ἀμαρτωλὼν ἐ- 


Καὶ αἰχο ὑστίς ὁ Ιησοῖς 
"1 αὐτοῖς, Οὐ γρέαν ζε 
96) ογτες ἰαῥον, 
ς ἔχοντες δ. 
Καλ στ! δγχα)οῖς, 
ἀμαρτωλοις εἰς μα- 


ν ᾿ ὶ 
᾿ ἦμμ ὑσαλοι Μώϑητοι 
(γα Ἀφ] οἱ δ Φαρ- 

! Ἵ 


Ἑ. ΥΙ2 


τις οἰ δὰ πὶ, 


Δοσῦθοεῦοε ἱπ 4ο- 
πιο {ΠΠΠπ|Φς΄, χὰ τὶ 
εἰἰἃ ΡΠ] αὶ ὃς 
Ῥοζοαίοῦος ἤπι] 
ἀϊου τη ρερᾶς εὖ 
Τοίτι ὃς ἀἰ (οἰ ρα Πς 
Εἰὰδ: γα τ σΠἱ Π 
ΤΕ ]Ὸὶ αὶ (δαιν 
εἰ ἔπι ογα πε δι}. 


Ἐπ φοΥθα 26 
ῬΗλτ αὶ αι νἱ- 
ἀϊεπε οὔ σαρὶς 
0 ΠῚ οἰ δ᾽ 1} Οἴα 1}. 
ΡᾺΡΙςαπὶ 5 ὃς ρες 
σατουθιις., ἀϊςο- 
δαηῖ ἀἰ (οἰ ρυι]}ς - 
ἴι5., Οιὐἱά εἴ Φ 
σι πὶ Ῥ ] σα πΐῳ 
ὃς ΡῬοσοσατογίθιις 
εἀΐτας δι τὺ 


Ηος διάίζο [Ὁ 
ἤις αἰ ε1}Π[ς, ΜΟῚ 
ΟΡΙΙ5 Παβειὶ χυΐ 
θοηδ νδ]οηΐ,Π16- 
ἀϊσονσά αι πγα: 
ἰς μβαβθειε [πό νος 
τὶ αὐὦ νοσαιϊάιι πὶ 
ἰυἶἴος ,ἰρά Ρέσοα- 
τοῦτος αά ρατηϊτῶ- 
τὶ ΠΊ, 

[Ἐλ ἀϊ(οίρυι 
ΙοιπΠηὶς ἂς Ρἢα. 
ΤΟΥ ΠῚ ἰοί τα 
θαπε ; γοπἰ(πε- 

ἡ ξαρ.11. Ἑ. ἘΝΑΝΟ. 
ἵν ηπς; δὲ ἀϊςσιιπε }]- 
11, Οὕλτο ἀἰ(οῖρα 


ἂ ! γ᾽ ἅτὴ 

χόντοι,, καὶ λέχρισιν αὐτὶ ἸΡΟΜΝΝ προ τ Υἱν λάιοις 
Ι ς ζ τ ἰὐϑς. Ω ᾿ ΟΣ 

1 Ιοππης Ρὴ. τῶ, ΔΙΩΤΙ οἱ μα τοῦ Τω; κἷδᾶ 


Π προ ἐς Οἰγος ας 


] τὲ}ςογὰπὶ ἰεΐιι- ! - ! “ν Σ 
, οὐ Υὅό κα] οἱ τ' Φαρ ΟΥ̓ {μρλδ μη», Ῥεὶς 
πδῃξ : τοὶ αἰἴο πὰ ᾿ 1 ᾿ τάς “Ἔτη μαι αρι ῖεᾷ μ 0. 
αἰ οἰ ρα ποῖ ἰο- γηςευ οἱσν" ο( σὲ στ! μῶ-: “μι ἰγς θαι ασκοι 
Ὶ ΄ ᾿ ᾽ ’ τῦῦ ὅς Ὦγω ῳ 
ἌΠΔΠΙΝ θητο οὐ γηςευουσί» . Ὁ 4. οἴγονν, 
Ἕ τ » ΕΝ ᾿ “ὉΝ 4 Εἰ “ 3 ἃ 
Ἑταΐτ 1ΠΠ|5 1ο- το Καὶ εἰπὲν αὐτοῖς 9 1η- πίνΝ τ γοὶς β, 
ζις, Να ρος - ᾿ΠΛΈΝ ΠῚ ἕδῃ 
δ ὺ Φ ἰ ἰ [ φ ἐῆιι ἐν Ὧ 
ἘΠῚ εναϊα πὶ πθ-ὀ δ, Μη δέευαντοι οἱ { βῆ ἀβμν οὶ φυῇ Κι 


Ῥιεία]ὶς ἴῃ αιο οἵ ἦὉ γυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ γυμτ φρόϊευ 
λ}}1}5 5 ροπῇις οἵξ, 
ΜΙ» ΜΣΝΝ ἕ 
Ἰοιυπαίοῖ οὕδῃ ῤ ἣν , σῃν ε ἀλη ρος ἢ 
ἦι Βαρέτ ἴσοι πὶ φΈΟΕΙΥ ᾿ ΟσῸ ὝΘΟΥΟΥ μῇ ὅτ ταμο, ἐδ Ἢ Ἡρ 


Ἵ ΛΕ ΤΟΣ ΟΖ ΠῚ "ἃ ἃ 
ΦΙος ΜΕΤ αὐ Τῶν ὅς!, γῆ - " ὧν ΕΠ ἢ ΝΣ ξασις 


γεὶς 

᾿ “δ τοῦ ᾽ 

ΘΟ 11Π}γ) ΠΟῸΠ “κ ἣ ! 60" ὶ Ἷ 
εὐμο ἐπε πον αὐτῶν ἐγοισι Τ' γυμιφι 0}; ἀτν μὴ ᾿ 

| Ῥοήαε οἰ παῖς. ον ζος , 76: ὄν 

Ι οὐ δε)ιυαντου νήςεῦ εἰν" - ΡΒ; ἰς τὰ 


' ψεηϊεπὲ ΔΌΤΟΠῚ 20 Ἑλδυσον!) ἣΝ ἡμέραι ἐ με ΣΝ Κι 
εἶἶο5 4απ|πὶ αὐξο- ὦ ρθῶ ΠΣ τ τὰ λὲ 
; χδίαν ἃ 88 δρόν ΟἿ. ἀπαρυ" τ’ ΟἿΟΝ ιν ἐν κοι φιοὶ ὑϑς 
ἔιι5, ὅς ταῖς ἰο- ὃ γυμφίος, κα] τῦτε γηςεῦ ἀν δἰ σὴν ὧν" 
παρυπε ἐπι {Πιὶς Ἐν, ἜΡν νὴ ᾿ ἔξε 
ΒΜ, σοισὶν ον μείνας τοὺς ἡ ᾿ νδὶ ἡ. 9. 
μέραις. ἡ ἐμημι Κα 


: ψ Ψ τνς 

| Ἐε ποπιο αἤι- 1 Και οὐδὲις ὅχιξλην ἤ 
| ΤῊ Οπει1 Π) ΡΔΠΠὶ ἐν, ἈΝ “ὌΠ ἐξ Ἴ 

γιιάὶς αἴας νοὶ Μαρβακοις ἀγνάφου ὅιρ Ὑ, ΠΟ ὕω ἐφ 


" ἢ ὁ. ὦ « ! »νλε ΄ Υ͂ " , 
ΓηφητςῖΟ γοζοῦὶ: ἃ- βαπήει ὅχι ἱααπω πᾶς "ον νι Ῥές ἃ, ἄθειαν 
ἽἽ ᾿ ᾽ ἢ 


᾿ἰοαπ αὐξογι ιρ ρ δ αν εὶ 

. ΡΝ τ ΡΝ αυ 
ΡΙεπηεπτιση 9 λώω " ΕἸ σὲ μη. αἱρᾷ : παρα Νϑϑαρςς μὸν 
᾿Ἶ ᾽ ! , ν ᾿ ι , 
ποι: μεύκον, ἃ νΕΊο τ}: σληρώωμα ἀυγυ ΄ο Ἴ γοῦ υμΐμ" αι οἷα γᾷ ζ 
ὃς Ρεῖον οί πιτα Ν ρν κ ᾿ς ἰδοῦ ΤῊΝ ΟἸ Χο ηἱ 
ῇ 1 ποιλα 00 "0 ἍΑΙΡΟΥ 94 ὡς Νίρ, ἐΣ Τ 
ζ, Ι . ,»“»ὋἊ ! Νέον ὃς δ ο ΄Ὰ 

ἂῃ,, ἢ 

σμα γένετο. ., ν" Ἂν κι ς Ρ δ 


“ . ᾿ ι Ἃ 3 ν » 
Ὁ. Ἐξ πεπῖο πΠῆξ- 2, Καὶ οὐδεὶς βαλλά 915 αἰαῖ αν ἀνα. ὥργρις 


εἰς νἱ πὰ ΠΔ Τηῖ- ἀνροχ τ χὴν, ι ἠοῦν ἢ ον τὴς ιν. Φα 
, 5 ΓΝ Ἀ}}. ἣν 
{τμιπὶ ἐπ γέῖος γος ΤΟ ὕέον ες ἀσκοὶς μοῦ ΡΝ 
Ὁ. 

᾿ Ε 
Δ ρισΙ αὐ - 
αϑητοω Ιω 
φαρασα ων 
7ὲ σοὶ μα- 
οισί» 
τοῖς ὃ [ηπ 
χγτοῦ οἱ (οὶ 
ἐν ᾧ ἑγυμι- 
Ὧν ὅξ!, γη- 
ογον μιῇ ἐσ 
Σ γυβιφίον; 
Ιςευ εἰν" 

δὲ ἡ μιέρα! 
ἀπ αὐτῶν 
ἐύτενησεῦ 
ας τοὺς ἡ- 


ς ὅγιθλης 
ἄφου 7:6 


͵ 
ΟΤ ὦ τὰ 


᾿ Ὑ ὗ ᾿ 
ΤΣ μΐ 
σῦκα νον 
με ) 
χέιρον 96" 
πον... 
βαλλῴ 915 


ἃ 


γκοῖς πῶ 


Εαν ε΄ 
δὰ ἢ ἕο, 


ΒΕ, ΜΑΒ ον Μ. 


ἢ ὁ ὯΝ ε - 
λαιοις εἰ σὲ μυὴ, ῥήοσει ὃ 
γος ὁ γέος ζι ἐσκοις, 

δεδϑ Ν “» ς 
ΟῚ ὁ οἰγος ΚΝ ᾧ οἱ 
ΡῚ 1 ᾽ Ὁ“ ᾽ 
ἄσκο! πολομῶ το - θὰ 
᾽ ! ᾽ ᾿ 
ὅιγον γεον εἰς ἀσκοῖς Ἀφ - 
᾿Ὶ 
γοὶς βλήτεον. 
4 
Και ἐθύετο οὐδαπο- 
μὴν ες αὐτὸν ἐν Ὁῖς σεῖς 
᾿ ! 
ἄσι δα Πἶ" ἀσοόήμῷν, 
, ΙῚ 
Καὶ ἡρξαντο οἱ μα,ητωὴ 
ι ὁδὸν ποιξὶν πἰλλογτες 
! 
ἰς τὰ Ἢ 
ρα -“ " 
ΟἹ οι Φαραστωοι 6- 
λέλον στοῦ τό. ἡ ποιῷ-- 
Ι] "» ] ΓΙῚ 
ΟἿΝ ον ζς σας ζασιν, ὃ ὑγι 
ἔξεςι ; 
ΑΝ ΣΝ ᾽ ᾿Ὶ 
Ἢν αι αὐτὸς ἐλευ αὐὖ- 
Ι 5 κα Ἴ 
“6, Οὐδεὲποῖς ὁ εγγωτε 
Ἴ ἐπρι ' ὃ 
ἐποίησε Δαξ!οὴ » ὅ7ε 
᾿ ! 
ἐς Κα] ἐπεγασεν 
ἘΠῚ δὶ 
τς χαι ΟΙ μετ᾽ αὐτῷ ; 
᾿ ὼς Εἰσήλ εν εἰς τὸν 
ᾧ 5 Θεον' ὅγῃ ΑΓ, έ- 
᾿ Ρ ἀρχιερέως, αὶ Ὅις 
Ρτοὶς ἡ ὥξο ϑέσεως ἐ- 
φαυ οἱ ὅν, ἔξες, φα- 

Ἑ, 11: 


τευ ες: ]]οαιὶ ἀἰ. 
ΤῊ ΠΙΡῚΌ ν᾽ ΠΥ 1Π1}} 
{τ πὶ νίγος ,(ὃζ νἱ- 
ΠῸΠΙ οἰ ππάϊτιγ, 
ὃς γίγας Ρεγο Πξ, 
(ςἃ νἱπι πὶ Πλ11- 
{τ πὸ ἰπ γετος πὸ 
105 Πλΐτεὶ ἀς θεῖ. 


[Ετ δοείάϊε νέ ἩΔΥ. 

ὕ “1,47 
τταπ γος Γαδ Ρατῖς Μακε. πν αι; 
ῬεΥ (τρ εζοσ, ὅς ςος ἰας, δνᾶι 


Ρογυης αἀἰοίρε 
οἷτϊι5. ΣπτοΥ νὶαπὶ 
γΟ]]οτο Γρίςᾶ5. 


124 ἘΓΡΗΔν (αἱ ἀϊ 


σοθαηῖ εἰ, Ἑςος, 
ον δε πη ίαΡα 
τίς αοά ποη 11“ 
σοι 


Ἐεὶρίς αἱε 15, 
Ναπαιδῃ ἱορὶ- 
{πὶς ᾿ᾳυϊά ἔδοονὶξ 
Ὀαυϊά, φιαΠὶ ὸ-“- 
Ρὰς δαθεγεί, δ ἐ- 


(ὐ τς ϊρίς ὃς αὶ 


Οι ΠῚ Ὁ οὐδ ητῇ 
ΟποπΊοάο ἱπ- 
δτεῖας ἤξ ἴῃ ἀον 
τὶ Ὦ οἱ ἃ Α- 
δἱατπαΥ Ρεϊποὶρο 
ϑαςεγάοτ, δὲ ρα" 
πὲς ΡΙΌρΡοῆτο - 
πὶς σοιποάδογίξ, 
αἴϊο5 ΠΟΙ ᾿ἰςεξ δ’ 


Ρ 1. 


 λρ. 111... ! Ἐ,Π ΕΥΑΝ ΘΟ. 


Βχοά.:9.ε.}: ἄσγε πιῇ (χοοζάο ΑΝ ΤΩΝ ! 
' Εν δας , ὃζ ἀξάογίς ἘΣ Ὅς ἵερευ σι,χαὶ 
ς 4.8.9 


9 ἥν .9 


: ᾿ τοὶ μ Ν " ι ὲ 

εὐ] ΔῈ 115 411 16- ἐόδωκεὴ Τὶς σιὼ αὐ ῷ ὅ1) 
1 ΟΥῚ 5] "δ πϑ' δ Ἐ Σ ! 

ΦΌΣΣ ΘΌΚΕΙΕΣ Και ἐλεὴν αὐτοῖς,Το ΚΑ ἀ μοῦ, που ρᾶι 

ἀπε! ΦΟΥΤΙ 2. 
Ετάϊσοραι 1115, ; ἮΝ ΔΆ» ἢ, εἶθ, ον ἄσχη. ὁὦ 
ΦΔΡδατῆ Ῥ͵Ιορίευ σα ίξζατον ὄῆα ΤῸΥ ὀροθρω μοί ἀιηραδιᾷς Τῆς Κα 
Ἴ ͵ Ἵ 7 ’ ᾽ ε ᾿ Ὀὰ 

εὐ φαμέν β πον φήσετ, οὐχ ὃ ὀρῇρω ἀμ ἀ χθές; γ4 τῷ. 

Εἰς, πὸ ΠοηΊο Ὁ- ΑΙ, Ἀο 0 τῇ. (υἷα Ν 
Ρῖον ΓἈΡΡαςυχ. πος σα, τὸ σις ζατο. Ῥμ ᾿, δας ἢ] τίωυ ᾿ 
τἀ; ἀοΠλἽπι9 28 Ωςτε “ρκὸς έην ὃ ρα! ΤΕΙΨ Εν 
ἀπ ΕἸ ὁ πος ἀδοι ἶπι,, τ ῇ " ΠῚ. 
Ἴϊ γεὐἃ (αι Ρατὶ. μῦς τὸ ὀυβρωπου, καὶ πὸ ᾿ παν εἰλάνε 2. χιρα 
εζι “Ἔῃ » 
(ΔρΡ.3- σας ατου . κεξδ γ . εἰ, ᾿ (χ ἌΠΝ Κι 

τ «ἄν τίτη Ἐὶ 


Μ ὃ , ᾿ ,» ὶ ᾽ " 
ἡηβηβαᾷ ἘΠ Τ ἀλουοτδιοἱες Ν ΝΥ, εἰση λϑὲε στῶ ΔΗ ἔων δἰ, «ὐάΐῃς, ΘΑσσις 
ας, σία. ἘΦ ΩΤ ΑὙΤΡΑΝ 1. δὰ οὐχ "(ἃ ἢ 

σοράτη : ὃς οὐὰξ -ας σιζυαηο γἕω μβῇ ἀν, 4 Ἡρωφ 


: ἀπο, ., 5» ἡ Ὗ δ δὴ ΄ ἢ 
Ι ἐδ Βολο αὐοΐα- "᾽ κω ὠκειὶ δύ βρωπος ἐἴξη- οἱ "Ὁ δε θά εῇ ἐποιοι, 
ὃϊ, 


! 
ὅατα θεὰς πᾶ : ͵ ἡ ἀἢ ἀχη ὑέν τς γε 
ΠῚ Π}. ἐϑμμμενίω γον ἡ’ χά βῶ. “πονῇ δι ἕχιξ ΤΟΥ 
ἶ . » “ον τ ; ἀϊ Ἂ 
᾿ Ετ οδίογυα δε Σ Κων παρετήροιιυ αὐ- νἐμ δι Ύν Κι 
εἰσ δῇ ἰαθατὶς φαιμμα ἐμ, 


ἵ ᾿ [ἢ ! 
ὶ ΟΝ ἃν πᾶγο, βήσε 
(ατιατατιις εἴἶοὶ ΥΕῚ Ὅς σοξ ξασ᾽ “6 μέρ ἌΝ ἣν ΕΝ 


κα 7: ἡ τὸ ὡ ἡ δα ὦ - 4 ἃ] 1}... γ 
οἰμπὶ : νς ἀροιίαν σευ σί αὐτογ' ἵγα οὶ ΤῊ)» τ τς τς 
γοητ ἡ 11}, ρήσωσιν ἀυτ " ἴω πὰ, πολυ. 

. , ᾿ 
ἱ ἜΜ ἱ 
' Ἐπαῖς ποπγίηΐ 2 Καὶ λεγᾳ4 τῳ δυβρω- μιν λιλάϊ!, 
' Ἡαθοπεὶ απ πὶ μὴ τὰ ΟΝ δὴν ᾿ 
«ατείαδαπι, δι. -- Τὼ τῷ ὑξῃ ρα μμμένίω ἐ- ἀν ἡ αδτεο μέ ν, 
σοί σηθάϊι. δέχ : ἴω ἜΝ ΤῊΝ Κ 
ὅ χοντι τίυ χίρᾳ,, Ἐγφρα! ἰδ 
᾽ ! ᾿ ἌΘΩΝ μῶν 
εἰς τὸ μέσον. ΚΣ νὰν. 
ΘΟ ΟΣ ὁ ᾿ ᾿ ! . ἕν “- { ἴῃ ὡς 
Βεάϊοίε 11, ν- 4. Καὶ λέγᾳ αὐτοῖς, Βξε΄ τ ὡκιὰτ: ἐἰαιαι 
ΤΥ 8.1} ἰσοε θα“ ζῆ "δ ;, «30- ἐμὴ ἐμ ὮΝ γου ,χι 
εἰς δΒεποξαςοῖς,α 91 ΟΙς ἥρνὰν ΟΟῚΥ ἀκ τ “ἱ ἐερογϑάθςς Σ, δ᾽ 
" ᾿ .“ ᾿ . Η " «. 
τ Αἰ οτος κα ἀἷστ. “ΠΟΙ στα, ἢ Και κόποι στ} 7 δὰ γα ᾿ Ἂ: 
τ) Δ ΠῈ (γιατ, ἢ | ἔχεν ἃς» οχΊ!ϑ ΤΩ ἂς ἀξ ακρυ 
, ᾿ - “- τὴῦρ 
οςοϊάσγε ΑΔ .ΠΕ ψυλέω γέον κὰν ΡΝ κων ΝῸΥ ἧ 
ὦ 


ε ΔῸ.ὅ ͵ 
ταροοῦδηις. γα 0, σὲ ἐσγωήτων. 

Ο. 


͵ Ὁ ᾿: 
ἐβξὺ στ, 4] 

ι 4» 5 : 
υ αὐῷ δ σῇ) 


4 
αὐτοῖς, Τὸ 
Δα " 
«τὸν ὀοῇρω 


᾿γ ὃ δυῇρω ὃ 


απο. 
δ ὁ 
κὃς ὄὅξιν ὁ 
ἱπ΄' 
του, ΟῚ "Πὸ 
κί! ! 
κεξζ γ. 
Ι 
λϑς πὰ λὴ 
Ϊ 
υαγοο ἑω" 
ρωπος οζη- 
ΠΥ 
ΟὟ ΠΤ’ "ἀρῶ: 
ων ὃ χῆρε 
ἤρου αὐ - 
᾿ασῃ ϑεθφ- 
ὦ Κα τή)" 


τῷ ὀὑδρω- 


! ΝΜ 
“μενίω 6’ 


οἱ, Ἐγάρα! 


»᾿ ῇ 
ὑπῖς, Βξε 
ν 


ΟΡ ἐγαϑὺ- 

κοποιη σα! } 
ἢ υὐποκ]έϊ- 

Ων. 


! 

ΕΟ ΜΑΤΥΤΤΉ., 


Καὶ «ἰρκξ λεψαδμος 
᾿ ᾿ φχῳ ἕν 

αὐτοῖς ΜΕΤ οργῆςγσυῆλυ 

! : “" ! 
πουρδυος ὅχι τῇ πωρωσε 
Τῆς καρδίας αὐτῶν, λε- 
)ᾳ τῷ δυβρωώπῳ, ἘκΎτεΙΟΥ 

Ν ἕν . ἐσ 
τίω χεροὶ σου.Καὶ οἶξε.- 
ἘΕ ’ « 
ΤΕΙγ ΕἾ καὶ Ὄστο Καὶ τεςουθῇ ἡ 


χρῷ ἀυτῷ ὑγιὲς ὡς ἡ ΜΗ. 


Καὶ ὀξελϑύντες οἷα 
Θασεῖοι, ἀϊ ϑεως ΠΌΣΟ 
Ἡρωδυανῶν συμῥοὐύλιον 
ἐποίοι κατ᾽ ἀυτῴ, δχως 
αὐτὸν ὑπολέσωσι. 

Καὶ ὁ Ἰησοιξ δυεχὼ- 
ἰκιὰ μῷ ἢ μαϑυτῶν αὖ- 
ω ρος ἤ ϑα λαοσσον: "ὁ 
Τολυ πληϑος ἀπὸ τῆς Γα 
λιλάϊας ἠκολουϑήστιν αὐ 
τ κὶ ἐπ ᾧ Ιουδα!ας, 

Καὶ πὸ Ἱεροσολύ - 
ΚΟΥ, κα. ἀπὸ τῆς Ἰδὸου- 
μαγὰς͵ ἃ περαν τῷ Τοροὰ 
"δυ χα οἱ αἴρα Τύρον ἃ 
Γ΄ σὰ ΤΑ θρακήνδνς 

ς οσι ἐπο! {.9} 
δὴν ρος αὐτὸν. 

ξ 


6 


ἢ 


ἘΣ πᾷ 


πα. πὶ εἶγο- 
(ρεχ ες δοςοι τι 
ἱγαοι πη άἀα,οοηάο 
Ιεἴςεης ΡοΥ οἷ- 
οἰταὶς σοτάϊς 6ο“ 
ΓᾺΠ1} (ἀἱοῖτ ποι ἦς 
ΠῚ, Εχίσπάε Π18- 
ΠιΙΙῺ τᾷ, ἘπῸΧ- 
τοηάϊτ: ὃς τε ΠΠτὰ-- 
{8 οἴ παηῖ5 11" 
15 απ νὶ αἷἴου 
γα. 

Εστύοπὶ νοτὸ 
Ῥῃατί(αὶϊ, {πεῖ πὶ 
νηὰ οσπ Ἡετγὸ- 
ἀϊατιὶς σο ΠῚ πὶ 
ἰηίθαηῖ λἀπογίας 
οἰ γ νὲ ΠΠ μεῖς 
ἄἀεγοης. 

[εἴς αὐτοὶ οἵ 
αἰ οὶ ρα} 5 (εἱς (ες 
ἐοἸΠτ δά πηατο: ὃς 
ἰηρεπ5 πιυϊεῖτα “5 
ἀο ἃ ΟαΙΠἀ4ὰ (ς- 
4απτα εἴτ δ Π}, 


ὃ. αὐ τιάσπα, 


Ἐν αὉ ἩϊςγοίοΟΙΥ 
τὶς ϑζα Τ᾽ ἀι παρα 
διτᾶς ᾿Ιογάαηξ, 
ὅζᾳ εἰγοατγτῦ ἢ 
μἱταδαπτας ς᾽ Δ ο-“ς 
τ, Βοιί πῇ 111» 
τίτυάο τπαρσπα: α 
απὸ πιά ἴοπε 
ας ἔαοίοθας, νε- 
τογαμξλά σὰ ἢ. 

Υ 
{{ ο 
' λρι ΤΙΣ Ἑ, ἘΝΑΝ Οι , οἰνοίεῃ αι ἐς 
| ἡ. 47Ὶ : ἘΓΡ Ω - Εἰ ρας, υ 
Ἐε ἰ{|Ὸ αἰ οἷ: 9 Καὶ πε τοῖς μαϑη- εἰμι ΝΑ κί 
᾿ ῬΌΪ5. (αἷς νῖ ΠπΑ- δι ΠΟΣῚ , τ πμῈ μῶρος 
εἰσιϊα ΠΡ ἀςίοτ - τὰς αὐτό γα πλοιαοκοῦ (οὶ ἀά ἘΠῚ: θὼ 
ΓΟ , κεἴ ' ἐ ἴῃ διχξ Ῥε 
Εἰγοῖ ῬΥΟΡΙΕΥΤΟΥ “ὐδοσκαρτερὴ αυτώ δγα Γαδ ᾿ μῷ 
Ῥαπὶ, τς ἱρία τ Κγά ἙΆΛΩ εουρήξ' δες ἰἈροδᾷ 
ῬγοΙΟΓΟΙΣ, 7ῸΥ 0 “λον γώ μη θλιξω- τερι ἰονχηξ μι 2 
ΘΝ. ' ΚΑ ΤαροδΙ, ἡ 
. ΕΗ ͵ μεῖς εἰ, προς. τὴν 
Μιΐτος Φηἰηὶ τὸ Πολλοῖς ΓῸρ ἐϑερρι- οἱ ἰν, ἔρια παΐης ᾿ 
(χπαϊοταῖ, τα νὲ ψ ᾿ ! ἱα ,. φῃρα ῥ» αῚ 
ἀξανν, “τε 2717 ΕἸ Ι τῇ ας 
ἄγγος ἢ δ 11» ΠΟ ΨῊΣ δ), πιπ τη Νιιουιεναι 


Ἶ , ΄, ᾿ [7 {11 
40 {ΠΠὲ|πὶ τὰπρος ἀυτω, ἥα ἀυτῷ ἄνψωντα)» χειοιήν 
δ, αιοζαμοῖ μι Ἵ ! ᾿ 
ἐπε ΗΡΘΥΣ ὅσο! εἰχὸν μας γας. ἐμοι ἃ ραδάε 
ΑἸτ δοθαθτυτ. ἘΑΥΣ , ᾷ ΓΗ ῊΝ 
Εεύρέστας ἰπ1-, ΤΙ Καὶ ἃ πνόματα καιρύη Ὡχὰ μὐοο. 
᾿ »" "» ! « ψν ᾿ 
| Πλιμλάὶ 4 1 ἱϊ “ἀκαῦ,αρτα ὅταν αὐγ.ε94- ΜΠ ᾿ 
Ι 1 Π| ΥἹἀ Πςιε, Ρ- , Ἶ ἥ : ἀεϑρς, τρις ἀ τὰς (αὶ 
| εἰάςσδαιις εἰν ὃς οἷα Ωρέε!, ΘΟ σε 7 ΕΥ αἰυτῷ » μὰ γὴν Αἰ: 
μι ἰν Π κ᾿. " ! 
τηᾶραης, ἀΐοο ξ ἐκραζε, λέχρντα, Οπ 


Σ Ὁ δὲ. 

ον, ΤΌ 65 ΠΙΙῸΣ ΡΝ 4 Ἀ ΤῊΝ Αλ 

Ὠεὶ. συ Εἰ ουμς Τὰ Θεοί. εν ἄρῃ τς 

Ἐπ γε ΠΊ ΠΟ Σ Καὶ “πολλὰ ἐπεημα εἴ ν, υ ἐἰμάς τι Ὁ - 
ἐπιεγηλίη αθατζαν ἐλ δτῶ, να ΟΝ ΝΝ ον ν᾽ ἀ εϑέεῃ 

εἰς, ἢς ἔς πηαῃΐξς ἘΠῚ ΤΡ ΥΤΑΡΑΥΝ αὐτοῦ ᾧῷ ΩΝ ΤῊΝ ἘΝ 

ἔζιι η) ἔαςετοηξ, γέρον ποιηστωσι. εὐ ᾿ : 

ΝΥ ΐ ν μ' ἱ αὖ 

ξγαΥ.2. ἱ Ετ αἰοεπάϊε πὶ 18 Καὶ ὀυα (αἱνγᾳ εἰς τῇ ἰαδοι ἱὰ φονδγς Ἔ 
αρτῷ δῶν ΤΠΠἸΟΠΙΘΠ,, ἂς νο- ἃ νοῦ δ). οδὰς, ταὶ ἃς 


Ν Ἢ ν ! ἀξῃὶ ; 
᾽ υϑ μην ὦ ἰξξς 
πατίποιδε. ρα αὐ (ς αἰι05 0 ρΟ(.Χ, “εϑσκαλειτου οἵ6 ᾿ μή Νὰ ἀὰ ες 
ἴαῶ φᾶς: νοὶ αἶτ ρίς: ὃζ νος ἡ ϑελεν αὐτὸς" κα) αἀπηλ' τισί! ἴξῃ; ΣΝ 


ΠΟΘΙ αὐ δι Πλ. Ἷ ...} ἴῃ 
ΌΥ ρος αὐτὸν. εὐ ἕως νὰ ᾽ 


Ἐπέςοϊς νὲ ἀϊο- τὰ Καὶ ἐποίησε δωσδεκῶ; μα! ἀπ δυῦ γι, ἥκῃ 
ἀσεοῖϊπλ οἴξης ἔς- 4: Ὁ ». Ὅαλίν ἢ δὲ ἀκ μὴ ΔΝ ἰμὶ, Κ 
οὐ, ὃς νὲ ςαγϊτ- γώ ὡσι ((Ε1 αὐδ,} ἰγῶ Ὑμ, τ ἐῆαν αὖτ 
ἕείοῖ ἐο5 δά ὑγᾶ"- “ΠΟςΈΛΛΗ αὐποις κηρύσσειν ἀἰαι ὅνν, ἑϑίην, 
ἀἰσατιάιι 1, ΣΙ όσα Ἃ αὐ ἔιριεὸα " δυ: 

νιίχις Βαθεγξε ἢ Καὶ ἐχὴν ὑξοισιὰν “'ς "μη ὙΠ: ἐξι 
Ῥοιείτατξ ἰ ΠᾶΠ- οαπτυεῖ ταὶ γῦσοίς 2 (9, ΤᾺ 


ἀὶ πιοῦῦος, οὐ" 
χοῖς μαϑη- 
πλοιάριον 
᾿ἀυτῳῖ͵ διὰ 
μα θλίξω- 


δΡ ἐϑεφο- 
ὅγυπιπηειν 
Ψ' ἅψωνται; 
φίγας. 
ΡΆΜΗ, 
αν αὐγ'ε)ε- 


γῇ εν τω, ὀ 


ἐγρΥτα, ΟἹ 
Θεού. 

λα ἐπεημᾶ 
' αὐτὸν φά“ 
η. 

(αἱνς εἰς ω 
(αλξιτοῦ οἱ 
ἐκ) ἀπηλο 
ΤΥ. 

σε δωδεκῶ; 
υὐξ αὶ ἵγα ὦ 
ἰς κηρύσσειν, 
ζ, σὰν “: 
γῦσοίς » 91 

ιλίππον κα Βαρϑολομμαῖ ον; 


8ΕΟ, ΜΑπ νΜ. 
ὀκξάλλειν ἃ δαμμονιά. 
Καὶ ἐπέϑηκε τῷ ΡΥ ἘΝ 1Ι6 Ἑτὶπροίιϊε 51. 


Ἑ, 107 


εἰξάϊα ἀαστηοπία 

ν ! πηοῖιὶ ΠΟΠΊοπ Ἐς 
᾽ [1 
μῶν ὀγομα Τεζον ἀὐξῴς 
Κ ᾿ ! ξ . ᾽! 17 “ Σ 
αἱ Ἰαιίφοῦ ΟΥ ΤῸ Τὸ Ἐς Ιφοοδιτὰ - 
Ζεξεσα ᾿ ! Παεν Ζορεάαὶ, ὃς 
Ἷ δα ου, καὶ Ιωανγίω Ἰοαη πο ἔγατι 

τὴν αἰδελφὸν τῷ Ταχοῦπ' 
καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀγο- 
Μίωτα Βοαψεργὲς, ὃ ὅξιν, 
0 βροντῇ ς" 

Καὶ Δνδρέαν, ἃ Φί. 


Ταςοδί: δὲ τ ρο- 
(αἷς εἰς τοπλΐπα 
Βοαποῦρος,αιοά 
οἰξ, ΕΠ τοπί γος 
18 Ἐπ ΑΠἀΥοαΠΊ, ὅς 
Ρϊ ρρῦ, ἃς Βατσ 
τηοϊοπηαιι, ὃς 
Μαιιδῦ,8ὲ Τῆο 
τᾷ, ὃς Ιᾳςορ ΑἹ 
Ῥμαὶ απ α, ΚΤ μα 
ἀπιι σι, ὃς 5] π10-“ 
Ποπ σαμαπαῦ, χα] Μαΐϑαῖ ον, κα] Θω- 
μαν,ᾧἃ [ἀκφῳίογ τὸν ποι 
Ἄλφαιου, καὶ Θα διίδα) ον, 
Ὁ Σίμωνα δ᾽ Καγανίτίω, ᾿ ! ! 
Καὶ Ιουδαν Ἰἰσκάριω 19 Ἐὲτ Τιάδπὶ Τίς 
τίω. ἃ ᾿ ! τἱοτξ, αὶ ὃς ρΥο- 
Ἂχ ἘΡΆΡΣ πειρεδῶωκεν ἀἰάϊο 1] 1π|. 
αὐτον. 
ῖ ᾽ ν ᾿ ΓῚ 
Καὶ ἔρχογται εἰς 0ι- 20 [Ετ νέΠπΠΙΠ ει ἩΔΥ.Σ. 10 
ΧΟγ" αὶ σιυυὲ : ! ἀοπλι πὶ: ὃζ ςοπ- 
ἣ ἢ βχέτῶ ὐαυν ἀσηἶσ ἰτο γι εἰὰχ' 
Χλος,ωςτε »" δερυαχ μα,ῆς νεέ Ποη 1 - 
αὐτοιὶ ΧῊ Ἶ φασι Πρ νοὶ μὰς 
ΓΈΝΟΙΟ ΡΊΟ φαϊεῖν τὸς οάστς, 


- 


") 
᾿ Και αἰκουσαντες οἱ “αρΣ 
πος ἐξῆλθον ατὴ 
αὐτῶν. Υ β τς 
ἐὶ ἐλέλον γὸρ , Οὐ 
ε ἕξη 


Ετ αι αἰἀ7[Ὸῤς 
σαὶ αἀ 11 ατίῖης 
Βαπε,οχίογα ηξ νὲ 
τη" ἰηἰϊοοῖξι ἢ 
εὖ: ἀοερδᾶϊςςεηϊ, 
Τὴ ξαγοτῷ νεγίας 
οἴ, Ρ' 1, 

" ὑδαρ.11 Ἷ,. 


Ι 
Ι 


δε, 9,4,34, 


δέτε, διτά, 
δας, πον, τα, 


Ἑ, 


Ἐξ θα ηυὶ 
αὖ Ἡϊοτοίο] γηγίς 
«εἰρεπάογαητ,ἀϊ- 
ζορθαπε., ΒοὸϊΖο- 
81 Πάθος, δὲ ΙΡ 
Ῥηποὶρξ ἀαπιο- 
ΠΙΟΓῸΠῚ εἰϊοὶς ἀπ 
Σηοηΐα. 


Ἑκταάίς νοσαῖίς 
οἶδ, ἐπ ραύαθο 5 
ἀϊσεθαν]]ς,Οιο 
πιοάο ροτοίξ [ἀ- 
Κα] 5 αἴ4114}} 
ΟΙ]σοτοεῖ 


Ἐεὴ γοσοτ πὶ 
αἀιιογίις ἰοίο ἀἰ- 
εἷ Π1 Π1 ἔπους, Π 
Ῥοτοίξ ἤατο τε- 
απ) {ΠΠι|4, 


Ετῇ ἀοπλας εὖ 
τὰ (πιο ρ( ἀἱ- 
εἰὐΐᾳ ἔιιογἰτ Ποπ 
Ῥοτειῖ ἤἴατε 4ο- 
1115 1114. 


ἘτὸῚ (Ἀταπδς ἰπ- 
(αγγοχὶτ αἀπιογίις 
(ςπιοεὶ ρί ἃς ἀϊ- 
αἰ Γις οὐδ, ΠΟῚ ΡΟ 
τοῖϊ ἴατς, Γρὰ ἢ. 
ΠΕΟΠῚ ἤαθοε, 

Νὸ ροτεῖξ αυἱῇ. 
σα πὶ ναΐᾳ [ογ- 
εἰς, ἱπρτοπας ἴῃ 
ἀοσλ) Πὰς, 


ἘΥΝΔΝΟ. 
δ. ΝῊ ὅ.Δἕϑ ε 
Ἐς Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ 
ᾳ. Ὁ Ἷ 
ἌΤΟ Τεροσολυμφν κατα-ς 
! " ἊΝ Ἢ 
ξαντες, εγον, “1 Β εέλ- 
χ « » 
ζεξουλ ἐχή, νὰ ὅτι ὃν « 
ἀρ γοντ γ δο μιογίων ὠἰο- 
Ι ι ! 
ξ(αλλει ᾳ δοημονια. 
᾿ ! 
23. Καὶ φὡροσκαλεσαμέ 


Ε Ι] ᾽ : 
γος αὐτοῖς, ὧν φοαβο 
,ν " ᾿ ΄Ὃ- 
λας ἐλεὴν αὐτοῖς, πως 
! ν 
δοωυατοι σατανας σουτα- 
.“,.. 2 ἢ 
γαν ἀκξωλλει 
" ὁ τ 1 ! 4 9 
2.} Κ εαἂὖὐ βασιλεία εῷ 
ἔ 1 ΓΩ 4 “ 
ῥαυ πίω μερκοϑῆ. ουὅ δὺ-- 
-“ ἐγ ! 
γα) σον ἢ βασιλεῶ 
ί 
ὠκεγη. 
“δ ν᾽ ἢ ὙΗ, 4, μ΄ Α 
ες Καὶ εαν οἰκία ἐφ ἐ- 
ι “ ᾿ ἢ 
αὐ τίου μερκοϑη., οὐ δὼ- 
ἴν ; ἔ ᾽ Ι 
γατοὰ τὰ ϑίωμαι ἡ οἱ μῶ 
! 
ὁκεινη" 
ἜΑ να “Ὁ 
10 Καὶ εἰ ὁ σαπονας ὧπ 


ἢ 
Ι Φ' 4.8 ι τ 
γέςη ἐφ᾽ ἑαυτον ᾧ μιεμῆ 


ΠῚ ͵ [οὶ 
Θαςο γοὺυ χει αὐτοὶ του ἢ - ; 


γα! να τελὸς ἐχή : 
217 οὐ δεμία το ἐὐδδὶξ 
ᾷ σκᾶυνν Ψ ἰομυροίῖ εἰσι 
ϑὼν εἰς πίω οἰκιαῦ αὐὖ- 


εἶπ ἘΠ 
φιί δια, 
γον 
{επϑ6 
εὐάο ὃ 

ΝΟ. 
Λάλχατεις ΟἹ 
μον κατα“ 


) ᾽ 
μον οἷς 


καῦ ᾿ 


Κ, 071 ον 


ποις, παῖς 


γσν 
ἱγὰς σουτῶ- .3 


4) 

Ι! “ιν 
χσλοα εΦ 
κ΄’ 4 ! 
ϑη., οὐ δὺ- 
ἐ ! 
1 βασι:λειῶ 


ὝΥ, 4, ΟΠ) Ὲ 
ἱκιὰ ἐφ ὁ- 


ον ΑΝ 
γὴ, οὐ δὺ- 


ἐ ν᾽. ! Ρ 
αι ἡ σμμῶ ἢ 


-“Ρι»ν 

αὐτὰς τ 
ΐ 

Ἶ ἣ 
ν ὦ Μαμε 
οἷ 

Χ ΤΟΙΑ ςου “ 

" 
' ἐγ. 


τοὶ οὐδεὶς 


υροίΐ, εἰσιλ ἱ 


᾿ὐ 
αὐ αὐ- 

Τί 


᾿ εἰ ἐς 
υἱ2 
ῥ γα 
{κηηα 
εεὑᾶϊι : 
αμσι ᾿ 
δι“ 
μιά θη, 


μευ 
ρερ 


πιὸ 


Β5ΈΟ ΜΑΆΟν Μ. πρὶ τ ΠΈΣ 


Ἑ, 
᾿ ὉΣυ ερα 
τὖ δηαρσπα Δ ἀΔἰηροῖς, ἢ Ῥτὶ 
δὴ ἡμὰ ἐμ ΣΩ͂Ν ἔοττοτη 4]]1ΠρΆ16- 
εξ σὸν ἼῸΥ ΙσΔΡΟΥ δησῃ, τἰτοῶζ τα πς ἀοπι 
! 


᾿ ! φ ΥΥ ἔοι 
ἴα) τὸτε στίωω οἰκίαν αὦ. εἷτις ἀϊγὶρὶςτ, 
! 
"ἰῷ δηαρπωσί. 
Α ἰ ! :“ κυ χ8 
μίω χεγῳ ὑμάν,δπι 38. [Απλεη ἄϊςο νον’ Μαειβονιο ἢ 
͵ , Ἄγ ἢ δ᾽5,Οπηηΐα γι ὶς [ας τ, δντο Ν 
“ταντο, εἰφεθησεέτω Ἃ-- γαηγὶς 


αλοτη, τεθτις ΠΠἰς μο- "ἰοβαμ,ρά δ 
θυ εἰν ᾿ 
φδοτήματα Ὅς μος ΔΡ πτοϊπαπὶ Ῥερραῖα, 

ὀῤῇρῳ ! δὲ σοπιίεία ηὐϊ- 
ἣ μ ἣ »»Ὦ βλασφημίαι Βυίοιπαῖς οδισ 
0 . ᾿ ᾿ ν᾿ 

σορὸν βλασφημησωσιν" τἰατὶ ἔιογίπε: 


190 Αἱ οὐἱ ζοπιῖ- 
τἰαιὶ ἀϊχοιὶς ἱπ 
ορίπτιπιία πῇ, 
ποῦ Παδειτοῦ 
Ποηῦ ἴῃ ατογηῦ, 
(οἀ οὐποχίι5 εἴϊ 


ϑες ἃ 
τος σὴ ἐμ βλασφη- 
᾿ ᾿ Ὶ 
Γῆ σα ΕἸς τὸ “νεῦμα “τὸ 
᾽ " ΝΜ 
αγον δὴ. εγή ἀφέσιν εἰς “’ 


») ιν Ἂν ἮΝ ᾽ 
ἄωγνα, ὁᾳ ἐγοχός δά)γ 


᾽ ᾽7 ᾿ 
“Ἰώνίου κρίσεως. πίοτηο ἰπά ϊςΐο. 
Ν ἐὺ 
θη ἘλΈλΟΥ, Πγεῦμια 39 ἱερᾶς ἐπίῃ, 
αἰκαϑα " 5 ρἰτίτ πὶ ἱπιπιᾶ 
βπον εχή. ἀν μαθεῖ, 


[Ἐπ νεπίς πιὰ Μαιεδ,υ, ἃ Φ ἢ 
τεῦ εἰ" δὲ ἔγατγες, ΤῸς, δεξιοῖς 
ἃς ἔοτὶ5 τἄᾶτος, πλὶ 
(εγαπε δά εὖ αὶ 


Ἔρχογτα ο(ὦ οἱ ἀδὲλ 
γς ὲ 
φοὶ κι] ἡ μυτηρ ἀυτῷ, ὰ 


ΤΗ͂Σ ἝΝ; 
ἕζξῳ ἐςζοτες ὃ απεςίλαν 


ὶ ΣΙ “Ὁ Εὐοσαῖο πη 1 Π1. 
εξ ς αὐτὸν φωνγοώυ τες 
᾽ 
ἄστογ. 
Κ ιν } 
αἹ ἑκα ϑητο ὄχλος 53: Ἑὺίςἀοβαί εἶτ 
ἐν ον ; Ω δὲ αὐ δα εἰτοῖ εἴπ: 4]- 
Ν .Ὰ ἜΗΝ δ αυ"ν κἰπτεαιεεί,Εςες, 
ἐς, ἴσδυ. καὶ ΜΉ ΤΗρ σου, "ὰ ΠΊΑΓΟΙ ΤᾺ ὃ ἔγα- 
0] ὦ ͵ " Ἢ ὃς τιιΐ ἔοτὶς ας 
αὐὲλφ οὶ σου ἔξω ζη- οἰ Αδαν δ όον 
Ἣν ! Ὑ}}} ἃ ἐν" 
ὙΠ σα, φ Π, 

Ἶ Γ ΦΑΡΟΙΣῚ Ϊ, 
ΚῚ 


ἩΔΥ..2.12 
Με δτ ἢ. .,, τ 
ἴας,1,1,4 


Ἑ, ἘνΝΑΝΟ, “ 


μαντ.τ ς 


Ἐστοίρ σε εἰς, 12 


Καὶ αἰπεκρίθη αὐτοῖς δοὶ 
εἰἴςοης, Οὐκ οἵ αι Δ δ΄. «ἢ 


Οὐδ κα 
Πηαῖοῦ πόα ὃς ἔγα λέγων, Τίς ὕξιν ἡ ἡ μιητηρ ἐπι τ΄, ἔν 
ττος της» μβου,ἡ οἱ ἀδελφοί ωυ: 
ἐ 
Ἐὶ ψιῦ οἰγοῦίρς 24. , Καὶ αἰδιθλεψο δὸς οίμαι! 
ΧΙ τε 1 οἰγοιει 


«ἰτοῦ ἔς ἀϊ(οῖρι- 


κυκλῳ Οι αὐδὰ αὑτὸν ΧΑ φ " 
1ος5 Γράἀοηζος, αἷε, 


ἢ 
ἱ 
ϑημϑροις, λέγφ σὲ ἡ ἡ μῶη- ἡθνι 
ἙἘςος πιαΐοΥ πῖσα 


Β((έ » 
ἁ 
ὕ, ἰἶρο 
δκ ἔγαίγος πιοὶ, ΤῊΡ μου,» οἱ ἄς “λφοί μ , «τ κ᾿ 
ΟἿ ΘΠ ΠῚ ἔσο. κς Ως τὸρ δ ποι ἡσῃ 7ῦ 9 “τ 


{κεῖ ων" 
Εἶτ νο]πίαϊο ΤᾺ "Ὁ 
0 Τ' δ λ μι 
Ὠεὶ (Ηἰς, ἔγατον λημα τῷ Θε ὁ ὅν οτ Βἰεν ἢ 
τηεῦ ὅς (ογοΥ πιὰ φός μου (αὶ ἀσὲλ ΦΗ (μου πο 
ὧζ πηαῖου οἱ, καὶ μήτηρ δὴ ἐααί 


κι δ)" 
Ἵν ἀρ πώλιν Ἰρζαπ δ Βα 
οδάσκειν ζον, σίαὐ κι «αἱ 


κεἰ 
δέλασσαν" καὶ σωυή θη μοι 
ι 
φεϑςαὐτὴν ὄχλος πολι; καλοῦ 
γε ΠΑ 11Π} ἱπσ τοίς- 


υημ 
] 
(ις ἰοοτοι η. ΠΊΑ ὥςτε αὐτὸν ἐμιξ αντὰ ἐς ἀμ! ἡ, 


ἐπ πα 
Τὶ, δι τοῖα τὰσθα δὴ ΠΛΟΊΟΥ, καὶ 3 ἀχ ὧν γῇ ομῆρ, , 
υχία Πλαγοὶπῃ ῖοῦ 


Οδρ, 4. 

Ε Τί τογι ςοῦ- 
Ρἱτάοςετς ἰὰ- 
Χίαᾳ ΠΊΑΓΟ; ἃς ζοπ 
ΒτοΡαία εἴ δὰ οὔ 
ἔγ θα ἡγι]τὰ,, ἰϊα 


εὐ δγαν ϑαλάονη Ὁ παὶ ὃ ὀχλθς κεἰ 
δὸς Νὰ ϑαλααστω 57: ἣ' 
τῆς γὴς ἰω. “ 
ΠΡ δον 2 Καὶ ἐδιδασκεν αὖ- Ἴ 
Φ Ραγαθοϊας ᾿}1 “πῦλ κἀ 
ἔα, ὃς ἀϊσοθας Π|ς ποις ἐν ὥἴδᾳ θολάν ἱ :" 
ἵπ ἀοδιγί πὰ (μὰ, λα » Ἀα!] ' ἔλεήν αὐτοῖς ο᾽ Ἢ 
Τῇ , διδαχὴ αὐποί;, εὐ 


Αὐάίεο, ςος οχὶν 2 


Ακουετε, ᾿δοὺ ὑξῆλ- " 


ν» ς Ἑ 
είς [ετηϊ. 
δδι 4 ἔξηγ!- ΘῈ ὁ 
Ὀξηΐῃ τη 
Ἄρα δε, ἴτω Κ 
δξ 4] } 4 
τινε εἶτα βέ!ν, 
Ἵ ἄγει ς λὰ 
Ἤῳ ον» ὁδὸν, 
 (χ]] ἢ 
ΝΙΝ ὅ οὐἹ 
ἐνδε ἢ 4 δ»! 
τὸ 
Αἰϊῃ 4 
ἀκα ας ἢ 4 
ξ Ῥεῖσοι 
᾿ Ὅθῃ ὼ ζαζ)ς 
τς ἂν 
ἀματὰ 22 
ιὲ Ὰ ἔχου. οζαᾳ 
ἃς. Υ 
δι ΠΝ χ 
ΤᾺ ἵξγγχ, ᾿ 
οὐ ἰάοεχ. ; 
τὸς ἣ (οι, τς ἕ 
ἃ ἣΝ δι ῖς. κι, 
ἬΝ ψ πρῃ μη ς 
τὲ ἔδει ταὶ 
δας 
. ἀξ ἃ Ἷ 
τὰν ἰαγς Τὰς 
ἀκ ἀΐςξς 
«ὦ ᾿ , 
Νὶ ἐπι ν ἢ 
ἀάια ἀδ καὶ 


ξ 


ζἷι αι αὶ -ἍἍΨ.... 


ω... 
ν1}} 
[Ο. 
Ως ἬΝ 
ρΙΟΝ αὐτοῖς, ἀευνῖν 

ἀμ γο γος ΠΙ ΨΗ 
ἢν ἩΉΤΗρ ῳ αὐ ν ; ἀᾷ ἔξω 
Δι σς τὰ α΄ ταν αἰ ά 
λφοϊ μῶν» ΜΠ ἐς 
εἰ δέχῃ νο, 
ὀλεψαίμδνός ἰΩῇ νας τον οι 
δὰ αὗτὸν χα ψι: ΜῊ να ζϑπιερν 
εαἰὰ ἘΠ 4, 
γ4»1σὲ ἡ ἡ μην ἀμ, ε 
κα κβ Αἰίας γος 
ἄσ “λφοί “ πιὰ μι ἰάὲ ΩΝ 
͵ ἴὴ ἯΙ Ῥεϊζσο(ᾳ 
ποιησν τὸ δε ες ἈΤΝΝ 
{κε ἴς 
δὲ ἀδὲλ μα ρ ἄαίαις ᾿ 
δίῃ 
ΓΑ ΦΗ μου ᾿Ξ δ τὰ τον 
νγ ΘΝ 
Ι Ι ὃ ἴξες 
κεφ σ Ὁ 
" ε 
ν ἡρξαωτο δῚ ΔΝ 
᾿ Α ᾿ ἕο ψ ἮΝ ξ 
Ψ ὐδοὶ σχίω εκ αϑόδεὶ τὶ 
4 Ι ἔχῃ 
Ἢ σωυηχθη μα κα: 
ι αὖ ϊρ ἰὰ 6 ςς 
χλος ΤΟΛΙΣ και, δὴ ἃ ες 
᾽ ν τὴς - 
μξαύτα εἰς Δεν" “ ὰ ἔριδες, 
ἈΝ (α δ ἐπ ας 
οὗ ῶκ ὦ τῇ ἔῃ 
͵ ἼΔχ “Ὃ ορταν ἀξ δ 
οἷς ὃ ὃ ᾿χλθς κἰῆῳ ἐεαςνὰ 
ζ μεθ δες ὦ τς 
ἐλάσσοω ἈΝΑ 
ἐπ ΩΝ ἣ 
ΩΣ ΟΝ 
ἢ - πρὶ ἃ ὡς 
σκεν αὐ΄ ,οο! ἢ δε ἐςε 
δυλῶς πὸλ ΜΝ τδενες 
οὐλαις ῴ;" [ νἰξίνς "οᾶ 
Ἵ ὮἾ Ἂ ἃ 
ὑπο, 


ΦῈ (, 


“Ἐν ὃ σπείρων Ἢ απέϊραι 


ΜΑΆΟνΜ, 


Ἑ. Σ17 


δατί(οπλὶπαῖον δὰ 
(ογαϊ παι άιι πὶ: 


Καὶ ὀλύετ ον ᾧ απεὶ 4. ἘἙταςοϊάϊεϊ τεῦ 


βεΙ", ὃ "δὲ ἢ ςσεσε φὐϑα ὃ 
ὁδὸν χα κα ἡ λϑςε Ὁ πετεῖν 
δ οὐρανοί κα κατεφαὴν 
ἄυτο. 
Αλλο δὲ ἔπεισεν ὄχι τὸ 5 
πισρῶ δὲς ὅπου οὐκ εἶχι 
γ ὦ πολλίωώ. κα] ᾿ϑέως 
οξανέτειλε, δγὰ πὸ μὴ ἐ 
. Χῖν βάϑος γῆς. 

Ἡλίου δὲ ὀὐαπείλαν- 6 
τὸς ἐκαυμαπίοϑη᾽ 
μλἐχήν ῥίζαν, ὀξηρανθη. 
Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς 7 
τὰς ἀκανϑας "ὸ ὀῤέξη- 
στῳ αἱ ἀκαγϑαι,ὺ σαυε- 
ἥνιζαν αὐτὸ 


λ 
Και ἁ ἄλλὸ ἐπεσεν εἰς ἢ 
γὼ ἢ Ῥχαλίω: 
Χαρπὸν να ξαίνοντα κα) 
αὐξανογτα. καὶ ἃ ἐφερεν ἕν 


τειάκοντα, καὶ ἕν οἰξή-- 
ἈΟΥΤα κ᾽ 


ΟΡ, 
1. Ἐν ἑκατὸν. 
Καὶ ἔλεγην αὐτοῖ 
ἐγ αὐτοῖς, 


ο, 


᾿Αδιὰπο 


καὶ καρπὸν 


"ὴ ἐδίδου 


(ἐγαϊπαπάι Π1, ἃ- 
1πώὼ4 αυξάστη ςδοΐ 
ἀϊτ ἴδεις νὶᾷ, νὲ- 
πογίι ταις νος 
οἵος αἱ], ζοοπς 
ἀογαπε ]Π]ά, 
ΑἸτά νεγὸ ες- 
οἰάἀίε αι ειγοίαν 
νϑὶ αὖ παδιιὶτ τοῦ 
τᾶ πλιϊτᾷ: ὃ. ἃς 
«ἶπι Ἄχογεῦ εἴ, 
φΦ πὸ παρεγοε αἷ- 
εἰταάϊ Π πὶ το γα, 
5 οἷς αἰτὸ χοῦ“ 
τοναι ἶι αἴἴοξζι πὶ 
εἴ : ἃζ εο αιδά 
ποῖ παθεῖεὶ τᾶ- 
ἀϊςοι, χαγαξ, 
Εταϊϊιά οςείάϊε 
ἱπ (ρίπας : ὃς ίὰ ο- 
οὐοιούα περί πα, 
ἃς [Ποσαϊ της 
ΠΠ πᾷ, ἃς ἔγυ τι πὶ 
ποιῇ ἀεάϊε. 


8 ΨῬεαϊυάς ςεοϊάϊξ 
ἐπ τεγτ ἃ θοπᾷᾶ, ὃς 
ἀαρατέγοδιι πὶ ὁ - 
πηογροητῷ αἴσιος 
οτοίςεπεςπη: ὃς κε 
ξοτεθαῖνπιιηι ἐτὶ 
σίπτα,, δι νηϊ τὶ 
(εἐχασίητα,, δὲ ν’ 
ππιτῇ στα Πι. 


Ο 9 κεάϊεοθας "Πς, 

ψψ Παρ. ΕΙΣ, Ἑ. ἙνΑΝα. ὯΝ 58 


ΣΡ ρος, ον δὴ 
, ΟἿΣ παδεξατιτες ἐχαγωΐᾳ ἀκε4ν,ἀκοετώ, τὸ δ᾽ πραν, ἃς σῶσιν 
Ἢ αἀ διάϊεπάιτχη, ἩΡΙ τις τιδᾶ δ 
Ἴ διά ας. ἧ 1Ο ,Οπὸ ἐγὼ ἐτὺ ΧΟΤΤΝ ἤ. ΤΕΥΝ ἐδέλῳ 
Οὐση αὐτ τος μόγας, ἠρώτησε αὐτὴν οἱ ἢ τιν ϑαιορ. Ἣν ἐα 
ῬΙῆσε εὔϊε (ο1", 1- . Ι, μή ὅζα; 
τοτγοσαυοτῦς οἴ δὶ αὐτὸν σι Οἷς δὼ- μὲ Ἢ Ὁ 
ἮΙ αυἱ εἰτοῦ {Π δέκα, ἢ μι ᾿φϑαᾳξολίω., μα ζαἰηααι Κα 
στ ἄτ,ου πη} ἀϊοάς- τὲ δερειος οἱ ζ) 
οἱ ΠΊ,ἀοραγαθοΐα, 1Ἱ Καὶ ἐλευ αὐτο! [, μὴ Ν Ὑϑη ι- 
ἥ 


8Β Επ ἀϊςεδας εἶθ, Ὑμὴ " σδ)έσυται ὦγαι ω : ἊΝ ἣν ΛΩΝ ζῶν 
ὙοΡς ἀφο εἴ Γ᾿ τ "' δ ΟΥ̓ 


ἃ ἢ 
δἰ ς ΝῊ τὶν 
ποῆϊφηι γον". μιυφήθλον ΜΠ ἣς βασιλείαξῥ' μη κα ξαυ 0. λό 


Σ ΦΥΥΣ δὰ 
τορηὶ Ὁεὶ : ἱπΠἰς Θεοί;- ἐκείνοις δὲ Ὁ ζὶς ἐν "ἢ δ ἀξ ἢς ρας λ 
Ἢ Ἢ 
δ τοΠΊ αἱ ἔοτίς ο,, ΠΝ τ ν, ἐἌρῃ ἢ Κ 
; κω ε Ὶ ( 
{πο ΡοΥ ραγάθο- ξα Νὰ ὧν ὀφέολάϊ ’ ἰνῃι ἰϑάὶος ἀἶα 
᾿ 1λ5 οὐμηΐα Πιιητ: “"παντα νεται. “ἡ δαὶ ας ν ἕαυ 
ἡ ΑΣ ᾿ δ᾽ 
Ι το ες “ἢ ἔνι γίάῦτος νἱ- 12 Τγα. ὀλέπογτες βλέ- πέρι νὰ τ ϑεμα ΡΟ] εἰσ 
, "» 8,14, φἰδι ἴοῃς 
ΠΝ ζει. τὸ ἀεαπε, ὃς ΠΟῚ (ΟΣ "Ρ θλί 


, ΜΠ ᾿ ἈΣΟΕ 
ἤομϑη,1,,(,49 Ὡδητ: ἃς αἰά οπ- ΟΡ » καὶ μοὴ δῶσι ᾿ κσὶ ΑΝ ἴίου, 


λ΄ ἀϊλρι να θεν, νὰ 

; αἰ γελραῤηα τεσαιάϊαητ,ς πὸ αἰκούοντες ἀκούωσι, μμν μων ἐἣ αὐῦϑα Δ ἥ 

Φ,ἅ, ᾿ Ὁ τ Υ Ι ἢ»- ͵ 
ἐπίςῖ Πσαηῖ: τς σευ! σηημαν ἈΒΗΝ ζχιρέ- ἐαὐρ Ἐ ἴηιαν, δαλίς 

αυαπηάο σοπιιεῖ- Ν ἰαίῳ ψι ὶ τ Κ 

ἴα, ὃς τεσηϊζσ γωσι, καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς "ἢ αι μρίαι, ' 
- ᾿ ῇ τ; ᾽ 
ΑΓ ΕἸς Ρεσοαΐδ. ΤΣ αἱ μα ρτή μαπα. ἡ" σὴν 4} Τὰς ἃ 
ΗΔΤ,1... Ε ΠΝ μ ἐλ. 0 
᾿ [Ἐπ Αἰ} ῊΝ ς- κς Και λέγ αὐτοῖς, Οὐκ ἡΐ , ἰδ, ί 


ἱ (οἱ εἰς. Ραγαβο ἢ] 


Βαποῖᾷζ ατοπιο- δ᾽ δδατε πίω «ὐδαξολίω ἃ τ τ να 


ας ἴῃ πὔης β 
ἀο οπληο5 ΡαΓα- (υτίω : ; καὶ πῶς πεί στ μαι ἀνῃς ἀἀς- ᾿ 
ῬοΐΪα5 σορποίρο- ἘΚ ΗΝ 
εἰς ὃ ταζοϑ οἱ θολας γνωσεοϑι 'ῳ" ΩΝ ων 

᾿ μ ἱ ὃ ἥν 

δοΙηΐπαίου {]- 14 ῳ ἀπείρων, τὸν λΟ᾽ ΡΥ ἣν ἌΚΟΝΝ Τῇ τ: 

ἵς οὐ πιο 61 ἔς- ἘΝΩΝ ᾳ λο 
ΑΝ απείρᾳ. ΝΣ 
ἀέζὰ ἵν.“ ἤῃ 

ΑἸΠ αὐτῷ πε τς Οὗτο, δέεἰσιν οι ; αϑορὶ ων ἣν εις τορόι 


ἱ ἰι χα νὶλπλ ᾿ " λρ- 
ἜΡεῖΝ πίω ὁδὸν, ὅ ποῦ σατε! [ρεται ἑε ἢ εἶ λο 
{επιξ εχεοϊρία πε, νὈὲ Ι 


Ῥγμ 
(επλϊ πατον ἴογ - ὁ λόηρξ᾽ καὶ ὅταν οὐκου- ὑμάμ 
τοῦ: ὃ αι ΠῚ 4.» 


Ν 6, 

οἱ» 
εὐφν,οἰκαέτω, ἐν. Ὺς εν ΧΟΊΠῚ “ κὰ . σαταγας, ὦ αἴρᾳ δ λόγον 
κυρ αὐτὸν οἱ ᾿ν “ἢ τὰ θῦνε. τὸν ἐασαρμᾶμον ὃν ὁ ' καρ 
σιμ Ὁῖς δω- ἐν , δέαις αὐτῶν. 

Ῥφᾳ Οολίω. ὅν δι ἶαι Καὶ οὖσοι εἰσιν ὁμείως τό 
λεγο αὐτοῖς» μὴ ἀἰααον. οἱ οἱ ὅς περώδη ατε!- 

τῇ γ᾽ ὦναι 7) » δύ μὰ ῥμδιοι οἱ δὶ τοῖν αἰκούσωσι 

ξ βασιλείαι! ἐν ἀμ καίει πν νλόλον, ὅλϑεως μῷ χα 
γος δὲ Οὶς ἐ- Ζ, ἰδ ἰι. βας λαμεξανοισιν αὐτῶν, 

οἱ Οολάϊς ᾧ υἱν ὙῊΣ Καὶ οὐκ ἐχοισι ῥίζαν 17 
Ἂ ἢ] δας τας Ὁ ἑαυτοῖς, δ μοὶ πέϑσκαι 
πογτες βλέ- “1 δας, β "εἰσιν: εἶτα “βνορδμης 

; ἰσῶσι (οὶ ἐμ61 ἀμμαι. ὁ θλ.. ἕως, ἡ δηωγμοί διὰ 
οὐωσ αὶ μὴ μν Π ἀητοὶ τὸν λόγον, αἰϑέωρ σαν. 
ττε ὅ)ηρδθν. τΝΣ “αλίζονται. 

ρεθη αὐτοῖς ἐν Καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ εἰς 18 
ὑτῶ. τὰς ἀκαγϑας απειρομε- 
υὐτοῖς, Οὐκ μά ῥδροι"οὗ ᾿οὐτοί εἰσιν οἱ τὸν λὺ 
υὑδαζολίω ἡ ἀφ νν αἰκούοντες, 


Η 
πῶς πα σαι ἣν 


ας ἐγνωσεοῦθι τι 


», τὸν λον’ Ξ διε 
᾿ 
4 ἕ δ ἃ 
σιν οἱ οὐρῷ οἱ, τ ει 
υ συτίρέται με μᾳ ἔπι 
ναλήημ ελῳ εἶδος 


τῶν ἰκου- μ’ | δ ἕοςς 
ὲ 
[ 


5ΕΟ, ΜΑΒῸΟΝ Μ. 


ἃ. σῷ δεὼς ἔ ὴ 
δ᾿ γδὴν » δὐλ)εὼς ἐρχιται ὁ 


γον 


“Ἰωγος ὐτου "Ὁ ἡ οὐκκεί.. 
ἢ πλούτου »κα] αἱ αἷϑι 


ξ ἘΝ δήμμαι πρεῷ ῷ 


δ λόγον καὶ Κ, ἀκαρποργνξ). 


Ἑ, τ8 


ἀϊόγίπε, εὐ οῦίπι 
γοπίτίλιαπας,, ὅς 
αἰιίοτε γπιοπῷ 
αὶ (επί παῖς ε{Ἐ 
πῃ σογάϊθιις. 6ὸ- 
ΤΠ}. 

ἘταΠΠ0ἃε Ππλῖ στ 
{ποῦ Ὁ ἐπ Ρεῖτο 
ἴα οι; ξεχοὶ ρ τ: 
αὐὶ φαιπὶ αιιἀϊ6- 
γἰπο (ΟΥΓΠ ΟΠ Ε6ΠῚ, 
{ταττη εὖ καιάϊο 
«οοὶρίθητ. ΠΊ, 


Εςτ ποι Βαθεις 
γαάίςεπι ἐπ ἔτ ςά 
Ἐεπ)ρο τα ἔππι: 
ἀεϊπάς ςοοτία ἂἴσ 
ΓΠ]δίοης δυτρεῖς 
(φαιτίοης τρίς 
(οΥ ΠΟ 6 Π1, σοῆς 
ξεπῖπι οβεηάιπ- 
ΚΓ, 

Ἐπ α]ἕἔπιπε αιΐ 
ἐπι (ρίπας (σπιοῃ 
Ἔχε ρίῦς: πὲ ἔπ πς 
αυἱ (ογπιοη ἂν 
ἀϊι πε, 


Καὶ αἱ μιρφιμιναι μ 19 Ἐπτπ{ο]εἰειιά ηδς 


{ες ἢ παΐας, ας 
ἀεςερτίο ἀἰε τα 

τᾶ, οσατογαγί π|- 
416 ΤΟΥ 1 σὰ Ρἱ- 
ἀὐζαῖος ἐπῖγοσιῖι 
τὸ5 (υἴοσαπείοτ- 
ΤΊ ΟΠ ΟΠ ας γοάάλ 
τιιῦ ἱπέγο αι ξον, 


Καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ὅχι χο Ἐτπ41}}} (ἄς αἴ τετ 


ἂ. 

Ζξι νυ Ὁ ἢ ἄν : Ι͂ ' 


ΜΓ ἢ διν.1] 
Ε 11. ᾿. 


Π" 
Ι 

[96 Βοηἄ ςπλοῃ 

Χοδροίμης, αὶ 


ἙΝΑΝ Ο, αὐάϊηπιε ᾧ 
σΥΠΊΟ- 
ποηᾶς (Ι(οἱ οἱ ἢ 7ες, 0 
δΕ ς (οἰ ρ ἅτε ᾽ τινες κουοισι δ᾽ }9 φυ 
᾿ ἐπ μάμον ἴω .», (4) τὐροιδ ΐ Ὑτ| ἔχε οθο δὲ 
ε ( ἴ 
Γ ΑἸϊα ἃ ρταπᾶ (ἀ- ἰορπο ἐχοῦν) Χ αἰλ ἐξα μὲ γῇ 
ἬΝ ετἰρίητα,, ἃ- φορουσίν, ἌΣ 1 κἰρι ᾿ ἔξ, ἴοι. αυῦρι 
ἰὰ (ςχαρὶ ΚΟΥΤα, α- γοῦϑν ἕι 
1ιὰ δέ ΡΑΙΗ͂» ᾽ς ἐν ἑξῃ ; νι χίονιν δίς ἐρ;. 
(ζσοητι τὸ . κοῦ Τὰ ἼὯ ὦ ἕι "ἄεχῃ Κ 
Ἀπὸ δι ὙΦ ΘΓΕΡΕΥ ἐγ ἐχατὸν ἈΦ τιρῦ ἐς ποᾶς ἃ »εὶ 
“«»Ὁ, - ΑΕΝΠΕ Ἷ ΔΙ Ἡ 
ἰρολιεισου ᾿Ν ἃ Ιυρεγπὰ ἢ Ἂ Καὶ ἐ ε" ΥΝΝ [ 
δίνει φομάϊεων, ΕΝ ΙΣ Μή ἐλευ αὐτὸς; μὰ Ὑ ἀξίαις Ἐν 
τοῦ πηοά ᾿ τ ὁ λὺ γεθ! Πρ} 
] 0 ᾿ μι 
τ νυ ες ἡνηηᾷ “ς ὑαὸ χοὸς ἐρχετα;, μ᾽ ἣν ποις 
ὅἄαπι Νό ΕΓ] δ τὸν μι δον τεθῇ ἣν εν, “ὁ ξηὶ οἱ δὲν 
, οηπςο Ἡ Ἵ ἢ) δ ΠῚ 
πὶ ἊΡ συ ὃ κ Μ ἕξ μῦδὶ 
ἬΡεῦ ςαπάεϊα - λίνίω) οὐχ ἥα ἀμ μεν ϑείηνᾷ : 
ἐγβολεαι χῆνα ΙΝ ῬΟΠΑΙΙΡ ζῶν λυχνίαν ὄχ ςεθ ἢ ἱμ ἀμ οι ἴαργ 
ἃς Ρ τν Ἶ ο εἴ ΠΗ ᾳς 1: οὐ ΩΡ ἢ ᾽ τιμῆι τορας ἦν Η 
᾿ ἐΝ οςοαϊτῖ, ,α ἢ ὅρι 7 κου! Νν Νὰ πυρες Ἴγνε 
δηγαιιίξοῖξο ἐαν μὴ 41} δίων Σ 
ξ ΓΙῸΣ φῶς ᾿ Η , ἕι βρη σὶ 
Πα! ἔαὶτ Ὁ ρωῦ θγ" ου" οὖ ᾿ τοῦ, δὰ 
ἴςὰ νεὶῃ ἐπετεην, ὴ έ ὌΝ 610 ἀπόκρυ (ἿΝ ἢ ἢ ἀαὰνν ς 
Ἰωϊῶν Ῥγορᾶτῖι ἵνα. εἰς ΦοΥ; "κ᾿ δὰ ΚΝ 
“ἱ ἔρια: φανερὸν ἐλθῃ ἀν ΩΝ ἼΡ 
αυϊ5 μαῦες: 2 ἘΓ. , Ι; δ 10 
τος αὐ ἘΞΤΩΣ ᾽ ὡ ἱποέχί ὦτα. κου 47» ᾿ ΤΕ δῇ ῃ λφ τὸ 
διιάϊαις. ᾿ κουφτί. μι τα 
ει ἥκει ΞΉΚΕ 
Ετ ἀϊςςῦ εἰκῇ δέ, 
ΑΕ ΠΕ, Ἢ Καὶ τῷ " δὼ ἴηι} α 
νά ΙΣ ἐλε Εἰ Ὁ ἢ ἃ 
Μαΐιῆ,͵γ.8.: εἰς ᾳᾳἀ αἰάϊα- Βλέ ων αὐτοις, μν τ τὸν ; Ἐ 
“4, ᾿ αἰποηΐαγα κούετς. ὠὼ ἃ μεη ὅδ Οἱ χ σγι 
νοδὶς ἤσι εααν » μἰασρεῖτε, μεξη- ἢ πείμι!, Ἷ τ0 
Πὰς δεκανείειες ϑισσαιν ὑμῖν, τϑ9 Ί ᾿ μὰ τ ἐξ. Δ᾽“ 
ἜΣ γοδί ἢ ᾿ἰςίοτατ ϑησί κ , δ ς] τ τέ, ψι ζϑαριν μι 
δὴ ,Ὅν13» ἢ ᾿ αἰιιάϊεϊς, ὑμαγτοῖς αἶκοὸ σι ἵεὶ ας 4 
ας νὴ: ἰυἱ σπὶτα ἢ . ὑν (6 ἕω ΤΟΝ ἄδον 
κ ΈΆΦΙΝ Ῥοι ἀλδὶ 12.- Ὡς ος γὸρ ὁ) δὺ αὐ ἈΝ ἴῃ ος ᾿ 
ἩρΡ τ τ᾽ ΤΙΝ ἰταγ 1: σε ἔχ! δ0)- μΡΑΜ, τναῖδῃ ἀπε 
ΠΌΣΟ δε τα ἀντ" ΐ εὐϑινς, εἶ » 
εἰ αιιοὰ μα ἔν ΩΝ καὶ ὃς ὅκ ἐ- μτ μὴ ἀδίδι τς ς 
- ᾿ ν} ι 
ἭΔΥ.Σ τέ κε άοὸ Ὁ ἐκεῖ Ὁ Σ (αὶ ὃ ἐχέ ἀρϑήσεται κ "μ ἴῃ ἰὰ Ὁκὸ Δ, 
; τ ἀὶ ν πα 5 ΜῈ οἷ ᾿ 
ἀϊφεῦας, ϑὶς » τ ς ει ᾿ δι αι Τῆς: 
ΓᾺ "" 5 τ ἴῃ 
αἱ ἐλεὴω, οὗτως " ὑπ Χ 

«λίω απαρέν- “ 
ἀκούοισι δ λὺ μὴ 
φεδέχοῦ,) καὶ ἀμ ΤΑῚ 
ὑσίν, ἐν σϑιά- “ν 
νΣ καὶ] δια 


λεὴὴν αὐτοις; εἰν 
χϑὸς ἐρχέται;, Ἷ 


ἡίωγοὐχ ἥα τ 


ἂν ὅχῆςθ ’ μιμῆι 
ἢ πὶ Κη εν 


ὦτα οἰκου, μὰμ 
ει" τὴ 
μου αὐπίς, μη 
κείν! 
ῥείτε, μεξη- δίων 


γ, οὸ πεϑόῖον ὁ κρν 
Ὅς ἀμ αΝ ᾿ 


ΒΈΟ ΜΑΚῸΟν ΜΝ, 


ὕθινὴ βασιλεία δ' Θεοίΐ, 
ὡς ἐαὺ δὐβρωπος βάλῃ ἢ' 
(ρον δ γῆς γῆς, 

Καὶ καιβαϊδυ, καὶ τ: 
ἕ λέρηται γύκτα καὶ ἡμυέ- 
ϑν, δ 0 ασύρος βλαςώ- 
μὰ ἢ χαὶ) βμηκώγηται ὡς ἄκ 
οἷ δὲν αὐτὸς. 

Αὐτομάτῃ ἣρ ἡ γΝ 
τ τοϑορὰ τϑῶτον χὸρ 
τιν εἶτα κοῦ χῦν, ξιτα πλη-- 
ΡῊ σίγον ἐν πῷῇ καί 

Ὅταν δὲ ΜΌΥ 0 
καρπὸς »θ)ϑέως δἰπερέλ- 
λφτ δρέπανον, ἵ 01| παρὲ- 
ΚΟΥ οὶ ϑερισμμὸς, 


, Κα ἐ ἔλεγε, Τίνι ὄζοι - 
ὡσαμδι τί βασιλείαν ἕξ’ 
Θεοζ, ἡ ἢ ἐν ποία πθοφ(ο 


το " αὐδαράλωρ αὐπίι: 


Ν Ὡς χοχχῳ σινάπτως, 
0 

ς ὅγαν απαρῇ ὄχι ᾿ς 
μικρότερος πΟΡΤΩΥ 


γῆς 


ἀπερμκώτωγ ἢ ἡ 
Ὡς γῆς: 


Και ὁ ἘΝ αττιρὴ ,ϑλα- 3: 
Ἑς 779 


οἵ τερπιπὶ Ὀξὶ 
αὐςφτηκάτπηοάα 
ἢ ἤοπιο ἱαοίαι δ 
ΠΊΘῚ ἐπ ἐοσγδηιν 


2) ΔΛεάογη)ίαϊ, 4» 
ας ΟΧΌΣΡαΣ 1114 
ποᾶς ἂς ἀϊο: ἴω» 
Βθία ρσογηγίηςξ, 
«οίωυγρατςλη αἰτὰ 
ἄἀσπὶ πείο ε11}1ς-. 


28 Ψ]γο ὁπ ἷΠ}) ξογ» 


ΤᾺ ἔν αδιῆρας, ρτὶ 


τηιὶπὶ Βεγθᾶ, ἀςς 
ἱπάς Γρίςαη), ἐς» 
ἱπάς ῥ᾽ εηἴ ἔγανσ 


τηςσητῇ ἰπ Γρίσας 


292. Ουὔαδιυτῷ ρῥτο» 


ἀπέζϊες ἔπποτὶε ἔγα 
ὅτις, δεῖ πὶ πιὶτ. 
τὶς ἕλος, αιιοπὶᾶ 
αὐςξ τηεῆϊς, 


30 {Ετἀϊςεδας, Οἱ 


ἀπ) ]α δ πλῆτο. ὦ 
β5ηῖ Ὠ οἱ ὃ αιιξ 
αυἃ ςο]αεἰῦς ςῦ- 
ξούσηγης 11 ἀν 


εῇ ἤςσις κταιῶ 
Πηαρὶβναυοάαι 
ἰεπιϊ πατῇ ἔμποΥῖΣ 
ἐπ τοΙγα 2 ΠηΙ πὰς 
οἰ οπιηΐθας ο- 
τΐπὶ θυ 5 αὐ (ἄξ 
ἡ τογΓ4: [ 

Ετ αὺ (ςπλἶ8- 
κυῦι ἔμογάτνεχιτ- 
, ; ἐ 
ΠΝ 2.111] 


Ἀ1 8 ἢ, γγεε, γ 9 


ἈΔΔειῆ,,7..ς,1» 
98.(.1 


} 


εἰς, δὲ ῆς πγαΐας , ᾿ με 
: α ᾽ 
οὔγηΐθας οἱοτὶ- δ "4,καὶ γίνεται πατῶν μή ὡς 
Ῥὰ : ὃζ ἔαείς τα- Π ῥλαχαν ὧν μείζων κοὴ ἀρ ἃ 
ΤΟ 5 ΠλΑ ΠΟΚ,ἶ 8 κηῦ βρ να, δες 
δῆ μἔΐ κ {4} ἔε 5 
νὲ ροίππείαθ νη λοίδοις μιεγαλοιῷ, εν μιῇ αδει ἌΝ 
Ῥγα εἰτις ααος ςν ὡς δαναςϑαι ὑαῦ τίω μας ἃ μαίξ 
ΨΥΣ ὙΣ -“"2 { ϊ 
ἢ ηἰάϊβεατο. σκιων ᾿ἀὐυτῷ Ὁ ᾷ “εεγα ͵ » ἀαλδς, 
᾿ ῃ ᾿ν ἰῃ 
: ἜΑΣΙΝ καπασκίωοιω. ὅμς ἐπ 


[Εττα!ριις πγὰ] ὅλίς ρς 


31 Καὶ ζιαύτο φῆρα- ἦα μι 
τ5 Ῥαγαδ0]}ς [ο- 6 ᾿ εἰν 
ΠὈΘΡάτιτ εἰς {οΥ- ὁλαῖ ς πολλαῖς ἐλ ἀλέι μμ ὡρὐἐβέι 
; ἴῃ; 
ΙΠΟΠΟΙῚ, ΡΥους αὐτοῖς "τν λύγον, καθὼς ΡΝ ἕνεαιο, 
Ῥοζογαηΐ διά ϊγς, ἬΝ ἔα τον 
ἠσευιύαντο εκουειν' ἀἰ, ! ἀκ οδα, 
τ ἡ: 
5΄ης ΡΑΥΆΡΟΪΑ 24 Χωρὰς δὲ φἴραξο- ΝΙΝ δ ἧῳ 
Ὑεοῖτὸὺ πο ἴοαιϊε- μορ Τῇ ες δᾶ; ἐν 
Ῥατιγ οἰ τ ἴοου ἢ πὶ λὴς ὅκ ἐλάλει αἱὐπεῖς' μεμμή ΛΩΝ 
Δ το ΠΊ αἰ (τ ρι}} ἰς εὐ ᾿ἰδῆαν δὲ Οἷς καϑη- ἀπ ; ὶ 
{πηὶς ΟΧΡΟΠορΡἃὲ χά. ἕξι 
ΟΠ], ταῖς αὐδ' ἐπέλυε παν ὑμθῖ ας αν 
ΟΕ αἱ ΠΠση Ὁ. Καὶ λέγᾳ αὐτοῖς ὁ ἡ ἀμ δες 
ἄϊε 1110 πὰ πὶ ἔα υ ἀβϑῃ 
ἘΣ, : ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὀψιας 4 Η μ 
δὰ εἴδει νεύρενα, εκ ὩΣ" 
ΤΥΔΗ (ΘΑ 115 ἴηι γνοίης, Διέλθωμν εἰς τῶ πὶ μον 
Ψ]ΓΟΥ ΟΥΟ ΠῚ τἱρᾷ. τὸ 7 πέραν. εἰὐδαο ὦ 
ἮΝ ἜΤ ΩΝ 
Ἐτά Πλ 7 εἰτ- 36 Και ἀφέντες πὸ θ᾽ μων ἼΩΝ 
ᾳ, ΕΥ ΤΥ οὗ “Ἀ ῷ {πῈ (μεν "μ᾽ Υ ἸΉΝΩΣ 
ἐκ πἐνλξ ἡδηαι Ζιλον ὐδαλαμι αὖο ματι ἐς δας 
αἰ ςὰ ὃζ 4] ἰα ἢ ἃ- αὐτὸν ὡς ἰὼ ἐν τῶ πλοίω: ἊΣ " ὦ παριι 
ὮΣΠΊΪς οτ; ῖ 
ἡ} ΠΡΊΩΝ τὴ ἀλλα α δὲ πλοιχρλῶ (ὦ "ἢ δι 
ο. ἾΝ 
ΡΥ 
ματ' παρ 
ἐν ΟΥ̓ τΓ ῬγΌςο] 37 Καὶ λέγεται λαίλαψ, ἀ ΟΝ 
ἃ νοτὶ ΠΊα ρα, ἃς ᾿ μη ἐδ ο, δο. 
δ0, δὲ 
ΠΩ ΤΉΝ ὀμέμου μεγα λη" τὰ δὲ ἐμὰ δ, “ἴε. 


ματα ἐπεξαλλεν εἰς πῃ 


98 
πλόον 
μίζες 

Κι 
ὡρυμ 
φαλα; 


͵ 


)είροι 
τ αὖ 

ἐ 


α΄ τὶς γῚ 588 Ὁ, ΜΑΧΟΥΜ. Ἑ. το Ἂ; ΓΝ » ἀκα ᾿ Ρ̓ ἔ 
ἱγετοι πατῶν τς ὧν Ἴλοιον ὥςτε αὐ τὸ ἡ δὴ γκ- ᾿Πρυΐπὶ ἰτ νὲ 1114 
οἱαῖ" ἰζ 1δ πὶ ἱπιρ] εὐςτυΐ, 
" μείζων' καὶ εἰ ΠῚ ἐαῦα!. 
εν0 "ἢ, ᾿ 
ἐς (μεγαλοιῷ, οί, Καὶ ὦ αὐτὸς ὅχ] Τὴ 241 Ἐτογατίρίο π 
δ) ἰοῦ πίω. μηδ ; Φρυ μνῃ ὅλ] τὸ θοσκε- ΡΌΒΡΙΛΗΒΕΣ ΤΙΣ 
δ ως Φὰ ἶσα! ἀογπηίοῃς: 
ᾷ πέενα ὥ Ὁ ἑδὰ ἔλαιον και βόυ δωγ"κὶ ἐ δεε ὃς ἐχεϊτα πε οι πὶ, 
- τ: γλείροισιν αἰ}τὶ ςς ἀϊοσάπεαας ΟΠ}, 
ἔρψρρλς οεΝ σιν ἕῳ ξ λέγου Ῥγασερίοῦ , ΠΟῸΠ 
ὑτοὺς φῆρά- ν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ὍὋ οἵ εἰδὶ οὐτα Φ 
ὮΣΕ οὐ Πνιι5ὃ 
λάϊς ἐλάλει δ ἐ βέλει σοι ὁ τὶ ἀπολλύμβα} Ῥ ᾿ 
ὅγον, κουϑώς ΡΝ Καὶ δηεγερϑείς ἐ ἐπε 190 Ἐξεχοίίαξιις ἱπο 
ἣ ΣΤΟΝ 
Ἔστι ἤμ ῥύησε τῷ οὐέμῳ, ἃ ἔπι “ἴόρλυϊε νξειιπι, 
᾽ Ἢ τῆϑα ἀϊχίταας πχατί, 
δὲ ἀὐρᾳᾷρο- νομῇ ΩΝ λάουῃ; ᾿ἰΣιώπα, σε- Ὅλος, οδηλιοείος. 
[ “ κνς ἐδ, Φίμουσο. Κ Ἐπ σοπαμϊίουζε νῷ 
ἍλΕ ες ΤΙφοῖ ὉΠ αἱ ἐκόπασεν ὃ τις :λᾶδαις ες 


2» ᾿ ὃ ἰ 
ὃ ς μίαν" ᾿ ὀϑεμως- ἣ ἐὴν τ γαλή- τύ πα λΠΠ{πτᾶν λα 
ἔλυε παϑ τῶ. , ἴὰ Ἣ ᾿ηλεγάλη, 8.4, 


οι, 
»ᾳ αὐτοῖς ὦ ᾿ ἡμ’ τνΝ Ἢ αὶ εἰ τὸ αὐπὶς, ΤΊ 49 Ἐταΐε 1Πς,Ουἱά 


(έρᾳ, ὀψιας 4 μὴ σδγλοί ὁ ἐςῈ οὕγω; πῶς ὅν. εἰ πη αἰ εἰπὶ5 Δάςοῦ 
κι πὸ ἔχεν πίςι φιΐ βενέποπ μα 
"ἔλθω εἰς : τῇ τ αἰ ις 7 Βεαεὶς δΒάιιοἰα πὶ 


Καὶ ἐφοῤηϑηξ φϑξον 41 Ἐκ εἰπιιούυπε 
ΠΟ Ἀέγαν εἰπλοῖς πηᾶρπο, 
γτες τ ὃ ΠΝ ἢ {ΠΣ καὶ ἔλεγον πρὸς ἀϊοεθᾶηξαις ἐπ, 


ἀμ αὐοιδ! ἐν Ι ᾿ ἀλλήλοις, τὰς ἄρα ὑτὸς τοῦ (εἴς, Οὐ. 


“8 
; ι4 ς γ, παῖ ἢὶς οἰξναυία 
« πᾶ ὅτι ᾧ αὶ νῷ 
" τῷ πλοιῶν τλϑ, ἴδε ν᾿ ὀρέμος καὶ ὃ γοπίιι5 ὃζ πτὰ-, 
οἱ χρχῶ (ὦ μι ' ν ἶ λάσσα ὑπακουοισιν τὸ οροάϊι τοῖν 
, " , δ κεφ εἰ αρ, ζι 
το χαρλαψ ΟΝ Ἀν ν ἤλϑ0) εἰ εἰς τὸ “τ. ἘΣ γεπογᾶςξ γα 47.2.16 
᾿ ᾿ 4 ! 4" εἰ τῷ ὶ Ἂ ἷο ᾶο ΤΩ ατὶ ΠῚ Μακε. ἀν 
λη τα δξ κῦ ἤρδ : ΤΕΥ τῆς ϑαλάοσης Ἰμᾳς. 3.4.6 
] κι ΜΝ εἰς τίω γ6 ᾽ ΤΟ ΟΠ. ΠῚ Ολάχ- 
λλεν εἰς. Ὁ ν χώραν ὕληι Γα- τγστεποίμπηλ, 


ἿΣ - δὰ ρίωῶνγ. 

ξαν. ΨΥ. Ἑ. ἙἘΥΝΑΝ'Ο. ναι αι, 58Ὲ ς 
ῳ ἴεν 3 .μ Ἔ 
Ὧ2Υ.1:.17) ἱἘρτοπόσαε εἰ 2 Και ὑξελϑοὸ γι ἀυτω μα δε ας κα, ὑψηρου; ὁρ 
ἄς πδιὶ, {λείη} μι ἮΝ ἕν ὮΝ 
οσσυγεῖς ὁ οπα οκ ἦν πλοίου, δ) ὃς ως ὡ- "ἢ ἈΝ με βα 
στ ᾿Ξ τ ἴη 
τα Ε9 ΒΟΙΊΟ (Ρ]". σήύγγῃσεν ἀυτωῖ ὧκ ἢ μη μονῇ, πιηα αὶ (Βλεγε 
τῖταΐϊ ονποχὶις , ἄρ ᾿ , κα ΝΥΝ ἴῃ. ἀαρδι, 
ἡμπλπάο, Μῶν δ ἡ ὧν πγόυ- ΝΑ Ἢ Τὸ νῷ 
ματι ἀκοανϑαιρτα ων» ἰὰ των ἈΔΡΥΓΟΝ 
Οὐ ἀοτηϊο 1 3 ος τίω καπυήοισιν εἴς εἰμαν δοδμν [Καὶ αὶ 
ἢάθοθας ἴῃ πιο- ͵ ἀξεῃ, 


] 
δ. ἡ ᾽᾿ ΤΊ σοι ὁ 
᾿ δ ἐὰὶ ΟΥῸ 
ΤΙ ΤΠ ΘΠ Εἰς, ὃς πος ΧΙ ὧν Οἱς μνημείῦις, κα Ὡυ “ , 


4 "ἐς 
Ε νἱ" ἂϊ δίο ΄ ! 
«ἃς σαΐεπὶς. η1}1|- οὐτε οἱλύσεσιν οὐδεὶς ἡ- τὴν ἢ, ὕσιης Κρίἢη λέὴς 
α ΠΔ Ροϊογαῖ οὔ ! ΝΟ ΑΝ 
Ἡνόδε δέωατο αὐτὸν δῆσαι" ὯΙ ἃ 
, ᾿ ἬΙ μι » 
Ῥγορίογεοα φαι 4 Διὰ τὸ αὐτὸν πολλά- ὯΝ ἢ ἐὰν] ἶ Καὶ ἡ 


ΠΟΥ : 
ίχρε «ὄρεα ὃἃζ κὶς πέδαις ἢ οἰλυδεῖι δὲν μι μ τὰ τε π΄ πολλα, 
φαῖοπὶς ν᾿ πα νη ᾿ δὲ ἀρων". Ὁ 
(πε, ἀϊξςεγρια εἴ. δέχ, ἃ διεαυοαν ὑπ’ ΡΝ εἰς," ΒΈΛΗ ξ 
{δ 0 1110 ςαϊο- 


ἀυτῳ ΄ ταί 
πῶ, ὅζ ςὄρεδες εἴ τας λύσας, ᾿ Σ ᾿Ὡἢ πα ὄρη ἀν, 
ἔεπτ οὔπιϊπατα; πεδὰς σευτεταιφϑαν μὰ, ὡΝ ᾽ )λη 


δ ΝΟ λῃ 8 
Ὥδα᾽ αὐ(αι ἃ νᾶ- ἐδειςαὐδίουε δωμασαι: “ ἐάν ὑσχου 
1υ1Ππε οὔἀουηατς ν᾿ δα ἐὰν Κωλ 
Ετ (Ἔπιροῦ ἀΐς 5 Καὶ διαπαντὸς γυκτῦς ὀμνν ἀρ, ας δ χι ἧς 
ἢ αι 
ἂς ποᾶδεΐη πηοπ ᾿ ἡμέρας ὧν ζις ὀρέσι ἃ μάν ἄνα εν τανε κ᾽ 
εἰδιις ὃς ἰπ ποθ α- μι τοὶ Ργτες ΓΦ 
τηεπεὶς ογᾶς οἷα, Ὁ» Οἷς μνημασιν ἰῶκρ γί. ἧι ις ; 
τηᾶς, ὃζ εὐεϊἀοης ζων,ἢ κατακότῃ ΟΥ̓ ἑαυ τ ἰν! εἰ Διροις 
{εἰ ρ( Ια »ἱάὶ : νῇ 
ΤΡ ΙΔ ρΡΙἀἴδθιις, τὴν λίϑοις. ς “ ΠΣ ἐμὰ 
ἣ ἄς Υ͂ “ἢ ἔμ τἶτη αι! ξπ 
Ουῇ νἱάϊ τε αὐ ὅ Ἰδὼν δὲ τὸν Τησϑύ μι ἈΝ ΎΩΝ 


᾿ ᾽ 440 ἱ Ἑ ν᾿" 
ἴσ Π} ΤΟΥ 1|1}} ς Πλ)ὶ- τὸ μακρύϑεν , ἐδραμι μὰ 4 ἮΝ τῶ ως ὁ 
τλ 


: ἰ 

Πὰς, ΟΕ ΓΤΙτ, ὅς : ᾿μϑρ ΩΝ ξ ΘΌΥΤΩ 
ἀἀογαι τ δι ΠΊ: καὶ “εϑσεκυνησεν ει ἐμὰ πὶ ὦ αἰκᾳ3 

0 ὦ δ᾽, ἅς 

Ἐὲτ οἰ απᾷς νο- 7 Καὶ κράξας φωνῇ, τοῦ, ὦ ΩΝΝ εἰ Δ ᾽ς 
ἐὸ Πηαρ ΠΑ, ἀϊχὶς, ἣ " τὴν δίας ἌΝΩΝ ς ις γοί 
Οιυἱά ΤΠ τος γάλῃ, ε1: τέ Τὶ ἐμά κι ἥ δὲν ἡ οὐ. ἣ 
εἴτ, ΤἸοῖα ΕἸ Ὁ εἰ σι Ιησος ἡὲ γ Θεοδ νάζωι 

1 Ν. 

Ψ 
». 


5.Ὲ ς, ΜΑΆΟΥ Μ. Ἑς ἿΣ 


ἱεβς; .! , Ὁ ᾿ ᾿ ἢ “Ὁ ᾿ ᾽ 
οντὶ ἀυταῖ ἐμ δὲ τς κὰν ὑψηρου! ὁρκίζωσε δ Θεὸν, ΑἰτἰΠἸ τλὶν αἀΐατο 
ΜΡ ἢν, ἴς Ρεῦ Ὁ δ. ΠΊ, πὸ 


Ω ιν ΣΦ ἐμὴ ᾽ 
ϑέως κ ας ς. Με βαστωισης. τὴς τοΥηιϊιδας, 


Ἀπ 
ς ᾧ πυόυ- ἐγ δάς ὃ "κε τὸ πνεῦμα Ὁ ομο 11, Εχὶ (ρίτίτυς 


ἱπιπι άς Ὁ πὸ 
ἄρτον ὡκ τῇ ὃ ἀἰθρώπου.) μὲ υῃ 


“ 
ο ΟῚ ες Γ" δος ἰν [Καὶ ἐπηρῶτα αὐτὸν, 9 Ἐεἰπεογγοραθρας 


Ὥ», ἴῃ 


μι δξςῃ, οἴῃρ ςὔ,Οιοὐ εἰδὶ πὸ- 
αἰοις» κα πα τι σοι ὀγομια Καὶ ἀπε- ἀπ δἰ κέ τος 
οὐδεὶς ἠ- 7 δ δας κρίνῃ λέχφν, Λεγεωγόγο- ἀἰε,ἀἰοςπϑ εἰ, τ ο- 
ἐν νι δ] ἴο τσὐὐπὶ ποιῷ 
τσ: Δ ἀν τς μα μοι ὃ ΑΕΗ ΤΟΝ Ν 

Τὴ σα “, ὙΝ 7! πολλθὶ ἐσμεν. ΕἰἙ : αὐἱὰ πχιτὶ 


ἣν πολλώ- αμό τὰ ας ἔπι Καὶ παρεκαλᾳ αὐ- ἴ[ἀπιὰς.Ψ 
Ἰ Ὸ 
ἐμ δὲ» “". ἈΝ πέρ, ΤῸ πολλαὶ, ἱ ἵγα μῃ αὐτοῖς Ετ ἀοργοσαρα- 
ὩΣ ΠΝ ᾿ δίοης δον τοῦ οἰ ἢ ττ, 
χοῦ τὐῖοι μομ ΓΝ ἸΝ ξείλῃ ἔξω μι Ὡς [ε δπγίτεοτεξ 
ΠΣ ΤῊΝ μονὰς. Ορῃ αἱ Ι0 ἘἙγαζαιιτεηλ ἀρ ὲ 
ΦΟ 2 ΩΝ γέλν χρίρων μεγά- ἰιχεα πχδεοσρυοκ 


] ληβ 
. τροῦ τες ἀγγο " ΟΥΟΟΤΙ Πὶ ΠΊ4- 
πα εν δὰ Ὃν Κ μδρν λα δ κεϊονένι 
τς Υυκ “π᾿ Γ ἀράς ἢ α! ἐαβλχαλες αυπ δ Ἐκ ἀορτοςζαραπ 
. ἐξ χεῦ Νὶιςς Τ᾿ σανης ΠΩ ἢ οὕς «(αἸῊς 
ἴα ὄρεσι αὶ 4 " (οι δεὶ δδι ςοι ὄημονες, λέ- ΓωΥ δ οὖ» 0 


"γ Ὰ -- Ν 
ΟΝ 0γ τες, 16 ς ἀἰσο τος, Μὶτς 


ἄ- ῃ 
ἰῷ ΜΡ οἰ Ἢ ζις ἔμενον κα μας εἰς τε ΠῸ5 πῃ ροΐζοβ, 
ἤων ἐαὐ- ἐν ᾧ χοίροις ἱ ἵγα. εἰς αὐτοῖς γ᾿ Φο5 Στγοσαιμῦ 
ἐ σε 
ἐ ἢι της ς, λ)ὼω μδμ, 

) Μιὰ Καὶ ΤΑΝ 
“8. Ων νεύων 
" (, 158: αἰ κ τα υ ἐς ὃ ' Αἰ οἴιις. Εἰ ες 
ἀυ: ͵ εἰν Νὴ ἐνὰν, ελϑ ΜΝ ᾿ αἱ τοι (ρἀγίτας ἐπὶ 
:7) ων, δ Π) ὯΝ ἩΝ τ δόντα ᾷ πνδυματα γῆ παὶ »ἰπρτςοπι 


ξὴ Ὦ ιϑ Τ΄ " ῳ 
ονΐμα 7}. τονδὶ ὡς το αρτὸ οῆλθον ἐπα μνμααος δα 
Ρίῃ,, δὲς εἰς 9 Σ᾿ 
ἐμοὶ καὶ “2 “ᾷ Ἢ ἰΑς - Ὁ χοίροις" ἃ δι ως, ῬοΓ ρῥύζοςρς ἰπ 
[ ͵ 
Θεοῦ ᾿ " ἄγελῃ Ὁ τὸ Κρημς 


αι, 
(δρ. Υ. 


Ἑ, 


ζτηαύς, (ογλπταῦ-» 
τοῦι (ξογπης δὶς 
Τὰ 1) ὃς ι οςα- 
τὶ (απὸ ὶπ πγαγὶ. 


Ῥοῖγὸ αὐὶ ρᾳίος 
ϑᾶς ροΐςος,ἔτιρς- 
ταητ, ὃς τοι τὶ α- 
ΤΘΥΓῸ ΠῚ ἢ οἷ 1:45 
ἐς πὶ, ὅζ ἢ αὐτο. 
Ἐς «στο [τά 
νἱ ἀοινά ἃ αυϊά εἰς- 
ει αἄ ἀρρίἀογαῖ: 
Ἐπνοπί τ ὦ [ὧς 
{κα ηλ, ὃς νί ἀεπε1]- 
11 αἱ ἃ ἀπο 
πο νοχαϊρατας,ίς 
ἀςητῷ ἃς νος, 
δ ἴαιια: πη ὔεϊδ, 4 
δαδιοῖας Τορὶο- 
τ ριδς εἰσπλι τς. 


Ἐπ) γγλ ΟΥ̓ ξ χό 


1ΠΠῈΦ, 4ῸΪ ν]ἀογᾶτς, 
αι τοῦ δος (Ὁ 
ἔες εἰ αὶ ἀππιο- 
πία τῇ Παδιοτγαῖς 
ὅς ἀς ρογοῖν, 


ἘςγΟ βάτο σδδν 17 


φογῦςοαπηνι ἀϊ{- 
σοάονος ἐς Πηϊσ 
διις ἰρίοτι ἢ. 


ται πστοῖς 18 


ις εἴϊξιι δι ΠΊ, 
γοράδας ΠῚ ἢ αὶ 
ἔυετγας ἃ ἀσηγο- 
Το σοιγσρτις, γέ 
εἴΐειῖ σὰ πν {110. 


Ιοίας δυζοτ 1ῷ 


ΟΠ ΡοΥΠλς 


14. 


ἘΡΥΝΑΝΊ, 6. 
εἰς τίω λαλασσων, ( ἦστιν 
ἢ ὡς δγχλ!ΟΙ )ὴ ἐπγίγργ- 
ὦν τῇ ἡλασση " 

Οἱ “ὲ βοσκοῦτες Οις 
χοίροῖς ἐφ λον, "ὸ δἰ νήγγ4 
λαν εἰς τίω πόλιν, αὶ εἰς 


ΑΘ δ᾽ ἥλω.» “»"“" 
ποῖς ἀγροῖς. Καὶ οἰζη λϑῸν ε 


᾽ ν Ι, Ἁ ! 
ἐφ ιν τὶ ὅξι τὸ γέχογος" 


᾿ Ν 

Καὶ ἔρχονται (ξϑς « 
ἃ πω ἐν, “ . 
τοῦ ἰησοίυ,ὺ Θεωρουσιτ 4 


; " 
σαι μκογζουϑδμὺν καὶ μΜμ6- 
έ Ι 
γῸΝ τὴ ἱμκαπισχλένον νὴ στὸ" 
.“, Ἵ 4 Ὁ Ι 
Φρονοαυ τὰ, ΤῸ εαηκοτῶ 
᾿ - φ ! Ὡ 
δ λεγεώγα" καὶ ἐφοδ θη, 
Ἵ ἢ ᾽ 
Καὶ διηγη σοιντὸ αὐ 
ν εν κ ἕν ᾿ Ι 
χοῖς 6. (δόντες, πὼς ἐήε- 


ι 
τὸ τῷ δα μονιζουϑέῳ ΚΘ] ᾿ 


“δὰ ΔῊ γοίρων. 
ἃ ἮΝ ξ 


Καὶ ἡρξαντὸ ὐλοφίν 
ὅν φΙ ᾿ ΝΥ Ε: 
ΚΟαΛΕΙΥ αὐτὸν ἀπελϑονᾶ 
ε ͵ ᾿ ΓΩ 
πὸ ΣᾺ ὁρλων αἱ τῶν. 
,. ὝΛΗΣ, 
Κω ἐμκξαντος 
᾿ Ἁ 


! 
εἰς τὸ πλόϊον, παρεκώλέ! 
“ 
Ιγῶ 


᾿ 


ΦΕΝ αἰ 4 Ο ι 
ΟΟὟἿΟΥ ὁ δα μμογ!α7έε!ς, 
 ΜΑΤ ἄυτ. ," ΠΣ 

Ο ὃ Ἰησοῖς τς φῇ 


Ο5Ὲ6 
ΚΦ αὐτὸν. 
τῳ, Υ αν, 
Φεοςζις 
λον αὐτοῖς 
ἔχος ἐποΐ 

Καὶ ὠπ 
Κηρυοσειν 
λφ ὅσα ἐπ, 


ἕν 
" β ἃ “ 
σός που 

φῳ 
ἐν, (ἡστῳ 
᾿᾽ Ἷ 
ἐπ! ῦσ 
ν ᾿ 
χες ζις 
ΤΥ ἘΧΩ 
Κ, Φοηγγ 4 

κ ᾿] 
ν κα! εἰς 


οἰξῃ λϑον : 


! 
οΥος" 


Α 
τ ΐος « 
ὡροῦσι Τ' 4 


(α δή μμ6- 
να 
Μο 
ξ 
δρᾷ 
γπὸ αἱ" 
ςἐγνε- 
ϑύῳ καὶ 


β ὭΑ 
ελϑεγάς 


“- 
ΤΩΥ͂, 


᾿ 


ος ͵ 
ρεκώλέ! 


ΑΥΝ 
ϑείς, "ὦ 


. Ὁ 
ἀφ 


Ο5ῈἘῈΟ, ΜΑΤΎῪΎ ἢ-᾿ Ἑ. 123 


ΕἸΠΊ΄, (πὰ αἰεἰ ΠῚ; 
ΑΒὶ πη ἀοπιιπλ 
τι ΠΊ ὦ τος, ὃς 
πη τίς {ΠΠ- 4 ἃ 


ΨᾺ, ᾿ ᾿ ᾽ 
ΚΦ αὐτογ, ὃνὰ λὲγ4 αὖ-- 
τῳ Ύ πα) εἰς τὸν οἶκον σὰ 
ν᾿ Ὶ ᾽ 
ὥξος Ὅις σοῖς ὦ ὀναγεἰ 


Ἐν. ὦ } τὰ τὶ δὶ Τϑοπὶϊπις 
λον αὖ ) Κ [ 
Τοῖς σὰ, σο!ὺ Κυ-- ἔρεοενίς, ὃζ τηϊ ον 
᾽ ἢ ͵ . 
χοὸς ἐποίησε, χὰ ἡλεησέε σε. τις ΠῚ ΓΗ, 


Καὶ ὠηῦλϑε, καὶ ἤρξατο το. πεαρμν,δὲ τα: 
Κηρύοσειν ΒΝ ᾿ ΡΙε ρῥτγαάίΐοαγο ἴῃ 
ΚΡ ἘΣ το τ δραυοἱ᾽, η΄ Π- 
λ4, στ ἐποίησεν ἄντα ὁ τη τὰ Πρὲ ξοο ἴδε 16. 
οἰ ΑΙ ΑΝ, [μ5: ὃζ οἵῆπος τ 
σός παρε ἐθαύμαζον ΠΩΣ 
Καὶ δγαπεροίσεινγος δ᾽ τἱ [Επι υπ πὶ ἐγαΐς 
Ἰησὸς ἐγ γῳ πλοίυ παλιν «ἶἶει Τεία5 πδυὶ 
οἰδο δ ν ἡ Ὑ» ͵ ταγίωῃς [π᾿ γῖτο - 
πέραν. σιιυἡ γῦν ο-- ογἱουοπὶ τίρἄ, κοι 
Χλος πολις δ αὐτὴν, ὰ πση λεία πηχὰ] 


ΠΣ δ τὰ αὐ ὀπὶ, ὕζογας 


Ὑ ὯΔ ! 


ΚΑ ΡΣ σού λαοσοίν. εἶγοι τῆδγο, 
Καὶ ἰδοὺ ἔριχοτο εἷς ἂὲ [ξξεφδοςο, νεπίξ 
Δ ὰρ: δὰω ἢ ἐγϑς, αυϊάα τὴ ΡΥΪΠοὶ - 
“(σἰμωαγωγων, ὁγο- Ρὶπὶ (ὕπασορα, 
ἸὐΩ ἴάειρος έ χα! ἰδὼν ΠΟΠΊΪΠ 6. ΤαΪτιι5: 
αὐγὴν ...4 σι ἕἅ αυυπὶ νἱ ἀ{ΠῸῸ 
ἀδεΣ.) ἰὥξος οἷς “1 ΠῈ, Ὀγοοίἀϊτ αἁ 

αὐτο": Ρεάξδο οἰὰς: 

Κ 


ἃ 
ωι ΣῊΝ ἀὐδὴδὴ "1 Εὶ ἀεοργοοαβὰ- 


γ1) ᾿ ! - ᾿ 

λλα,χέγωγ "ἡ χὺὶ ϑυ0- ζυγεῖ τῆ] τυ πὴ, 
; ἀϊςξς, ἘΠ οΙ απηεα 

“σον ρου ῥα ,Ἴ,.,." ᾿ , 

" ῥίου ἐδο]ωςἔγά, ἀπ Οχιγοπηϊς οἷ: 

γα " ΑΨ 9 ζ “ὦ ; 
᾿ἔλϑων δχιθὴς ἀὐτῇ ᾿ “τὸ γῇ νοΠ 5 ἃς 

ἘΣ ον Ὁ. Ὁ ἱπΠροτ ας {ΠΠ] τῆ 

ἣν χ ρας, τως σωθη ἢ πὶς, ντ αα ἢ 
Ἰσετοιι δὲ νίπεξ. 


ἤν. 
Καὶ ἀχηλ ὃς κατ᾽ αὐ]. τῷ Ἐξ ΡΒ ϊτ συχῃ 11- 


αἷς 

ἨΔ7.2.18 


ὍΜεαῤεδ.φ.ε.9 


ἴας, 1. 4κ 
ὑΑΡΥ͂. 


Ἑ, ἙΝΑΝ Ο. ; 
το "ἢ ἠκολούοᾳ ἀυτχ ὅ- 


χλος πολίξ, ᾧ σωυεθλι- 


ἴο: ἅ (αι οθαξοΣ 
ΘῈ ΠῚ εἰγθα ηγὲ}" 
τὰ ,δὃζ σου ΡΥ 765 
Ῥαπὲ δι. 

(Επ 1160 αι 
ἀαπὶ αιᾶ: ἔμοτας 5 
οὐποχίαᾳ ρύοξ!α- 
ἷο Γἄρυϊπιὶς ἀπιν 
πος ἀΔιοάεοίη: 

ΡῬαογᾷτην πγα τὰ 
Ῥρεῆλα καὶ οὔρ[ ατὶ- 
Ῥὰς πγοάϊοὶς, ὥς 1 
(ρίογας οπληἷα 
ἔμπα ποαυ αυΐςη ἃ 
αἀϊιπηξεὶ (οπίο- 
ταῦ, (εὰ πλαρὶς πη 
ἀοίογς νεπΠογαῖς 

Οὐ αὐάίῆει 57 
ἄετείαι,, γοπίτὶπ 
τυγθα ἃ ἐεῦρο, ὅζ 
τοιὶρὶς ν τ ΠῚ ΘΙ 

Ε1Πὶ οἷα 5: 

Ὠϊοερας εἰ ΠΊ, 18 

4] νοὶ] νεζὶπιοιι- 

τὰ εἶτ15 τοι ροίο, 

(αϊια εἴο. 


ξ ον αὐτὸν. 

(Καὶ γιωή ζις ὅσα ὀνῥὺ 
σῃ αἡμώτος ἔτη δωσδεκα᾽ 
26 Καὶ πολλὰ παϑοῦσω 
τοῦ πολλῶν ἰαπρῶν κα! 
δα παγήσασο, ἃ πῶρ᾿ 4- 
αὐτῆς παῦπχα, (αὶ μὠνδεὲν 
ὠφεληϑεῖσα, θη ἃ μῶλον 
εἰς τὸ χεῖρον ἐλϑοῦ σω" 

Ακούσασα, αὐδὶ τὸ 
Ιησοι, ἐλϑυῦσε, ἐν πί ὁ- 
Χλῳ ὀτπιαϑεν Ἂ ἡψατ τ 
ἱμωτίου ἀυτύ. 

ἔλεγχε ΓὸΡ, Οπ καν ἵ 
ἱμαπίων ἀντ ἄψωμαι» 
σωϑήσομαι. : 

Καὶ ἀὐϑέως οξηρα!ν 
θη ἡ πηγὴ ᾧ αἵματος αὐ 
Τὴ ζ΄ ἔγγω χω στύ μα) 
ὅτι [αἿ Στὸ τῆς μας!) 6: 

Καὶ «κως ὁ [ησῦν 
δ)ῃγνοιὶ ἐν ἑαυτῳ “9 


Ἐλὰ Ι Ν “Ὁ 
αὧν εγουα μων οἰζῴίϑου υ 


Ἐεὲ οοηξοξίηι 19 
Περαᾶτις «ἢ ἔρης 
Γὰσυϊηὶς εἷως : ἃς 
(επῆτ σογροῖς Φ 
ατιατας τος ἢ οο 
ΕΑ ΡΟ 1ο. 

Ετ λεϊπὶῖοΐις ἦ9 
ἰὴ (ἐπλεεὶρίο ςο- 
ἙΠΟΙσοης. νίτει.- 
ἴεπὶ οχ (εἰς ρῥγὸ- 
ἀπε, σοπαενίις 
ἴῃ τγρα, αἷς - 


»“Ὶ ᾿ ᾿ δ΄" 
ὄχιοοαφεὶς ἐν τῷ ΟΧΝ ὦ 
Υ ν. ΐ ᾿ 
“-»Ἁ“' δὰ ΟΝ Ε΄, ΜΑΚονΜ. ἘΞ, χ ἡ 
0-- δα 8 τὰ δ ἐνῇ. ὦ 


ὑ 
ἴῃ 
ἶ ἯΙ ΩΝ ἔλε)ς, ΤΊς μου ἥψατο » δαξ, Οὐυἱὶς τεεῖρε 
πιυεθλι- ΚΑ ὶ , ν νοίἰ οΠτα πηοαῦ 
εἰ ᾿ {ε ἴ Σ ιν τ- ἐ - 

ἀνε, εν τι μΔίρυι Και ἐ λέ" οΥ̓ εἴτα 0! 21 Εἰ ἀϊσοθαης οἱ 
σοί ογρὺ αυκε ἀἰδέαρες αῆηταὶ ἀυτυ Βλέπεις ἀλτον ῥὲς ἡρδμει 

: ᾿ ᾿ ) ν άο9 τατδᾶ νη- 
δευσεκα ρ' ῥ εἰς ἰδ και “ἢ , ! Ψ] 
εὐ ΩΝ Χλον στευβλ ξ ογτα σέ, χὰ ἀϊηιϊς ΡῬΥΓΟΠ δῆτ 


β 
Ἢ 
᾿ 
δῇ 
᾿ ἢν 


Ω᾽' 

τα ου στὸ ι ἰς, Ουἱ 

ο Ι ἰῇ εἰλεῖται λές, Τ ς μου ἥψατο : δεὺ ὅζ ἀἰεῖς, Ουἱς 
φῶν,κδὶ πἴ"} ἀδοις; Καὶ αἰ εολγηιη, τος, ἰαρκοίβεν 

᾿- μιν! μεοὶ ἀνὰ ἢ, Ἰ, Φὐϑλε( λέπετο |- 3:. Ἐκ οἰτοῦ(ρὶςοϊο- 

- ἣ ὄν Ι!Ι ᾿ “ 

τ ᾿ ἀμμμα λαμ, ἰγ ὦ ῦ γ ποιησαστειν. Βαϊ νῖ νἱἀογες εἃ 

αἱ μυνδεὲν ΝΣ αα: ἢος οσοτιαξ, 


Ὶ 
ἰνς, «δὴ Η ; γγ 
ἀπο μρμ ΑΥΤΟΝ σὲ γαυη φοξηλεῖίσα, 33 Μαωϊερνοτὸ εἰς 
. μα ποία αι δα ἐκίούσα͵ εἰδῦα ἃ γέ- ΠΊΘΙ1κΚ ὃς τ οπχζᾳ, 
β γονεν ἐπ’ ἜΩΝ τς (οἱεις αιιοὰ ἔα 
Ἶ 7 "λ7 1 δι ἰῃ [Ὁ ᾿ 
οἷ Π μεν ἐδιε κα ὸ ᾿ Ὁ: εἴτι ἰπίς: γοπὶς 
ΤῈ τοι ΓΌΩΝ “ξοσεπεσεν ἀυτῳ ᾧ ἣπεγ δι ἀςοίάϊε εἰ, ἀ}- 
ὶ ΟΣ δὴν ἢ χίταις οἱ οπγηῷ 
2 "" ] “ΤἸας ἤ ἀλ [ 
ψωτὸ φῦ «ι ἀκ νς, ΘῸΟ ἡ " ΠΣ τος Ὁ χεμιβτοῦν; 
δ μδ' ἀρὰ ἢς- ὃ Εἰ πεν αὐ γῇ Θυ- 34 ΠΙςαμξεπῚ ἀϊ- 
᾿ ς π ϑ) ΤΎΡΟΥ πΆτ 
ὯΝ ΝΣ ἃ )ατερ. ἡ ΠΕ ς σου Ἡ Χο χίτ εὶ, ΠΙᾺ, Βάος 
Η σε "ὅ τα ἌΓ, τιιὰ (6 (ογιαεΐε: 
“ἡ μᾶι »" ἣ ἂν ᾿ ᾿ Αν ες ΕἸρηγίωω ᾿ ᾧ ναάς οὔ Ρᾶςς, ἃς 
᾽ ο"} ῖ ἃς Ω ,», Ἐν Γ; ὶ ἔ]σ 
χω, ἐμ ἊΝ ; ὑγιὴς πῇ γῆς μάςι- πνν ἰδηᾶ ἃ [ἰαροὶ 
(μὴ ΤῊ )θς σρυ͵) οἵκο.) 


Ὦ 


’ ΠΑ ἴω 
“"" αὐ“ μ δὶ Ὁ Ν ᾿ 
οἰζηρ , Μμν ΟΝ Ἐπ αὐτο λάλοιώτος, Γ, Αάπιις ἐοοσυῷ 
“ ῖ ὃ Σ ; δ᾿ τας 
νον, αν εἰ ΔῊΝ ἤχοντω, ΟῚ δ ἄρχι- δῆ χήτε Ρυπ 
7) Ν καὶ ἢῃ ͵ ἃ ! ᾿ τ, σΙΡΕ γπάρορα, 
“" μῳ" ΟΝ ς ἡώλου͵ λέγοντες, ΟἿ ηυὶ ἀϊσεγοης, Εἰ- 
ας}; 7 ΩΝ υγατηρ σου ἀπέθαγε- (3 τα πιούτυᾳ 
«ὁ [ητῦὺν' εἰ ῳ ἢ ἐησκυ ς ; εἰ: αὐϊά ν] τὰ γον 
5 δ ΝΣ ἤλεις τὸν δυο. χας ταν γα πῇ 
τῷ : μι τ ἡ ὕχαλργ, 
΄ ι γ ἢ ᾿] 
ζῴϑου4,» ἀμὴ νε 


Ο Ἂ Ψ φΦὰ ἢ 
αἰχοι . [ησοῖς αϑεως 6 γοίωῃς αὐτὸ Ρἴο- 
͵ ᾿ 
στὰς γον λόγον λᾶλξα ΓΠΠ}ς ταάῖτο οἴ. 
ΤΏΟΩ:ς αὐΐ ἀίςον 
4.1}, 


δ Υ δ! ἱ 
τὰ οχλῷ» ων 
'δαρον, 


διαΐυν,αἰς τη εἷ- 
τὶ γπαρορανε 
συφίι 5,12 1} Π}5 
Σθάο εὐοάς, 


Ἐτποη ρου πηΐ- 
ἢςξ νὲ αυϊίηυ ἴς 
Τςατστοίατ, ρτα- 
τοῦ Ῥοεγη1 ὅς Τα 
φςο αΠΊ, ὃς Ἰοαπ- 
116 [γαῖτε πὶ [2“- 
ςονὶ. 


Ἐπνοπίείὶη ἀο- 
Πιι1Π] ΡΥ ΠποΡίς 
{γηαρσορα,νίἀδι- 
46 ἘΠ 1111, 
ἃς οτος ὃς οἱ" 
διιτδ5 ΣΤ 1111}. 


ἘπΙΠρτοΠιις αἷΐ 
11119,Οὐἱά εἰιπγὰ]} 
εἰϊα ΠΊΪΠὶ ὃζ Ρ] οΥα 
εἰν ρας] 1α πῦ εἰς 
Τηοτίϊα, ἰρά ἀογ- 
ΣῊ, 

Ἐπ ἰτυϊάοραπε 
δ πι.Τρίς νογὸ 6- 
Ἰεξιὶς. οὔλη δι! 5, 
«αὐ πλΐξ ῬΑΙΓΟΙ. 
ὧς ΠΊα Υ ΘΙ Ρ.ε]- 
ἷα, δζ εο5 σιιὶ οὔ 
ἱρίο ογαηΐ, ὃς ἰτι- 
ξιεάϊταν ςὸ νβϑὶ 
Ῥυεϊαεταιἑ εῦς. 


ἘΞαΡΡρυ πε πίᾳ 


ἘΨΥΝΑΝ,Ο6ς 
ἀδϑυον,λέγᾳ τῷ ἀρχισειυᾶ 
γώγω, Μη φοξο(;, μόνον 
πίςευε. 

7 Καὶ κ ἀφῆκεν οὐδὲτ 
γα αν σιιυακολου ἢν 
σα! Εἰ μον Τ' εξον κα Τάκω" 


Ι ᾿ ᾿ 
(ον, Τωαλνίω τὸν ἀδὲλ ἶ 


͵ 
φὸν Ιακώξου. ( 
ἘΠ] 4 ᾿ ᾿ 
ζ Ἂ ΤΟΥ 01“ 
βυυκα ἐρμιά ΠΟ. 
ΚΟΥ͂ 1 Ὁρλισιυαγωγρυ, 
ϑεωρέι ϑόρυξον ν Ἀλλᾶ!" 
᾿ Ι 
οΥτος (αὶ ἀλαλάζοντας 
͵ 
“υλλά. 
δ αν Ὶ ) ; 
9 Καὶ εἰσελιϑῶν λεγα δ», 
ὯΝ λ:4 ΩΣ Ἀ 
τοῖς, ΤΊ ϑορυξειαϑε "0 κλῶ! 
͵ ᾽ 4 Ἂ 
ετε; τὸ παιδῦον σι. ἂπὶ 
Ν Ι 
ϑανεν, δὰ καθδυ δ. ὦ 
Καὶ κατεελῶν αν. 
ε ᾽ Ἱ “3 
ὁ δὲ ἐκξαλων ἀπαντῶν 
; ΄ 
Φαν4 τῶν πε 
Θδαλαμ "4 ΟΥΗΡΙ 
τερῳ “Ὁ ποι δου κ 41 7" 
͵ 4 Α 9 ΄ 
βιντέροι κα τοις μετ δὲ 
᾽ ! υ 
ποι, ᾧ εἰςποραὺ ἐττῶ Ν᾿ 
ἴω τὸ πωδὴον ἀὐαντ 
μϑνον. 
Σὰ ! ΩΝ 
4 Καὶ κρατήστιᾳ ἽΝ 


45 

δε 


ρχισιυᾶ 
(΄, μόνον 


! 
ἐν οὐδὲν 
“ 
τολουϑῆ“ 
Ι 
κὶ Τακῶώ" 
ΝΗ Σ 
ΤΟΥ εἰδελ 
᾿] ; " 
ς ΤΟΥ 01" 
Ι Α 
γωγρυ 
ἐμ: ΣΙΝ 
ἀζοντας 


" λέγᾳ αἱ 


χιδνά 
ὅκ ἀπί- 
δ) 6}. 


᾽ 
γ}}} αυτ: 


πα! Το) ἢ 


ΕΥ̓͂ πα- 
δ 
«4 7΄ 
ματ ἂν" 


ψ 
πον 
ετο δ“ ἢ 


ῥα" 


εὐ εχ΄ 

ΞΈΟ, ΜΑ͂κοννΜ. 


, ἢ ω 7 ’ γ ἢν 
βὺς ὃ που διὺν, λεγ4 αὐτῇ 


ΣΤΡὶ Ἴ' ᾿ “ ε) 
Ὁ ἀλίῦα, κου, 0 δε; με- 


δαρμιΐα δυόμϑρον, Τὸ κο- 
Εὐσιογί σοὶ λέγ )εγέραι. 
Καὶ δ ϑέως ὁ) έφῃ τὸ 


͵ ϊ " 
Χο Θρσιον, ὁ “ἰδιεπώτει" 


ἔ Ι » [4 ! 
ἃι ῳ Γὸρ ΕΞ ΤΩΥ σδωσέκα. 


ἢ σ ᾿ ͵ 
ον “ξε΄ ὠκσασὶ μκε- 
)γᾶλης 


»ηἌι 4 ἕν 
ΚΣ ξεν αὐτοῖς 


ἢ ᾿ ΘΎΝ 
; Ὅλα ἵνα μι; δὲὶς γνῳ 15-- 


ἼΑῚ γ “ .] 
τ κ, Εἴτε οδιϑύωυ αι αὐ... 
ἢ φαγὰν. κεφ ς΄, 

ΑΙ οζῆλθεν ὠκέι- 


εν, κὰ ἤλϑεν εἰς τίω 


: ! 
ἂς ς΄ Τα], δὰ αὐτοί. ᾧ ἀκο.-- 
ἂς 


λουδϑοῦ οην ἀυτωώ οἱ μα-- 
δτα) ἀντ, ἢ 
᾿ Καὶ ἥνοιϑμου σαζ- 
βατυἠρξατ ἐν τῇ σιωωὰ 
ΧΩ), φγ δσχειν" καὶ πολ 
λοι ἀκούογτες ὠζεχλησ.. 
Τογτρ, λελογτες, ΓΙ ὅθεν 1{- 
ἡ νυ τὰ ὁ κα τίς ἡ σοφία 
»συλεῖσα ἄντα, ὅπ χαὶ 
ἄμκις Ὁιαῦται διὰ 

ΩΣ 


Ἕ, 114 


ΤΠ Ἢ ρας] 1, ,αἱξ 
ΠῚ, ΤΑΙ τα οἷ« 
τΐ, αι οά οὔ, ἢ. 
αὐὶς ἱπτεγρίοίε- 
τὰν ῬΌΘΠΑ δ 
(οὐ ἔῃγρε, 

Ετ οὐξοζίχῃ ἔτν 
γοχὶδ Ριιοϊίᾳ, ἃς 
ἀιηδυϊαρας: ογαΐ 
ΘΠ ΠῚ ΔΠΠΟΥῚΏΣ 
αϊιοάδοΐγ, ὃζ οὉ- 
(υραόγαμπε ἴξα- 
ΡῬότε τηᾶριιο. 


Ἔ Ἐερτγαςτορὶς "Πρ 


- 


γοποιη τον ὃς αἴ 
αι ἰά (οἶγοῖ: ὅς 
1 ΠῚ νὲ ἀατεκιτ 
11 ααρά εάετοες. 
σαρ.6. 
ΕΠ «ρτοῆις εἴ 
ἰΠπης, νειιῖ τας 
ἦπ Ραίγίατ {{ᾷ: 
δὲ (τα πτὰγ εὖ 
ἀϊοἰ ρυ1 (αἱ, 


Οὐ πηηιο αα. 
εἴτε ἔα ρθατζιι τ), 
ςαρίτπ ίγπαρο 
Βα ἄοοετςο : πχι]- 
τίαιις. ἁἰιάϊεηξοβ 
οδήταρι γα, 
οὗτος, γπάς μυὶς 
Βιαοῖδο αυπ εἴ [4 
Ῥίεντα αὐπ ἀλία 
εὐ 1111} ὅς. γίγει- 
ἴον [4165 ῬΟῚ πιῶ" 

αἰ ϊὰς 


ἩΓΔΡ.Σ.19 


Μαεγ, τ ζ, 4} 


Ἰὰς, 4. εό 
ΡΑΡΟΥ 1, 


Τοῆδη,4.:,44 


Μδίε.4. ἃ ,᾽ς 
Ἰωςι νοις 


ἩΜδίεῃ το, τ 
Ἰὰς. φι ἃ. 


Τυρ τὰ γ,δ,14. 


Ἑ. 


πιῖς οἷς οὔοὶα πὶ 
1.}Γ} 

Νόηης Ηἰς εἴ 
ἔαθεν {ΠῸ, ΑἸ ας 
ἡΜαγὶα, ἔναζεν 12- 
«Οἱ ὃς Τούς ἃζ [πὶ 
ἐα: δὲ οἰ πλοῦ ἑοῦ 
πόπης ἃζ (ογο- 
τὸς οἷτις ῃΐς πὸ- 
ΒΙΓς π. (απ ὃ Ἐξ 
οὔεπάεμἄειν ρεῦ 
ΕἸ Π1. 


Ὁ ᾿οςθαξ αι 
{Π|ς Ἰοΐας, Ἷ ΝοΠ 
οἱ ΡῬγορῆςία ςοὸπ 
τοπιρέι5 πἰΠ ἴῃ 
Ῥαΐγα ἤια, ὃς ἱπ- 
τογ ςορηδίος, ὃζ 
ἴῃ ΧΕΥΠΝ μα. 


Ἐτποὴ Ροΐογαΐ 
ἰδὲ νἱγει αι ν]] ἃ 
αάοτο,, ΠΙΠ αιδὰ 
Ῥαιοος ἱπῆγπΊος 
ἱπιροί εἰς πηδη]- 
διι5 (ᾳαπαιιῖτ. 


᾿ Εὸ πηίγαδαϊαν 
ῬΡτοΥ ἱπογοάι]1- 
ταῖο ΠΔ δΟΥ ΠῚ; ἃς 
ΟΡάθι ρας ΡοΥῦ 
νίσος νη αι οἱ τ- 
εὔ!: ᾿ς τον, αἱ οὖς, 
᾿ Εἴ ἀσσοτῆξ ἀπὸ 
ἄςοῖ, ςαερίτα! οος 


4 


ν- 


οι 


ἙἘἙΥΝΑΝ 0. 
ΑἿ χαρῶν αὐτῷ γίνονται: 
εἶν ὦ ΥΥς ΤῈ ΗΝ 
Ουχ οὐ τὸς ὅψην ὁ τε- 
ΚΤΩΝ ὃ ιἷος Μαεζας, ἀ- 


δελφὸς σὲ Ιωκωζου «καὶ 


Τωσὴ καὶ Ἰούδα καὶ Σ μῷ 
μον "ὰ ὅκ εἰσὶν αἱ εἰδελ- 
φαὶ ἀυτῦ ἃ ὧὡσδε προς ἡ- 
μαξῬ Καὶ ἐσκανσὶὰ λίζον- 
τὸ ὧν ἀυτώ͵ 
λεγε δὲ αὐτοῖς ὃ ἴω: 
σοῖς, Οπ ὁ ὄχ ἐε! φφρφή- 
Της ἀτίμος εἰ μὴ ὧν τῇ 
πα χροὶ δὺ αὐτοί, ᾧ ἐνζοὶς 
συγζενέσι, καὶ ὧ ΧΊ 
αὐτοί! 
Κ αἱ ὅν. Ἡδεεύατο ὀκᾶ 
ἔ ; “ 
οὐδέμιαν διωαμιν Τῆς 
στὰ} 61 μκῇ ἀκ ΟΡΉΤΩΝ 
φοῖς ὅι)εις χας χέρας, 
ἐϑεροίπευσε 
Καὶ ἐ ϑωΐι αἷε δὰ ἢ 
ἀπειρίαν αὐτῶ » κα αἰϑιῖν 
»χ τας Κρ κκαὶς κυκλ ω͵, δ[- 
οασκων. 
Και φερσκαλέϊ.) ἡ 
δὼ δέκα," (αι ἡρξ ζτο αὐ 

5Ἑι 
δὶ. 
᾿ Ἷ 
Ἱ ἀάιθο:, τοῖς δέῃ 
ϊ Ῥο ες λ΄ δ... 
κα ἐβἰεϊει. Χ ἐσὺ σ᾽ 
ἀπὰς δῇ 
νι 
Ι' 
ι καδαρ 
᾿ Ῥέχςς,, 
ἣν περ Κα 
ἢ ἵεηε ἢ " 
μι δία γι. Τὶς 
ἀῷ ἰλριῇ; δ πἴφι "ΔᾺ 
εὸ δέίαῃ, {ἐς 06) 
ἘΝ δ». γον, 
ΤῊΝ ἿΝ ἐμὰ 
ἐμὴ εἰ 
᾿Πὡἰπϑίτι 
ἃ αν δῖ, Α ͵ 
Ὗ 
“ὃ ὡς σανδν 
πδ εὶς, 
σοι οα, 
ε ; ἀἰκεθις 
φιι ϑϑευῃ Κ 
τ τες 
ἢ ) Ὁ. 
ΡΝ 
ὃςς ξῖς ἀρ Ἧι αν 
ἐμ ας οὐ Ἶ 
ὶ 
40] 
ἈΡΟΥΝΝ Κι 
εὐ ἐῆδιγο, ξ 
ἀρ οἴει ἰη ,᾿ ΟΥ̓́ΤΟΙ 
ἐχᾷς ὟΝ 
Ἀὐλας, φῶσιν, 
δὴ δὲ γος νοι 
ΝΗ ἵεῇὶ : ον 
ἘΠ Ἴ 
᾽ " γει 
μ Ν 
Ἢ σισῶνγ 
Θκον αἱ 
ὑμιν 
Η ͵ 
ἥμερᾳ 

! ὁ 
ΥΟΥ ΤΟΙ 7 
«ὦ 
“}ν ὃ Τε- 
͵ ᾿ 
κας, ἃ 
͵ ι 
ξου κα 
Ν ΡΎ, 
1, ΣΙμῷ 
ἱ ἀσδὲλ- 
( ξ 
σος ἢ“ 
(χλίζον- 


οἰς ὁ Τήν 

) 
θοφ ἢ“ 
ἣν ἡ “ 
Ἢ οὐ Τῇ 
ᾧ ἐν Οις 


ὡὐ Ὑ 
τῇ οἰῶ 


᾽ »"“ 
χ τὸ ΟΜ 
 σπτ.|-“ 
νυν ε ! 
αρρῶώπ 
χερᾶβ) 
ὦ ναὶ 
εαὺα Ὁ 
ς “ἢ 
ἸΣΝ 
λώ, 6- 


ὅς 


.γὺ αὐ" 

5Ὲ Ο, ΜΑΆΟΘσνΜ. 


Δαν ; ! ; 
τοῖς ἀσοςελλειν δὼο δυο, 


αὶ ἐσ δου αὐτοῖς ὡξοισίαν 
ἣ πνόυμα των δ ἃ: 
καδαρτωγ. 


᾿ , 
Καὶ παρηγ[είλεν αἰ. 3 


Ἂν “ Ι ᾿ 
Ὥς ἵνα μιν διν αἰρωσιν 
ΚΑ ᾿ ΨΥ, ᾿ ! 
ἐς οδὸγ εἰ μων ῥαξ δὸν μι0-- 

᾿ ὶ ! ὌΝ 
Ἰ μον “Τηρον, μη ἄρτον, 
Μὴ εἰς ἃ ζών (γ" 
ς ζωγίω ΧΟΙΆΚΟΥ 


᾽ « ] 
Αλλ υχουδεδὲερδροῖς 9 


! » 
σοι οΐὰ λα: χα] κυ ἐν δὺ:--: 
; 
σχοδο, σὺ) γιτώωγάς. 


Ἑ, 1 


οαλἱτέεγε δίπος, 
ἃς ἀαθαι 9 μος 
τούτο) αάιιοῦ- 


(5 (ρ τ τὰς ᾿πι- - 


τὰ πάος, 


ἘπΡΥασορὶ 11- 
1ὶς πεαυΐᾷ ἐο116- 
τεπεὶηνία σι "1 
γί γσ πὶ ταπτίτην: 
ΠῸΠ ΡΟΓΔΠΊ,ΠῸΠ 
Ῥάπεπυ, Ποῖ ἴ 
τοπὰ δ: 


5 οὐ ζα σατο ης 
{τ [ΓΑ πἀ48 1115: ὃς 
πδ ἱπάπεγοη ταῦ 
δὶπὶς τυ αἱ οἷς, 


Καὶ ἐλευ αὐτοὶζ» τὸ. ἘἙτεάϊεεβαι εἷς, 


᾽ φιι 2 ! ΝΜ 
“ποῦ αν εἰσέλϑηγς εἰς 
0 »» ͵ « 

'κιαν, ὡκ εἶ ὑὅμετε ἕως 


ὶ " ! 
ω ὡξέλθῃ τε ὁκᾶϑεν. 


« [Ὁ ᾿ Ἷ 
ξωντω ὑμᾶς, μιν ἀκου 
« ρ ᾽ ͵ 
“ὥσιν υμδδ᾽, ὠκπορδυόμε-- 
γ » ἐ-(ν " 
ἰοΚΕ ϑεν, ὠκηναξατε 
ξζος ᾿ ς ἐν 
τὴν χὰ τῆ ὑποοκετω ὃ: 
“γι ἣν { ᾿᾽ ͵ 
δῶν ὑμῶν, εἰς ῥίδοτυ - 
Οχδὴ αὐ γοῖα: οὐ 1. ,δς 4 
«ν πις. ἀμίω λέγῳ 
ὕμιν ὕ ͵ , 
Σ ᾿ ἀρ εΚΊΟΤΕΡΟΥ ἐς 
ν᾽ Εἰς Ὑ. » 
ἢ ὁδδμοις ἡ Γοκκόρροις ἐν 
.} ΄ " Ὡ 
έρᾳ κρίσεως, ἡ τὴ πὸ- 

--- ΑἹ ᾿ ! 
Καὶ ὅσοι δ ΚΗ σὲ. ἢ 


νι αϊαιιοὶ πετοἷς 
τἰ τὴς 11) ἀοΠγιΠΊ, 
ἡΠΠΠ|- πατεῖς ἀο- 
Ὡδοςχοατὶς {ΠΠ1ς, 


[Ἐπ αυἰσυπαις μαεεβιτο δια 


ΠῸΠ τΕςσρΡοΥης 
νος, πδαῖτς αὐάΐο 
τἰπίνοῖς ΚΟ Χο - 
το 5 ΠΠἶπς, [ἐχοιτὶ 
τὰ ΡΠ ΓΟ ΠῚ αὶ 
εἴ ὧὡὰρ ρμεάϊδιις 
νοῖτς,, π᾿ τοῆῇϊ]ϊ- 
ΤῊ ΟΠ 1. 1ΠΠ|ΠῚς, ἃ - 
τη ἀἄϊςο νοβϑὶς, 
ΤΟΥ Πἰπις τίς 
ςοὐοπ)ὶς αἰ Οοὺ 
ΠΟΥ ἰς ἰη ἀϊς ἐπ 
ἀἰϊςὶϊ, αὐ ὰ τ εἰ» 


Δᾶ,... δι᾿ 


ἴας,9φ.4.ς 


ΑΔ, κι 
Δδειεᾳ, 


Ἡλτ.;).20 


2Δλττ.14,6.ς 


δως,9.ἅ.7 


με, 


[ο 


Ἑ. 
ταιὶ 11]. 


ἘτερτοΙ ργα- 
Εἰς αι νὲ τεῦ». 
Ῥὶσεγοηε. 

Ἐς ἐσ πηοιΐα 
Κλ ]τ οἰϊεϊε ἄς, 
Ὧ νπροδᾶτ οἷοο 
το 5 στον ὃς 
(ἀπαραητς, 


ἵει αυάιυϊε γοχ 
Ἠεγοάος (ἱἰπηο- 
τιιοΥαῦ ΘΠ] ΠῸ- 
ΤΏ ἢ οἷτις) ἀϊςον 
Ῥᾷταως, Ιοαῃπες 
1Π|ς αυὶ βαρτῖζα- 
Ῥαζ, γείωττοχις ὰ 
τηοττιιὶς, ὃς ργο- 
Ῥιεγεανίτταυςε» ἃ- 
δυητὶη.]ο, 


ΑΙ11 ἀϊσεδαπε, 
ἘΠΙΑς οἴ, ΔἸ νο- 
τὸ ἀϊσεραης,Ρ ον 
Ῥδετα οἰ, γοὶ ται 
πὶ νηϊς; εχ 
ῬγοΡ εις, 

᾿ Οὐ δά. 
(εἰ αιῖο πὶ οτο- 
ἄςς, αἷτ, (υἱ ἐρο 
ῬταΟ αἱ σα ρυτ,1Ὸ 
ἈΠΠῸς ἰἥξε εἴ - ἰὉ 
Ῥίς ἠιχγεχίς ἃ 
σηοτειὶς, 

Νδτγη ἱρίς ἨἊ.- 
τούες ΠῚΠΠῚΡς τε]. 
Ἀπ .., 1 δ ἰη Φ. 


17 


ἘΓνΝΑΝ Ο, 


» ’ 
λέ! οκ ΕἸγἢ ᾿ 


ΙΣ Καὶ ὀξελϑύντες ἐκής ΜΠ 


βΌΟΣΟΥ ἵγα μι τανονστσι. “ἢ ἥ 
νι 4 μι 
11 Καὶ σὰ, “μόγια “πολλᾶ ᾿ 
ἐΐξεξαλλον, κ, Ἢ ΑΝ ἐ- ἥν 
͵ 


γρῦ! 
λα πολλοις αῥωςοίς, μῈ μ᾿ 


κα] ἐλεξοίπευον. εἶμ 


ασι- ΜΝ 
Και ἤκουσεν ο β κα, 


λεις Ηρωδ ὴς ( φανερὸν ἡ 


τὐχος 


ΤΩ 


τὸξ ἐγυετ τὸ τὸ ὑγοίίω αὐ - ἐμ! 

. μυῶν 
τῷ) χα! ἔλεήν, πως μον 
αὐνης ὁ βαπῆνζων ἐ ὡκ γέ: μὴν 


κρῶν ἠγέρϑη, κα ἡ δηά ῦτ μμ 
ὁνερχρῦσιν αἱ πω λας ων,» 
ἐν ἐὐτῳ, μιν 
'Φ Αλλοὶ γον, Οσι Ηλίας αἰ 
ὄξιν. ἄλλοι δὲ ἔλεγον, Οἱ οπ μιν ὃ 
“ὁ: φυτής ὄφιν, ἢ ἤ ὡς εἰς γον, 
7 φξοφητῶν. νιον 
Ακουστς δὲ ᾿ ὁ Ἡρῶ" Ἀῳ 
δὺς εἶπεν, τι ὃν ἐγώ δῇ των 
πεκεφάλισαι Γωανίω, 4- μεν 


᾽ (" 
τὸς ὄφιν αὐτὸς ἡγερη ο" χὶι 


16 


γεκρών., γ'" 

Αὐπς ΓῈΡ ὁ ὃ Ἡρωδρᾷ, μα " 
ῃ 

ὡσυςείλας ἐκρά τήσε ΠΝ 


Υ͵ 
Σοἢς "ἃ 
ηχὶς εὐ εἴ ἰὴ ἰωαίνί, 
δζεγρῃ ἧς 
ἐμαϑετοάςς ὧν τ φ 


ἈΝΡΡΝ πυρί, 


ΡΡὶ ἔτῃ 
ἰα φυΐὰ Ι 
ἐχευ δος εὰς λιπῆο υ: 


ΦῈς 


κε ὅγι αὐ 

ἐν 

δαιρι, Ἐλε 
Ἢ 

οι εν τῳ ρ, 

ποτ ΤῸ 


δες, 
ΟΝ 


ς εἴ; 
ἴξχας, 

᾽ αἰ! 
ΕΙΦον ἐπ ἥν 
ἍΜ; 1} ὶ 
ορωςοίς,) τα ! 
εἶμ! 
οἷ βασι- νὴ 


ΜΙ 
φανε ὃν ἴθ" 
ΓᾺ " 


μ(ζὺ αὐ- “3 ! 
Οτ Ἰὼ“ τ 
, ὧκ γ6-: γἱ 
γὰ τ τ [, 
υα μας μι , 

μιν 
τ Ἡλίας αν 
γον, ΟΥ] Μιμῷ 
Ὶ ὡς εἷς γε 

Ἀ 


͵ 3 ΠῚ 
μ' 
" ἢ 

Υ, 


ὙΈΡΗΝ Φ8΄ἙἘῈ 0, ΜΑΆΚ ον Ν. Β;, πό 

γίη . ΄ 
τῆς ἘΝ ἰωαλνίω, καὶ ὰ δμυὸν ἀδηῶν ὀεταξ ἤη τοιπηὸν 

ΓΝ ὃς γι χούαῖ σὰ 1 


ἀαμιι ἐν τὶ φυλακῇ δηὰ Ἡρω- 

ἀρ τε ἔπι δηασα πίω ἡ οὗ κα Φι- 

ἀμαῦφμιε λιππου Ὁ 9 ἀδελφού ἀυτὸ, 
ὅς δ; αὐτίιὺ ἐ ἐγαμυν σΥν, 

δἰᾳ) δ ἐξα Ἑ ὃ 

Ν μετὰ λέγε τὸρ ὁ Ιωανγῆς 3 
ἀδικαι ἩΗρώδν, Οτι ὅκ ἐξεοί 


ἦπ σατςοῖς φίο- 
Ῥίεγ Ἠοτοάίαἀ 
νχούσας ΡΆΠΡΡΣ 
ἔγατηὶς Πιΐ, 48 ἀὰ 
Χο σα νχούρ, 
Τὶςερας οπἰ πὶ 
οαηποΣ Πογοάϊ, 
[ΝΟ Ἰἱσεεῖῖδὶ πὰ- κευΐεαε 9 
Βοος νχούοπὶ ἔα 

Χο ἔγι 
ἀπ ἔτος ΤΕΣ ττρα νδὲ γα ᾶ͵ κα ΥῚ Σ 
ἂς ἰῶς .“ ͵ - 
ἀὐδανς ᾿ δὲ Ἡρωδ)αὶ ὄν Ε1-- 19 τ ραν 
ἱκνν ἡ πΣρυδ.ν : ἱππΠἀϊαθατιν 1} ν 
δηφ θὲ χ᾽ ΕΥ̓ Ρ9 ψ, Ἡϑελὲν αὐ - γοϊευάτζημς οςςὶ- 
θοιει, ΤῸ ἀοχΊ δι αι, Κα] ἀκ ἡ. ἀἄεἰς οἰπλτῆςο ΡῸ 
’ » 
ς ἫΝ α΄. τεοίαῖ. 
ἴῃ ι. 
δ ἰρῖϑες Ὁ ὧρ Ἡρωδὴς ἐφο- 1. ἨἩοτγοίεβ οἰ ΠΑ 
Ὦ 608 ἢ 
ταα σίρε, τ τγωανγίω, εἰδαὺς χηστασθας Το πὶ 
ἐμὰ κἰτατη αὐ ἢ ποι, (ςἰοη5 ει πὶ " 
δαῃ α ἐμν ον τὸν ὀιδρα δήκαιον (Θ᾽ ὑνίτιπι πὰ ἃς μριδιιεα 
Ὁ ι.- [“ " ἢ 
ἀκ ϑειεςς ἄλγιον ᾿ καὶ σίυρετ ρ4 δ (χτιι πὶ »δοδίοτν 
ἀμ ὟΣ τὸν παραΐ οὐπι: αἰ ϊ- 
δὶ ἤν ον ᾿ αἰκούσας ἀυτϑ. “πολ τόαυς ἐο Πλ1τὰ 
ΣΤ ἕη, λ .2 Ἀ 
ἀδι ἃ ἃ ἐποίει, καὶ αὶ ἡδέως ἀντὺ ἐλείεθας, δ Ροα 
Ὰ ἥχους. τοῦ εὖ αὐ άϊευαῖ- 
ἕι 
ἐς. ὅν 
ἀν δῬροες Καὶ ἀὶ 
ἄδδι τϑες μὲ ὑομϑι ἧς ἡμὰς 21 Ἐκ συὰπὶ ἀϊΐεφ 
1. . 
ἀμ ἤξεος ᾿ὴ δύκαίρου, δον κτν αἱ ΤΡΡογτιπιι5 αςοὶ 
ΤΝ ἢχξς. ζ βά ἀϊει, αὐ ΗΠ ετὸ» 
ΝΥΝ δ᾽ ὅς Δ) νεσίοις αὐτο ἄες ἱπι πνατα! εἰς 
ἀν σέϊτν [μἷς ςασΠ4Π| ἔπος 
ἀν δας ἼΨΟΥ ἐποῖᾳ Οἷς μεεγικὰ υἷα οσεπατα ἕα 
δεὴ. τεῦ ρυϊπιαῖρας 


ἐν αὐτοί ᾧ πος λιλιαρ- 
Δος καὶ τοῖς σρφοποις ὦ 


ας τῦὶδυπὶς ὅς 
ΡῬτίπιοτίρως Ο3" 


ἡ δ 5Ὲ 
ἴΠΡ.Υ 1. 5, ἙΝᾺΝ 6. 

Ν τ γκχ; 
1],»»- εὐἱ ΠΟΥ Υἴορι ες ος ὗ 
"χα: Γαλιλαία: μια ας ἀϑμος ὃ 


Ῥέοριες ΠῚ Ὁ κὸ 
Ουΐππηηιε ἱπ- 15 Καὶ εἰσελϑουσης “ ἂρ με τ ἐμὴν Υ ᾿ 
ἶ ΠΡΕ ἱρη7 (Δ ᾿ ἩλΩ ΕΊ “ 
ΕΝ γαάδος αὐτὴς ΔῊ ρωδγά- μεν λα ῃ ες μὸρ 


μι αὐ πίμ 
ταίϊξεν, Ιου Πόε- δὸς, καὶ Ὄ ὁρ᾽ χησοουῆρης, ἃ αἱ: ἐμ δε τ β 


ῇ τ Ὁ ᾿ 
ἂς Ηφιοάϊ ἃς ἢ- ν ΤΩ ιΨ' δία ιου Και 
ἽΙ ἐπεβονοννα ρέσασης τῷ Ηρωδῃ (ΟΊ 46 τα μα Υ 


λὰς ὃ β 
εἰ" ς 
1}}: ΤΟΧ αἷε ριεἰ- Οἷς (ἀναναχει υϑύο;ς" ἐ- Ὁ " ΠΑΝ 


Ἔ. 
πδθὰςς 


αἱ! " ὃ ἀπο 
4 " ἦῳ 
ἴκ, Ρεῖς ἃ πῆς α ΚΟ “ νεεὶ ( “ΦΟἸ] ξα, 

μι ο βασιλεῖ κὸ 4“ ἤῃ) 
νὶς, ὃζ ἀάθὸ εἰθδὶ. ἐπῳ ι ἀττὴ ΠΜ} τὰς, τἂτς γα! πίω 

σίῳ ἴχησοῦ [21 δ ξ ἢ 
Ο δὲὰ 

ϑέλης, ᾧ σώσω σοί. εμ ἊΝ 

᾿ 

Ἑεὶ Γαι 11], 21 Κ αι Ἢ μοσὲγ αὐ τῇ; ΜΕ ΜΠ, πιὸ ΡΝ ἘΝ 
Οἰσαυλά ἃ πὸ ἀπτο. δ ἰη Κα 


Ι͂ 
᾽ ,, ἀν ὶ 
- ἣ, ὃ ἃς 
Ῥεείοεῖς, ἀαθὸ εἰ- πὸ ἐαν με αἤτησῃς, δ Ἰαῦ εἰ ἰαρα, λίω αἱ 
θλγνίαις κἁ ἀϊπγὶ σῶ σοὶ, ἕως ἡμίσοις γῆς μἰ; ξ, 
αι} ΓΟΡ πὶ πτοὶ: 


βα σιλείας μου. ὧν 
Ὧ ΑΥ1114 σρτοῖα 14. Η δὲ: ΑΔ ζελϑουσα ὡπέ το 
ἀἰχὶς πλδεγὶ ἤπια, 


-“- ᾽ χί! Χαν αὐ! 
Οὐά ρΡοιατ } "1α ἢ μέηισεὶ ἀῦα τι Τί αἱ- (μὴ! αὔδα, 


δι 0 
γι τας ΤΆΣ Κα 
79 αἀἰχίε,σαρυς τήσομαι ἩΗ’ ἢ εἶπε, τίω ἡμι ὰ ἐιδετᾷς, ϑη 4 
Ἰοδηϊς Βαριεϊα. Ὑ τοῖν ἔρια, δας 7 
κεφαλίω Τωαΐγου Ἵ βα τῆν ἀροίν και, πῆς 
Ὑ "ἢ ὕης 
γῆς". οὐ ἀνα ἰὰ ἴγος ΑΙ ᾿ 
Ἐπ πργοῖα {12 ἀμ ἀρ δ, αὐτὸς 
δ 1 Καὶ εἰσελθοῦσα ἄ- ΟΝ 
τὶ ΠῈΔ οἰ! ἢ [οἸ]πα- 


Ι εἰια κ" ἌΝ Κα 
ἱ 

τίοης Ἀἀ Γερ 6), ϑέως͵ χω ἀπου δὺς ασξ99 πίε ἀδννις πόρονς 

Ῥοοαϊε, ἀϊςῦς, γὸ ᾿. βατιλέα, ἠγήσατο, χὰ υγναν ἔδμς ὅῃ;ς 

ο νὲ ῥσγοιίηὔ ἀες 


δ μ 
ΤΏ] ἀπ ἰχησ τὰ )ρυσᾷ, Θίλωδα μοιδίως ὦ μρῃ ῃ ἀαν μ: Νὰ 


: ς »Ἀᾳ 
ὐρρμάξε ρας Β4. εἷς αἱ τὴς ΟΣ Υ] ΄“ηνακι πίω ορερ ἱ ἷ ῳ ᾿ 
εἰ, ἔς; ν 
Σ κεφαλίω Ιωαΐγου ζβα- " τὶ ἘΝ ΠΝ, χὰ) 
Ἴ ; ὉΝῚ ἴς-ς 
ήτο. ΠΟΥ “» ἐς, ὑμιῆς 
γ ὰ ῖ ͵ 
τ ἀοϊοῖς αἴἴΐοξι" 16 Και περαλυπος ὅνο- 

᾿ 

ΘΈΟ, ΜΑΆΟν Μ, 


δι τῇ δὴ Ῥ; ΤΣ 
εὐἷν μα ίς, μὲ Αδνος ὁ δ βασιλεις, δηα Οιὲ γοχ, Ῥρίεγ δι» 
᾿ ἔριει μὰ ὅν ταπάυ τη, οδίηιϊς 
σης ὦ ὃυ Γ, ἀν άξαρα ἰὼ . καὶ οι ὩΩΜΩΙ ὅδ ἤτημ!} ἀςοῦ- 
"Δρ])ιεΣ Χ Ρεραπε,ποὶὶε εἃ 

Ἰρωδυά- ἢ μὰ ἈΝ εἰμόνοις, οὐκ ἡϑι λησεν τεϊϊςοῖς 

(μι αὐπίω Υ 

"ς, ἢ αἷ- πω (δε τις, ἀλετήσαι . ι 

δ αὶ δία! νοις Και ; δ ος ὡς δ'ποςεί-- 170 Ἐξ σοη οἰ πὶ 
Ὁ ΟἹ] “μη ἔπαρε αἴ. λας ὁ ’ τοχ ΠλϊΠῸ (ρίςιι- 
ἡνο)ς’ εἸ- Ἷ εὐ αγ βασιλεις ασεχουλᾶ ἵχζοῖς, [ιν ἐπα 


’ 
Ὁ. Εἰ , 
τὴ 85: ΜᾺ 
“ἡ Ι φυ! 
- μῦν 
ἀῶ. ἐμία 
τοῖς Τῆς αἷυν 
πε 
ο μα 
στὰ ε1 78 ιν 
4) χίῖ μ“ 
Τὶ ομ“ (μα 
᾿ πὶ 
ε ᾿ τίω ὑιρῇ 
οἱ" 
) 7 “βα- μιῇ, 
οὐ, 


σον ἄ»- μεῖνε 


ἐπ᾿ δίνει 

! μρσ 

Ὁ ΛΕΝ μἱ νἢ 4 

μοιδῶς ἡ," 

μ 

Μ4 χίω αραμὰ 
τ᾽ ον" 

5, βα- 
με 


ξοτγὶ σαρὰς οἶτι. 
Ατ ἀ}16 αϑὶϊε νας 
ἀεςο]αυΐς οὑπὶ 
ἦτ σξαύζεῖς, 


ΕΣ Ἰωρᾳ, ἐὶ ἔπετα ξεν ὀνεχθη- 
Ὠ 
ἫΝ (ἃς γαι “ίω κεφαλίω ἀυτώ. 
Γ 
0 δὲ ἀπελϑὰν ἀπεκέφα - 


ἣν; ἀϊ.ῃς λίσεν αὐ τὸν ἐν Τὴ φυλαιῶ. 
Ῥὰι 
ον ἃ Καὶ ἡγείκε τίω κεφ 15 Ἐξ δέζυϊίς τα. 
ἐἶλ ἀπ τ οἷὰς ἰπ [Δτὶ- 
ΗΝ δὼ ὅγι πίνακι, ἢ δὲ ἃς ἀςάϊε ΤῊ 
᾿ 
ἀπ τδι, ὃ κι αὐτίω τῴ Ἀοθφ- Ῥῃο)]α: ὃς ρας] 14 
δ ΦΨΆ, ͵ γ ἷ , 
σῳ "ἡ τὸ κο φϑίσιον ἔσω- «οἀἰμμλμ πηαῖτὰ 
Δ .Ὁ «ὦ ἰσξ, 
αὔδα τπσοςς Τῇ μύησοι αὐτης. 
ΔΙ ΝΝ 
ἃ παρ Καὶ ἃ ἀκούσαντες οἱ μῶ 9 Ουοαυάϊεο,ἀϊ- 
᾿ 
ὠρανηι ταὶ ἀμ ἢ ἡ λϑὺν ες ἡραν (οἱ ρ.}] Οἷς γεπς 
: νον πῇ τς, ἃς (οὐ οτῦς 
ΚΝ ς ᾿ώμαι ἀστῷ "δ ἐϑηκαν φαάαυον εἰ, ρο- 
ἐπα αὐτὸ “μψημαίῳ. [ποτε ἀΠυὰἃ 
ὅδ. τς ἷ 
ΟῚ ,Κ . ΧΠ ΠΟΤ ΠΟ. 
ὰ ἐᾷ ἐκ αἱ ἀγούὴ οἱ ἀ 40. {Εὶ σοηντοραπ 
δα αν. ἡ πόφρλο, ὥξος . Ἰησοαὺ, τὰν ΔΡοίϊοϊ! πὰ 
δι, οἰ εἰ τεῖϊ ἂν ΝΗ 
ἐπεὶ Ν ᾧ ἀπήγζεχαν αἱ ω πων- ᾽ τρόν κὸν ΣΌΣ 
δῷ ἫΝ τὰ ὁ ὼ ΠᾺῚ ΙΓ ΟΣ ΟΠ» 
᾿ Καὶ σὰ ἐποίησαν, ἃ οἶα, ὃ αια ἐρί(. 
δ νη ἡ τὰ ἐδισὰ ξαν͵ ἔοηι αυφαας ἀρ. 
᾿ Ἀ ΟΥ̓ Κοὶ δ συ Π6πε. 
ἴς-ὠ ξ ν᾽: ὁ ᾿ 
δὶς ΑΝ ἴ “ εἶ "αὐτοῖς, Δάν ἐν 2: Ειτ αὐεΠ|ς, δ. 


πἰτο γὸβ (01 ͵ (6 


9] Ι 

ἩλτοΣ, 2 
κω ς.2ι8.19 
ἤς:». Υ"»» 


ΖΘ. Ν.54.Ὁ,»» 
Σῶῦ.9.0.19 


ἈΦ 0"... 4... 


Ἑ, 


εἰπ| Ἰοςῖ, τὸ 
αυϊοίςϊτο ΡΠ. 
Εγατῦ ΘἾ1 ἀεὶ 
νοηΐϊγοπε ἃς ἀδὲ- 
ΤῊ ΓΤ] 1:0 πὸ 
εἰδὰπ αὐ ςά- 


 Ρογεναζαθαῖ, 


Ἐπ δ ἱεῖπ ἀς- 32 


ἐογία πὰ Ἰος η2- 
εἶσ ῖο (ξου ἢ}, 


Ἐπ νἀετῶς ςο5. 32 


ΔΡομητοΣ τ θα, 
δι ἀρτιοιεγᾶς οἵ 
ΤᾺΣ : ἄχ πεῖς 
Ῥοάοίε ἐχοῖδιις 
εἰ αἰ ς σῦς 
γογιι τ {ἰἰπις, ἃς 
ῬΓαι σης ἐο5, 
ἐοπασποί δ ηζαο 
δα 1 1. 


[πεορτοῆϊις νί- 44 


ἀϊτ τοῦθ. πὶ π111]-- 
ἴα πὶ Τοΐπν, δὲ ας 
ἔζι τί ογϊςογαά 
ται οὐρὰ εὸς: 
αυϊα ογαῆς νοὶις 
οὗσς ηὖ Παθεη- 
τος ρα πους, ὃς 
(ΟΡΙ.ΊΠΙΟς ἀοςς- 
ΣΟ τ} τὰ, 

ταῦ ἰᾷ τι] 
ἀϊεὶ ργατενῆει, 
ἀςςοοίζοιῦς δά 11 
Ἅἰἰ Γρι]] εἰὰ 5, ἀἰς 
τος, είοετ ἢ 1ὸ 
αἰ, ἃ ἃ ηἸυ τεῦ 
τἔροτὶς οἴου Χίος 


35 


ἘἙΡΥΝΑΝ Ο, 


6 μα 
ἔρημον πότε ὍΥ., κὶ ὀῤάπαυ και 


ἐδέδλνγν, Ηξ γὸρ οἱ ἐ ἐρ- οἷ 


πη μα 


χοιδνοι «) σὶ ᾿ὑπαίγρήες 


πολλοί " «α] οὐδὲ φαγῶν ρἰῳ 
ἥυχο ἰροαυ 4, ν "ἢ 
Καὶ ἀπδλϑον εἰς Ἐρῆ εἿ» 

᾿ ᾿ ᾽ «οἰ 

ΜΟΥ ΤΟῖΤΟΥ τῷ ἥλοις ἸΟΤ ἀμειν 

» ! σ( 

δγων, ο Γ 
! Ἂν 

Καὶ ἐδὸν αὐτοῖς ὑπά εμνμ 
αὶ 

ρ 


ΟΥ̓ Τοις οἱ ὀχλοι' (αὶ ἐπε ΜΚ 
) ἅ Ν 
γώ στιν αὐτὸν “ΠΟΛΛΟΙ - και ἀγα 
τοῖν 
πεζῇ δπο πασῶν δῇ πο- οουό 
λέων (νἐδοαμον ὄμέι ἀρ. 
ᾧ «ροφῇ λϑον αὐτοῖς, .α] 
στιυ λϑὸν ὥξος αὐτὸν. “ἢ 
Καὶ ὀξελϑαν ὁδῶν ὃ ΔΩ οὗ 
Τησοιξ πολωὺ ὁ λον, καὶ μα (' 
εξ πολὺ ὄχ μα 
ἐαυλατχ νίαϑη ἐπὶ αὐτοῖς" 
1 ταῦ ον 
ὅτι ἦσαν ὡς πρὸ ατὰ Μ" μαι 
ἐχόνσα ποίυϑμα ἰχ ἤρξατο κα εξ, ὁ 


Ἰο’ 


! »γ 
δὺὴσδσκειν αἱ τοῖς πολλά: κυνὶ ! 


εα 
" " 


κεν! 
ἥνοιυ; Ἡς, τρρσελϑνπ ὑπ 
ἄυτω οἱ μαϑυταὶ ᾽ Ἴ 

δὴν} 
λέ νισίν, οτ ἔρημος ὅν 


μιν, 
ὁ 7 τόπος, "ὸ δ ἤδη ὡ φᾷ πολλ!᾽ 


Καὶ ἡ δὴ ἃ ὧὡρας πολλὴς 


Ἔτι ττς- 


τ νὰ «ὃ δὰ 

ἢ 

ἐν ὮΝ ω τς 

ἈΝ, τ᾿ ΔΟΡΥ 

δὴν ἷ γι κ 

ὟΝ ὴ ΥΝ ᾿ ΟΝ 

αν ΠΝ ἔς 
ν 

Υ 


α.., ὅδ, ΜΑΒΟΥ͂Μ, Β. μὲ 
τον αἶκε ἢ : 
,. ΠΕΡ Τὐνε οι Ὁϊαλῖτες {109 
ἡῤαπαυέ μὴ; ἣ Ἰοίαμες ας ἀπόλυσον αὐτοις, ἵγα ᾿ νί ἀρέσῃ ἱπ δϊς; 
ἃ ΄ 
ὸρ οἱ ἐρ- οἷ! δο αε; πε Τελϑόντες εἰς δις κυ-- καπηαοφηζεα νὶ]- 
εἷς ὦ θιοι , Ϊὰς ἂς νἱςος., ἐ- 
παιγρνΐες μεν πέρας "λῷ ἄγρρις καὶ χρλμας, τηλπιαας ἤδιρα- 
᾿ φΦοΑ μι ᾿ ἀγοραίσωην ὁ ἑαυτοῖς ἄρ- ἢ 65: ΠΑ] σι οὐ δ’ 
μηδὲ ἼΟ : ἄἀαπεποῦ μαδξί. 
“ Εν ζ, Γὸῤ φαάγϑ» τιν ὖγ, 
γ εἰς ἔρη" μ ᾽ ἃ ἢ δ ὑχϑίσιν. 
οἴῳ κατ᾽ μι δε δηῳ ς Ο σὲ ἀποχρι) γεὶς εἶπεν 37 Γ ΑΕΠΠς τεῖροθα 
ὁης αἰΠΠΠ|Φ:,}) - 
“ἢ δ άμωις αὐτῆς, Δοξ αὐτοῖς ὑ μεῖς τε {Π|ὶν νὸς αιιοά 
τοῖς ὑπά , μην δι ἀπ τς τῶ «Καὶ λέγρισιν ἀυ-- οὐαης Επτάϊχοτγᾶς 
ΜΟΥ διὰ Ἴ εἰ, Εππιτὸς 6Π|4- 
ν ὐμ:- ἐπ ἣν ἧς πλϑλμ αἰγρθοι- τη ϑἀποσοιιεὶς ἄς» 
᾿ χα] ἢν: νν ποις σὰ (δμ δγαχοσίων δζωα-- Πατῖϊϊς ΡάΠ65., ὅς 
“ ΡΩΝ θίω ἄδηλος {Πὶς αιοά 
4 ἢ γ ἃ ] 
Ἂν ζω (δή, αὐη; ΕἸ 19] ᾿ δῶ δι ςἀλπιῦ 
ον ἐκέι, τα ἐν νάῆςς ΣΕ Φαγεν; 
οἵξ, .α] ἀδης Οἢ 4) λέγᾳ αὐτοῖς, Γο- 33. ΑΥΠῚς ἀἰοἰε εἷς, 
ἐὰαἢ ὙΝ σοῖς ἃ ποις ΟΠ Οὐμοε ρᾶπος δᾶ. 
ΧΟ. με δοπο γα κα χ ὡ ἡ λδῃν ὑπε θοτιο᾽ ἰτο ὃς νὶ Δ 6, 


ὡδεὲν ᾿ ῈΕ 


ΟΥ̓) (ἡ ἼΠ 
αὐπίς, μν, 
ἄταν μον 
ἡρξαπ ὲ, ὁ μ 


ΓΡΉΙΝ 
“Ὠολλᾶ. υ}" 4 
ἀν 


.» 
“πολληφ μοι μ΄ 


ΝΗ αἴης ν ἴδετε. Καὶ γνόγϊες, 
Ῥέαν ἔρος λέγουσι, Πέντε » καὶ δύο 
ἰχθύας. 


το Ετ αυσπὶ (ο- 
σησυ επε,, ἀϊ- 
οὔτ, Ουὐἱπαϊδ, δὲ 


δὲ πες, ἄΐπονρΡ ἦρος 
τὸν ς ρα Καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς 39 Ετργαοορ τ ]}- 
ἮΝ οὗ, νων 114. ντ ἀσοιι πηρούς 
ἐδ ενὶ εδ, : ᾿ δ τις συμιπὸ (λοοιεηῖ οσλδο, 
δὲ ἡλίῳ ΟἹ συμιπῦσια ὄχ) ὦ ᾧ γλω ἀϊηδατὶς σοιϊαΐ 
δας Ἂ ἣν χ εἱὶς ἐπ νἱ τί Ργα 
ΩΝ ΚΡτω. τος, 

ἴῃ 
κοδεα Καὶ δέ πεσον (ἃ ρου -- 49 Ετάἀ ρυθυςγᾶς 

ε 
ψι , ὥρᾳ ἀϊι ἢ ἱπινιγί ατία 

ες ν Ἂ σαὶ, ὁμα ἐχα- ἐεητςῦΐ ὃς αυΐπς 

ϊ 

παλας ὃ ὁρὰ πεγτήχογτα. αυαρεπ). 


ΕΝ λαξων Οις πίγ-. Αἱ Ες αι λοςερ 

ΗΔΥ.2..:Σ 
Μδμςι δ 
Ἰῃς. 4.8. 
ἰοββαι Κ,5.9 
ραν Σ, 


Εῖλν 1.31 


δι εὮ,14.ς..}} 
ἰρλασι, ὅ,δ,16 


Ἑ, 


(ει αιΐπαυς Ρα- 
τὸς ἃς ἀπ ο5 ρἱ- 
ςες, (μ]ατῖς ἰπ 
φςαἰ πὶ οσα ἶς Β6- 
πιοάϊ χίζιας ἔγορὶς 
Ῥαηξν : ἀδάϊταϊςε 
«τ οὐ Ρ] ΠΣ [υἱς νὲ 
ΦΡΡΟΠΘΥΘΠτἾ15: 
ὧζ ἀϊτὸς ρἱίςος ἀὶ- 
εἰῆι ἀΑ δε ἤ τ: 


ἘἙςτοοηγοξογῆς 
ΟἸΔΠδ5, ὃς [χτὰγα- 
κι ητ: 


Ἑτ(υ(εϊογῦς ἔνα 
δηγοτοι ἀϊούς- 
εἴπ ςορἱπουρὶς 
τοῦς ὃς ἐς γ»ἱΓοι Ὁ} 

Εγαπταυτῷ 4] 
φοἰπδάοι ἄς οἰ ἐο - 
τοῦ απ ς τὰΐ - 
11. ν᾽ ΓΟ ΠῚ. 

Ἐπ ἤδεϊ ςος- 
ξιἰτ αἰ οἰ ρα!ος (ι- 
οὁ5 οδίςοηδογε πὰ 
81 Π},ντ ργαοςάς- 
τος τγαηΓπλ] ΠῸ 
τηατ Βοι αἰ άαπλ, 
«πὶ ἐἰρίς ἀϊηὶς. 
Τογσε τυ ΒΔ 1, 


[Ἐπ αυτιπὶ ἀπ 46 


1Πεὲὶ εος, ΕἾ ΤῸ 
πη πΊοηζοπ) δὰ 
ΟΥ̓ Γ. 


ἱξεαυᾶ νεΐρογα 47 


41 


43 


11 


4 


ἘΡΥΑΝ ' Ο. 

σε ἄρτοις «αὶ τοις δύο ἱ 
χθυας, ὁμαξλεν ψας εἰς ΤΥ 
οὐρανὸν, αὔλογησε, δ χαῃ τέ: Ἑλᾶσε Ὅς ἄρτος" «αἱ ἐσὺ δου Ὅς μαϑητεῖ «αὖ - ρψυ Ο “ ᾽ 
“οῦ τγὸ φρο ϑῶσιν αϑτρ 
ιν ἃ ᾿ ͵ Γ᾿ ͵ 
τοις "καιρίοις σὺ ἐχθνας 
᾿ Ϊ ξν 
ςἰβερχσε πασὶ. 
Ξ λ»ν Ι ᾿ 
Καὶ ἐ ἐφάλον πὸ τες, Τὴ εῚ Ὁρταοϑη. στιν" 
Και ἡραν κλασμμδ Ἴων δωδεκα κοφί οἷς πλή ! 
ΡΕΙς κ ἊΣ ἀπὸ ὴηἢ ἰχύνων. 
Και ἡσειν οἱ δ: 
Οις ἀρτοῖς, ὡσει! πεγταν 
λιο ἀυόρες. 

λάλιοι ἀυδρες Ἶ. 
Καὶ δ ϑέως ἵ κα κῶ » 

σε Ὅις μαϑητας αὐτὸ Α 

Ἴ0ν 
ἐμξίω ίωαι εἰς τὸ πλϑ ᾿ ΜΠ 
φϑάγην εἰς ΠῚ πέραν. τξϑςΒηϑ στὴ δὰ ἕως αὐ 


χὺς ἀπὸ λ υσ τὸν ΟὙΛΟΥ. 
Καὶ ὑἰποταξαιϑνι 
αὐτοῖς, οἴτπῃ Ἴλεν εἰς ΕΝ 


ρος φροσευξαοϑα. 
Καὶ ὀψια ας νομδμι 

ἵ 


οἱ δωο ἰτ᾿ οἷν 
ας εἰς ΤΥ 
σε, ᾧ κῶ- χίῳ δ 
χοῖς " «αὶ αἱ 
Ἥ πῇ ςαὖ- 
γῶσιν αὐ - οἱ 
)0Ὸ ἰχθυας 


Ι ᾿ 
Το Τές, Ὁ 


7 
κλασμλῶ 
ρή)οἱς Πλ᾽ τρν 


ἐρεπςς Έ, ΜΑΚ ον Μ. Ἐν 
δχυ ς ὰ ἐδ τς , ἢ - 
ἐπα, ὰ τὸ πλοιον ον μέσω τῆς 
ΕὩ] Ι ᾿ ἵ 
ες, "Σ΄ὰ λάοσῃς͵ κ αὐτς μόνος 
π΄ καὶ ,;ρ,..» ἢ 
ἘΠ ΔΆ αἱ εἰσὲν αὐποις βα- 
Π τον σανιζομδύοις ἐν ᾧ ἐλαύ- 
(δι, ἐέδεις γ στ τς Ἢ 
ἀκ εν (ὦ Γὸρ ὃ ἀγείμος ἐ- 
᾿ς μὰς ͵ ἘΣ ἃ, Ἵ 
ταν δΐπα "απο, αὐγοὶς͵) ἢ «ἰοὶ 
[ΠῚ ἑηΐς 
ΩΝ “πταρτίω φυλακὴ νᾧ γυ- 
ἐκ Ριὰ Ν ᾽ 
διε μά νος τς ἐρχέτο ρος αὐ- 
ἵξρ ἴξχεὶς ποιὰ Ο «“»γηλ»-Ἂ- 
δ 5) “ξαπάτων 61 τῆς 
Ἀ "Ὡ 
“ἄρσης εὸ ἤϑελε παρύ!- 
Υἰς ἘΠῚ ἣ ἐγ αὐτοῖς, 
ττὴς δ ΔΙ ΙΑ Ἵ 
ἌΝ Η Ο, σὲ ἰσδγτες αὐτὸν 
δη μϑις, παρ τοι ὅχ] ὦ ϑὰ 
ΠΝΟΉ, ϊ 4 
πὰ ινα λάσης, ἔδοξαν φαντα- 
εἰς. 
ΩΝ σμμα ἐΠ) καὶ ἀυὲκ ξω 
ἝΝ ἥξς οι γ ρα - 
γ ! - 
ΠΝ ΤΠ Ταύτας δ αὐ πὶν ὦ. 
τὸς ὅης σ᾽ ᾽ 
ἀραίνας, “ον ἐτα ρον. ρηὃ, καὶ δὺ 
ἴῃ 0 ᾿ σ Ὁ 
ἁια Πᾷ τ ἐλάλησε (κε αὐ 
δον κε ΗΝ ἢ τὰ Ὺ 
ἀρ ο Ἀβ4] γυχὰ λ ἡ ἐν 
ὌΟῸς ὦν ν Φ).4 αὐ 7οΙ - 
ἀολας ἐϑαν; σῃι Υ ΑΙ χω 6 Θαρ 
᾿ς Νῆς, ὙΩΣ, ξγῳ δῆμα " μοὴ φο- 
ΠΝ σῶς, 
Ν ὯΝ Καὶ ο6 ' 
δ, ἢ ξῸ - ᾿ 
πιὸ, ἄς. αὐ- 
δὰ ὴ “ἼΦ 70 πηλόν ᾧ ἐκο.. 


σεν δ. ἀγΩ, Ἄϑν, 
Ὁ ν ὀρέμρρς" χαὶ λίαν 


ὟΣ ᾿ ε 
00. ον ἑαυτοῖς 

1:9 


ἀπ ηϊ σε, οὐαῖ 
ται ἴῃ τηράϊο 
ταατὶ , ὃς ἱρίς (ο- 
15 πη τοῦτα, 


48 νἱάτεσις δος ἴὰ 
Βοταπῖρς 'π γοηιὲ 
»ἄάο:(ογὰτ ἢ πὶ 
γὙοητι5 σοιγατίι5 
ΕἾ5,)4 οἶγοα αν 
τὰ ΠΊ νἱρ ἃ η ΠῸ 
δτὶς νεπὶτ ά ςοὸς5, 
ἈΙΉΒ.]Δτς ΓαΡΟΥ 
ΤΊΔΥΟ: ὃς γοϊοθαξ 
Ριαεε ΓΟ 605. 


449 ΔΑΕΠΠΕὋ νὲ νί ἀοο 
ΓὰΠτ δι ἢ ἀτδιι- 
1ᾶτε ΠῈ {τ ΡΥ πὰ“ 
Τονρυταιοτς ρς 
γα πῃ οἶδ: ὃς οχ- 
οἰαπηαι χης. 

0 ΟὨἸἘΠΡ65 ὁπὶηὴ 
νυ θαι οι σι; ὃς 
ςοπειγδατὶ της. 
Ετ (Ἰατῖ πὶ Ιοσι- 
τιῖς ΟἹὉ οὐ πὶ εἰς, 
ἀϊχίεαυς εἰς, ΟΠ 
Πάϊτε,, ἐσὸ {π|; 
Ὡς τοὺ γα ]ηὶ. 


Ὶ Ἐταί(εηδιίτ αά 
1ΠΠ|Ὸ 9 ἢ πα ἧττα; ὧς 
ζςοπαιίδυΐ νεη- 
τιιο: ὃς γε οηγοπ- 
τοῦ ἔα ρτα τηοά 
ἱπεγᾳ ἰςῖς ἔπ ρςο 

δ ἷς 


σ 


᾿ς “Ξ 
-- ᾿-- 
Δ 
᾿ παν 
᾿μ...- “-- 


“-Ξ-5ΞΞΞΞ 5: ἐξ 


- .- --ππτ-π' τ πέρ - 


το τας -- 


“-Ξ τς 
. τρυ αν ἢ 


ΞΞ » 


τω ες----«- “΄ὦοΠς 


- .--.ὕ...»..ὕ.αὁ ἕο»͵»....... ὦ 


-- «ἂν 
Ξ- « 
ὝἋ γὸ 


πεν... πες 2 τ ΟΝ 


ΓΙ ΞΞΞ ς--Ξ- 


πτλρω:ς. ὦ. ΕΞ. Ξ 


..“-ἰ στο ““-ὦ....-. 

-τῶαςς, ΕΞ Ε Θ᾿ σα τσ 9’ τ αςςς..... ΘΟ 


᾿ σω». 


-ππιστς ταῦ 


ΠΟΔΡΟΥ 1. Ἑ, ἘΨΥᾺΝ 6. ὟΥ 


αἴ, ὃζ αἀτηΐγα- γ} ! 
Ῥᾶπε, ὃ ἵγασ ἐξίσαντο, ᾧ ἐ θαύμαζον. ἐμ 
Βαπειῦ. ξ (9 ὕομῃς. 


᾿ Ἷ γν » ) 
Νὸ εηἰπιίπεοῖ- ΠΣ. Ου γὸρ στ κα ὅ7! ἬΝ ] ΑἹ 


ων ἢ ΥᾺ ͵ μοϑω ἡ) ῷ ᾿ ἢ ἃ κὶς, 
Ἰεχεγᾶς ἐς βδηϊ- ζῇς ἄρτοις" ἰὼ ΓῸΡ ἡ καρ ἐγ ἢ ψυ δ 
δυιτογας ΘΠ σοῦ ' ἀρλα «ἡ, ΤὨΝΗ, ἘΝ ; 
σογι. οσοαοατῇ δηα αὐ τῶν “πεηπυρώ ΚΟ: αἰρῦ, ταμ ν ἴε. ἴα Ζγες. 
δέδείμνι4,44. [Ἐταα ἐγαίοοΓ (2 Καὶ δυασερ Ὁ " : ἐλϑώι 
ἴτας, νοπογᾶς ἢ Ὲὃᾧ Λα ΠΩ { εν ς 
τοΥγ8Π}Ὶ ΟεἸλοΖα- Ἡλῇον 671 “' γίμ) Τ᾽ ἐγ)" δ 


τγοζῆ, ὃς ἀρνὶ σι δ- ΉΡΟΤΗ, Ιου .Ὁ 
Ἄν ὯΔ τ σα τς, σδρε τ᾽ κι θοστορ μον" 
ΓᾺΠῚΣ 1Π ῬΟΥΤα ΠῚ. τ 

Οὐ ΠΊΩ᾽ ὁ πύει- ; 
ῇ : - ᾿ “ἌὋἝὝἮΨ» εν ! 22 

Ϊ εἰἴΐσης ἀς πδιἷν σῶν κ “ὅ πλοίου, )ῶς 
σοπείπιιὸ ἀριιὸ- 
ὈΘΓΠτ ΘΟ 1: 


» 2 ῶ ! "5: 
44. ΚΚαὶ υζελϑοντων ἂν 

᾽ ! δ" 
ὄχιγνοντες αὐτὸν, 


ὼ Ι 4“ τ 

Α΄ ΡΟΓΟΙΤΤ δες. δ᾽ Περχόδραμοντες ὁλίω μα δωδ Οερὸς 
τοίαπὶ νηάΐα! γΓ6- δὴ μϑν.} »,εἰγίω, "πο τὰν 

: ἈΡτὸ ω ᾽ “: . ΜΡ ἃ ῃς 4 ἢ ; 

5΄'οπςηλ 1}, ςο- τοῦ Θέ χωΡΟΥ ΚΘ ϑοϑΝ ἌΝΝΑ Ἔξ οἱ 


Ι 
ν »“») σ᾿ ΩΙ 
Ῥογῦ 11) ταῦθα ἤρξαντο 61 Ο:ς κραδοά μῦν, τὼ ἷ. ἔῃ πυλ κι 
εἰς οος αἰ παὶς Ἷ ον ἈΠ ΟΝ δάνντα 
9 (ΟΚ 6ὅ1}}1 [ἢ γοῖς ζις κακως ἐγοντας Ἴ ἐς δ ας Χίρας͵ ἐν 


Βαροραπε οἰγοὰ τῷ δ κερα 
: ͵ “ ἤ {ἱαἢ αι ὐἰεηξ ν 
ἔοτγε,, 481 Πὶ αἰι- ΦἸΘΑΦΈΡΕΙ γ) ὕπου ἡκουοῦ ἀμ, δε χείρ: Ἴαυηςς : 
"Δ. οἴ ΠΠΠ16 617 “ τ δ΄ ἢ ἴος 
ἀϊῆε οὔ 1Π|ς εἴς ὅπ ἀκ δέει" Ἵ ἰὴ ἥα, ἐσ 
ΛΟ ᾿ἂ " “ ὃ ἴρ, 7 
Ετ φιοσιπαις “8 Καὶ οπου ὁ. εἰσέπὺ μὴ, ἐκεί Καὶ ἐν 
; ἔπιοϊ οι ἱπ νὶ- ! ! ᾿,,1.. ΜΠ Πάυς τος ᾿ 
; νον, τὰ δὰ ρέυ ἐτὸ εἰς κωμας,, ἡ 7 ὐ ας εις. Κι βαᾳτῇι, 
(ο5 0 5 1Π Οὐ ξαν , ΠΝ "ὟΝ ΗΝ δι ες οισι φ 
τον αιεὶη ν}}145, ἈΕΊ. αγρϑίς ,ον τοὺς ὥ μα δαὶ μα τὸ ὃν 
- ὃ Π ἷ ᾿ ι ! ᾿ 
1π ΡΙατῖςὶς ρΡοπς- ὌΟΡΟΣ ΔΑΊ Κι , οεἰαϑὲ αν «χε Τὰ ξ Ἂ 
ἸΝ Σ ορῶϊς ἐπα ϑ ΚΙ ἴδ. ρέἕλα 
βαπεϊπενπιος δ 2 ΠΡ 7 ϑρίωυ ις γ ἀγα δὰ 


“» ᾿ ! ἴξο»: " 
ἀεργεοαρδιιγ οὔ νοίυ Τας" Κι παρεκώλοιν εἰ ἡ ἕλῃ δὰ ἃ ὕχμοις 


ῥ᾿ ] ἰδγὴ ς 
νί νο οἡ 71. ᾿ ἡ - τᾷ ἴῃ ςς 
; ψὸ πη ΔΆ ΠῚ αὐτὸν ἥα κἀν πὸ ΜΠ ΠΡ ἂς 9 “ὧν χα 
ΙΓ δι τὶ οἷα 9 ᾿ ΚΕ, ᾿ 4} ἂἢι ΚΝ 
πραλέρ ΩΣ τ! ἰδ γω 
τἄρονξι; ὃς αὐιοῖν ασέσδυ τὰ πκώτιου αὐτὸν ΩΝ ξὺν πτς, ᾿ 


ὦ ἸΣ ΔᾺ λ “Δ Ῥ η ἐ πὰ ) 
ποῖ τα σορθαῦς α- ὡγ) ᾧ Οσθι ἂν η7Π0} μ» βει δι Ἃ Ἔπεζ, 
οἴ γ ] . »"» τ ΝᾺ Ϊ ΝΨ, Σ ξ ἃ ε 
ἰ4 1.1 πορφηῖ. πηγάς, ν ε ΤΟΝ Τὸν οι ᾧ 
χὺ αὐτῷ ἐστ (ον Τὸ» ΣΝ ᾿ ἃ 
“ἡ πότος 
! 
Ι 
αὐ μαζον. 
ὕκαν ὅ7: 


᾿ ἐξέ 
δ ἡ καρ 


δ Ι 
ὑρώ Ὁ". 
σοί σαντεξ 
“ὦ Τ εν" 
εἶδα 
ρμεοωηι," 
γγὼ ἂὖ- 
Ι 
υ, ως 


Ι 


58 Ὁ, ΜΑΤΎΤΊ Ή. 
κεῦν ζ. 
το 8. χλρί) τὸς 
αι Το οἱ Φαρισαι ΟἹ, 
ὍΙ αἱ τηγες ἢ; )ραμιμια τέων, 
ἐλϑύγτες ΣΟ ΙΕ ἐροσο -- 
λύμονγ, 
Καὶ σῦγγες πιγας Ὁ λ 
“τ ντώγαυτχοιν αἧς χιρ Χίρ 
ποτ᾽ ἔς ἀἰπῆοις, ἐν] 

Ψ, ἢ ΑΝ αΡ ὄγγοις Ὁ ἄρῆες, ἐμκάμψαντο. 
«“ ἴῃ 
γος δλίω ἈΝ “ὐῸβ Φαρ, σῶ 0Ι καὶ 3 
᾿ὀκείγίω, μη ἼΩΝ τες οἱ Τουδᾶαΐοι, , ἐαν 
ῥά τ ΟΝ πυγαιῇ γἅψων ς 
᾿κραῦ Ν᾽ αν τὴν γΟΥ̓ΤΟΌ Τὰ 
΄ ἐχονταὶ ἽΝ ἀρ νὸ ος χέρας, ἐκ κα ἐσϑχοίσι, κρα-- 
" ἴξς, ἡξῃξ 
εἶ ᾿ ἐς Ἰοὺ 
οὐ ἡκουο ἡμῇ ἐλ τα ος ᾽ τὶς τίω φρο δδσιν 
ε Ἰῶνι Φρεσῇ 
ἑὰς 7 ἕν; ὑτέρωνγ 
μ Ἀγ" ἴον, γε 
ἡ εἰσεπολ ἀρχϑας ᾿ἴαι ἀπο ἄγορας, ἑα "4 
ἡ Ὁ ΜΡ ΝΣ, τς η, 
ας. ἡ 7΄ Ὧν ἈΝ ᾿ἀ πυταρὸν 7, ἐοϑ χ- 
“.,.,». ΠΝ τ ς ὧν 
ο΄ ἴῃ πὶ γα πολ ἷ 
τὴς δ τὰ λα δρηγὰ 
ζι εἰαδ ζω! ΑΝΑΝ ρέλαδι, κράτειν, πὰς 
Ὁ ἂν, ὌΠ Ἷ 
᾿ ἐπ προ ἃ ὙΠσχαονἁ 
εκώλον μϑ ἀνὰ ξ Ἄς ποτήρ λων καὶ 
λιεραν 171. αν, τιτὸν χα. αλκίων κα 
Ι᾿' Ἢ ῳ ῖ Ἧς 
᾿ Αι Ϊ μα ἕο, τ ; 
ν 5. 
“ .ἰ ἢ,» ἔ ἂν] ἴὮ ἰ - [Ω Ἵ ᾽ 
δὺ 7Π0} μι δαὶ ἃ ΝΟΣ “ι ἘἸΤΕρῳ Τῷ σὴν αυ ς 
ΩΝ οι Φα», Υ ΤᾺ - 
ΧΙ ἐξα δα! 9. στο! χα οἱ 
ΩΝ “ἔα 


᾿ ἰαγεῖς, Διατὶ σὶ μκα, 


σου δυ ὐδλπτοιτοῦ σὶ 

Ἑ, 138 


(ΔρΡ,γ. 


ΕΤ σοπ πο π εξ 

“χά δι) ῬΠατὶ 
(αὶ, ὃς αυίάατη ἀς 
5οΥ δὶς ,αΐ νδηο. 
της ἩΪΟΘΓΟΙΟΪγ- 
τηἷν, 


Ἐτ αι νἱ ἀ 7ύς 
Θποίἀ 4 1 οχ ἀ {τὶ 
ῬΟΠΙς οἷτις οὖ πηι- 
ΠἰΡι1ς5 πηδη ἐμ (14 
ΟΥΕ Ποῖ 5) οάογο 
Ῥαπος,ἰπσαΐα θᾶτς, 

Ναπλ Ῥηρτί (αὶ 
ὃζ ΟΠ Πδς Πιάαὶ; 
Ε]Π γερὸ ἜΡΕΝ 
ὙΠῸ Δ ΠΣ, ΠΟΠ 
Ταρίαπε οἰθιιπΊ, 
ΤΟΠΟΠἴος ἐπ ἢ 11" 
ἴᾳ Πα Ι ΟΥ̓ Π,ς 


Ἐε ἃ ἔοτο νεαΐ: 
ετος, ἢ] Π|Π Ιοεἱ ἔπ 6 
ΤΠ ν ΠΟΙ ςοπηον 
ἀππιτ, Ἐξ ΑἸ ἰᾳ τα] 
τὰ Πἰπε αι Γαΐτο 
Ρειε (σγααπάα, 
ΠΟΙΠΡΟ Ἰοείοπος 
Ῥοσα!οῦ πὶ ἃς ντ 
ξοοῦ ἃς αὐγὰ πῶ. 
τουῖιη ὃς ἸΙοαογῇ, 

ΠὨεϊηἀς ἰπτογ- 


γοσαητδα Ρἢ 
γα ὃς φογίθας, 
Ουδῖς ἀϊ(ςὶ, ὋΝ 


τιιὶ πὸ ΤΑῚ αδέ 
Ὁ 


ἩΔγ,2.χ6 
Μδεοῖς δ: 


᾿ 


ΟἈΡ.ΥΙ 1. 


βίᾳ.19.ἃ.5 


Ἑ, 


λιαχία ΥἸΓ ΠῚ ἐτα. 
ἀΐταιι ἃ Πιαϊοτίσ 
Ὁ", (εἀ ΠΠ|οεἰβ γα 
εἶδιις σάϊπις Ῥᾶ- 
ΠποΠην 


Αε {Πετείροπν 
ἀσπϑ5 ἀϊχὶϊ εἶς, Β6 
ποναικὶςἰπαῖι5 εἰ 
Ἑ(αίας ἀς νοβὶς 
γροογεὶς : ἤρσις 
(οτί ρει πὶ εἴς, ΡῸ 
ῬΌΪ πἰσ 14 Ὁ] 15 
Πης Ποποζαῖ, σοῦ 
δας} σον οπ. 
σὸ ς ἃ πιοὶ 


πη να τη αἰς Π|Ὲ 
τὴς οο τ,ἀοςοδη- 
τορἀοδιτί ας, ρα 
οορτα ποηγἰ πῇ. 
Ναπὶ οπλ Ὁ 
Ῥισοσρίο ἢ ςοὶ,τ6" 
τοςὶς οδίζίτατ ον» 
ΠΟΠῚ ΠΟΠΊΝ ΠῚ; 
ΔὐΠτομος ντσοο 
τὰ ὃς ροοσι]ογῦ: 
αἰΐδαιις Ππλ Πα 
Ηὶς ἔαοἰτὶς πχα τα, 


Ἐτ ἀϊοςθαυ 119, 
δεης ΓΟ οἰ εἰς ρτα 
σόρτα αι Ὀςὶ, νὲ 
σοι απ τακτὶ οπ οὶ 
γοίζγαπι (δγιιςεὶς, 


Μλοΐος οἠἱ ἀϊχίτ, τὸ 


ό 


ἘΜΝΑΝ'Ο. 


Ι β 
κτὶ πίω (δ σοί δδσιν γ 


) 
φρὲσβυτέρων "Μὰ ἐμ!" 
" ᾽ .) ᾿ 


[4] ᾿ ᾽ Ι 
ἽΠοΙς χέρσίν ἐοϑιοισί ΤΟΥ 
͵ 


ΟΑΡΊΟΥ Ὁ 


Ο δὲ δ ὐποκριϑεὶς εἰ πε 
αὐτοῖς, καλὼς τεθῇ 


) Ν᾽, ' τῷ 
φήτευσεν Ἡσα ας αἰϑλυ". 


μὴ τ ὑσυκριτῶν “ὡς 
γέγρατῆαι, Οὐτὸς ὃ λαῦῇ 
Οις χείλεσί μια ἀμᾳγ" δὲ 


ἐνε 


! ᾿ »"“ ἐκ 
κοαιρδιηα αὖ τῶν πορρῶ ὥ 


! Ι Φἔπεοἴ ὁ Ἢ " 
σεν απ ἐμοῦ. 


Ι 
! «ἡ 5) 
, Ματίω ὃ σες οντῶ ἱμὰς 
! Γ 
δηόδα σκούϊες δια σκῶν 
᾿ ! ἦ Ι γ. 
ἐς «ἐγταλμα χα λυθρὼῶ πῶ 


Αφέντες τὸρ τίω Φ'»" 


9 


ϊ “ἅν 
σολίωυ ηὉ Θεοΐ, 


δ π 
Ι 


κρᾶ 


ΑΛ ! ν᾽ 7 “ 

δὶ οοἱσ) δον ὙΠ ὀϑίρώ" 
: ζ “ἢ “ 

πωνγ»βατήῆισμιοις ζίφω Ι 


͵’ὔ Ὗ ν 
ΟΤΗΘΛΩΥ" ι οἱ }λ 


μοια ἕοιαυ τὰ πολ 
Δ φ 
Κι αἡ ἐλ αὐ 016 


ἃ παρ; 
αἱ ποῖ 
Κά 


ὙΠ ον, 

κ᾿ ᾿ τ ΟἹ 
λωὼως αϑετετε τίω ο'-" 

᾿ "Ψ ΛΔ ἅ α΄ 
χω Θεοῦ οἱγῶ “ 7 β 


ΟἩΤΕ. 
τι 


! 
ε 5. 
σὰ σιν 7) ΤΡ 


ΜΜωσῃ ς ΓῸΡ̓ 617) 


Υ, 


Τηδ 


ρὲ ἣν ἥδ, 
ι Ὧ 
μ ον ἣ 


5Ὲ 
οἱξ ζεφων 


γ 0“ 
Υ λλῶ Ἄρη 


, ὐμΑᾺ ΄ 
γα “παρ 

Ι! 
ΡΝ 

εἰ πε)": 
»έ 


᾿ λελο αὐτῆς͵ 


4 
ἃ ἐὼ 


5ῈΟ, ΜΑΆΚΟΥ͂Μ, 


; 
ἼΥ πῶ τε δ τ 
᾿ ἐέτὺυ Ὁ 1 μὴ 
ἔκ σου χα, Ὁ κακολο 
γῶν “ὦ Δ ᾿ 
ΠΤΕερο, ἡ μη τεροὶ, 
͵ 
ϑανάτῳ τελδυταάτω" 
ἕν ᾿ ᾽ : 
᾿ Ὑμεῖς δὲ λέγετε, ων ᾿Ὰ 
“ ἢ ΩΣ 
ἡ ὀρῶρωπος τῳ πασϑα 
τ ᾿ , ΓΝ { 
{πῇ ησθι., κορξαν (0 
Ὁ εἰ ᾿ λ2" 4 
ὅδ, δῶρον )ὸ εοῶν οὧζ ς- 


: Μοΐ, ὠφεληθῇς. 


ΕΣ 


λ ᾽ ! - ͵ ᾽ 
Καὶ ὁκέπ ἄφιέτε αυ- 
"(ἡ ἐῷ 
ἫΝ οὐδὲν ΠΟΙ στ] τῷ “τα-- 
πλὴν ι ΓΙ νὰ 
Τῶι αὐδὴ Τὴ μη 7ῸᾺ αὐϑ, 
τ" ᾿ ; 
Ακυροωῦ ες τὸν λ0λῸν ᾽} 
ῳ ἔν δ ! « 
Θεού γῇ Φ Ὁ οἱ σὸστ υ-- 
ε ᾿ ᾿ 
ἢ ποιρεσδ κατε " 9) 
παρ "ὦ ι 
βυμοιαὰ μαυ τὰ, πολλὰ 
Ἴ Εις, 


τ 


Ἑ, 121 


᾿ΠοηοΥα ρδῖγο ΠῚ 
ται αι ὃξ πιαιτῦ 
τιιᾶ: ὅς, [Οὐ πιά- 
Ἰφάϊ χοῦς ραττγῖνεὶ 
τηαῖγὶ, ΠλοΥ6 ΠΟ 
γἱατοτ: 

ΝνοΣ διιτῷ ἀϊοΐ- 
τὶς, οἱ ἀϊχοῖὶς Πὸ- 
10 ΡῬαΓΓῚ νοὶ πΊὰ 
τὶ, σοτθᾷ (αυοά 
οεἰἷξ ἀοῃ )αι οὐ ς 
ας οχ η16, ταῦ 
σφάςιε συ πγοάϊι ΠΊ, 

Επτ ρταζοῦοα πὸ 
(1η}1π|5 δι πὶ αυΐο- 
αἰὰ ἕασοις ματι 
(ποσὰ πα τγ Ὡς 

ΕεΊ 1 τ.) ἔαςοὶ 
εἰς νοῦ πὶ Π οἰ 
Ῥοῦ οὐ(ίτατκίοη 
γο γα ηλ αι ἃ ἐτα- 
ἀἰ Ἐς : ὃὲ Ππ|ΐ- 
114 ΒυϊαΓηγοάὶ 
τλαϊτα ἔαςϊτὶς. 


ι 
Και Φροσκαλεσαμις Ι4. [Εὸτ 4Π] 4- 


Ῥ0 δεν μ 
5 πανγο, τον οΎλον,, ἐ- 
ί ! 
Ακϑυ ετε μια 
τες ᾿Ὶ ! : 
"ἴα στευίετε, 
Ο ᾽λὶ] »“) γ) ὦ 
ὃ υὑδὲν ὅςην εξῳωϑεν ᾧ᾽ τ΄ 


Ὶ βωῶπου εἰςπορδιυ φυϑμον 
εἰς αἱ ) Π ! “ ΄ 
᾿ τὸν 0 δεαταὶ αὐ- 
Τὸν χορ γῷ Ἦν Ὶ » 
στ" ὄνα (ᾳ ο}-- 


δ Ὶ) ἢ 4) 
βόυοιϑ μα εἰπ᾿ ἀστῷ ἐ 
᾽ " 

ποςαῖϊος αὐ [ς το- 
{πὶ τςτὺὙἸΡα πὶ, ἀϊ- 
σορας ἐς, Διά 
ἴς πὴ Οὔηος,, ἃς 
ἐπιο! Πρίςς, 

ΝΙἨ1]) οὐ οχεγὰ 
Ποηλλιῷ ἰηϊτοὶςε 
ἱπ εἴ, αιιοὰ ροί- 
Ποῦ ἱπαιίπαγος 
(εἰ αια ἐς ποηγὶ 
ἣς Ρτοσεσάμπηξ, 11“ 

γ.ὶὶΔς 


Εχοΐ.1ο. ἢ. 
ἄοιυξ,ς.. 8.15 
ἐροΣ κα Σ 
Εχοά στ,ουν 
Ἰειιΐξιτο, δ. 
Ρτου9,ςΦ 
ΡΥ 1, 


41.2.27 


Οεηεῦ ς,2.. 


δ,ά,κι 


ἴα, πε ΄ια πῃ“ 
αὐπἰη ἅτ ποπιὶπ ξ, 


δἰαιιὶς παθεῖαι 
τος αὐ αιάἀϊοπάῃ, 
«ἰιάΐαε. 

[Εε φαὰ πὶ {πι- 
τλοϊοιίη ἀοπιῦ, 
[οπιοῖὰς ἃ τγθα, 
ἱπεειγοραρθᾶς οἵ 
αἰ οἰ ρα] εἰς ἀς 
Πηλτιάίπς, 

Ἑεαὶο ἢ Πἰς, Δάςὸ 
δὲ νος ἐπιε!ρ οι 
τία σαγδεῖϑ ὃ Π1011- 
ἄτι ἰπιο! ἐσ ες 
ασυδάᾷ οπλπς [ο- 
γἱς ἱπιζοίΐθης ἴπ 
᾿οπηγϊῆ ξ, ποῦ Ρὸ 
τοῖϊ εὖ ταυϊπατοῦ 


Οια ΠῸΠ ἰΠ- 
ΤΥ 1Π οἷ115 σοῦ, 
(τἀ τι γοπΊγ 1; 
ὃζ πὶ ἰοςοΠ οχῖϊ, 
ΤΓΟΡΟΡ ἢ 5 ΠῚ" 
ΠῸ σίρα 5. 


Ὠϊςεδαῖ απτῷ, 
Οιοά αν οπλὶς 
ΤῸ ΟΧὶο ΠΠ πᾷ ἰπ» 
αυΐηας ποπιίη, 

[ΔῸ ἱπεογίογὶ- 
Ριις δηΐ πὶ ἀς ςοῦ“ 
ἄς πουηϊη Π1α- 
ἴᾳ ςοσίαεϊδοδ,- 


. " ὃ " ! 
ῖ6 Ἔϊῃςς χἠ ὦτῶὼ ακου, 
Ι ΄ 


17 


18 


19 


10 


21 


ἘΝΑΝ 


0. 


ΓΩ] ’ ᾽ ἃ ΓΝ 
κειγα ὅξι ἴᾳ κοίνοω τὰ 


᾿ ᾿ 
τὸν ὀμῇρωπον, 


οἰκουξτίω. 


. τῦ , ἵν ᾽ 
Καὶ τε εἰση αϑὲν εἰς 
Δ ᾿ Ἰ »οὗὔῸρΟςσρν " 
ΟΙΚΟΥ Ὄ’ΤΟ Ὁ οχλου, ἐ ΤΗΣ 


Ι ᾽ 


Ἰ " 
ρώτων αὐτὸν οἱ μαι ταὶ 


ἀυτὰ απἰρι χορ (Ολη6' 


Π 
ε “Ὁ"Ὃ ῶ 
αὐτποϊςγθὺυ 


.ἊἋ " 

Καὶ λέγ4 

Ἁ ε ἔν .] Ι 
τῷ γευμίεις ἄστυ 


Ὡ 


᾽ Ὁ» ΄ 
Οὗ ΥΟ0ΕΙΤΕ 0 1] "το 


: ; ΠῚ 
9.» εἰςπορόυουϑυον εἰς Τ 


“0 


{" ᾿ 
6701] 66 Ὁ} 
ινΨν 
ἐζῶν 


᾿ Ἂ ] ἡ 
δυβρωπον, οὐ δειυαἷ) αὐτ' 


ὶ ν 
70» ΚΟΙΥ στὰ; 


Ἂ ὼ ! 
ἡ δᾺ εἰςπορόυ ἐτῶ! 
ὠυτ εἰς τίω καρδιῶν)» 


4113. ᾿ , ᾿ 
δὴ εἰς τίμυ κοιλιοων" δ, εἱ 
ἢ ἀφεδρῶνα ἐκπορόν ΄ 


! Υ 
τῶν, καϑαολζον πωντὰ 


Ι 
βρωματὰ" 


»δ 


ἔλεγε δὲ οτἱ πο 


͵ ξ ἢ 
ἀρ βρώπου ἐκ πορδυορμὸν ΟἿ) 1 


᾿ ΄- “κΜᾳΪ " 
ΟἈΚΕΙΤΟ ΚΟοΙνοὶ Τ' ὧν 


πὖ 


δύ χ᾽ 


ἡρωτέν 


Α πὰ 
Εσωϑθεν γὸρ ὁ" ᾧ καῇ 
! νας Α.2 ᾿ Ἢ ᾿ 
δγας ἥΤ δυθρωτων 0) διά 
ὶ ὀμπϑ 


θκ: 
λογσμασι οἵ κακὸ 
ΐ 0. 

δ δᾶς, 
μι Παρ ίάς 
οἰγου ΤᾺ θη ῆροςς τς 
καί, 
ἴᾳ 
᾿ὰ "δι 
γ, οἴκὸ ὑψ, Ζ ἐς κάϑεφι. 
δ ΤΩΝ 
ΟὟ, Π ἘΝ "ἴ)0- 
1λϑν εἰς μἱν ἕνα ὌΝ 
ΩΝ 
ἣν 
μὰ ϑηξδὶ ᾿ ἢ μαίας 
9 ὰ ἰη 
ϑαολῖφ. ΜΝ παίων, 
ΔΤ 
πς,οὐ- εν χὰ ἄφες 
᾿ς) ἴω εἰ 
υέτο! ξ ν κεν δάς τς 
Δ ὟΝ "Ὁ ε ἠ ῇ ἌΝ 
" πὸ ἐζῶ